NIX shampoo 1 %

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,4 mt, 01.12.2020 19:08:21)

Nix 1 % shampoo

permetriini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

  • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
  • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
  • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
  • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Nix-shampoo on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Nix-shampoota

3. Miten Nix-shampoota käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Nix-shampoon säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Nix sisältää vaikuttavana aineena permetriiniä, joka aiheuttaa häiriötä täiden hermostossa, minkä seurauksena täit kuolevat.

Nix-shampoota käytetään päätäiden hoitoon.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Nix-shampoota

  • jos olet allerginen permetriinille, pyretriineille, muille pyretroideille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Nix-shampoota

  • jos sinulla tiedetään olevan allergia krysanteemeille tai muille Compositae-heimon kasveille – sinun tulee puhua lääkärin kanssa ennen kuin käytät Nix-shampoota.

Lääkärin kanssa tulisi neuvotella, ennen kuin Nix-shampoohoito aloitetaan, jos hoidettavalla henkilöllä on samanaikaisesti jokin toinen ihosairaus.

Tämän lääkkeen vaikuttava aine (permetriini) ei ärsytä silmiä, mutta shampoo sinänsä voi ärsyttää silmiä. Valmisteen joutumista silmiin on siis vältettävä. Jos niin kuitenkin tapahtuu, tulee silmät välittömästi huuhdella runsaalla vedellä tai tavallisella natriumkloridiliuoksella, jos sitä on heti saatavilla.

Henkilöiden, jotka ovat allergisia, ei tulisi käyttää Nix-shampoota.

Nix-shampoo on tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön, iholle.

Jotta vältyttäisiin uudelta tartunnalta ja jotta kaikki läheisyydessä olevat henkilöt, jotka ovat saaneet täitartunnan, voitaisiin hoitaa samanaikaisesti, on tärkeää selvittää, mistä täitartunta on tullut.

Tietyt henkilöt, kuten vammaiset ja iäkkäät, voivat tarvita apua hoidon toteuttamisessa oikealla tavalla.

Nix-shampoota rutiinimaisesti käyttävän hoitohenkilökunnan kannattaa käyttää suojakäsineitä mahdollisesti käsiin kohdistuvan ärsytyksen välttämiseksi.

Uima-altaissa käytettävä kloori ei vaikuta tähän lääkkeeseen, joten tätä lääkettä käyttänyt voi uida normaaliin tapaan hoitokäsittelyn jälkeen.

Kuten muutkin hyönteiset, voivat päätäit tulla vastustuskykyisiksi lääkkeille, joita käytetään. Vastustuskyvyn kehittymisen riski kasvaa, mikäli hoitoja ei suoriteta riittävän huolellisesti. Hoitotulos tarkistetaan yhden viikon kuluttua. Jos eläviä päätäitä edelleen löytyy, hoito tällä lääkkeellä voidaan uusia. Jos tulosta ei synny 14 päivän kuluessa shampoohoidon uusimisen jälkeen, tulee potilaan ottaa yhteyttä apteekkiin tai lääkäriin saadakseen neuvoa vaihtoehtoisesta hoidosta.

Jos olet jostakin epävarma, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, ennen kuin käytät Nix-shampoota.

Lapset

Tätä lääkettä saa antaa alle 6 kuukauden ikäisille lapsille vain lääkärin ohjeen mukaan.

3-vuotiaat ja nuoremmat lapset

Nix-shampoota ei saa käyttää vastasyntyneillä ja iältään alle 6-kuukautisilla lapsilla, paitsi jos lääkäri niin määrää. Käytöstä vauvoilla ja pienillä lapsilla ei ole riittävästi kokemusta. 3-vuotiaiden ja sitä nuorempien lasten hoito tulee antaa ainoastaan tarkassa lääketieteellisessä valvonnassa.

Raskaus ja imetys

Tätä lääkettä saa käyttää raskauden ja imetyksen aikana vain, jos se on selvästi tarpeen.

