DOLERIN tabletti, kalvopäällysteinen 500/150 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (7 mt, 29.04.2023 22:39:10)

Dolerin 500 mg/150 mg kalvopäällysteiset tabletit

parasetamoli/ibuprofeeni

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Dolerin on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Dolerinia
3. Miten Dolerinia otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Dolerinin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Dolerin sisältää sekä parasetamolia että ibuprofeenia.

Ibuprofeeni kuuluu tulehduskipulääkkeisiin. Se lievittää kipua ja tulehdusta (turvotusta, punoitusta tai arkuutta) ja laskee kuumetta. Parasetamoli on kipulääke, joka lievittää kipua ja laskee kuumetta.

Dolerinia käytetään akuutin kivun, kuten päänsäryn (ei migreenipäänsäryn), selkäkivun, hammassäryn, lihaskivun ja kurkkukivun tilapäiseen lievitykseen. Dolerinia käytetään myös kuumeeseen.

Parasetamolia ja ibuprofeenia jota Dolerin sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Dolerinia

 • jos olet allerginen parasetamolille ja/tai ibuprofeenille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on tai on ollut ruoansulatuskanavan verenvuotoa, mikä voi näkyä ulosteen mukana tulevana verenvuotona, mustana tervamaisena ulosteena tai veriripulina
 • jos sinulla on parhaillaan, on äskettäin ollut tai on joskus ollut maha- tai pohjukaissuolihaava
 • jos sinulla on astma, nokkosihottuma tai allergisia reaktioita asetyylisalisyylihapon tai muiden tulehduskipulääkkeiden käytön jälkeen
 • jos käytät säännöllisesti suuria määriä alkoholia
 • jos sinulla on vaikea-asteinen munuaisten tai maksan vajaatoiminta
 • jos sinulla on vaikea-asteinen sydämen vajaatoiminta
 • jos sinulla on aivoverenvuoto tai mitään muuta aktiivista vuotoa
 • jos sinulla on verisolujen muodostumiseen liittyviä ongelmia tai kohonnut taipumus verenvuotoon
 • jos meneillään on raskauden viimeinen kolmannes.

Varoitukset ja varotoimet

Ibuprofeenin kaltaisilla tulehdusta lievittävillä lääkkeillä ja kipulääkkeillä saattaa olla vaikutusta hieman kohonneeseen sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riskiin, varsinkin suurina annoksina. Älä ota lääkettä suositeltua suurempia annoksia tai jatka hoitoa suositeltua pidempään.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Dolerinia, jos sinulla on

 • sydänvikoja, esimerkiksi sydämen vajaatoiminta tai rintakipua (angina pectoris), tai jos sinulla on ollut sydänkohtaus, ääreisverisuonten sairaus (eli jalkojen heikko verenkierto, joka johtuu kapeista tai tukkeutuneista valtimoista) tai minkäänlainen aivohalvaus (mukaan lukien ohimenevä aivoverenkiertohäiriö eli TIA), tai sinulle on tehty ohitusleikkaus.
 • korkea verenpaine, diabetes tai korkea kolesteroli, suvussasi on ollut sydänsairauksia tai aivahalvauksia tai jos tupakoit.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Dolerinia

 • jos sinulla maksa- tai munuaissairaus tai jos kärsit kuivumisesta
 • jos käytät muita särkylääkkeitä, mukaan lukien parasetamoli ja tulehduskipulääkkeet sekä asetyylisalisyylihappo, sillä tämä voi nostaa vaikea-asteisten haittavaikutusten riskiä
 • jos olet iäkäs (yli 65-vuotias), sillä tähän liittyy kohonnut haittavaikutusriski
 • jos sairastat parhaillaan vesirokkoa
 • jos sinulla on porfyria
 • jos sinulla on infektio – katso tarkempia tietoja jäljempänä kohdasta ”Infektiot”
 • jos sinulla on tai on ollut jokin muu sairaus mukaan lukien:
  • närästystä, ruoansulatusvaivoja, mahahaava tai jotain muita vatsavaivoja
  • vaikea-asteinen ihoreaktio, kuten Stevens-Johnsonin oireyhtymä tai toksinen epidermaalinen nekroosi
  • astma
  • verenvuototaipumus tai muita vereen liittyviä ongelmia
  • suolistosairaus, kuten haavainen koliitti tai Crohnin tauti
  • nilkkojen tai jalkojen turvotus
  • autoimmuuni sairaus, kuten systeeminen lupus erythematosus.

Ihoreaktiot

Vakavista ihoreaktioista on raportoitu Dolerin-hoidon yhteydessä. Lopeta Dolerin-valmisteen ottaminen ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos sinulle tulee ihottuma, limakalvovaurioita, rakkuloita tai muita allergiaoireita, koska nämä voivat olla hyvin vakavan ihoreaktion ensimmäisiä oireita. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Kipua lievittävien lääkkeiden pitkittynyt tai säännöllinen käyttö voi aiheuttaa päänsärkyä, jota ei saa hoitaa annosta lisäämällä. Jos näin tapahtuu, lopeta lääkkeen käyttö ja ota yhteys lääkäriin.

Älä koskaan ota suurempaa Dolerin-annosta kuin mitä annosteluohjeessa sanotaan. Suositeltua suurempi annos ei lievitä kipua paremmin. Sen sijaan se voi aiheuttaa vaikea-asteisen maksavaurion. Maksavaurion oireet ilmenevät yleensä muutaman päivän jälkeen. Siksi on tärkeää, että otat yhteyden lääkäriin mahdollisimman nopeasti, jos olet ottanut liian suuren annoksen.

Älä käytä Dolerinia ilman lääkärin määräystä, jos sinulla on alkoholiongelma tai maksavaurio. Älä myöskään käytä Dolerinia yhdessä alkoholin kanssa. Alkoholin päihdyttävä vaikutus ei lisäänny Dolerinia ottamalla.

Jos lääkäri määrää sinut virtsakokeisiin, kerro lääkärille, että käytät Dolerinia. Tämä lääkevalmiste voi johtaa joidenkin kokeiden kohdalla virheelliseen tulokseen.

Infektiot
Dolerin voi peittää infektion merkkejä, joita ovat muun muassa kuume ja kipu. Siksi on mahdollista, että Dolerin voi viivästyttää infektion asianmukaisen hoidon aloittamista, jolloin komplikaatioiden riski kasvaa. Näin on havaittu tapahtuvan bakteerien aiheuttaman keuhkokuumeen ja vesirokkoon liittyvien bakteeriperäisten ihoinfektioiden yhteydessä. Jos käytät tätä lääkettä silloin, kun sinulla on infektio, ja jos infektion oireet jatkuvat tai pahenevat, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Lapset ja nuoret
Dolerinia ei pidä käyttää lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Dolerin
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Dolerin saattaa vaikuttaa muihin lääkevalmisteisiin ja muut lääkevalmisteet saattavat vaikuttaa siihen. Esimerkkejä tällaisista lääkevalmisteista ovat:

 • antikoagulantit (verta ohentavat tai hyytymistä estävät lääkkeet, kuten aspiriini/asetyylisalisyylihappo, varfariini tai tiklopidiini)
 • epilepsialääkkeet tai kohtausten hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. fenytoiini, fenobarbitaali, karbamatsepiini)
 • kloramfenikoli, korva- ja silmätulehdusten hoitoon käytettävä antibiootti
 • probenesidi, kihtilääke
 • tsidovudiini, HIV-lääke
 • tuberkuloosin hoitoon tarkoitetut lääkkeet, kuten isoniatsidi ja rifampisiini
 • asetyylisalisyylihappo, salisylaatit ja muut tulehduskipulääkkeet
 • korkeaa verenpainetta alentavat lääkkeet (ACE:n estäjät, kuten kaptopriili, beetasalpaajat, kuten atenololi, angiotensiini II -reseptorien salpaajat, kuten losartaani
 • sydänsairauksien hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. digoksiini tai beetasalpaajat)
 • mifepristoni, raskauden lääkinnälliseen keskeytykseen käytettävä lääke
 • diureetit eli nesteenpoistolääkkeet
 • manian ja masennuksen hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. litium tai selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät)
 • metotreksaatti, jota käytetään niveltulehduksen ja joidenkin syöpätyyppien hoitoon
 • kortikosteroidit, kuten prednisoni, kortisoni
 • pahoinvointilääkkeet (esim. metoklopramidi ja domperidoni)
 • korkean kolesterolin hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. kolestyramiini)
 • takrolimuusi tai siklosporiini, elinsiirron jälkeen käytettävät hylkimisenestolääkkeet
 • sulfonyyliureat: diabeteslääkkeet
 • antibiootit, jotka tunnetaan nimellä aminoglykosidit
 • sienilääkkeet, kuten vorikonatsoli tai flukonatsoli.

Lääkäri ja apteekkihenkilökunta osaavat kertoa enemmän näistä lääkkeistä ja antaa toimintaohjeita.

Myös muut lääkevalmisteet saattavat vaikuttaa Dolerin-hoitoon tai hoito saattaa vaikuttaa muihin lääkevalmisteisiin. Keskustele aina lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät samanaikaisesti Dolerinia ja muita lääkkeitä.

Älä käytä erityyppisiä kipua lievittäviä lääkkeitä samaan aikaan, ellei lääkäri ole niin määrännyt (ks. myös kohta Varoitukset ja varotoimet).

Dolerin alkoholin kanssa
Älä käytä Dolerinia ilman lääkärin määräystä, jos sinulla on alkoholiongelma tai maksavaurio. Älä myöskään käytä Dolerinia yhdessä alkoholin kanssa. Alkoholin päihdyttävä vaikutus ei lisäänny Dolerinia ottamalla.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaana olevien naisten ei pidä käyttää Dolerinia raskauden viimeisen kolmanneksen aikana.

Raskautta suunnittelevien tai raskaana olevien naisten on vältettävä Dolerinin käyttöä. Hoito koska tahansa raskauden aikana tulisi toteuttaa vain, jos se on selkeästi tarpeen, ja lääkärin määräyksiä on noudatettava.

Dolerinia voi käyttää imetyksen aikana, jos käyttö on lyhytaikaista ja käytetään suositeltua annosta.

Dolerin voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Sinun tulisi kertoa lääkärille mikäli suunnittelet raskautta tai jos sinulla on ollut vaikeuksia tulla raskaaksi.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Dolerin voi aiheuttaa joillekin henkilöille huimausta, uneliaisuutta, väsymystä tai näköhäiriöitä. Tämä on otettava huomioon tilanteissa, jotka edellyttävät hyvää tarkkaavaisuutta, kuten autoa ajaessa. Ole varovainen ajaessa ja koneita käyttäessä, ennen kuin tiedät, kuinka Dolerin vaikuttaa sinuun. Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Dolerin sisältää laktoosia:
Jos tiedät, ettet siedä joitakin sokereita, käänny lääkärin puoleen ennen tämän lääkevalmisteen käyttämistä.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Dolerin on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön.

Oireiden lievittämiseen on käytettävä pienintä tehokasta annosta lyhyimmän mahdollisen ajan. Jos sinulla on infektio, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos oireet (kuten kuume ja kipu) jatkuvat tai pahenevat (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä).

Suositeltua suuremmat annokset voivat johtaa vakaviin riskeihin.

Aikuiset: Suositeltu annos on 1 - 2 tablettia kuuden tunnin välein tarpeen mukaan.

Älä ota yli kahdeksaa tablettia 24 tunnin aikana.

Dolerin-tabletit voidaan ottaa joko aterian yhteydessä tai sellaisenaan. Valmiste otetaan vesilasillisen kanssa.

Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.

Iäkkäät potilaat: Ei ole näyttöä siitä, että annosta olisi muutettava iäkkäiden potilaiden kohdalla. Jos olet iäkäs, voit kuitenkin olla alttiimpi saamaan vaikea-asteisia haittavaikutuksia, erityisesti ruoansulatuskanavan verenvuotoa ja perforaatiota.

Maksa- tai munuaissairaudet: Jos sinulla on maksa- tai munuaissairaus, annostasi voi olla tarpeen pienentää tai aikaa annosten välillä lisätä. Kysy neuvoa lääkäriltä.

Jos otat enemmän Dolerinia kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.. Toimi näin, vaikka merkkejä oireista tai myrkytyksestä ei olisikaan.

Mahdollisia oireita ovat pahoinvointi, vatsakivut, oksentelu (verioksennuksia voi esiintyä), päänsärky, korvien soiminen, sekavuus ja epävakaat silmien liikkeet. Suurilla annoksilla on raportoitu seuraavia oireita: uneliaisuutta, rintakipua, sydämentykytystä, tajunnan menetystä, kouristuksia (lähinnä lapsilla), heikkoa oloa ja huimausta, verta virtsassa, kylmän tunnetta ja hengitysongelmia.

Liiallisen Dolerin-tablettimäärän ottaminen voi johtaa viiveellä ilmenevään vaikea-asteiseen maksavaurioon, joka voi olla hengenvaarallinen. Saatat tarvita kiireellistä lääkärin hoitoa.

Jos unohdat ottaa Dolerinia
Jos on jo melkein seuraavan annoksen aika, jätä unohtunut annos väliin ja ota seuraava annos suunniteltuun aikaan. Muussa tapauksessa ota annos heti kun muistat ja palaa sitten normaaliin aikatauluun. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos et ole varma siitä, kannattaako annos jättää väliin, ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

Jätä annosten välille aina ainakin kuusi tuntia.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Jos sinulla ilmenee mitä tahansa näistä vaikea-asteisista haittavaikutuksista, lopeta Dolerinin käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin tai hakeudu lähimmän sairaalan ensiapuun.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla sadasta):

 • Veren tai kahvinpuruilta näyttävän aineksen oksentaminen. Ulosteen mukana tuleva verenvuoto, musta tervamainen uloste tai veriripuli. Nämä voivat olla suolistoverenvuodon merkkejä.
 • Kasvojen, huulten tai kielen turpoaminen, mikä voi aiheuttaa nielemis- tai hengitysvaikeuksia. Äkillinen tai vaikea kutina, ihottuma, nokkosihottuma (urtikaria). Nämä voivat olla vaikea-asteisen allergisen reaktion merkkejä.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla 10 000:sta):

 • Astma, hengityksen vinkuminen, hengenahdistus.

Hyvin harvinaisissa tapauksissa on raportoitu vaikea-asteisista ihoreaktioista.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

 • Kuume, yleinen huonovointisuus, pahoinvointi, vatsakipu, päänsärky ja niskajäykkyys. Nämä voivat olla aivokalvontulehduksen merkkejä.
 • Vakavaa ihoreaktiota, jota kutsutaan DRESS-oireyhtymäksi, voi esiintyä. DRESS- oireyhtymän oireita ovat: ihottuma, kuume, imusolmukkeiden turvotus ja lisääntynyt eosinofiilien määrä veressä (eräs valkosolutyyppi)
 • Punoittava, hilseilevä laajalle levinnyt ihottuma, johon liittyy ihonalaisia paukamia ja rakkuloita, pääasiassa ihopoimuissa, vartalossa ja yläraajoissa, sekä kuume hoidon alussa (akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi). Lopeta Dolerin-valmisteen käyttö, jos saat tällaisia oireita, ja hakeudu heti hoitoon. Ks. myös kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä.

Muita haittavaikutuksia:

Yleiset (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla kymmenestä):

 • Muutokset maksan tai munuaisten toiminnassa (määritetty verikokein)
 • Korvien soiminen (tinnitus)
 • Pahoinvointi tai oksentelu
 • Närästys tai vatsakipu
 • Krampit, turvotus, ilmavaivat, epämukava tunne vatsassa, ummetus tai ripuli
 • Ihottumat, kutina, huulten, silmien, käsien tai jalkojen turvotus
 • Heitehuimaus
 • Väsymys, levottomuus, ärtyneisyys, hermostuneisuus
 • Päänsärky, huimaus
 • Nesteen kertyminen ja turvotus, joka yleensä katoaa, kun hoito lopetetaan

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla sadasta):

 • Maha- tai pohjukaissuolihaava, ruoansulatuskanavan verenvuoto, vatsakipu (gastriitti)
 • Huuli- ja suutulehdus (stomatiitti)
 • Olemassa olevan haavaisen koliitin tai Crohnin taudin paheneminen
 • Haimatulehdus (pankreatiitti)
 • Virtsaamisvaikeudet
 • Muutokset puna- tai valkosolujen määrässä tai muut muutokset veren koostumuksessa tai happamuudessa (määritetty verikokein)
 • Rintojen kasvu miehillä
 • Epätavallisen matala verensokeri (hypoglykemia)
 • Mielialamuutokset, esim. masennus, sekavuus, emotionaalinen epävakaus, unettomuus, unisuus
 • Anemian merkit, kuten väsymys, päänsäryt, hengästyminen ja kalpeus
 • Toistuvien tai huolta herättävien infektioiden oireet, kuten kuume, vaikea-asteiset vilunväristykset, kurkkukipu tai suun haavaumat
 • Verenvuoto tai tavallista suurempi herkkyys saada mustelmia, punertavat tai purppuraiset läikät ihon alla
 • Allergiset reaktiot
 • Silmäongelmat, kuten näön hämärtyminen, värinäön muutokset tai sokeat pisteet
 • Hidas tai nopea syke
 • Ihoreaktiot ja valoherkkyys
 • Munuaisongelmat, jotka aiheuttavat virtsaamistarpeen tihenemistä tai vähenemistä, jalkojen turvotusta, verivirtsaisuutta tai kipua vatsan sivulla
 • Hiustenlähtö

Harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla tuhannesta):

 • Käsien ja jalkojen kihelmöinti
 • Epänormaalit unet, hallusinaatiot

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla 10 000:sta):

 • Liikkumiseen liittyvät ongelmat, kuten kykenemättömyys olla paikallaan tai aloittaa liike ja hallita sitä
 • Ahdistus ja levottomuus
 • Kontrolloimaton tärinä tai kouristukset (kohtaukset)
 • Suolitukos
 • Pehmytkudostulehdus, epätavallinen painonnousu, nilkkojen tai jalkojen turpoaminen
 • Ihon palamisoireet auringossa (kuten punoitus, kutina, turvotus, rakkulat), joka voi ilmetä tavallista nopeammin
 • Voimakas hikoilu
 • Nopea tai epäsäännöllinen syke, sydämentykytykset
 • Sydämen vajaatoiminta, sydänkohtaus, korkea verenpaine tai matala verenpaine
 • Munuaisten vajaatoiminta
 • Maksavaivat ja ihon ja/tai silmien keltaisuus (keltatauti)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ja nuorten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 30° C.

Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa valolta suojattuna.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa tai läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän "EXP" jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Dolerin sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat parasetamoli ja ibuprofeeni. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 500 mg parasetamolia ja 150 mg ibuprofeenia.
 • Muut aineet ovat: maissitärkkelys, esigelatinoitu maissitärkkelys, mikrokiteinen selluloosa, kroskarmelloosinatrium, magnesiumstearaatti, talkki Tabletin päällyste: HPMC 2910/hypromelloosi 15cP (E464), laktoosimonohydraatti, titaanidioksidi (E171), makrogoli/PEG-4000, natriumsitraattidihydraatti (E331).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Kalvopäällysteiset Dolerin-tabletit ovat valkoisia, kapselinmuotoisia kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden pituus on 19 mm. Tablettien toisella puolella on jakouurre ja toinen puoli on sileä.

Tabletit toimitetaan läpipainopakkauksissa, jotka sisältävät 24, 30, 32, 50 tai 100 kalvopäällysteistä tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:
Karo Pharma AB
Box 16184
103 24 Tukholma
Ruotsi
medinfo@karopharma.com

Valmistaja:
Alterno AD d.o.o., PE
Brnčičeva ulica 29
Ljubljana-Črnuče, 1231
Slovenia

Aziende Chimiche Riunite
Angelini Francesco ACRAF SPA
Via Vecchia del Pinocchio 22
60131 Ancona
Italia

Yrityksen yhteystiedot:

KARO PHARMA AB
Box 16184
103 24 Stockholm
Sweden

info@karopharma.se
www.karopharma.se
+46 10 330 23 10
Tukkuliike: Tamro