HYDROCORTISON tabletti 10 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,3 mt, 26.02.2021 19:12:21)

Hydrocortison 10 mg tabletit

hydrokortisoni

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Hydrocortison on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Hydrocortison-valmistetta
 3. Miten Hydrocortison-valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Hydrocortison-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Hydrokortisoni eli kortisoli on elimistön tärkein luonnollinen glukokortikoidi. Sen pääasiallinen vaikutus on paikallinen tulehdusta vähentävä vaikutus. Se muun muassa lievittää tulehdusoireita ja poistaa allergiaoireita.

Hydrokortisonia tarvitaan korvaushoitona mm. silloin, kun lisämunuaiset tuottavat liian vähän hydrokortisonia. Hydrokortisonia käytetään myös monien muiden sairauksien hoitoon. Hydrokortisonia vaativia tulehdusoireita voi esiintyä useissa eri sairaustiloissa (mm. reumataudeissa, monissa ihosairauksissa ja hengitysteiden tai keuhkojen sairauksissa).

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Hydrocortison-valmistetta:

 • jos olet allerginen hydrokortisonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on tuberkuloosi tai muu bakteeri-, sieni-, virus- tai loisinfektio, johon et vielä ole saanut hoitoa.

Suuret kortikosteroidiannokset voivat tilapäisesti heikentää immuunijärjestelmääsi. Tämän vuoksi suuriannoksisen kortikosteroidihoidon aikana ei voida antaa eläviä, heikennettyjä viruksia tai bakteereja sisältäviä rokotteita, koska ne voisivat aiheuttaa sinulle infektion.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, ennen kuin otat Hydrocortison-valmistetta, jos sinulla on todettu tai ollut:

 • maha- tai pohjukaissuolihaava
 • diabetes
 • osteoporoosi (luukato)
 • vakava mielialahäiriö tai psykoosi
 • sydämen vajaatoiminta
 • tuore sydäninfarkti
 • korkea verenpaine
 • epilepsia
 • silmänpainetauti
 • silmän herpes simplex -infektio
 • kilpirauhasen vajaatoiminta tai liikatoiminta
 • munuaisten vajaatoiminta
 • maksan vajaatoiminta
 • aiempi kortikosteroidien aiheuttama lihassairaus
 • tulehduksellinen suolistosairaus tai divertikkelitulehdus
 • äskettäin tehty anastomoosileikkaus (esim. tehty yhdysaukko mahan ja suolen välille)
 • tuberkuloosi
 • jos käytät veren hyytymistä ehkäisevää lääkeainetta, olet menossa kirurgiseen toimenpiteeseen tai aiot ottaa rokotuksia.

Kortikosteroidit lisäävät infektioalttiutta ja voivat peittää infektion oireet.

Vesirokko-, vyöruusu- tai tuhkarokkotartunnan suhteen tulee olla erityisen varovainen Hydrocortison-hoidon aikana. Altistuksen sattuessa on hakeuduttava kiireellisesti lääkärin hoitoon.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Lapset

Kortikosteroidihoito voi hidastaa kasvua ja suurentaa haittavaikutusten riskejä.

Jos hydrokortisonia annetaan keskoselle, sydämen toiminnan ja rakenteen seuranta voi olla tarpeen.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita. Sairastumisen (esim. infektiot) tai erityisen rasituksen yhteydessä saattaa olla syytä muuttaa Hydrocortison-valmisteen annostusta, jolloin tulee ottaa yhteys lääkäriin.

Muut lääkevalmisteet ja Hydrocortison

Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita saa ilman lääkärin määräystä.

Jotkin lääkkeet saattavat voimistaa Hydrocortison-valmisteen vaikutuksia, ja lääkäri saattaa haluta seurata sinua tarkemmin, jos otat näitä lääkkeitä (kuten jotkin HIV-lääkkeet: ritonaviiri, kobisistaatti).

Joidenkin lääkkeiden tai Hydrocortison-valmisteen teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos otat lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

 • epilepsialääkkeet
 • kilpirauhasen liikatoimintaan tarkoitetut lääkkeet (tyreostaatit)
 • mäkikuisma (kasvirohdos)
 • estrogeenivalmisteet
 • ehkäisytabletit
 • verenpainetta alentavat lääkkeet
 • veren hyytymistä estävät lääkkeet
 • sokeritautilääkkeet
 • nesteenpoistolääkkeet (diureetit)
 • digoksiini (sydämen vajaatoiminnan lääke)
 • teofylliini tai keuhkoputkia avaavat lääkkeet
 • tietyt sienilääkkeet ja tuberkuloosilääkkeet
 • antibiootit pitkäkestoisena estohoitona
 • fluorokinolonit (antibiootteja)
 • HIV-lääkkeet
 • tulehduskipulääkkeet, salisylaatit, asetyylisalisyylihappo
 • somatropiini (kasvuhormoni)
 • mifepristoni (raskauden keskeytykseen)
 • erilaiset rokotteet.

Antikoliiniesteraasit (esim. Alzheimerin tautiin tai glaukooman käytettäviä lääkkeitä) voivat yhdessä kortikosteroidien kanssa aiheuttaa lihasheikkoutta myasthenia gravis -potilailla.

Hydrocortison ruuan ja juoman kanssa

Hydrocortison‑tabletit voi ottaa joko ruuan kera tai tyhjään mahaan.

Vältä greippimehun juomista hoidon aikana, sillä se voi suurentaa veren hydrokortisonipitoisuutta.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Hydrocortison-hoito ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita. Suuriannoksisessa pitkäaikaishoidossa osalla potilaista ilmenee mielialan vaihteluita ja psyykkistä tasapainottomuutta. Hydrocortison-hoito voi aiheuttaa myös lihasheikkoutta, kiertohuimausta tai näkökenttäpuutoksen. Tämä voi haitata liikenteessä suoriutumista, jolloin autolla ajoa ja koneiden käyttöä on syytä välttää.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Hydrocortison sisältää laktoosia

Tämä lääke sisältää 64,6 mg laktoosia (monohydraattina). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten, kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Jos otat enemmän Hydrocortison-valmistetta kuin sinun pitäisi

Hydrocortison-valmisteen yliannostus ei yleensä aiheuta vakavia haittoja.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Hydrocortison-valmistetta

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Hydrocortison-valmisteen käytön

Älä muuta annostusta tai lopeta lääkitystä omatoimisesti.

Hydrocortison-hoitoa ei pidä muuttaa tai lopettaa neuvottelematta hoitavan lääkärin kanssa. Pitkäaikaisen kortisonihoidon äkillinen lopettaminen voi aiheuttaa terveyshaittoja, kuten kuumetta, lihas- ja nivelkipuja, voimattomuutta, pahoinvointia ja verenpaineen alenemista. Hoito on lopettava asteittain useiden viikkojen kuluessa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutuksia ilmenee todennäköisesti vähemmän sellaisilla henkilöillä, jotka käyttävät hydrokortisonivalmistetta elimistön omien samankaltaisten hormonien korvaamiseen, kuin hydrokortisonia muihin sairauksiin käyttävillä.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • sydämen vajaatoiminnan paheneminen
 • korkea verenpaine
 • infektioherkkyyden lisääntyminen, infektio-oireiden peittyminen
 • aivolisäkkeen ja lisämunuaisten riittämätön hormonieritys pitkäaikaiskäytössä
 • kasvojen pyöristyminen (ns. kuukasvot)
 • diabeteksen paheneminen tai puhkeaminen
 • elimistön suolatasapainon häiriöt
 • turvotus
 • ihon oheneminen, kudosvaurioiden paranemisen hidastuminen ja arpeutuminen, akne, ihon arpijuovat, mustelmaherkkyys, mustelmat
 • lihasten heikkous, luiden haurastuminen
 • kasvun hidastuminen lapsilla.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • allergiset reaktiot
 • ruokahalun lisääntyminen
 • mielialahäiriöt, unettomuus
 • kaihi, silmänpaineen kohoaminen, glaukooma
 • verisuonitukokset.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • kouristukset, kallonsisäisen paineen kohoaminen
 • haimatulehdus
 • luukuolio, jännerepeämät.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • kasvojen, huulien, kielen tai nielun turpoaminen, joka voi aiheuttaa nielemisvaikeuksia (angioedeema)
 • laboratoriokokein havaittavia poikkeavia arvoja
 • olemassa olevan infektion paheneminen, piilevän infektion aktivoituminen
 • heikentynyt sokerien sieto
 • unihäiriöt, ajatteluun, keskittymiseen ja mielialaan liittyvät vaikeudet
 • kiertohuimaus, päänsärky
 • näköhermon nystyn turvotus (papilledeema), silmänpinnan oheneminen, silmien pullistuminen, näön hämärtyminen
 • sydänlihaksen repeämä sydänkohtauksen jälkeen
 • sydänlihaksen paksuuntuminen (hypertrofinen kardiomyopatia) keskosilla
 • hikka
 • ruuansulatushäiriöt, maha-suolikanavan oireet kuten haavaumat
 • ihottuma, hikoilu, karvoituksen lisääntyminen, ihon punoitus ja ihon pintaverisuonten laajeneminen
 • lihassairaus, luiden murtuminen
 • kuukautisten epäsäännöllisyys tai poisjäänti
 • painon nousu, pahoinvointi, sairauden tunne.

Kortikosteroidihoidossa voi esiintyä myös veren hyytymisherkkyyden lisääntymistä, veren rasvojen runsautta ja munuaiskiviä. Kortikosteroidihoito saattaa myös heikentää siemennesteen laatua.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Hydrocortison sisältää

 • Vaikuttava aine on hydrokortisoni, jota on 10 mg yhdessä tabletissa.
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, talkki, liivate ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoinen, tasainen, reunallinen, jakouurteellinen tabletti, halkaisija n. 7 mm, koodi ORN35.

Pakkauskoko:

Läpipainopakkaus tai lasipurkki: 100 tablettia.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 4.11.2020

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola