NIX emulsiovoide 5 %

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,8 mt, 25.09.2018 19:10:07)

Nix 5 % emulsiovoide

permetriini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

  • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
  • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
  • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
  • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Nix-emulsiovoide on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Nix-emulsiovoidetta

3. Miten Nix-emulsiovoidetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Nix-emulsiovoiteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Nix-emulsiovoide sisältää vaikuttavana aineena permetriiniä, joka aiheuttaa häiriötä syyhypunkin hermostossa, minkä seurauksena syyhypunkki kuolee.

Nix-emulsiovoidetta käytetään syyhytartunnan hoitoon. Syyhystä aiheutuu ihon kutinaa, jonka aiheuttaja on syyhypunkki.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Nix-emulsiovoidetta

  • jos olet allerginen permetriinille, synteettisille pyretroideille tai pyretriineille, formaldehydille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Nix-emulsiovoidetta

  • Jos sinulla tiedetään olevan allergia krysanteemeille tai muille Compositae-heimon kasveille – sinun tulee puhua lääkärin kanssa ennen kuin käytät Nix-emulsiovoidetta.

Tämän lääkkeen vaikuttava aine (permetriini) ei ärsytä silmiä, mutta emulsiovoide sinänsä voi ärsyttää silmiä. Valmisteen joutumista silmiin on siis vältettävä. Jos niin kuitenkin tapahtuu, tulee silmät huuhdella välittömästi vedellä tai natriumkloridiliuoksella, jos sitä on heti saatavilla.

Tätä lääkettä saa antaa alle 2‑vuotiaille lapsille ja iäkkäille vain lääkärin määräyksestä.

Älä hoida ihottumatyyppisiä reaktioita kortikosteroideilla ennen Nix-hoitoa, koska kortikosteroidit heikentävät elimistön puolustuskykyä ja syyhy saattaisi siksi pahentua.

Nix-emulsiovoide on tarkoitettu ainoastaan ulkoiseen käyttöön, iholle.

Tietyt henkilöt, kuten vammaiset ja iäkkäät, voivat tarvita apua hoidon toteuttamisessa oikealla tavalla.

Nix-emulsiovoidetta rutiinimaisesti käyttävän hoitohenkilökunnan kannattaa käyttää suojakäsineitä mahdollisesti käsiin kohdistuvan ärsytyksen välttämiseksi.

Jos olet jostakin epävarma, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, ennen kuin käytät Nix-emulsiovoidetta.

Lapset

Tätä lääkettä saa antaa alle 2‑vuotiaille lapsille vain lääkärin määräyksestä.

23 kk ikäiset ja nuoremmat lapset

Nix-emulsiovoidetta ei saa käyttää vastasyntyneillä ja iältään alle 2-kuukautisilla lapsilla, paitsi jos lääkäri niin määrää. Käytöstä vauvoilla ja pienillä lapsilla ei ole riittävästi kokemusta. 23 kk ikäisten ja sitä nuorempien lasten hoito tulee antaa ainoastaan tarkassa lääketieteellisessä valvonnassa.

Raskaus ja imetys

Tätä lääkettä saa käyttää raskauden ja imetyksen aikana vain, jos se on selvästi tarpeen. Tätä lääkevalmistetta ei pidä annostella rintoihin jos imetät, koska vauva voi saada sitä äidinmaidon mukana.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Nix ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Nix-emulsiovoide sisältää formaldehydiä ja butyylihydroksitolueenia

Nix-emulsiovoide sisältää formaldehydiä, joka saattaa aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

Nix-emulsiovoide sisältää butyylihydroksitolueenia, joka saattaa aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa) tai silmä- ja limakalvoärsytystä.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Yksi hoitokerta yleensä riittää suurimmalle osalle käyttäjistä. Jos iho-oireet eivät kuitenkaan parane tai ilmenee uusia ihovaurioita, käsittelyn voi uusia aikaisintaan 7 päivän kuluttua ensimmäisestä. Kutinaa voi tuntua vielä 2–3 viikkoa täysin tehokkaan hoidon jälkeen. Toista käsittely siis vain siinä tapauksessa, että syyhytartunta ei parane silmin havaittavasti tai huomaat uuden tartunnan toisessa paikassa. Jos kutina jatkuu vielä 3 viikon jälkeen, mene lääkäriin.

Syyhytartunnan saanut henkilö voi olla oireeton 3–4 viikkoa. Koko perhe/kaikki samassa taloudessa elävät henkilöt tulee siksi hoitaa samanaikaisesti.

Annostus

Aikuiset, iäkkäät ja yli 12‑vuotiaat lapset: enintään yhden putken sisältö (30 g).

Yksittäiset aikuiset voivat tarvita enemmän kuin yhden putken sisältö, mutta enemmän kuin 2 putkellista (yhteensä 60 g) käsittelyä kohti ei ole tarpeen.

