LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ORION tabletti 20/12,5 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (9,4 mt, 29.04.2023 23:04:15)

Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion 20 mg/12,5 mg tabletit

lisinopriili ja hydroklooritiatsidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion ‑valmistetta

3. Miten Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion ‑valmistetta otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion ‑valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion ‑tabletteja käytetään kohonneen verenpaineen hoitoon. Se sisältää kahta vaikuttavaa ainetta, lisinopriilia ja hydroklooritiatsidia, jotka alentavat kohonnutta verenpainetta.

Lisinopriili kuuluu lääkeaineryhmään, jota kutsutaan angiotensiinikonvertaasin estäjiksi (ACE:n estäjiksi). ACE:n estäjät alentavat verenpainetta laajentamalla verisuonia. Veri virtaa laajenneissa suonissa helpommin ja sydän pystyy helpommin pumppaamaan verta eri puolille kehoa.

Hydroklooritiatsidi kuuluu lääkeaineryhmään, jota kutsutaan tiatsididiureeteiksi (nesteenpoistolääkkeet). Lääke auttaa poistamaan elimistöstä vettä ja suoloja (kuten natriumia) lisäämällä munuaisten erittämän virtsan määrää. Myös tämä johtaa verenpaineen laskuun.

Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion ‑tabletteja käytetään kohonneen verenpaineen hoitoon potilaille, joiden verenpaine ei laske riittävästi pelkällä lisinopriilillä tai pelkällä hydroklooritiatsidilla.

Jos kohonnutta verenpainetta ei hoideta, saattaa sydänsairauksien tai aivohalvauksen riski kasvaa. Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion alentaa verenpainetta, mikä vähentää tätä riskiä.

Lisinopriilia ja hydroklooritiatsidia, joita Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion ‑valmistetta

 • jos olet allerginen lisinopriilille tai hydroklooritiatsidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos olet allerginen jollekin toiselle ACE:n estäjälle tai jollekin sulfonamidia sisältävälle lääkkeelle (esim. eräät antibiootit). Jos et ole varma koskeeko tämä sinua, kysy asiasta lääkäriltäsi.
 • jos sinulla on ollut ihottumaa, hengitys- tai nielemisvaikeuksia tai kutiavaa ihoa aiheuttaneita vaikeita allergisia reaktioita, ja erityisesti, jos ne ovat ilmenneet heti ACE:n estäjä hoidon jälkeen. Allerginen reaktio on voinut aiheuttaa äkillistä turvotusta käsissä, jaloissa, nilkoissa, kasvoissa, huulissa, kielessä tai nielussa.
 • jos sinä tai perheenjäsenesi on saanut vaikean allergisen reaktion tuntemattomasta syystä. Kyseessä saattaa olla perinnöllinen angioedeema, joka voi altistaa yllä kuvatuille turvotuksille. Jos et ole varma, koskeeko tämä sinua, kysy asiasta lääkäriltäsi.
 • jos virtsanerityksesi on loppunut (anuria) tai sinulla on vaikea munuaissairaus
 • jos sinulla on vaikea maksasairaus
 • jos olet ollut raskaana yli kolme kuukautta. (Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion ‑tablettien käyttöä tulisi välttää myös alkuraskauden aikana, ks. kohta Raskaus ja imetys.)
 • jos sinulla on diabetes tai munuaisten vajaatoiminta ja sinua hoidetaan verenpainetta alentavalla lääkkeellä, joka sisältää aliskireeniä
 • jos olet ottanut tai parhaillaan otat sakubitriilia ja valsartaania sisältävää yhdistelmävalmistetta, joka on aikuisten eräänlaisen pitkäaikaisen (kroonisen) sydämen vajaatoiminnan hoitoon käytettävä lääke, sillä angioedeeman (ihonalaisen kudoksen nopea turpoaminen esim. kurkussa) riski on tavanomaista suurempi.

Älä ota tätä lääkettä, jos jokin yllämainituista koskee sinua. Jos et ole varma, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion ‑valmistetta:

 • jos sinulla on aortan (sydänvaltimon), hiippaläpän (sydänläpän) tai munuaisvaltimon ahtauma
 • jos sydänlihaksesi on paksuuntunut (hypertrofinen kardiomyopatia)
 • jos sairastat verisuoniin vaikuttavaa kollageenisairautta
 • jos sinulla on alhainen verenpaine. Sen oireita ovat huimaus ja heikotus erityisesti pystyyn noustessa
 • jos sinulla on munuaissairaus tai saat dialyysihoitoa tai sinulla on munuaissiirrännäinen
 • jos sinulla on maksasairaus
 • jos sinulla on diabetes
 • jos sinulla on aiemmin ollut hengitysvaikeuksia tai keuhko-ongelmia (esimerkiksi tulehdus tai nesteen kertyminen keuhkoihin) hydroklooritiatsidin saannin jälkeen. Jos sinulle kehittyy vaikea hengenahdistus tai hengitysvaikeuksia Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion -valmisteen ottamisen jälkeen, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
 • jos sinulla on äskettäin ollut ripuli tai olet oksennellut
 • jos noudatat vähäsuolaista ruokavaliota
 • jos sinulla on korkea kolesteroli ja saat siihen LDL-afereesi ‑nimistä hoitoa
 • jos sinulla on ollut ihosyöpä tai jos sinulle kehittyy yllättävä ihomuutos hoidon aikana. Hydroklooritiatsidilla annettava hoito, etenkin sen pitkäaikainen käyttö suurilla annoksilla, saattaa suurentaa tietyntyyppisten iho- ja huulisyöpien (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä) riskiä. Suojaa ihosi auringonvalolta ja UV-säteiltä, kun käytät Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion ‑tabletteja.
 • jos sinulla joskus on ollut punahukka (systeeminen lupus erythematosus, SLE)
 • jos olet mustaihoinen, tämän lääkkeen vaikutus saattaa olla heikompi ja riskisi saada angioedeemaksi kutsuttu allerginen reaktio voi olla kohonnut
 • jos otat mitä tahansa seuraavista korkean verenpaineen hoitoon käytetyistä lääkkeistä:
  • angiotensiini II ‑reseptorin salpaaja (tunnetaan myös sartaaneina, esimerkiksi valsartaani, telmisartaani, irbesartaani), erityisesti, jos sinulla on diabetekseen liittyviä munuaisongelmia
  • aliskireeni
 • jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä, angioedeeman riski saattaa olla tavanomaista suurempi:
  • rasekadotriilia, joka on ripulin hoitoon käytettävä lääke
  • elinsiirteen hyljintäreaktioiden estämiseen ja syövän hoitoon käytettäviä lääkkeitä (esim. temsirolimuusia, sirolimuusia, everolimuusia)
  • vildagliptiiniä, joka on diabeteksen hoitoon käytettävä lääke
 • jos sinulla on näön heikkenemistä tai silmäkipua. Nämä voivat olla oireita nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvon effuusio) tai lisääntyneestä silmänpaineesta (ns. akuutti ahdaskulmaglaukooma) ja voivat ilmetä tunneista viikkoihin Lisinopril Hydrochlorothiazide Orion ‑valmisteen ottamisen jälkeen. Hoitamattomana ahdaskulmaglaukooma voi johtaa pysyvään näön menetykseen. Sinulla voi olla suurempi riski sairastua ahdaskulmaglaukoomaan, jos sinulla on aiemmin todettu penisilliini- tai sulfonamidiallergia

Lääkärisi saattaa tarkistaa munuaistesi toiminnan, verenpaineen ja veresi elektrolyyttien (esim. kaliumin) määrän säännöllisesti.

Katso myös kohdassa ”Älä ota Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion ‑tabletteja” olevat tiedot.

Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion ‑tabletteja ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa. Raskauden ensimmäisen kolmen kuukauden jälkeen käytettynä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi (ks. kohta Raskaus ja imetys).

Älä ota tätä lääkettä, jos jokin yllämainituista koskee sinua. Jos et ole varma, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Allergioiden, kuten hyönteisten pistosten, hoito

Kerro lääkärillesi, jos saat tai tulet saamaan siedätyshoitoa allergisten reaktioiden vähentämiseksi. Jos otat Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion ‑tabletteja hoidon aikana, voit saada vaikean allergisen reaktion.

Leikkaukset

Kerro lääkärillesi tai hammaslääkärillesi Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion ‑lääkityksestäsi, jos olet menossa leikkaukseen (myös hammasleikkaukset). Verenpaineesi voi laskea liikaa, jos saat eräitä paikallispuudutteita tai nukutusaineita käyttäessäsi Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion ‑tabletteja.

Muut lääkevalmisteet ja Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion saattaa vaikuttaa joidenkin lääkkeiden toimintaan ja jotkut lääkkeet saattavat vaikuttaa Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion ‑tablettien toimintaan. Lääkärisi on ehkä muutettava annostustasi ja/tai ryhdyttävä muihin varotoimenpiteisiin.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle erityisesti, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

 • muut nesteenpoistolääkkeet (diureetit) esim. amiloridi, triamtereeni, spironolaktoni
 • muut kohonneen verenpaineen hoitoon tarkoitetut lääkkeet (esim. beetasalpaajat tai reniini-angiotensiini-aldosteronijärjestelmän toimintaan vaikuttavat lääkkeet)
 • angiotensiini II -reseptorin salpaaja tai aliskireeni (katso tietoja myös kohdista "Älä ota Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion ‑tabletteja” ja "Varoitukset ja varotoimet")
 • nitraatit (rasitusrintakivun hoitoon)
 • litium ja muut masennuksen ja muiden psyykkisten sairauksien hoidossa käytettävät lääkkeet
 • tulehduskipulääkkeet (NSAID-lääkkeet), joita käytetään kivun ja tulehduksen hoitoon, esim. indometasiini
 • asetyylisalisyylihappo korkeina annoksina (yli 3 grammaa päivittäin)
 • kaliumlisiä (mukaan lukien suolankorvikkeita), kaliumia säästäviä diureetteja ja muita lääkkeitä, jotka voivat suurentaa veressä olevan kaliumin määrää (esim. trimetopriimia ja kotrimoksatsolia bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon, siklosporiinia elinsiirteiden hyljintäreaktioiden estoon ja hepariinia, joka on verenohennuslääke veritulppien estoon)
 • kalsiumsuolat
 • allopurinoli (kihdin hoitoon)
 • astman hoitoon tarkoitetut lääkkeet
 • tukkoisen nenän tai sivuonteloiden tai vilustumisen hoitoon tarkoitetut lääkkeet (myös ilman reseptiä saatavat valmisteet)
 • kortikosteroidit (reuman, niveltulehduksen, allergian, astman tai eräiden verisairauksien hoitoon tarkoitetut steroidilääkkeet)
 • kortikotropiini (hormoni)
 • lovastatiini (korkean kolesterolin hoitoon)
 • kolestyramiini tai kolestipoli (korkean kolesterolin hoitoon, ripulin ehkäisyyn tai kutinan vähentämiseen)
 • insuliini tai suun kautta otettavat diabeteslääkkeet, esim. gliklatsidi, metformiini, aliskireeni, vildagliptiini
 • prokaiiniamidi, amiodaroni tai sotaloli (rytmihäiriölääkkeitä)
 • sydänglykosidit (sydämen vajaatoiminnan hoitoon)
 • kultaa sisältävät lääkkeet, kuten natriumaurotiomalaatti, joita voit saada pistoksena
 • amfoterisiini B ‑injektiot (sieni-infektiolääke)
 • karbenoksoloni (ruokatorven, suun ja suun ympäristön haavaumien ja tulehdusten hoitoon)
 • ummetuslääkkeet (kontaktilaksatiivit)
 • lihasrelaksantit, kuten tubokurariini
 • dekstraanisulfaatti (käytetään korkean kolesterolin hoitoon tarkoitetussa ns. LDL-afereesissa)
 • solunsalpaajat syövän hoitoon (sytostaatit)
 • muut lääkkeet, joiden tiedetään aiheuttavan ns. kääntyvien kärkien takykardiaa
 • sakubitriilin ja valsartaanin yhdistelmä
 • rasekadotriili (ripulilääke)
 • lääkkeitä, joita käytetään siirrettyjen elinten hylkimisen estämiseksi tai syövän hoitoon (esim. temsirolimuusi, sirolimuusi, everolimuusi). Katso kohta “Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet”
 • verisuonitukoksien liuotushoitoon käytettävät lääkkeet (plasminogeeniaktivaattori).

Pystyasennossa ilmenevä verenpaineen aleneminen voi pahentua käytettäessä samanaikaisesti alkoholia, barbituraatteja (käytetään epilepsian tai unettomuuden hoidossa ja nukutusaineena) tai anestesialääkkeitä.

Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion voidaan ottaa ruuan kanssa tai ilman tyhjään mahaan. Kykysi ajaa autoa tai käyttää koneita saattaa heikentyä, jos käytät alkoholia yhdessä tämän lääkkeen kanssa (ks. kohta Ajaminen ja koneiden käyttö).

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana, tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Yleensä lääkäri neuvoo sinua lopettamaan Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion ‑tablettien käytön ennen raskautta tai heti kun tiedät olevasi raskaana ja neuvoo käyttämään toista lääkettä Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion ‑tablettien sijasta. Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion ‑tabletteja ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa ja sitä ei saa käyttää raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen. Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi, jos sitä käytetään kolmannen raskauskuukauden jälkeen.

Imetys

Kerro lääkärille, jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen. Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion ‑tablettien käyttöä ei suositella imettäville äideille. Lääkäri voi valita sinulle toisen hoidon, jos haluat imettää, erityisesti, jos lapsesi on vastasyntynyt tai syntynyt keskosena.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion voi vaikuttaa ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn varsinkin hoidon alussa, annostusta muutettaessa tai jos lääkettä käytetään alkoholin kanssa. Jos näin tapahtuu, älä aja tai käytä koneita.

Sinun tulee odottaa nähdäksesi, miten lääkkeesi vaikuttaa, ennen kuin ajat tai käytät koneita. Voit tuntea huimausta tai väsymystä tämän lääkkeen käytön aikana.

3. Miten valmistetta käytetään

Annostus

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kun olet aloittanut Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion ‑tablettien käytön, lääkärisi voi määrätä sinut verikokeisiin. Lääkärisi voi tämän jälkeen muuttaa annostasi, jotta saat sinulle sopivan määrän lääkettä.

Miten tabletti otetaan

Ota tabletti runsaan veden kera.

Yritä ottaa tabletit aina samaan aikaan vuorokaudesta. Ei ole merkitystä, otatko Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion ‑tabletin ennen ruokaa vai sen jälkeen. Käytä Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion ‑tabletteja niin pitkään kuin lääkärisi määrää, se on tarkoitettu pitkäaikaissairauden hoitoon. On tärkeää ottaa Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion ‑tabletti päivittäin.

Ensimmäinen annos

Ole erityisen varovainen, kun otat ensimmäisen annoksen Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion ‑tabletteja, tai kun annostusta suurennetaan. Verenpaineesi voi laskea enemmän kuin myöhemmillä annoksilla. Tämä voi aiheuttaa huimausta tai heikotusta, joka voi helpottua menemällä makuulleen. Jos olet huolissasi, keskustele asiasta lääkärisi kanssa mahdollisimman pian.

Aikuiset

Suositeltu annostus on yksi tabletti kerran päivässä. Tarvittaessa lääkärisi saattaa nostaa annoksen kahteen tablettiin kerran päivässä. Enimmäisannos on 40 mg lisinopriilia ja 25 mg hydroklooritiatsidia päivässä.

Käyttö lapsille

Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion ‑tablettien käyttöä lapsille ei suositella.

Jos otat enemmän Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion ‑valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Ota lääkepakkaus mukaasi, jotta tabletit voidaan tunnistaa.

Jos unohdat ottaa Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion ‑valmistetta

Jos unohdat ottaa lääkeannoksesi, ota se niin pian kuin muistat. Jos lähes on aika ottaa seuraava annos, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion ‑valmisteen käytön

Älä lopeta lääkkeen käyttöä ilman, että lääkärisi neuvoo sinua tekemään niin, vaikka tuntisitkin olosi hyväksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion sisältää kahta eri lääkeainetta: lisinopriilia ja hydroklooritiatsidia. Tässä pakkausselosteessa mainitut haittavaikutuksia on havaittu näillä yksittäisillä lääkkeillä, joten niitä voi ilmetä myös Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion ‑tabletteja käytettäessä.

Lääkärisi voi määrätä sinut ajoittain verikokeisiin seuratakseen, onko Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion ‑tableteilla vaikutusta verikoetuloksiisi.

Lisinopriilin mahdolliset haittavaikutukset

Vaikeat allergiset reaktiot (harvinainen, voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla 1000:sta)

Jos saat vaikean allergisen reaktion, lopeta Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion ‑tablettien käyttö ja mene lääkäriin välittömästi. Oireet voivat olla äkillisiä:

 • kasvojen, huulien, kielen tai nielun turpoaminen, joka voi aiheuttaa nielemisvaikeuksia
 • vaikea tai äkillinen käsien, jalkojen tai nilkkojen turvotus
 • hengitysvaikeus
 • ihon voimakas kutina (ja koholla olevat paukamat).

Vaikeat ihoreaktiot (hyvin harvinainen, voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla 10 000:sta)

 • ihorakkulat (pemfigus)
 • ihottuma, joka voi olla rakkulainen ja näyttää pieniltä maalitauluilta (keskellä tumma läikkä, jonka ympärillä vaaleampi alue ja ulkoreunoilla tumma kehä)
 • laajalle levinnyt rakkulainen ja kuoriutuva ihottuma erityisesti suun limakalvoilla, nenässä, silmissä ja sukupuolielimissä (Stevens-Johnsonin oireyhtymä)
 • laajalle levinnyt rakkulainen ja kuoriutuva ihottuma laajalla ihoalueella.

Vaikeat maksan toimintahäiriöt (hyvin harvinainen, voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla 10 000:sta)

Oireena voi olla ihon tai silmien keltaisuus, virtsan tummuminen, ruokahaluttomuus, pahoinvointi, oksentelu, yleinen huonovointisuus, kuume tai kutina.

Vaikeat ihoreaktiot ja maksan toimintahäiriöt vaativat välitöntä lääkärin hoitoa.

Muut mahdolliset haittavaikutukset

Yleiset (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla 10:stä)

 • päänsärky
 • heitehuimaus ja heikotus, erityisesti nopeasti pystyyn noustessa
 • pyörtyminen
 • ripuli
 • pahoinvointi (oksentelu)
 • yskä
 • munuaisten toimintahäiriö (näkyy verikokeessa).

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla 100:stä)

 • mielialan muutokset, masennusoireet
 • kihelmöinti
 • kiertohuimaus
 • makuhäiriöt
 • univaikeudet
 • sydänkohtaus tai aivohalvaus
 • nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke
 • sormien tai varpaiden puutuminen, kihelmöinti ja värinmuutokset
 • vuotava tai tukkoinen nenä
 • huonovointisuus
 • vatsakipu ja ruuansulatusvaivat
 • muutokset maksan toimintaa mittaavien verikokeiden tuloksissa
 • ihottuma
 • kutina
 • erektio-ongelmat (impotenssi)
 • heikkous
 • väsymys
 • verenkuvan muutokset (kohonnut urea-, kreatiniini- tai kaliumpitoisuus).

Harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla 1 000:stä)

 • veren happea kuljettavan aineen vähentyminen (hemoglobiini), minkä oireita ovat väsymys ja kalpeus
 • sekavuudentunne
 • hajuaistin häiriöt
 • suun kuivuminen
 • ihottuma, jossa tummanpunaisia, koholla olevia kutisevia paukamia (nokkosihottuma)
 • hiustenlähtö (alopesia)
 • psoriaasi (ihosairaus)
 • virtsaneritystä vähentävän hormonin liikaeritys, mikä aiheuttaa heikkoutta, väsymystä, sekavuutta tai nesteen kerääntymistä elimistöön
 • munuaisten vajaatoiminta
 • rintojen kasvu miehillä
 • veren alhainen natriumpitoisuus, mikä voi aiheuttaa heikkoutta, väsymystä, päänsärkyä, huonovointisuutta, pahoinvointia (oksentelua) ja kramppeja.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla 10 000:stä)

 • luuytimen toimintahäiriöt, verisolujen ja verihiutaleiden määrän väheneminen, mikä voi aiheuttaa väsymystä, (vakavan) infektion, kuumetta, hengästymistä, tai että saat mustelmia tai vuodat verta helpommin
 • veren punasolujen tuhoutuminen, jonka oireita ovat väsymys, päänsärky, hengästyminen liikkuessasi, huimaus, kalpeus ja ihon tai silmien keltaisuus
 • rauhasten turvotus (imusolmukkeet)
 • suurentunut immuunivaste (autoimmuunisairaus)
 • verensokerin lasku (hypoglykemia), jonka oireita ovat nälän tunne heikkous, hikoilu ja nopea sydämensyke
 • äkillinen vinkuva hengitys tai hengenahdistus
 • keuhkotulehdus (joka aiheuttaa hengästymistä)
 • poskien ja silmien takainen kipu ja paineen tunne (sivuontelotulehdus, sinuiitti)
 • eosinofiilinen keuhkokuume, jonka oireita ovat sivuontelotulehdus (sinuiitti), flunssaoireet, lisääntyvä hengästyminen, kipu vatsan tai suoliston alueella, ihottuma, käsien ja jalkojen puutuminen ja pistely.
 • haimatulehdus, jonka oireena on keskivaikea tai vaikea vatsakipu
 • suolen seinämän turvotus, jonka oireita ovat äkillinen vatsakipu, ripuli tai pahoinvointi (oksentelu)
 • voimakas hikoilu
 • virtsanerityksen väheneminen tai loppuminen
 • epätavallinen ihoreaktio, ns. ihon pseudolymfooma, jonka oireena ovat ihovauriot, joihin joskus liittyy kuume, verisuonivaurioista johtuvat punaiset tai violetit pilkut ihossa, lihas- ja nivelkivut, ihottuma, valoherkkyys ja joidenkin verisolujen määrän kohoaminen (näkyy verikokeessa).

Esiintyvyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin)

 • vakava allerginen reaktio (anafylaktinen ja sen kaltainen reaktio)
 • hallusinaatiot
 • punastuminen.

Hydroklooritiatsidin mahdolliset haittavaikutukset

 • akuutti hengitysvaikeus (merkkejä ovat voimakas hengenahdistus, kuume, heikotus ja sekavuus) (hyvin harvinainen, voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla 10 000:sta)
 • laajalle ihoalueelle levinnyt rakkulainen ja kuoriutuva ihottuma (esiintyvyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin))

Akuutti hengitysvaikeus ja vaikeat ihoreaktiot vaativat välitöntä lääkärin hoitoa.

Muut mahdolliset haittavaikutukset

Esiintyvyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin)

 • sylkirauhastulehdus
 • luuytimen toimintahäiriöt tai verisolujen tai verihiutaleiden niukkuus, mikä voi aiheuttaa väsymystä, (vakavan) infektion, kuumetta, hengästymistä, että saat mustelmia tai vuodat verta helpommin
 • veren punasolujen tuhoutuminen, jonka oireita ovat väsymys, päänsärky, hengästyminen liikkuessasi, huimaus, kalpeus ja ihon tai silmien keltaisuus
 • ruokahalun väheneminen tai ruokahaluttomuus
 • kohonnut verensokeri
 • sokeria virtsassa
 • kohonnut veren virtsahappopitoisuus
 • veriarvojen muutokset (esim. matala natrium-, magnesium-, kloridi- ja kaliumpitoisuus), jonka oireena voi olla lihasheikkous, jano, pistely, krampit tai pahoinvointi
 • kohonneet tai korkeat veren rasva-arvot (mukaan lukien kolesteroli)
 • nivelkipu ja ‑turvotus (voivat olla kihdin oireita)
 • levottomuus
 • masennus
 • univaikeudet
 • pistely, kihelmöinti
 • heikotus
 • ohimenevä näön hämärtyminen tai näköaistin muutokset, jotka voivat aiheuttaa keltaisena näkemistä
 • näön heikkeneminen tai kipu silmissä korkean silmänpaineen takia (mahdollisia merkkejä nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvon effuusio) tai akuutista ahdaskulmaglaukoomasta). Jos sinulle tulee äkillisesti silmien punoitusta ja kipua, kerro asiasta välittömästi lääkärillesi. Saatat tarvita hoitoa, jotta et menetä näköäsi pysyvästi.
 • kiertohuimaus
 • heikkouden tunne erityisesti pystyyn noustessa
 • verisuonivaurioista johtuvat punaiset tai violetit pilkut ihossa
 • hengitysvaikeudet, voit tuntea hengästyväsi, jos keuhkoissasi on tulehdus tai nestettä
 • mahaärsytys
 • ripuli
 • ummetus
 • haimatulehdus, jonka oireena on keskivaikea tai vaikea vatsakipu
 • ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus
 • iho- ja huulisyöpä (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä)
 • iho-ongelmat kuten auringonvalolle herkistymisen aiheuttama ihottuma, ihottuma, nokkosihottuma, olemassa olevan punahukan (systeeminen lupus erythematosus, SLE) tai sen kaltaisten reaktioiden paheneminen, epätavalliset ihoreaktiot
 • allergiset reaktiot
 • lihaskrampit ja lihasheikkous
 • munuaisten toimintahäiriöt, jotka voivat olla vakavia (näkyy verikokeessa)
 • kuume
 • heikkous.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto:  www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat lisinopriili ja hydroklooritiatsidi. Yksi tabletti sisältää lisinopriilidihydraattia vastaten 20 mg lisinopriilia ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia.
 • Muut aineet ovat kalsiumvetyfosfaattidihydraatti, mannitoli, maissitärkkelys, esigelatinoitu tärkkelys ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Lisinopril/Hydrochlorothiazide Orion ‑tabletit ovat valkoisia tai luonnonvalkoisia, pyöreitä ja kaksoiskuperia. Tabletin halkaisija on noin 8,0 mm.

Pakkauskoot: Yksi läpipainopakkaus sisältää 10 tablettia. Yksi kotelo sisältää 30 tai 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.11.2021.

 

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Medifon, Oriola