CARBOMIX rakeet oraalisuspensiota varten 50 g/annos

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,9 mt, 07.07.2016 10:52:04)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

CARBOMIX®-rakeet oraalisuspensiota varten

aktiivihiili

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja ovat neuvoneet.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Carbomix on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Carbomix-rakeita
3. Miten Carbomix-rakeita käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Carbomix-rakeiden säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Carbomix on ja mihin sitä käytetään

Annospullo sisältää 50 g aktiivihiiltä.

Carbomix-rakeita käytetään ensisijaisesti akuuttien myrkytysten hoitoon. Valmistetta voidaan käyttää myös ripulin hoitoon.

Aktiivihiili sitoo lääkeseoksena käytettynä tehokkaasti erilaisia lääkeaineita ja myrkkyjä, joten sitä voidaan käyttää esimerkiksi akuuttien myrkytysten yhteydessä estämään ruoansulatuskanavaan suun kautta joutuneiden aineiden imeytymistä.
Aktiivihiili ei imeydy ruoansulatuskanavasta.

Lääkehiili tulisi antaa myrkytystapauksissa mahdollisimman nopeasti tapaturman jälkeen, mieluiten alle 60 minuutissa. On tärkeää, että lääkehiiltä annetaan myrkytystapauksissa riittävä annos (katso kohta 3).

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Carbomix-rakeita

Älä käytä Carbomix-rakeita
- jos olet allerginen aktiivihiilelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
- jos sinulla on maha-suolikanavan verenvuoto, puhkeama tai ahtauma, epäily suolitukoksesta tai haavainen paksusuolitulehdus
- syövyttävien aineiden (kuten vahvojen happojen tai emästen), alkoholien, petrolituotteiden, fluoridin, syanidin tai metallien, kuten raudan tai litiumin, aiheuttamissa myrkytyksissä, sillä lääkehiili ei sido näitä aineita. Hiilivalmisteen käyttö saattaa vaikeuttaa ruokatorven ja mahan tähystystoimenpiteitä.

Muut lääkevalmisteet ja Carbomix
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.
Carbomix-rakeita ei tule ottaa samanaikaisesti muiden lääkevalmisteiden kanssa, koska niiden sisältämä aktiivihiili estää samanaikaisesti otettujen lääkeaineiden imeytymistä.

Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Carbomix-rakeita voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

3. Miten Carbomix-rakeita käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Carbomix-rakeita käytetään ensisijaisesti akuuttien myrkytysten hoitoon.

Suositeltu annos aikuisille:

Pulloon lisätään vettä etiketin yläreunassa olevaan punaiseen merkkiviivaan saakka. Korkki suljetaan ja pulloa ravistellaan voimakkaasti noin minuutin ajan, jolloin saadaan noin 400 ml käyttövalmista hiiliseosta.
Aikuisille suositellaan akuuttien myrkytysten hoitoon 50–100 g lääkehiiltä (1–2 pullollista) mahdollisimman pian myrkyllisen aineen ottamisen jälkeen. Jos lääkeseos on vaikea ottaa kerta-annoksena, se voidaan ottaa useampana annoksena muutaman minuutin välein. Tajuttomalle, intuboidulle potilaalle hiiliseos voidaan antaa nenä-mahaletkulla suoraan mahalaukkuun.
Vaikeissa myrkytystapauksissa tulisi alkuannoksen jälkeen ottaa hiiltä 25 g 2–3 kertaa vuorokaudessa muutaman päivän ajan. Näin estetään toksiinien ja lääkkeiden mahdollinen vapautuminen hiilestä ja imeytyminen suoliston alaosasta.
Suositeltu annos lapsille:
Kouluikäisille lapsille suositeltu annos myrkytystapauksissa on 50 g lääkehiiltä (1 pullollinen). Pienten lasten annosta pienennetään suhteessa potilaan kokoon oheisessa taulukossa esitettyjen suositusten mukaisesti.
Lasten annos valmistetaan mittaamalla hiiliraetta pois pullosta ja sekoittamalla se pieneen vesimäärään. Tämän jälkeen koko annos syötetään kerralla johonkin hyvänmakuiseen sekoitettuna (jäätelö, hillo, jogurtti, hedelmäsose, limsa yms.), mutta niin pieneen määrään, että lapsi jaksaa syödä sen. Jos suuren aktiivihiilimäärän ottaminen yhdellä kertaa tuottaa vaikeuksia, annos voidaan antaa useassa erässä muutaman minuutin välein.