Varotoimena et saa käyttää Nix-valmistetta raskauden aikana, paitsi jos lääkäri niin määrää.

Tätä lääkevalmistetta ei pidä annostella rintoihin, jos imetät, koska vauva voi saada sitä äidinmaidon mukana.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Nix-shampoo sisältää metyyliparahydroksibentsoaattia, propyyliparahydroksibentsoaattia, setyylialkoholia, propyleeniglykolia ja stearalkonikloridia

Nix-shampoo sisältää metyyliparahydroksibentsoaattia ja propyyliparahydroksibentsoaattia, jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

Nix-shampoo sisältää setyylialkoholia, joka voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

Nix-shampoo sisältää propyleeniglykolia, joka voi aiheuttaa ihoärsytystä. Tämä lääkevalmiste sisältää 0,78 mg propyleeniglykolia per ml, joka vastaa 46 mg / 59 ml.

Stearalkonikloridi voi aiheuttaa ihoärsytystä. Tämä lääkevalmiste sisältää 0,03 g stearalkonikloridia per ml, joka vastaa 1,86 g / 59 ml.

 

Tässä lääkevalmisteessa on hajustetta, joka sisältää allergeeneja:

amyylisinnamaali,  anisyylialkoholi, bentsyylialkoholi, bentsyylibentsoaatti, bentsyylisinnamaatti, bentsyylisalisylaatti, sinnamaali, sinnamyylialkoholi, sitraali, sitronelloli, kumariini, eugenoli, farnesoli, geranioli, heksyylikanelialdehydi, isoeugenoli, d-limoneeni, linalo-oli ja 3-metyyli-4-(2,6,6-trimetyyli-2-sykloheksen-1-yyli)-3-buten-2-oni

Allergeenit voivat aiheuttaa allergisia reaktioita.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kaikki perheenjäsenet/lähiympäristössä olevat henkilöt, jotka ovat saaneet täitartunnan, tulee hoitaa samanaikaisesti.

Annostus

Aikuiset, iäkkäät ja yli 6 kk:n ikäiset lapset: Hartioille ulottuvien hiusten hoitoon riittää yksi pullollinen (59 ml) shampoota.

Alle 6 kk:n ikäiset lapset: Nix-shampoota tulee käyttää vain lääkärin ohjeen mukaan. Annostus ja antotapa kuten muunikäisille.

Käyttöohjeet

1. Hiukset pestään ensin tavallisella shampoolla. Älä käytä hoitoainetta tai yhdistettyjä shampoo/hoitoainevalmisteita. Alhaisen pH:n omaavaa lääkeshampoota ei myöskään ole sopivaa käyttää. Hiukset huuhdellaan ja kuivataan huolellisesti pyyhkeellä. Hiusten tulee olla kosteat, mutta ei märät.
image2.png 2. Ravistele Nix-shampoopulloa hyvin ennen käyttöä. Aloita toiselta puolelta päätä ja tee jakauksia hiuksiin. Levitä Nix-shampoota jakaukseen ja hiero huolellisesti. Jatka kunnes koko pää on käsitelty. On tärkeää, että Nix-shampoo levitetään kunnolla hiuspohjaan asti. Korvien taustat sekä niskan alue tulee käsitellä erityisen huolellisesti. Huolehdi sitten, että Nix-shampoota jakaantuu tasaisesti jäljellä oleviin hiuksiin.
image3.png 3. Anna Nix-shampoon vaikuttaa 10 minuuttia. Huuhtele hiukset huolellisesti vedellä ja kuivaa hiukset puhtaalla pyyhkeellä.
image4.png 4. Kun hiukset ovat vielä märät, kuolleet täit poistetaan pakkauksessa mukana olevalla tiheällä kammalla. Täiden munat ovat tiukasti hiuksissa kiinni, ja niitä voi olla vaikea poistaa.

Tavallisesti yksi hoitokäsittely riittää. Joskus yksittäiset munat voivat säilyä hengissä ja uusia täitä kuoriutua. Nämä kuolevat normaalisti muutamien päivien sisällä. Hiusten kampaamista tiheällä kammalla tulee jatkaa viikon ajan hoidon jälkeen, jotta mahdolliset juuri kuoriutuneet täit saataisiin poistettua. Shampoon vaikutus säilyy 14 päivän ajan. Tänä aikana hiukset voidaan pestä normaaliin tapaan. Mikäli eläviä täitä vielä löytyy hiuksista, käsittely voidaan uusia 7–10 päivän kuluttua.

Jos eläviä päätäitä löydetään vielä 7–10 päivää permetriinihoidon jälkeen, permetriinihoito pitää uusia. Jos eläviä päätäitä löydetään vielä 14–20 päivän jälkeen, on käännyttävä hoitavan lääkärin puoleen asianmukaisen vaihtoehtoisen valmisteen harkitsemiseksi.

Valmisteen vaikutusta värjättyihin tai permanentattuihin hiuksiin ei ole tutkittu. Tähän liittyvät reklamaatiot ovat erittäin harvinaisia, mutta valmistetta kannattaa kokeilla vain pieneen osaan hiuksia ennen koko hiuspohjan käsittelyä.

Käyttö lapsille ja nuorille

Nix-shampoota voi käyttää aikuisille ja lapsille. Alle 6 kuukauden ikäisille lapsille Nix-shampoota saa käyttää vain lääkärin määräyksellä.

Jos käytät enemmän Nix-shampoota kuin sinun pitäisi

Ulkoisesti käytettynä Nix-shampoo ei todennäköisesti aiheuta merkittäviä haittoja edes virhe- tai liikakäytössä. Toistuvassa liikakäytössä ilmenee todennäköisimmin yliherkkyyden kaltaisia reaktioita. Hakeudu tällöin lääkäriin hoitoa varten. Shampoon tahattoman nielemisen tai ihon läpi imeytymisen jälkeen raportoituja oireita ovat olleet pahoinvointi, oksentelu, huimaus ja kouristukset.

Nix-shampoo sisältää isopropanolia, joka nieltynä voi aiheuttaa alkoholimyrkytyksen. Jos pieni lapsi nauttii Nix-shampoota suun kautta, vie lapsi heti lääkäriin. Jos teini-ikäinen tai aikuinen juo Nix-shampoota, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Melko harvinaiset (voivat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä sadasta): Lievä hiuspohjan turvotus.

Harvinaiset (voivat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä tuhannesta): Kirvely, pistely.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin): Ihotuntemus (parestesia), kuten kihelmöinti, pistely, polttelun tunne iholla.

Kutinaa, punoitusta ja ihottumaa on raportoitu, mutta ne voivat johtua myös itse täitartunnasta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Herkkä valolle. Pidä muovipullo ulkopakkauksessa.

Älä käytä tätä lääkettä pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Nix-shampoo sisältää

  • Vaikuttava aine on permetriini. Yksi millilitra shampoota sisältää 10 mg permetriiniä.
  • Muut aineet ovat isopropyylialkoholi, stearalkonikloridi, metyyliparahydroksibentsoaatti, propyyliparahydroksibentsoaatti, hydrolysoitu kollageeni, hydroksietyyliselluloosa, propyleeniglykoli, sitruunahappo, makrogoli-500-setyylieetteri, setyylialkoholi, kanadanbalsami, väriaine (paraoranssi, E110), hajuste ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Nix-shampoo on väriltään vaaleanoranssia ja pakattu 59 ml:n muovipulloon.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

ACO HUD NORDIC AB

Box 622

194 26 Upplands Väsby

Ruotsi

Valmistaja

Medgenix Benelux NV

Vliegveld 21

8560 Wevelgem

Belgia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

ACO Pharma Oy

PL 92

02601 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 05.10.2020

Yrityksen yhteystiedot:

ACO HUD NORDIC AB
Lars Sonckin kaari 10, PL 92
02601 Espoo

info-fi@aconordic.com
www.aconordic.com
0207 631 600
Tukkuliike: Tamro