PERINDOPRIL ORION tabletti 4 mg, 8 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,9 mt, 14.09.2021 19:14:16)

Perindopril Orion 4 mg tabletit

Perindopril Orion 8 mg tabletit

perindopriili-tert-butyyliamiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Perindopril Orion on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Perindopril Orion ‑tabletteja
 3. Miten Perindopril Orion ‑tabletteja otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Perindopril Orion ‑tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Perindopril Orion on angiotensiinikonvertaasin estäjä (ACE:n estäjä). Lääkkeen vaikutuksesta verisuonet laajenevat, minkä ansiosta sydämen on helpompi pumpata niihin verta.

Perindopril Orion 4 mg:n tabletteja käytetään:

 • korkean verenpaineen (hypertension) hoitoon
 • sydämen vajaatoiminnan (tila, jossa sydän ei jaksa pumpata tarpeeksi verta elimistön tarpeisiin) hoitoon
 • vähentämään sydäntapahtumien (kuten sydänkohtauksen) riskiä potilailla, joilla on hyvässä hoitotasapainossa oleva sepelvaltimotauti (tila, jossa veren saanti sydämeen on vähentynyt tai estynyt) ja joilla on jo ollut sydänkohtaus ja/tai joille on tehty leikkaus veren saannin parantamiseksi sydämeen sitä tuovia verisuonia laajentamalla.

Perindopril Orion 8 mg:n tabletteja käytetään:

 • korkean verenpaineen (hypertension) hoitoon.
 • vähentämään sydäntapahtumien (kuten sydänkohtauksen) riskiä potilailla, joilla on hyvässä hoitotasapainossa oleva sepelvaltimotauti (tila, jossa veren saanti sydämeen on vähentynyt tai estynyt) ja joilla on jo ollut sydänkohtaus ja/tai joille on tehty leikkaus veren saannin parantamiseksi sydämeen sitä tuovia verisuonia laajentamalla.

Perindopriilin tertiääristä butyyliamiinisuolaa, jota Perindopril Orion sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Perindopril Orion ‑tabletteja

 • jos olet allerginen (yliherkkä) perindopriilille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa) tai mille tahansa muulle ACE:n estäjälle
 • jos sinulla on esiintynyt oireita, kuten hengityksen vinkumista, kasvojen, kielen tai nielun turpoamista, voimakasta kutinaa tai vaikeaa ihottumaa, aiemman ACE:n estäjähoidon yhteydessä tai jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on ollut tällaisia oireita muissa tilanteissa (sairaus nimeltään angioedeema)
 • jos olet ollut raskaana yli 3 kuukautta (Perindopril Orion ‑valmisteen käyttöä on syytä välttää myös alkuraskauden aikana ks. kohta ”Raskaus”)
 • jos sinulla on diabetes tai munuaisten vajaatoiminta ja sinua hoidetaan verenpainetta alentavalla lääkkeellä, joka sisältää aliskireeniä
 • jos saat dialyysihoitoa tai jotain muuta kehon ulkoista hoitoa veren suodattamiseksi. Voi olla, ettei Perindopril Orion sovi sinulle riippuen käytetystä laitteesta
 • jos sinulla on munuaisongelma, jossa verenvirtaus munuaisiin on vähentynyt (munuaisvaltimon stenoosi)
 • jos olet ottanut tai parhaillaan otat sakubitriilia ja valsartaania sisältävää yhdistelmävalmistetta, joka on aikuisten eräänlaisen pitkäaikaisen (kroonisen) sydämen vajaatoiminnan hoitoon käytettävä lääke, sillä angioedeeman (ihonalaisen kudoksen nopea turpoaminen esim. kurkussa) riski on tavanomaista suurempi.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Perindopril Orion ‑tabletteja:

 • jos sinulla on aortta-ahtauma (sydämestä lähtevän pääsuonen ahtauma), hypertrofinen kardiomyopatia (sydänlihaksen sairaus) tai munuaisvaltimon stenoosi (munuaiseen verta tuovan valtimon ahtauma)
 • jos sinulla on jokin muu sydänvaiva
 • jos sinulla on maksavaivoja
 • jos sinulla on munuaisvaivoja tai jos saat dialyysihoitoja
 • jos aldosteroni-hormonin pitoisuus veressäsi on epänormaalin suuri (primaari aldosteronismi)
 • jos sinulla on verisuonten kollageenisairaus (sidekudoksen sairaus), kuten punahukka tai skleroderma
 • jos sinulla on diabetes
 • jos noudatat vähäsuolaista ruokavaliota tai käytät kaliumia sisältäviä suolankorvikkeita
 • jos olet menossa suureen leikkaukseen ja/tai sinut nukutetaan
 • jos olet menossa LDL-afereesiin (kolesterolin poisto verestä koneellisesti)
 • jos olet menossa siedätyshoitoon mehiläisen- tai ampiaisenpistoallergian lieventämiseksi
 • jos sinulla on hiljattain ollut ripulia tai oksentelua tai jos sinulla on nestevajausta
 • jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi
 • jos otat mitä tahansa seuraavista korkean verenpaineen hoitoon käytetyistä lääkkeistä:
  • angiotensiini II ‑reseptorin salpaaja (tunnetaan myös sartaaneina, esimerkiksi valsartaani, telmisartaani, irbesartaani), erityisesti, jos sinulla on diabetekseen liittyviä munuaisongelmia
  • aliskireeni
 • lääkärisi saattaa tarkistaa munuaistesi toiminnan, verenpaineen ja veresi elektrolyyttien (esim. kaliumin) määrän säännöllisesti. Katso myös kohdassa "Älä ota Perindopril Orion -tabletteja" olevat tiedot
 • jos olet mustaihoinen, koska sinulla voi olla suurempi angioedeeman riski ja koska tämä lääke ei ehkä alenna verenpainettasi yhtä tehokkaasti kuin ei-mustaihoisilla
 • jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä, angioedeeman riski saattaa olla tavanomaista suurempi:
  • rasekadotriilia (joka on ripulin hoitoon käytettävä lääke)
  • elinsiirteen hyljintäreaktioiden estämiseen ja syövän hoitoon käytettäviä lääkkeitä (esim. sirolimuusia, everolimuusia, temsirolimuusia)
  • vildagliptiiniä, joka on diabeteksen hoitoon käytettävä lääke
  • sakubitriilia (saatavana yhdistelmävalmisteena, joka sisältää myös valsartaania), jota käytetään pitkäaikaisen sydämen vajaatoiminnan hoitoon.

Angioedeema

Angioedeemaa (vaikea allerginen reaktio, johon liittyy kasvojen, huulten, kielen tai nielun turpoamista ja nielemis- tai hengitysvaikeuksia) on raportoitu potilailla, joita on hoidettu ACE:n estäjillä, Perindopril Orion mukaan lukien. Tätä voi esiintyä missä tahansa vaiheessa hoitoa. Jos sinulle ilmaantuu näitä oireita, lopeta Perindopril Orion ‑valmisteen käyttö ja hakeudu heti lääkäriin. Ks. myös kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Kerro lääkärillesi, jos arvelet olevasi raskaana (tai saatat tulla raskaaksi). Perindopril Orion ‑tabletteja ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa ja niitä ei saa käyttää raskauden ensimmäisen kolmen kuukauden jälkeen, koska tuolloin käytettynä ne voivat aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi (ks. kohta ”Raskaus”).

Lapset ja nuoret

Perindopril Orion -tabletteja ei suositella käytettäväksi lapsille ja nuorille 18 vuoden ikäisiksi asti.

Muut lääkevalmisteet ja Perindopril Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Muut lääkkeet voivat muuttaa perindopriilihoidon vaikutuksia. Lääkäri saattaa muuttaa lääkeannostasi ja/tai ryhtyä muihin varotoimiin. Näitä ovat:

 • muut kohonneen verenpaineen hoitoon tarkoitetut lääkkeet, mukaan lukien angiotensiini II ‑reseptorin salpaajat (ARB), aliskireeni, (katso tietoja myös kohdista "Älä ota Perindopril Orion ‑tabletteja" ja "Varoitukset ja varotoimet") tai diureetit (lääkkeet, jotka lisäävät munuaisten virtsaneritystä)
 • kaliumlisät (mukaan lukien suolankorvikkeet), kaliumia säästävät diureetit ja muut lääkkeet, jotka voivat suurentaa veressä olevan kaliumin määrää (esim. trimetopriimi ja kotrimoksatsoli bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon, siklosporiini elinsiirteiden hyljintäreaktioiden estoon ja hepariini, joka on verenohennuslääke veritulppien estoon)
 • litium manian ja masentuneisuuden hoitoon
 • tulehduskipulääkkeet (esim. ibuprofeeni) tai suuriannoksinen aspiriini kivun hoitoon
 • diabeteksen hoitoon käytettävät lääkkeet (kuten insuliini tai metformiini)
 • baklofeeni (lihasjäykkyyden hoitoon sairauksissa kuten multippeliskleroosissa)
 • mielenterveyden ongelmiin, kuten masennukseen, ahdistukseen, skitsofreniaan ym. hoitoon käytettävät lääkkeet (trisykliset masennuslääkkeet, psykoosilääkkeet)
 • allopurinoli (kihdin hoitoon)
 • immuunivastetta heikentävät lääkkeet (lääkkeitä, jotka heikentävät elimistön omaa vastustuskykyä), joita käytetään autoimmuunisairauksien hoitoon ja elinsiirtojen jälkeen (esim. siklosporiini, takrolimuusi)
 • trimetopriimi (infektioiden hoitoon)
 • estramustiini (syövän hoitoon)
 • prokaiiniamidi (rytmihäiriöiden hoitoon)
 • matalan verenpaineen, sokin tai astman hoitoon käytettävät lääkkeet (mukaan lukien efedriini, noradrenaliini tai adrenaliini)
 • vasodilataattorit, mukaan lukien nitraatit (valmisteet, jotka laajentavat verisuonia)
 • kultasuolat, varsinkin laskimoon annettuna (nivelreuman oireiden hoitoon)
 • lääkkeet, joita käytetään useimmiten ripulin hoitoon (rasekadotriili) tai siirrettyjen elinten hylkimisen estämiseksi (sirolimuusi, everolimuusi, temsirolimuusi ja muut lääkkeet, jotka kuuluvat mTOR-estäjien luokkaan). Katso kohta ”Varoitukset ja varotoimet”
 • sakubitriilia ja valsartaania sisältävä yhdistelmävalmiste (käytetään pitkäaikaisen sydämen vajaatoiminnan hoitoon). Ks. kohdat ”Älä ota Perindopril Orion ‑tabletteja” ja ”Varoitukset ja varotoimet”.

Perindopril Orion ‑tabletit ruuan ja juoman kanssa

On suositeltavaa, että Perindopril Orion -tabletit otetaan aamulla ennen aamupalaa.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus Kerro lääkärille, jos arvelet olevasti raskaana tai saatat tulla raskaaksi. Yleensä lääkäri tuolloin neuvoo sinua lopettamaan Perindopril Orion -valmisteen ottamisen ennen raskautta tai heti kun tiedät olevasi raskaana ja neuvoo ottamaan toista lääkettä Perindopril Orion ‑valmisteen sijasta. Perindopril Orion ‑valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa ja sitä ei saa ottaa raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi, jos sitä käytetään kolmannen raskauskuukauden jälkeen.

Imetys

Kerro lääkärille jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen. Perindopril Orion ‑valmisteen käyttöä ei suositella imettäville äideille ja lääkäri voi valita sinulle toisen hoidon, jos haluat imettää, erityisesti, jos lapsesi on vastasyntynyt tai syntynyt keskosena.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Voit kokea huimausta tai väsymystä, kun käytät Perindopril Orion ‑valmistetta (kuten muidenkin ACE:n estäjien kohdalla). Jos näin tapahtuu, älä aja ajoneuvoa tai käytä koneita. Kerro tästä lääkärillesi. Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste

opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Perindopril Orion ‑tabletit sisältävät laktoosia

Tabletit sisältävät laktoosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri‑intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Niele tabletti lasillisen vettä kanssa, mielellään samaan aikaan päivästä, aamuisin ennen ateriaa. Lääkärisi päättää sinulle sopivasta oikeasta annoksesta.

Suositellut annokset ovat:

Korkea verenpaine: Tavallinen aloitusannos ja ylläpitoannos on 4 mg kerran vuorokaudessa.

Kuukauden kuluttua annosta voidaan tarvittaessa suurentaa 8 mg:aan kerran vuorokaudessa. Suositeltu maksimivuorokausiannos verenpaineen hoitoon on 8 mg.

Jos olet yli 65-vuotias, tavallinen aloitusannos on 2 mg kerran vuorokaudessa. Kuukauden kuluttua annosta voidaan suurentaa 4 mg:aan kerran vuorokaudessa ja sen jälkeen tarvittaessa 8 mg:aan kerran vuorokaudessa.

