IPRATROPIUM/SALBUTAMOL ORION sumutinliuos 0,5/2,5 mg/2,5 ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,6 mt, 15.10.2019 19:04:58)

Ipratropium/Salbutamol Orion 0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml sumutinliuos

ipratropiumbromidi ja salbutamoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Ipratropium/Salbutamol Orion on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Ipratropium/Salbutamol Orion -valmistetta
 3. Miten Ipratropium/Salbutamol Orion -valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Ipratropium/Salbutamol Orion -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Lääkkeesi nimi on Ipratropium/Salbutamol Orion. Vaikuttavat aineet ovat ipratropiumbromidi ja salbutamoli. Ipratropiumbromidi ja salbutamoli kuuluvat molemmat bronkodilaattoreiksi kutsuttujen lääkkeiden ryhmään. Ne helpottavat hengitystäsi avaamalla hengitysteitäsi. Hengitysteiden avautuminen tapahtuu estämällä hengitysteiden ympärillä olevien sileiden lihasten supistumista. Siten hengitystiet pysyvät auki. Ipratropiumbromidi vaikuttaa estämällä hermoviestejä, jotka kulkevat hengitysteiden ympärillä oleviin lihaksiin. Salbutamoli puolestaan vaikuttaa toimimalla ärsykkeenä lihasten beeta2-reseptoreille.

Ipratropium/Salbutamol Orion -valmistetta käytetään hengitysongelmien hoitoon 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille henkilöille, joilla on pitkäaikaisia hengitysvaikeuksia (keuhkoahtaumatauti, johon voi liittyä krooninen keuhkoputkitulehdus ja keuhkolaajentuma). Ipratropium/Salbutamol Orion helpottaa hengityksen vinkumista, hengenahdistusta ja rintakehän puristavaa tunnetta.

Käytät lääkettä sumutinlaitteen avulla. Sumutinlaite muuttaa lääkkeen sumuksi, jonka hengität sisään.

Ipratropiumbromidi ja salbutamoli, jota Ipratropium/Salbutamol Orion sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Ipratropium/Salbutamol Orion -valmistetta:

 • jos olet allerginen salbutamolille, ipratropiumbromidille, atropiinille (myös lääkkeille, jotka ovat atropiinin kaltaisia) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos tiedät, että sinulla on sydämen laajentuma tai sairaus, jonka nimi on hypertrofinen obstruktiivinen kardiomyopatia eli HOCM, sairaus jossa sydämen väliseinä paksuuntuu ja estää verenvirtausta.
 • jos kärsit epänormaalin nopeasta sydämen sykkeestä (nk. takyarytmiasta)

Älä käytä, jos jokin yllä mainituista koskee sinua. Jos olet epävarma, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Ipratropium/Salbutamol Orion -valmistetta.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Ipratropium/Salbutamol Orion -valmistetta:

 • jos kärsit tai epäilet kärsiväsi silmäsairaudesta, jonka nimi on glaukooma (lisääntynyt paine silmissä) tai jos kärsit jostain muusta silmäsairaudesta. Lääkäri voi kehottaa sinua suojaamaan silmäsi käyttäessäsi Ipratropium/Salbutamol Orion -valmistetta.
 • jos olet mies ja tiedät, että sinulla on suurentunut eturauhanen tai jos sinulla on virtsaamisvaikeuksia
 • jos sinulla on ollut viime aikoina sydänkohtaus (sydäninfarkti)
 • jos sinulla on ongelmia valtimoiden kanssa tai sinulle tulee jalkakipua kävellessäsi
 • jos sinulla on aiemmin ollut sydänsairaus, epäsäännöllinen sydämen rytmi tai rasitusrintakipua (kerro asiasta lääkärille ennen tämän lääkkeen aloittamista)
 • jos sinulla on diabetes
 • jos sinulla on yliaktiivinen kilpirauhanen
 • jos sinulla on kystinen fibroosi
 • jos sinulle on kerrottu, että sinulla on lisämunuaisen kasvain, nk. feokromosytooma. Tämä on harvinainen, hyvänlaatuinen kasvain. Sumutinliuoksen käyttö voi pahentaa tämän oireita.

