TRIMBOW inhalaatiojauhe 88/5/9 mikrog

Lataa äänitiedostona, MP3 (12 mt, 30.04.2023 00:16:49)

Trimbow 88 mikrogrammaa/5 mikrogrammaa/9 mikrogrammaa inhalaatiojauhe
beklometasonidipropionaatti/formoterolifumaraattidihydraatti/glykopyrronium
(beclometasoni dipropionas/formoteroli fumaras dihydricus/glycopyrronium)

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1.       Mitä Trimbow on ja mihin sitä käytetään
2.       Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Trimbow-valmistetta
3.       Miten Trimbow-valmistetta käytetään
4.       Mahdolliset haittavaikutukset
5.       Trimbow-valmisteen säilyttäminen
6.       Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Trimbow on hengittämistä helpottava lääke, joka sisältää kolmea vaikuttavaa ainetta:

 • beklometasonidipropionaattia,
 • formoterolifumaraattidihydraattia ja
 • glykopyrroniumia.


Beklometasonidipropionaatti kuuluu kortikosteroideiksi kutsuttujen lääkkeiden ryhmään. Ne vaikuttavat vähentämällä keuhkojen turvotusta ja ärsytystä.

Formoteroli ja glykopyrronium ovat pitkävaikutteisiksi keuhkoputkia laajentaviksi aineiksi kutsuttuja lääkkeitä. Ne vaikuttavat eri tavoin rentouttaen hengitysteiden lihaksia, auttaen avaamaan hengitysteitä enemmän ja helpottaen siten hengittämistä.

Säännöllinen hoito, jossa käytetään näitä kolmea vaikuttavaa ainetta, auttaa helpottamaan ja ehkäisemään erilaisia oireita, kuten hengenahdistusta, hengityksen vinkumista ja yskää, keuhkoahtaumatautia (COPD) sairastavilla aikuispotilailla. Trimbow voi vähentää keuhkoahtaumataudin oireiden pahenemisvaiheita (äkillisiä aktivoitumisvaiheita). Keuhkoahtaumatauti on vakava hengitysteiden pitkäaikaissairaus, jossa hengitystiet tukkeutuvat ja keuhkoissa olevat rakkulat vaurioituvat, mikä johtaa hengittämisen vaikeutumiseen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Trimbow-valmistetta

Jos olet allerginen beklometasonidipropionaatille, formoterolifumaraattidihydraatille ja/tai glykopyrroniumille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Trimbow-valmistetta käytetään ahtauttavan keuhkosairautesi ylläpitohoitoon. Tätä lääkettä ei saa käyttää äkillisen hengenahdistus- tai hengityksen vinkumiskohtauksen hoitoon.

Jos hengityksesi vaikeutuu

Jos sinulla ilmenee pahenevaa hengenahdistusta tai hengityksen vinkumista (hengityksen yhteydessä viheltävää ääntä) heti lääkkeen inhaloinnin jälkeen, lopeta Trimbow‑inhalaattorin käyttäminen ja käytä heti nopeavaikutteista kohtauslääkettä sisältävää inhalaattoriasi. Ota yhteys lääkäriin välittömästi. Lääkäri arvioi oireesi ja tarvittaessa päättää muuttaa hoitoasi.
Ks. myös kohta Mahdolliset haittavaikutukset, ”Mahdolliset haittavaikutukset”.

Jos keuhkosairautesi pahenee

Jos oireesi pahenevat tai jos niitä on vaikea saada hallintaan (esim. käytät erillistä kohtauslääkettä sisältävää inhalaattoria entistä useammin) tai jos kohtauslääkettä sisältävä inhalaattori ei lievitä oireitasi, hakeudu heti lääkäriin. Keuhkosairautesi saattaa olla pahenemassa ja lääkärin on ehkä määrättävä sinulle jotakin muuta lääkettä.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Trimbow-valmistetta:

 • jos sinulla on sydänvaivoja, kuten angina pectoris (sydänkipua, rintakipua), sinulla on äskettäin ollut sydäninfarkti, sydämen vajaatoimintaa, sydämen verisuonten ahtauma (sepelvaltimotauti), sydämen läppien sairaus tai muu sydämen poikkeavuus tai jos sairastat hypertrofis-obstruktiivista kardiomyopatiaa (tila, jossa esiintyy sydänlihaksen poikkeavuuksia).
   
 • jos sinulla on sydämen rytmihäiriöitä (sydämenlyöntisi ovat epäsäännölliset), sydämen lyöntitiheys on nopea tai sinulla on sydämentykytystä tai sinulle on kerrottu, että sydänkäyräsi (EKG) on poikkeava.
   
 • jos sinulla on valtimoiden ahtauma (tunnetaan myös nimellä arterioskleroosi), jos sinulla on korkea verenpaine tai jos sinulla on aneurysma (valtimonseinämän poikkeava pullistuma).
   
 • jos sinulla on yliaktiivinen kilpirauhanen.
   
 • jos veresi kaliumarvot ovat matalat (hypokalemia). Trimbow‑valmisteen ja joidenkin muiden keuhkolääkkeiden, esimerkiksi diureettien (nesteenpoistolääkkeiden) (lääkkeitä, joilla poistetaan nestettä elimistöstä, käytetään sydäntaudin tai korkean verenpaineen hoitoon) yhdistelmä voi aiheuttaa veren kaliumarvon jyrkän laskun. Sen vuoksi lääkäri haluaa ehkä tarkistaa veresi kaliumarvot aika ajoin.
   
 • jos sinulla on jokin maksa- tai munuaissairaus.
   
 • jos sinulla on diabetes. Suuret formoteroliannokset voivat suurentaa verensokeriarvojasi ja sinulle on ehkä tehtävä ylimääräisiä verikokeita verensokeriarvojen tarkistamiseksi, kun aloitat tämän lääkkeen käytön, sekä aika ajoin hoidon aikana.
   
 • jos sinulla on lisämunuaisen kasvain (feokromosytooma).
   
 • jos sinulle suunnitellaan nukutusaineen antoa. Nukutusaineen tyypistä riippuen sinun voi olla syytä lopettaa Trimbow-valmisteen käyttö vähintään 12 tuntia ennen nukutusta.
   
 • jos parhaillaan saat tai olet aiemmin saanut hoitoa tuberkuloosiin tai jos sinulla on alahengitysteiden infektio.
   
 • jos sinulla on ahdaskulmaglaukooma-niminen silmäsairaus.
   
 • jos sinulla on virtsaamisvaikeuksia.
   
 • jos sinulla on suun tai nielun tulehdus.
   

Jos jokin edellä mainitusta koskee sinua, kerro siitä lääkärille ennen kuin käytät Trimbow-valmistetta.
Jos sinulla on tai on ollut sairauksia tai allergioita, tai jos et ole varma siitä, voitko käyttää Trimbow-valmistetta, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät inhalaattoria.

Jos käytät jo Trimbow-valmistetta
Jos käytät jo Trimbow-valmistetta tai suuria annoksia muita inhaloitavia kortikosteroideja pitkäaikaisesti ja joudut kuormittavaan tilanteeseen (esimerkiksi sairaalahoitoon joutuminen onnettomuuden jälkeen, vakava vamma tai leikkausta edeltävä tilanne), saatat tarvita enemmän tätä lääkettä. Tällöin lääkäri saattaa rasittavan tilanteesi helpottamiseksi suurentaa kortikosteroidiannostasi ja määrätä sen tabletteina tai injektioina.
Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Lapset ja nuoret
Tätä valmistetta ei pidä antaa lapsille eikä alle 18-vuotiaille nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Trimbow
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä, myös keuhkosairautesi hoitoon tarkoitettuja Trimbow-valmisteen kaltaisia lääkkeitä.

Jotkin lääkkeet saattavat voimistaa Trimbow-valmisteen vaikutuksia, ja lääkäri saattaa haluta seurata sinua tarkemmin, jos otat näitä lääkkeitä (kuten jotkin HIV-lääkkeet: ritonaviiri, kobisistaatti).

Älä käytä tätä lääkettä yhdessä beetasalpaajalääkkeiden kanssa (joita käytetään joidenkin sydänsairauksien, kuten esimerkiksi angina pectoris -rintakivun, hoitoon tai verenpaineen alentamiseen) ellei lääkäri ole valinnut sinulle sellaista beetasalpaajaa, joka ei vaikuta hengitykseen. Beetasalpaajat (mukaan lukien beetasalpaajia sisältävät silmätipat) saattavat heikentää formoterolin vaikutusta tai estää sen vaikutuksen kokonaan. Toisaalta muiden beeta2-agonistilääkkeiden (formoterolin kanssa samalla tavoin vaikuttavien lääkkeiden) vaikutus voi voimistaa formoterolin vaikutusta.

Trimbow-valmisteen käyttö samanaikaisesti:

 • seuraavien lääkkeiden kanssa
  • sydämen rytmihäiriölääkkeet (kinidiinin, disopyramidin, prokaiiniamidin)
  • allergisten reaktioiden hoitoon tarkoitetut lääkkeet (antihistamiinit),
  • masennuslääkkeet tai psyykkisten sairauksien hoitoon tarkoitetut lääkkeet, kuten MAO:n (monoamiinioksidaasin) estäjät (esim. feneltsiinin ja isokarboksatsidin), trisykliset masennuslääkkeet (esim. amitriptyliini ja imipramiini) tai fentiatsiinit
   voi aiheuttaa EKG-käyrän (elektrokardiografian, sydänkäyrän) muutoksia. Se voi myös lisätä sydämen rytmihäiriöiden (kammioperäisten rytmihäiriöiden) vaaraa.
    
 • Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden (levodopan), kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun lääkkeen (levotyroksiinin), oksitosiinia sisältävien lääkkeiden (aiheuttavat kohdun supistelua) ja alkoholin kanssa voi lisätä formoterolin sydämelle aiheuttamien haittavaikutusten mahdollisuutta.
   
 • MAO:n estäjien, samoin kuin lääkkeiden, joilla on samankaltaisia ominaisuuksia, kuten furatsolidonin ja prokarbatsiinin, tai psyykkisten sairauksien hoitoon käytettävien lääkkeiden kanssa voi aiheuttaa verenpaineen kohoamista.
   
 • sydäntautien hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden (digoksiinin) kanssa voi aiheuttaa veren kaliumarvojen pienenemistä. Tämä saattaa suurentaa sydämen rytmihäiriöiden vaaraa.
   
 • muiden ahtauttavan keuhkosairauden hoitoon käytettävien lääkkeiden (teofylliinin, aminofylliinin tai kortikosteroidien) ja diureettien kanssa voi myös aiheuttaa kaliumarvojen laskua.
   
 • joidenkin nukutusaineiden kanssa voi lisätä sydämen rytmihäiriöiden riskiä.


Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Käytä Trimbow-valmistetta raskauden aikana vain, jos lääkäri kehottaa käyttämään sitä. Trimbow-valmisteen käyttöä on suositeltavaa välttää synnytyksen aikana, koska formoteroli vaikuttaa ehkäisevästi kohdun supistuksiin.
Trimbow-valmistetta ei pidä käyttää imetyksen aikana. Sinun ja lääkärin on päätettävä, jatketaanko rintaruokintaa vai lopetetaanko Trimbow-hoito, ottaen huomioon rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapsellesi ja hoidosta koituvat hyödyt sinulle.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Trimbow ei todennäköisesti vaikuta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Trimbow sisältää laktoosia
Laktoosi sisältää pieniä määriä maitoproteiineja, jotka saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on kaksi inhalaatiota aamulla ja kaksi inhalaatiota illalla.

Jos sinusta tuntuu, että lääke ei vaikuta tarpeeksi, keskustele lääkärin kanssa.
Jos olet aiemmin käyttänyt jotakin toista beklometasonidipropionaattia sisältävää inhalaattoria, kysy neuvoa lääkäriltä, sillä ahtauttavan keuhkosairauden hoitoon tarvittava Trimbow-valmisteen tehokas beklometasonidipropionaattiannos saattaa olla pienempi kuin joidenkin muiden inhalaattorien annokset.

Antoreitti
Trimbow on tarkoitettu inhalaatioon.
Sinun pitää hengittää lääke sisään suun kautta. Tällöin lääke kulkeutuu suoraan keuhkoihin.

Käyttöohjeet

Lisätietoa tämän pakkauksen sisällöstä, ks. kohta Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa.

Jos pakkauksen sisältö ei vastaa kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa olevaa kuvausta, palauta inhalaattori paikkaan, josta sen sait ja hanki uusi.
 

 • Älä ota inhalaattoria pussista, jollet aio käyttää sitä heti.
 • Käytä inhalaattoria vain tämän ohjeen mukaisesti.
 • Pidä suojus suljettuna, kunnes otat annoksen.
 • Säilytä inhalaattori käyttökertojen välillä puhtaassa ja kuivassa paikassa.
 • Älä irrota inhalaattorin osia toisistaan mistään syystä.
   

A.        Inhalaattorin tärkeimmät osat

Inhalaattorin käytössä on kolme vaihetta: avaa, inhaloi, sulje.

B.   Ennen uuden inhalaattorin käyttöä

1.   Avaa pussi ja ota inhalaattori pussista.

 • Älä käytä inhalaattoria, jos pussi on avautunut tai rikki. Palauta inhalaattori paikkaan, josta sait sen, ja hanki uusi.
 • Kirjoita pakkauksen etikettiin päivämäärä, jolloin avasit pussin.

2.   Tarkista inhalaattori.

 • Jos inhalaattori näyttää rikkoutuneelta tai vaurioituneelta, palauta se paikkaan, josta sait sen, ja hanki uusi.

3.   Tarkista annoslaskurin ruutu. Jos inhalaattori on vielä käyttämätön, ruudussa näkyvä lukema on 120.

 • Älä käytä inhalaattoria, jos lukema on pienempi kuin 120. Palauta inhalaattori paikkaan, josta sait sen, ja hanki uusi.C.    Näin käytät inhalaattoria

C.1. Avaaminen

1.    Pidä inhalaattoria tukevasti pystyasennossa.

2.    Tarkista jäljellä olevien annosten lukumäärä: jos lukema on 1–120, annoksia on jäljellä.

 • Jos annoslaskurin ruudussa näkyvä lukema on 0, annoksia ei ole jäljellä. Hävitä inhalaattori ja hanki uusi.


3.    Avaa suojus kokonaan.


 

4.   Ennen inhalaatiota hengitä ulos niin kauan kuin tuntuu hyvältä.

 • Älä hengitä ulos inhalaattorin kautta.
   

C.2. Inhalointi

Jos mahdollista, seiso tai istu pystyasennossa, kun otat inhalaation.

1.       Nosta inhalaattori huulillesi ja sulje huulet suukappaleen ympärille.

 • Älä tuki ilma-aukkoa, kun pitelet inhalaattoria.
 • Älä hengitä sisään ilma-aukon kautta.


2.       Hengitä sisään voimakkaasti ja syvään suun kautta.

 • Saatat tuntea suussasi aineen maun, kun otat annoksen.
 • Saatat kuulla tai tuntea naksahduksen, kun otat annoksen.
 • Älä hengitä sisään nenän kautta.
 • Älä ota inhalaattoria suustasi inhalaation aikana.3.   Ota inhalaattori pois suusta.

4.   Pidätä hengitystäsi 5–10 sekunnin ajan tai niin pitkään, kuin tuntuu hyvältä.

5.   Hengitä hitaasti ulos.

 • Älä hengitä ulos inhalaattorin kautta.
 • Jos et ole varma, oletko saanut oikean annoksen, ota yhteys apteekkihenkilökuntaan tai lääkäriin.
   

C.3. Sulkeminen

1.            Laita inhalaattori taas pystyasentoon ja sulje suojus kokonaan.

2.            Tarkista, että annoslaskurin lukema on vähentynyt yhdellä.
 


 

 • Jos et ole varma, onko annoslaskuri liikkunut yhden inhalaation jälkeen, odota kunnes on seuraavan annoksesi aika ja ota se normaalisti. Älä ota ylimääräistä annosta.
   

3.            Jos tarvitset toisen annoksen, toista vaiheet C.1–C.3.

D.      Puhdistaminen

 • Inhalaattoria ei yleensä tarvitse puhdistaa.
 • Tarvittaessa voit puhdistaa inhalaattorin kuivalla liinalla tai paperipyyhkeellä käytön jälkeen.
  • Älä käytä puhdistukseen vettä tai muuta nestettä. Älä kastele inhalaattoria


Jos käytät enemmän Trimbow-valmistetta kuin sinun pitäisi
On tärkeää, että otat lääkärin määräämän annoksen. Älä ota isompaa annosta kuin sinulle on määrätty keskustelematta lääkärin kanssa.
Jos käytät enemmän Trimbow-valmistetta kuin sinun pitäisi, voi esiintyä haittavaikutuksia, joita on kuvattu kohdassa Mahdolliset haittavaikutukset.
Kerro lääkärille, jos olet käyttänyt enemmän Trimbow-valmistetta kuin sinun pitäisi ja jos sinulla ilmenee joitakin näistä oireista. Lääkäri haluaa ehkä määrätä sinut verikokeisiin.

Jos unohdat ottaa Trimbow-valmistetta
Ota seuraava annos heti muistaessasi. Jos pian on kuitenkin jo aika ottaa seuraava annos, älä ota unohtunutta annosta, vaan ota seuraava annos tavanomaiseen aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta.

Jos lopetat Trimbow-valmisteen käytön
On tärkeää ottaa Trimbow-valmistetta joka päivä. Älä lopeta Trimbow-valmisteen käyttöä äläkä pienennä annosta, vaikka vointisi tuntuisikin paremmalta tai vaikka sinulla ei olisikaan oireita. Jos haluat lopettaa lääkkeen käytön, keskustele lääkärin kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Heti Trimbow-valmisteen käytön jälkeen on riski, että hengenahdistus ja hengityksen vinkuminen pahenevat. Tätä kutsutaan paradoksiseksi bronkospasmiksi (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 1000:sta). Jos tällaisia oireita ilmaantuu, lopeta Trimbow-valmisteen käyttö ja ota heti nopeavaikutteista inhaloitavaa kohtauslääkettäsi hengenahdistuksen ja hengityksen vinkumisen hoitoon. Ota heti yhteyttä lääkäriin.

Kerro lääkärille välittömästi

 • jos sinulle ilmaantuu allergisia reaktioita, kuten ihon allergioita, nokkosihottumaa, ihon kutinaa (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta), ihottumaa, ihon punoitusta, ihon tai limakalvojen turvotusta, erityisesti silmien, kasvojen, huulten tai kurkun turvotusta (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 000:sta).
 • jos sinulle ilmaantuu silmäkipua tai epämiellyttävää tunnetta silmissä, ohimenevää näön hämärtymistä, silmissä näkyviä valokehiä tai värillisiä kuvia, johon liittyy silmien punoitusta. Ne voivat olla merkkejä akuutista ahdaskulmaglaukoomakohtauksesta (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10 000:sta).
   

Kerro lääkärille, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista oireista Trimbow-valmistetta käyttäessäsi, sillä nämä oireet voivat viitata keuhkoinfektioon (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä):

 • kuume tai vilunväristykset
 • liman erityksen lisääntyminen, liman värin muutokset
 • yskän tai hengitysvaikeuksien lisääntyminen.
   

Mahdolliset haittavaikutukset on lueteltu alla yleisyytensä mukaisesti.
 

Yleinen (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä)

 • kipeä kurkku
 • vuotava tai tukkoinen nenä ja aivastelu
 • sieni-infektiot eli sammas suussa. Suun huuhtelu tai kurlaus vedellä ja hampaiden harjaus heti inhalaation jälkeen voivat auttaa ehkäisemään näitä haittavaikutuksia.
 • äänen käheys
 • päänsärky
 • virtsatieinfektio.
   

Melko harvinainen (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta)

 • flunssa
 • nenän sivuontelotulehdus
 • kutiava, vuotava tai tukkoinen nenä
 • sieni-infektiot nielussa tai ruokatorvessa
 • sieni-infektiot emättimessä
 • levottomuus
 • vapina
 • heitehuimaus
 • epänormaali tai heikentynyt makuaisti
 • tunnottomuus
 • korvatulehdus
 • epäsäännöllinen sydämensyke
 • muutokset EKG:ssä (sydänkäyrässä)
 • epätavallisen nopea sydämensyke ja sydämen rytmihäiriöt
 • sydämentykytykset (sydämen epänormaalin sykkeen aistiminen)
 • kasvojen punoitus
 • veren lisääntynyt virtaus elimistön joihinkin kudoksiin
 • astmakohtaus
 • yskä ja limainen yskä
 • kurkun ärsytys
 • nenäverenvuodot
 • nielun punoitus
 • suun kuivuminen
 • ripuli
 • nielemisvaikeudet
 • pahoinvointi
 • vatsavaivat
 • aterianjälkeiset vatsavaivat
 • polttava tunne huulilla
 • hampaiden karies (hammasmätä)
 • ihottuma, nokkosihottuma, ihon kutina
 • suun limakalvojen tulehdus, johon voi liittyä haavaumia
 • lisääntynyt hikoilu
 • lihaskouristukset ja lihassärky
 • kipu käsivarsissa tai jaloissa
 • rintakehän lihas-, luu- tai nivelkipu
 • väsymys
 • verenpaineen nousu
 • veren seuraavien aineosien pitoisuuksien lasku: tietyt valkosolut (granulosyytit), kalium tai kortisoli
 • veren seuraavien ainesosien pitoisuuksien nousu: glukoosi, C-reaktiivinen proteiini, verihiutaleiden määrä, insuliini, vapaat rasvahapot tai ketoaineet.

 

Harvinainen (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 000:sta)

 • rintakehän sieni-infektiot
 • vähentynyt ruokahalu
 • unihäiriöt (vähäunisuus tai liikaunisuus)
 • puristava rintakipu
 • tunne, että sydämenlyöntejä jää välistä tai lisälyöntien tunne, epätavallisen hidas sydämensyke
 • astman paheneminen
 • verenvuoto verisuonesta sitä ympäröivään kudokseen
 • verenpaineen lasku
 • voimattomuus
 • kipu suun takaosassa ja kurkussa
 • nielutulehdus
 • nielun kuivuminen
 • kivulias tai tihentynyt virtsaaminen
 • virtsaamisvaikeudet ja -kipu
 • munuaistulehdus.

 

Hyvin harvinainen (voi esiintyä enintään 1 ihmisellä 10 000:sta)

 • verihiutaleiden alhainen määrä veressä
 • hengenahdistus tai hengästyneisyys
 • käsien ja jalkojen turvotus
 • kasvun hidastuminen lapsilla ja nuorilla.
   

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin)

 • näön hämärtyminen.
   

Jos inhaloitavia kortikosteroideja käytetään pitkään suurina annoksina, hyvin harvoissa tapauksissa voi esiintyä vaikutuksia laajemmin elimistössä:

 • lisämunuaisten toiminnassa esiintyvät häiriöt (lisämunuaisten toiminnan estyminen)
 • luuntiheyden väheneminen (luiden heikkeneminen)
 • silmän mykiön sameneminen (kaihi).
   

Trimbow ei sisällä suuriannoksista inhaloitavaa kortikosteroidia, mutta lääkäri haluaa ehkä tarkistaa veresi kortisolipitoisuudet ajoittain.
 

Seuraavia haittavaikutuksia voi myös esiintyä käytettäessä pitkään suuriannoksisia inhaloitavia kortikosteroideja, mutta näiden yleisyyttä ei tällä hetkellä tunneta (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • masentuneisuus
 • huolestuneisuus, hermostuneisuus, liiallinen kiihtyneisyys tai ärsyyntyneisyys.

Näitä vaikutuksia tulee useimmiten lapsille.
 

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle. Ota inhalaattori pussista vasta juuri ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Pussin avaamisen jälkeen lääke on käytettävä 6 viikon kuluessa ja säilytettävä kuivassa paikassa. Merkitse ulkopakkauksessa olevaan tarraan päivämäärä, jolloin avasit pussin, ja kiinnitä tarra inhalaattorin pohjaan.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Trimbow sisältää
Vaikuttavat aineet ovat: beklometasonidipropionaatti, formoterolifumaraattidihydraatti ja glykopyrroniumbromidi.

Yksi vapautunut annos (suukappaleesta lähtevä annos) sisältää 88 mikrogrammaa beklometasonidipropionaattia, 5 mikrogrammaa formoterolifumaraattidihydraattia ja 9 mikrogrammaa glykopyrroniumia (11 mikrogrammaa glykopyrroniumbromidia).

Yksi mitattu annos sisältää 100 mikrogrammaa beklometasonidipropionaattia, 6 mikrogrammaa formoterolifumaraattidihydraattia ja 10 mikrogrammaa glykopyrroniumia (12,5 mikrogrammaa glykopyrroniumbromidia).

Muut aineet ovat: laktoosimonohydraatti (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä) ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Trimbow on valkoinen tai lähes valkoinen inhalaatiojauhe.
Se toimitetaan valkoisessa NEXThaler-inhalaattorissa, jossa on harmaa suukappaleen suojus ja inhalaatiolaskuri.
Jokainen inhalaattori on pakattu kuumasaumauksella suljettuun suojapussiin.

Trimbow on saatavilla pakkauksessa, joka sisältää yhden inhalaattorin, tai kerrannaispakkauksissa, jotka sisältävät kaksi tai kolme inhalaattoria, joista kukin sisältää 120 inhalaatiota (120, 240 tai 360 inhalaatiota).
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Via Palermo 26/A
43122 Parma
Italia

Valmistaja
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Via San Leonardo 96
43122 Parma
Italia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

België/Belgique/Belgien

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Lietuva

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

България

Chiesi Bulgaria EOOD

Teл.: + 359 29201205

 

Luxembourg/Luxemburg

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

 

Česká republika

Chiesi CZ s.r.o.

Tel: + 420 261221745

 

Magyarország

Chiesi Hungary Kft.

Tel.: + 36-1-429 1060

 

Danmark

Chiesi Pharma AB

Tlf: + 46 8 753 35 20

 

Malta

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

 

Deutschland

Chiesi GmbH

Tel: + 49 40 89724-0

 

Nederland

Chiesi Pharmaceuticals B.V.

Tel: + 31 88 501 64 00

 

Eesti

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

 

Norge

Chiesi Pharma AB

Tlf: + 46 8 753 35 20

 

Ελλάδα

Chiesi Hellas AEBE

Τηλ: + 30 210 6179763

 

Österreich

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

 

España

Chiesi España, S.A.U.

Tel: + 34 93 494 8000

 

Polska

Chiesi Poland Sp. z.o.o.

Tel.: + 48 22 620 1421

 

France

Chiesi S.A.S.

Tél: + 33 1 47688899

 

Portugal

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

 

 

Hrvatska

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

 

România

Chiesi Romania S.R.L.

Tel: + 40 212023642

 

Ireland

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

 

Slovenija

Chiesi Slovenija d.o.o.

Tel: + 386-1-43 00 901

 

Ísland

Chiesi Pharma AB

Sími: +46 8 753 35 20

 

Slovenská republika

Chiesi Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 259300060

 

Italia

Chiesi Italia S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

 

Suomi/Finland

Chiesi Pharma AB

Puh/Tel: +46 8 753 35 20

 

Κύπρος

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Τηλ: + 39 0521 2791

 

Sverige

Chiesi Pharma AB

Tel: +46 8 753 35 20

 

Latvija

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

 

United Kingdom (Northern Ireland)

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

 


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 24.3.2022

Lisäohjeet

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu.

Yrityksen yhteystiedot:

Chiesi Pharma AB
Klara Norra Kyrkogata 34
111 22 Stockholm
Sverige

infonordic@chiesi.com
www.chiesi.fi
(+46) 8 753 35 20
Tukkuliike: Magnum Medical