NEOPROCT peräpuikko 1/40 mg, rektaalivoide, creme 1/20 mg/g, NEOPROCT YHDISTELMÄPAKKAUS peräpuikko ja rektaalivoide, creme

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,5 mt, 23.02.2022 19:10:06)

Neoproct® rektaalivoide, creme

Neoproct® peräpuikko

Neoproct® yhdistelmäpakkaus, rektaalivoide ja peräpuikko

fluokortoloni-21-pivalaatti ja vedetön lidokaiinihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Neoproct-valmiste on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Neoproct-valmistetta
 3. Miten Neoproct-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Neoproct-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Neoproct vähentää peräaukon alueen kipua, kirvelyä ja kutinaa lievittäen siten hoidettavan alueen tulehdusoireita. Valmisteen sisältämä fluokortoloni-21-pivalaatti (glukokortikoidi) lievittää tulehdusoireita ja lidokaiinihydrokloridi (paikallispuudute) vähentää kipua ja kutinaa estämällä hermoärsytyksen johtumista tuntohermoissa.

Neoproct-hoito ei poista peräpukamien syytä.

Neoproct-valmiste on tarkoitettu peräpukamiin, peräsuolen tulehdukseen ja peräaukon ihottumaan liittyvien oireiden kuten kivun, turvotuksen, polttelun ja kutinan oireenmukaiseen lievitykseen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Neoproct-valmistetta

 • jos olet allerginen fluokortoloni-21-pivalaatille tai lidokaiinihydrokloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos sinulla on hoidettavan alueen ihoinfektio (tuberkuloosi, kuppa) tai virussairaus kuten esim. vesirokko tai rokotusreaktio.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Neoproct-valmistetta.

Varovaisuutta tulee noudattaa, jotta valmistetta ei joutuisi silmiin. Pese kädet huolellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen.

Jos lateksista eli luonnonkumista valmistettuja tuotteita, kuten kondomia, käytetään samaan aikaan Neoproct-valmisteen käyttöalueella, osa Neoproct-valmisteen sisältämistä ainesosista voi vaurioittaa lateksisia valmisteita. Tämän vuoksi niiden ehkäisyteho tai suoja sukupuolitauteja, kuten HIV-tartuntaa, vastaan voi heiketä. Jos tarvitset lisätietoa, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Jos valmistetta käytetään liian usein, laajoilla alueilla tai epäasianmukaisesti liian pitkään, hoidon lopettamisen jälkeen voi ilmetä vieroitusreaktioita. Jos oireet uusiutuvat pian hoidon lopettamisen jälkeen, älä aloita voiteen/salvan käyttöä uudelleen keskustelematta siitä lääkärin kanssa. Jos oireet ovat parantuneet, ja niiden ilmetessä uudelleen punaisuus leviää alkuperäisen hoidettavan alueen ulkopuolelle ja koet polttavaa tunnetta, kysy neuvoa lääkäriltä ennen hoidon aloittamista uudelleen.

Muut lääkevalmisteet ja Neoproct
Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita saa ilman lääkärin määräystä.

Jotkin lääkkeet saattavat voimistaa Neoproct-valmisteen vaikutuksia, ja lääkäri saattaa haluta seurata sinua tarkemmin, jos otat näitä lääkkeitä (kuten jotkin HIV-lääkkeet: ritonaviiri, kobisistaatti).

Sieni-infektioita hoidettaessa Neoproct-hoitoon liitetään sienilääkitys.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Valmistetta ei saa käyttää raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana.

Raskaana olevien ja imettävien naisten tulee välttää pitkäaikaista Neoproct-hoitoa.

Neoproct rektaalivoide sisältää setostearyylialkoholia ja bentsyylialkoholia
Neoproct rektaalivoide sisältää setostearyylialkoholia. Setostearyylialkoholi saattaa aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

Neoproct rektaalivoide sisältää 5 mg bentsyylialkoholia per 1 g, joka vastaa 0,5 % w/w. Bentsyylialkoholi saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita tai aiheuttaa lievää paikallisärsytystä.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostele Neoproct ulostamisen jälkeen. Puhdista peräaukon seutu huolellisesti ennen Neoproct-valmisteen käyttöä.

Neoproct-hoitoa ei pidä jatkaa yli 2 viikkoa.

Rektaalivoide
Rektaalivoidetta käytetään yleensä kaksi kertaa päivässä, aamulla ja illalla, ensimmäisinä hoitopäivinä jopa kolme kertaa päivässä. Oireiden lievittyessä riittää usein annostus kerran päivässä.

Jos käytät Neoproct-valmistetta liian usein, laajoilla alueilla tai epäasianmukaisesti liian pitkään, hoidon lopettamisen jälkeen voi ilmetä vieroitusreaktioita, varsinkin jos lopetat hoidon äkillisesti (ks. kohdat Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ja Mahdolliset haittavaikutukset). Kysy neuvoa lääkettä määränneeltä lääkäriltä.

Sivele noin herneen kokoinen nokare rektaalivoidetta sormella peräaukon ympäristöön ja peräaukkoon siten, että sormenpäällä tunnet sulkijalihaksen vastuksen.

Jos annostelet rektaalivoidetta peräsuoleen, kierrä pakkauksessa oleva muovikanyyli kiinni voideputkiloon ja vie muovikanyyli peräsuoleen. Annostele tämän jälkeen pieni määrä emulsiovoidetta suoleen painamalla putkiloa kevyesti. Puhdista kanyyli jokaisen käyttökerran jälkeen pyyhkimällä se ensin ulkoisesti paperipyyhkeellä, sen jälkeen poista jäljelle jäänyt tuote kanyylista vanupuikolla ja pyyhi uudelleen paperipyyhkeellä. Huuhdo kanyylia lämpimän veden alla noin minuutin ajan ja kuivaa se paperipyyhkeellä. Älä käytä muovikanyylia mikäli se on vahingoittunut.

Vaikeasti tulehtuneissa ja sen vuoksi erityisen kivuliaissa tapauksissa saattaa kuitenkin olla aiheellista annostella emulsiovoidetta aluksi sormella myös peräsuoleen. Voitele ulos työntyvät peräpukamat paksulti ja paina ne varovasti sormella takaisin peräaukkoon.

Peräpuikko
Yleensä 1 peräpuikko viedään syvälle peräsuoleen kaksi kertaa päivässä, aamulla ja illalla. Hyvin kivuliaissa tapauksissa kolmena ensimmäisenä päivänä jopa kolme kertaa päivässä. Oireiden helpottuessa riittää usein 1 peräpuikko kerran päivässä tai joka toinen päivä.

Mikäli peräpuikko on lämpimässä säilytyksen aikana pehmennyt, sen voi ennen suojakääreen avaamista kovettaa kylmässä vedessä.

Jos käytät enemmän Neoproct-valmistetta kuin sinun pitäisi
Neoproct-valmisteen vaikuttavilla aineilla tehtyjen akuuttia myrkyllisyyttä selvittäneiden tutkimusten tulokset osoittavat, ettei valmisteen kerta-antoon liity akuuttia myrkytysriskiä, vaikka sitä käytettäisiinkin tahattomasti yliannos.

Jos valmistetta otetaan vahingossa suun kautta, oireina esiintyy todennäköisesti lidokaiinihydrokloridin systeemisiä vaikutuksia, jotka voivat ilmetä annoksesta riippuen vaikeina kardiovaskulaarisina oireina (sydämen toiminnan hidastuminen tai sydämenpysähdys) ja keskushermosto-oireina (kouristukset, hengityksen vaikeutuminen tai hengityspysähdys).

Voit tarvittaessa kysyä neuvoa Myrkytystietokeskuksesta (puh. 0800 147 111).

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutuksena saattaa esiintyä peräaukon seudun iho-oireita.

Yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla kymmenestä): polttava tunne iholla.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla sadasta): ihoärsytys ja rektaalivoiteella allergiset reaktiot.

Esiintymistiheydeltään tuntemattomat haittavaikutukset (saatavilla oleva tieto ei riitä arviointiin): näön hämärtyminen.

Mahdollista jonkin valmisteen sisältämän aineen aiheuttamaa allergista reaktiota ei voida sulkea pois.

Paikallisten haittavaikutusten, esim. ihon ohenemisen, mahdollisuutta ei voida sulkea pois, jos Neoproct-valmistetta käytetään kauan (yli 4 viikkoa).

Steroideihin liittyvä vieroitusreaktio:
Jos valmistetta käytetään liian usein, laajoilla alueilla tai epäasianmukaisesti liian pitkään, hoidon lopettamisen jälkeen voi ilmetä vieroitusreaktioita, joita voivat olla mm. seuraavat: ihon punoitus, joka voi levitä alkuperäisen hoitoalueen ulkopuolelle, polttelu tai kirvely, voimakas kutina, ihon kesiminen tai vetistävät märkärakkulat. Tällaista on ilmennyt muiden samantyyppisten lääkkeiden (iholle käytettävien kortikosteroidien) käytön yhteydessä. 

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Neoproct rektaalivoide: Säilytä alle 30 °C. 
Neoproct peräpuikko: Säilytä alle 25 °C.
Neoproct yhdistelmäpakkaus: Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Neoproct sisältää

Neoproct rektaalivoide

 • Vaikuttavat aineet ovat 1 mg fluokortoloni-21-pivalaatti ja 20 mg lidokaiinihydrokloridi.
 • Muut aineet ovat bentsyylialkoholi, polysorbaatti 60, sorbitaanistearaatti, setostearyylialkoholi, nestemäinen parafiini, valkovaseliini, natriumedetaatti, natriumdivetyfosfaattidihydraatti, dinatriumfosfaattidodekahydraatti, puhdistettu vesi.

Neoproct peräpuikko

 • Vaikuttavat aineet ovat 1 mg fluokortoloni-21-pivalaatti ja 40 mg lidokaiinihydrokloridi.
 • Muu aine on kovarasva.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Rektaalivoide, creme
Valkoinen, läpikuultamaton emulsiovoide.
Pakkauskoko: 10 g tai 30 g.

Peräpuikko
Vaalean kellertävä peräpuikko.
Pakkauskoko: 10 peräpuikkoa.

Yhdistelmäpakkaus (rektaalivoide ja peräpuikot)
Valkoinen, läpikuultamaton emulsiovoide ja vaalean kellertävä peräpuikko.
Pakkauskoko: 10 g rektaalivoidetta ja 10 peräpuikkoa.

Myyntiluvan haltija
Karo Pharma AB
Box 16184
103 24 Stockholm
Ruotsi

Valmistaja
Rektaalivoide, creme

LEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l., Segrate, Italia

Peräpuikko, Yhdistelmäpakkaus (rektaalivoide ja peräpuikot)
Istituto de Angeli S.r.l.
Località Prulli, 103/C
50066 Reggello (Firenze)
Italia

Yrityksen yhteystiedot:

KARO PHARMA AB
Box 16184
103 24 Stockholm
Sweden

info@karopharma.se
www.karopharma.se
+46 10 330 23 10
Tukkuliike: Tamro