Hampaiden reikiintymisestä on ilmoitettu salbutamolin käytön yhteydessä. Erityisesti lasten kohdalla on suositeltavaa kiinnittää huomiota asianmukaiseen suuhygieniaan ja tarkastaa hampaat säännöllisesti.

Maitohappoasidoosina tunnetun oireyhtymän on raportoitu liittyvän salbutamolin suuriin hoitoannoksiin erityisesti potilailla, jotka saavat hoitoa akuuttiin bronkospasmiin (ks. kohdat Miten valmistetta käytetään ja Mahdolliset haittavaikutukset). Laktaattipitoisuuksien kohoaminen voi johtaa hengenahdistukseen ja hyperventilaatioon (voimistuneeseen hengitykseen), vaikka hengityksen vinkuminen olisi vähentynyt. Jos sinusta tuntuu, että lääke ei toimi yhtä hyvin kuin normaalisti ja koet tarvetta käyttää sumutinta enemmän kuin lääkärisi on suositellut, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Mikäli hengityssairautesi pahenee äkillisesti tai määrätty annos ei anna normaalia hoitotulosta, kysy asiasta lääkäriltäsi. Älä nosta annosta ellet ole sopinut asiasta lääkärin kanssa.

Jos käytät korkeita Ipratropium/Salbutamol Orion -valmisteen annoksia pidempiaikaisesti, veressäsi olevan kaliumin määrää täytyy seurata. Seuranta on tarpeen etenkin jos käytät samanaikaisesti tiettyjä muita lääkkeitä, kuten kortisonia (kortikosteroidit), lääkkeitä, jotka lisäävät virtsan tuotantoa (diureetit) tai muita hengitysteitä avaavia lääkkeitä, kuten teofylliiniä (ksantiinit).

Jos olet epävarma, koskeeko jokin näistä sinua, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Ipratropium/Salbutamol Orion -valmistetta.

Lapset ja nuoret

Ipratropium/Salbutamol Orion -valmistetta ei pidä käyttää alle 12-vuotiaiden lasten hoidossa.

Muut lääkevalmisteet ja Ipratropium/Salbutamol Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä, mukaan lukien itsehoitolääkkeet. Näihin sisältyvät myös rohdosvalmisteet. Ipratropium/Salbutamol Orion -valmisteella voi olla vaikutusta joihinkin muihin lääkkeisiin. Myös muut lääkkeet voivat vaikuttaa Ipratropium/Salbutamol Orion -valmisteeseen.

Tietyillä lääkkeillä saattaa olla yhteisvaikutuksia Ipratropium/Salbutamol Orion -valmisteen kanssa ja ne saattavat pahentaa haittavaikutuksia tai heikentää Ipratropium/Salbutamol Orion -valmisteen vaikutusta. Kerro aina lääkärille, jos otat jotain seuraavista lääkkeistä:

 • muut lääkkeet, jotka auttavat hengittämään, kuten salbutamoli ja ennaltaehkäisevät lääkkeet kuten beklometasonidipropionaatti. Nämä voivat voimistaa Ipratropium/Salbutamol Orion -valmisteen vaikutusta ja lisätä haittavaikutusten vakavuutta.
 • beetasalpaajat, eli lääkkeet, joita käytetään yleisesti sydänsairauksien hoidossa, kuten rintakivun, joka ilmenee rasituksessa (angina pectoris), epäsäännöllisten sydämenlyöntien tai rytmihäiriöiden ja korkean verenpaineen (hypertensio) hoidossa. Näihin kuuluvat lääkkeet, kuten propranololi, jotka voivat aiheuttaa veren kaliumpitoisuuden laskua silloin, kun niitä annetaan samanaikaisesti Ipratropium/Salbutamol Orion -valmisteen kanssa (beetasalpaajat voivat heikentää salbutamolin vaikutusta)
 • lääkkeet, joita kutsutaan ”beetamimeeteiksi”, kuten hengitysongelmiin käytetty fenoteroli.
 • tietyt masennuslääkkeet. Tähän lääkkeiden ryhmään kuuluvat monoamiinioksidaasin estäjät (esim. feneltsiini) ja trisykliset masennuslääkkeet (esim. amitriptyliini).
 • Digoksiini (jota käytetään sydänvaivoihin) voi aiheuttaa sydämen rytmin ongelmia, kun sitä annetaan yhdessä Ipratropium/Salbutamol Orion -valmisteen kanssa
 • antikolinergiset lääkkeet. Näitä voidaan käyttää koliikkikivun, Parkinsonin taudin, virtsaamisongelmien ja virtsarakon tai suoliston säätelyn ongelmien hoidossa.
 • Veren kaliumpitoisuuden vähenemistä (hypokalemia) Ipratropium/Salbutamol Orion -valmisteen salbutamoliainesosan takia voi ilmetä todennäköisemmin, jos otat Ipratropium/Salbutamol Orion -valmistetta joidenkin toisten astmalääkkeiden kanssa, inhaloitavien kortisonien, kortisonitablettien tai diureettien (nesteenpoistolääkkeiden) kanssa. Veren matala kaliumpitoisuus voi aiheuttaa lihasten heikkoutta, nykimistä tai epätavallista sydämen rytmiä. Lääkärisi täytyy mahdollisesti ottaa ajoittain verikoe kaliumpitoisuuksiesi mittaamiseksi.
 • Nukutusaineet saattavat lisätä alttiutta salbutamolin sydämeen kohdistuville vaikutuksille. Sinua tullaan tarkkailemaan huolellisesti tai lääkärisi saattaa päättää keskeyttää Ipratropium/Salbutamol Orion -hoidon, jos olet menossa leikkaukseen.

Jos olet menossa nukutuksessa tehtävään leikkaukseen sairaalassa, kerro nukutuslääkärille mitä lääkkeitä otat parhaillaan.

Leikkaukset

Jotkin leikkauksissa käytettävät kaasut (anestesiakaasut) saattavat vaikuttaa lääkkeesi toimintaan. Jos olet menossa leikkaukseen, muista kertoa meneillään olevasta Ipratropium/Salbutamol Orion ‑hoidostasi lääkärille, hammaslääkärille tai nukutuslääkärille.

Ipratropium/Salbutamol Orion ruuan ja juoman kanssa

Ruoka ja juoma eivät vaikuta Ipratropium/Salbutamol Orion -valmisteeseen.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Älä käytä Ipratropium/Salbutamol Orion -valmistetta, jos olet raskaana, ellei lääkärin päätöksen mukaan sinulle koituva hyöty ole suurempi kuin lapseesi kohdistuva riski.

Kysy lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Jos sinulle tulee haittavaikutuksia kuten huimausta, näön kohdistamisen vaikeutta ja näön hämärtymistä Ipratropium/Salbutamol Orion -hoidon aikana, sinun tulee välttää mahdollisesti vaarallisia tehtäviä, kuten auton ajamista ja koneiden käyttöä.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3. Miten valmistetta käytetään

Ipratropium/Salbutamol Orion on tarkoitettu inhalaatiokäyttöön. Sumutinliuos on tarkoitettu sisäänhengitettäväksi suun kautta sumutuksen jälkeen.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma. Noudata ohjeita parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Jos jokin on epäselvää tämän pakkausselosteen lukemisen jälkeen, kysy lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai sairaanhoitajalta neuvoa.

Suositeltu annos aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille on yksi ampulli kolme tai neljä kertaa päivässä.

Iäkkäiden potilaiden on otettava normaali aikuisten annos.

Aloita hoito aina pienimmällä suositellulla annoksella (1 kerta-annossäiliö). Hyvin vaikeissa tapauksissa voidaan tarvita 2 kerta-annossäiliötä, jotta oireet lievittyvät.

Lääkkeen anto on lopettava, kun oireet ovat lievittyneet riittävästi.

Käyttö lapsille

Ipratropium/Salbutamol Orion -valmistetta ei suositella käytettäväksi alle 12-vuotiaiden lasten hoitoon.

Etiketissä mainitaan, kuinka paljon lääkettä pitää ottaa ja kuinka usein se otetaan.

Älä niele tai ota tätä lääkettä pistoksena.

Älä koskaan käytä enempää lääkettä kuin lääkäri on määrännyt. Kerro lääkärille, jos hengitysongelmasi pahenevat tai jos lääke ei helpota hengitysongelmia samalla tavoin kuin aikaisemmin. Kerro myös jos käytät lyhytvaikutteista oireita helpottavaa inhalaattoria useammin kuin sinulle on tavallista.

Lääkärillä voi olla tarve tarkistaa, kuinka hyvin lääkitys tehoaa. Joissain tapauksissa lääkärillä voi olla tarve vaihtaa lääkitys johonkin toiseen.

Ipratropium/Salbutamol Orion -valmistetta pitää käyttää soveltuvan sumutinlaitteen, esim. PARI LC PLUS -sumuttimen tai suihkusumuttimen kanssa. Lue huolellisesti sumuttimen täydet ohjeet ennen lääkkeen sisäänhengityksen aloittamista. Ohjeet löytyvät PARI LC PLUS -sumuttimen mukana toimitetusta pakkausselosteesta.

Käyttöohjeet

 • Valmistele sumutinlaite käyttöä varten valmistajan ohjeiden ja lääkärin neuvojen mukaisesti.
 • Poista ampulli varovasti etiketillä varustetusta kääreestä kääntämällä ja vetämällä. Älä koskaan käytä ampullia, joka on jo avattu tai jos sumutinliuos on värjääntynyttä (kuva A).
 • Pidä ampulli pystyasennossa ja väännä korkki pois (kuva B).
 • Purista sisältö sumuttimen säiliöön (kuva C).
 • Noudata valmistajan ohjeita ja lääkärin neuvoja siitä, miten sumutinlaite kootaan ja miten sitä käytetään.
 • Sen jälkeen kun olet käyttänyt sumutinlaitetta, hävitä kaikki säiliöön jäljelle jäävä sumutinliuos. Kaikki ampulliin jäävä sumutinliuos pitää myös hävittää.
 • Puhdista sumutinlaite perusteellisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Älä laimenna sumutinliuosta äläkä sekoita sitä muihin lääkkeisiin ilman lääkärin määräystä.

Ipratropium/Salbutamol Orion -valmisteen kerta-annosampullit eivät sisällä säilöntäaineita. Siksi on tärkeää käyttää niiden sisältö välittömästi avaamisen jälkeen. Uutta ampullia pitää käyttää joka kerta kun käytät Ipratropium/Salbutamol Orion -valmistetta sumutinlaitteessa.

Osittain käytetyt, avatut tai vaurioituneet ampullit on hävitettävä. Älä koskaan käytä ampullia, joka on avattu aiemmin.

On tärkeää, että noudatat näitä ohjeita, jotta ampulleissa olevaan sumutinliuokseen ei pääse mikrobeita.

Älä niele sumutinliuosta äläkä käytä sitä pistoksina.

Älä anna sumutinliuoksen tai sumun päästä silmiisi. Jos nestettä tai sumutetta joutuu vahingossa silmiin, sinulle voi tulla kipua, pistelyn tunnetta tai punoitusta silmiin, mustuaisten laajentumista, näön hämärtymistä, värien tai valojen näkemistä. Jos näin tapahtuu, kysy neuvoa lääkäriltä. Jos sinulle tulee muulloin silmäongelmia, kysy neuvoa lääkäriltä.

