MOVICOL READY TO TAKE oraaliliuos, annospussi

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,7 mt, 05.08.2021 19:03:01)

MOVICOL Ready to Take oraaliliuos, annospussi
makrogoli 3350, natriumkloridi, natriumvetykarbonaatti, kaliumkloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 2 viikon sisällä tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Movicol Ready to Take -valmiste on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Movicol Ready to Take -valmistetta
 3. Miten Movicol Ready to Take -valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Movicol Ready to Take -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Tämän lääkkeen nimi on Movicol Ready to Take, oraaliliuos, annospussi. Se on ummetuksen hoitoon käytettävä valmiste aikuisille, nuorille ja vanhuksille. Valmistetta ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.

Movicol Ready to Take -valmiste auttaa saavuttamaan miellyttävän suolen toiminnan, vaikka ummetus olisi jatkunut jo pitkään. Movicol Ready to Take -valmiste toimii myös ulostetukkeumaksi kutsutun, erittäin vaikean ummetuksen hoidossa.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi 2 viikon sisällä.

Makrogolia, natriumkloridia, natriumvetykarbonaattia ja kaliumkloridia, joita Movicol Ready to Take ‑valmiste sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Movicol Ready to Take -valmistetta, jos lääkäri on kertonut, että sinulla on:

 • suolen tukos (suolentukkeuma, ileus)
 • haava suolen seinämässä
 • vakava tulehduksellinen suolistosairaus, kuten haavainen paksusuolitulehdus (ulseratiivinen koliitti), Crohnin tauti tai paksusuolen hengenvaarallinen laajentuma (toksinen megakoolon)
 • jos olet allerginen vaikuttaville aineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet
Nauti edelleen runsaasti nesteitä, kun käytät Movicol Ready to Take -valmistetta. Movicol Ready to Take -valmisteen sisältämä neste ei korvaa normaalia nesteensaantia.

Sydänoireet
Noudata kohdassa Miten valmistetta käytetään annettuja erityisohjeita, mikäli käytät Movicol Ready to Take -valmistetta ulostetukkeuman hoitoon.

Muut lääkevalmisteet ja Movicol Ready to Take
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Joidenkin lääkkeiden, esim. epilepsialääkkeiden, teho saattaa olla tavallista heikompi Movicol Ready to Take -hoidon aikana.
Äla ota muita suun kautta otettavia lääkkeitä tuntia ennen Movicol Ready to Take-valmisteen ottamista, yhdessä Movicol Ready to Take-valmisteen kanssa, tai tunnin sisällä Movicol Ready to Take-valmisteen ottamisen jälkeen.

Jos sinun on sakeutettava  nesteitä ennen kuin voit niellä niitä turvallisesti, on huomattava, että Movicol Ready to Take - valmiste saattaa estää sakeuttamisaineen vaikutuksen.

Raskaus ja imetys
Movicol Ready to Take -valmistetta voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Jos olet raskaana, suunnittelet lapsen hankkimista tai imetät, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen kuin käytät Movicol Ready to Take -valmistetta.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Movicol Ready to Take -valmiste ei vaikuta kykyysi ajaa autoa tai käyttää koneita.

Movicol Ready to Take sisältää natriumia
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos käytät tätä lääkevalmistetta 3 annospussia tai enemmän päivässä pitkäaikaisesti, erityisesti jos sinua on ohjeistettu noudattamaan vähäsuolaista ruokavaliota.

Movicol Ready to Take sisältää 186,87 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per annospussi. Tämä vastaa 9,3 % suositellusta natriumin päivittäisestä enimmäissaannista aikuiselle.

3. Miten valmistetta käytetään

Tämä lääke voidaan ottaa mihin vuorokauden aikaan tahansa, joko ruuan kanssa tai erikseen.

Juo Movicol Ready to Take suoraan annospussista. Sitä ei tarvitse laimentaa vedellä.

Hyvän terveydentilan sekä suoliston hyvinvoinnin takia on suositeltavaa juoda riittävä määrä nesteitä (yleensä 2-2,5 litraa päivässä).

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Ummetus
Annos Movicol Ready to Take -valmistetta on yksi 25 ml annospussi. Ota annospussillinen 1-3 kertaa vuorokaudessa, hoitovasteesta riippuen.

Ulostetukkeuma
Ennen kuin otat Movicol Ready to Take -valmistetta ulostetukkeuman hoitoon, on ensin varmistettava, että sinulla on kyseinen vaiva.

Ulostetukkeuman hoitoon tarvittava päiväannos on 8 annospussia, jotka tulisi nauttia 6 tunnin kuluessa. Jos sinulla on sydänoireita, älä ota Movicol Ready to Take -valmistetta enemmän kuin kaksi annospussia tunnin kuluessa.

On suositeltavaa juoda ylimääräinen litra nesteitä päivässä, mikäli sinulla on vaikea ummetus (ulostetukkeuma).

Hoidon kesto:

Ummetus
Movicol Ready to Take -hoito kestää yleensä noin 2 viikkoa. Mikäli sinun tarvitsee käyttää Movicol Ready to Take -valmistetta pidempään, ota yhteys lääkäriin. Mikäli sinulla on sairaus, johon liittyy ummetusta esim. Parkinsonin tauti tai multippeliskleroosi (MS) tai käytät ummetusta aiheuttavaa lääkitystä, lääkärisi voi suositella käyttämään Movicol Ready to Take -valmistetta pidempään kuin 2 viikkoa.

Pitkäaikaiskäytössä annostusta voidaan yleensä pienentää 1-2 annospussilliseen päivässä.

Ulostetukkeuma
Movicol Ready to Take -hoitoa voidaan tarvittaessa jatkaa 3 päivän ajan.

Jos käytät enemmän Movicol Ready to Take -valmistetta kuin sinun pitäisi
On mahdollista, että saat pahan ripulin, joka voi aiheuttaa nestehukkaa. Mikäli tätä ilmenee, keskeytä Movicol Ready to Take -valmisteen ottaminen kunnes ripuli loppuu ja juo paljon nesteitä. Jos tilanne huolestuttaa sinua, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Movicol Ready to Take -valmistetta
Ota unohtamasi annos heti, kun muistat ottaa sen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta Movicol Ready to Take -valmisteen ottaminen ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos:

 • saat vakavan allergisen reaktion, joka aiheuttaa hengitysvaikeuksia, tai kasvojen, huulten, kielen tai nielun turpoamista.

Muita haittavaikutuksia ovat:
Allergiset reaktiot (voivat aiheuttaa ihottumaa, kutinaa, ihon punoitusta tai nokkosihottumaa, käsien, jalkojen tai nilkkojen turpoamista), päänsärky ja liian matala tai korkea kaliumpitoisuus veressä.

Joskus voi esiintyä ruoansulatushäiriöitä, vatsakipua tai vatsan kurinaa. Movicol Ready to Take ‑hoidon alussa voi myös esiintyä vatsan turvotusta, ilmavaivoja, pahoinvointia tai oksentelua, kipua peräaukon seudulla sekä lievää ripulia. Nämä haittavaikutukset helpottuvat yleensä Movicol Ready to Take -annosta pienentämällä

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä annospussissa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän EXP jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 °C.

Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Movicol Ready to Take sisältää
Yksi 25 millilitran annospussi Movicol Ready to Take -valmistetta sisältää:

Makrogoli 3350 13,125 g
Natriumkloridi 0,3508 g
Natriumvetykarbonaatti (Natriumbikarbonaatti) 0,1786 g
Kaliumkloridi 0,0502 g


Movicol Ready to Take sisältää lisäksi sukraloosia, puhdistettua vettä sekä mansikka- ja banaani-aromia, joka sisältää luontaisia aromiaineita (kuten mansikka- ja banaaniuutetta) sekä aromivalmisteita (kuten selleri) sekä propyleeniglykolia.

Yksi 25 millilitran annospussi sisältää:

Natriumia 8,125 mmol
Kloridia 6,675 mmol
Kaliumia 0,675 mmol
Vetykarbonaattia/Bikarbonaattia 2,125 mmol


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Movicol Ready to Take on kirkas, värittömästä vaaleankeltaiseen oleva liuos.

Movicol Ready to Take -valmistetta on saatavilla pakkauksissa, joissa on 10, 20, 30 tai 50 annospussia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:
Norgine B.V.
Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam
Alankomaat

Valmistaja:
Norgine Pharma,
29 Rue Ethé Virton
28100 Dreux Cedex
Ranska

Markkinoija:
Sabora Pharma Oy, PL 20, 03601 Karkkila

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Pohjois-Irlannissa) seuraavilla kauppanimillä:

Belgia MOVICOL Unidose
Tanska MOVICOL Go
Suomi MOVICOL Ready to Take
Saksa Macrogol Norgine trinkfertig Lösung zum Einnehmen im Beutel
Irlanti MOVICOL Ready to Take
Italia MOVICOL
Luxemburg MOVICOL Unidose
Norja MOVICOL
Portugali MOVICOL
Espanja MOVICOL solución oral en sobre
Ruotsi Movicol oral lösning i dospåse
Yhdistynyt kuningaskunta
(Pohjois-Irlannissa)
MOVICOL Ready to Take


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 24.03.2023

Yrityksen yhteystiedot:

SABORA PHARMA OY
PL 20
03601 Karkkila

info@sabora.fi
www.sabora.fi
029 3700 350
Tukkuliike: Medifon