GLYXAMBI tabletti, kalvopäällysteinen 10/5 mg, 25/5 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,8 mt, 29.07.2021 19:02:18)

Glyxambi 10 mg/5 mg kalvopäällysteiset tabletit
Glyxambi 25 mg/5 mg kalvopäällysteiset tabletit

empagliflotsiini/linagliptiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Glyxambi on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Glyxambi‑valmistetta
 3. Miten Glyxambi‑valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Glyxambi‑valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Mitä Glyxambi on
Glyxambi sisältää kahta vaikuttavaa ainetta, empagliflotsiinia ja linagliptiinia. Ne kuuluvat suun kautta otettavien diabeteslääkkeiden ryhmään, ja niitä käytetään tyypin 2 diabeteksen hoitoon.

Mikä tyypin 2 diabetes on?
Tyypin 2 diabetes on sairaus, joka johtuu sekä geeneistäsi että elämäntavoistasi. Jos sinulla on tyypin 2 diabetes, haimasi ei ehkä tuota tarpeeksi insuliinia verensokerin hallintaan, eikä kehosi kykene käyttämään omaa insuliiniaan tehokkaasti. Tämä johtaa korkeaan veren sokeripitoisuuteen, josta voi olla seurauksena terveysongelmia kuten sydänsairaus, munuaissairaus, sokeus ja raajojen huono verenkierto.

Miten Glyxambi vaikuttaa
Empagliflotsiini kuuluu natriumin- ja glukoosinkuljettajaproteiini 2:n (SGLT2) estäjiksi kutsuttavien lääkkeiden ryhmään. Se vaikuttaa estämällä SGLT2-proteiinia munuaisissa, minkä ansiosta sokeria (glukoosia) poistuu virtsan mukana.

Linagliptiini vaikuttaa eri tavalla, sillä se auttaa haimaa tuottamaan enemmän insuliinia verensokeritasojen alentamiseksi. Tämä tapahtuu estämällä DPP-4-proteiinia. Siksi Glyxambi vähentää veressäsi olevan sokerin määrää.

Mihin Glyxambia käytetään

 • Glyxambi-valmistetta käytetään metformiinin ja/tai sulfonyyliurean lisälääkkeenä tyypin 2 diabeteksen hoitoon vähintään 18‑vuotiaille aikuispotilaille, jos diabetesta ei saada riittävästi hallintaan käyttämällä metformiinia ja/tai sulfonyyliureaa yhdessä empagliflotsiinin kanssa tai käyttämällä metformiinia ja/tai sulfonyyliureaa yhdessä linagliptiinin kanssa.
 • Glyxambi‑valmistetta voidaan myös käyttää sen sijaan, että empagliflotsiinia ja linagliptiinia otettaisiin erillisinä tabletteina. Yliannostuksen välttämiseksi empagliflotsiini- ja linagliptiinitablettien ottamista erikseen ei pidä jatkaa, jos käytät tätä valmistetta.

On tärkeää, että jatkat ruokavalio- ja liikuntasuunnitelman noudattamista lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan suositusten mukaisesti.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Glyxambi‑valmistetta

 • jos olet allerginen empagliflotsiinille, linagliptiinille, jollekin toiselle SGLT2:n estäjälle (esim. dapagliflotsiinille, kanagliflotsiinille), jollekin toiselle DPP‑4:n estäjälle (esim. sitagliptiinille, vildagliptiinille) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat tätä lääkettä ja hoidon aikana:

