SEPTABENE SITRUUNA & SELJANKUKKA imeskelytabletti 3/1 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,4 mt, 02.06.2024 01:06:45)

Septabene sitruuna & seljankukka 3 mg/1 mg imeskelytabletit

bentsydamiinihydrokloridi/setyylipyridiniumkloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 3 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Septabene sitruuna & seljankukka on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Septabene sitruuna & seljankukka ‑valmistetta

3. Miten Septabene sitruuna & seljankukka ‑valmistetta otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Septabene sitruuna & seljankukka ‑valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Septabene sitruuna & seljankukka ‑valmiste sisältää vaikuttavina aineina bentsydamiinihydrokloridia ja setyylipyridiniumkloridia.

Septabene sitruuna & seljankukka ‑valmiste on tulehdusta ja kipua lievittävä antiseptinen lääke, jota käytetään paikallisesti suuonteloon. Septabene sitruuna & seljankukka desinfioi suuta ja nielua ja vähentää nielutulehduksen oireita, kuten kipua, punoitusta, turvotusta, kuumoitusta ja toimintahäiriöitä.

Septabene sitruuna & seljankukka ‑valmistetta käytetään kurkkukivun oireiden hoitoon suun ja nielun lievien tulehdusten (mukaan lukien ientulehduksen ja nielutulehduksen) yhteydessä.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 3 päivän jälkeen tai se huononee.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Septabene sitruuna & seljankukka ‑valmistetta

 • jos olet allerginen bentsydamiinihydrokloridille, setyylipyridiniumkloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • tätä lääkettä ei saa antaa alle 6-vuotiaille lapsille.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Septabene sitruuna & seljankukka ‑valmistetta.

Älä käytä Septabene sitruuna & seljankukka ‑valmistetta pidempään kuin 7 päivän ajan. Jos oireet pahenevat tai ne eivät lievity 3 päivän jälkeen tai jos sinulle ilmaantuu muita oireita, kuten kuumetta, ota yhteys lääkäriin.

Paikallisvalmisteiden käyttö voi etenkin pitkäaikaisessa käytössä aiheuttaa herkistymistä. Tällöin hoito on keskeytettävä ja on otettava yhteyttä lääkäriin sopivan hoidon aloittamiseksi.

Septabene sitruuna & seljankukka ‑valmistetta ei saa käyttää samanaikaisesti anioniyhdisteiden kanssa. Anioniyhdisteitä on esimerkiksi hammastahnoissa, joten valmisteen käyttöä juuri ennen hampaiden harjausta tai sen jälkeen ei suositella.

Ole erityisen varovainen:

 • jos olet allerginen salisylaateille (esim. asetyylisalisyylihapolle tai salisyylihapolle) tai muille tulehduskipulääkkeille. Tämän valmisteen käyttö ei ole suositeltavaa.
 • jos sinulla on tai on joskus ollut astma. Tällöin on noudatettava varovaisuutta.

Lapset ja nuoret

Septabene sitruuna & seljankukka ‑valmistetta ei saa antaa alle 6-vuotiaille lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Septabene sitruuna & seljankukka

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Älä käytä muita antiseptisiä valmisteita samaan aikaan Septabene sitruuna & seljankukka ‑valmisteen kanssa.

Septabene sitruuna & seljankukka ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Älä ota Septabene sitruuna & seljankukka ‑valmistetta samanaikaisesti maidon kanssa, koska maito heikentää tablettien vaikutusta.

Älä ota Septabene sitruuna & seljankukka ‑valmistetta ennen ruokailua tai juomista äläkä ruokailun tai juomisen yhteydessä. Ole syömättä ja juomatta vähintään tunnin ajan otettuasi Septabene sitruuna & seljankukka ‑valmistetta.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Septabene sitruuna & seljankukka ‑valmisteen käyttöä ei suositella raskauden aikana.

Kysy imetyksestä neuvoa lääkäriltä. Lääkäri päättää, pitääkö sinun lopettaa imetys tai Septabene sitruuna & seljankukka ‑valmisteen käyttö.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Septabene sitruuna & seljankukka ‑valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Septabene sitruuna & seljankukka sisältää isomaltia (E953), butyylihydroksianisolia (E320), natriumbentsoaattia (E211) ja natriumia

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Butyylihydroksianisoli voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa) tai silmä- ja limakalvoärsytystä.

Tämä lääke sisältää enintään 0,00075 mg natriumbentsoaattia per imeskelytabletti ja voi aiheuttaa paikallista ärsytystä.

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per imeskelytabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset

Suositeltu annostus on 3–4 imeskelytablettia vuorokaudessa. Imeskelytabletin annetaan liueta hiljalleen suussa 3–6 tunnin välein.

Yli 12-vuotiaat nuoret

Suositeltu annostus on 3–4 imeskelytablettia vuorokaudessa. Imeskelytabletin annetaan liueta hiljalleen suussa 3–6 tunnin välein.

6–12-vuotiaat lapset

Suositeltu annostus on 3 imeskelytablettia vuorokaudessa. Imeskelytabletin annetaan liueta hiljalleen suussa 3–6 tunnin välein. Septabene sitruuna & seljankukka ‑valmistetta saa käyttää tässä ikäryhmässä vain lääkärin määräyksestä.

Alle 6-vuotiaat lapset

Septabene sitruuna & seljankukka ‑valmistetta ei saa käyttää alle 6‑vuotiaille lapsille.

Älä ylitä ilmoitettua annosta.

Älä ota Septabene sitruuna & seljankukka ‑valmistetta juuri ennen ruokailua tai juomista äläkä ruokailun tai juomisen yhteydessä.

Ole syömättä ja juomatta vähintään tunnin ajan otettuasi lääkkeen.

Valmisteen käyttöä juuri ennen hampaiden harjausta tai heti sen jälkeen ei suositella.

Hoidon kesto

Älä käytä tätä lääkettä pidempään kuin 7 päivän ajan. Jos oireet pahenevat tai ne eivät lievity 3 päivän jälkeen tai jos sinulle ilmaantuu muita oireita, kuten kuumetta, ota yhteys lääkäriin.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos vaiva uusiutuu tai jos huomaat muutoksia sen luonteessa.

Jos otat enemmän Septabene sitruuna & seljankukka ‑valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Septabene sitruuna & seljankukka ‑valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Harvinaiset (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • nokkosihottuma (urtikaria), ihon lisääntynyt herkkyys auringonvalolle (valoyliherkkyys)
 • äkillinen hallitsematon keuhkojen ilmateiden supistuminen (bronkospasmi).

Hyvin harvinaiset (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • paikallinen ärsytys suuontelossa, polttava tunne suuontelossa.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

 • allerginen reaktio (yliherkkyys).
 • vakava allerginen reaktio (anafylaktinen sokki), jonka oireita saattavat olla hengitysvaikeudet, rintakipu tai puristuksen tunne rinnassa ja/tai huimauksen/heikotuksen tunne, voimakas ihon kutina tai ihosta koholla olevat paukamat, kasvojen, huulten, kielen ja/tai kurkun turpoaminen; saattaa mahdollisesti olla hengenvaarallinen.
 • suun limakalvojen polte, suun limakalvojen tunnottomuus.

Haittavaikutukset ovat yleensä ohimeneviä. Kuitenkin jos niitä ilmenee, on suositeltavaa kertoa niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Haittavaikutusten ilmenemisen vaaraa voi pienentää noudattamalla pakkausselosteessa kerrottuja ohjeita.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä rasiassa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Tämä lääke ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Septabene sitruuna & seljankukka sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat bentsydamiinihydrokloridi ja setyylipyridiniumkloridi. Yksi imeskelytabletti sisältää 3 mg bentsydamiinihydrokloridia ja 1 mg setyylipyridiniumkloridia.
 • Muut aineet ovat piparminttuöljy, levomentoli, sukraloosi (E955), sitruunahappo (E330), isomalti (E953), sitrusaromi (sisältää butyylihydroksianisolia (E320)), seljankukka-aromi, kurkumiini (E100) (sisältää natriumbentsoaattia (E211)), klorofylliinikuparikompleksit (E141) (sisältää natriumia). Ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä.”Septabene sitruuna & seljankukka sisältää isomaltia (E953), butyylihydroksianisolia (E320), natriumbentsoaattia (E211) ja natriumia”.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Pyöreä, vaaleanvihreä tai vihreä karheapintainen viistoreunainen imeskelytabletti. Imeskelytabletti voi olla väritykseltään epätasainen ja siinä voi olla valkoisia laikkuja, ilmakuplia ja pieniä rosoja. Imeskelytabletin halkaisija: 18,0–19,0 mm; paksuus: 7,0–8,0 mm.

Septabene sitruuna & seljankukka on saatavana rasioissa, joissa on 8, 16, 24 tai 32 imeskelytablettia läpipainopakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Tukholma, Ruotsi

Valmistaja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 22.6.2023

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuilla www.fimea.fi.

Yrityksen yhteystiedot:

KRKA Finland Oy
Tekniikantie 14
02150 Espoo
Suomi

info.fi@krka.biz
www.krka.biz
020-7545330
Tukkuliike: Tamro