6–12‑vuotiaat lapset: enintään ½ putken sisältö (15 g).

2 kk – 5‑vuotiaat lapset: noin 1/4 putken sisältö (7,5 g).

Käyttöohjeet

Ennen käyttöä: kierrä voideputken korkki auki ja tee reikä putken sinettiin korkissa olevan kärjen avulla.

Ihon on oltava puhdas, kuiva ja viileä ennen hoitoa. Jos olet ottanut lämpimän kylvyn ennen hoitoa, anna ihon jäähtyä ennen emulsiovoiteen levittämistä. Voide imeytyy helposti ihoon, eikä sitä tarvitse levittää niin paljon, että sitä jää näkyviin iholle.

Levitä voide mieluiten illalla ja pese pois seuraavana aamuna 8–12 tunnin jälkeen käsittelystä. Jos olet pessyt käsiä 8 tunnin sisällä voitelemisesta, voitele kädet uudestaan.

Aikuiset ja yli 2‑vuotiaat lapset

Levitä voidetta koko vartalolle, paitsi päähän ja kasvoihin, jollei niissä ole syyhyä. Voitele erityisen huolellisesti sormien ja varpaiden välit, kynnenaluset, ranteet, kainalot, ulkoiset sukupuolielimet, rinnat ja pakarat.

Alle 2-vuotiaat lapset

Nix-hoitoa saa antaa alle 2‑vuotiaalle lapselle ainoastaan lääkärin määräyksestä.

Levitä voidetta koko vartalolle, myös kaulalle, kasvoihin, korviin ja hiuspohjaan. Voitele erityisen huolellisesti sormien ja varpaiden välit, kynnenaluset, ranteet, kainalot, kämmenet, jalkapohjat, ulkoiset sukupuolielimet ja pakarat. Älä levitä voidetta suun ympärille, koska lapsi saattaisi nuolla voidetta. Älä levitä voidetta myöskään silmiä ympäröivälle alueelle.

Iäkkäät

Levitä voidetta koko vartalolle, myös kaulalle, kasvoihin, korviin ja hiuspohjaan. Voitele erityisen huolellisesti sormien ja varpaiden välit, kynnenaluset, ranteet, kainalot, ulkoiset sukupuolielimet, rinnat ja pakarat. Älä levitä voidetta silmiä ympäröivälle alueelle.

Jos käytät enemmän Nix-emulsiovoidetta kuin sinun pitäisi

Joskus Nix-emulsiovoiteen liiallinen käyttö voi aiheuttaa paikallisia haitallisia ihoreaktioita tai tavanomaista vaikeampia ihoreaktioita. Emulsiovoiteen tahattoman nielemisen tai ihon läpi imeytymisen jälkeen raportoituja oireita ovat olleet pahoinvointi, oksentelu, huimaus ja kouristukset.

Jos olet käyttänyt tätä lääkettä liikaa tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa suun kautta, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleinen: voi esiintyä korkeintaan 1 potilaalla 10:stä: Ihotuntemus (parestesia), kuten kihelmöinti, pistely, polttelun tunne iholla.

Melko harvinaiset (voivat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä sadasta): Punoitus, ekseema, ihottuma.

Harvinaiset (voivat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä tuhannesta): Tuntoharhat.

Haittavaikutukset, joiden esiintymistiheyttä ei tunneta (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin): Kutina, polttelu, turvotus.

Joillakin esiintyy voitelun jälkeen kirvelyä tai pistelyä. Oireita ilmenee useimmiten potilailla, joilla on vaikea syyhy. Oireet ovat yleensä lieviä ja ohimeneviä ja voivat johtua myös syyhytartunnasta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C. Ei saa jäätyä.

Älä käytä tätä lääkettä putkessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Nix-emulsiovoide sisältää

  • Vaikuttava aine on permetriini. Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 50 mg permetriiniä.
  • Muut aineet ovat keskipitkäketjuiset triglyseridit, glyserolimonostearaatti, makrogolisetyylieetteri, makrogolisetostearyylieetteri, isopropyylimyristaatti, villa-alkoholit/nestemäinen parafiini, butyylihydroksitolueeni, glyseroli, formaldehydiliuos 35 %, karbomeeri, natriumhydroksidi ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Nix-emulsiovoide on väriltään valkoista ja pakattu 30 g:n laminoituun muoviputkeen.

Nix-emulsiovoide ei värjää tekstiilejä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

ACO HUD NORDIC AB

Box 622

194 26 Upplands Väsby

Ruotsi

Valmistaja

Medgenix Benelux NV

Vliegveld 21

8560 Welvegem

Belgia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

ACO Pharma Oy

PL 92

02601 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 25.07.2018

 

Yrityksen yhteystiedot:

ACO HUD NORDIC AB
Lars Sonckin kaari 10, PL 92
02601 Espoo

info-fi@aconordic.com
www.aconordic.com
0207 631 600
Tukkuliike: Tamro