 • jos sinulla on tyypin 1 diabetes. Tässä yleensä nuorella iällä puhkeavassa diabetestyypissä elimistö ei tuota yhtään insuliinia. Älä ota Glyxambi-valmistetta, jos sinulla on tyypin 1 diabetes.
 • jos sinulla ilmenee nopeaa painonlaskua, pahoinvointia tai oksentelua, vatsakipua, voimakasta janoa, nopeaa ja syvää hengitystä, sekavuutta, epätavallista uneliaisuutta tai väsymystä, makealta tuoksuvaa hengitystä, makeaa tai metallista makua suussa tai muutoksia virtsan tai hien hajussa. Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai lähimpään sairaalaan, sillä nämä oireet saattavat olla merkki diabeettisesta ketoasidoosista. Se on harvinainen, mutta vakava ja joskus jopa hengenvaarallinen sairaustila, joka voi ilmaantua diabeteksen yhteydessä, jos virtsan tai veren ketoainepitoisuus on kohonnut, mikä havaitaan laboratoriotutkimuksissa. Diabeettisen ketoasidoosin riskiä saattavat suurentaa pitkittynyt paasto, liiallinen alkoholinkäyttö, kuivuminen tai insuliiniannoksen äkillinen pienentäminen tai suuren leikkauksen tai vakavan sairauden takia suurentunut insuliinin tarve.
 • jos otat muita diabeteslääkkeitä, joita kutsutaan nimellä sulfonyyliurea (esim. glimepiridiä, glipitsidiä) ja/tai käytät insuliinia. Lääkäri haluaa ehkä pienentää näiden lääkkeiden annosta, kun käytät niitä yhtä aikaa Glyxambi‑valmisteen kanssa, liian matalan verensokeripitoisuuden (hypoglykemian) välttämiseksi.
 • jos sinulla on tai on ollut haimasairaus.
 • jos sinulla on vakava munuaissairaus. Lääkäri saattaa pienentää vuorokausiannostasi tai kehottaa sinua ottamaan jotakin toista lääkettä (ks. myös kohta Miten valmistetta käytetään, ”Miten Glyxambi-valmistetta otetaan”).
 • jos sinulla on vaikea maksasairaus. Lääkäri saattaa kehottaa sinua ottamaan jotakin toista lääkettä.
 • jos olet vaarassa saada nestehukan, esimerkiksi:
  • jos voit huonosti, sinulla on ripuli tai kuumetta, tai et pysty syömään tai juomaan
  • jos otat lääkkeitä, jotka lisäävät virtsan tuotantoa (diureetit) tai alentavat verenpainetta
  • jos olet yli 75‑vuotias
   Mahdolliset nestehukan merkit on lueteltu kohdassa Mahdolliset haittavaikutukset, ”nestehukka”. Lääkäri saattaa kehottaa sinua lopettamaan Glyxambi-valmisteen käytön, kunnes olet parantunut, jotta elimistösi ei menetä liikaa nestettä. Kysy lääkäriltä nestehukan ehkäisemisestä.​​
 • jos punasolujen osuus veressäsi (hematokriitti) on kohonnut laboratoriotutkimusten perusteella (katso myös kohta Mahdolliset haittavaikutukset, "Mahdolliset haittavaikutukset").

Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee Glyxambi‑hoidon aikana jokin seuraavista:

 • jos sinulla on akuutin haimatulehduksen oireita, kuten pitkittynyt vaikea vatsakipu. Mahdolliset oireet on lueteltu kohdassa Mahdolliset haittavaikutukset, ”Mahdolliset haittavaikutukset”. Lääkärin on mahdollisesti tehtävä muutoksia lääkityksessäsi.
 • Jos sinulla on vakava munuais- tai virtsatieinfektio, johon liittyy kuume. Lääkäri saattaa kehottaa sinua lopettamaan Glyxambi‑valmisteen käytön, kunnes olet parantunut.
 • Jos ihollesi muodostuu rakkuloita, tämä voi olla merkki sairaudesta nimeltä rakkulainen pemfigoidi. Lääkäri saattaa kehottaa sinua lopettamaan Glyxambi-valmisteen käytön.

Kerro lääkärille heti, jos sinulla on kipua, aristusta, punoitusta tai turvotusta sukuelimissä tai sukuelinten ja peräaukon välisellä alueella ja tähän liittyy kuumetta tai yleistä huonovointisuutta. Nämä oireet voivat olla merkki harvinaisesta, mutta vakavasta tai jopa hengenvaarallisesta infektiosta, jota kutsutaan nimellä välilihan nekrotisoiva faskiitti tai Fournier’n gangreeni. Se tuhoaa kudosta ihon alla. Fournier’n gangreeni on hoidettava heti.

Jalkojen hoito
Kuten kaikkien diabetespotilaiden kohdalla, on tärkeää, että tarkastat jalkasi säännöllisesti ja noudatat niitä jalkojen hoitamista koskevia neuvoja, joita olet terveydenhuollon ammattilaiselta saanut.

Munuaistoiminta
Lääkäri tarkistaa munuaistesi toiminnan ennen Glyxambi‑hoidon aloittamista ja säännöllisesti hoidon aikana.

Virtsan glukoosipitoisuus
Tämän lääkkeen toimintamekanismin vuoksi virtsan glukoosimääritys on positiivinen lääkkeen käytön aikana.

Lapset ja nuoret
Tätä lääkettä ei suositella lapsille eikä alle 18‑vuotiaille nuorille, koska sitä ei ole tutkittu näillä potilailla.

