IMODIUM kapseli, kova 2 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,8 mt, 28.09.2019 19:01:27)

Imodium 2 mg kapseli, kova

loperamidihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Imodium on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Imodiumia
 3. Miten Imodiumia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Imodiumin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Imodium on ripulin hoitoon tarkoitettu lääke, joka vaikuttaa ruoansulatuskanavan seinämän lihaksistoon ja hidastaa suoliston liikkeitä. Imodium tekee ulosteet kiinteämmiksi ja vähentää ulostuskertoja.

Imodium on tarkoitettu sekä äkillisen (akuutin) että pitkäaikaisen (kroonisen) ripulin hoitoon, sekä ärtyvän suolen oireyhtymään (irritable bowel syndrome, IBS) liittyvien äkillisten ripulijaksojen oireenmukaiseen hoitoon. Imodiumia voidaan käyttää myös ulosteen kiinteyttämiseen ja ulosteen määrän vähentämiseen avannepotilailla.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Imodium kapseleita

 • jos olet allerginen loperamidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • alle 6-vuotiaille lapsille (alle 20 kg)
 • jos uloste on veristä tai ripuliin liittyy korkea kuume
 • jos sinulla on paksusuolen tulehdus (esim. akuutti haavainen paksusuolitulehdus)
 • jos sinulla on antibioottihoidon aiheuttama kova ripuli
 • jos ruuan kulku suolistossa on hidastunut, esimerkiksi jos sinulla on ummetusta tai turvonnut vatsa
 • jos sinulla on elimistössä leviävän bakteerin (esim. salmonellan, shigellan tai kampylobakteerin) aiheuttama suolitulehdus.

Jos et ole varma, voitko käyttää valmistetta, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.

Varoitukset ja varotoimet

Vaikka Imodium lopettaa ripulin, se ei hoida ripulin syytä. Aina kun se on mahdollista, myös ripulin syytä pitää hoitaa.

Ripulin yhteydessä ihminen menettää paljon nestettä. Menetetty nestemäärä pitää korvata juomalla runsaasti. Nestevajauksen hoito on erityisen tärkeää lapsilla. Hoito-ohjeita voi pyytää apteekista.

Äkillisessä ripulissa Imodium yleensä lopettaa oireet 48 tunnin kuluessa. Jos näin ei tapahdu, lopeta Imodium-hoito ja ota yhteys lääkäriin.

Erityiset varoitukset ärtyvän suolen oireyhtymää (IBS) sairastaville

Tarkista, koskevatko seuraavat seikat sinua:

Älä käytä tätä lääkettä

 • jos olet alle 18-vuotias.
 • jos jokin kohta kappaleessa ”Älä käytä Imodium-kapseleita” koskee sinua.

Keskustele ensin lääkärin kanssa

 • jos olet vähintään 40‑vuotias ja edellisestä ärtyvän suolen oireyhtymän jaksosta on kulunut jo jonkin aikaa tai oireesi ovat nyt erilaisia kuin aiemmin, tai jos sinulla on ruokahaluttomuutta tai olet laihtunut. Lääkäri sulkee pois vakavamman sairauden mahdollisuuden.
 • jos sinulla on vaikeaa ummetusta. Imodium voi aiheuttaa tai pahentaa ummetuksen oireita.

Keskustele lääkärin kanssa ja lopeta tämän lääkkeen käyttö:

 • jos olet käyttänyt tätä lääkettä 48 tunnin ajan, eikä se ole lievittänyt ripulin oireita
 • jos sinulle ilmaantuu uusia ärtyvän suolen oireyhtymän oireita
 • jos ärtyvän suolen oireyhtymän oireesi pahenevat
 • jos ärtyvän suolen oireyhtymän oireesi eivät lievity 2 viikossa.

Jos uloste muuttuu kiinteäksi tai kovaksi, tai jos ulostetta ei tule 24 tuntiin, lopeta lääkkeen käyttö.

Kerro lääkärille mahdollisista maksan toimintahäiriöistä ennen Imodium -hoidon aloittamista, koska tällöin Imodium-hoito on ehkä annettava lääkärin valvonnassa.

Jos sinulla on AIDS ja vatsasi turpoaa Imodium -hoidon aikana, lopeta lääkkeen käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriin.

Älä käytä tätä valmistetta mihinkään muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen (ks. kohta Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään), äläkä koskaan ota tätä valmistetta suositeltua määrää enempää (ks. kohta Miten valmistetta käytetään). Potilailta, jotka ovat ottaneet liikaa loperamidia, Imodiumin vaikuttavaa ainetta, on ilmoitettu vakavia sydänongelmia (joiden oireita ovat esimerkiksi nopea tai epäsäännöllinen syke).

Muut lääkevalmisteet ja Imodium

Kerro lääkärille, jos käytät joitakin muita lääkkeitä, kuten

 • kinidiiniä (sydämen rytmihäiriölääke)
 • itrakonatsolia tai ketokonatsolia (sieni-infektiolääkkeitä)
 • gemfibrotsiilia (kolesterolia alentava lääke)
 • ritonaviiria (HIV-infektioiden ja AIDS:n hoitoon)
 • desmopressiiniä suun kautta (janon ja virtsantuotannon säätelyyn potilailla, joilla on diabetes insipidus).

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä, sillä Imodiumilla voi olla yhteisvaikutuksia niiden kanssa.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Jos olet tai epäilet olevasi raskaana, kerro siitä lääkärille, joka arvioi voitko käyttää Imodium- kapseleita.

Valmistetta ei suositella käytettäväksi imetyksen aikana, koska pieniä määriä lääkeainetta erittyy rintamaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ripulin johdosta voi esiintyä väsymystä, uneliaisuutta tai huimausta. Noudata varovaisuutta ajaessasi autoa tai käyttäessäsi koneita.

Imodium kapselit sisältävät laktoosia

Imodium sisältää 127 mg laktoosia yhtä kapselia kohden. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä Imodiumia juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Imodium 2 mg kapselit otetaan kokonaisina suun kautta nesteen kanssa. Imodium-kapselit voi ottaa mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat lapset

Äkilliseen ripuliin alkuannos on 2 kapselia, sen jälkeen 1 kapseli jokaisen ripuliulostuksen jälkeen. Vuorokausiannos on korkeintaan 8 kapselia. Jos uloste muuttuu kiinteäksi tai kovaksi tai jos ulostetta ei tule 24 tuntiin, lopeta Imodium-hoito.

Pitkäaikaisessa ripulissa Imodiumin annostus ja hoitoaika ovat yksilöllisiä ja riippuvat hoidettavasta tilasta. Noudata tarkoin lääkärisi antamia annostusohjeita. Vuorokausiannos on korkeintaan 8 kapselia.

6−12-vuotiaat lapset

Äkilliseen ripuliin alkuannos on 1 kapseli, jonka jälkeen 1 kapseli jokaisen ripuliulostuksen jälkeen. Jos uloste muuttuu kiinteäksi tai kovaksi tai jos ulostetta ei tule 24 tuntiin, lopeta Imodium-hoito.

Pitkäaikaisessa ripulissa Imodiumin annostus ja hoitoaika ovat yksilöllisiä ja riippuvat hoidettavasta tilasta. Noudata tarkoin lääkärisi antamia annostusohjeita.

Lasten ripulin hoidossa vuorokausiannos on korkeintaan 3 kapselia/20 kg (ks. painotaulukko), mutta annos ei saa ylittää 8 kapselia vuorokaudessa.

Imodium 2 mg kapseleita ei tule antaa alle 6-vuotiaille (alle 20 kg) lapsille.

Lapsen paino kiloissa (kg)

20-27 kg

27-34 kg

34-40 kg

40-47 kg

47-54 kg

Suurin sallittu vuorokausiannos

3 kapselia

4 kapselia

5 kapselia

6 kapselia

8 kapselia

Ärtyvän suolen oireyhtymään (IBS) liittyvä ripuli

Ei alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Vähintään 18-vuotiaat aikuiset

Aloita hoito kahdella kapselilla. Ota tämän jälkeen 1 kapseli jokaisen ripuliulostuksen jälkeen. Ota enintään kuusi kapselia 24 tunnin aikana.

