LECROLYN silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus 40 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,1 mt, 28.04.2023 15:48:35)

LECROLYN® 40 mg/ml -silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa

Natriumkromoglikaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Lecrolyniä huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
 • Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity 3 päivän jälkeen.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Lecrolyn-silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään
 2. Ennen kuin käytät Lecrolyn-silmätippoja
 3. Miten Lecrolyn-silmätippoja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Lecrolyn-silmätippojen säilyttäminen
 6. Muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Lecrolyn-silmätipat sisältävät natriumkromoglikaattia, joka estää histamiinin ja muiden tulehdusta aiheuttavien aineiden vapautumisen. Lääke tehoaa parhaiten, kun sitä käytetään myös ennalta ehkäisevästi.

Lecrolyn-silmätippoja käytetään allergisen sidekalvotulehduksen hoitoon ja ehkäisyyn.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Lecrolyn-silmätippoja

 • jos olet allerginen (yliherkkä) natriumkromoglikaatille tai Lecrolyn-silmätippojen jollekin muulle aineelle.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Muut samanaikaisesti käytetyt lääkkeet eivät vaikuta Lecrolyn-silmätippojen tehoon. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lecrolyn-silmätippojen käyttö ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

 

Piilolinssit

Lecrolyn-silmätipat kerta-annospakkauksessa eivät sisällä säilytysainetta, joten ne sopivat myös piilolinssien käyttäjille.

3. Miten valmistetta käytetään

Lääke on tarkoitettu vain silmiin.

Aikuisille ja yli 4-vuotiaille 1–2 tippaa kumpaankin silmään 2 kertaa päivässä.

Alle 4-vuotiaille vain lääkärin ohjeen mukaan.

Kausiluonteisessa allergisessa sidekalvotulehduksessa hoito aloitetaan viimeistään heti ensioireiden ilmaannuttua tai se voidaan aloittaa jo ehkäisevänä ennen siitepölykauden alkua.

Hoitoa tulee jatkaa koko siitepölykauden ajan.

Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkäri voi määrätä lääkettä muuhun tarkoitukseen ja/tai muulla annostuksella kuin tässä pakkausselosteessa on mainittu. Noudata aina lääkärin ohjeita siitä, miten lääkettä käytetään.

Älä käytä liuosta, jos se on sameaa.

Ennen tiputtamista:

 • pese kädet
 • valitse itsellesi luontevin asento lääkkeen tiputtamista varten (esim. istuen, selinmakuulla, peilin edessä)

Tiputtaminen:

Kerta-annospakkauksen käyttöohje on painettu koteloon. Yksi kerta-annospakkaus riittää molempiin silmiin.

Käytä jokaisella käyttökerralla uutta kerta-annospakkausta. Hävitä käytetty kerta-annospakkaus ja mahdollisesti jäljelle jäänyt sisältö.

Jos tiputat useata lääkettä samaan silmään, odota eri tippojen välillä vähintään 5 minuuttia.

Jos käytät enemmän Lecrolyn-silmätippoja kuin sinun pitäisi

Yliannostuksesta ilmenevät oireet ovat erittäin epätodennäköisiä paikalliskäytön yhteydessä. Yliannostuksesta ei tiedetä aiheutuneen haittavaikutuksia. Jos epäilet mahdollisen yliannostuksen aiheuttaneen haitallisia oireita, ota yhteyttä lääkäriin tai myrkytyskeskukseen.

Jos unohdat käyttää Lecrolyn-silmätippoja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Lecrolyn-silmätipatkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Lecrolyn-silmätipat ovat yleensä hyvin siedettyjä. Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat tiputtamisen yhteydessä esiintyvä ohimenevä kirvely tai paikallinen ärsytys sekä näön hetkellinen sumentuminen. Yliherkkyysreaktiot ovat erittäin harvinaisia. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5. Valmisteen säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Säilytä huoneenlämmössä (alle 25ºC).
 • Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt.viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Avatussa pussissa olevien kerta-annospakkausten kelpoisuusaika on 28 päivää. Säilytä käyttämättömät kerta-annospakkaukset pussissa valolta suojassa. Yksittäiset avatut kerta-annospakkaukset tulee käyttää välittömästi ja hävittää jäljelle jääneine sisältöineen heti käytön jälkeen.
 • Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Lecrolyn-silmätipat sisältävät

 • Vaikuttava aine on natriumkromoglikaatti 40 mg/ml.
 • Muut aineet ovat glyseroli, natriumedetaatti, polyvinyylialkoholi, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa. Kirkas, väritön tai lievästi kellertävä liuos.

Muoviset kerta-annospakkaukset.

Pakkauskoot: 20 x 0,2 ml ja 60 x 0,2 ml.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Valmistaja

Santen Oy

Kelloportinkatu 1

33100 Tampere

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 12.3.2020

 

Yrityksen yhteystiedot:

SANTEN OY
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere

www.santen.fi
03 284 8111
Tukkuliike: Tamro