Muut lääkevalmisteet ja Glyxambi
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Kerro lääkärille erityisesti, jos käytät seuraavia lääkkeitä:

 • muita diabeteslääkkeitä, kuten insuliinia tai sulfonyyliureaa. Lääkäri saattaa haluta pienentää näiden lääkkeiden annosta, jotta verensokeripitoisuutesi ei laske liian matalalle.
 • nesteenpoistolääkettä (diureettia). Lääkäri saattaa kehottaa sinua lopettamaan Glyxambi‑valmisteen käytön.
 • lääkkeitä, jotka saattavat vaikuttaa empagliflotsiinin tai linagliptiinin hajoamiseen elimistössäsi, kuten rifampisiinia (antibiootti tuberkuloosin hoitoon) tai tiettyjä kouristusten hoitoon käytettyjä lääkkeitä (kuten karbamatsepiinia, fenobarbitaalia tai fenytoiinia). Glyxambi‑valmisteen teho voi heiketä.
 • litiumia, sillä Glyxambi voi pienentää litiumin määrää veressä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ei tiedetä, haittaako Glyxambi sikiötä. Varovaisuussyistä on suositeltavaa välttää tämän lääkkeen käyttöä raskauden aikana.

Ei tiedetä, erittyvätkö Glyxambi‑valmisteen vaikuttavat aineet ihmisen rintamaitoon. Älä käytä tätä lääkettä, jos imetät.

Ei tiedetä, vaikuttaako Glyxambi ihmisen hedelmällisyyteen.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Glyxambi‑valmisteella on vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.
Käytettäessä tätä lääkevalmistetta yhdessä sulfonyyliurean tai insuliinin kanssa veren sokeripitoisuus voi laskea liian matalaksi (hypoglykemia). Tämä voi aiheuttaa oireina mm. vapinaa, hikoilua ja näkökyvyn muutoksia, ja voi siten vaikuttaa ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Älä aja tai käytä mitään työkaluja tai koneita, jos saat jonkin näistä oireista, kun käytät Glyxambi‑valmistetta.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kuinka paljon lääkettä otetaan
Tavallinen aloitusannos on yksi kalvopäällysteinen Glyxambi 10 mg/5 mg -tabletti (10 mg empagliflotsiinia ja 5 mg linagliptiinia) kerran vuorokaudessa.

Lääkäri päättää, suurennetaanko annoksesi yhteen Glyxambi 25 mg/5 mg (25 mg empagliflotsiinia ja 5 mg linagliptiinia) kalvopäällysteiseen tablettiin kerran vuorokaudessa. Jos otat jo 25 mg empagliflotsiinia ja 5 mg linagliptiinia erillisinä tabletteina ja vaihdat Glyxambi‑valmisteeseen, voit aloittaa suoraan Glyxambi 25 mg/5 mg ‑valmisteella.

Munuaisten vajaatoiminta
Keskustele lääkärin kanssa, jos sinulla on munuaisongelmia. Lääkäri voi pienentää annostasi tai päättää käyttää vaihtoehtoista lääkettä.

Maksan vajaatoiminta
Keskustele lääkärin kanssa, jos sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta. Glyxambi-valmistetta ei silloin suositella, ja lääkäri voi päättää käyttää vaihtoehtoista lääkettä.

Tämän lääkkeen ottaminen

 • Niele tabletti kokonaisena veden kanssa.
 • Voit ottaa Glyxambi‑tabletin joko ruuan kanssa tai ilman.
 • Tabletti voidaan ottaa mihin aikaan tahansa päivästä. Yritä kuitenkin ottaa tabletti aina samaan aikaan joka päivä. Tämä auttaa sinua muistamaan tabletin oton.

Lääkäri saattaa määrätä Glyxambi‑valmistetta yhdessä jonkin toisen diabeteslääkkeen kanssa. Muista ottaa kaikki lääkkeet lääkärin antaman ohjeen mukaan, jotta saat niistä terveytesi kannalta parhaan tuloksen.

Soveltuva ruokavalio ja liikunta auttavat kehoasi käyttämään verensokerin paremmin. On tärkeää, että noudatat lääkärin suosittelemaa ruokavaliota ja liikuntaohjelmaa Glyxambi-valmistetta käytettäessä.

Jos otat enemmän Glyxambi‑valmistetta kuin sinun pitäisi
Jos otat enemmän tätä lääkettä kuin sinun pitäisi, käänny heti lääkärin puoleen tai mene heti sairaalaan. Ota lääkepakkaus mukaan.

Jos unohdat ottaa Glyxambi‑valmistetta
Jos unohdat ottaa tabletin, toimi sen mukaan, miten pitkä aika on seuraavan annoksen ottamiseen.

 • Jos seuraavan annoksen ottamiseen on vähintään 12 tuntia, ota Glyxambi‑annos heti kun muistat. Ota sitten seuraava annos tavanomaiseen aikaan.
 • Jos seuraavan annoksen ottamiseen on alle 12 tuntia, jätä unohtunut annos ottamatta. Ota sitten seuraava annos tavanomaiseen aikaan.
 • Älä ota kaksinkertaista annosta tätä lääkettä korvataksesi unohtamasi kerta‑annoksen.

Jos lopetat Glyxambi‑valmisteen käytön
Älä lopeta tämän lääkkeen ottamista keskustelematta ensin lääkärin kanssa. Verensokeriarvosi voi nousta, kun lopetat Glyxambi‑valmisteen käytön.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota suoraan yhteys lääkäriin tai lähimpään sairaalaan, jos sinulla ilmenee jokin näistä haittavaikutuksista:

Diabeettinen ketoasidoosi, ilmenee harvoin (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 1 000:sta)
Nämä ovat diabeettisen ketoasidoosin oireita (ks. myös kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä, Varoitukset ja varotoimet):

 • virtsan tai veren ketoainepitoisuuden kohoaminen
 • nopea painonlasku
 • pahanolon tunne tai pahoinvointi
 • vatsakipu
 • voimakas jano
 • nopea ja syvä hengitys
 • sekavuus
 • epätavallinen uneliaisuus tai väsymys
 • makealta tuoksuva hengitys, makea tai metallinen maku suussa tai muutos virtsan tai hien hajussa.

Tätä voi esiintyä veren glukoosipitoisuudesta huolimatta. Lääkäri saattaa päättää keskeyttää tämän lääkehoidon väliaikaisesti tai pysyvästi.

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos huomaat jonkin seuraavista haittavaikutuksista:
Allergiset reaktiot, melko harvinainen (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 100:sta)
Tämä lääke voi aiheuttaa allergisia reaktioita, jotka voivat olla vakavia, mukaan lukien nokkosrokkoa (urtikaria) sekä kasvojen, huulien, kielen ja kurkun turpoamista, jotka saattavat vaikeuttaa hengittämistä tai nielemistä (angioedeema).

Haimatulehdus (pankreatiitti), melko harvinainen
Tämä lääke voi aiheuttaa haimatulehdusta, joka yleensä oireilee pitkittyneenä vaikeana vatsakipuna, joka voi tuntua selässä asti ja johon usein liittyy pahoinvointia tai oksentelua. Lääkärin on tehtävä muutoksia lääkityksessäsi.

Matala verensokeri (hypoglykemia), yleinen (saattaa esiintyä yhdellä henkilöllä 10:stä)
Jos otat Glyxambi‑valmistetta jonkin muun verensokeria alentavan lääkkeen, kuten sulfonyyliurean tai insuliinin kanssa, on olemassa riski, että verensokerisi laskee liian matalaksi (hypoglykemia). Liian matalan verensokerin oireita saattavat olla mm:

 • vapina, hikoilu, hyvin ahdistunut tai sekava olo, nopea syke
 • liiallinen nälkä, päänsärky

Lääkäri kertoo sinulle miten matalaa verensokeripitoisuutta hoidetaan ja mitä pitää tehdä, jos edellä mainittuja oireita ilmenee. Jos sinulla on matalan verensokerin oireita, syö glukoositabletteja, sokeripitoinen välipala tai juo hedelmämehua. Mittaa verensokerisi, jos mahdollista, ja lepää.

Virtsatieinfektio, yleinen
Virtsatieinfektion oireita ovat:

 • kirvely virtsatessa
 • samean näköinen virtsa
 • kipu lantiossa tai keskiselässä (kun munuaiset ovat tulehtuneet)

Voimakas virtsaamistarve tai usein toistuva virtsaaminen saattavat johtua tämän lääkkeen toimintamekanismista. Nämä oireet voivat olla myös virtsatieinfektion oireita, joten jos havaitset näiden oireiden lisääntyvän, sinun pitää myös kääntyä lääkärin puoleen.

