CARBOMIX rakeet oraalisuspensiota varten 50 g/annos

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,2 mt, 08.01.2021 19:00:55)

Carbomix®-rakeet oraalisuspensiota varten

aktiivihiili

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Carbomix on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Carbomix-rakeita
 3. Miten Carbomix-rakeita käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Carbomix-rakeiden säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Annospullo sisältää 50 g aktiivihiiltä.

Carbomix-rakeita käytetään ensisijaisesti akuuttien myrkytysten hoitoon. Valmistetta voidaan käyttää myös ripulin hoitoon.

Aktiivihiili sitoo lääkeseoksena käytettynä tehokkaasti erilaisia lääkeaineita ja myrkkyjä, joten sitä voidaan käyttää esimerkiksi akuuttien myrkytysten yhteydessä estämään ruoansulatuskanavaan suun kautta joutuneiden aineiden imeytymistä.

Aktiivihiili ei imeydy ruoansulatuskanavasta.

Lääkehiili pitäisi antaa myrkytystapauksissa mahdollisimman nopeasti tapaturman jälkeen, mieluiten alle 60 minuutissa. On tärkeää, että lääkehiiltä annetaan myrkytystapauksissa riittävä annos (katso kohta Miten valmistetta käytetään).

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Carbomix-rakeita

 • jos olet allerginen aktiivihiilelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on maha-suolikanavan verenvuoto, puhkeama tai ahtauma, epäily suolitukoksesta tai haavainen paksusuolitulehdus
 • syövyttävien aineiden (kuten vahvojen happojen tai emästen), alkoholien, petrolituotteiden, fluoridin, syanidin tai metallien, kuten raudan tai litiumin, aiheuttamissa myrkytyksissä, sillä lääkehiili ei sido näitä aineita. Hiilivalmisteen käyttö saattaa vaikeuttaa ruokatorven ja mahan tähystystoimenpiteitä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Carbomix-rakeita.

Tämä lääkevalmiste sisältää lateksikumia. Saattaa aiheuttaa vakavia allergisia reaktioita.

Muut lääkevalmisteet ja Carbomix

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Carbomix-rakeita ei saa ottaa samanaikaisesti muiden lääkevalmisteiden kanssa, koska niiden sisältämä aktiivihiili estää samanaikaisesti otettujen lääkeaineiden imeytymistä.

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Carbomix-rakeita voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt taiapteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Carbomix-rakeita käytetään ensisijaisesti akuuttien myrkytysten hoitoon.

Suositeltu annos aikuisille:

Pulloon lisätään vettä etiketin yläreunassa olevaan punaiseen merkkiviivaan saakka. Korkki suljetaan ja pulloa ravistellaan voimakkaasti noin minuutin ajan, jolloin saadaan noin 400 ml käyttövalmista hiiliseosta.

Aikuisille suositellaan akuuttien myrkytysten hoitoon 50–100 g lääkehiiltä (1–2 pullollista) mahdollisimman pian myrkyllisen aineen ottamisen jälkeen. Jos lääkeseos on vaikea ottaa kerta-annoksena, se voidaan ottaa useampana annoksena muutaman minuutin välein. Tajuttomalle, intuboidulle potilaalle hiiliseos voidaan antaa nenä-mahaletkulla suoraan mahalaukkuun.

Vaikeissa myrkytystapauksissa pitäisi alkuannoksen jälkeen ottaa hiiltä 25 g 2–3 kertaa vuorokaudessa muutaman päivän ajan. Näin estetään toksiinien ja lääkkeiden mahdollinen vapautuminen hiilestä ja imeytyminen suoliston alaosasta.

Käyttö lapsille:

Kouluikäisille lapsille suositeltu annos myrkytystapauksissa on 50 g lääkehiiltä (1 pullollinen). Pienten lasten annosta pienennetään suhteessa potilaan kokoon oheisessa taulukossa esitettyjen suositusten mukaisesti.

Lasten annos valmistetaan mittaamalla hiiliraetta pois pullosta ja sekoittamalla se pieneen vesimäärään. Tämän jälkeen koko annos syötetään kerralla johonkin hyvänmakuiseen (jäätelö, hillo, jogurtti, hedelmäsose, limsa yms.) sekoitettuna, mutta niin pieneen määrään, että lapsi jaksaa syödä sen. Jos suuren aktiivihiilimäärän ottaminen yhdellä kertaa tuottaa vaikeuksia, annos voidaan antaa useassa erässä muutaman minuutin välein.

Lapsen paino

Ikä

Annos

(grammaa)

Annos

(ruokalusikallista)

20–30 kg

5 v.

30–50 g aktiivihiiltä eli

noin ½–1 pullollista eli

6–9 ruokalusikallista

15–20 kg

3–5 v.

20–50 g aktiivihiiltä eli

noin ½–1 pullollista eli

5–6 ruokalusikallista

10–15 kg

1–3 v.

20 g aktiivihiiltä eli

noin ½ pullollista eli

3–5 ruokalusikallista*

< 10 kg

< 1 v.

10–20 g aktiivihiiltä eli

noin ¼–½ pullollista eli

3 ruokalusikallista*

* Annos voidaan harkinnan mukaan toistaa 10 minuutin kuluttua.

Pullon korkki on syytä avata varoen ja käyttää esim. paperipyyhettä suojana, jotta hiili ei tahrisi vaatteita. Jos valmista seosta ei käytetä kaikkea yhdellä kertaa, pulloa pitää ravistella uudelleen ennen jokaista käyttökertaa.

Tärkeää lääkehiilen käytössä myrkytystapauksissa on, että

 • se annetaan niin nopeasti kuin mahdollista myrkyllisen aineen ottamisen jälkeen (tavoiteaika 60 minuuttia)
 • lääkehiilen annos on riittävän suuri.

Lääkehiiltä ei saa antaa

 • tokkuraiselle tai tajuttomalle potilaalle kotioloissa, sillä potilas saattaa tukehtua siihen tai hengittää sitä keuhkoihinsa.
 • potilaalle, joka on ottanut ainoastaan syövyttäviä aineita, alkoholeja, petrolituotteita, fluoridia, syanidia tai metalleja, kuten rauta tai litium, sillä lääkehiili ei sido näitä aineita. Se voi pahentaa myrkytysoireita aiheuttamalla oksentelua ja sen antaminen voi haitata jatkotutkimuksia.

Ota aina myrkytystapauksissa välittömästi yhteyttä lääkäriin, päivystyspoliklinikkaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111).

Ripulin hoidossa voidaan käyttää pienempiä annoksia kuin myrkytysten hoidossa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lääkehiiltä siedetään seosmuodossa varsin hyvin. Suuret annokset voivat aiheuttaa joillekin potilaille ummetusta tai ripulia. Ummetusta voidaan hoitaa ulostuslääkkeillä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.

Veden lisäyksen jälkeen valmiste säilyy 3 päivää jääkaapissa (2–8 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Carbomix sisältää

 • Vaikuttava aine on aktiivihiili. Yksi annospullo sisältää 50 g aktiivihiiltä.
 • Muut aineet ovat sitruunahappomonohydraatti, akaasiakumi ja glyseroli.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Annospullo sisältää mustia rakeita. Valmis hiiliseos on mustaa myös veden lisäyksen jälkeen.

500 ml:n muovipullo (HDPE); muovinen, kärjellinen kierretulppa (HDPE/LDPE).

Myyntiluvan haltija

Takeda Oy,

PL 1406,

00101 Helsinki,

puh. 020 746 5000

Valmistaja

Cabot Norit Nederland B.V.,

Mr. Ovingkanaal O.Z.3,

7891 EV Klazienaveen,

Alankomaat

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 9.11.2020

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro