DAKTARIN puuteri 2 %

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,8 mt, 21.11.2019 23:05:36)

Daktarin 2 % puuteri

mikonatsolinitraatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta sinun tulee käyttää Daktarinia huolellisesti parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi. Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Daktarin on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Daktarinia
 3. Miten Daktarinia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Daktarinin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
 

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Daktarinia käytetään erilaisten hiiva- ja muiden sienien aiheuttamiin tulehduksiin päänahan, kasvojen, vartalon sekä käsien ja jalkojen (jalkasilsa) iholla sekä sieni-ihottumien alueelle tuleviin toissijaisiin bakteeri-ihottumiin.

 

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Daktarinia

 • jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle, muille samanlaisille sienilääkkeille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Daktarinia.

Daktarin saattaa aiheuttaa vakavia allergisia reaktioita. Tarkkaile allergisen reaktion oireita kun käytät Daktarinia. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Kädet tulee pestä huolellisesti Daktarinin käytön jälkeen, ellei hoito ole tarkoitettu käsien iholle. Sieni-infektioiden leviämisen välttämiseksi käytä vain omaa pyyhettä ja vaihda usein vaatteita, jotka joutuvat kosketukseen tulehtuneiden ihoalueiden kanssa. Vältä valmisteen joutumista silmiin.

Muut lääkevalmisteet ja Daktarin

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Ennen Daktarinin käyttöä keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos sinulla on veren hyytymistä estävä lääkitys (kuten esim. varfariini).

Mikonatsoli saattaa muuttaa myös eräiden muiden reseptilääkkeiden vaikutusta. Kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista ennen Daktarinin käyttöä.

Lääkärille: Jos potilas käyttää myös muita lääkkeitä, kuten varfariinia, suun kautta otettavia sokeritautilääkkeitä tai fenytoiinia, näiden vaikutukset voivat vahvistua.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Daktarin imeytyy iholta verenkiertoon hyvin heikosti. Lääkkeen erittymisestä äidinmaitoon ei ole tietoa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tällä lääkkeellä ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Daktarin sisältää talkkia

Talkki voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia. Levitä puuteria lähellä ihoa, jotta lääkettä ei joudu hengitysteihin. Lapsia hoidettaessa levittäkää puuteria varovasti vaippaan tai levittäkää puuteria ensin kädellenne ja siitä tulehtuneelle ihoalueelle. Säilyttäkää pullo poissa lasten ulottuvilta.

 

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset ja lapset:

Onnistuneen hoitotuloksen saavuttamiseksi Daktarinia on käytettävä joka päivä. Hoito tulee lopettaa vasta noin viikon kuluttua oireiden häviämisestä. Hoito kestää tulehduksen tyypin ja laajuuden mukaan 2−6 viikkoa. Ellei ihottuma osoita selviä paranemisen merkkejä 2−3 viikossa, ota yhteys lääkäriin.

Pese ja kuivaa tulehtunut iho hyvin. Hiero Daktarinia sormenpäillä kevyesti tulehtuneelle ihoalueelle sekä sen ympäristöön.

Kädet tulee pestä huolellisesti käytön jälkeen, jotta infektio ei leviä muille ihoalueille tai muihin ihmisiin.

Daktarinia levitetään iholle kaksi kertaa päivässä. Jos käytät Daktarin emulsiovoidetta iholle yhdessä Daktarin puuterin kanssa, käytä kerran päivässä voidetta iholle ja kerran päivässä puuteria, ellei lääkäri toisin määrää.

Jos käytät enemmän Daktarinia kuin sinun pitäisi

Jos Daktarinia käytetään enemmän kuin ohjeissa on määrätty, tuloksena saattaa olla ihon punoitusta, turvotusta tai kuumotusta. Jätä yksi tai useampi hoitokerta väliin ja aloita hoito uudelleen annostusohjeita noudattaen.

Pienen Daktarin-määrän nieleminen ei ole yleensä vakavaa, mutta jos näin on vahingossa tapahtunut, kannattaa varmuuden vuoksi ottaa yhteys lääkäriin.

Daktarin-puuteri saattaa aiheuttaa hengitysvaikeuksia, jos sitä vahingossa vedetään henkeen suuria määriä. Tässä tapauksessa on syytä hakeutua välittömästi lääkärin hoitoon.

 

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Daktarin-hoito on yleensä hyvin siedetty. Harvoissa tapauksissa saattaa esiintyä punoitusta, ärsytystä ja/tai lievää kuumotusta tai kutinaa hoidetulla ihoalueella. Tällaisessa tapauksessa auttaa yleensä, että jättää muutaman hoitokerran väliin.

Vakavia allergisia reaktioita on raportoitu Daktarinin käytön yhteydessä. Vakavan allergisen reaktion oireita voi olla

 • kasvojen, huulten, suun, kielen tai nielun turpoaminen
 • nielemis- tai hengitysvaikeudet
 • kutiseva ihottuma (nokkosihottuma).

Lopeta Daktarinin käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin mikäli huomaat tai epäilet jotain näistä oireista.

Melko harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä potilaalla 100:sta):

 • ihon kuumotus, ihotulehdus, ihon vaaleneminen
 • reaktio antopaikassa, kuten ärsytys antopaikassa, antopaikan kuumotus, antopaikan kutina, lämmöntunne antopaikassa.

Tuntemattomat (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin):

 • anafylaktinen reaktio, yliherkkyys
 • angioedeema, nokkosihottuma, kosketusihottuma, ihottuma, ihon punoitus, kutina.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

 

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 30 °C.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Daktarin sisältää

 • Vaikuttava aine on mikonatsolinitraatti, jota on 20 mg yhdessä grammassa puuteria.
 • Muut aineet ovat talkki, sinkkioksidi ja vedetön kolloidinen piidioksidi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoinen, hienojakoinen jauhe.

Pakkauskoko: 20 g.

Myyntiluvan haltija

McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy, Vaisalantie 2, 02130 Espoo.

Valmistaja

Lusomedicamenta - Sociedade Técnica Farmacêutica SA, Queluz de Baixo, 2730-055 Barcarena, Portugali.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 25.2.2016

Yrityksen yhteystiedot:

MCNEIL, a divison of JANSSEN-CILAG Oy
PL 15
02621 Espoo

jacfi@its.jnj.com
www.janssen.com/finland
020 753 1450
Tukkuliike: Tamro