Sydämen vajaatoiminta: Tavallinen aloitusannos on 2 mg kerran vuorokaudessa. Kahden viikon kuluttua annosta voidaan suurentaa 4 mg:aan kerran vuorokaudessa, joka on suositeltu maksimivuorokausiannos sydämen vajaatoiminnan hoitoon.

Stabiili sepelvaltimotauti: Tavallinen aloitusannos on 4 mg kerran vuorokaudessa. Kahden viikon kuluttua annosta voidaan suurentaa 8 mg:aan kerran vuorokaudessa, joka on suositeltu maksimivuorokausiannos stabiilin sepelvaltimotaudin hoitoon.

Jos olet yli 65-vuotias, tavallinen aloitusannos on 2 mg kerran vuorokaudessa. Viikon kuluttua annosta voidaan suurentaa 4 mg:aan kerran vuorokaudessa ja sen jälkeen viikon kuluttua 8 mg:aan kerran vuorokaudessa.

Käyttö lapsille ja nuorille

Käyttöä lapsille ja nuorille ei suositella.

Jos otat enemmän Perindopril Orion ‑tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Todennäköisin yliannostuksen vaikutus on matala verenpaine, mikä aiheuttaa huimausta tai heikotusta. Jos näin tapahtuu, makuulla olo jalat kohotettuina voi auttaa.

Jos unohdat ottaa Perindopril Orion ‑tabletteja

On tärkeää ottaa lääke joka päivä, koska säännöllinen lääkitys vaikuttaa parhaiten. Jos kuitenkin unohdat ottaa Perindopril Orion -annoksen, ota seuraava annos tavalliseen aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Perindopril Orion ‑tablettien oton

Älä lopeta Perindopril Orion ‑valmisteen ottamista keskustelematta asiasta lääkärisi kanssa.

Korkeaan verenpaineeseen tai sydämen vajaatoimintaan käytettäviä lääkkeitä on yleensä otettava koko loppuelämän ajan. Keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin lopetat tablettien oton.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta heti lääkevalmisteen käyttö ja hakeudu lääkärin hoitoon, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista haittavaikutuksista, joka voi olla vakava:

 • kasvojen, huulten, suun, kielen tai nielun turvotus, hengitysvaikeudet (angioedeema) (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Varoitukset ja varotoimet”) (melko harvinainen – voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä sadasta)
 • matalasta verenpaineesta johtuva vaikea huimaus tai pyörtyminen (yleinen – voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä kymmenestä)
 • epätavallisen nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke, rintakipu (angina pectoris) tai sydänkohtaus (hyvin harvinainen – voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä kymmenestätuhannesta)
 • käsivarsien tai jalkojen heikkous tai puhevaikeudet, jotka voivat viitata mahdolliseen aivohalvaukseen (hyvin harvinainen – voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä kymmenestätuhannesta)
 • äkillinen hengityksen vinkuminen, rintakipu, hengenahdistus tai hengitysvaikeudet (bronkospasmi) (melko harvinainen – voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä sadasta)
 • haimatulehdus, joka voi aiheuttaa kovaa vatsakipua ja selkäkipua yhdistettynä erittäin huonoon oloon (hyvin harvinainen – voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä kymmenestätuhannesta)
 • ihon tai silmien keltaisuus, joka voi viitata maksatulehdukseen (hyvin harvinainen – voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä kymmenestätuhannesta)
 • ihottuma, joka alkaa usein punaisina, kutiavina läikkinä kasvoissa, käsivarsissa tai jaloissa (monimuotoinen punavihoittuma) (hyvin harvinainen – voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä kymmenestätuhannesta).

Kerro lääkärille, jos havaitset joitain seuraavista haittavaikutuksista:

Yleinen (voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 10:stä):

 • päänsärky
 • huimaus
 • pyörrytys
 • ihon pistely ja kihelmöinti
 • näköhäiriöt
 • korvien soiminen (tinnitus)
 • yskä
 • hengenahdistus
 • ruoansulatuskanavan vaivat (pahoinvointi, oksentelu, vatsakipu, makuaistin häiriöt, ruoansulatushäiriöt, ripuli, ummetus)
 • allergiset reaktiot (kuten ihottumat, kutina)
 • lihaskouristukset
 • heikkouden tunne
 • matala verenpaine.