Jos käytät enemmän Ipratropium/Salbutamol Orion -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut hieman tavallista suuremman annoksen, saatat huomata nopeampaa sydämensykettä tai vapinaa. Muita oireita voivat olla rintakipu, muutokset verenpaineessa, punoitus, levottomuus tai huimauksen tunne. Nämä vaikutukset häviävät yleensä muutaman tunnin sisällä. Veren kaliumpitoisuus saattaa pudota ja lääkärin mielestä voi olla tarpeen seurata kaliumin määrää veressä ottamalla ajoittain verikokeita pitoisuuksien mittaamiseksi. Kerro lääkärille, jos olet huolissasi jostain näistä oireista tai jos ne jatkuvat.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Jos sinun tarvitsee käydä lääkärissä tai mennä sairaalaan, ota kaikki lääkkeesi mukaasi. Tämä koskee myös kaikkia lääkkeitä, jotka olet ostanut ilman reseptiä. Lääkkeiden tulisi olla alkuperäisessä pakkauksessaan, jos se vain on mahdollista. Ota tämä pakkausseloste mukaasi ja näytä sitä lääkärille.

Jos unohdat käyttää Ipratropium/Salbutamol Orion -valmistetta

Jos unohdat ottaa annoksen oikeaan aikaan, ota se heti muistaessasi. Jos kuitenkin on jo aika ottaa seuraava annos, jätä väliin unohdettu annos. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Ipratropium/Salbutamol Orion -valmisteen käytön

Lääkärisi kertoo sinulle, kuinka kauan sinun tulee jatkaa Ipratropium/Salbutamol Orion -hoitoa. Älä lopeta Ipratropium/Salbutamol Orion -valmisteen käyttöä ennen kuin olet keskustellut asiasta lääkärin kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jotkut haittavaikutuksista voivat olla vakavia ja vaatia hoitoa.

Kerro välittömästi lääkärille, jos havaitset jonkun seuraavista vakavista haittavaikutuksista – saatat tarvita kiireellistä sairaanhoitoa

 • Jos hengitysongelmasi tai hengityksesi vinkuminen pahenee välittömästi Ipratropium/Salbutamol Orion -valmisteen sisäänhengittämisen jälkeen, tai hengittämisesi vaikeutuu ja sinulle tulee hengenahdistusta, älä ota enempää Ipratropium/Salbutamol Orion -valmistetta vaan käytä heti lyhytvaikutteista oireita helpottavaa inhalaattoriasi. Lääkäri saattaa määrätä toisenlaista hoitoa sairauteesi.
 • Jos epäilet olevasi allerginen Ipratropium/Salbutamol Orion -valmisteelle tai jos epäilet, että olet saattanut saada sumutinliuoksesta allergisen reaktion, johon liittyy ihottumaa, kutinaa, nokkosihottumaa, vaikeissa tapauksissa turpoamista, joka voi vaikuttaa kielen, huulten ja kasvojen alueella, äkillisiä hengitysvaikeuksia ja verenpaineen laskua, joka voi aiheuttaa huimausta, sinun pitää heti lopettaa Ipratropium/Salbutamol Orion -valmisteen käyttö ja ottaa välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Haittavaikutuksia voi tulla seuraavien esiintymistiheyksien mukaisesti:

Yleinen (harvemmalla kuin yhdellä 10:stä)

 • suun kuivuminen
 • pahoinvointi.

Melko harvinainen (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta)

 • päänsärky
 • heitehuimaus
 • hermostuneisuuden tunne
 • vapina
 • pyörrytyksen tai pyörimisen tunne (kiertohuimaus)
 • sydämentykytykset
 • nopea sydämensyke
 • systolisen verenpaineen nousu
 • yskä
 • kurkun ärsytys
 • puheen vaikeudet
 • virtsaamisvaikeudet
 • ihoreaktiot.

