RIGEVIDONCONT tabletti, päällystetty 150/30 mikrog

Lataa äänitiedostona, MP3 (14,4 mt, 17.07.2020 19:05:57)

Rigevidoncont 150 mikrog/30 mikrog päällystetyt tabletit

levonorgestreeli ja etinyyliestradioli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Rigevidoncont  on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Rigevidoncont-tabletteja
 3. Miten Rigevidoncont-tabletteja otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Rigevidoncont-tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Rigevidoncont on yhdistelmäehkäisytabletti (yhdistelmäpilleri). Se sisältää pienen määrän kahdenlaisia naishormoneja: etinyyliestradiolia (estrogeeni) ja levonorgestreelia (progestiini eli keltarauhashormoni).

Yhdistelmäehkäisytabletti estää raskaaksi tulon kolmella tavalla. Nämä hormonit

 1. estävät munasolun irtoamisen munasarjasta kerran kuukaudessa (ovulaatio)
 2. paksuntavat kohdunkaulan limaa, jolloin siittiön on vaikeampi päästä munasolun luo
 3. muokkaavat kohdun limakalvoa, jolloin hedelmöityneen munasolun kiinnittyminen on epätodennäköisempää.

Yleistä

Oikein käytettynä ehkäisytabletti on tehokas palautuva ehkäisymenetelmä. Joissain tapauksissa ehkäisytabletin teho voi kuitenkin heikentyä tai ehkäisytablettien ottaminen tulee lopettaa (ks. jäljempänä). Tällöin sinun pitää joko välttää sukupuoliyhteyttä tai käyttää yhdynnässä ei-hormonaalista lisäehkäisyä (kuten kondomia tai muuta estemenetelmää) tehokkaan ehkäisyn varmistamiseksi.

Muista, että yhdistelmäehkäisytabletit, kuten Rigevidoncont, eivät suojaa sukupuolitaudeilta (esim. AIDS). Vain kondomit auttavat tähän.

Levonorgestreelia ja etinyyliestradiolia, joita Rigevidoncont sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Rigevidoncont -tabletteja

 • jos olet allerginen levonorgestreelille tai etinyyliestradiolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle ainellee (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on (tai on joskus ollut) veritulppa jalkojesi verisuonessa (syvä laskimotukos, SLT), keuhkoissa (keuhkoembolia) tai muualla elimistössä
 • jos tiedät, että sinulla on jokin veren hyytymiseen vaikuttava sairaus – esimerkiksi C‑proteiinin puutos, S‑proteiinin puutos, antitrombiini III:n puutos, Faktori V Leiden tai fosfolipidivasta-aineita
 • joudut leikkaukseen tai joudut olemaan vuodelevossa pitkän aikaa
 • jos sinulla on joskus ollut sydänkohtaus tai aivohalvaus
 • jos sinulla on (tai on joskus ollut) angina pectoris (sairaus, joka aiheuttaa voimakasta rintakipua ja joka voi olla sydänkohtauksen ensimmäinen merkki) tai ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA – ohimenevän aivohalvauksen oireita)
 • jos sinulla on (tai on joskus ollut) niin sanottu aurallinen migreeni
 • jos sinulla on jokin seuraavista sairauksista, jotka saattavat lisätä tukosten kehittymisen riskiä valtimoissasi:
  • vaikea diabetes, johon liittyy verisuonivaurioita
  • erittäin korkea verenpaine
  • erittäin korkea veren rasvapitoisuus (kolesteroli tai triglyseridit)
  • sairaus nimeltä hyperhomokysteinemia (veren homokysteiinirunsaus)
 • jos sinulla on tai on joskus ollut migreeni, johon liittyy aistiharhoja tai tunto- tai liikehäiriöitä
 • jos sinulla on (tai on joskus ollut) tai saattaa olla rintasyöpä tai sukuelinsyöpä
 • jos sinulla on tai on joskus ollut maksasairaus eikä maksan toiminta ei ole vielä palautunut normaaliksi
 • jos sinulla on tai on joskus ollut maksakasvain
 • jos sinulla on selittämätöntä emätinverenvuotoa.

Älä käytä Rigevidoncont ‑tabletteja, jos sinulla on C-hepatiitti ja käytät ombitasviirin, paritapreviirin ja ritonaviirin yhdistelmää, dasabuviiria, glekapreviirin ja pibrentasviirin yhdistelmää tai sofosbuviirin, velpatasviirin ja voksilapreviirin yhdistelmää sisältäviä lääkevalmisteita (ks. myös kohta Muut lääkevalmisteet ja Rigevidoncont).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Rigevidoncont -tabletteja.

Milloin sinun pitää ottaa yhteyttä lääkäriin?

Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon

 • jos huomaat mahdollisia veritulpan oireita, jotka saattavat merkitä, että sinulla on veritulppa jalassa (ts. syvä laskimotukos), veritulppa keuhkoissa (ts. keuhkoembolia), sydänkohtaus tai aivohalvaus (ks. kohta ”Veritulpat” alempana).

Näiden vakavien haittavaikutusten kuvaukset löydät kohdasta ”Miten tunnistan veritulpan”.

 • Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu angioedeeman oireita, kuten kasvojen, kielen ja/tai nielun turvotusta ja/tai nielemisvaikeuksia tai nokkosihottumaa, johon voi liittyä hengitysvaikeuksia. Estrogeenejä sisältävät valmisteet saattavat aiheuttaa tai pahentaa perinnöllisen tai hankinnaisen angioedeeman oireita.

Ennen kuin voit aloittaa Rigevidoncont -tablettien käytön, lääkäri esittää sinulle kysymyksiä sinun ja lähisukulaistesi terveydentilasta. Lisäksi lääkäri mittaa verenpaineesi ja voi henkilökohtaisen tilanteesi mukaan tehdä myös joitakin muita tutkimuksia.

Jos sinulle kehittyy jokin seuraavista sairauksista/tiloista, voit käyttää Rigevidoncont -tabletteja vain tarkassa lääkärin valvonnassa, sillä nämä sairaustilat voivat pahentua ehkäisytablettien käytön aikana.

Kerro lääkärille ennen kuin aloitat Rigevidoncont -tablettien ottamisen, jos

 • sinulla on veren rasva-aineiden (lipidit) aineenvaihduntahäiriö tai muu hyvin harvinainen verisairaus
 • sinulla on korkea verenpaine
 • sinulla on migreeni
 • sinulla on diabetes
 • sinulla on Crohnin tauti tai haavainen paksusuolitulehdus (kroonisia tulehduksellisia suolistosairauksia)
 • sinulla on perinnöllinen kuurous nimeltä otoskleroosi
 • sinulla on masennusta  tai mielialan vaihteluita
 • sinulla on liikehäiriö nimeltä Sydenhamin korea
 • sinulla on maksa- ja/tai sappirakkosairaus (kellertävä iho, sappikiviä)
 • sinulla on perinnöllinen tauti nimeltä porfyria
 • sinulla on sirppisoluanemia
 • sinulla on verisairaus nimeltä hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä – HUS (sairaus, jossa verihyytymät aiheuttavat munuaisten vajaatoiminnan)
 • sinulla on systeeminen lupus erythematosus – SLE (tulehdustauti, joka vaikuttaa moniin kehon osiin, kuten ihoon, niveliin ja sisäelimiin)
 • sinulla on kutinaa
 • sinulla on ihottuma nimeltä raskausrokahtuma
 • sinulla on ruskeita läiskiä kasvoilla ja keholla (maksaläiskät), jotka vähenevät aurinkoa ja solariumia välttämällä.

Edellä mainitut tilat voivat pahentua ottaessasi ehkäisytabletteja; siksi säännölliset lääkärintarkastukset ovat välttämättömiä käyttäessäsi ehkäisytabletteja.

Kerro myös lääkärille ennen kuin aloitat Rigevidoncont -tablettien ottamisen, jos

 • tupakoit
 • olet hyvin ylipainoinen.

VERITULPAT

Yhdistelmäehkäisyvalmisteen, kuten esimerkiksi Rigevidoncont ‑valmisteen, käyttö lisää riskiäsi saada veritulppa verrattuna niihin, jotka eivät käytä tällaista valmistetta. Harvinaisissa tapauksissa veritulppa voi tukkia verisuonet ja aiheuttaa vakavia haittoja.

Veritulppia voi kehittyä:

 • laskimoihin (tällöin puhutaan laskimoveritulpasta, laskimotromboemboliasta tai VTE:sta)
 • valtimoihin (tällöin puhutaan valtimoveritulpasta, valtimotromboemboliasta tai ATE:sta)

Veritulpista ei aina toivu täydellisesti. Harvinaisissa tapauksissa voi ilmetä vakavia, pysyviä vaikutuksia, ja erittäin harvoin ne voivat johtaa kuolemaan.

On tärkeää muistaa, että kokonaisriski saada vahingollinen veritulppa Rigevidoncont ‑valmisteen käytön vuoksi on pieni.

Miten tunnistan veritulpan

Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos huomaat jonkin seuraavista oireista tai merkeistä.

Onko sinulla jokin näistä merkeistä?

Mikä vaiva sinulla on mahdollisesti?

 • toisen jalan turvotus tai laskimon myötäinen turvotus jalassa, varsinkin kun siihen liittyy:
  • kivun tai arkuuden tunne jalassa, mikä saattaa tuntua ainoastaan seistessä tai kävellessä
  • lisääntynyt lämmöntunne samassa jalassa
  • jalan ihon värin muuttuminen esim. kalpeaksi, punaiseksi tai sinertäväksi

Syvä laskimoveritulppa

 • äkillinen selittämätön hengenahdistus tai nopea hengitys
 • äkillinen yskä ilman selvää syytä; yskän mukana voi tulla veriysköksiä
 • pistävä rintakipu, joka voi voimistua syvään hengitettäessä
 • vaikea pyörrytys tai huimaus
 • nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke
 • vaikea vatsakipu

Jos olet epävarma, keskustele asiasta lääkärin kanssa, sillä jotkin näistä oireista (esim. yskä ja hengenahdistus), voidaan sekoittaa lievempiin sairauksiin kuten hengitystieinfektioon (esim. tavalliseen flunssaan).

Keuhkoembolia (keuhkoveritulppa)

Oireita esiintyy yleensä yhdessä silmässä:

 • välitön näön menetys tai
 • kivuton näön hämärtyminen, mikä voi edetä näön menetykseen

Verkkokalvon laskimotukos (veritulppa silmässä)

 • rintakipu, epämiellyttävä olo, paineen tunne, painon tunne
 • puristuksen tai täysinäisyyden tunne rinnassa, käsivarressa tai rintalastan takana
 • täysinäisyyden tunne, ruoansulatushäiriöt tai tukehtumisen tunne
 • ylävartalossa epämiellyttävä olo, joka säteilee selkään, leukaan, kurkkuun, käsivarteen ja vatsaan
 • hikoilu, pahoinvointi, oksentelu tai huimaus
 • erittäin voimakas heikkouden tunne, ahdistuneisuus tai hengenahdistus
 • nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke
Sydänkohtaus
 • äkillinen kasvojen, käsivarsien tai jalkojen tunnottomuus tai heikkous, varsinkin vartalon yhdellä puolella
 • äkillinen sekavuus, puhe- tai ymmärtämisvaikeudet
 • äkillinen näön heikentyminen joko toisessa tai molemmissa silmissä
 • äkillinen kävelyn vaikeutuminen, huimaus, tasapainon tai koordinaation menetys
 • äkillinen, vaikea tai pitkittynyt päänsärky, jolle ei tiedetä syytä
 • tajunnan menetys tai pyörtyminen, johon saattaa liittyä kouristuskohtaus

Joskus aivohalvauksen oireet voivat olla lyhytkestoisia ja toipuminen niistä lähes välitöntä ja täydellistä. Sinun pitää silti hakeutua välittömästi lääkäriin, koska vaarana voi olla toinen aivohalvaus.

Aivohalvaus

 • raajan turvotus ja lievä sinerrys
 • voimakas vatsakipu (akuutti vatsa)

Muita verisuonia tukkivat veritulpat

LASKIMOVERITULPAT

Mitä voi tapahtua, jos laskimoon kehittyy veritulppa?

 • Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttöön on liitetty laskimoveritulppien (laskimotromboosien) lisääntynyt riski. Nämä haittavaikutukset ovat kuitenkin harvinaisia. Useimmin niitä esiintyy yhdistelmäehkäisyvalmisteen ensimmäisen käyttövuoden aikana.
 • Jos jalan laskimossa kehittyy veritulppa, se voi aiheuttaa syvän laskimotukoksen (SLT).
 • Jos hyytymä lähtee liikkeelle jalasta ja asettuu keuhkoihin, se voi saada aikaan keuhkoveritulpan (keuhkoembolia).
 • Hyvin harvoin tällainen hyytymä voi kehittyä jonkin toisen elimen laskimoon, esim. silmään (verkkokalvon laskimoveritulppa).

Milloin laskimoveritulpan kehittymisen riski on suurin?

Laskimoveritulpan kehittymisen riski on suurimmillaan ensimmäisen vuoden aikana, kun käytät yhdistelmäehkäisyvalmistetta ensimmäistä kertaa elämässäsi. Riski voi olla suurempi myös silloin, jos aloitat yhdistelmäehkäisyvalmisteen käyttämisen uudelleen (sama valmiste tai eri valmiste) vähintään 4 viikon tauon jälkeen.

Ensimmäisen vuoden jälkeen riski pienenee, mutta se on aina hieman suurempi kuin silloin, kun yhdistelmäehkäisyvalmistetta ei käytetä.

Kun lopetat Rigevidoncont ‑valmisteen käytön, veritulppariski palautuu normaalille tasolle muutaman viikon kuluessa.

Kuinka suuri on veritulpan kehittymisen riski?

Tämä riski riippuu yksilöllisestä veritulppariskistäsi ja käyttämäsi yhdistelmäehkäisyvalmisteen tyypistä.

Riski veritulpan kehittymiselle jalkaan (syvä laskimotukos) tai keuhkoihin (keuhkoveritulppa) on kaiken kaikkiaan pieni Rigevidoncont ‑valmistetta käytettäessä.

 • Noin kahdelle naiselle 10 000:sta, jotka eivät käytä mitään yhdistelmäehkäisyvalmistetta eivätkä ole raskaana, kehittyy veritulppa vuoden aikana.
 • Noin 5–7 naiselle 10 000:sta, jotka käyttävät levonorgestreelia sisältävää yhdistelmäehkäisyvalmistetta, esim. Rigevidoncont -valmistetta, kehittyy veritulppa vuoden aikana.
 • Veritulpan saamisen riski vaihtelee oman sairaushistoriasi mukaan (ks. jäljempää kohta ”Tekijöitä, jotka lisäävät riskiäsi saada laskimoveritulpan”).
 

Veritulpan saamisen riski vuoden aikana

Naiset, jotka eivät käytä mitään yhdistelmäehkäisytablettia/-laastaria/-rengasta eivätkä ole raskaana

noin 2 naista 10 000:sta

Naiset, jotka käyttävät levonorgestreelia sisältävää yhdistelmäehkäisyvalmistetta

noin 5–7 naista 10 000:sta

Naiset, jotka käyttävät Rigevidoncont ‑valmistetta

noin 5–7 naista 10 000:sta

Tekijöitä, jotka lisäävät riskiäsi saada laskimoveritulpan

Veritulpan riski on Rigevidoncont ‑valmistetta käytettäessä pieni, mutta jotkin tilat tai sairaudet suurentavat riskiä. Riskisi on suurempi:

 • jos olet merkittävästi ylipainoinen (painoindeksi eli BMI yli 30 kg/m2)
 • jollakin lähisukulaisellasi on ollut veritulppa jalassa, keuhkoissa tai muussa elimessä nuorella iällä (esim. alle 50‑vuotiaana). Tässä tapauksessa sinulla saattaa olla perinnöllinen veren hyytymishäiriö.
 • jos joudut leikkaukseen tai jos joudut olemaan vuodelevossa pitkään jonkin vamman tai sairauden takia, tai jos sinulla on kipsi jalassa. Rigevidoncont ‑valmisteen käyttö on ehkä lopetettava muutamaa viikkoa ennen leikkausta tai sitä aikaa, jolloin et pääse juurikaan liikkumaan. Jos sinun pitää lopettaa Rigevidoncont ‑valmisteen käyttö, kysy lääkäriltä, milloin voit aloittaa käytön uudelleen.
 • iän myötä (erityisesti yli 35‑vuotiailla)
 • jos olet synnyttänyt muutaman viikon sisällä.

Veritulpan kehittymisen riski suurenee sen myötä, mitä enemmän erilaisia sairauksia tai tiloja sinulla on.

Lentomatka (> 4 tuntia) saattaa väliaikaisesti lisätä veritulpan riskiä, erityisesti jos sinulla on jokin toinen luettelossa mainittu riskitekijä.

On tärkeää kertoa lääkärille, jos jokin näistä tiloista koskee sinua, myös vaikka olisit epävarma asiasta. Lääkäri saattaa päättää, että sinun on lopetettava Rigevidoncont ‑valmisteen käyttö.

Kerro lääkärille, jos jokin yllä olevista tiloista muuttuu sinä aikana, kun käytät Rigevidoncont ‑valmistetta, esimerkiksi lähisukulaisella todetaan verisuonitukos, jonka syytä ei tiedetä, tai painosi lisääntyy huomattavasti.

VALTIMOVERITULPAT

Mitä voi tapahtua, jos valtimoon kehittyy veritulppa?

Kuten laskimossa oleva veritulppa, valtimoonkin kehittynyt veritulppa voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Se voi esimerkiksi aiheuttaa sydänkohtauksen tai aivohalvauksen.

Tekijöitä, jotka lisäävät riskiäsi saada valtimoveritulpan

On tärkeää huomata, että Rigevidoncont ‑valmisteen käyttämisestä johtuvan sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riski on hyvin pieni, mutta se voi suurentua:

 • iän myötä (noin 35 ikävuoden jälkeen)
 • jos tupakoit. Kun käytät yhdistelmäehkäisyvalmistetta, kuten esimerkiksi Rigevidoncont ‑valmistetta, tupakoinnin lopettaminen on suositeltavaa. Jos et pysty lopettamaan tupakointia ja olet yli 35‑vuotias, lääkäri kehottaa sinua käyttämään muun tyyppistä raskaudenehkäisyä.
 • jos olet ylipainoinen
 • jos sinulla on korkea verenpaine, jota ei ole saatu hallintaan hoidon avulla
 • jos jollakin lähisukulaisellasi on ollut sydänkohtaus tai aivohalvaus nuorella iällä (alle 50‑vuotiaana). Tässä tapauksessa myös sinulla voi olla suurempi sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riski.
 • jos sinulla tai jollakin lähisukulaisellasi on korkea veren rasvapitoisuus (kolesteroli tai triglyseridit)
 • jos sinulla on migreenikohtauksia, erityisesti aurallisia
 • jos sinulla on jokin sydänsairaus (läppävika tai rytmihäiriö, jota kutsutaan eteisvärinäksi)
 • jos sinulla on diabetes.

Jos yllämainituista tiloista useampi kuin yksi koskee sinua, tai jos yksikin niistä on erityisen vaikea, veritulpan saamisen riski voi olla vieläkin suurempi.

Kerro lääkärille, jos jokin yllä olevista tiloista muuttuu sinä aikana, kun käytät Rigevidoncont ‑valmistetta, esimerkiksi aloitat tupakoinnin, lähisukulaisella todetaan verisuonitukos, jonka syytä ei tiedetä, tai painosi lisääntyy huomattavasti.

Ehkäisytabletit ja syöpä

Ehkäisytabletteja käyttävillä naisilla on todettu rintasyöpää hieman useammin kuin samanikäisillä naisilla, jotka eivät käytä ehkäisytabletteja. Jos nainen lopettaa ehkäisytablettien käytön, tämä riski alenee siten, että 10 vuotta ehkäisytablettien lopettamisen jälkeen rintasyövän riski on sama kuin naisilla, jotka eivät ole koskaan käyttäneet ehkäisytabletteja. Ei ole varmaa, suurentavatko ehkäisytabletit rintasyöpäriskiä. On mahdollista, että ehkäisytabletteja käyttäviä naisia tutkitaan useammin, joten rintasyöpä havaitaan aikaisemmin.

Ehkäisytablettien käyttäjillä on raportoitu hyvänlaatuisia ja pahanlaatuisia maksakasvaimia. Maksakasvaimet voivat aiheuttaa hengenvaarallisen vatsansisäisen verenvuodon. Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla esiintyy ylävatsakipuja, jotka eivät parane pian.

Joissakin tutkimuksissa on havaittu, että ehkäisytablettien pitkäaikaiskäyttäjillä on suurentunut kohdunkaulasyövän riski. Ei ole varmaa, johtuuko tämä suurentunut riski ehkäisytableteista, sillä se voi aiheutua sukupuolikäyttäytymisen ja muiden tekijöiden vaikutuksista.

Psyykkiset häiriöt

Jotkut hormonaalisia ehkäisyvalmisteita, myös Rigevidoncont -tabletteja käyttävät naiset ovat ilmoittaneet masennuksesta tai masentuneesta mielialasta. Masennus voi olla vakavaa ja aiheuttaa toisinaan myös itsetuhoisia ajatuksia. Jos koet mielialan muutoksia ja masennusoireita, ota mahdollisimman pian yhteyttä lääkäriin, jotta voit saada neuvontaa.

Säännölliset lääkärintarkastukset

Kun olet aloittanut Rigevidoncont -tablettien käytön, lääkärisi tekee sinulle lääkärintarkastuksen kerran vuodessa. Jos sinulla on jokin ongelma, voit käydä lääkärin vastaanotolla milloin tahansa.

Muut lääkevalmisteet ja Rigevidoncont

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Kerro myös muille sinulle lääkkeitä määrääville lääkäreille ja hammaslääkäreille (tai apteekkihenkilökunnalle), että käytät Rigevidoncont -tabletteja. He osaavat kertoa, tarvitsetko lisäehkäisyä (esimerkiksi kondomia) ja miten pitkään lisäehkäisyä pitää käyttää.

Älä käytä Rigevidoncont ‑tabletteja, jos sinulla on hepatiitti C ja käytät lääkevalmisteita, jotka sisältävät ombitasviirin, paritapreviirin ja ritonaviirin yhdistelmää, dasabuviiria, glekapreviirin ja pibrentasviirin yhdistelmää tai sofosbuviirin, velpatasviirin ja voksilapreviirin yhdistelmää, koska nämä valmisteet voivat aiheuttaa maksan toimintakokeiden arvojen kohoamista verikokeissa (kohonnut ALAT-maksaentsyymiarvo).
Lääkäri määrää toisenlaisen ehkäisymenetelmän sinulle ennen kuin hoito näillä lääkevalmisteilla aloitetaan.

Rigevidoncont ‑tablettien käyttö voidaan aloittaa uudelleen noin kaksi viikkoa tämän hoidon päättymisen jälkeen. Katso kohta "Älä käytä Rigevidoncont ‑tabletteja".

Jotkin lääkkeet saattavat vaikuttaa Rigevidoncont -valmisteen pitoisuuteen veressä, heikentää Rigevidoncont -tablettien ehkäisytehoa tai aiheuttaa odottamatonta verenvuotoa. Tällaisia lääkkeitä ovat mm. seuraavien sairauksien hoitoon käytettävät lääkkeet:

 • epilepsia (esim. primidoni, fenytoiini, barbituraatit, karbamatsepiini, okskarbatsepiini, topiramaatti, hydantoiinit, felbamaatti, rufinamidi, perampaneeli);
 • tuberkuloosi (esim. rifampisiini);
 • HIV ja C-hepatiitti (nk. proteaasinestäjät ja ei-nukleosidirakenteiset käänteiskopioijaentsyymin estäjät kuten ritonaviiri, nevirapiini ja efavirentsi) tai muut infektiot (sieni-infektioihin käytettävä antibiootti griseofulviini);
 • keuhkoverenpainetauti (bosentaani);
 • narkolepsia (modafiniili);
 • bakteeri-infektiot (troleandomysiinin);
 • tietyntyyppiset ihosyövät (vemurafenibi);
 • nivelrikon oireenmukainen hoito (etorikoksibi);
 • Jos käytät ennestään tai haluat käyttää mäkikuismaa sisältäviä rohdosvalmisteita, keskustele ensin lääkärin kanssa, sillä Rigevidoncont ‑tabletit eivät välttämättä sovellu sinulle.

Rigevidoncont -tabletit voivat vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon. Näitä ovat esimerkiksi

 • siklosporiini (käytetään siirteiden hyljinnän ehkäisyyn elinsiirron jälkeen);
 • epilepsialääke lamotrigiini (epilepsiakohtaukset voivat lisääntyä).

Vaikutus laboratoriotutkimuksiin

Jos sinulle tehdään verikokeita, kerro lääkärille tai laboratoriohenkilökunnalle, että käytät ehkäisytabletteja, sillä ehkäisytabletit voivat vaikuttaa joidenkin tutkimusten tuloksiin.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Rigevidoncont-tabletteja ei saa käyttää raskauden aikana. Jos tulet raskaaksi tai luulet olevasi raskaana, lopeta Rigevidoncont-tablettien käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Rigevidoncont-tabletteja ei pidä ottaa imetyksen aikana. Jos imetät ja haluaisit käyttää ehkäisytabletteja, keskustele tästä lääkärin kanssa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Voit ajaa tai käyttää koneita ottaessasi Rigevidoncont-tabletteja.

Rigevidoncont-tabletit sisältävät laktoosia, sakkaroosia, paraoranssia (E110) ja natriumia

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intolerassi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Vihreät vaikuttavaa ainetta sisältämättömät kalvopäällyisteiset tabletit (lumetabletit) sisältävä paraoranssia (E110), joka saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Jos olet käyttänyt muita ehkäisytabletteja ennen Rigevidoncont-tablettien käytön aloittamista, tiedät varmaankin, että useimmat ehkäisytabletit sisältävät 21 tablettia. Näitä ehkäisytabletteja otetaan yksi tabletti 21 päivän ajan, minkä jälkeen pidetään yhden viikon tablettitauko, jolloin ei oteta yhtään tablettia. Rigevidoncont-tabletteja otetaan eri tavalla. Ensin otetaan 21 vaikuttavaa ainetta sisältävää valkoista tablettia, minkä jälkeen jatketaan ottamalla 7 lumetablettia. Siksi tablettitaukoa ei ole, on vain lumetablettiviikko. Koska tabletteja otetaan yksi joka päivä eikä pakkausten välillä pidetä taukoa, niiden ottaminen muodostuu rutiiniksi ja siten tabletin unohtamisriski on pienempi.

Rigevidoncont-pakkauksessa on kahdenvärisiä tabletteja. Pakkaus sisältää 28 tablettia.

Älä sekoita tabletteja keskenään: ota yksi valkoinen tabletti ensimmäiset 21 päivää ja sen jälkeen yksi vihreä tabletti viimeiset 7 päivää. Aloita sen jälkeen heti uusi läpipainopakkaus (21 valkoista ja 7 vihreää tablettia). Siten pakkausten välissä ei ole taukoa.

Tablettien erilaisen koostumuksen takia on välttämätöntä aloittaa ensimmäisestä tabletista läpipainopakkauksen kohdassa Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään, jossa lukee ”Aloita”, ja ottaa tabletti joka päivä. Ota tabletit oikeassa järjestyksessä läpipainopakkaukseen painettujen nuolten ja numeroiden osoittamassa suunnassa.

Läpipainopakkauksen käyttöönotto

Ehkäisytablettien ottamisen seuraamista helpottavat 7 viikonpäivätarranauhaa, joihin on merkitty kaikki 7 viikonpäivää. Valitse se viikonpäivätarranauha, joka alkaa päivästä, jona aloitat tablettien ottamisen. Jos aloitat esimerkiksi keskiviikkona, valitse viikonpäivätarranauha, joka alkaa päivästä ”Ke”.

Aseta tarranauhan ”null”-merkki läpipainopakkauksessa olevan samanlaisen merkin päälle ja kiinnitä tarranauha kohtaan, joka on rajattu mustilla viivoilla. Päivät ja tabletit asettuvat kohdakkain.

Tämän jälkeen joka tabletin yläpuolelle on merkitty päivä, josta näet, oletko ottanut tabletin sinä päivänä. Ota kaikki 28 tablettia taskupakkaukseen merkityn nuolen osoittamassa järjestyksessä.

Valkoiset tabletit pitää ottaa joka päivä suunnilleen samaan aikaan, tarvittaessa pienen vesimäärän kera, ensimmäisen 21 päivän ajan läpipainopakkaukseen merkityn nuolen osoittamassa järjestyksessä. Viimeisen vaikuttavaa ainetta sisältävän tabletin ottamista seuraavana päivänä jatka ottamalla 7 lumetablettia saman läpipainopakkauksen erillisestä ylärivistä. Tabletteja otetaan jatkuvasti. Lääkitystapa auttaa sinua muistamaan tabletin oton aina oikeaan aikaan.

Kuukautiset (tyhjennysvuoto) alkaa yleensä 7 päivän lumetablettijakson aikana. Kuukautiset alkavat tavallisesti toisena tai kolmantena päivänä viimeisen vaikuttavaa ainetta sisältävän valkoisen Rigevidoncont-tabletin ottamisen jälkeen. Kun olet ottanut viimeisen vihreän tabletin, aloita suoraan seuraava läpipainopakkaus, vaikka vuoto ei olisi päättynytkään. Tämä tarkoittaa, että seuraava pakkaus aloitetaan aina samana viikonpäivänä kuin aiempi pakkaus aloitettiin, sillä kuukautiset tulevat aina samana päivänä joka kuukausi.

Kun käytät Rigevidoncont-tabletteja ohjeiden mukaisesti, raskautta ehkäisevä vaikutus jatkuu myös niinä 7 päivänä, jolloin otat lumetabletteja.

Ensimmäisen pakkauksen aloittaminen

 • Jos edeltävän kierron aikana ei ole käytetty ehkäisytabletteja

Aloita Rigevidoncont-tablettien käyttö kierron ensimmäisenä päivänä (eli ensimmäisenä vuotopäivänä). Näin toimien Rigevidoncont-tablettien raskautta ehkäisevä vaikutus alkaa heti ensimmäisenä käyttöpäivänä. Voit myös aloittaa tablettien ottamisen kierron 2.–5. päivänä, mutta tässä tapauksessa sinun on käytettävä jotain estemenetelmää (esim. kondomia) lisäehkäisynä 7 ensimmäisen päivän ajan.

 • Vaihto toisesta hormonaalisesta yhdistelmäehkäisyvalmisteesta, -emätinrenkaasta tai –ehkäisylaastarista

Voit aloittaa Rigevidoncont-tablettien käytön aiemman hormonaalisen yhdistelmäehkäisyvalmisteen viimeisen vaikuttavia aineita sisältävän tabletin ottamista seuraavana päivänä, mutta viimeistään aiemman yhdistelmävalmisteen tavanomaisen tablettitauon tai lumetablettijakson jälkeisenä päivänä. Kun siirryt yhdistelmäehkäisyrenkaasta tai -laastarista Rigevidoncont-tabletteihin, noudata lääkärin ohjeita.

 • Vaihto pelkkää progestiinia sisältävästä ehkäisyvalmisteesta (minipilleristä, ehkäisyruiskeesta, ehkäisykapselista tai progestiinia vapauttavasta kohdunsisäisestä ehkäisimestä (hormonikierukasta))

Voit vaihtaa minipillereistä milloin tahansa (ehkäisykapselista tai hormonikierukasta sen vaihtopäivänä; ehkäisyruiskeesta seuraavana suunniteltuna injektiopäivänä), mutta kaikissa näissä tapauksissa suositellaan lisäehkäisyn (esim. kondomin) käyttöä 7 ensimmäisen tablettipäivän ajan.

 • Abortin tai keskenmenon jälkeen

Voit aloittaa Rigevidoncont-tablettien käytön heti ensimmäisellä raskauskolmanneksella tapahtuneen keskenmenon tai abortin jälkeen. Tällöin et tarvitse lisäehkäisyä.

 • Synnytyksen jälkeen

Lääkäri neuvoo sinua ehkäisytablettien käytöstä toisella raskauskolmanneksella tapahtuneen synnytyksen, keskenmenon tai abortin jälkeen. Hoidon kestolla ei ole rajaa, mutta säännöllisiä lääkärintarkastuksia suositellaan.

 • Jos imetät ja haluat aloittaa Rigevidoncont-tablettien käytön (uudelleen) synnytyksen jälkeen

Ks. kohta ”Imetys”.

Jos otat enemmän Rigevidoncont-tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos otat enemmän Rigevidoncont-tabletteja kuin sinun pitäisi, on epätodennäköistä, että siitä on mitään haittaa, mutta sinulla voi ilmetä pahoinvointia, oksentelua, vatsakipua, rintojen kipua, tunnottomuutta tai uneliaisuutta/väsymystä ja nuorilla tytöillä voi ilmetä lievää emätinverenvuotoa. Jos sinulla on joitain näistä oireista, kerro lääkärille, joka osaa neuvoa, mitä sinun tulee mahdollisesti tehdä.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Rigevidoncont-tabletteja

Jos unohdat ottaa lumetabletteja (vihreitä tabletteja), tällä ei ole mitään vaikutusta Rigevidoncont-tablettien tehoon. Hävitä unohtunut lumetabletti, jottet vahingossa pitkitä lumetablettiviikkoa, mikä voi heikentää Rigevidoncont-tablettien tehoa.

Jos unohdat ottaa vaikuttavaa ainetta sisältäviä tabletteja (valkoisia tabletteja), noudata seuraavia ohjeita:

 • Jos tabletin ottaminen on myöhässä alle 12 tuntia, Rigevidoncont-tablettien ehkäisyteho ei ole heikentynyt. Ota myöhässä oleva tabletti heti kun muistat ja jatka tablettien ottamista tavanomaiseen aikaan.
 • Jos tabletin ottaminen on myöhässä yli 12 tuntia, Rigevidoncont-tablettien ehkäisyteho voi olla heikentynyt. Tehon heikkenemisen riski on sitä suurempi, mitä useampi tabletti on unohtunut.

Heikentyneen ehkäisytehon riski on suurimmillaan, jos unohdat tabletin läpipainopakkauksen alussa tai kolmannen viikon lopussa. Tällaisessa tilanteessa noudata seuraavia ohjeita:

 • Useampi kuin yksi tabletti unohtunut pakkauksesta

Kysy neuvoa lääkäriltä.

 • Yksi tabletti unohtunut 1. viikolla

Ota unohtunut tabletti heti kun muistat, vaikka tällöin olisikin otettava kaksi tablettia samalla kertaa. Ota seuraavat tabletit taas tavanomaiseen aikaan ja käytä lisäehkäisyä, kuten kondomia, seuraavien 7 päivän ajan. Jos olet ollut yhdynnässä tabletin unohtamista edeltäneellä viikolla, raskauden mahdollisuus on olemassa. Kysy tällöin neuvoa lääkäriltä.

 • Yksi tabletti unohtunut 2. viikolla

Ota unohtunut tabletti heti kun muistat, vaikka tällöin olisikin otettava kaksi tablettia samalla kertaa. Ota seuraavat tabletit tavanomaiseen aikaan.

Jos Rigevidoncont-tabletteja on otettu säännöllisesti ohjeen mukaan 7 päivän ajan ennen unohtunutta tablettia, lisäehkäisyä ei tarvita. Jos näin ei kuitenkaan ole tai olet unohtanut useamman kuin yhden tabletin, sinun on käytettävä lisäehkäisyä 7 päivän ajan.

 • Yksi tabletti unohtunut 3. viikolla

Voit valita jommankumman seuraavista kahdesta vaihtoehdosta: Valmisteen ehkäisyteho on uhattuna, koska lumetablettijakso on lähellä. Ehkäisytehon heikkeneminen voidaan kuitenkin estää mukauttamalla tablettien käyttöä. Siten noudattamalla yhtä ohjetta seuraavasta kahdesta vaihtoehdosta lisäehkäisyä ei tarvita, jos Rigevidoncont-tabletteja on otettu ohjeen mukaan 7 päivän ajan ennen ensimmäistä unohtunutta tablettia. Jos et ole ottanut Rigevidoncont-tabletteja ohjeen mukaan 7 päivän ajan ennen ensimmäistä unohtunutta tablettia, noudata yhtä seuraavista ohjeista. Seuraavan 7 päivän ajan tulee lisäksi käyttää jotain samanaikaista estemenetelmää (kuten kondomia).

 1. Ota unohtunut tabletti heti kun muistat, vaikka tällöin olisikin otettava kaksi tablettia samalla kertaa. Ota seuraavat tabletit tavanomaiseen aikaan. Älä ota lumetabletteja, vaan hävitä ne ja aloita seuraava pakkaus.Kuukautiset (tyhjennysvuoto) tulevat todennäköisesti toisen pakkauksen lopussa, kun otat lumetabletteja, vaikka tiputtelu- tai läpäisyvuotoa voi esiintyä toisen pakkauksen aikana.
 2. Voit myös lopettaa vaikuttavia aineita sisältävien valkoisten tablettien ottamisen ja aloittaa suoraan 7 vihreän lumetabletin ottamisen (ennen tätä lumetablettiviikkoa merkitse muistiin päivä, jolloin unohdit tabletin). Jos haluat aloittaa uuden läpipainopakkauksen aina samana viikonpäivänä, ota lumetabletteja vähemmän kuin 7 päivää.

Jos noudatat jompaakumpaa näistä ohjeista, ehkäisyteho säilyy.

 • Jos olet unohtanut ottaa tabletin eivätkä kuukautiset tule lumetablettiviikon aikana, saatat olla raskaana. Kysy lääkäriltä neuvoa, ennen kuin aloitat seuraavan pakkauksen.

Jos lopetat Rigevidoncont-tablettien oton

Voit lopettaa Rigevidoncont-tablettien ottamisen milloin tahansa Jos lopetat Rigevidoncont-tablettien käytön tullaksesi raskaaksi, käytä toista ehkäisymenetelmää, kunnes saat normaalit kuukautiset. Tällöin lääkärin on helpompi arvioida, milloin lapsi syntyy.

Jos sinulla on vatsatauti

Jos oksennat tai sinulla on ripuli 3–4 tunnin sisällä tabletin ottamisesta, vaikuttavat aineet eivät ole ehkä imeytyneet kokonaan. Tällöin noudatetaan edellä olevia tablettien unohtamista koskevia ohjeita. Jos oksennat tai sinulla on ripulia, käytä toista ehkäisymenetelmää, kuten kondomia, yhdynnässä vatsataudin aikana ja seuraavan seitsemän päivän ajan.

Jos haluat lykätä tai siirtää kuukautisia

Jos haluat siirtää tai muuttaa kuukautisten alkamispäivää, kysy lääkäriltä neuvoa.

Jos haluat siirtää kuukautisia

Kuukautisia (tyhjennysvuotoa) voi siirtää uuden pakkauksen loppuun, jos jätät vihreät lumetabletit ottamatta ja jatkat seuraavan Rigevidoncont-pakkauksen tableteilla. Tätä ei kuitenkaan suositella. Tänä aikana voi esiintyä läpäisy- tai tiputteluvuotoa. Aloita seuraava pakkauksen toisen pakkauksen lumetablettijakson eli 7 vihreän lumetabletin ottamisen jälkeen.

Jos haluat muuttaa kuukautisten alkamispäivää

Jos otat ehkäisytabletteja ohjeiden mukaan, kuukautisesi (tyhjennysvuoto) alkavat lumetablettijakson aikana. Jos haluat muuttaa kuukautisten alkamispäivää, voit tehdä sen lyhentämällä lumetablettijaksoa (ei yli 7 päivää!).

Jos esimerkiksi lumetablettijaksosi alkaa tavallisesti perjantaina ja haluat muuttaa sen tiistaiksi (3 päivää aikaisemmaksi), sinun täytyy aloittaa uusi läpipainopakkaus 3 päivää tavanomaista aikaisemmin. Jos teet lumetablettijaksosta hyvin lyhyen (esimerkiksi korkeintaan 3 päivää), kuukautisesi saattavat jäädä tulematta lumetablettijakson aikana. Tänä aikana voi esiintyä läpäisy- tai tiputteluvuotoa.

Jos et ole varma miten menetellä, kysy lääkäriltä neuvoa.

Jos sinulla esiintyy ylimääräistä vuotoa

Joillakin naisilla voi esiintyä vähäistä läpäisy- tai tiputteluvuotoa, kun he käyttävät Rigevidoncont‑tabletteja, varsinkin ensimmäisten kuukausien aikana. Tästä vuodosta ei tarvitse yleensä huolestua, ja se loppuu päivässä tai parissa. Jatka tablettien ottamista tavalliseen tapaan. Ongelman tulisi hävitä muutaman ensimmäisen pakkauksen jälkeen.

Jos vuodot tulevat uudestaan, kestävät pitkään tai ovat häiritseviä, kerro siitä lääkärille.

Jos kuukautiset jäävät tulematta

Jos olet ottanut kaikki tabletit ohjeen mukaan eikä sinulla ole ollut vatsatautia etkä ole käyttänyt muita lääkkeitä, on hyvin epätodennäköistä, että olet raskaana. Jatka Rigevidoncont-tablettien käyttöä tavalliseen tapaan.

Jos kuukautiset jäävät tulematta kaksi kertaa peräkkäin, voit olla raskaana. Kerro asiasta heti lääkärille. Älä jatka tablettien ottamista, ennen kuin olet tehnyt raskaustestin ja saanut lääkäriltä ohjeet.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu mitä tahansa seuraavista angioedeeman oireista: kasvojen, kielen ja/tai nielun turvotusta ja/tai nielemisvaikeuksia tai nokkosihottumaa, johon voi liittyä hengitysvaikeuksia (ks. myös kohta ”Varoitukset ja varotoimet”).

Jos havaitset jonkin haittavaikutuksen, varsinkin jos se on vaikea tai sitkeästi jatkuva, tai jos terveydentilassasi tapahtuu jokin muutos, jonka arvelet voivan johtua Rigevidoncont‑valmisteesta, kerro asiasta lääkärille.

Kaikilla yhdistelmäehkäisyvalmisteita käyttävillä naisilla on suurentunut laskimoveritulppien (laskimotromboembolian) tai valtimoveritulppien (valtimotromboembolian) riski. Katso lisätietoja yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttämisen riskeistä kohdasta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Rigevidoncont–valmistetta”.

Yleisimmät raportoidut haittavaikutukset (> 10 %) kliinisten tutkimusten ja markkinoille tulon jälkeisen seurannan aikana olivat epäsäännöllinen vuoto ja päänsärky (myös migreeni).

Yleiset haittavaikutukset (enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

Emätintulehdus (myös emättimen hiivatulehdus), mielialan muutokset (myös masennus), seksuaalisen halukkuuden muutokset, hermostuneisuus, huimaus, pahoinvointi, oksentelu, vatsakipu, akne, rintojen arkuus, rintojen kipu, rintojen suureneminen ja eritevuoto rinnoista, epäsäännöllinen vuoto, kohdunkaulan poikkeavuudet (kohdunkaulan ektropiumin muutos) ja emätineritteen poikkeavuudet, kuukautisten poisjäänti tai niukkuus, nesteen kertyminen/turvotus, painon muutokset.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

Ruokahalun muutokset, kohonnut verenpaine, vatsakrampit, vatsan turvotus, ihottuma, maksaläiskät (kellanruskeat läiskät iholla), jotka saattavat olla pitkäaikaisia, runsas karvankasvu, hiustenlähtö, kohonnut verenpaine, seerumin rasvapitoisuuksien muutokset (myös liiallinen triglyseridipitoisuus).

Harvinaiset haittavaikutukset (enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta)

Vaikea allerginen reaktio (anafylaktinen reaktio, johon liittyy hyvin harvinaisissa tapauksissa nokkosihottuma, kasvojen tai kielen turvotus, vaikeat verenkiertoelimistön ja hengityselinten häiriöt), glukoosi-intoleranssi, piilolinssien aiheuttama silmien ärsytys, ihon keltaisuus, ihon kyhmyruusu (kivuliaat, punoittavat ihokyhmyt), haitallisia veritulppia laskimossa tai valtimossa, esimerkiksi:

 • jalassa tai jalkaterässä (ts. syvä laskimotukos)
 • keuhkoissa (ts. keuhkoembolia)
 • sydänkohtaus
 • aivohalvaus, pieniä tai ohimeneviä aivohalvausta muistuttavia oireita (ohimenevä aivoverenkiertohäiriö eli TIA)
 • veritulppia maksassa, vatsassa/suolistossa, munuaisissa tai silmässä.

Veritulpan mahdollisuus saattaa olla suurempi, jos sinulla on tätä riskiä suurentavia sairauksia tai tiloja (ks. kohdasta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä lisätietoja veritulppien riskiä lisäävistä tiloista tai sairauksista ja veritulpan oireista).

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta)

Hyvän- tai pahanlaatuiset maksakasvaimet, lupuksen (immuunijärjestelmän sairaus) paheneminen, verisairaus porfyrian paheneminen, korean (pakkoliikkeitä aiheuttavan sairauden) paheneminen, näköhermon tulehdus, veritulpat silmän verisuonissa, suonikohjujen paheneminen, paksusuolitulehdus (iskeeminen koliitti), haimatulehdus, sappirakkovaivat (myös sappikivet), erythema multiforme (ihottuma, johon liittyy maalitaulun muotoinen punoitus tai haavaumia), hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä (HUS, munuaisten vajaatoimintaa aiheuttava veren hyytymishäiriö), seerumin folaattipitoisuuden pieneneminen.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

Tulehduksellinen suolistosairaus (Crohnin tauti, haavainen paksusuolitulehdus), maksavaurio (esim. maksatulehdus, maksan toimintahäiriö).

Ennen verikokeiden ottoa

Kerro lääkärille tai laboratoriohenkilökunnalle käyttäväsi ehkäisytabletteja, sillä ehkäisytabletit saattavat vaikuttaa joidenkin kokeiden tuloksiin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä tätä lääkettä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Rigevidoncont sisältää

Vaikuttavat aineet ovat levonorgestreeli ja etinyyliestradioli. Yksi valkoinen päällystetty tabletti sisältää 150 mikrogrammaa levonorgestreelia ja 30 mikrogrammaa etinyyliestradiolia.

Muut aineet ovat.

Vaikuttavaa ainetta sisältävät tabletit:

Tabletin ydin:

kolloidinen vedetön piidioksidi, magnesiumstearaatti, talkki, maissitärkkelys, laktoosimonohydraatti.

Päällyste:

kolloidinen vedetön piidioksidi, talkki, sakkaroosi, kalsiumkarbonaatti, titaanidioksidi (E171), kopovidoni K-28, makrogoli 6000, kopovidoni K-30, karmelloosinatrium.

Lumetabletit:

Tabletin ydin:

vedetön laktoosi, mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu maissitärkkelys, kolloidinen vedetön piidioksidi, magnesiumstearaatti.

Päällyste:

povidoni K-90, titaanidioksidi (E171), makrogoli 6000, sakkaroosi, indigokarmiini alumiinilakka (E132), kinoliinikeltainen alumiinilakka (E104), natriumbentsoaatti (E211), paraoranssi alumiinilakka (E110), talkki, kalsiumkarbonaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Vaikuttavaa ainetta sisältävät tabletit ovat valkoisia, pyöreitä, kaksoiskuperia sokeripäällysteisiä tabletteja, joiden halkaisija on noin 6 mm.

Lumetabletit ovat vihreitä, pyöreitä, kaksoiskuperia sokeripäällysteisiä tabletteja, joiden halkaisija on noin 7 mm.

Rigevidoncont päällystetyt tabletit on pakattu PVC/PVDC/alumiini-läpipainopakkauksiin. Läpipainopakkaukset on pakattu kartonkipakkauksiin. Jokaisessa pakkauksessa on myös pakkausseloste, säilytyspussi ja viikonpäivätarroja.

Jokainen pakkaus sisältää 1, 3, 6 tai 13 kalenteripakkausta, joissa on 21 vaikuttavaa ainetta sisältävää päällystettyä tablettia + 7 päällystettyä lumetablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja:

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

1103 Budapest

Unkari

Lisätietoja antaa:

Gedeon Richter Nordics AB

Norra Stationsgatan 61

113 43 Stockholm

Ruotsi

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissajäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Belgia: Levorichter 30 Continu

Tanska: Rigevidon 28

Suomi: Rigevidoncont

Ruotsi: Rigevidoncont

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 25.03.2020

Yrityksen yhteystiedot:

GEDEON RICHTER NORDICS AB
Barnhusgatan 22, 5tr
111 23 Stockholm
Sweden

medinfo.fi@gedeonrichter.eu
09 2319 5191
Tukkuliike: Oriola