VAGIPREV depotlääkevalmiste, emättimeen 0,120/0,015 mg/24 h

Lataa äänitiedostona, MP3 (16,5 mt, 02.09.2020 19:08:59)

Vagiprev 0,120 mg/0,015 mg per 24 tuntia, depotlääkevalmiste, emättimeen

etonogestreeli/etinyyliestradioli

Tärkeitä tietoja yhdistelmäehkäisyvalmisteista:
 • Oikein käytettyinä ne ovat yksi luotettavimmista palautuvista raskaudenehkäisykeinoista.
 • Ne lisäävät hieman laskimo- ja valtimoveritulppien riskiä erityisesti ensimmäisen käyttövuoden aikana tai kun yhdistelmäehkäisyvalmisteen käyttö aloitetaan uudelleen vähintään 4 viikon tauon jälkeen.
 • Tarkkaile vointiasi ja mene lääkäriin, jos arvelet, että sinulla saattaa olla veritulpan oireita (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Veritulpat”).

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1.       Mitä Vagiprev on ja mihin sitä käytetään

2.       Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Vagiprev‑valmistetta

2.1     Älä käytä Vagiprev‑valmistetta

2.2     Varoitukset ja varotoimet

Veritulpat

Syöpä

2.3     Lapset ja nuoret

2.4     Muut lääkevalmisteet ja Vagiprev

Laboratoriotutkimukset

2.5     Raskaus ja imetys

2.6     Ajaminen ja koneiden käyttö

3.       Miten Vagiprev-valmistetta käytetään

3.1     Miten Vagiprev-rengas asetetaan ja poistetaan

3.2     Kolme viikkoa käytössä, yksi ilman

3.3     Milloin ensimmäinen rengas otetaan käyttöön

3.4     Mitä tehdä, jos...

Rengas tulee vahingossa ulos emättimestä

Rengas on ollut tilapäisesti poissa emättimestä

Rengas katkeaa

Olet asettanut useamman kuin yhden renkaan

Olet unohtanut asettaa uuden renkaan tauon jälkeen

Olet unohtanut poistaa renkaan

Kuukautiset jäävät tulematta

Sinulla esiintyy epäsäännöllistä vuotoa

Haluat muuttaa kuukautisten alkamispäivää

Haluat siirtää kuukautisiasi

3.5     Jos lopetat Vagiprev-valmisteen käytön

4.       Mahdolliset haittavaikutukset

5.       Vagiprev-valmisteen säilyttäminen

6.       Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Vagiprev sisältää

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Vagiprev on emättimeen asetettava ehkäisyrengas, jota käytetään raskaudenehkäisyyn. Jokainen rengas sisältää pienen määrän kahta naissukupuolihormonia, jotka ovat etonogestreeli ja etinyyliestradioli. Renkaasta vapautuu näitä hormoneja hitaasti verenkiertoon. Koska vapautuva hormonimäärä on pieni, Vagiprev on ns. pieniannoksinen hormonaalinen ehkäisyvalmiste. Koska Vagiprev-renkaasta vapautuu kahta erityyppistä hormonia, sitä kutsutaan yhdistelmäehkäisyvalmisteeksi.

Vagiprev vaikuttaa samalla tavalla kuin yhdistelmäehkäisytabletti (e-pilleri), mutta päivittäisen tabletin ottamisen sijaan rengasta käytetään yhtäjaksoisesti 3 viikon ajan.

Vagiprev-valmisteesta vapautuu kahta naissukupuolihormonia, jotka estävät munasolun irtoamisen munasarjasta. Jos munasolu ei irtoa, nainen ei voi tulla raskaaksi.

Etonogestreelia ja etinyyliestradiolia, joita Vagiprev sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Yleistä

Ennen kuin aloitat Vagiprev-valmisteen käyttämisen, lue veritulppia koskevat tiedot kohdasta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä. On erityisen tärkeää, että luet veritulpan oireita kuvaavan kohdan – ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Veritulpat”.

Tässä pakkausselosteessa kuvataan useita tilanteita, joissa Vagiprev-valmisteen käyttö tulee lopettaa tai joissa sen luotettavuus saattaa heikentyä. Näissä tilanteissa on pidättäydyttävä yhdynnästä tai käytettävä lisäksi ei-hormonaalista ehkäisymenetelmää, kuten kondomia tai muuta estemenetelmää. Älä käytä rytmimenetelmää tai peruslämmönmittausta. Nämä menetelmät eivät ole luotettavia, koska Vagiprev‑valmisteen käyttö vaikuttaa ruumiinlämmössä ja kohdunkaulan limassa kuukausittain tapahtuviin muutoksiin.

Vagiprev ei suojaa HIV-tartunnalta (AIDS) eikä muilta sukupuolitaudeilta, kuten eivät muutkaan hormonaaliset ehkäisyvalmisteet.

2.1 Älä käytä Vagiprev‑valmistetta

Älä käytä Vagiprev-valmistetta, jos sinulla on jokin alla mainituista tiloista. Jos sinulla on jokin alla mainituista tiloista, sinun on kerrottava siitä lääkärille/terveydenhoitajalle. Lääkäri/terveydenhoitaja keskustelee kanssasi muista, sinulle paremmin soveltuvista ehkäisymenetelmistä.

 • jos sinulla on (tai on joskus ollut) veritulppa jalkojesi verisuonessa (syvä laskimotukos, SLT), keuhkoissa (keuhkoveritulppa) tai muussa elimessä
 • jos tiedät, että sinulla on jokin veren hyytymiseen vaikuttava sairaus, kuten C-proteiinin puutos, S‑proteiinin puutos, antitrombiini III:n puutos, hyytymistekijä V Leiden tai fosfolipidivasta-aineita
 • joudut leikkaukseen tai joudut olemaan pitkään vuodelevossa (ks. kohta ”Veritulpat”)
 • jos sinulla on joskus ollut sydänkohtaus tai aivohalvaus
 • jos sinulla on (tai on joskus ollut) angina pectoris (tila, joka aiheuttaa voimakasta rintakipua ja joka voi olla sydänkohtauksen ensimmäinen merkki) tai ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA – ohimenevän aivohalvauksen oireita)
 • jos sinulla on jokin seuraavista sairauksista, jotka saattavat lisätä tukosten kehittymisen riskiä valtimoissasi:
  • vaikea diabetes, johon liittyy verisuonivaurioita
  • erittäin korkea verenpaine
  • erittäin korkea veren rasvapitoisuus (kolesteroli tai triglyseridit)
  • tila nimeltä hyperhomokysteinemia
 • jos sinulla on (tai on joskus ollut) niin sanottu aurallinen migreeni
 • jos sinulla on (ollut) haimatulehdus (pankreatiitti), johon liittyy korkeat veren rasva-arvot
 • jos sinulla on (ollut) vaikea maksasairaus ja maksasi ei vielä toimi normaalisti
 • jos sinulla on (ollut) hyvän- tai pahanlaatuinen maksakasvain
 • jos sinulla on (ollut) tai sinulla voi olla rintasyöpä tai sukupuolielinten syöpä
 • jos sinulla esiintyy tuntemattomasta syystä johtuvaa verenvuotoa emättimestä
 • jos olet allerginen etinyyliestradiolille tai etonogestreelille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Jos sinulla esiintyy jokin yllä olevista sairauksista tai tiloista ensimmäistä kertaa Vagiprev-valmisteen käytön aikana, poista rengas heti ja ota yhteys lääkäriin. Käytä sillä välin jotakin ei‑hormonaalista ehkäisymenetelmää.

Älä käytä Vagiprev-valmistetta, jos sinulla on hepatiitti C ja käytät ombitasviirin, paritapreviirin ja ritonaviirin yhdistelmää ja dasabuviiria, glekapreviirin ja pibrentasviirin yhdistelmää tai sofosbuviirin, velpatasviirin ja voksilapreviirin yhdistelmää sisältäviä lääkevalmisteita (ks. myös kohta 2.4 ”Muut lääkevalmisteet ja Vagiprev”).

2.2 Varoitukset ja varotoimet

Milloin sinun pitää ottaa yhteyttä lääkäriin?

Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon

 • jos huomaat mahdollisia veritulpan oireita, jotka saattavat merkitä, että sinulla on veritulppa jalassa (ts. syvä laskimotukos), veritulppa keuhkoissa (ts. keuhkoembolia), sydänkohtaus tai aivohalvaus (ks. kohta ”Veritulpat” alempana).

Näiden vakavien haittavaikutusten kuvaukset löydät kohdasta ”Miten tunnistan veritulpan”.

Kerro lääkärille/terveydenhoitajalle, jos jokin seuraavista tiloista koskee sinua.

Kerro lääkärille/terveydenhoitajalle myös silloin, jos jokin seuraavista tiloista ilmaantuu tai pahenee sinä aikana, kun käytät Vagiprev-valmistetta.

 • jos lähisukulaisellasi on tai on joskus ollut rintasyöpä
 • jos sinulla on epilepsia (ks. kohta 2.4 ”Muut lääkevalmisteet ja Vagiprev”)
 • jos sinulla on maksasairaus (esimerkiksi keltatauti) tai sappirakkosairaus (esimerkiksi sappikiviä)
 • jos sinulla on Crohnin tauti tai haavainen paksusuolentulehdus (krooninen tulehduksellinen suolistosairaus)
 • jos sinulla on systeeminen lupus erythematosus (SLE – immuunijärjestelmään vaikuttava sairaus)
 • jos sinulla on hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä (HUS – munuaisten vajaatoimintaa aiheuttava veren hyytymishäiriö)
 • jos sinulla on sirppisoluanemia (perinnöllinen, punasoluihin liittyvä sairaus)
 • jos veresi rasva-arvot ovat kohonneet (hypertriglyseridemia) tai jos tätä tilaa on esiintynyt suvussasi. Hypertriglyseridemiaan on liitetty suurentunut pankreatiitin (haimatulehdus) kehittymisen riski.
 • joudut leikkaukseen tai joudut olemaan pitkään vuodelevossa (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Veritulpat”)
 • jos olet äskettäin synnyttänyt, sinulla on suurentunut veritulppariski. Kysy lääkäriltä, kuinka pian synnytyksen jälkeen voit aloittaa Vagiprev-valmisteen käytön.
 • jos sinulla on ihonalainen verisuonitulehdus (pinnallinen laskimontukkotulehdus)
 • jos sinulla on suonikohjuja
 • jos sinulla on tila, joka ilmeni ensimmäisen kerran tai paheni raskauden tai aikaisemman sukupuolihormonien käytön aikana (esim. kuulon heikkeneminen, porfyria [verisairaus], herpes gestationis [rakkulainen raskauden aikana esiintyvä ihottuma], Sydenhamin korea [hermosairaus, johon liittyy vartalon äkillisiä liikkeitä]
 • jos sinulla on (tai on ollut) maksaläiskiä (kellanruskeita ihon pigmenttiläiskiä erityisesti kasvoissa). Vältä tällöin liiallista altistumista auringonvalolle ja ultraviolettisäteilylle.
 • jos Vagiprev-valmisteen käyttö on terveydentilastasi johtuen hankalaa, esim. jos sinulla on ummetusta, kohdunkaulan laskeuma tai tunnet kipua yhdynnän aikana.
 • jos sinulla on pakottava tai tihentynyt tarve virtsata tai tunnet polttelua ja/tai kipua virtsatessa etkä pysty paikallistamaan rengasta emättimessä. Nämä oireet voivat olla merkki siitä, että Vagiprev on vahingossa asetettu virtsarakkoon.
 • jos sinulle ilmaantuu angioedeeman oireita, kuten kasvojen, kielen ja/tai nielun turvotusta ja/tai nielemisvaikeuksia tai nokkosihottumaa, johon voi liittyä hengitysvaikeuksia, ota heti yhteys lääkäriin. Estrogeeneja sisältävät valmisteet saattavat aiheuttaa tai pahentaa perinnöllisen tai hankinnaisen angioedeeman oireita.

VERITULPAT

Yhdistelmäehkäisyvalmisteen, kuten Vagiprev-valmisteen, käyttö lisää riskiäsi saada veritulppa verrattuna niihin, jotka eivät käytä tällaista valmistetta. Harvinaisissa tapauksissa veritulppa voi tukkia verisuonet ja aiheuttaa vakavia haittoja.

Veritulppia voi kehittyä:

 • laskimoihin (tällöin puhutaan laskimotukoksesta, laskimotromboemboliasta tai VTE:sta)
 • valtimoihin (tällöin puhutaan valtimotukoksesta, valtimotromboemboliasta tai ATE:sta).

Veritulpista ei aina toivu täydellisesti. Harvinaisissa tapauksissa voi ilmetä vakavia, pysyviä vaikutuksia, jotka voivat erittäin harvoin johtaa kuolemaan.

On tärkeää muistaa, että kokonaisriski saada vahingollinen veritulppa Vagiprev-valmisteen käytön vuoksi on pieni.

MITEN TUNNISTAN VERITULPAN

Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos huomaat jonkin seuraavista merkeistä tai oireista.

Onko sinulla jokin näistä merkeistä?

Mikä sairaus sinulla saattaa olla?

 • toisen jalan turvotus tai laskimon myötäinen turvotus jalassa tai jalkaterässä, varsinkin kun siihen liittyy:
  • kivun tai arkuuden tunne jalassa, mikä saattaa tuntua ainoastaan seistessä tai kävellessä
  • lisääntynyt lämmöntunne samassa jalassa
  • jalan ihon värin muuttuminen esim. kalpeaksi, punaiseksi tai sinertäväksi.

Syvä laskimotukos

 • äkillinen selittämätön hengenahdistus tai nopea hengitys
 • äkillinen yskä ilman selvää syytä; yskän mukana voi tulla veriysköksiä
 • pistävä rintakipu, joka voi voimistua syvään hengitettäessä
 • vaikea pyörrytys tai huimaus
 • nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke
 • vaikea vatsakipu.

Jos olet epävarma, keskustele asiasta lääkärin kanssa, sillä jotkin näistä oireista, kuten yskä ja hengenahdistus, voidaan sekoittaa lievempiin sairauksiin, kuten hengitystieinfektioon (esim. tavalliseen flunssaan).

Keuhkoembolia

Oireita esiintyy yleensä yhdessä silmässä:

 • välitön näön menetys tai
 • kivuton näön hämärtyminen, mikä voi edetä näön menetykseen.

Verkkokalvon laskimotukos

(veritulppa silmässä)

 • rintakipu, epämiellyttävä olo, paineen tunne, painon tunne
 • puristuksen tai täysinäisyyden tunne rinnassa, käsivarressa tai rintalastan takana
 • täysinäisyyden tunne, ruuansulatushäiriöt tai tukehtumisen tunne
 • ylävartalossa epämiellyttävä olo, joka säteilee selkään, leukaan, kurkkuun, käsivarteen ja vatsaan
 • hikoilu, pahoinvointi, oksentelu tai huimaus
 • erittäin voimakas heikkouden tunne, ahdistuneisuus ja hengenahdistus
 • nopea tai epäsäännöllinen sydämensyke.

Sydänkohtaus

 • äkillinen kasvojen, käsivarren tai jalan tunnottomuus tai heikkous, varsinkin vartalon yhdellä puolella
 • äkillinen sekavuus, puhe- tai ymmärtämisvaikeudet
 • äkillinen näön heikentyminen joko toisessa tai molemmissa silmissä
 • äkillinen kävelyn vaikeutuminen, huimaus, tasapainon tai koordinaation menetys
 • äkillinen, vaikea tai pitkittynyt päänsärky, jolle ei tiedetä syytä
 • tajunnan menetys tai pyörtyminen, johon saattaa liittyä kouristuskohtaus.

Joskus aivohalvauksen oireet voivat olla lyhytkestoisia ja toipuminen niistä lähes välitöntä ja täydellistä. Sinun pitää silti hakeutua välittömästi lääkärin hoitoon, koska vaarana voi olla toisen aivohalvauksen saaminen.

Aivohalvaus

 • raajan turvotus ja lievä sinerrys
 • voimakas vatsakipu (akuutti vatsa).

Muita verisuonia tukkivat

veritulpat

LASKIMOVERITULPPA

Mitä voi tapahtua, jos laskimoon kehittyy veritulppa?

 • Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttöön on liitetty laskimoveritulppien (laskimotromboosien) suurentunut riski. Nämä haittavaikutukset ovat kuitenkin harvinaisia. Useimmin niitä esiintyy yhdistelmäehkäisyvalmisteen ensimmäisen käyttövuoden aikana.
 • Jos jalan tai jalkaterän laskimossa kehittyy veritulppa, se voi aiheuttaa syvän laskimotukoksen (SLT).
 • Jos veritulppa lähtee liikkeelle jalasta ja asettuu keuhkoihin, se voi aiheuttaa keuhkoembolian.
 • Veritulppa voi hyvin harvoin kehittyä jonkin toisen elimen laskimoon, esim. silmään (verkkokalvon laskimoveritulppa).

Milloin laskimoveritulpan kehittymisen riski on suurin?

Laskimoveritulpan kehittymisen riski on suurimmillaan ensimmäisen vuoden aikana, kun käytät yhdistelmäehkäisyvalmistetta ensimmäistä kertaa elämässäsi. Riski voi olla suurempi myös silloin, jos aloitat yhdistelmäehkäisyvalmisteen käyttämisen uudelleen (sama valmiste tai eri valmiste) vähintään 4 viikon tauon jälkeen.

Ensimmäisen vuoden jälkeen riski pienenee, mutta se on aina hieman suurempi kuin silloin, kun yhdistelmäehkäisyvalmistetta ei käytetä.

Kun lopetat Vagiprev-valmisteen käytön, veritulppariski palautuu muutaman viikon kuluessa normaalille tasolle.

Kuinka suuri veritulpan kehittymisen riski on?

Riski riippuu yksilöllisestä veritulppariskistäsi ja käyttämäsi yhdistelmäehkäisyvalmisteen tyypistä.

Riski veritulpan kehittymiselle jalkaan tai keuhkoihin on kaiken kaikkiaan pieni Vagiprev‑valmistetta käytettäessä.

 • Noin kahdelle naiselle 10 000:sta, jotka eivät käytä mitään yhdistelmäehkäisyvalmistetta eivätkä ole raskaana, kehittyy veritulppa vuoden aikana.
 • Noin 5–7 naiselle 10 000:sta, jotka käyttävät levonorgestreelia, noretisteronia tai norgestimaattia sisältävää yhdistelmäehkäisyvalmistetta, kehittyy veritulppa vuoden aikana.
 • Noin 6–12 naiselle 10 000:sta, jotka käyttävät norelgestromiinia tai etonogestreelia sisältävää yhdistelmäehkäisyvalmistetta, kuten Vagiprev-valmistetta, kehittyy veritulppa vuoden aikana.
 • Veritulpan saamisen riski vaihtelee oman sairaushistoriasi mukaan (ks. jäljempää kohta ”Tekijöitä, jotka lisäävät riskiäsi saada laskimoveritulppa”).
 

Veritulpan saamisen riski vuoden aikana

Naiset, jotka eivät käytä mitään

yhdistelmäehkäisytablettia/-laastaria/-rengasta eivätkä ole raskaana

noin 2 naista

10 000:sta

Naiset, jotka käyttävät

levonorgestreelia, noretisteronia tai norgestimaattia sisältävää yhdistelmäehkäisytablettia

noin 5–7 naista

10 000:sta

Naiset, jotka käyttävät Vagiprev‑valmistetta

noin 6–12 naista

10 000:sta

Tekijöitä, jotka lisäävät riskiäsi saada laskimoveritulppa

Veritulpan riski on Vagiprev-valmistetta käytettäessä pieni, mutta jotkin tilat suurentavat riskiä. Riskisi on suurempi:

 • jos olet merkittävästi ylipainoinen (painoindeksi eli BMI yli 30 kg/m2)
 • jos jollakin lähisukulaisellasi on ollut veritulppa jalassa, keuhkoissa tai muussa elimessä nuorella iällä (esim. alle 50-vuotiaana). Tässä tapauksessa sinulla saattaa olla perinnöllinen veren hyytymishäiriö.
 • jos joudut leikkaukseen tai jos joudut olemaan pitkään vuodelevossa jonkin vamman tai sairauden takia tai jos sinulla on kipsi jalassa. Vagiprev-valmisteen käyttö on ehkä lopetettava muutamaa viikkoa ennen leikkausta tai sitä aikaa, jolloin et pääse juurikaan liikkumaan. Jos sinun pitää lopettaa Vagiprev-valmisteen käyttö, kysy lääkäriltä, milloin voit aloittaa käytön uudelleen.
 • iän myötä (erityisesti yli 35-vuotiailla)
 • jos olet synnyttänyt muutaman viikon sisällä.

Veritulpan kehittymisen riski suurenee sen myötä, mitä enemmän erilaisia sairauksia tai tiloja sinulla on.

Lentomatka (> 4 tuntia) saattaa väliaikaisesti lisätä veritulpan riskiä, erityisesti jos sinulla on jokin toinen luettelossa mainittu riskitekijä.

On tärkeää kertoa lääkärille, jos jokin näistä tiloista koskee sinua, myös vaikka olisit epävarma asiasta. Lääkäri saattaa päättää, että sinun on lopetettava Vagiprev-valmisteen käyttö.

Kerro lääkärille, jos jokin yllä olevista tiloista muuttuu sinä aikana, kun käytät Vagiprev-valmistetta, esimerkiksi lähisukulaisella todetaan verisuonitukos, jonka syytä ei tiedetä, tai painosi lisääntyy huomattavasti.

VALTIMOVERITULPAT

Mitä voi tapahtua, jos valtimoon kehittyy veritulppa?

Kuten laskimossa oleva veritulppa, valtimoonkin kehittynyt veritulppa voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Se voi esimerkiksi aiheuttaa sydänkohtauksen tai aivohalvauksen.

Tekijöitä, jotka lisäävät riskiäsi saada valtimoveritulppa

On tärkeää huomata, että Vagiprev-valmisteen käyttämisestä johtuvan sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riski on hyvin pieni, mutta se voi suurentua:

 • iän myötä (noin 35 ikävuoden jälkeen)
 • jos tupakoit. Kun käytät yhdistelmäehkäisyvalmistetta, kuten Vagiprev‑valmistetta, tupakoinnin lopettaminen on suositeltavaa. Jos et pysty lopettamaan tupakointia ja olet yli 35‑vuotias, lääkäri kehottaa sinua käyttämään muun tyyppistä raskaudenehkäisyä.
 • jos olet ylipainoinen
 • jos sinulla on korkea verenpaine
 • jos jollakin lähisukulaisellasi on ollut sydänkohtaus tai aivohalvaus nuorella iällä (alle 50‑vuotiaana). Tässä tapauksessa myös sinulla voi olla suurempi sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riski.
 • jos sinulla tai jollakin lähisukulaisellasi on korkea veren rasvapitoisuus (kolesteroli tai triglyseridit)
 • jos sinulla on migreenikohtauksia, erityisesti aurallisia
 • jos sinulla on jokin sydänsairaus (läppävika tai rytmihäiriö, jota kutsutaan eteisvärinäksi)
 • jos sinulla on diabetes.

Jos yllä mainituista tiloista useampi kuin yksi koskee sinua, tai jos yksikin niistä on erityisen vaikea, veritulpan saamisen riski voi olla vieläkin suurempi.

Kerro lääkärille, jos jokin yllä olevista tiloista muuttuu sinä aikana, kun käytät Vagiprev-valmistetta, esimerkiksi aloitat tupakoinnin, lähisukulaisella todetaan verisuonitukos, jonka syytä ei tiedetä, tai painosi lisääntyy huomattavasti.

Syöpä

Jäljempänä esitetyt tiedot on saatu yhdistelmäehkäisytabletteja koskevista tutkimuksista, ja ne saattavat koskea myös Vagiprev-valmistetta. Vastaavaa tietoa ei ole saatavilla ehkäisyvalmisteista, joita annostellaan emättimen kautta (kuten Vagiprev).

Ehkäisypillereitä käyttävillä naisilla on todettu rintasyöpää hieman useammin, mutta ei tiedetä, johtuuko tämä ehkäisypillereistä. On esimerkiksi mahdollista, että kasvaimia löydetään enemmän yhdistelmäpillereiden käyttäjiltä, koska he käyvät useammin lääkärintarkastuksissa.

Rintasyövän yleisempi esiintyminen vähenee vähitellen yhdistelmäpillereiden käytön lopettamisen jälkeen.

On tärkeää, että tunnustelet rintasi säännöllisesti ja mikäli havaitset kyhmyn, otat yhteyttä lääkäriin/terveydenhoitajaan. Sinun on myös kerrottava lääkärille/terveydenhoitajalle, jos lähisukulaisellasi on rintasyöpä tai tämä on sairastanut rintasyövän (ks. kohta 2.2 ”Varoitukset ja varotoimet”).

Harvoissa tapauksissa ehkäisypillereiden käyttäjillä on todettu hyvänlaatuisia ja vielä harvemmissa tapauksissa pahanlaatuisia maksakasvaimia. Ota heti yhteys lääkäriin/terveydenhoitajaan, jos sinulla esiintyy epätavallista, voimakasta vatsakipua.

Yhdistelmäpillereiden käyttäjillä endometriumin (kohdun limakalvon) ja munasarjojen syöpää on raportoitu ilmenevän muita harvemmin. Ei ole vielä vahvistettu, koskeeko tämä myös Vagiprev-valmistetta.

Psyykkiset häiriöt

Jotkut hormonaalisia ehkäisyvalmisteita, myös Vagiprev-valmistetta käyttävät naiset ovat ilmoittaneet masennuksesta tai masentuneesta mielialasta. Masennus voi olla vakavaa ja aiheuttaa toisinaan myös itsetuhoisia ajatuksia. Jos koet mielialan muutoksia ja masennusoireita, ota mahdollisimman pian yhteyttä lääkäriin, jotta voit saada neuvontaa.

2.3 Lapset ja nuoret

Vagiprev-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 18-vuotiailla nuorilla ei ole tutkittu.

2.4 Muut lääkevalmisteet ja Vagiprev

Kerro aina lääkärille/terveydenhoitajalle, mitä muita lääkkeitä tai kasvirohdosvalmisteita käytät. Kerro myös muulle sinulle lääkkeitä määräävälle lääkärille tai hammaslääkärille (tai apteekkihenkilökunnalle), että käytät Vagiprev‑valmistetta. He osaavat kertoa sinulle, tarvitsetko lisäehkäisyä (esim. miesten kondomia) ja kuinka kauan, tai onko muuta sinulle annettavaa lääkehoitoa muutettava.

Jotkin lääkkeet

 • saattavat vaikuttaa Vagiprev-valmisteen sisältämien aineiden pitoisuuksiin veressä
 • voivat heikentää sen raskaudenehkäisytehoa
 • voivat aiheuttaa epäsäännöllisiä vuotoja.

Näitä lääkkeitä käytetään seuraavien sairauksien hoidossa:

 • epilepsia (esim. primidoni, fenytoiini, barbituraatit, karbamatsepiini, okskarbatsepiini, topiramaatti, felbamaatti)
 • tuberkuloosi (esim. rifampisiini)
 • HIV-infektio (esim. ritonaviiri, nelfinaviiri, nevirapiini, efavirentsi)
 • C-hepatiittivirus (esim. bosepreviiri, telapreviiri)
 • muut infektiosairaudet (esim. griseofulviini)
 • keuhkoverisuonten verenpainetauti (bosentaani)
 • masentunut mieliala (kasvirohdosvalmiste mäkikuisma).

Jos käytät lääkkeitä tai kasvirohdosvalmisteita, jotka saattavat vähentää Vagiprev-valmisteen tehoa, sinun on käytettävä ehkäisyyn myös estemenetelmää (esim. miesten kondomia). Koska muilla lääkkeillä voi olla vaikutuksia Vagiprev-valmisteen tehoon jopa 28 päivää lääkityksen lopettamisen jälkeen, estemenetelmän käyttöä on jatkettava siihen saakka. Huom. Älä käytä Vagiprev-valmistetta emättimeen tai kohdunkaulaan asetettavan ehkäisykupin tai naisten kondomin kanssa.

Vagiprev voi vaikuttaa muiden käyttämiesi lääkkeiden vaikutuksiin, esim.

 • siklosporiinia sisältävät lääkkeet
 • epilepsian hoidossa käytettävä lamotrigiini (tämä saattaa lisätä kohtausten määrää).

Älä käytä Vagiprev-valmistetta, jos sinulla on hepatiitti C ja käytät lääkevalmisteita, jotka sisältävät ombitasviirin, paritapreviirin ja ritonaviirin yhdistelmää ja dasabuviiria, glekapreviirin ja pibrentasviirin yhdistelmää tai sofosbuviirin, velpatasviirin ja voksilapreviirin yhdistelmää, koska nämä valmisteet voivat aiheuttaa maksan toimintakoearvojen kohoamista verikokeissa (kohonnut ALAT-maksaentsyymiarvo).

Lääkäri/terveydenhoitaja määrää sinulle toisen tyyppisen ehkäisymenetelmän ennen kuin aloitat hoidon näillä lääkevalmisteilla.

Vagiprev-valmisteen käytön voi aloittaa uudelleen noin 2 viikkoa tämän hoidon lopettamisen jälkeen. Ks. kohta 2.1 ”Älä käytä Vagiprev-valmistetta”.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Voit käyttää tamponeja Vagiprev-valmisteen käytön aikana. Aseta Vagiprev ennen kuin asetat tamponin.

Ole erityisen huolellinen poistaessasi tamponia, ettei Vagiprev tule samalla vahingossa pois emättimestä. Jos rengas kuitenkin tulee ulos, huuhtele rengas viileällä tai haalealla vedellä ja aseta se välittömästi takaisin paikoilleen.

Renkaan rikkoutumista on tapahtunut, kun on samanaikaisesti käytetty emättimeen asetettavia valmisteita, kuten liukastamiseen tai infektion hoitoon tarkoitettuja valmisteita (ks. kohta 3.4 ”Mitä tehdä, jos… rengas katkeaa”). Emättimeen annosteltavat siittiöitä tuhoavat aineet ja hiivalääkkeet eivät vähennä Vagiprev-valmisteen ehkäisytehoa.

Laboratoriotutkimukset

Jos sinulle tehdään veri- tai virtsakokeita, kerro terveydenhuollon ammattilaiselle, että käytät Vagiprev‑valmistetta, koska se voi vaikuttaa joidenkin testien tuloksiin.

2.5 Raskaus ja imetys

Vagiprev-valmistetta ei saa käyttää raskauden aikana tai raskautta epäiltäessä. Jos tulet raskaaksi Vagiprev‑valmisteen käytön aikana, sinun tulee poistaa rengas ja ottaa yhteyttä lääkäriin/terveydenhoitajaan.

Jos haluat lopettaa Vagiprev-valmisteen käytön ja tulla raskaaksi, katso kohta 3.5 ”Jos lopetat Vagiprev-valmisteen käytön”.

Vagiprev-valmisteen käyttöä ei yleensä suositella imetyksen aikana. Jos haluat käyttää Vagiprev-valmistetta imetyksen aikana, kysy neuvoa lääkäriltä.

2.6 Ajaminen ja koneiden käyttö

On epätodennäköistä, että Vagiprev vaikuttaa ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3. Miten valmistetta käytetään

Voit itse asettaa Vagiprev-renkaan paikalleen sekä poistaa sen. Lääkäri/terveydenhoitaja kertoo sinulle, milloin voit aloittaa Vagiprev-renkaan käytön ensimmäistä kertaa. Rengas tulee asettaa paikalleen oikeana päivänä (ks. kohta 3.3 ”Milloin ensimmäinen rengas otetaan käyttöön”), ja se jätetään paikalleen seuraaviksi 3 viikoksi. Tarkista säännöllisesti, että Vagiprev on emättimessäsi (esimerkiksi ennen yhdyntää ja sen jälkeen), jotta voit varmistua ehkäisytehosta. Kolmannen käyttöviikon jälkeen Vagiprev poistetaan emättimestä ja renkaan käytössä pidetään viikon tauko. Yleensä kuukautisesi tulevat tämän taukoviikon aikana.

Kun käytät Vagiprev-rengasta, sinun ei tule käyttää tiettyjä naisten ehkäisyvälineitä, kuten emättimeen tai kohdunkaulaan asetettavia ehkäisykuppeja tai naisten kondomia. Näitä ehkäisyvälineitä ei tule käyttää Vagiprev-renkaan lisäksi ehkäisyyn, koska Vagiprev voi vaikuttaa emättimeen tai kohdunkaulaan asetettavien ehkäisykuppien ja naisten kondomin oikeaan asettamiseen ja paikkaan. Voit kuitenkin käyttää lisäehkäisynä miesten kondomia.

3.1 Miten Vagiprev-rengas asetetaan ja poistetaan

 1. Ennen kuin asetat renkaan, tarkasta ettei se ole vanhentunut (katso kohta Valmisteen säilyttäminen ”Vagiprev-valmisteen säilyttäminen”).
 2. Pese kätesi ennen renkaan asettamista tai poistamista.
 3. Valitse asento, joka tuntuu mukavimmalta. Voit esimerkiksi seistä toinen jalka kohotettuna ja tuettuna, kyykistyä tai asettua selinmakuulle.
 4. Poista Vagiprev-rengas pussista. Säästä pussi myöhempää käyttöä varten.
 5. Pidä rengasta peukalon ja etusormen välissä, purista vastakkaiset reunat yhteen ja aseta rengas emättimeen (ks. kuvat 1–4). Kun olet asettanut Vagiprev-renkaan emättimeen, sinun ei pitäisi tuntea sitä. Jos rengas tuntuu epämukavalta, työnnä sitä varovasti syvemmälle emättimeen. Renkaan asettaminen tarkasti johonkin tiettyyn asentoon ei ole tärkeää.
 6. Vagiprev poistetaan emättimestä 3 viikon kuluttua. Vagiprev poistetaan koukistamalla etusormi renkaan reunan alle tai tarttumalla reunaan ja vetämällä rengas ulos (ks. kuva 5). Jos tunnet renkaan emättimessäsi, muttet pysty poistamaan sitä, sinun pitää ottaa yhteyttä lääkäriin/terveydenhoitajaan.
 7. Hävitä käytetty rengas kotitalousjätteiden mukana, mielellään pussiinsa suljettuna. Älä huuhdo Vagiprev‑rengasta alas WC:stä.


3.2 Kolme viikkoa käytössä, yksi ilman

1. Asetuspäivästä alkaen renkaan annetaan olla paikoillaan keskeytyksettä 3 viikon ajan.

2. Rengas poistetaan 3 viikon kuluttua samana viikonpäivänä ja suunnilleen samaan aikaan kuin se oli asetettu. Jos olet esimerkiksi asettanut Vagiprev-renkaan paikalleen keskiviikkona noin klo 22.00, sinun tulee poistaa se 3 viikon kuluttua keskiviikkona noin klo 22.00.

3. Kun olet poistanut renkaan, sinun tulee pitää renkaan käytöstä viikon tauko. Tämän viikon mittaisen tauon aikana tulee yleensä tyhjennysvuoto, joka alkaa tavallisesti 2–3 päivän kuluttua renkaan poistamisesta.

4. Aseta uusi rengas paikoilleen täsmälleen viikon tauon jälkeen (samana viikonpäivänä ja suunnilleen samaan aikaan), vaikka vuoto jatkuisi vielä.

Jos rengas asetetaan yli 3 tuntia liian myöhään, sen raskaudenehkäisyteho saattaa heikentyä. Jos näin käy, noudata kohdassa 3.4 ”Mitä tehdä, jos olet unohtanut asettaa uuden renkaan tauon jälkeen” annettuja ohjeita.

Jos käytät Vagiprev-rengasta yllä olevien ohjeiden mukaisesti, tyhjennysvuoto alkaa suunnilleen samaan aikaan joka kuukausi.

3.3 Milloin ensimmäinen rengas otetaan käyttöön

 • Kun et ole käyttänyt hormonaalista ehkäisyä edellisen kuukauden aikana
  Aseta ensimmäinen Vagiprev luonnollisen kuukautiskiertosi 1. päivänä (kierron ensimmäinen päivä on ensimmäinen vuotopäivä), jolloin renkaan raskautta ehkäisevä vaikutus alkaa heti, etkä tarvitse lisäehkäisyä.
  Voit asettaa Vagiprev-renkaan myös kierron 2.–5. päivänä, mutta jos olet yhdynnässä Vagiprev-renkaan käytön 7 ensimmäisen päivän aikana, muista aina käyttää lisäksi jotain muuta ehkäisymenetelmää (esim. kondomia). Tätä neuvoa täytyy noudattaa ainoastaan ensimmäisen Vagiprev-renkaan käytön aikana.
 • Kun olet käyttänyt yhdistelmäehkäisytabletteja edellisen kuukauden aikana
  Aloita Vagiprev-valmisteen käyttö viimeistään nykyisen ehkäisyvalmisteesi käytössä pidettävän tauon jälkeisenä päivänä. Jos ehkäisytablettipakkaus sisältää myös lumetabletteja, voit aloittaa Vagiprev‑valmisteen käytön viimeistään viimeisen lumetabletin ottamista seuraavana päivänä. Jos et ole varma, mikä tabletti on kyseessä, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista. Älä koskaan ylitä nykyisille yhdistelmäehkäisytableteillesi suositeltua hormonittoman ajanjakson pituutta. Jos olet käyttänyt yhdistelmäehkäisytablettejasi johdonmukaisesti ja oikein ja olet varma ettet ole raskaana, voit myös lopettaa nykyisten yhdistelmäehkäisytablettien ottamisen minä tahansa muuna päivänä ja aloittaa Vagiprev‑valmisteen käytön välittömästi.
 • Kun olet käyttänyt depotlaastaria edellisen kuukauden aikana
  Aloita Vagiprev-renkaan käyttö viimeistään ehkäisylaastarin käytössä pidettävän tauon jälkeisenä päivänä. Älä koskaan ylitä suositeltua laastarittoman ajanjakson pituutta.
  Jos olet käyttänyt laastaria johdonmukaisesti ja oikein ja olet varma ettet ole raskaana, voit myös lopettaa laastarin käytön minä tahansa muuna päivänä ja aloittaa Vagiprev-valmisteen käytön välittömästi.
 • Kun olet käyttänyt minipillereitä (pelkkää progestiinia sisältävää valmistetta) edellisen kuukauden aikana
  Voit lopettaa minipillereiden käytön milloin tahansa ja aloittaa Vagiprev‑valmisteen käytön seuraavana päivänä samaan aikaan jolloin olisit ottanut pillerisi. Sinun tulee kuitenkin käyttää lisäehkäisyä (esim. kondomia) 7 ensimmäisen renkaan käyttöpäivän ajan.
 • Kun olet käyttänyt ehkäisyruisketta tai -implantaattia tai progestiinia vapauttavaa kierukkaa edellisen kuukauden aikana
  Aloita Vagiprev-valmisteen käyttö, kun sinun olisi määrä saada seuraava ruiske tai sinä päivänä, jolloin ehkäisyimplantaatti tai progestiinia vapauttava kierukka poistetaan. Sinun tulee kuitenkin käyttää lisäehkäisyä (esim. kondomia) 7 ensimmäisen renkaan käyttöpäivän ajan.
 • Synnytyksen jälkeen
  Jos olet juuri synnyttänyt, lääkäri/terveydenhoitaja voi kehottaa sinua odottamaan ensimmäisiä normaaleja kuukautisia, ennen kuin alat käyttää Vagiprev-valmistetta. Joskus käyttö voidaan aloittaa jo aikaisemmin. Lääkäri/terveydenhoitaja neuvoo sinua tässä. Jos haluat käyttää Vagiprev‑rengasta imetyksen aikana, keskustele ensin lääkärin/terveydenhoitajan kanssa.
 • Keskenmenon tai abortin jälkeen
  Lääkäri/terveydenhoitaja neuvoo sinua tässä.

3.4 Mitä tehdä, jos...

Rengas tulee vahingossa ulos emättimestä

Vagiprev voi tulla ulos emättimestä esimerkiksi jos sitä ei ole asetettu oikein, tamponia poistettaessa, sukupuoliyhdynnän aikana tai jos sinulla on ummetusta tai kohdunlaskeuma. Sinun tulee tarkistaa säännöllisesti, että rengas on paikoillaan emättimessä (esimerkiksi ennen yhdyntää ja sen jälkeen).

Rengas on ollut tilapäisesti poissa emättimestä

Vagiprev-renkaan ehkäisyteho ei välttämättä ole heikentynyt, mutta tämä riippuu siitä, kuinka kauan rengas on ollut poissa emättimestä.

Jos rengas on ollut poissa emättimestä

 • alle 3 tuntia, sen ehkäisyteho ei heikkene. Huuhtele rengas viileällä tai haalealla (ei kuumalla) vedellä ja aseta se takaisin mahdollisimman pian, mutta vain jos se on ollut pois emättimestä alle 3 tuntia.
 • yli 3 tuntia ensimmäisen tai toisen käyttöviikon aikana, ehkäisyteho saattaa heikentyä. Huuhtele rengas viileällä tai haalealla (ei kuumalla) vedellä ja aseta se takaisin emättimeen heti kun muistat ja jätä se paikoilleen vähintään 7 päiväksi poistamatta sitä välillä. Käytä miesten kondomia, jos olet yhdynnässä näiden 7 päivän aikana. Jos unohtuminen tapahtuu ensimmäisen käyttöviikon aikana ja olet ollut yhdynnässä unohdusta edeltävän 7 päivän aikana, on mahdollista, että olet raskaana. Ota yhteyttä lääkäriin/terveydenhoitajaan.
 • yli 3 tuntia kolmannen käyttöviikon aikana, ehkäisyteho saattaa heikentyä. Ota rengas pois emättimestä ja valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
  1. Aseta uusi rengas välittömästi.
  Uuden renkaan asettaminen aloittaa uuden kolmen viikon käyttöjakson. Kuukautisesi eivät ehkä tule, mutta läpäisy- tai tiputteluvuotoa saattaa esiintyä.
  2. Älä aseta uutta rengasta. Odota ensin, että kuukautisesi tulevat ja aseta uusi rengas viimeistään 7 päivän kuluttua edellisen renkaan poistamisesta tai siitä kun rengas on tullut pois emättimestä.
  Voit valita tämän vaihtoehdon ainoastaan, jos olet käyttänyt Vagiprev‑valmistetta yhtäjaksoisesti edeltävien 7 päivän ajan.
 • Jos et tiedä, miten kauan Vagiprev on ollut poissa emättimestä, ehkäisyteho saattaa heikentyä. Tee raskaustesti ja keskustele lääkärin/terveydenhoitajan kanssa ennen uuden renkaan asettamista.

Rengas katkeaa

Vagiprev-rengas voi katketa. Renkaan rikkoutumiseen liittyviä emättimen vaurioita on raportoitu. Jos huomaat, että Vagiprev on katkennut, poista se ja aseta uusi rengas niin pian kuin mahdollista. Käytä lisäehkäisyä (esimerkiksi miesten kondomia) seuraavan 7 päivän ajan. Jos olit yhdynnässä ennen kuin huomasit Vagiprev-renkaan katkenneen, ota yhteyttä lääkäriin/terveydenhoitajaan.

Olet asettanut useamman kuin yhden renkaan

Hormonien yliannoksen aiheuttamia haitallisia vaikutuksia ei ole raportoitu Vagiprev-valmisteen käytön yhteydessä. Jos olet vahingossa asettanut useamman renkaan, voit olla huonovointinen, voit oksentaa tai sinulla voi olla verenvuotoa emättimestä. Poista ylimääräiset renkaat ja jos oireet jatkuvat, ota yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111).

Olet unohtanut asettaa uuden renkaan tauon jälkeen

Jos pidit yli 7 päivän tauon renkaan käytössä, aseta uusi rengas emättimeen heti kun muistat. Käytä lisäehkäisyä (esim. miesten kondomia), jos olet yhdynnässä seuraavien 7 päivän aikana. Jos olit yhdynnässä tauon aikana, on mahdollista, että olet raskaana. Kerro asiasta heti lääkärille/terveydenhoitajalle. Raskauden mahdollisuus on sitä suurempi, mitä pitempi tauko renkaan käytössä on ollut.

Olet unohtanut poistaa renkaan

 • Jos rengas on ollut emättimessä yli 3 mutta enintään 4 viikkoa, ehkäisyteho on yhä riittävä. Pidä tavanomainen viikon tauko ja aseta sen jälkeen uusi rengas.
 • Jos rengas on ollut emättimessä yli 4 viikkoa, ehkäisyteho voi olla heikentynyt ja raskaaksi tuleminen on mahdollista. Ota yhteyttä lääkäriin/terveydenhoitajaan ennen kuin asetat uuden Vagiprev-renkaan.

Kuukautiset jäävät tulematta

 • Olet käyttänyt Vagiprev-valmistetta ohjeiden mukaisesti.
  Jos kuukautisesi ovat jääneet tulematta, mutta olet käyttänyt Vagiprev‑rengasta ohjeiden mukaisesti etkä ole ottanut muita lääkkeitä, on hyvin epätodennäköistä, että olet raskaana. Jatka Vagiprev-renkaan käyttöä tavalliseen tapaan. Jos kuukautiset jäävät tulematta kaksi kertaa peräkkäin, voit olla raskaana. Kerro asiasta heti lääkärille/terveydenhoitajalle. Älä aloita seuraavan Vagiprev-renkaan käyttöä, ennen kuin lääkäri/terveydenhoitaja on varmistanut, ettet ole raskaana.
 • Et ole noudattanut Vagiprev-valmisteen käyttöohjeita.
  Jos et ole noudattanut käyttöohjeita, eikä kuukautisia tule odotettuun aikaan ensimmäisen renkaan käytössä pidettävän normaalin tauon aikana, saatat olla raskaana. Ota yhteyttä lääkäriin/terveydenhoitajaan ennen uuden Vagiprev‑renkaan asettamista.

Sinulla esiintyy epäsäännöllistä vuotoa

Joillakin naisilla saattaa esiintyä epäsäännöllistä verenvuotoa kuukautisten välillä Vagiprev-renkaan käytön aikana. Kuukautissuojien käyttö voi olla tarpeen, mutta jatka renkaan käyttöä normaalisti. Jos epäsäännölliset vuodot jatkuvat, muuttuvat runsaiksi tai alkavat uudelleen, kerro siitä lääkärille/terveydenhoitajalle.

Haluat muuttaa kuukautisten alkamispäivää

Jos käytät Vagiprev-rengasta ohjeiden mukaan, kuukautisesi (tyhjennysvuoto) alkavat taukoviikon aikana. Jos haluat, voit muuttaa vuodonalkamispäivää lyhentämällä (ei koskaan pidentämällä!) seuraavaa taukoa renkaan käytössä.

Esimerkiksi jos renkaan käyttötauko alkaa yleensä perjantaina, voit muuttaa sen alkamaan seuraavasta kuusta eteenpäin tiistaina (3 päivää aikaisemmin). Aseta seuraava rengas 3 päivää tavallista aikaisemmin.

Jos pidät hyvin lyhyen tauon renkaan käytössä (esim. 3 päivää tai vähemmän), vuoto voi jäädä tulematta tauon aikana. Seuraavan renkaan käytön aikana voi esiintyä tiputtelu- (veripisaroita tai -viiruja) tai läpäisyvuotoa.

Jos et ole varma kuinka menetellä, ota yhteyttä lääkäriin/terveydenhoitajaan.

Haluat siirtää kuukautisiasi

Vaikka kuukautisten (tyhjennysvuodon) siirtäminen ei ole suositeltavaa, se on mahdollista asettamalla uusi rengas emättimeen välittömästi ilman taukoviikkoa edellisen renkaan poistamisen jälkeen.

Voit käyttää uutta rengasta enintään 3 viikkoa. Uuden renkaan käytön aikana voi esiintyä tiputtelu- (veripisaroita tai -viiruja) tai läpäisyvuotoa. Kun haluat kuukautistesi alkavan, poista rengas. Pidä säännöllinen viikon tauko renkaan käytössä ja aseta uusi rengas tauon jälkeen.

Voit kysyä neuvoa lääkäriltä/terveydenhoitajalta, ennen kuin päätät siirtää kuukautisiasi.

3.5 Mitä tehdä, jos haluat lopettaa Vagiprev-valmisteen käytön

Voit lopettaa Vagiprev-valmisteen käytön milloin tahansa.

Jos et halua tulla raskaaksi, kysy lääkäriltä/terveydenhoitajalta muista ehkäisymenetelmistä.

Jos lopetat Vagiprev-valmisteen käytön, koska haluat tulla raskaaksi, on yleensä suositeltavaa, että odotat ensimmäisten luonnollisten kuukautisten tuloa ennen kuin yrität tulla raskaaksi. Tämä helpottaa synnytyksen ajankohdan määrittämistä.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jos havaitset jonkin haittavaikutuksen, varsinkin jos se on vaikea tai sitkeästi jatkuva, tai jos terveydentilassasi tapahtuu jokin muutos, jonka arvelet voivan johtua Vagiprev-valmisteesta, kerro asiasta lääkärille.

Kaikilla yhdistelmäehkäisyvalmisteita käyttävillä naisilla on suurentunut laskimoveritulppien (laskimotromboembolian (VTE)) tai valtimoveritulppien (valtimotromboembolian (ATE)) riski. Katso lisätietoja yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttämisen riskeistä kohdasta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Vagiprev-valmistetta”.

Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu mikä tahansa seuraavista angioedeeman oireista: kasvojen, kielen ja/tai nielun turvotusta ja/tai nielemisvaikeuksia tai nokkosihottumaa, johon voi liittyä hengitysvaikeuksia (ks. myös kohta 2.2 ”Varoitukset ja varotoimet”).

Etonogestreelia/etinyyliestradiolia sisältävän renkaan käyttäjät ovat ilmoittaneet seuraavia haittavaikutuksia:

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • vatsakipu, pahoinvointi
 • emättimen hiivatulehdus (kuten sammas), renkaan aiheuttama epämukava tunne emättimessä, sukuelinten kutina, emätinerite
 • päänsärky tai migreeni, masentunut mieliala, sukupuolisen halukkuuden väheneminen
 • rintojen kipu, lantion kipu, kivuliaat kuukautiset
 • akne
 • painonnousu
 • renkaan poistuminen emättimestä.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

 • näköhäiriöt, huimaus
 • vatsan turvotus, oksentelu, ripuli tai ummetus
 • väsymys, huono olo tai ärtyneisyys, mielialan vaihtelut, mielialan ailahtelut
 • ylimääräistä nestettä elimistössä (turvotus)
 • virtsarakko- tai virtsatietulehdus
 • virtsaamisvaikeudet tai kipu virtsatessa, voimakas tarve virtsata, tiheämpi virtsaaminen
 • haitat yhdynnän aikana, mukaan lukien kipu, verenvuoto tai kumppani tuntee renkaan
 • kohonnut verenpaine
 • lisääntynyt ruokahalu
 • selkäkipu, lihaskouristukset, jalkojen tai käsivarsien kipu
 • ihon tunnonalenema
 • arat tai suurentuneet rinnat; fibrokystinen rintasairaus (rinnassa kystia, jotka voivat turvota tai tulla kipeiksi)
 • kohdunkaulan tulehdus; kohdunkaulan polyypit (kohdunkaulan kasvaimet), kohdunkaulan kääntyminen kohdunsuulle (ektopia)
 • muutokset kuukautisissa (esim. runsaammat, pitkittyneet, epäsäännölliset tai ne voivat loppua kokonaan); lantion epämukavuus, premenstruaalisyndrooma (PMS), kohdun kouristukset
 • emätintulehdus (sieni- tai bakteeritulehdus); emättimen tai hävyn kirvelevä tunne, pahanhajuinen vuoto, kipu, epämukavuus tai kuivuus
 • hiustenlähtö, ekseema, kutina, ihottuma tai kuumat aallot
 • nokkosihottuma.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • haitallisia veritulppia laskimossa tai valtimossa, esimerkiksi:
  • jalassa tai jalkaterässä (ts. syvä laskimotukos)
  • keuhkoissa (ts. keuhkoembolia)
  • sydänkohtaus
  • aivohalvaus
  • lieviä tai ohimeneviä aivohalvausta muistuttavia oireita (ohimenevä aivoverenkiertohäiriö eli TIA)
  • veritulppia maksassa, vatsassa/suolistossa, munuaisissa tai silmässä.

Veritulpan mahdollisuus saattaa olla suurempi, jos sinulla on tätä riskiä suurentavia sairauksia tai tiloja. (Ks. kohdasta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä lisätietoja veritulppien riskiä lisäävistä tiloista tai sairauksista ja veritulpan oireista.)

 • maidon erittyminen rinnoista.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • maksaläiskät (kellanruskeita ihon pigmenttiläiskiä erityisesti kasvoissa)
 • kumppanin peniksessä tuntuva epämukavuus (kuten ärsytys, ihottuma, kutina).
 • rengasta ei voida poistaa ilman lääkärin apua (esim. koska rengas on kasvanut kiinni emättimen seinämään)
 • renkaan rikkoutumiseen liittyvä emättimen vaurio.

Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttäjillä on raportoitu rintasyöpää ja maksakasvaimia. Katso lisätietoja kohdasta 2.2 ”Varoitukset ja varotoimet, Syöpä”.

Vagiprev-rengas voi katketa. Katso lisätietoja kohdasta 3.4 ”Mitä tehdä, jos… rengas katkeaa”.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille/terveydenhoitajalle tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Jos huomaat, että lapsi on altistunut Vagiprev-valmisteen sisältämille hormoneille, kysy neuvoa lääkäriltä, sairaalasta tai Myrkytystietokeskuksesta (puh. 0800 147 111).

Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Vagiprev pitää asettaa paikalleen viimeistään kuukautta ennen viimeistä käyttöpäivämäärää, joka on mainittu pakkauksessa ja annospussissa. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä Vagiprev-rengasta, jos huomaat siinä värimuutoksia tai muita näkyviä vikoja.

Tämä lääkevalmiste voi olla haitallinen ympäristölle. Poistamisen jälkeen Vagiprev-rengas pitää laittaa takaisin annospussiin ja sulkea pussi huolellisesti. Suljettu pussi voidaan hävittää tavallisten kotitalousjätteiden mukana tai viemällä se apteekkiin hävitettäväksi paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Älä huuhdo Vagiprev-rengasta alas WC:stä. Kuten muitakaan lääkkeitä, käyttämättömiä tai vanhentuneita renkaita ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien ja tarpeettomien renkaiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Vagiprev sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat: etonogestreeli ja etinyyliestradioli.
  Vagiprev sisältää 11,0 mg etonogestreelia ja 3,474 mg etinyyliestradiolia. Renkaasta vapautuu 3 viikon aikana keskimäärin 0,120 mg etonogestreelia ja 0,015 mg etinyyliestradiolia per 24 tuntia.
 • Muut aineet ovat: etyleenivinyyliasetaattikopolymeeri (28 % vinyyliasetaatti) ja polyuretaani (muovilaatu, joka ei liukene elimistöön).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Depotlääkevalmiste, emättimeen.

Vagiprev on joustava, läpinäkyvä, väritön tai lähes väritön rengas, jonka ulkohalkaisija on 54 mm ja poikittaisläpimitta 4 mm.

Jokainen rengas on pakattu uudelleensuljettavaan foliopussiin. Pussi on pakattu pahvikoteloon yhdessä pakkausselosteen ja kalenteritarrojen kanssa, jotka auttavat sinua muistamaan, milloin rengas on asetettava ja poistettava.

Jokaisessa kotelossa on:

1 rengas, 3 rengasta tai 6 rengasta

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Laboratorios León Farma, S.A.

Calle La Vallina s/n, Polígono Industrial Navatejera

24008- Navatejera, León

Espanja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 28.10.2022.

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Medifon, Oriola