Melko harvinainen (voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 100:sta):

 • mielialan muutokset
 • unihäiriöt
 • suun kuivuminen
 • voimakas kutina tai vaikeat ihottumat
 • ihon rakkulamuodostelmat
 • munuaisvaivat
 • impotenssi
 • hikoilu
 • eosinofiilien (eräiden valkosolujen) runsaus
 • uneliaisuus
 • pyörtyminen
 • sydämentykytykset
 • takykardia
 • vaskuliitti (verisuonitulehdus)
 • valoyliherkkyysreaktio (ihon herkistyminen auringonvalolle)
 • nivelkipu
 • lihaskipu
 • rintakipu
 • huonovointisuus
 • ääreisosien turvotus
 • kuume
 • kaatuminen
 • laboratorioarvojen muutokset: veren suuri kaliumpitoisuus, joka korjautuu, kun lääke lopetetaan, pieni natriumpitoisuus, diabeetikoilla hypoglykemia (veren alhainen sokeripitoisuus), veren ureapitoisuuden ja seerumin kreatiniinitason nousu.

Harvinainen (voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 1 000:sta):

 • laboratorioarvojen muutokset: maksaentsyymien nousu, korkea seerumin bilirubiinitaso
 • psoriaasin paheneminen.

Hyvin harvinainen (voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 10 000:sta):

 • sekavuus
 • eosinofiilinen keuhkokuume (eräs harvinainen keuhkokuume)
 • nenän tukkeutuminen tai vuotaminen
 • äkillinen munuaisten vajaatoiminta
 • muutokset veriarvoissa, kuten valko- ja punasolujen määrän pieneneminen, matala hemoglobiini, verihiutaleiden määrän pieneneminen
 • punasolujen kiihtynyt hajoaminen eli hemolyyttinen anemia potilailla, joilla on synnynnäinen G‑6PDH‑puutos.

ACE:n estäjien käytössä voi ilmetä väkevöitynyttä virtsaa (väriltään tummaa), pahoinvointia tai oksentelua, lihaskramppeja, sekavuutta ja kohtauksia, jotka voivat johtua vääränlaisesta ADH:n (antidiureettinen hormoni) erityksestä. Jos sinulla esiintyy näitä oireita, ota yhteys lääkäriisi mahdollisimman pian.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

 • värimuutos, puutuminen ja kipu sormissa tai varpaissa (Raynaud’n oireyhtymä).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Säilytä alle 30 °C.
 • Älä käytä tätä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (Käyt. viim. tai EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä (esim. tablettien värjäytymistä).
 • Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Perindopril Orion sisältää

 • Vaikuttava aine on perindopriili-tert-butyyliamiini.
 • Yksi Perindopril Orion 4 mg tabletti sisältää 4 mg perindopriili-tert-butyyliamiinia, joka vastaa 3,338 mg perindopriilia.
 • Yksi Perindopril Orion 8 mg tabletti sisältää 8 mg perindopriili-tert-butyyliamiinia, joka vastaa 6,676 mg perindopriilia.
 • Muut aineet ovat: kolloidinen hydrofobinen piidioksidi, mikrokiteinen selluloosa, laktoosimonohydraatti ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Perindopril Orion 4 mg:

Valkoinen, pitkänomainen tabletti, jonka kummallakin puolella on jakouurre. Tabletin toisella puolella on merkintä "PP" ja toisella puolella merkintä "4". Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin. Tabletin koko: 8,00 mm x 4,00 mm.

Perindopril Orion 8 mg:

Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jonka toisella puolella on merkintä "PP" ja toisella puolella merkintä "8". Tabletin halkaisija: 8.00 mm.

Perindopril Orion ‑tabletit on pakattu 14, 20, 28, 30, 56, 60, 90 ja 100 tabletin alumiini/alumiini ‑läpipainopakkauksiin.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

 

Valmistaja

Tillomed Laboratories Ltd,

3 Howard Road, Eaton Socon,

St Neots Cambridgeshire PE19 8ET,

Iso-Britannia

 

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Fibichova 143

Vysoké Mýto

566 17

Tšekki

 

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Building 2,

Croxley Green Business Park,

Croxley Green,

Hertfordshire,

WD18 8YA,

Iso-Britannia

 

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

 

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

 

Glenmark Arzneimittel GmbH

Industriestr.31,

82194 Grӧbenzell,

Saksa

 

Tämä seloste on tarkistettu viimeksi 12.8.2021

 

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola