CARDACE COMP tabletti 2,5/12,5 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (8,1 mt, 29.03.2022 19:03:34)

Cardace comp 2,5 mg/12,5 mg tabletit

ramipriili/hydroklooritiatsidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Cardace comp on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Cardace comp -valmistetta
 3. Miten Cardace comp -valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Cardace comp -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Cardace comp on kahden lääkeaineen, ramipriilin ja hydroklooritiatsidin, yhdistelmävalmiste.

Ramipriili kuuluu lääkeryhmään nimeltä ”ACE:n estäjät” (angiotensiiniä konvertoivan entsyymin estäjät).
Se vaikuttaa

 • vähentämällä elimistösi tuottamia aineita, jotka voivat nostaa verenpainettasi
 • rentouttamalla ja laajentamalla verisuoniasi
 • helpottamalla sydämesi pumppaustyötä eli verenkierron ylläpitäminen elimistössäsi helpottuu.

Hydroklooritiatsidi kuuluu lääkeryhmään nimeltä ”tiatsididiureetit” tai nesteenpoistolääkkeet. Se vaikuttaa lisäämällä nesteen (virtsan) tuotantoa. Se laskee verenpainettasi.

Cardace comp -valmistetta käytetään korkean verenpaineen hoitoon. Molemmat vaikuttavat aineet yhdessä alentavat verenpainettasi. Niitä käytetään yhdessä, kun hoito yksittäisellä aineella ei ole riittävä.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Cardace comp -valmistetta

 • jos olet allerginen ramipriilille, hydroklooritiatsidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos olet allerginen Cardace comp -valmisteen kaltaisille lääkkeille (muille ACE:n estäjille tai sulfonamidijohdoksille).
  Allergisen reaktion merkkejä voivat olla ihottuma, nielemis- ja hengitysongelmat, huulten, kasvojen, kurkun ja kielen turpoaminen.
 • jos sinulla on joskus ollut vakava allerginen reaktio nimeltä ”angioedeema”. Oireisiin kuuluvat kutina, nokkosrokko (urtikaria), punaiset läiskät käsissä, jaloissa ja kurkussa, kurkun ja kielen turpoaminen, silmien ympärystän ja huulien turpoaminen, hengitys- ja nielemisvaikeudet.
 • jos käytät tai olet aiemmin käyttänyt sakubitriili/valsartaani -yhdistelmävalmistetta, lääkettä, jolla hoidetaan aikuisten tietyntyyppistä pitkäaikaista (kroonista) sydämen vajaatoimintaa
 • jos saat dialyysihoitoa tai jotain muuta kehon ulkoista hoitoa veren suodattamiseksi. Voi olla, ettei Cardace comp sovi sinulle riippuen käytetystä laitteesta.
 • jos sinulla on vaikeita maksaongelmia
 • jos veresi suolojen (kalsium, kalium, natrium) määrät ovat poikkeavia
 • jos sinulla on munuaisongelma, jossa verenvirtaus munuaisiin on vähentynyt (munuaisvaltimoiden ahtauma)
 • 6 viimeisen raskauskuukauden aikana (ks. kohta ”Raskaus ja imetys” jäljempänä)
 • jos imetät (ks. kohta ”Raskaus ja imetys” jäljempänä)
 • jos sinulla on diabetes tai munuaisten vajaatoiminta ja sinua hoidetaan verenpainetta alentavalla lääkkeellä, joka sisältää aliskireeniä.

Älä ota Cardace comp -valmistetta, jos jokin edellä mainituista kohdista sopii sinuun. Jos olet epävarma, keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin aloitat Cardace comp -valmisteen käytön.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Cardace comp -valmistetta:

 • jos sinulla on sydän-, maksa- tai munuaisongelmia
 • jos olet menettänyt paljon suoloja tai nestettä elimistöstäsi (huonovointisuuden (oksentelun), ripulin, tavallista runsaamman hikoilun, vähäsuolaisen dieetin, diureettien (nesteenpoistotablettien) pitkäaikaisen käytön vuoksi tai olet ollut dialyysihoidossa)
 • jos aiot mennä hoitoon lievittääksesi allergiaasi mehiläisten tai ampiaisten pistoille (siedätyshoito)
 • jos sinulle aiotaan antaa nukutus- tai puudutusaineita. Näitä voidaan antaa leikkauksen tai hammashoidon yhteydessä. Voi olla, että sinun täytyy keskeyttää Cardace comp -hoito päivää ennen toimenpidettä; kysy lääkäriltäsi neuvoa.
 • jos veresi kaliumpitoisuus on suuri (näkyy verikokeissa)
 • jos käytät lääkkeitä, jotka saattavat pienentää veren natriumpitoisuutta, tai sinulla on sairaus, joka voi vaikuttaa tällä tavalla. Lääkäri saattaa teettää säännöllisesti verikokeita erityisesti veren natriumpitoisuuden tarkistamiseksi, varsinkin jos olet iäkäs.
 • jos käytät lääkkeitä, jotka voivat lisätä angioedeeman, vakavan allergisen reaktion, riskiä, kuten mTOR:in estäjiä (esim. temsirolimuusi, everolimuusi, sirolimuusi), vildagliptiinia, neprilysiinin (NEP:n) estäjiä (kuten rasekadotriili) tai sakubitriili/valsartaani -yhdistelmävalmistetta. Jos käytät sakubitriili/valsartaani -yhdistelmävalmistetta, ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Älä ota Cardace comp -valmistetta”.
 • jos sinulla on aiemmin ollut hengitysvaikeuksia tai keuhko-ongelmia (esimerkiksi tulehdus tai nesteen kertyminen keuhkoihin) hydroklooritiatsidin saannin jälkeen. Jos sinulle kehittyy vaikea hengenahdistus tai hengitysvaikeuksia Cardace comp -valmisteen ottamisen jälkeen, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
 • jos sinulla on verisuonten kollageenisairaus, kuten skleroderma tai systeeminen lupus erythematosus
 • kerro lääkärille, jos epäilet olevasi raskaana (tai että voit tulla raskaaksi). Cardace comp -valmisteen käyttöä ei suositella 1. raskauskolmanneksen aikana ja se voi aiheuttaa vauvallesi vakavia haittoja 3. raskauskuukauden jälkeen, ks. kohta “Raskaus ja imetys” jäljempänä).
 • jos sinulla on heikentynyt näkökyky tai silmäkipua. Nämä voivat olla oireita nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvon effuusio) tai lisääntyneestä silmänpaineesta ja voivat ilmetä tunneista viikkoihin Cardace comp -valmisteen ottamisen jälkeen. Hoitamattomana tämä voi johtaa pysyvään näkökyvyn menettämiseen. Jos sinulla on aiemmin ilmennyt penisilliini- tai sulfonamidiallergia, riskisi saada näitä oireita voi olla isompi. Lopeta Cardace comp -valmisteen käyttö ja hakeudu lääkärin hoitoon välittömästi.
 • jos otat mitä tahansa seuraavista korkean verenpaineen hoitoon käytetyistä lääkkeistä:
  • angiotensiini II -reseptorin salpaaja (tunnetaan myös sartaaneina, esimerkiksi valsartaani, telmisartaani, irbesartaani), erityisesti jos sinulla on diabetekseen liittyviä munuaisongelmia
  • aliskireeni.
   Lääkärisi saattaa tarkistaa munuaistesi toiminnan, verenpaineen ja veresi elektrolyyttien (esim. kaliumin) määrän säännöllisesti.
   Katso myös kohdassa ”Älä ota Cardace comp -valmistetta” olevat tiedot.
 • jos sinulla on ollut ihosyöpä tai jos sinulle kehittyy yllättävä ihomuutos hoidon aikana. Hydroklooritiatsidilla annettava hoito, etenkin sen pitkäaikainen käyttö suurilla annoksilla, saattaa suurentaa tietyntyyppisten iho- ja huulisyöpien (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä) riskiä. Suojaa ihosi auringonvalolta ja UV-säteiltä, kun käytät Cardace comp -valmistetta.

Jos jokin edellä mainituista kohdista sopii sinuun (tai olet epävarma), keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin alat ottaa Cardace comp -valmistetta.

Lapset ja nuoret
Cardace comp -valmistetta ei suositella lapsille eikä alle 18-vuotiaille nuorille, koska käyttökokemusta lääkkeestä tälle ikäryhmälle ei ole.

