STAMARIL injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten, esitäytetty ruisku

Lataa äänitiedostona, MP3 (5,1 mt, 22.11.2019 22:57:39)

STAMARIL, injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten esitäytetyssä ruiskussa

Keltakuumerokote (elävä)

Yleisiä ohjeita

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin sinut tai lapsesi rokotetaan, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle tai lapsellesi eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä STAMARIL on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinä käytät tai lapsesi käyttää STAMARILia
 3. Miten STAMARILia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. STAMARILin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

STAMARIL on rokote, joka antaa suojan vakavaa keltakuumeeksi kutsuttua tautia vastaan.

Keltakuumetta esiintyy maailmassa tietyillä alueilla ja se leviää ihmisiin keltakuumetta kantavien hyönteisten pistosten kautta.

STAMARILia annetaan henkilöille, jotka:

 • matkustavat keltakuumealueille tai niiden kautta tai asuvat tällaisilla alueilla.
 • matkustavat kansainvälisen rokotustodistuksen vaativiin maihin. (Vaatimus saattaa riippua aikaisemmin matkan aikana vierailluista maista).
 • saattavat käsitellä infektioituneita materiaaleja (esimerkiksi laboratoriohenkilökunta).

Voimassa olevan keltakuumerokotustodistuksen hankkimiseksi, rokotus on annettava hyväksytyssä rokotuspaikassa, jotta todistukseksi voidaan antaa kansainvälinen rokotetodistus. Tämä todistus on voimassa kymmenen vuotta alkaen kymmenen päivää rokotuksen jälkeen. Jos uusintarokotus on tarpeen, rokotetodistus (katso kohta Miten valmistetta käytetään) on voimassa välittömästi rokotuksen jälkeen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

On tärkeää kertoa lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos jokin alla olevista kohdista koskee rokotettavaa henkilöä. Ellet ymmärrä jotakin, pyydä lääkäriä tai sairaanhoitajaa selittämään asia.

Älä käytä STAMARILia jos sinä tai lapsesi

 • olette allergisia:
  • vaikuttavalle aineelle tai
  • mille tahansa muulle tämän rokotteen ainesosalle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa) tai
  • kananmunille tai kanaproteiineille
 • jos olette saaneet vaikeita allergisia reaktioita ensimmäisen keltakuumerokoteannoksen jälkeen.
 • jos lapsesi on alle 6 kuukauden ikäinen.
 • jos immuniteettinne on heikentynyt esim. sairauden tai hoitojen (esimerkiksi kortikoidien tai kemoterapian) takia.
 • jos immuunijärjestelmänne on heikentynyt HIV-infektion johdosta. Lääkärinne ilmoittaa, voitteko siitä huolimatta saada STAMARILia verikokeiden tulosten perusteella.
 • jos teillä on HIV-infektio ja aktiivisia infektion oireita.
 • jos teillä on aiemmin ollut ongelmia kateenkorvan kanssa, tai jos kateenkorva on poistettu jostakin syystä.
 • jos teillä on sairaus, johon kuuluu korkeaa tai kohtalaista kuumetta tai akuutti sairaus. Rokottamista tulisi siirtää eteenpäin, kunnes olette kunnossa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät STAMARILia.

 • Jos olet yli 60-vuotias tai jos lapsesi on alle 9 kuukauden ikäinen, sillä sinulla on suurempi tietyntyyppisten vakavien, mutta harvinaisten keltakuumerokotteen aiheuttamien reaktioiden riski (mm. aivoihin ja hermostoon sekä elintärkeisiin elimiin vaikuttavat vakavat reaktiot, ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset). Saat rokotteen vain silloin, jos tulet oleskelemaan maassa, jossa viruksen aiheuttaman infektioriskin on osoitettu olevan todennäköinen.
 • Jos lapsesi on 6–9 kuukautta vanha. STAMARILia voi antaa 6–9 kk:n ikäisille lapsille vain erityistilanteissa ja voimassa olevien suositusten mukaisesti.
 • Jos sinulla tai lapsellasi on HIV-infektio, mutta ei aktiivisia oireita. Lääkäri ilmoittaa, voidaanko STAMARILia antaa laboratoriotestien ja erikoislääkärin suosituksen perusteella.
 • Jos sinulla tai lapsellasi on jokin verenvuotohäiriö (kuten hemofilia tai alhainen verihiutalemäärä) tai saat antikoagulanttihoitoa.Voit kuitenkin saada STAMARILia, jos se injisoidaan ihonalaisesti, eikä lihakseen (ks. kohta Miten valmistetta käytetään).

Kuten muutkaan rokotteet, STAMARIL ei välttämättä anna täydellistä suojaa kaikille rokotetuille henkilöille.

Mikä tahansa neulan pisto voi aiheuttaa pyörtymistä piston jälkeen tai jopa sitä ennen. Kerro lääkärille tai hoitajalle, jos sinä tai lapsesi olette aikaisemmin pyörtyneet pistämisen jälkeen.

Muut lääkevalmisteet ja STAMARIL

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Jos olet vastikään saanut immuunijärjestelmää heikentävää hoitoa tai lääkettä, rokotteen antamista tulee siirtää, kunnes laboratoriotulokset osoittavat immuunijärjestelmäsi palautuneen ennalleen. Lääkärisi ilmoittaa, milloin rokotteen antaminen on turvallista.

STAMARILia voidaan antaa samaan aikaan tuhkarokkorokotteen kanssa tai lavantautirokotteen (joka sisältää lavantaudin Vi-kapselipolysakkaridia) ja/tai A-hepatiitti-rokotteen kanssa.

STAMARIL-rokote voi aiheuttaa virheellisen positiivisen tuloksen verikokeissa, joilla testataan denguekuumetta tai japanilaista enkefaliittia. Jos sinulle tai lapsellesi tullaan määräämään näitä kokeita, kerro lääkärillesi tästä rokotteesta.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Sinulle ei tule antaa STAMARILia, jos sen antamista voidaan välttää.

Lääkäri tai apteekkihenkilökunta neuvoo, onko rokotteen antaminen välttämätöntä raskauden tai imettämisen aikana.

3. Miten valmistetta käytetään

Annostus

STAMARILia annetaan 0,5 ml:n kerta-annoksena aikuisille ja vähintään 6 kuukauden ikäisille lapsille. Ensimmäinen annos tulee antaa vähintään kymmenen päivää ennen kuin keltakuumerokotteen suojaa tarvitaan. Rokote ei mahdollisesti anna hyvää suojaa keltakuumevirusta vastaan, ennen kuin sen ensimmäisen annoksen antamisesta on kulunut kymmenen päivää. Tämän annoksen suojan odotetaan kestävän vähintään kymmenen vuotta, ja se voi olla elinikäinen.

Uusintarokotus kerta-annoksella (0,5 ml) voi olla tarpeen

 • jos sinun tai lapsesi vaste ensimmäiseen annokseen oli riittämätön
 • jos se vähintään 10 vuoden jälkeen vaaditaan ehtona ennen joihinkin maihin saapumista.

Miten STAMARIL annetaan

Lääkäri tai terveydenhoitaja antaa STAMARIL-rokotteen pistoksena. Se annetaan tavallisesti ihonalaisena injektiona, mutta se voidaan antaa myös lihakseen.

STAMARILia ei saa antaa pistoksena verisuoneen.

Jos sinä käytät tai lapsesi käyttää enemmän STAMARILia kuin pitäisi

Joissakin tapauksissa on käytetty suurempaa kuin suositeltua annosta.

Näissä tapauksissa ilmoitetut haittavaikutukset olivat vastaavanlaisia kuin kohdassa Mahdolliset haittavaikutukset kuvatut haittavaikutukset.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän rokotteen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki rokotteet, tämäkin rokote voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavat haittavaikutukset

Seuraavia vakavia haittavaikutuksia on joskus havaittu:

 

Allergiset reaktiot

 • ihottumaa, kutinaa tai paukamia iholla
 • nielemis- tai hengitysvaikeudet
 • kasvojen, huulten, kielen tai muiden ruumiinosien turvotus
 • tajunnan menetys

Aivoihin ja hermostoon vaikuttavat reaktiot

Näitä saattaa esiintyä kuukauden sisällä rokotteen antamisesta ja ne ovat joskus johtaneet kuolemaan

Oireisiin kuuluu:

 • korkea kuume, johon liittyy päänsärkyä ja sekavuutta
 • äärimmäinen väsymys
 • niskan jäykkyys
 • aivojen ja hermokudosten tulehdus
 • kouristukset
 • liikkeiden tai tunnon menetys joissain kehonosissa tai koko kehossa (Guillain-Barrén oireyhtymä tai fokaaliset neurologiset puutosoireet).

Elintärkeisiin elimiin vaikuttava vakava reaktio

Tämä saattaa esiintyä kymmenen päivän sisällä rokotuksesta ja voi johtaa kuolemaan. Reaktio saattaa muistuttaa keltakuumetulehdusta. Yleensä oireet alkavat väsymyksellä, kuumeella, päänsäryllä, lihassäryllä ja joskus alhaisella verenpaineella. Oireet voivat johtaa vakaviin lihasten tai maksan toimintahäiriöihin, tiettyjen verisolujen määrän laskemiseen, joka aiheuttaa poikkeavaa mustelmien muodostusta tai verenvuotoa ja infektioriskin kasvamista, sekä munuaisten ja keuhkojen normaalin toiminnan lakkaamiseen.

Jos havaitset YHTÄKÄÄN edellä mainituista haittavaikutuksista, ota VÄLITTÖMÄSTI yhteys lääkäriin!

Muita haittavaikutuksia

Hyvin yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä yli yhdellä kymmenestä rokotteen saaneesta):

 • päänsärky
 • lievä tai keskivaikea väsymys tai heikkous
 • kipu tai epämiellyttävä tunne pistoskohdassa
 • lihaskivut
 • kuume (lapsilla)
 • oksentelu (lapsilla).

Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä alle yhdellä kymmenestä rokotteen saaneesta):

 • kuume (aikuisilla)
 • oksentelu (aikuisilla)
 • nivelkivut
 • pahoinvointi
 • pistoskohdan reaktiot: punaisuus, mustelmat, turvotus tai kovan kyhmyn muodostuminen.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä alle yhdellä sadasta rokotteen saaneesta):

 • heitehuimaus
 • vatsakivut
 • näppylä pistoskohdassa.

Harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä alle yhdellä tuhannesta rokotteen saaneesta):

 • ripuli
 • vuotava, tukkoinen tai kutiseva nenä (nuha).

Tuntemattomat haittavaikutukset (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintymistiheyden arviointiin):

 • turvonneet imusolmukkeet (lymfadenopatia)
 • tunnottomuus tai pistelyn tunne (parestesia)
 • flunssan kaltainen sairaus.

Muita haittavaikutuksia lapsilla:

Hyvin yleinen (voi esiintyä yli yhdellä kymmenestä rokotteen saaneesta):

 • ärtyisyys, itkuisuus
 • ruokahaluttomuus
 • uneliaisuus.

Nämä haittavaikutukset ilmenivät yleensä kolme päivää rokotuksen jälkeen, ja ne kestivät yleensä korkeintaan kolme päivää. Useimmat haittavaikutukset olivat lieviä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

 

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä rokotetta pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytettävä jääkaapissa (2–8 °C). Ei saa jäätyä.

Pidä injektiokuiva-ainepullo- ja liuotin esitäytetyssä ruiskussa ulkopakkauksessa. Herkkä valolle. Käytä välittömästi sekoituksen jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä STAMARIL sisältää

Yksi 0,5 ml annos käyttökuntoon saattamisen jälkeen:

Vaikuttava aine on:

Keltakuumevirus1, 17D-204 -kanta (elävä, heikennetty) ……………………….. vähintään 1000 IU

1 tuotettu erityisissä patogeenittomissä kananpojan alkioissa

Muut aineet ovat:

Laktoosi, sorbitoli, L-histidiinihydrokloridi, L-alaniini, natriumkloridi, kaliumkloridi, dinatriumfosfaattidihydraatti, kaliumdivetyfosfaatti,  kalsiumkloridi, magnesiumsulfaatti ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

STAMARIL toimitetaan injektiokuiva-aineena ja liuottimena suspensiota varten (kuiva-aine injektiopullossa [0,5 ml:n annos]) + liuotin esitäytetyssä ruiskussa (0,5 ml:n annos) joko neulan kanssa tai ilman neulaa). Pakkauskoot ovat 1, 10 ja 20.

Käyttövalmiiksi saatettu suspensio vaihtelee väriltään beigestä vaaleanpunaiseen beigeen, ja se on enemmän tai vähemmän läpikuultavaa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Sanofi Pasteur Europe

14 Espace Henry Vallée

69007 Lyon

Ranska

 

Valmistaja

Sanofi Pasteur

14 Espace Henry Vallée

69007 Lyon

Ranska

Sanofi-Aventis Zrt.

1225 Budapest,

Campona u.1. (Harbor Park)

Unkari

Paikallinen edustaja:

Sanofi Oy

Revontulenkuja 1

02100 Espoo

Tel: + 358 (0) 201 200 300

 

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa ETA-maissa seuraavalla nimellä:

STAMARIL: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Kroatia, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi, Tanska, Tšekin tasavalta, Unkari, Viro.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 4.1.2018

Ohjeet terveydenhuollon ammattilaiselle

Käyttövalmiiksi saattaminen:
Väriltään beigestä oranssin beigeen vaihteleva injektiokuiva-aine liuotetaan ennen käyttöä ruiskussa olevaan kirkkaaseen, värittömään natriumkloridiliuokseen. Sekoituksessa syntyvä suspensio vaihtelee väriltään beigestä vaaleanpunaiseen beigeen, ja se on enemmän tai vähemmän läpikuultava.
Koskee vain ruiskua, johon ei ole kiinnitetty neulaa: kun ruiskusta on irrotettu kärkisuojus, neula on kiinnitettävä lujasti ruiskun kärkeen ja kiinnitys on varmistettava kiertämällä sitä neljänneskierroksen (90°) verran.
 

Rokote saatetaan käyttökuntoon lisäämällä esitäytetyssä ruiskussa oleva liuotin kuiva-ainepulloon. Pulloa ravistetaan, kunnes kuiva-aine on täysin liuennut, ja suspensio vedetään takaisin samaan ruiskuun injektiota varten.

Kosketusta desinfiointiaineisiin tulee välttää, koska ne voivat inaktivoida viruksen.

Käytettävä välittömästi käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen.
 

Ravista sekoitettua rokotetta voimakkaasti ennen sen injisointia.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Katso myös kohta Miten valmistetta käytetään., Miten STAMARILia käytetään.

Yrityksen yhteystiedot:

SANOFI OY
Revontulenkuja 1
02100 Espoo

www.sanofi.fi
0201 200 300
Tukkuliike: Tamro