Voit käyttää tätä lääkettä uusiutuvien äkillisten ripulijaksojen hoitoon enintään 2 viikon ajan. Korvaa nestehukka juomalla nestettä tavanomaista enemmän.

Jos äkillinen ripuli ei lievity 48 tunnissa, loperamidihoito lopetetaan. Keskustele lääkärin kanssa, jos oireet eivät parane tai ne pahenevat, ilmaantuu uusia oireita, taudinkuva muuttuu, tai jos toistuvat ripulijaksot jatkuvat yli 2 viikon ajan.

Jos otat enemmän Imodiumia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liikaa Imodiumia, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai sairaalaan ohjeiden saamiseksi. Oireita voivat olla esimerkiksi kohonnut syke, epäsäännöllinen syke, sykkeen muutokset (näillä oireilla voi olla mahdollisesti vakavia hengenvaarallisia seurauksia), lihasjäykkyys, liikkeiden koordinaatiohäiriöt, uneliaisuus, virtsaamisvaikeudet tai hengitysvaikeudet.

Lapset reagoivat suuriin määriin Imodiumia voimakkaammin kuin aikuiset. Jos lapsi ottaa liikaa tätä valmistetta tai jos hänelle kehittyy mikä tahansa edellä mainittu oire ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Jos joku on ottanut yliannoksen lääkettä, ota yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Tietoa lääkärille yliannostustapauksessa

 • Anna naloksoniruiske.
 • Toista naloksoniruiskeiden anto tarvittaessa 1–3 tunnin välein.
 • Potilasta on seurattava vähintään 48 tunnin ajan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Imodium on tavallisesti hyvin siedetty ja haittavaikutukset ovat harvinaisia, jos lääke otetaan ohjeiden mukaisesti.

Yleiset haittavaikutukset (joita voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 10:stä mutta useammalla kuin yhdellä käyttäjällä 100:sta): päänsärky, huimaus, ummetus, pahoinvointi, ilmavaivat.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (joita voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 100:sta mutta useammalla kuin yhdellä käyttäjällä 1 000:sta): uneliaisuus, vatsakipu tai epämiellyttävä tunne vatsassa, suun kuivuminen, oksentelu, ruoansulatusvaivat, ihottuma.

Harvinaiset haittavaikutukset (joita voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 1 000:sta mutta useammalla kuin yhdellä käyttäjällä 10 000:sta): silmän mustuaisten supistuminen, virtsaamisvaikeudet, väsymys.

Jos sinulla ilmenee jokin seuraavista harvinaisista haittavaikutuksista, lopeta lääkkeen käyttö ja ota viipymättä yhteys lääkäriin:

 • Vakavat allergiset reaktiot kuten kasvojen, kielen tai kurkun turpoaminen, hengenahdistus, nokkosihottuma (urtikaria), ihon punoitus tai rakkulat.
 • Voimakas väsymys, koordinointivaikeudet, tajunnanmenetys.
 • Voimakas vatsakipu ja/tai vatsan turvotus, mitkä voivat johtua suolen tukkeumasta tai laajentumisesta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Imodium sisältää

 • Vaikuttava aine on loperamidihydrokloridi, jota on 2 mg yhdessä kapselissa.
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, talkki, magnesiumstearaatti, liivate, titaanidioksidi (E171), keltainen ja musta rautaoksidi (E172), indigokarmiini (E132) ja erytrosiini (E127).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valmisteen kuvaus: Kova liivatekapseli, jonka toinen pää on tumman harmaa ja toinen vihreä. Kapselissa on painatus ”IMODIUM JANSSEN”. Kapseli sisältää valkoista tai melkein valkoista jauhetta.

Pakkauskoko: 30 kapselia.

Myyntiluvan haltija

McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy

Vaisalantie 2

02130 Espoo

Valmistaja

Janssen-Cilag

Domaine de Maigremont

27100 Val de Reuil

Ranska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20.8.2019

Yrityksen yhteystiedot:

MCNEIL, a divison of JANSSEN-CILAG Oy
Vaisalantie 2
02130 Espoo

jacfi@its.jnj.com
www.janssen.com/finland
020 753 1450
Tukkuliike: Tamro