MEDITHYROX tabletti 13 mikrog, 25 mikrog, 50 mikrog, 62 mikrog, 75 mikrog, 88 mikrog, 100 mikrog, 125 mikrog, 150 mikrog, 175 mikrog, 200 mikrog

Lataa äänitiedostona, MP3 (8 mt, 08.09.2022 19:09:45)

Medithyrox 13 mikrogrammaa tabletit

Medithyrox 25 mikrogrammaa tabletit

Medithyrox 50 mikrogrammaa tabletit

Medithyrox 62 mikrogrammaa tabletit

Medithyrox 75 mikrogrammaa tabletit

Medithyrox 88 mikrogrammaa tabletit

Medithyrox 100 mikrogrammaa tabletit

Medithyrox 112 mikrogrammaa tabletit

Medithyrox 125 mikrogrammaa tabletit

Medithyrox 137 mikrogrammaa tabletit

Medithyrox 150 mikrogrammaa tabletit

Medithyrox 175 mikrogrammaa tabletit

Medithyrox 200 mikrogrammaa tabletit

levotyroksiininatrium

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Medithyrox on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Medithyrox-valmistetta
 3. Miten Medithyrox-valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Medithyrox-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Medithyroxin vaikuttava aine levotyroksiininatrium on synteettinen kilpirauhashormoni, jota käytetään kilpirauhasen sairauksien ja toimintahäiriöiden hoitoon. Sillä on samanlainen vaikutus kuin elimistön omalla kilpirauhashormonilla.

Medithyroxia käytetään:

 • struuman hoitoon potilaille (lähinnä aikuispotilaille), joiden kilpirauhasen toiminta on normaali
 • estämään struuman uusiutumista leikkauksen jälkeen
 • korvaamaan elimistön omaa kilpirauhashormonia, kun kilpirauhanen ei tuota sitä tarpeeksi
 • kasvaimen kasvun estoon kilpirauhassyövässä

Medithyrox 13 mikrogramman, 25 mikrogramman, 50 mikrogamman, 75 mikrogramman, 88 mikrogramman ja 100 mikrogramman tabletteja käytetään myös kilpirauhashormonipitoisuuden tasapainottamiseen silloin, kun kilpirauhashormonien liikatuotantoa hoidetaan kilpirauhasen toimintaa estävillä lääkkeillä.

Medithyrox 75 mikrogramman, 100 mikrogramman, 150 mikrogramman ja 200 mikrogramman tabletteja voidaan käyttää kilpirauhasen toiminnan testaamiseen.

Levotyroksiininatriumia, jota Medithyrox sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Medithyrox-valmistetta

 • jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • hoitamaton lisämunuaisen tai aivolisäkkeen toimintahäiriö tai kilpirauhashormonien liikatuotanto (tyreotoksikoosi)
 • jos sinulla on hiljattain ollut sydänkohtaus, äkillinen sydänlihastulehdus ja/tai äkillinen sydämen kaikki osat kattava tulehdus (pankardiitti).

Älä käytä Medithyroxia yhdessä kilpirauhasen toimintaa estävien lääkkeiden kanssa, jos olet raskaana (ks. jäljempänä kohta ”Raskaus ja imetys”).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Medithyroxia, jos sinulla on jokin seuraavista sydänsairauksista:

 • riittämätön verenvirtaus sydämen verisuonissa (rasitusrintakipu)
 • sydämen vajaatoiminta
 • nopea ja epäsäännöllinen syke
 • korkea verenpaine
 • rasvakertymiä valtimoiden seinämissä (valtimonkovettumistauti).

Näiden sairauksien on oltava lääketieteellisesti hallinnassa, ennen kuin aloitat Medithyroxin oton tai ennen kuin sinulle tehdään kilpirauhastoimintaa selvittävä tutkimus. Kilpirauhashormoniarvosi on tarkistettava tihein väliajoin Medithyrox-hoidon aikana. Jos et ole varma, koskeeko jokin edellä mainituista sairauksista sinua, tai jos et saa tällaiseen sairauteen hoitoa, ota yhteyttä lääkäriin.

Lääkäri tutkii, onko sinulla lisämunuaisten, aivolisäkkeen tai kilpirauhasen toimintahäiriö, johon liittyy hallitsematonta kilpirauhashormonien liikatuotantoa (kilpirauhasen autonominen liikatoiminta), sillä se on saatava lääketieteellisesti hallintaan ennen Medithyrox-hoidon aloittamista tai kilpirauhastoimintaa vaimentavan tutkimuksen tekemistä.

Kerro lääkärille

 • jos sinulla on tai on ollut vaihdevuodet. Lääkärin on ehkä tutkittava kilpirauhasesi toiminta säännöllisesti osteoporoosin (luukadon) riskin vuoksi.
 • tietyt sydänsairaudet on hoidettava ennen Medithyrox-hoidon aloitusta. Lue tarkoin kohdassa ”Varoitukset ja varotoimet” olevat tiedot.
 • jos sinulla on diabetes (sokeritauti) tai käytät tiettyjä verenohennuslääkkeitä, lue tarkoin kohdassa ”Muut lääkevalmisteet ja Medithyrox” olevat tiedot.
 • jos vaihdat toiseen levotyroksiinia sisältävään lääkkeeseen. Vaikutus voi olla hieman erilainen, ja saatat tarvita tavanomaista tiiviimpää seurantaa ja annosmuutoksen.
 • jos sinulla on epilepsia (kouristuskohtauksia). Kouristuskohtauksia on ilmoitettu joissakin harvinaisissa tapauksissa levotyroksiinihoidon aloituksen yhteydessä ja etenkin silloin, kun levotyroksiinin annosta on suurennettu nopeasti.
 • Älä ota Medithyroxia pudottaaksesi painoa. Jos veresi kilpirauhashormonipitoisuus on normaali, ylimääräisen kilpirauhashormonin ottaminen ei auta pudottamaan painoa.  Ylimääräisen kilpirauhashormonin ottaminen voi aiheuttaa vakavia tai jopa henkeä uhkaavia haittavaikutuksia, etenkin jos sitä otetaan samanaikaisesti tiettyjen laihdutuslääkkeiden kanssa.
 • ennen kuin otat orlistaattia tai lopetat sen ottamisen tai muutat orlistaattihoitoa (orlistaattia käytetään lihavuuden hoitoon; saatat tarvita tavanomaista tiiviimpää seurantaa ja annosmuutoksen).
 • jos sinulle ilmaantuu psykoottisen häiriön merkkejä (saatat tarvita tiiviimpää seurantaa ja annosmuutoksen).

Lapset ja nuoret:
Kilpirauhaslääkitystä saavien lasten vanhemmille on kerrottava, että hoidon ensimmäisten kuukausien aikana voi ilmetä hiustenlähtöä, mutta vaikutus on yleensä tilapäinen ja hiukset kasvavat yleensä takaisin.

Aloitettaessa levotyroksiinihoitoa ennenaikaisilla vastasyntyneillä, joiden syntymäpaino on hyvin pieni, verenpainetta tarkkaillaan säännöllisesti, koska nopeaa verenpaineen laskua (eli verenkierron romahtamista) saattaa esiintyä.

Iäkkäät potilaat:
Iäkkäiden potilaiden annos on säädettävä huolellisesti, ja potilaalle on tehtävä tihein väliajoin lääkärintarkastus.

Muut lääkevalmisteet ja Medithyrox

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa seuraavia lääkkeitä, koska Medithyrox voi vaikuttaa näiden tehoon:

 • diabeteslääkkeet (verensokeria alentavat lääkkeet):
  Medithyrox saattaa heikentää diabeteslääkkeesi vaikutusta, joten voit joutua tarkistamaan verensokeriarvosi useammin, etenkin Medithyrox-hoidon alussa. Diabeteslääkkeen annosta voi olla tarpeen muuttaa Medithyrox-hoidon aikana.
 • kumariinijohdannaiset (verenhyytymistä estävät lääkkeet):
  Medithyrox saattaa voimistaa näiden lääkkeiden vaikutusta. Tämä saattaa suurentaa vuototapahtumien riskiä, etenkin iäkkäillä henkilöillä. Verenhyytymisarvoja täytyy ehkä seurata säännöllisesti Medithyrox-hoidon alussa ja sen aikana. Kumariinilääkityksen annosta voi olla tarpeen muuttaa Medithyrox-hoidon aikana.

Jos sinun on otettava jotakin seuraavista lääkkeistä, varmista, että noudatat suositeltuja aikavälejä:

 • lääkkeet, jotka sitovat sappihappoja ja alentavat korkeaa kolesterolia (kuten kolestyramiini tai kolestipoli):
  Ota Medithyrox 4–5 tuntia ennen näitä lääkkeitä, koska ne voivat estää Medithyroxin imeytymistä suolistosta.
 • haponestolääkkeet eli antasidit (liikahappamuuden aiheuttamien ruoansulatusvaivojen lievitykseen), sukralfaatti (mahalaukun tai ohutsuolen haavaumien hoitoon), muut alumiinia, rautaa tai kalsiumia sisältävät lääkkeet:
  Ota Medithyrox vähintään 2 tuntia ennen näitä lääkkeitä, koska muutoin ne saattavat heikentää Medithyroxin vaikutusta.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa seuraavia lääkkeitä, koska ne saattavat heikentää Medithyroxin tehoa:

 • propyylitiourasiili (kilpirauhasentoimintaa estävä lääke)
 • glukokortikoidit (allergia- ja tulehduslääkkeitä)
 • beetasalpaajat (verenpainetta alentavia lääkkeitä, joita käytetään myös sydänsairauksien hoitoon)
 • sertraliini (masennuslääke)
 • klorokiini tai proguaniili (malarian estoon tai hoitoon käytettäviä lääkkeitä)
 • tiettyjä maksaentsyymejä aktivoivat lääkkeet, kuten barbituraatit (rauhoittavat lääkkeet, unilääkkeet) tai karbamatsepiini (epilepsialääke, jota käytetään myös tietyntyyppisen kivun muuntamiseen ja mielialahäiriöiden lievittämiseen)
 • estrogeenia sisältävä lääke, jota käytetään hormonikorvaushoitoon vaihdevuosien aikana tai niiden jälkeen tai raskaudenehkäisyyn
 • sevelameeri (fosfaattia sitova lääke, jota käytetään munuaisten vajaatoimintapotilaille)
 • orlistaatti (käytetään lihavuuden hoitoon)
 • tyrosiinikinaasin estäjät (esim. imatinibi ja sunitinibi), joita käytetään syövän hoitoon
 • trisykliset masennuslääkkeet (esim. amitriptyliini, imipramiini), joita käytetään masennuksen hoitoon.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat  ottaa jotakin seuraavista lääkkeistä, koska ne saattavat voimistaa Medithyroxin vaikutusta:

 • salisylaatit (kipu- ja kuumelääkkeitä)
 • dikumaroli (verenhyytymistä estävä lääke)
 • furosemidi, kun annos on suuri, vähintään 250 mg (virtsantuotantoa lisäävä lääke)
 • klofibraatti (käytetään veren rasvojen määrien vähentämiseen).

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat  ottaa jotakin seuraavista lääkkeistä, koska ne saattavat vaikuttaa Medithyroxin tehoon:

 • ritonaviiri, indinaviiri, lopinaviiri (proteaasinestäjiä, joita käytetään HIV-infektion hoitoon)
 • fenytoiini (epilepsialääke).

Kilpirauhashormoniarvosi voidaan joutua tarkistamaan säännöllisesti Medithyrox-hoidon aikana ja Medithyrox-annostasi voidaan joutua muuttamaan.

Kerro lääkärille, jos otat amiodaronia (epäsäännöllisen sydämen sykkeen hoitoon), koska se saattaa vaikuttaa kilpirauhasen toimintaan ja aktiivisuuteen.

Jos sinulle on tehtävä diagnostinen tutkimus tai kuvaus, jossa käytetään jodipitoista varjoainetta, kerro lääkärille, että otat Medithyroxia, koska sinulle voidaan antaa pistoksena ainetta, joka voi vaikuttaa kilpirauhasen toimintaan.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut muita lääkkeitä, mukaan lukien ilman lääkemääräystä saatavia lääkkeitä.

Kilpirauhashormoneja ei saa käyttää painonpudotukseen. Kilpirauhashormonien ottaminen ei laske painoa, jos kilpirauhashormoniarvo on normaalilla vaihteluvälillä. Vakavia tai jopa henkeä uhkaavia haittavaikutuksia voi ilmetä, jos annosta suurennetaan ilman lääkärin erityistä kehotusta. Suuria kilpirauhashormoniannoksia ei saa ottaa yhdessä tiettyjen laihdutuslääkkeiden (kuten amfepramonin, katiinin ja fenyylipropanolamiinin) kanssa, koska tämä saattaa suurentaa vakavien tai jopa henkeä uhkaavien haittavaikutusten riskiä.

Medithyrox ruuan ja juoman kanssa

Jos käytät soijatuotteita, kerro siitä lääkärille, etenkin jos muutat nauttimiesi soijatuotteiden määrää. Soija voi vähentää Medithyroxin imeytymistä suolistosta ja siksi lääkkeen annosta täytyy ehkä muuttaa.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana, jatka Medithyroxin ottamista. Keskustele lääkärisi kanssa, koska annosta täytyy ehkä muuttaa.

Jos olet ottanut Medithyroxia yhdessä tyreostaatin kanssa kilpirauhashormonien liikatuotannon hoitoon, lääkäri kehottaa sinua lopettamaan Medithyrox-hoidon, kun tulet raskaaksi.

Jos imetät, jatka Medithyroxin ottamista lääkärin ohjeiden mukaan. Rintamaitoon erittyvän lääkeaineen määrä on niin pieni, ettei sillä ole vaikutusta lapseen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Vaikutuksia kykyyn ajaa autoa ja käyttää koneita ei ole tutkittu. Medithyrox ei oletettavasti vaikuta kykyyn ajaa autoa ja käyttää koneita, koska levotyroksiini vastaa täysin elimistön omaa kilpirauhashormonia.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Medithyrox sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkäri päättää sinulle yksilöllisen annoksen tutkimusten ja laboratoriokokeiden perusteella. Hoito aloitetaan yleensä pienellä annoksella, jota suurennetaan 2–4 viikon välein potilaalle määrättyyn kokonaisannokseen asti. Ensimmäisten hoitoviikkojen aikana sinun täytyy käydä laboratoriokokeissa, jotta annosta voidaan säätää.

Jos syntyneellä lapsella todetaan kilpirauhasen vajaatoiminta, lääkäri voi suositella hoidon aloittamista suuremmalla annoksella, koska hormonin nopea korvaaminen on tärkeää. Suositeltu aloitusannostus on 10–15 mikrogrammaa painokiloa ja vuorokautta kohti ensimmäisten 3 kuukauden ajan. Tämän jälkeen lääkäri muuttaa annosta yksilöllisesti.

Tavanomainen annosväli on esitetty seuraavassa taulukossa. Tätä pienempi yksilöllinen annos voi olla riittävä

 • jos olet iäkäs
 • jos sinulla on jokin sydänsairaus
 • jos sinulla on vaikea-asteinen tai pitkäaikainen kilpirauhasen vajaatoiminta
 • jos olet pienipainoinen tai sinulla on suurikokoinen struuma.

Medithyroxin käyttö

Medithyroxin suositeltu vuorokausiannos

 • hyvänlaatuisen struuman hoito potilailla, joiden kilpirauhasen toiminta on normaali

75–200 mikrogrammaa

 • struuman uusiutumisen esto leikkauksen jälkeen

75–200 mikrogrammaa

 • kasvaimen kasvun esto kilpirauhassyöpää sairastavilla potilailla

150–300 mikrogrammaa

 • kilpirauhashormonin pitoisuuden tasapainottaminen, kun hormonien liikatuotantoa hoidetaan kilpirauhasen toimintaa estävillä lääkkeillä

50–100 mikrogrammaa

 • kilpirauhasen toiminnan testaaminen

Medithyrox 100 mikrogrammaa tabletit:
200 mikrogrammaa (2 tablettia) alkaen 2 viikkoa ennen tutkimusta

Medithyrox 150 mikrogrammaa tabletit:
75 mikrogrammaa (1 tabletti Medithyrox 75 mikrogrammaa) 2 viikon ajan alkaen 4 viikkoa ennen tutkimusta, sitten 150 mikrogrammaa (1 tabletti) tutkimukseen asti

Medithyrox 200 mikrogrammaa tabletit:
200 mikrogrammaa (1 tabletti) alkaen 2 viikkoa ennen tutkimusta

 • oman kilpirauhashormonin korvaamiseen, kun kilpirauhanen ei tuota sitä tarpeeksi

Aikuiset

 

aloitusannos

25–50 mikrogrammaa

 

ylläpitoannos

 

100–200 mikrogrammaa

 

 • oman kilpirauhashormonin korvaamiseen, kun kilpirauhanen ei tuota sitä tarpeeksi

Lapset

aloitusannos

12,5–50 mikrogrammaa

ylläpitoannos

 

100–150 mikrogrammaa/m2 (kehon pinta-ala)

 

Vastasyntyneet, imeväiset ja lapset

 • aloitusannos synnynnäisessä kilpirauhasen vajaatoiminnassa

10–15 mikrogrammaa/painokilo

 • aloitusannos hankinnaisessa kilpirauhasen vajaatoiminnassa

12,5–50 mikrogrammaa

ylläpitoannos

100–150 mikrogrammaa/m2 (kehon pinta-ala)

Medithyrox 112 mikrogrammaa, 125 mikrogrammaa, 137 mikrogrammaa, 150 mikrogrammaa, 175 mikrogrammaa ja 200 mikrogrammaa tabletit eivät sovellu taulukossa mainittuihin pienempiin annostuksiin, mutta lääkäri voi määrätä sinulle pienemmän Medithyrox-tablettivahvuuden.

Anto

Medithyrox otetaan suun kautta. Ota yksi annos kerran päivässä aamuisin tyhjään mahaan (vähintään puoli tuntia ennen aamiaista), mieluiten pienen nestemäärän kanssa (esim. puoli lasia vettä).
Imeväisille Medithyroxin vuorokausiannoksen voi antaa yhdellä kertaa vähintään puoli tuntia ennen päivän ensimmäistä imetyskertaa. Murskaa tabletti juuri ennen käyttöä ja sekoita se pieneen vesimäärään. Anna seos lapselle ja anna samalla vähän lisää nestettä. Valmista sekoitus aina vasta juuri ennen käyttöä.

Hoidon kesto

Hoidon kesto voi vaihdella sen mukaan, mihin sairauteen Medithyrox-hoitoa annetaan. Lääkäri kertoo sinulle, kuinka kauan hoitoa pitää jatkaa. Useimpien potilaiden täytyy ottaa Medithyroxia koko elämänsä ajan.

Jos otat enemmän Medithyrox-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos olet ottanut sinulle määrättyä annosta suuremman annoksen, sinulla voi ilmetä oireita, kuten nopea sydämen syke, ahdistuneisuus, kiihtymys tai tahattomat liikkeet. Potilailla, joilla on hermostoon vaikuttava sairaus, kuten epilepsia, voi yksittäistapauksissa ilmetä kouristuskohtauksia. Potilailla, joilla on psykoottisten häiriöiden riski, voi ilmetä äkillisen psykoosin oireita. Jos sinulla ilmenee jokin näistä oireista, ota yhteys lääkäriin.

Jos unohdat ottaa Medithyrox-valmisteen

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin vaan ota tavanomainen annos seuraavana päivänä.

Jos lopetat Medithyrox-valmisteen oton

Hoidon onnistumisen vuoksi on tärkeää, että otat Medithyroxia säännöllisesti lääkärin määräämän annoksen. Älä muuta, keskeytä tai lopeta hoitoa keskustelematta siitä lääkärin kanssa. Oireet voivat uusiutua, jos hoito lopetetaan tai keskeytetään tilapäisesti.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutuksia ei ole odotettavissa, jos otat Medithyroxia sinulle määrätyn annoksen ja käyt sovitusti lääkärin vastaanotoilla ja laboratoriokokeissa.
Tämä johtuu siitä, että Medithyroxin vaikuttava aine levotyroksiini vastaa elimistön omaa kilpirauhashormonia.

Sinulla voi ilmetä yksi tai useampia seuraavista haittavaikutuksista, jos otat Medithyroxia enemmän kuin sinulle määrätyn annoksen tai jos lääkärin määräämä annos ei sovi sinulle (esimerkiksi jos annosta suurennetaan nopeasti):

Painonlasku; lisääntynyt ruokahalu; vapina; levottomuus; ärtyvyys; kiihtymys; unettomuus; päänsärky; suurentunut kallonsisäinen paine, johon liittyy silmien pullistuneisuutta (etenkin lapsilla); sydämen vajaatoiminta; sydänkohtaus; sydämentykytys, sydämen rytmihäiriöt, etenkin sydämen hakkaaminen; rintakipu, johon liittyy puristavaa tunnetta (angina pectoris); verenpaineen nousu; oksentelu; ripuli; pahoinvointi; kouristukset; hengenahdistus; lihasheikkous ja lihaskouristukset; epäsäännölliset kuukautiset; liikahikoilu; hiustenlähtö; lämmön tunne (kasvojen punoitus); kuume.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla ilmenee jokin näistä oireista. Lääkäri saattaa päättää keskeyttää hoidon useiksi päiviksi tai pienentää annosta, kunnes haittavaikutukset ovat hävinneet.

Allergiset reaktiot jollekin Medithyroxin sisältämälle aineelle ovat mahdollisia (ks. kohta Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa, Mitä Medithyrox sisältää). Allerginen reaktio voi ilmetä esimerkiksi kasvojen ja kurkun turpoamisena (angioedeema). Jos näin käy, ota heti yhteys lääkäriin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä läpipainopakkauksessa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita. Säilytä läpipainopakkaukset ulkokotelossa. Herkkä kosteudelle.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Medithyrox sisältää

 • Vaikuttava aine on levotyroksiini. Yksi tabletti sisältää 13 mikrogrammaa, 25 mikrogrammaa, 50 mikrogrammaa, 62 mikrogrammaa, 75 mikrogrammaa, 88 mikrogrammaa, 100 mikrogrammaa, 112 mikrogrammaa, 125 mikrogrammaa, 137 mikrogrammaa, 150 mikrogrammaa, 175 mikrogrammaa tai 200 mikrogrammaa levotyroksiininatriumia.
 • Muut aineet ovat selluloosajauhe (E460), kroskarmelloosinatrium (E468) (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä), vedetön kolloidinen piidioksidi (E551), mikrokiteinen selluloosa (E460) ja magnesiumstearaatti (Ε572).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Medithyrox 13, 25, 50, 62, 75, 88, 100, 112, 125, 137, 150, 175, 200 mikrogramman tabletit ovat valkoisia, pyöreitä, kaksoiskuperia päällystämättömiä tabletteja, joiden halkaisija on 6,5 mm ja paksuus keskimäärin 3,5 mm ja joiden toisella puolen on merkintä ”13”, ”25”, ”50”, ”62”, ”75”, ”88”, ”100”, ”112”, ”125”, ”137”, ”150”, ”175”, ”200”.

Medithyrox on pakattu 30, 50, 60 tai 100 tabletin pakkauksiin, joissa on useita joko 15 tai 25 tablettia sisältäviä läpipainoliuskoja.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Uni-Pharma Kleon Tsetis Pharmaceutical Laboratories S.A.
14th km National Road 1
GR-145 64 Kifissia
Kreikka

Lisätietoja antaa:

Oy Verman Ab
PL 164
01511 Vantaa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 29.6.2022

Yrityksen yhteystiedot:

OY VERMAN AB
Äyritie 8 C, PL 164
01511 Vantaa

etunimi.sukunimi@verman.fi
www.verman.fi
09 279 8020
Tukkuliike: Tamro