Harvinainen (harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta)

 • vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa hengitysvaikeutta ja huimausta
 • allergiset reaktiot kuten nokkosihottuma ja kutina
 • kasvojen, huulten ja kielen turvotus
 • kaliumpitoisuuden aleneminen
 • mielenterveyden häiriöt
 • lisääntynyt hikoilu
 • silmäkipu tai muut silmäongelmat kuten näön hämärtyminen, silmän mustuaisen voimakas laajentuminen ja glaukooma (paineen lisääntyminen silmissä)
 • epäsäännöllinen sydämensyke
 • madaltunut verenpaine
 • sydämen vajaatoiminta
 • hengitysvaikeudet ja hengenahdistus
 • kurkun turpoaminen
 • ripuli, ummetus, oksentelu tai muut ruuansulatusjärjestelmän ongelmat
 • makuaistin muutos
 • hampaiden reikiintyminen
 • lihaskivut
 • voimattomuus ja lihaskouristukset
 • kurkun kuivuminen
 • suun turvotus
 • suutulehdus
 • mielialan muutokset.

Tuntematon (esiintyvyyttä ei ole voitu määrittää saatavissa olevan tiedon perusteella)

Tila, joka tunnetaan nimellä maitohappoasidoosi, joka voi aiheuttaa vatsakipuja, hyperventilaatiota, hengenahdistusta, vaikka hengityksen vinkuminen olisi vähentynyt, käsien ja jalkojen palelemista, epäsäännöllistä sydämen sykettä tai janoa.

Vaikka ei ole tiedossa kuinka usein niin tapahtuu, joillekin ihmisille voi tulla rintakipua (johtuen ongelmista kuten rasitusrintakivusta, angina pectoriksesta). Kerro lääkärille mahdollisimman pian, jos sinulle tulee näitä oireita Ipratropium/Salbutamol Orion -hoidon aikana. Älä lopeta lääkkeen käyttöä, ellei lääkäri niin ole määrännyt.

Sinulle voi myös tulla veren kaliumpitoisuuden alenemista (hypokalemiaa). Jos näin käy, lääkärisi seuraa kaliumpitoisuuksiasi.

Jos nestettä tai sumutetta joutuu vahingossa silmiin, sinulle voi tulla kipua, polttavaa tunnetta tai punoitusta silmiin, mustuaisten laajentumista, näön hämärtymistä, värien tai valojen näkemistä. Jos näin tapahtuu, kysy neuvoa lääkäriltä. Jos sinulle tulee muulloin silmäongelmia, kysy neuvoa lääkäriltä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pahvipakkauksen, pussin ja ampullin etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä. Säilytä alle 25 °C.

Vain kertakäyttöön. Käytä välittömästi ampullin avaamisen jälkeen. Hävitä välittömästi ensimmäisen käytön jälkeen.

Osittain käytetyt, avatut tai vaurioituneet ampullit on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Säilytä ampullit päällyspussissa tai pahvipakkauksessa. Herkkä valolle. Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat että sumutinliuos on sameaa.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Ipratropium/Salbutamol Orion sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat ipratropiumbromidi ja salbutamoli. Yksi ampulli (2,5 ml:n annos) sisältää 0,5 mg ipratropiumbromidia (525 mikrogrammana ipratropiumbromidimonohydraattia) ja 2,5 mg salbutamolia (sulfaattina).
 • Muut aineet ovat natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi ja rikkihappo (pH:n säätämistä varten).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Kerta-annospakkaus on muovinen FFS-ampulli, joka sisältää 2,5 millilitraa kirkasta, väritöntä sumutinliuosta. Viisi muoviampullia on pakattu suojapusseihin, joissa on kolminkertainen laminointi. Suojapussit on pakattu pahvipakkauksiin, jotka sisältävät 10, 20, 40, 60, 80 tai 100 ampullia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Cipla Europe NV, De Keyserlei 58-60, Box-19, 2018 Antwerpen, Belgia

AMRING FARMA S.R.L., Mircea Eliade Boulevard Nr. 7, Block 1, Floor 1, Ap. 3, Sector 1, Bukarest, Romania

S&D Pharma CZ, spol. s r.o, Theodor 28, Pchery (Pharmos a.s. facility), 27308, Tsekin tasavalta

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijalta: +358 10 4261

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 3.9.2019

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola