OSMOSAL jauhe oraaliliuosta varten

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,3 mt, 19.03.2021 19:10:04)

Osmosal®-jauhe oraaliliuosta varten

natriumkloridi, kaliumkloridi, natriumsitraattidihydraatti, glukoosi (sokeri)

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi (katso kohta Miten valmistetta käytetään).

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Osmosal on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Osmosal-oraaliliuosta
 3. Miten Osmosal-oraaliliuosta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Osmosal-jauheen ja -oraaliliuoksen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Osmosal-jauhe sisältää natriumkloridia, kaliumkloridia, natriumsitraattidihydraattia ja glukoosia (sokeria).

Valmis oraaliliuos (= 1 pussillinen jauhetta sekoitettuna 0,5 litraan vettä) sisältää natriumia 60 mmol/l, kaliumia 20 mmol/l, kloridia 50 mmol/l, sitraattia 10 mmol/l ja glukoosia 84 mmol/l, ja sen kokonaisosmolaliteetti on 224 mosmol/l.

Osmosal-oraaliliuos on tarkoitettu lapsille ja aikuisille äkillisen ripulitaudin hoitoon. Äkillisessä ripulitaudissa on vaarana elimistön liiallinen nestehukka (veden ja suolojen menetys), joka saattaa kehittyä oksentelun ja ripulin seurauksena jo vuorokaudessa. Osmosal-oraaliliuos korvaa tavanomaisen ripulitaudin yhteydessä menetetyn veden, natriumin ja kaliumin. Osmosal-liuoksen sisältämä sokeri edistää veden ja natriumin imeytymistä suolistosta, ja sen sisältämä sitraatti korjaa elimistön happo-emästasapainon häiriöitä.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi (katso kohta Miten valmistetta käytetään)..

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Osmosal-oraaliliuosta

 • jos olet allerginen natriumkloridille, kaliumkloridille, natriumsitraattidihydraatille, glukoosille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • Osmosal ei riitä nestehoidoksi ripulissa, joka on johtanut vaikeaan kuivumistilaan tai sokkiin.
 • Potilaalle, joka ei pysty itse nielemään, ei saa koskaan antaa Osmosal-liuosta tukehtumisvaaran vuoksi.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Osmosal-oraaliliuosta.

Osmosal-jauhe tulee ehdottomasti sekoittaa oikeaan määrään vettä (0,5 l), jotta lääkkeen teho nestetasapainon hoidossa olisi mahdollisimman hyvä. Jauheen sekoittaminen liian pieneen vesimäärään voi johtaa liialliseen suolojen saantiin annossuosituksia noudatettaessa.

Jos potilas oksentelee voimakkaasti, Osmosal-hoidon toteuttaminen halutulla tavalla voi olla vaikeaa. Oraaliliuoksen tarjoaminen kylmänä ja toistuvina pieninä annoksina saattaa vähentää oksentelutaipumusta.

Kolerabakteerin ja eräiden muiden bakteerien aiheuttamien ripulien hoidossa Osmosal-oraaliliuoksen sisältämä suolamäärä saattaa olla riittämätön korvaamaan tautiin liittyvää erittäin runsasta suolojen menetystä.

Ripuli saattaa muuttaa neste- ja/tai sokeritasapainoa merkittävästi potilailla, jotka sairastavat munuaisten vajaatoimintaa, diabetesta tai eräitä muita kroonisia sairauksia. Tämän vuoksi potilas saattaa tarvita ripulitaudin ajan tarkempaa laboratoriotutkimuksiin perustuvaa seurantaa ja nestehoitoa sairaalassa.

Tämä lääkevalmiste sisältää natriumia, glukoosia ja kaliumia
Tämä lääkevalmiste sisältää 354 mg natriumia per pussi, joka vastaa 17,7 % WHO:n suosittelemasta natriumin 2 g:n päivittäisestä enimmäissaannista aikuisille.

Sisältää 7,55 g glukoosia per annos. Tämä on otettava huomioon potilailla, joilla on diabetes.

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Tämä lääkevalmiste sisältää kaliumia 20 mmol per pussi. Potilaiden, joilla on munuaisten vajaatoimintaa tai ruokavalion kaliumrajoitus, on otettava tämä huomioon.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Pussin sisältö lisätään puoleen litraan (0,5 l) haaleaa vettä ja sekoitetaan, kunnes kiinteät aineet ovat liuenneet. Valmista liuosta sekoitetaan uudelleen ennen käyttöä.

Osmosal-oraaliliuosta otetaan suun kautta potilaan painon mukaisesti, minkä vuoksi potilas pitäisi punnita heti ripulitaudin alussa.

Osmosal-hoito pitäisi aloittaa heti ripulitaudin alussa, jotta kuivumistilaa ei pääse syntymään (katso kohtaa Annostus kuivumistilan ehkäisyssä = ylläpitohoito). Ylläpitohoidon aikana ripulipotilas voi syödä normaalia iänmukaista ruokaa.

Jos ripuli kestää vuorokaudenkin ilman, että potilas on saanut ylläpitohoidon mukaista määrää nestettä, potilas on todennäköisesti menettänyt jo niin paljon nestettä (painoa), että tarvitaan nestehukan korvaus (katso kohtaa Annostus kuivumistilan korjauksessa = korvaushoito). Kuivumistilan korjauksen jälkeen jatketaan ylläpitohoidon mukaista hoitoa, jos ripuli jatkuu.

Annostus kuivumistilan korjauksessa (korvaushoito): Jos potilas on ehtinyt menettää painoaan ja/tai hänellä on lääkärin tutkimuksen perusteella lievä tai keskivaikea kuivumistila, Osmosal-oraaliliuosta otetaan kaksi kertaa painon laskua vastaava määrä 6–10 tunnin aikana jaettuna useaan annokseen (esim. jos 10 kg painaneen lapsen paino on laskenut 9,6 kg:aan eli 400 g, annetaan Osmosal-oraaliliuosta 2 x 400 g eli 800 ml 6–10 tunnin aikana). Tänä aikana ei syödä tai juoda muuta, mutta rintaruokinta voi kuitenkin jatkua normaalisti.

Annostus kuivumistilan ehkäisyssä (ylläpitohoito): Jos kuivumistilaa ei ole tai se on ylläolevan mukaisesti korjattu, Osmosal-liuosta otetaan ripulin jatkuessa potilaan painoon perustuvan taulukon mukaisesti. Osmosal-liuoksen lisäksi juodaan taulukon mukaisesti vettä ja muita nesteitä, esim. laimeaa mehua. Voimakkaasti sokeroituja juomia pitää kuitenkin välttää, koska nesteen liiallinen sokeripitoisuus pahentaa ripulia. Ylläpitohoidon aikana ripulipotilas voi myös syödä normaalia iänmukaista ruokaa.

RIPULIPOTILAAN NESTETARVE VUOROKAUDESSA (ylläpitohoito)

Paino

Kokonaistarve (dl)

Valmis OSMOSAL-liuos (dl)

Vesi (dl)

  Muut nesteet (dl)

5 kg

8,3

3,5

2,1

2,7

6 kg

10,0

4,2

2,5

3,3

7 kg

10,5

4,4

2,6

3,5

8 kg

11,0

4,6

2,8

3,6

9 kg

11,5

4,8

2,9

3,8

10 kg

12,0

5,0

3,0

4,0

12 kg

13,0

5,4

3,2

4,4

14 kg

14,0

5,8

3,5

4,7

16 kg

15,0

6,2

3,7

5,1

18 kg

16,0

6,6

4,0

5,4

20 kg

17,0

7,0

4,2

5,8

25 kg

18,0

7,5

4,5

6,0

30 kg

19,0

8,0

4,8

6,2

40 kg

21,0

9,0

5,4

6,6

50 kg

23,0

10,0

6,0

7,0

70 kg

27,0

12,0

7,2

7,8

 

Osmosal-oraaliliuosta ei ole tarkoitettu janojuomaksi, eikä annossuosituksia saa ylittää ilman lääkärin määräystä. Osmosal-liuosta voidaan käyttää koko ripulin ajan, mutta Osmosal-hoitoa ei yleensä tarvitse jatkaa yli 3–4 vuorokautta. Hoidon aikana on seurattava potilaan painoa ja vointia, sillä joissakin tapauksissa Osmosal-hoito ei riitä korvaamaan tai estämään ripulitaudin aiheuttamaa nestehukkaa.

Lääkärin puoleen on syytä kääntyä, jos

 • alle puolivuotias tai muun sairauden takia heikko potilas saa selvän ripulin
 • ripuloivalla lapsella on korkea kuume, tai hän on veltto tai väsähtänyt
 • ripuli on runsasta ja/tai lapsi oksentelee toistuvasti
 • lapsi ei ota nesteitä annossuosituksen mukaan
 • väsähtänyt lapsi ei virkisty hoidon aikana tai menetetystä painosta ei palaudu vähintään puolet kuivumistilan korjaushoidolla
 • ulosteissa on verta
 • ripuli jatkuu lievänäkin yli 5 vuorokautta
 • ripuli loppuu äkkiä, ja potilaalle ilmestyy voimakkaita vatsakipuja.

Jos käytät enemmän Osmosal-oraaliliuosta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä jauhe alle 25 °C. Pidä pussi tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle.

Säilytä valmis oraaliliuos kylmässä (2–8 °C). Valmiiksi sekoitettua oraaliliuosta voi säilyttää jääkaapissa yhden vuorokauden ajan.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Osmosal sisältää

 • Vaikuttavat aineet yhdessä jauhepussissa ovat natriumkloridi 0,9 g, kaliumkloridi 0,75 g, natriumsitraattidihydraatti 1,45 g ja glukoosi 7,55 g.
 • Apuaineena on vedetöntä kolloidista piidioksidia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Jauhe: valkoinen, tasa-aineinen, kiteinen jauhe

Valmis oraaliliuos: kirkas, väritön liuos

2 x 10,65 g ja 50 (2x25) x 10,65 g

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Myyntiluvan haltija

Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja

Takeda Pharma Sp. z o.o., ul. Ksiestwa Lowickiego 12, 99-420 Lyszkowice, Puola

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 8.12.2020

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro