TRICA injektioneste, suspensio 20 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,4 mt, 09.10.2019 19:08:31)

TRICA PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE

 

Trica 20 mg/ml injektioneste, suspensio

Triamsinoloniheksasetonidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Trica on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Tricaa
 3. Miten Tricaa otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Trican säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Trica on injektio, joka sisältää kortikosteroidilääkettä. Kortikosteroidit ovat samanlaisia kuin eräs luonnollisesti lisämunuaisessa muodostuva hormonityyppi. Trican sisältämää kortikosteroidia kutsutaan triamsinoloniheksasetonidiksi.

Trica pistetään (injisoidaan) niveleen ja nivelten ympärille. Sitä annetaan aikuisille ja nuorille nivelkivun, nivelten turvotuksen ja jäykkyyden hoitoon puoliäkillisissä (subakuuteissa) ja kroonisissa sairauksissa, joita ovat mm. - nivelreuma

 • lastenreuma (juveniili nivelreuma)
 • nivelrikko (kulumisesta johtuva nivelsairaus, artroosi) ja vammanjälkeinen nivelrikko
 • nivelkalvon tulehdus (synoviitti; sairaus jossa niveltä ympäröivät kudokset turpoavat jonkin verran), jännetulehdus (tendiniitti), limapussitulehdus (bursiitti; nivelnestettä sisältävien pienten pussien eli bursien tulehdus), tenniskyynärpää (kyynäpään kipu eli epikondyliitti).

Tricaa voidaan käyttää myös nivelen sisään (injektiona niveleen) 3 – 12-vuotiailla lastenreumaa sairastaville lapsille.

Triamsinoloniheksasetontia, jota (Trica) sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon.

Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Sinulle ei pidä antaa Tricaa

 • jos olet allerginen triamsinoloniheksasetonidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • ei saa antaa vastasyntyneille ja keskosina syntyneille vauvoille eikä alle 3-vuotiaille lapsille.
 • jos sinulla on aktiivinen tuberkuloosi, silmän herpes simplex -infektio, akuutti psykoosi tai jokin laajalle levinnyt sieni- tai loisinfektio.
 • jos sinulla on hoitoa vaativa infektio nivelissä tai nivelten lähellä
 • tuberkuloosin tai tippurin aiheuttamasta niveltulehduksesta johtuvan nivelkivun lievittämiseen - äskettäisen tai toistaiseksi parantumattoman murtuman lähellä.

Varoitukset ja varotoimet

Trica sisältää voimakasta kortikosteroidia ja sen vuoksi sitä on käytettävä varoen, jos sinulla on jokin seuraavista sairauksista.

Sen vuoksi sinun on kerrottava lääkärille ennen Trican antoa, jos sinulla on jokin seuraavista sairauksista:

 • sydämen vajaatoiminta, akuutti sepelvaltimotauti
 • korkea verenpaine (hypertensio)
 • laskimontukkotulehdus (tromboflebiitti; laskimotulehdus, johon liittyy tukkeava hyytymä), veritulppa (tromboembolia; verenkierron mukana kulkeva verihyytymä, joka tukkii suonen)
 • myastenia gravis (lihasheikkous)
 • osteoporoosi (hauraat luut)
 • mahahaava, divertikuliitti (paksusuolen umpipussien tulehdus), haavainen koliitti (paksusuolen krooninen tulehdus), viimeaikainen suoliyhdysaukon teko eli suolianastomoosi (leikkaus, joka on tehty suoliston osan poiston jälkeen)
 • jokin ihosairaus kuten ihottuma
 • psykoosi (mielenterveysongelma, johon liittyy hallusinaatioita ja harhaluuloja)
 • "kuukasvot" ja vartalolihavuus (Cushingin oireyhtymä)
 • diabetes mellitus
 • kilpirauhasen vajaatoiminta (hypotyreoosi)
 • munuaisten vajaatoiminta, akuutti munuaiskerästulehdus (munuaisten pienten kerästen vaurioituminen, glomerulonefriitti), krooninen nefriitti (pitkäaikainen munuaistulehdus)
 • maksakirroosi
 • infektio, jonka hoito edellyttää antibiootteja
 • metastaattinen karsinooma (syöpä joka leviää yhdestä elimestä toiseen elimistön osaan eli tekee etäpesäkkeitä)
 • aktiivinen tuberkuloosi
 • herpes simplex -tulehdus silmässä
 • laajalle levinnyt sieni- ja loisinfektio.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Tätä valmistetta ei saa antaa laskimoon (eli suoneen), ihon sisään (intradermaalisesti), ihon alle

(subkutaanisesti), lihakseen (intramuskulaarisesti), silmän sisään (intraokulaarisesti), selkäydinkanavaan (epiduraalisesti) eikä aivoihin tai selkäytimeen (intratekaalisesti).