Nestehukka (elimistön kuivuminen), melko harvinainen
Elimistön kuivumiseen ei liity erityisiä oireita, mutta niitä voivat olla mm:

 • epätavallinen jano
 • huimaus tai heitehuimaus seistessä
 • pyörtyminen tai tajunnan menetys

Muita haittavaikutuksia Glyxambi‑valmistetta käytettäessä:

Yleinen

 • sukuelinten hiivainfektio, kuten sammas
 • nenä- tai nielutulehdus (nasofaryngiitti)
 • yskä
 • virtsamäärän lisääntyminen tai tihentynyt virtsaamistarve
 • kutina
 • ihottuma
 • kohonnut amylaasientsyymipitoisuus veressä
 • kohonnut haiman lipaasientsyymin pitoisuus
 • jano
 • ummetus

Melko harvinainen

 • ponnistaminen tai kipu virtsarakon tyhjentyessä
 • laboratoriotesteissä voi näkyä muutoksia veren rasva‑arvoissa, veren punasolujen lisääntymistä (kohonnut hematokriittiarvo) ja munuaistoimintaan liittyviä muutoksia (alentunut suodatusnopeus ja kohonnut veren kreatiniiniarvo).

Harvinainen

 • haava suussa
 • välilihan nekrotisoiva faskiitti tai Fournier’n gangreeni, vakava sukuelinten tai sukuelinten ja peräaukon välisen alueen pehmytkudosinfektio

Hyvin harvinainen

 • munuaistulehdus (tubulointerstitiaalinen nefriitti)

Yleisyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

 • ihorakkulat (rakkulainen pemfigoidi)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto:  www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä läpipainopakkauksessa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat että pakkaus on vaurioitunut tai näyttää avatulta.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Glyxambi sisältää

Glyxambi 10 mg/5 mg kalvopäällysteiset tabletit

 • Vaikuttavat aineet ovat empagliflotsiini ja linagliptiini. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg empagliflotsiinia ja 5 mg linagliptiinia.
 • Muut aineet ovat: Tablettiydin: mannitoli (E421), esigelatinoitu tärkkelys (maissi), maissitärkkelys, kopovidoni, krospovidoni, talkki ja magnesiumstearaatti. Kalvopäällyste: hypromelloosi, mannitoli (E421), talkki, titaanidioksidi (E171), makrogoli 6000 ja keltainen rautaoksidi (E172).

Glyxambi 25 mg/5 mg kalvopäällysteiset tabletit

 • Vaikuttavat aineet ovat empagliflotsiini ja linagliptiini. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 25 mg empagliflotsiinia ja 5 mg linagliptiinia.
 • Muut aineet ovat: Tablettiydin: mannitoli (E421), esigelatinoitu tärkkelys (maissi), maissitärkkelys, kopovidoni, krospovidoni, talkki ja magnesiumstearaatti. Kalvopäällyste: hypromelloosi, mannitoli (E421), talkki, titaanidioksidi (E171), makrogoli 6000 ja punainen rautaoksidi (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Glyxambi 10 mg/5 mg kalvopäällysteiset tabletit (tabletit) ovat vaaleankeltaisia, kaarevia kolmikulmaisia, tasopintaisia ja viistoreunaisia. Toisella puolella on merkintä ”10/5" ja toisella puolella Boehringer Ingelheimin logo. Tabletin jokainen reuna on 8 mm pitkä.

Glyxambi 25 mg/5 mg kalvopäällysteiset tabletit (tabletit) ovat vaaleanpunaisia, kaarevia kolmikulmaisia, tasopintaisia ja viistoreunaisia. Toisella puolella on merkintä ”25/5" ja toisella puolella Boehringer Ingelheimin logo. Tabletin jokainen reuna on 8 mm pitkä.

Glyxambi‑tabletteja on saatavana yksittäispakatuissa perforoiduissa PVC/PVDC/alumiini läpipainopakkauksissa.

Pakkauskoot ovat 7 x 1, 10 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 60 x 1, 70 x 1, 90 x 1 ja 100 x 1 kalvopäällysteistä tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä maassasi.

Myyntiluvan haltija
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Str. 173
55216 Ingelheim am Rhein
Saksa

Valmistaja
Rottendorf Pharma GmbH
Ostenfelder Strasse 51 – 61
59320 Ennigerloh
Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Boehringer Ingelheim Finland Ky
Puh: +358 10 3102 800

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 08/2023

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu .

Yrityksen yhteystiedot:

BOEHRINGER INGELHEIM FINLAND KY
Tammasaarenkatu 5
00180 Helsinki

medinfo.finland@boehringer-ingelheim.com
www.boehringer-ingelheim.fi
010 310 2800
Tukkuliike: Oriola