DUPHAGOL JUNIOR jauhe oraaliliuosta varten 6,9 g

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,2 mt, 02.06.2017 21:13:01)

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Duphagol Junior 6,9 g jauhe oraaliliuosta varten

makrogoli 3350, natriumkloridi, natriumvetykarbonaatti, kaliumkloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin annat lääkettä lapsellesi, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Duphagol Junior on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Duphagol Junior -valmistetta
 3. Miten Duphagol Junior -valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Duphagol Junior -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 

1. Mitä Duphagol Junior on ja mihin sitä käytetään

Tämän lääkevalmisteen nimi on Duphagol Junior 6,9 g jauhe oraaliliuosta varten. Se on ulostuslääke, jota käytetään pitkäaikaisen ummetuksen hoitoon 2–11-vuotiaille lapsille.

Tätä lääkettä käytetään myös lääkärin määräyksestä erittäin vaikean ummetuksen (ulostetukkeuman) hoitoon 5–11-vuotiaille lapsille.

Pitkäaikaisessakin ummetuksessa Duphagol Junior auttaa palauttamaan lapsesi suolen toiminnan miellyttäväksi.

 

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Duphagol Junior -valmistetta

Älä anna Duphagol Junior -valmistetta lapsellesi, jos lääkäri on kertonut, että

 • lapsi on allerginen makrogoli 3350:lle, natriumkloridille, natriumvetykarbonaatille, kaliumkloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • lapsella on suolen tukos (suolentukkeuma, ileus)
 • lapsella on suolenseinämän repeämä
 • lapsella on vaikea tulehduksellinen suolistosairaus, kuten haavainen paksusuolitulehdus, Crohnin tauti tai toksinen megakoolon.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin annat lapsellesi Duphagol Junior -valmistetta, jos lapsella on sydän- tai munuaissairaus, heikentynyt nieluheijaste tai refluksiesofagiitti (mahalaukun sisällön nousemisesta takaisin nieluun johtuva närästys) tai heikentynyt tajunnantaso.

Duphagol Junior -valmisteen käytön aikana sinun on jatkettava runsasta nesteen juomista. Sekoitetun liuoksen sisältämä vesi ei korvaa tavallista nesteen saantia.

Muut lääkevalmisteet ja Duphagol Junior
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos lapsesi parhaillaan ottaa tai on äskettäin ottanut tai saattaa ottaa muita lääkkeitä.

Joidenkin lääkkeiden, esimerkiksi epilepsialääkkeiden, teho saattaa heikentyä Duphagol Junior -valmisteen käytön aikana.

Käyttäessään suuria annoksia Duphagol Junior -valmistetta (esim. ulostetukkeuman hoitoon) lapsen ei tulisi ottaa muita lääkkeitä tunnin sisällä Duphagol Junior -annoksen ottamisen jälkeen.

Raskaus ja imetys
Tämä kohta ei ole oleellinen Duphagol Junior -valmisteen osalta, koska valmiste on tarkoitettu 2–11-vuotiaille lapsille. Seuraavat tiedot ovat kuitenkin oleellisia vaikuttavan aineen (makrogoli 3350) osalta.

Duphagol Junior -valmistetta voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Duphagol Junior sisältää kaliumia, natriumia ja sorbitolia
Tämä lääke sisältää 0,31 mmol (12,2 mg) kaliumia annospussia kohti. Tämä on otettava huomioon, jos lapsi ottaa enemmän kuin yhden annospussin päivässä ja hänellä on munuaisten vajaatoiminta tai ruokavalion kaliumrajoitus.

Tämä lääke sisältää 4,06 mmol (93,4 mg) natriumia annospussia kohti. Tämä on otettava huomioon, jos lapsella on ruokavalion natriumrajoitus.

Tämän lääkkeen sitruuna-limettiaromi sisältää sorbitolia. Jos lääkärisi on kertonut, että lapsellasi on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen antamista.

 

3. Miten Duphagol Junior -valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Pitkäaikainen ummetus:
Duphagol Junior -valmisteen annos vaihtelee lapsen iän ja hoitovasteen mukaan.

Suositeltu annos on

 • Aloitusannos 2–6-vuotiaille lapsille on 1 annospussi päivässä.
 • 7–11-vuotiaille lapsille annetaan 2 annospussia päivässä.
 • Lääkäri voi neuvoa nostamaan annospussien määrää, kunnes lapsen on helppo ulostaa. Jos annosta pitää suurentaa, se tulisi tehdä joka toinen päivä. Suurin tarvittu annos ei tavallisesti ylitä 4 annospussia vuorokaudessa.

Tämä lääke voidaan ottaa milloin tahansa aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan.

Sekoitusohjeet:

 • Avaa annospussi ja kaada sisältö noin 1/4 lasilliseen (62,5 ml) vettä. Sekoita hyvin, kunnes jauhe on liuennut ja liuos on kirkasta tai hieman sameaa. Anna liuos tämän jälkeen lapselle juotavaksi.
 • Voit lisätä liuokseen makuainetta, esimerkiksi appelsiinimehua. Jos lapsi käyttää Duphagol Junior -valmistetta ulostetukkeuman hoitoon, voi olla helpompaa liuottaa 12 annospussia 750 ml:aan (¾ litraan) vettä; ks. edellä oleva taulukko. Jos lapsi ei pysty juomaan liuosta heti, voit säilyttää sitä jääkaapissa (ks. kohta 5. Duphagol Junior -valmisteen säilyttäminen).

Hoidon kesto

Pitkäaikainen ummetus:
Hoitoa on jatkettava pitkään, ainakin 6–12 kuukautta.

Jos lapsi ottaa enemmän Duphagol Junior -valmistetta kuin hänen pitäisi
Lapsi saattaa voida pahoin ja hänelle voi ilmaantua voimakas ripuli, voimakasta vatsan turvotusta tai vatsakipua. Jos näin käy, lopeta Duphagol Junior -valmisteen anto ja anna lapselle paljon nesteitä juotavaksi. Jos tilanne huolestuttaa sinua, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat antaa lapselle Duphagol Junior -valmistetta
Anna annos heti kun muistat.
Älä anna kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen, vaan jatka hoitoa tämän pakkausselosteen ohjeiden mukaisesti.

Jos lopetat Duphagol Junior -valmisteen annon lapselle
Saadaksesi Duphagol Junior -valmisteesta parhaan mahdollisen hyödyn ota aina tämän pakkausselosteen mukainen hoitokuuri loppuun. Näin varmistat, että lapsen ummetus paranee. Muutoin lapsen oireet voivat jatkua.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

 

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos havaitset seuraavia haittavaikutuksia, lopeta tämän lääkkeen anto lapselle ja ota heti yhteyttä lääkäriin tai vie lapsi heti lähimmän sairaalan päivystyspoliklinikalle:

Harvinainen (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta)

 • vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa äkillisiä allergiaoireita, kuten ihottumaa, kutinaa tai nokkosihottumaa, hengenahdistusta, hengitysvaikeuksia tai kasvojen, huulten, kielen, kurkun tai kehon muiden osien turpoamista (anafylaksia, angioedeema).

Muut mahdolliset haittavaikutukset

Hyvin yleinen (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä)

 • vatsakipu
 • vatsan kurina.

Yleinen (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

 • ripuli
 • oksentelu
 • pahoinvointi
 • epämiellyttävä tunne peräaukossa.

Jos lasta hoidetaan pitkäaikaisen ummetuksen takia, ripuli helpottuu yleensä annosta pienentämällä.

Melko harvinainen (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

 • vatsan turvotus
 • ilmavaivat.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

 • ihottuma (nokkosihottuma)
 • kutina
 • ihon punoitus tai nokkosihottuma
 • peräaukon kipu, turvotus, punoitus ja kuumotus (perianaalinen tulehdus)
 • hengenahdistus
 • käsien, jalkaterien tai nilkkojen turvotus
 • päänsärky
 • ruoansulatushäiriöt
 • veren kaliumpitoisuuden suureneminen tai pieneneminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

 

5. Duphagol Junior -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja annospussissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat, että jokin annospusseista on vaurioitunut.

Säilytä alle 25 °C.

Jos lapsi ei voi juoda kaikkea valmistettua liuosta kerralla, säilytä liuos peitettynä jääkaapissa (2−8 ºC). Käyttövalmis liuos on käytettävä 24 tunnin kuluessa.

Hävitä käyttämätön liuos 24 tunnin kuluttua.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Duphagol Junior sisältää

Yksi 6,9 gramman annospussi sisältää seuraavia vaikuttavia aineita:

makrogoli 3350 6,563 g
natriumkloridi 175,4 mg
natriumvetykarbonaatti 89,3 mg
kaliumkloridi 23,3 mg

Kun yksi annospussi liuotetaan 62,5 ml:aan (1/4 lasillinen) vettä, liuos sisältää:

natriumia 65 mmol/l
kloridia 53 mmol/l
kaliumia 5 mmol/l
vetykarbonaattia 17 mmol/l

Muut aineet ovat vedetön kolloidinen piidioksidi, sakkariininatrium, appelsiiniaromi (appelsiiniaromi sisältää: aromiaineita ja aromivalmisteita, maltodekstriiniä, akaasiakumia, alfa-tokoferolia) ja sitruuna-limettiaromi (sitruuna-limettiaromi sisältää: aromivalmisteita, maltodekstriiniä, mannitolia, glukonolaktonia, sorbitolia [ks. kohta 2 Duphagol Junior sisältää kaliumia, natriumia ja sorbitolia], akaasiakumia, vedetöntä kolloidista piidioksidia).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Duphagol Junior on valkoinen jauhe.

Yksi annospussi sisältää 6,9 g jauhetta. Annospussit on pakattu pahvikoteloihin, jotka sisältävät 20, 30, 50 tai 60 annospussia.

Myyntiluvan haltija

Mylan Finland Oy
Bertel Jungin aukio 5
02600 Espoo
Puh. (09) 7518 4121

Valmistaja

Klocke Pharma-Service GmbH
Strassburger Strasse 77
77767 Appenweier
Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 8.3.2017

 

Yrityksen yhteystiedot:

MYLAN FINLAND OY
Vaisalantie 2-8
02130 Espoo

inform@mylan.fi
www.mylan.com
020 720 9555
Tukkuliike: Oriola