Muut lääkevalmisteet ja Cardace comp
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, koska Cardace comp voi muuttaa muiden lääkkeiden vaikutustapaa. Myös muut lääkkeet voivat muuttaa Cardace comp -valmisteen vaikutustapaa.

Kerro lääkärillesi, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä. Ne voivat vähentää Cardace comp -valmisteen vaikutusta:

 • kivun ja tulehduksen lievittämiseen käytettävät lääkkeet (tulehduskipulääkkeet eli NSAID-lääkkeet, kuten ibuprofeeni ja indometasiini, tai asetyylisalisyylihappo)
 • matalan verenpaineen, sokin, sydämen vajaatoiminnan, astman tai allergian hoitoon käytettävät lääkkeet, kuten efedriini, noradrenaliini tai adrenaliini. Lääkärisi on mitattava verenpaineesi.

Kerro lääkärillesi, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä. Ne voivat lisätä haittavaikutusten mahdollisuutta, jos otat niitä yhdessä Cardace comp -valmisteen kanssa:

 • sakubitriili/valsartaani -yhdistelmävalmiste – käytetään aikuisten tietyntyyppisen pitkäaikaisen (kroonisen) sydämen vajaatoiminnan hoitoon (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Älä ota Cardace comp -valmistetta”)
 • kivun ja tulehduksen lievittämiseen käytettävät lääkkeet (tulehduskipulääkkeet eli NSAID-lääkkeet, kuten ibuprofeeni ja indometasiini, tai asetyylisalisyylihappo)
 • lääkkeet, jotka voivat vähentää veresi kaliumpitoisuutta. Näitä ovat ummetukseen käytettävät lääkkeet, diureetit (nesteenpoistolääkkeet), amfoterisiini B (sieni-infektioihin) ja ACTH (käytetään kokeessa, jossa testataan lisämunuaisten toimintaa).
 • syövän hoitoon käytettävät lääkkeet (kemoterapia)
 • sydänongelmiin käytettävät lääkkeet mukaan lukien rytmihäiriölääkkeet
 • elimistön hylkimisreaktion estämiseksi elinsiirron jälkeen käytettävät lääkkeet, kuten siklosporiini
 • diureetit (nesteenpoistolääkkeet), kuten furosemidi
 • lääkkeet, jotka voivat lisätä veresi kaliumpitoisuutta, kuten spironolaktoni, triamtereeni, amiloridi, kaliumsuolat, trimetopriimi yksin tai yhdessä sulfametoksatsolin kanssa (infektioihin) ja hepariini (veren ohentamiseen)
 • steroideihin kuuluvat tulehduksiin käytettävät lääkkeet, kuten prednisoloni
 • kalsiumlisät
 • allopurinoli (käytetään veren virtsahapon määrän vähentämiseksi)
 • prokaiiniamidi (sydämen rytmiongelmiin)
 • kolestyramiini (veresi rasvojen vähentämiseksi)
 • karbamatsepiini (epilepsiaan)
 • hepariini (veren ohentamiseen)
 • temsirolimuusi (syöpään)
 • sirolimuusi, everolimuusi (elinsiirteen hyljinnän estoon)
 • vildagliptiini (tyypin 2 diabeteksen hoitoon)
 • rasekadotriili (ripulin hoitoon)
 • Lääkärisi on ehkä muutettava annostustasi ja/tai ryhdyttävä muihin varotoimenpiteisiin, jos otat angiotensiini II -reseptorin salpaajaa tai aliskireeniä (katso tietoja myös kohdista ”Älä ota Cardace comp -valmistetta” ja ”Varoitukset ja varotoimet”).

Kerro lääkärillesi, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä. Cardace comp voi muuttaa niiden vaikutusta:

 • diabeteksen hoitoon käytettävät lääkkeet, kuten suun kautta otettavat diabeteslääkkeet tai insuliini. Cardace comp voi madaltaa verensokeriasi. Seuraa verensokeriasi tarkasti käyttäessäsi Cardace comp ‑valmistetta.
 • litium (mielenterveysongelmiin). Cardace comp voi lisätä litiumin määrää veressä. Lääkärisi on seurattava tarkkaan litiumin määrää veressäsi.
 • lihasrelaksantit
 • kiniini (malariaan)
 • jodia sisältävät lääkkeet, joita voidaan käyttää, kun menet sairaalaan tutkimuksiin tai röntgenkuvaan
 • penisilliini (infektioihin)
 • suun kautta otettavat lääkkeet veren ohentamiseksi (oraaliset antikoagulantit), kuten varfariini.

Jos jokin edellä mainituista kohdista sopii sinuun (tai olet epävarma), keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin alat ottaa Cardace comp -valmistetta.

Kokeet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen lääkkeen ottoa:

 • jos olet menossa lisäkilpirauhasen toimintaa testaavaan kokeeseen. Cardace comp voi vaikuttaa testituloksiin.
 • jos olet urheilija, jolle tehdään dopingtestejä. Cardace comp voi antaa testissä positiivisen tuloksen.

Cardace comp ruoan ja alkoholin kanssa

 • Alkoholin käyttö Cardace comp -valmisteen kanssa voi aiheuttaa sinulle huimausta tai omituisen olon päähän. Jos olet huolestunut siitä, kuinka paljon voit käyttää alkoholia Cardace comp -hoidon aikana, keskustele lääkärisi kanssa, sillä verenpainetta alentavilla lääkkeillä ja alkoholilla voi olla toisiaan vahvistava vaikutus.
 • Cardace comp voidaan ottaa ruoan kanssa tai tyhjään mahaan.

Raskaus ja imetys
Raskaus
Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.
Cardace comp -valmisteen käyttöä ei suositella ensimmäisten 12 raskausviikon aikana ja et saa käyttää sitä lainkaan 13. raskausviikosta alkaen, koska sen käyttö raskauden aikana voi olla vahingollista vauvalle.
Kerro välittömästi lääkärillesi, jos tulet raskaaksi Cardace comp -hoidon aikana. Ennen suunniteltua raskautta lääkitys on vaihdettava toiseen raskauden aikana sopivaan lääkitykseen.

Imetys
Älä käytä Cardace comp -valmistetta, jos imetät.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Sinua voi huimata, kun käytät Cardace comp -valmistetta. Tämä on todennäköisempää Cardace comp ‑hoidon alussa, tai kun alat ottaa suurempia annoksia. Jos näin käy, älä aja autoa tai käytä mitään työvälineitä tai koneita.

Cardace comp sisältää natriumia
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostus
Korkean verenpaineen hoito
Lääkärisi säätää annostasi, kunnes verenpaineesi on hallinnassa.

Iäkkäät
Lääkärisi pienentää aloitusannosta ja säätää hoitoasi hitaammin.

Lääkkeen ottaminen

 • Ota lääke suun kautta samaan aikaan vuorokaudesta joka päivä, yleensä aamulla.
 • Niele tabletit nesteen kera.
 • Älä murskaa tai pureskele tabletteja.

Jos otat enemmän Cardace comp -valmistetta kuin sinun pitäisi
Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai hakeudu lähimmän sairaalan päivystyspoliklinikalle. Älä aja itse sairaalaan. Pyydä jotain toista henkilöä viemään sinut tai soita ambulanssi. Ota lääkepakkaus mukaasi, jotta lääkäri tietää, mitä olet ottanut.
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Cardace comp -valmistetta

 • Jos unohdat ottaa annoksen, ota seuraava annos normaalina ajankohtana.
 • Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta Cardace comp -valmisteen ottaminen ja mene välittömästi lääkärin vastaanotolle, jos huomaat seuraavia vakavia haittavaikutuksia – voit tarvita kiireellistä lääkärin hoitoa:

 • kasvojen, huulien tai kurkun turpoaminen, mistä seuraa nielemis- ja hengitysvaikeuksia, sekä kutina ja ihottuma. Nämä voivat olla merkkejä vaikeasta allergisesta reaktiosta Cardace comp -valmisteelle.
 • vaikeat ihoreaktiot mukaan lukien ihottuma, suun haavaumat, olemassa olevan ihosairauden paheneminen, punoitus, rakkulat iholla tai ihon hilseily (kuten Stevens–Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi tai erythema multiforme).

Kerro lääkärillesi välittömästi, jos sinulle tulee:

 • nopeampi sydämen syke, epätasaisia tai voimakkaita sydämenlyöntejä (tykyttelyä), rintakipua, puristuksen tunnetta rintaan tai vakavampia ongelmia, kuten sydänkohtaus tai aivohalvaus
 • hengenahdistusta, kuumeinen 2–3 päivää kestävä yskä ja ruokahaluttomuus. Nämä voivat olla merkkejä keuhko-ongelmista, kuten tulehduksesta.
 • ruhjeita herkemmin, tavallista pidempikestoista verenvuotoa, merkkejä verenvuodosta (esim. ikenien verenvuotoa), purppuran värisiä pisteitä, täpliä iholle tai infektioita tavallista herkemmin, kipeä kurkku tai kuumetta, väsymyksen tunnetta, pyörtyilyä, huimausta tai kalpea iho. Nämä voivat olla merkkejä veren tai luuytimen ongelmista.
 • vaikea vatsakipu, joka voi säteillä selkään. Tämä voi olla merkki pankreatiitista (haimatulehduksesta).
 • kuumetta, vilunväristyksiä, väsymystä, ruokahalun puutetta, vatsakipua, pahoinvointia, ihon tai silmien keltaisuutta (keltatautia). Nämä voivat olla merkkejä maksan ongelmista, kuten hepatiitista (maksatulehduksesta) tai maksavauriosta.
 • Näön heikkeneminen tai kipu silmissä korkean silmänpaineen takia (mahdollisia merkkejä nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvon effuusio) tai akuutista ahdaskulmaglaukoomasta).

Muita haittavaikutuksia ovat:
Kerro lääkärillesi, jos jokin seuraavista muuttuu vakavaksi tai kestää muutamaa päivää pidempään.

Yleiset (enintään 1 potilaalla kymmenestä)

 • päänsärky, väsymyksen tai heikkouden tunne
 • huimauksen tunne. Se on todennäköisempi, kun aloitat Cardace comp -valmisteen käytön tai kun annostasi suurennetaan.
 • kuiva ärsytysyskä tai bronkiitti
 • verikokeissa todettava tavallista korkeampi verensokeri. Jos sinulla on diabetes, sokeritasapainosi voi huonontua.
 • verikokeissa todettava tavallista suurempi määrä virtsahappoa tai rasvoja
 • kipeät, punaiset ja turvonneet nivelet.

Melko harvinaiset (enintään 1 potilaalla sadasta)

 • ihottuma, johon voi liittyä turvotusta
 • punastelu, pyörtyily, hypotensio (epätavallisen matala verenpaine) erityisesti, kun nouset seisomaan tai istumaan nopeasti
 • tasapainohäiriöt (kiertohuimaus)
 • kutina ja epätavalliset ihotuntemukset, kuten tunnottomuus, kihelmöinti, pistely, polttelu tai poikkeavat tuntemukset iholla (harhatuntemukset)
 • makuaistin menetys tai muuttuminen
 • uniongelmat
 • masentuneisuuden, huolestuneisuuden tunne, lisääntynyt hermostuneisuus tai vapina
 • nenän tukkoisuus, poskiontelotulehdus (sinuiitti), hengenahdistus
 • ikenien tulehdus (gingiviitti), suun turvotus
 • punaiset, kutisevat, turvonneet tai vetiset silmät
 • korvien soiminen
 • näön hämärtyminen
 • hiustenlähtö
 • rintakipu
 • lihaskipu
 • ummetus, vatsa- tai suolistokipu
 • ruoansulatusvaivat tai huonovointisuus
 • tavallista suurempi päivittäinen nesteen (virtsan) eritys
 • tavallista suurempi hikoilu tai janon tunne
 • ruokahalun menetys tai heikkeneminen (anoreksia) tai nälän tunteen puute
 • lisääntyneet tai epäsäännölliset sydämen lyönnit
 • turvonneet käsivarret tai jalat. Tämä voi olla merkki elimistöösi kertyneestä nesteestä.
 • kuume
 • kyvyttömyys yhdyntään (miehet)
 • verikokeissa todettavat pienemmät punasolu-, valkosolu-, verihiutale- tai hemoglobiiniarvot
 • verikokeissa todettavat muutokset maksan, haiman ja munuaisten toiminnassa
 • verikokeissa todettava tavallista matalampi kaliumpitoisuus.

Hyvin harvinaiset (enintään 1 potilaalla kymmenestätuhannesta)

 • pahoinvointi, ripuli tai närästys
 • punainen turvonnut kieli tai kuiva suu
 • verikokeissa todettava tavallista suurempi kaliumpitoisuus
 • akuutti hengitysvaikeus (merkkejä ovat voimakas hengenahdistus, kuume, heikotus ja sekavuus).

Muut raportoidut haittavaikutukset
Kerro lääkärillesi, jos jokin seuraavista muuttuu vakavaksi tai kestää muutamaa päivää pidempään.

 • keskittymisvaikeus, levottomuuden tai sekavuuden tunne
 • sormien ja varpaiden värinmuutos palellessa ja sitten kihelmöinti ja kipu lämmetessä. Tämä voi olla merkki Raynaud’in oireyhtymästä.
 • rintojen kasvu (miehet)
 • veritulpat
 • kuulon häiriöt
 • silmien vetisyyden/kosteuden väheneminen
 • esineiden näyttäminen keltaiselta
 • kuivuminen
 • poskien turvotus, kipu ja punoitus (sylkirauhasten tulehdus)
 • suolen turpoaminen, jota kutsutaan intestinaaliseksi angioedeemaksi, jonka oireita ovat vatsakipu, oksentelu ja ripuli
 • lisääntynyt herkkyys auringonvalolle
 • vaikea ihon hilseily tai kesiminen, kutiseva, paakkuinen ihottuma tai muut ihoreaktiot, kuten kasvojen tai otsan punoittava ihottuma
 • ihottuma tai mustelmat
 • läiskät iholla tai kylmät raajat
 • kynsiongelmat (kuten kynnen osittainen tai täydellinen irtoaminen kynsipedistä)
 • luuston ja lihaksiston jäykkyys tai kykenemättömyys liikuttaa leukaa (tetania)
 • lihasten heikkous tai kouristukset
 • seksuaalisten halujen väheneminen (miehet ja naiset)
 • verivirtsaisuus. Tämä voi olla merkki munuaisongelmista (interstitiaali nefriitti)
 • lisääntynyt sokerin määrä virtsassa
 • tiettyjen veren valkosolujen suurentunut määrä (eosinofilia), mikä todetaan verikokeissa
 • verikokeissa verisolujen liian vähäinen määrä (pansytopenia)
 • verikokeissa todettu muutos veren suolojen, kuten natriumin, kalsiumin, magnesiumin ja kloridin pitoisuuksissa
 • väkevöitynyt virtsa (väriltään tumma), huonovointisuus tai sairauden tunne, lihaskrampit, sekavuus ja kohtaukset, jotka voivat johtua vääränlaisesta ADH (antidiureettinen hormoni) -erityksestä. Jos sinulla esiintyy näitä oireita, ota yhteys lääkäriisi mahdollisimman pian.
 • hidastuneet tai heikentyneet reaktiot
 • hajujen muutokset
 • hengitysvaikeudet tai astman paheneminen
 • iho- ja huulisyöpä (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen.
Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Cardace comp sisältää

Yksi tabletti sisältää 2,5 mg ramipriiliä ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia.
Muut aineet ovat hypromelloosi, esigelatinoitu maissitärkkelys, mikrokiteinen selluloosa ja natriumstearyylifumaraatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen tai melkein valkoinen, soikea tabletti, jonka koko on 8 x 4 mm ja jossa on jakouurre sekä molemmilla puolilla merkintä HNV ja yhtiön logo. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Cardace comp 2,5 mg/12,5 mg tabletit toimitetaan 10, 14, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 56, 60, 98, 99, 100, 300 tai 320 tabletin PVC/alumiini -läpipainopakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
Sanofi Oy
Revontulenkuja 1
02100 Espoo

Valmistaja
Sanofi S.r.l., S.S. 17, Km 22, 67019 Scoppito (AQ), Italia tai
S.C. ZENTIVA S.A., B-dul Theodor Pallady nr. 50, Sector 3, Bucuresti, 032266 – Romania tai
Sanofi Aventis Deutschland GmbH, Industriepark Höechst Brüningstraβe 50, D-65926 Frankfurt am Main, Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 8.12.2021

Yrityksen yhteystiedot:

SANOFI OY
Revontulenkuja 1
02100 Espoo

www.sanofi.fi
0201 200 300
Tukkuliike: Oriola, Tamro