Pidä huolta, ettet rasita Trica-injektion saamisen jälkeen paremmalta tuntuvaa niveltä liikaa. Nivelen on saatava toipua oireiden syynä olleesta tulehduksesta. Toistuvat injektiot voivat vaurioittaa niveltä.

Sinua ei pidä rokottaa elävillä rokotteilla, jos saat parhaillaan yli 2 viikkoa kestävää, suuria

kortikosteroidiannoksia sisältävää hoitoa, sillä vasta-aineiden tuotannon mahdollinen puuttuminen saattaa altistaa sinut komplikaatioille, varsinkin neurologisille.

Jos sinulla ilmenee vakavia reaktioita tai akuutteja infektioita, hoito on keskeytettävä ja sinulle on annettava asianmukaista hoitoa.

Kortikosteroidilääkkeet estävät elimistösi luonnollisen immuunivasteen toimintaa. Jos joudut kosketuksiin jotain tarttuvaa tautia, kuten vesirokkoa, vyöruusua tai tuhkarokkoa, sairastavan henkilön kanssa, ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian.

Lapset ja nuoret

Pitkäaikaista kortikosteroidihoitoa saavien lasten kasvua ja kehitystä on seurattava.

Tricaa ei saa antaa vastasyntyneille tai keskosille, koska se sisältää bentsyylialkoholia. Se saattaa aiheuttaa toksisia ja vakavia allergisia reaktioita alle 3-vuotiailla lapsilla.

 

Muut lääkevalmisteet ja Trica

Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita saa ilman lääkärin määräystä.

Jotkin lääkkeet saattavat voimistaa Trica-valmisteen vaikutuksia, ja lääkäri saattaa haluta seurata sinua tarkemmin, jos otat näitä lääkkeitä (kuten jotkin HIV-lääkkeet: ritonaviiri, kobisistaatti).

On erityisen tärkeää, että kerrot lääkärille, jos käytät myös seuraavia:

Amfoterisiini B -injektio ja kaliumin eritystä kiihdyttävät aineet, sillä näiden ja Trican yhdistelmä voi johtaa veren kaliumpitoisuuden laskemiseen liian alas.

Antikolinesteraasit, sillä niiden teho voi heikentyä.

Antikolinergit (esim. atropiini), sillä silmänpaine voi kohota.

Veren hyytymistä ehkäisevät tabletit (antikoagulantit, suun kautta otettavat): Kortikoteroidit saattavat lisätä tai vähentää ns. verta ohentavaa (antikoagulantti-) vaikutusta.

Verensokeria alentavat lääkkeet (diabeteslääkkeet, esim. sulfonyyliureajohdannaiset ja insuliini): Kortikosteroidit voivat nostaa glukoosin määrää veressä.

Verenpainetta alentavat lääkkeet (verenpainelääkkeet, mukaan lukien diureetit): saattavat tehota tavallista heikommin.

Tuberkuloosilääkkeet, esim. isoniatsidi: isoniatsidin pitoisuus veressä voi pienentyä.

Immuunijärjestelmän toimintaa ehkäisevät lääkkeet (siklosporiini): jos siklosporiinia käytetään yhdessä kortikosteroidilääkkeen kanssa, molempien vaikutus voi voimistua.

Sydämen vajaatoiminnan lääkkeet (digitalisglykosidit): annettuna yhdessä Trican kanssa voivat lisätä digitaliksen toksisten (myrkyllisten) vaikutusten mahdollisuutta.

Joidenkin maksaentsyymien määrää lisäävät lääkkeet (esim. barbituraatit, fenytoiini, karbamatsepiini, rifampisiini, primidoni, aminoglutetimidi): saattavat heikentää Trican vaikutusta.

Ihmisen kasvuhormoni (somatropiini): kasvua edistävä vaikutus voi heikentyä pitkäaikaisen Trica-hoidon aikana.

Sieni-infektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet (ketokonatsoli): Trican kortikosteroidaaliset vaikutukset saattavat lisääntyä.

HIV-infektion hoitoon käytettävät proteaasin estäjät (ritonaviiri): kortikosteroidaaliset vaikutukset saattavat lisääntyä tai kestää kauemmin.

Depolarisoimattomat lihasrelaksantit: kortikosteroidit voivat heikentää tai voimistaa hermo-lihasliitosta salpaavaa vaikutusta.

Tulehduskipulääkkeet (NSAID-lääkkeet): kortikosteroidit saattavat lisätä tulehduskipulääkkeisiin liittyvien maha- ja suolikanavan verenvuotojen ja haavaumien ilmaantuvuutta ja/tai voimakkuutta. Kortikosteroidit saattavat myös vähentää seerumin salisylaatin määrää ja siten heikentää niiden tehoa. Kortikosteroidien käytön keskeyttäminen suuria salisylaattiannoksia sisältävän hoidon aikana saattaa johtaa salisylaattimyrkytykseen. Jos käytät aspiriiniä ja jos sinulla on alhaiset protrombiiniarvot, kerro asiasta lääkärille tai sairaanhoitajalle.

Raskaudenehkäisyyn käytettävät hormonit, mukaan lukien ehkäisypillerit (ehkäisytabletit): Trican kortikosteroidaalinen vaikutus voi kestää kauemmin.

Kilpirauhaslääkkeet: jos sinulla on kilpirauhasen vajaatoiminta (hypotyreoosi) tai liikatoiminta

(hypertyreoosi), kerro asiasta lääkärille tai sairaanhoitajalle, koska tarvitsemaasi annosta joudutaan ehkä säätämään.

Rokotteet: neurologisia komplikaatioita ja heikentynyttä vasta-ainevastetta saattaa ilmetä erityistilanteissa, joissa steroideja saavat potilaat on rokotettu. (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä Varoitukset ja varotoimet)

QT-aikaa pidentävät tai kääntyvien kärkien takykardiaa aiheuttavat lääkkeet: Trican käyttö luokkaan 1a kuuluvien rytmihäiriölääkkeiden, kuten disopyramidin, kinidiinin ja prokaiiniamidin, tai muiden luokkaan II kuuluvien rytmihäiriölääkkeiden, kuten amiodaronin, bepridiilin ja sotalolin kanssa ei ole suositeltavaa.

Kun Tricaa käytetään yhdessä fentiatsiinien, trisyklisten masennuslääkkeiden, terfenadiinin ja astemitsolin, vinkamiinin, laskimoon annettavan erytromysiinin, halofantriinin, pentamidiinin ja sultopridin kanssa, on noudatettava erittäin suurta varovaisuutta.

Valmistetta ei ole suositeltavaa käyttää yhdessä sellaisten aineiden kanssa, jotka aiheuttavat elektrolyyttitasapainon häiriöitä kuten hypokalemiaa (kaliumineritystä kiihdyttävät diureetit, amfoterisiiini B laskimoon ja jotkin laksatiivit), hypomagnesemiaa ja vaikeaa hypokalsemiaa.

Urheilijoille on kerrottava, että tämä lääkevalmiste sisältää ainesosan, joka voi tuottaa positiivisen tuloksen doping-testeissä.

Pediatriset potilaat

Yhteisvaikutuksia on tutkittu vain aikuisille tehdyissä tutkimuksissa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Kortikosteroidihoito saattaa aiheuttaa kuukautisten epäsäännöllisyyttä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tricalla ei oletettavasti ole vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Trica sisältää bentsyylialkoholia ja sorbitolia (E420).

Bentsyylialkoholi saattaa aiheuttaa toksisia ja vaikeita allergisia reaktioita vauvoille ja alle 3-vuotiaille lapsille.

Trica sisältää sorbitolia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

 

3. Miten valmistetta käytetään

Lääkäri (tai lääkäriltä opastuksen saanut sairaanhoitaja) pistää Trica-injektion. Annoksen määrittää lääkäri.

Tämä valmiste on tarkoitettu annettavaksi nivelen sisään, niveltä ympäröivään kudokseen ja synoviaalikudokseen (niveliin ja niiden ympärille). Tätä valmistetta ei saa antaa laskimoon (eli suoneen), ihon sisään (intradermaalisesti), ihon alle (subkutaanisesti), lihakseen (intramuskulaarisesti), silmän sisään (intraokulaarisesti), selkäydinkanavaan (epiduraalisesti) eikä aivoihin tai selkäytimeen (intratekaalisesti).

Lääkäri määrää sinulle annoksen, joka sopii sinulle parhaiten.

Suositeltu annos

Nivelen sisään (injektiot niveleen, aikuisten ja nuorten annostus) kaikkiin käyttöaiheisiin

Annos määritetään potilaskohtaisesti. Se voi vaihdella välillä 2-20 mg riippuen nivelen koosta ja nivelessä olevan nesteen määrästä. Suuriin niveliin (esim. lonkka, polvi, olkapää) tarvitaan yleensä 10-20 mg (0,5-1 ml), keskisuuriin (esim. kyynärpää, ranne), 5-10 mg (0,25-0,5 ml) ja pieniin (esim. käsi, jalkaterä) 2-6 mg

(0,1-0,3 ml). Jos nivelnestettä on runsaasti, se voidaan poistaa ennen injektiota. Seuraava annos ja annettavien injektioiden määrä riippuu siitä, miten sairaus reagoi hoitoon. Koska Trica on pitkävaikutteinen, samaan niveleen saa antaa injektion aikaisintaan 3-4 viikon välein.

Hoidon jälkeisen kivun hallinta: nivelen sisään annetusta injektiosta aiheutuva nivelkipu voidaan estää tai sitä voidaan lievittää välttämättä turhaa liikkumista 12 tunnin ajan injektion jälkeen.

 

Käyttö 3-12-vuotiaille lastenreumaa sairastaville lapsille

Lastenreumaa hoidettaessa nivelen sisään pistettävän triamsinoloniheksasetonidin annostus lapsille on 1 mg/kg suuriin niveliin (polvet, lonkat ja olkapäät) ja 0,5 mg/kg pienempiin niveliin (nilkat, ranteet, ja kyynärpäät). Käsien ja jalkojen niveliin voidaan käyttää seuraavat annokset: 1–2 mg/nivel sormen tyviniveliin / varpaan tyviniveliin (MP/MTP) ja 0,6–1 mg/nivel sormen keskiniveliin (PIP).

Niveltä ympäröivään kudokseen (injektiot nivelen ympärille, vain aikuisten ja nuorten annostus) Bursiitti/epikondyliitti: Yleensä 10-20 mg (0,5-1,0 ml) riippuen limapussin koosta ja vaivan vaikeusasteesta. Useimmissa tapauksissa yksi hoitokerta riittää.

Synoviitti/tendiniitti: Yleensä 10-20 mg (0,5-1,0 ml). Lisäinjektioiden tarve määritetään hoitovasteen perusteella.

Jos sinulle annetaan liikaa Tricaa

Yliannostus tai injektioiden antaminen samaan kohtaan liian lyhyin väliajoin voi aiheuttaa muutoksia pistoskohtaa ympäröivässä ihossa. Jos niitä ilmenee, toipuminen voi lääkkeen pitkäaikaisen vaikutuksen takia kestää useita kuukausia.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutukset riippuvat annoksesta ja hoidon kestosta. Koko elimistöön vaikuttavat haittavaikutukset ovat harvinaisia, mutta niitä saattaa esiintyä nivelen ympärille annettujen (periartikulaaristen) toistuvien injektioiden seurauksena. Kuten muidenkin nivelen sisään annettujen steroidihoitojen yhteydessä, ensimmäisen injektiota seuraavan viikon aikana on havaittu ohimenevää lisämunuaisen kuorikerroksen toiminnan estymistä. Tämä vaikutus voimistuu, jos samanaikaisesti käytetään kortikotropiinia tai suun kautta otettavia steroideja.

Yleiset haittavaikutukset (enintään yhdellä potilaalla 10:stä)

 • paikallisreaktiot injektiokohdassa, esim. märkäpesäkkeet, punoitus, kipu, turvotus ja kudosvaurio

Harvinaiset haittavaikutukset (enintään yhdellä potilaalla 1 000:stä)

 • Liika-annostus tai injektioiden antaminen liian taajaan samaan kohtaan voi aiheuttaa paikallisesti ihon kahden päällimmäisen kerroksen (verinahka ja orvaskesi) ohenemista, mikä aiheuttaa ihon painuman. Trican pitkäkestoisen vaikutuksen vuoksi iho palautuu normaaliksi vasta usean kuukauden kuluttua.
 • Heitehuimaus (pyörrytyksen tunne)

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (enintään yhdellä potilaalla 10 000:sta)

 • laskimontukkotulehdus (tromboflebiitti; laskimotulehdus, johon liittyy tukkeava hyytymä), veritulppa (tromboembolia; verenkierron mukana kulkeva verihyytymä, joka tukkii suonen)
 • kalsiumin kertyminen hoidettujen nivelten sisään ja ympärille, jännerepeämä
 • ihon tummuminen tai vaaleneminen
 • vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa hengitysvaikeuksia tai huimausta

Tuntemattomat haittavaikutukset (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintymistiheyden arviointiin)

 • sydämen vajaatoiminta, sydämen rytmihäiriöt
 • korkea verenpaine
 • lihasmassan pieneneminen, osteoporoosi (luiden haurastuminen), luukudoksen kuolema johtuen olkaluun tai reisiluun päiden heikosta verenkierrosta; spontaanit murtumat; " Charcot'n nivelen" kaltainen nivelsairaus
 • mahahaava, joka saattaa puhjeta johtaen verenvuotoon; haimatulehdus (pankreatiitti)
 • haavan viivästynyt paraneminen; ohut ja herkkä iho; ihon mustelmat ja pienet verenvuodot; kasvojen punoitus ja/tai ihottuma; lisääntynyt hikoilu; ihon puna- tai violettitäpläisyys; venytysjuovat; aknea muistuttava ihottuma, nokkosihottuma
 • kohonnut verenpaine aivoissa ilman tiedossa olevaa syytä yleensä hoidon jälkeen; päänsärky
 • unettomuus, masennus (joskus vaikea), euforia (hilpeys), mielialan vaihtelut, hallusinaatiot ja harhaluuloisuus
 • epäsäännölliset kuukautiset, menopaussin ohittaneilla naisilla saattaa esiintyä verenvuotoa emättimestä; epänormaali hiustenkasvu; Cushingin oireyhtymän kehittyminen (isot pyöreät kasvot, vartalolihavuus); lisämunuaisten osien toimimattomuus tai kutistuma varsinkin elimistöä rasittavina ajanjaksoina (esim. vamma, leikkaus tai sairaus); alentunut sokerinsieto; taustasairautena olevan diabeteksen oirehtiminen
 • kaihit; lisääntynyt silmänpaine, glaukooma (silmänpainetauti), näön hämärtyminen
 • negatiivinen typpitasapaino proteiinien hajoamisesta johtuen
 • infektioiden paheneminen tai peittyminen.

Bentsyylialkoholin aiheuttamia yliherkkyysreaktioita voi ilmetä harvinaisissa tapauksissa.

Lapset:

Lasten kasvun hidastumisen riski on olemassa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

 

Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

 

5. Valmisteen säilyttäminen

Lääkäri, sairaanhoitaja tai apteekkihenkilökunta tietää, miten tämä lääke säilytetään oikein.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä Tricaa ampullin etikettiin ja ulkopakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä Tricaa, jos huomaat jonkin näkyvän muutoksen lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet ympäristöä.

 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Trica sisältää

 • Vaikuttava aine on triamsinoloniheksasetonidi 20 mg/ml.
 • 1 ampulli, jossa on 1 ml injektionestettä, sisältää 20 mg triamsinoloniheksasetonidiä
 • Muut aineet 1 ml:aa kohden ovat sorbitoli (E420) 455 mg, polysorbaatti 80 4 mg, bentsyylialkoholi 9 mg ja injektionesteisiin käytetty vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Trica on maitomainen valkoinen suspensio.

Trica on saatavana 1, 10, 12 ja 50 ampullin pakkauksissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Väritön 1 ml:n lasiampulli.

Myyntiluvan haltija

RIEMSER Pharma GmbH

An der Wiek 7

D17489 Greifswald-Insel Riems

Saksa

Valmistaja

RIEMSER Pharma GmbH

Bahnhofstrasse 44b

D-17489 Greifswald

Saksa

 

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Suomi, Tanska, Ruotsi ja Norja: Trica

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 14.11.2017

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ohjeet terveydenhuollon ammattilaiselle

Trica 20 mg/ml -injektion valmistelu ja anto

Lääkkeen käytössä on noudatettava aseptiikkaa. Injektioina annettavat lääkkeet on tarkastettava silmämääräisesti hiukkasten ja värimuutosten varalta ennen niiden pistämistä. Trica-ampullia on ravistettava hyvin ennen käyttöä tasa-aineisen suspension varmistamiseksi. Sterilointi tehdään samalla tavoin kuin lannepiston yhteydessä. Kullakin hoitokerralla voidaan antaa injektio enintään kahteen niveleen.

Tarvittaessa Trica voidaan sekoittaa samaan tai kaksinkertaiseen määrään 1- tai 2-prosenttista lidokaiinihydrokloridia tai vastaavaa paikallispuudutetta. Trica on vedettävä ruiskuun ennen paikallispuudutetta kontaminaation ehkäisemiseksi. Kallistele ruiskua varovasti edestakaisin ja pistä liuos välittömästi.

Metyyliparabeenia, propyyliparabeenia, fenolia jne. sisältävien liuottimien käyttöä on vältettävä. Ne voivat aiheuttaa steroidin saostumisen.

 

Yrityksen yhteystiedot:

EVOLAN PHARMA AB
P.O Box 120
SE-182 12 Danderyd
Sweden

www.evolan.se
+46 8 544 960 30
Tukkuliike: Oriola