Lapsen paino

Ikä

Annos

(grammaa)

Annos

(ruokalusikallista)

20–30 kg

5 v.

30–50 g aktiivihiiltä eli

noin ½–1 pullollista eli

6–9 ruokalusikallista

15–20 kg

3–5 v.

20–50 g aktiivihiiltä eli

noin ½–1 pullollista eli

5–6 ruokalusikallista

10–15 kg

1–3 v.

20 g aktiivihiiltä eli

noin ½ pullollista eli

3–5 ruokalusikallista*

< 10 kg

< 1 v.

10–20 g aktiivihiiltä eli

noin ¼–½ pullollista eli

3 ruokalusikallista*

* Annos voidaan harkinnan mukaan toistaa 10 minuutin kuluttua.

Pullon korkki on syytä avata varoen ja käyttää esim. paperipyyhettä suojana, jotta hiili ei tahrisi vaatteita. Jos valmista seosta ei käytetä kaikkea yhdellä kertaa, pulloa tulee ravistella uudelleen ennen jokaista käyttökertaa.

Tärkeää lääkehiilen käytössä myrkytystapauksissa on, että
- se annetaan niin nopeasti kuin mahdollista myrkyllisen aineen ottamisen jälkeen (tavoiteaika 60 minuuttia)
- lääkehiilen annos on riittävän suuri.

Lääkehiiltä ei saa antaa
- tokkuraiselle tai tajuttomalle potilaalle kotioloissa, sillä potilas saattaa tukehtua siihen tai hengittää sitä keuhkoihinsa.
- jos potilas on ottanut ainoastaan syövyttäviä aineita, alkoholeja, petrolituotteita, fluoridia, syanidia tai metalleja, kuten rauta tai litium, sillä lääkehiili ei sido näitä aineita. Se voi pahentaa myrkytysoireita aiheuttamalla oksentelua ja sen antaminen voi haitata jatkotutkimuksia.

Ota aina myrkytystapauksissa välittömästi yhteyttä lääkäriin, päivystyspoliklinikkaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 471 977).

Ripulin hoidossa voidaan käyttää pienempiä annoksia kuin myrkytysten hoidossa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lääkehiiltä siedetään seosmuodossa varsin hyvin. Suuret annokset voivat aiheuttaa joillekin potilaille ummetusta tai ripulia. Ummetusta voidaan hoitaa ulostuslääkkeillä.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

5. Carbomix-rakeiden säilyttäminen

Carbomix-rakeet säilytetään huoneenlämmössä (+15–25 °C).
Veden lisäyksen jälkeen valmiste säilyy 3 päivää jääkaapissa (+2–8 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen tai jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Carbomix sisältää
- Vaikuttava aine on aktiivihiili. Yksi annospullo sisältää 50 g aktiivihiiltä.
- Muut aineet ovat sitruunahappomonohydraatti, akaasiakumi ja glyseroli.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Annospullo sisältää mustia rakeita. Valmis hiiliseos on mustaa myös veden lisäyksen jälkeen.
500 ml:n muovipullo (HDPE); muovinen, kärjellinen kierretulppa (HDPE/LDPE).

Myyntiluvan haltija

Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja
Cabot Norit Nederland B.V., Mr. Ovingkanaal O.Z.3, 7891 EV Klazienaveen, Alankomaat

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 1.12.2014Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Paciuksenkatu 21
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro