FERACCRU kapseli, kova 30 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3 mt, 26.04.2018 19:03:28)

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Feraccru 30 mg, kovat kapselit

Rauta (ferrimaltolina)

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle. Älä anna sitä muille. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset sivuvaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Feraccru on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Feraccru-valmistetta
 3. Miten Feraccru-valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Feraccru-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Feraccru on ja mihin sitä käytetään?

 

Feraccru sisältää rautaa (ferrimaltolina). Feraccru-valmistetta käytetään aikuisille elimistön vähäisten rautavarastojen lisäämiseen. Raudanpuute aiheuttaa anemiaa (liian vähän punaisia verisoluja).

 

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Feraccru-valmistetta

 

Älä käytä Feraccru -valmistetta,

 • jos olet allerginen ferrimaltolille tai jollekin muulle tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos sinulla on jokin sairaus, joka aiheuttaa raudan liiallista kertymistä elimistöön tai häiriöitä siihen, miten elimistösi käyttää rautaa
 • jos olet saanut useita verensiirtoja.

Varoitukset ja varotoimet

Ennen hoidon aloittamista lääkäri määrää sinut verikokeisiin sen varmistamiseksi, ettei anemiasi ole vakava tai ettei sitä ole aiheuttanut jokin muu kuin raudanpuute (elimistön vähäiset rautavarastot).

Vältä Feraccru-valmisteen käyttämistä, jos tulehduksellinen suolistosairautesi on pahenemisvaiheessa.

Lapset ja nuoret

Feraccru-valmistetta ei saa antaa lapsille tai alle 18-vuotiaille nuorille, koska sitä ei ole tutkittu tässä ikäryhmässä. Liiallinen rauta on vaarallista pienille lapsille, ja se voi olla jopa hengenvaarallista.

Muut lääkevalmisteet ja Feraccru

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä.

Feraccru-valmisteen ja seuraavien lääkkeiden ottamisen välillä on oltava vähintään kaksi tuntia aikaa:

 • magnesium- tai kalsiumlisät tai niitä sisältävät lääkkeet
 • jotkin antibiootit, kuten siprofloksasiini ja tetrasykliini
 • bisfosfonaatit (käytetään luusairauksissa)
 • penisillamiini (käytetään metallien sitomisessa)
 • jotkin lääkkeet, joita käytetään Parkinsonin taudin hoidossa (entakaponi, levodopa) tai kilpirauhasongelmien hoidossa (levotyroksiini)
 • mykofenolaatti (käytetään muiden lääkkeiden kanssa estämään elimistöä hylkimästä elinsiirteitä). Sinulle ei saa antaa rautaa pistoksina tai laskimoinfuusiolla, kun käytät Feraccru-valmistetta.

Sinun ei pidä käyttää Feraccru-valmistetta, jos otat dimerkaprolia (lääkettä, jota käytetään myrkyllisten metallien poistamiseen verestä), kloramfenikolia (lääkettä, jota käytetään bakteeri-infektioiden hoidossa) tai metyylidopaa (lääkettä, jota käytetään korkean verenpaineen hoidossa).

Raskaus ja imetys

Sinun ei tulisi käyttää Feraccru-valmistetta, jos olet raskaana tai jos imetät.

Jos olet raskaana tai imetät, jos epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Feraccru ei todennäköisesti vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Feraccru-kapselit sisältävät laktoosia, paraoranssia (FCF, E110) ja alluranpunaista (AC, E129). Laktoosi: Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Paraoranssi (E110) ja alluranpunainen (E129) voivat aiheuttaa allergisia reaktioita.

 

3. Miten Feraccru-valmistetta otetaan

 

Ota nämä kapselit aina juuri siten kuin lääkäri on määrännyt.

Aikuiset (yli 18-vuotiaat)

Ota Feraccru tyhjään mahaan puolikkaan vesilasillisen kera (tuntia ennen ateriaa tai vähintään kahden tunnin kuluttua ateriasta). Suositeltu annos on yksi kapseli (30 mg) kahdesti päivässä, aamulla ja illalla.

Nielaise kapselit kokonaisina.

Jos otat enemmän Feraccru-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos otat liikaa Feraccru-valmistetta, voit tulla pahoinvoivaksi tai sairaaksi, ja sinulle voi tulla mahakipua ja ripulia. Soita lääkäriin tai sairaalaan heti, jos sinä olet tai joku toinen henkilö on ottanut liikaa Feraccru- valmistetta. Ota tämä pakkausseloste ja loput kapselit mukaasi ja näytä ne lääkärille.

Jos unohdat ottaa Feraccru-kapselin

Jätä unohtamasi annos väliin ja ota seuraava annos normaalisti. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

 

4. Mahdolliset haittavaikutukset

 

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Feraccru-valmisteen yleisimmät haittavaikutukset (joita saattaa aiheutua enintään yhdelle kymmenestä potilaasta) ovat seuraavat:

 • mahakipu
 • ilmavaivat
 • ummetus
 • vatsavaivat tai vatsan turvotus
 • ripuli
 • pahoinvointi.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (joita saattaa aiheutua enintään yhdelle sadasta potilaasta) ovat jano, niveljäykkyys, sormien/varpaiden kipu, päänsärky, akne, ihon punoitus, oksentelu ja ohutsuolen bakteerien lisääntyminen. Kemikaaleja veressä hajottavien proteiinien ja kilpirauhasta stimuloivan hormonin arvot voivat olla suurentuneita verikokeissa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V mainitun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa tarjoamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

 

5. Feraccru-valmisteen säilyttäminen

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (”EXP”) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tätä lääkettä saa käyttää vain 45 päivää pullon avaamisesta.

Kapseleita ei saa säilyttää yli 25 ˚C:n lämpötilassa.

 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 

Mitä Feraccru sisältää?

Vaikuttava aine on 30 mg rautaa ferrimaltolina.

Muut aineet ovat seuraavat:

 • Laktoosimonohydraatti (ks. kohta 2)
 • Natriumlauryylisulfaatti
 • Magnesiumstearaatti
 • Kolloidinen vedetön piidioksidi
 • Krospovidoni (tyyppi A)
 • Liivate
 • Briljanttisininen (E133)
 • Alluranpunainen AC (E129) (ks. kohta 2)
 • Titaanidioksidi (E171)
 • Paraoranssi FCF (E110) (ks. kohta 2)

Feraccrun kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Feraccru on punainen kova kapseli, joka sisältää punaruskeaa jauhetta. Feraccrua on saatavana pulloissa. Yksi pullo sisältää 56 kapselia.

Myyntiluvan haltija

Shield TX (UK) Ltd Gateshead Quays

NE8 3DF, Yhdistynyt kuningaskunta

Valmistaja

Piramal Healthcare UK Limited Whalton Road

Morpeth Northumberland NE61 3YA, UK

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

BE\DE\EE\IE\EL\ES\FR\IT\CY\LV\LT\

LU\MT\NL\PT\UK

AU\BG\CZ\DK\FI\HR\HU\PL\RO\SE\SI\SK\

Shield TX (UK) Ltd

+44-(0)191-511-8500

info@shieldtx.com

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

+43-1-503-72-44

office@aoporphan.com

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi kesäkuussa 2016.  Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu .

Yrityksen yhteystiedot:

AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS AG
Wilhelminenstrasse 91/IIf/B4
A-1160 Wien
Austria

office@aoporphan.com
+43 1 503 72 44 10
Tukkuliike: Oriola