FERACCRU kapseli, kova 30 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,5 mt, 23.06.2021 19:02:15)

Feraccru 30 mg, kovat kapselit

Rauta (ferrimaltolina)

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle. Älä anna sitä muille. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset sivuvaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Feraccru on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Feraccru-valmistetta
 3. Miten Feraccru-valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Feraccru-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Feraccru sisältää rautaa (ferrimaltolina). Feraccru-valmistetta käytetään aikuisille elimistön vähäisten rautavarastojen lisäämiseen. Raudanpuute aiheuttaa anemiaa (liian vähän punaisia verisoluja).

 

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Feraccru -valmistetta

-        jos olet allerginen ferrimaltolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)

-        jos sinulla on jokin sairaus, joka aiheuttaa raudan liiallista kertymistä elimistöön tai häiriöitä siihen, miten elimistösi käyttää rautaa

-        jos olet saanut useita verensiirtoja.

 

Varoitukset ja varotoimet

Ennen hoidon aloittamista lääkäri määrää sinut verikokeisiin sen varmistamiseksi, ettei anemiasi ole vakava tai ettei sitä ole aiheuttanut jokin muu kuin raudanpuute (elimistön vähäiset rautavarastot).

 

Vältä Feraccru-valmisteen käyttämistä, jos tulehduksellinen suolistosairautesi (IBD) on pahenemisvaiheessa.

 

Sinun ei pidä käyttää Feraccru-valmistetta, jos otat dimerkaprolia (lääkettä, jota käytetään myrkyllisten metallien poistamiseen verestä), kloramfenikolia (lääkettä, jota käytetään bakteeri-infektioiden hoidossa) tai metyylidopaa (lääkettä, jota käytetään korkean verenpaineen hoidossa).

 

Lapset ja nuoret

Tätä hoitoa ei saa antaa lapsille tai alle 18-vuotiaille nuorille, koska sitä ei ole tutkittu tässä ikäryhmässä. Liiallinen rauta on vaarallista lapsille, imeväisille ja taaperoille, ja se voi olla jopa hengenvaarallista.

 

Muut lääkevalmisteet ja Feraccru

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat muita lääkkeitä.

 

Feraccru-valmisteen ja seuraavien lääkkeiden ottamisen välillä on oltava vähintään kaksi tuntia aikaa:

 • magnesium- tai kalsiumlisät tai niitä sisältävät lääkkeet
 • jotkin antibiootit, kuten siprofloksasiini, tetrasykliini, levofloksasiini, moksifloksasiini, norfloksasiini ja ofloksasiini
 • bisfosfonaatit (käytetään luusairauksissa)
 • penisillamiini (käytetään metallien sitomisessa)
 • jotkin lääkkeet, joita käytetään Parkinsonin taudin hoidossa (entakaponi, levodopa) tai kilpirauhasongelmien hoidossa (levotyroksiini)
 • mykofenolaatti (käytetään muiden lääkkeiden kanssa estämään elimistöä hylkimästä elinsiirteitä).

 

Sinulle ei saa antaa rautaa pistoksina tai laskimoinfuusiolla, kun käytät Feraccru-valmistetta.

 

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

 

Ajaminen ja koneiden käyttö

Feraccru ei todennäköisesti vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

 

Feraccru sisältää laktoosia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

 

Feraccru sisältää paraoranssi FCF:ää (E 110) ja alluranpunainen AC:tä (E 129)

Paraoranssi FCF (E 110) ja alluranpunainen AC (E 129) voivat aiheuttaa allergisia reaktioita.

 

Feraccru sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kapseli eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

 

 

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

 

Suositeltu annos on yksi kapseli (30 mg) kahdesti päivässä, aamulla ja illalla.

Ota tämä lääke tyhjään mahaan puolikkaan vesilasillisen kera (tuntia ennen ateriaa tai vähintään kahden tunnin kuluttua ateriasta).

 

Nielaise kapselit kokonaisina.

 

Jos otat enemmän Feraccru-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos otat liikaa Feraccru-valmistetta, voit tulla pahoinvoivaksi tai sairaaksi, ja sinulle voi tulla mahakipua ja ripulia. Soita lääkäriin tai sairaalaan heti, jos sinä olet tai joku toinen henkilö on ottanut liikaa Feraccru-valmistetta. Ota tämä pakkausseloste ja loput kapselit mukaasi ja näytä ne lääkärille.

 

Jos unohdat ottaa Feraccru-valmistetta

Jätä unohtamasi annos väliin ja ota seuraava annos normaalisti. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

 

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

 

 

 

 

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

 

Feraccru-valmisteen yleisimmät haittavaikutukset (joita saattaa aiheutua enintään yhdelle kymmenestä potilaasta) ovat seuraavat:

 • mahakipu
 • ilmavaivat
 • ummetus
 • vatsavaivat tai vatsan turvotus
 • ripuli
 • pahoinvointi.
 • värjäytynyt uloste.

 

Melko harvinaiset haittavaikutukset (joita saattaa aiheutua enintään yhdelle sadasta potilaasta) ovat:

 • jano
 • niveljäykkyys
 • sormien/varpaiden kipu
 • päänsärky
 • akne, ihon punoitus
 • oksentelu
 • vatsan turvotus, vatsakipu, pahoinvointi ja ripuli, jotka johtuvat suolistobakteerien lisääntymisestä
 • Kemikaaleja veressä hajottavien proteiinien (alkalinen fosfataasi, gammaglutamyylitransferaasi) ja kilpirauhasta stimuloivan hormonin (tyreotropiini) arvot voivat olla suurentuneita verikokeissa.

 

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

 

 

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (”EXP”) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

 

Tätä lääkettä saa käyttää vain 45 päivää pullon avaamisesta. Säilytä alle 25 °C.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Feraccru sisältää?

Vaikuttava aine on 30 mg rautaa ferrimaltolina.

 

Muut aineet ovatt:

 • Laktoosimonohydraatti (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä)
 • Natriumlauryylisulfaatti
 • Magnesiumstearaatti
 • Kolloidinen vedetön piidioksidi
 • Krospovidoni (tyyppi A)
 • Hypromelloosi
 • Briljanttisininen FCF (E 133)
 • Alluranpunainen AC (E 129) (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä)
 • Titaanidioksidi (E 171)
 • Paraoranssi FCF (E 110) (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä)
 • Sellakka 45 % (20 % esteröity) etanolissa
 • Musta rautaoksidi
 • Propyleeniglykoli
 • Ammoniumhydroksidi

 

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Feraccru on punainen kova kapseli, johon on painettu numero 30 ja joka sisältää punaruskeaa jauhetta.

Feraccrua on saatavana pakkauksissa. Yksi pakkaus sisältää 14, 50, 56 tai 100 (2 pulloa, joissa 50 kpl) kapselia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

 

Myyntiluvan haltija

Norgine B.V.

Antonio Vivaldistraat 150

1083 HP Amsterdam

Alankomaat

 

Valmistaja

Patheon France

40 Boulevard de Champaret

38300 Bourgoin-Jallieu

RANSKA

 

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

 

BE\LU

Norgine NV/SA

+32 16 39 27 10

medinfo.benelux@norgine.com

AT

Norgine Pharma GmbH

+43 1 8178120

Info@norgine.at

 

BG\CZ\HR\HU\PL\RO\SI\SK

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

+43-1-503-72-44

office@aoporphan.com

 

DE

Norgine GmbH

+49 641984970

info@norgine.de

IE/UK (NI)

Norgine Pharmaceuticals Ltd.

+44 1895 826666

MedInfo@norgine.com

 

ES

Norgine de España, S.L.U

+34 91 375 8870

iberiamedinfo@norgine.com

 

FR

Norgine SAS

+33 141399400

infomedicale.norginefrance@norgine.com

 

IT

Norgine Italia S.r.l.

+39 0267 977211

medinfoitaly@norgine.com

NL

Norgine B.V.

+31 20 567 0900

medinfo.benelux@norgine.com

 

PT

Norgine Portugal Farmacêutica Unipessoal, Lda

+351 218952735

iberiamedinfo@norgine.com

 

EE\EL\CY\LV\LT\MT

Norgine B.V.

+44 1895 826600

GMedicalAffairs@norgine.com

 

DK/FI/IS/NO/SE

Norgine Denmark A/S.

+45 33170400

Minfonordic@norgine.com

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 02/2022

 

Muut tiedonlähteet

 

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu.

 

Yrityksen yhteystiedot:

NORGINE DANMARK A/S
Kirsten Walthers Vej 8 A, 2.
2500 Valby
Denmark

+45 33170794
Tukkuliike: Oriola