VAGIRUX emätinpuikko, tabletti 10 mikrog

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,6 mt, 16.04.2021 19:15:38)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Vagirux 10 mikrogrammaa emätinpuikko, tabletti

estradioli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Vagirux on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Vagirux-valmistetta
3. Miten Vagirux-valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Vagirux-valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Vagirux sisältää estradiolia.

 • Estradioli on naissukupuolihormoni.
 • Se kuuluu hormoniryhmään, jota kutsutaan estrogeeneiksi.
 • Se on täsmälleen sama kuin naisen munasarjojen tuottama estradioli.


Vagirux kuuluu lääkeryhmään, jota kutsutaan nimellä emättimensisäiset hormonikorvaushoitovalmisteet.

Vagirux-valmistetta käytetään lievittämään emättimen vaihdevuosioireita, kuten emättimen kuivuutta ja ärsytystä. Lääketieteellinen nimi näille oireille on ’emättimen atrofia’. Se johtuu elimistön luonnollisesta estrogeenipitoisuuksien vähenemisestä vaihdevuosi-iässä.

Vagirux-valmiste vaikuttaa korvaamalla estrogeenia, jota naisen munasarjat normaalisti tuottavat. Se asetetaan emättimeen, jolloin hormoni vapautuu siellä, missä sitä tarvitaan ja voi lievittää epämiellyttäviä tuntemuksia emättimessä.

Estradiolia, jota Vagirux sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Lääketieteellinen historia ja säännölliset tarkastukset
Hormonikorvaushoitovalmisteen käyttöön liittyy riskejä, jotka tulee ottaa huomioon, kun päätetään aloitetaanko sen käyttö tai jatketaanko sen käyttämistä.

Munasarjojen toimintahäiriöstä tai leikkauksesta johtuvan ennenaikaisen menopaussin hoidosta on vain vähän kokemuksia. Jos sinulla on ennenaikainen menopaussi, hormonikorvaushoitovalmisteiden käyttöön liittyvät riskit voivat olla erilaisia. Keskustele asiasta lääkärisi kanssa.

Ennen hormonikorvaushoidon aloittamista (tai uudelleenaloittamista) lääkärisi selvittää sinun ja sukusi lääketieteellisen historian. Hän saattaa päättää tehdä fyysisen tutkimuksen, johon voi tarvittaessa sisältyä rintojen tutkimus ja/tai sisätutkimus.

Kun olet aloittanut Vagirux-hoidon, käy lääkärintarkastuksissa vähintään kerran vuodessa. Keskustele tällöin lääkärisi kanssa Vagirux-hoidon jatkamisen hyödyistä ja riskeistä.

Käy lääkärisi suositusten mukaan säännöllisesti mammografiassa.

Älä käytä Vagirux-valmistetta
Jos jokin seuraavista koskee sinua. Jos et ole varma alla mainituista, keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin käytät Vagirux-valmistetta.

Älä käytä Vagirux-valmistetta:

 • jos sinulla on tai on joskus ollut, tai epäillään olevan rintasyöpä.
 • jos sinulla on tai on joskus ollut, tai epäillään olevan syöpä, joka on herkkä estrogeeneille, kuten syöpä kohdun limakalvolla (endometriumissa).
 • jos sinulla on selvittämätöntä emätinverenvuotoa.
 • jos sinulla on hoitamaton kohdun limakalvon liikakasvu (endometriumin hyperplasia).
 • jos sinulla on tai on joskus aiemmin ollut veritulppa laskimossa (tromboosi), kuten jalkojen verisuonissa (syvä laskimotromboosi) tai keuhkojen verisuonissa (keuhkoembolia).
 • jos sinulla on veren hyytymishäiriö (kuten C-proteiinin, S-proteiinin tai antitrombiinin puutos).
 • jos sinulla on tai on hiljattain ollut valtimoissa olleiden veritulppien aiheuttama sairaus, kuten sydänkohtaus, aivohalvaus tai angina pectoris (rasitusrintakipu).
 • jos sinulla on tai on joskus ollut maksasairaus, jonka johdosta maksan toiminta koetulosten perusteella ei ole palautunut normaaliksi.
 • jos sinulla on harvinainen, periytyvä veren väriaineiden tuotantoon liittyvä sairaus, jota kutsutaan ’porfyriaksi’.
 • jos olet allerginen estradiolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).


Jos jokin edellä mainituista tiloista ilmenee ensimmäistä kertaa kun käytät Vagirux-valmistetta, lopeta sen käyttö välittömästi ja ota heti yhteys lääkäriisi.

Varoitukset ja varotoimet
Jos sinulla on tai on joskus ollut jokin alla luetelluista sairauksista, kerro lääkärillesi, ennen kuin aloitat käyttämään Vagirux-valmistetta, koska nämä sairaudet voivat puhjeta uudelleen tai pahentua Vagirux-hoidon aikana. Sinun tulee ehkä käydä tarkastuksissa useammin.

 • Lihaskasvaimet (myoomat).
 • Kohdun limakalvon kasvaminen kohdun ulkopuolella (endometrioosi) tai aiemmin sairastettu kohdun limakalvon liikakasvu (endometriumin hyperplasia).
 • Suurentunut riski veritulppien kehittymiselle (ks. ’Laskimoveritulppa (tromboosi)’).
 • Suurentunut riski saada estrogeeniherkkä syöpä (kuten äidillä, siskolla tai isoäidillä ollut rintasyöpä).
 • Korkea verenpaine.
 • Maksasairaus kuten hyvänlaatuinen maksakasvain.
 • Diabetes.
 • Sappikivet.
 • Migreeni tai kovat päänsäryt.
 • Autoimmuunisairaus, joka vaikuttaa moniin elimiin (systeeminen lupus erythematosus, SLE).
 • Epilepsia.
 • Astma.
 • Sairaus, joka vaikuttaa tärykalvoon ja kuuloon (otoskleroosi).
 • Erittäin korkeat veren rasva-arvot (triglyseridit).
 • Nesteen kertyminen sydän- tai munuaissairauden vuoksi.
 • Perinnöllinen ja hankinnainen angioedeema.


Lopeta Vagirux-valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi
Jos huomaat jotakin seuraavista käyttäessäsi hormonikorvaushoitoa:

 • Jokin ylempänä kohdassa ’Älä käytä Vagirux-valmistetta’ luetelluista sairauksista.
 • Ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus (ikterus). Nämä voivat olla merkkejä maksasairaudesta.
 • Kasvojen, kielen ja/tai kurkun turpoamista ja/tai nielemisvaikeuksia tai nokkosihottumaa, joihin liittyy hengitysvaikeuksia, sillä ne voivat johtua angioedeemasta.
 • Verenpaineen merkittävä nousu (oireita voivat olla päänsärky, väsymys, heitehuimaus).
 • Migreenityyppiset päänsäryt ensimmäistä kertaa.
 • Jos tulet raskaaksi.
 • Jos huomaat veritulpan oireita, kuten:
  • kivuliasta turvotusta ja punoitusta jaloissa,
  • äkillistä rintakipua,
  • hengitysvaikeuksia.
 • Katso lisätietoja kohdasta ’Laskimoveritulppa (tromboosi)’.


Huom. Vagirux ei ole ehkäisyvalmiste. Jos viimeisistä kuukautisistasi on kulunut vähemmän kuin 12 kuukautta tai jos olet alle 50‑vuotias, saatat tarvita lisäksi raskauden ehkäisyä. Pyydä neuvoa lääkäriltäsi.

Hormonikorvaushoito ja syöpä

Kohdun limakalvon paksuuntuminen (endometriumin liikakasvu) ja kohdun limakalvon syöpä (endometriumsyöpä)

Pelkkää estrogeenia sisältävien hormonikorvaushoitotablettien pidempiaikainen käyttö voi lisätä riskiä kohdun limakalvon (endometriumin) syövän kehittymiselle.

Ei tiedetä aiheuttaako toistuvasti tai pidempiaikaisesti (yli vuoden) käytetty Vagirux-hoito samanlaisen riskin. Vagirux-valmisteen on kuitenkin osoitettu imeytyvän hyvin vähäisessä määrin vereen hoidon aikana ja siksi progestiinin lisääminen ei ole tarpeellista.

Jos saat läpivuotoa tai tiputtelua, ei yleensä ole syytä huoleen, mutta käy kuitenkin lääkärillä. Vuoto voi olla merkki kohdun limakalvon paksuuntumisesta.

Seuraavat riskit koskevat hormonikorvaushoitovalmisteita, jotka kiertävät veressä. Vagirux on kuitenkin emättimen paikallishoitoon, ja sen imeytyminen vereen on hyvin vähäistä. On epätodennäköistä, että alla mainitut tilat pahenevat tai palautuvat Vagirux-hoidon aikana, mutta keskustele lääkärisi kanssa jos olet huolissasi asiasta.

Rintasyöpä
Näyttö osoittaa, että Vagirux-valmisteen käyttäminen ei lisää rintasyövän riskiä niillä naisilla, joilla ei ole ollut rintasyöpää aikaisemmin. Ei tiedetä, voivatko naiset, jotka ovat sairastaneet rintasyövän aikaisemmin, käyttää Vagirux-valmistetta turvallisesti.

Tarkasta rintasi säännöllisesti. Ota yhteys lääkäriisi, jos huomaat muutoksia, kuten:

 • ihokuoppia
 • muutoksia nännissä
 • kyhmyjä, jotka voit nähdä tai tuntea.


Käy lisäksi mammografiaseulonnoissa kun niitä tarjotaan.

Munasarjasyöpä
Munasarjasyöpä on harvinainen – huomattavasti harvinaisempi kuin rintasyöpä. Pelkkää estrogeenia sisältävän hormonikorvaushoidon käyttöön on yhdistetty hieman suurentunut munasarjasyövän riski.

Vertailua
Munasarjasyövän riski vaihtelee iän mukaan. Munasarjasyöpä diagnosoidaan esimerkiksi 5 vuoden ajanjaksolla 50–54‑vuotiaista naisista, jotka eivät saa hormonikorvaushoitoa, keskimäärin 2 naisella 2 000:sta. Naisilla, jotka ovat saaneet hormonikorvaushoitoa 5 vuoden ajan, todetaan noin 3 tapausta 2 000:a käyttäjää kohden (eli noin 1 lisätapaus).

Hormonikorvaushoidon vaikutus sydämeen ja verenkiertoon

Laskimoveritulppa (tromboosi)
Laskimoveritulpan
riski on noin 1,3–3‑kertaisesti suurempi hormonikorvaushoitoa käyttävillä kuin ei-käyttäjillä, erityisesti ensimmäisenä hoitovuotena.
Veritulpat voivat olla vakavia ja jos veritulppa kulkeutuu keuhkoihin, se voi aiheuttaa rintakipua, hengästyneisyyttä, pyörtymistä tai jopa kuoleman.

Sinulla on yleisesti ottaen suurempi riski saada laskimoveritulppa iän myötä ja jos joku seuraavista koskee sinua. Kerro lääkärillesi, jos jokin seuraavista koskee sinua:

 • et pysty kävelemään pitkään aikaan suuren leikkauksen, tapaturman tai sairauden vuoksi (ks.
 • myös kohta Miten valmistetta käytetään. ’Jos menet leikkaukseen’)
 • olet huomattavan ylipainoinen (BMI > 30 kg/m2)
 • sinulla on veren hyytymishäiriö, johon tarvitset pitkäaikaista veritulppia ehkäisevää lääkehoitoa
 • jollain läheisellä sukulaisellasi on joskus ollut veritulppa jalassa, keuhkoissa tai jossain muussa
 • elimessä
 • sinulla on systeeminen lupus erythematosus (SLE)
 • sinulla on syöpä.


Katso veritulpan oireet kohdasta ’Lopeta Vagirux-valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi’.

Vertailua
50–59‑vuotiailla naisilla, jotka eivät saa hormonikorvaushoitoa, arvioidaan keskimäärin 4–7 tuhannesta naisesta saavan laskimoveritulpan 5 vuoden aikana.
50–59‑vuotiailla naisilla, jotka ovat käyttäneet pelkkää estrogeenia sisältävää hormonikorvaushoitoa yli 5 vuotta, ilmenee 5–8 tapausta tuhatta käyttäjää kohden (eli 1 lisätapaus).

Sydänsairaus (sydänkohtaus)
Naisilla, jotka käyttävät pelkkää estrogeenihoitoa, ei ole lisääntynyttä riskiä sairastua sydänsairauteen.

Aivohalvaus
Riski sairastua aivohalvaukseen on hormonikorvaushoitoa käyttävillä noin 1,5‑kertaa korkeampi kuin niillä, jotka eivät käytä hormonikorvaushoitoa. Hormonikorvaushoitovalmisteiden käytöstä johtuvien lisätapausten määrä lisääntyy iän myötä.

Vertailua
50–59‑vuotiailla naisilla, jotka eivät saa hormonikorvaushoitoa, arvioidaan keskimäärin 8 tuhannesta naisesta saavan aivohalvauksen 5 vuoden aikana. 50–59‑vuotiailla naisilla, jotka käyttävät hormonikorvaushoitoa, ilmenee 11 aivohalvausta tuhatta käyttäjää kohden 5 vuoden ajanjaksolla (eli 3 lisätapausta).

Muut tilat
Hormonikorvaushoito ei ehkäise muistin heikkenemistä. On viitteitä, että naisilla, jotka aloittavat hormonikorvaushoidon yli 65‑vuotiaina, on suurempi muistin heikkenemisen riski. Kysy lääkäriltä neuvoa.

Muut lääkevalmisteet ja Vagirux
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt, rohdosvalmisteita tai muita luontaistuotteita.

Vagirux-valmistetta käytetään paikallisesti emättimessä eikä se todennäköisesti vaikuta muihin lääkkeisiin. Vagirux-valmiste voi vaikuttaa muihin emättimeen annosteltaviin hoitoihin.

Raskaus ja imetys
Vagirux-valmiste on tarkoitettu vain vaihdevuosi-ikäisille naisille joiden kuukautiset ovat loppuneet. Jos tulet raskaaksi, lopeta Vagirux-valmisteen käyttö ja ota yhteys lääkäriisi.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Ei tunnettua vaikutusta.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tämän lääkkeen käyttäminen

 • Voit aloittaa Vagirux-valmisteen käyttämisen minä tahansa päivänä mikä on sopivin sinulle.
 • Vain emättimeen. Älä ota tablettia suun kautta.
 • Laita emätinpuikko emättimeen asettimen avulla.


Pakkausselosteen lopussa on ‘KÄYTTÖOHJEET’, joissa kerrotaan kuinka Vagirux-valmistetta käytetään. Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen kuin käytät Vagirux-valmistetta.

Asetinta on tarkoitettu käytettäväksi useasti enintään 24 kertaa ja vain yhtä käyttäjää varten (yksi emätinpuikko per annostelukerta). Sen jälkeen hävitä asetin kotitalousjätteiden mukana. Älä käytä asetinta, jos siinä on näkyviä vaurioita.

Kuinka paljon käytetään

 • Käytä yksi emätinpuikko joka päivä kahden ensimmäisen viikon ajan.
 • Sen jälkeen käytä yksi emätinpuikko kahdesti viikossa. Jätä 3 tai 4 päivää jokaisen annoksen väliin.


Yleisinformaatiota vaihdevuosioireiden hoidosta

 • Lääkärisi pyrkii määräämään sinulle pienimmän Vagirux-annoksen oireidesi hoitamiseksi mahdollisimman lyhyeksi aikaa. Keskustele lääkärisi kanssa, jos arvelet, että annoksesi on liian vahva tai se ei ole tarpeeksi vahva.
 • Hoitoa tulee jatkaa vain niin kauan kun siitä saatava hyöty ylittää riskit. Keskustele tästä lääkärisi kanssa.


Jos käytät enemmän Vagirux-valmistetta kuin sinun pitäisi

 • Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.
 • Vagirux-valmiste on tarkoitettu emättimensisäiseen paikallishoitoon. Estradioliannos on niin pieni, että emätinpuikkoja pitäisi ottaa merkittävä määrä, että saataisiin annos, joka normaalisti otetaan suun kautta tablettihoidossa.


Jos unohdat käyttää Vagirux-valmistetta

 • Jos unohdat ottaa annoksen, ota se niin pian kuin muistat.
 • Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.


Jos lopetat Vagirux-valmisteen käytön
Älä lopeta Vagirux-valmisteen käyttöä keskustelematta asiasta ensin lääkärisi kanssa. Lääkärisi selittää sinulle hoidon lopettamisen vaikutukset ja kertoo muista mahdollisista hoitovaihtoehdoista.

Jos menet leikkaukseen
Jos olet menossa leikkaukseen, kerro lääkärillesi, että käytät Vagirux-valmistetta. Vähentääksesi veritulpan riskiä sinun tulee mahdollisesti lopettaa Vagirux-valmisteen käyttäminen noin 4‑6 viikkoa ennen leikkausta (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä. ’Laskimoveritulppa (tromboosi)’). Kysy lääkäriltäsi, milloin voit aloittaa Vagirux-valmisteen käytön uudestaan.
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia sairauksia on raportoitu veressä kiertäviä hormonikorvaushoitovalmisteita käyttävillä naisilla useammin kuin naisilla, jotka eivät käytä hormonikorvaushoitovalmisteita. Nämä riskit koskevat vähemmän emättimeen annettavia hoitoja, kuten Vagirux-valmistetta:

 • munasarjasyöpä
 • laskimoveritulppa jaloissa tai keuhkoissa (laskimotromboembolia)
 • aivohalvaus
 • mahdollinen muistin heikkeneminen, jos hormonikorvaushoito on aloitettu yli 65‑vuotiaana.


Katso lisätietoa näistä haittavaikutuksista kohdasta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ’Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Vagirux-valmistetta’.

Yleiset: voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä

 • Päänsärky
 • Vatsakipu
 • Verenvuoto tai vuoto emättimestä tai epämiellyttävät tuntemukset emättimessä.


Melko harvinaiset: voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta

 • Sukuelinten sieni-infektio
 • Pahoinvointi
 • Ihottuma
 • Painon nousu
 • Kuumat aallot
 • Verenpaineen nousu.


Hyvin harvinaiset: voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta

 • Ripuli
 • Nesteen kertyminen
 • Migreenin vaikeutuminen
 • Yleistynyt yliherkkyys (esim. anafylaktinen reaktio/sokki).


Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu systeemisen estrogeenihoidon yhteydessä

 • Sappikivitauti
 • Erilaiset ihovaikutukset:
  • ihon värjäytymistä erityisesti kasvoissa tai kaulassa (maksaläiskiä)
  • kivuliaita, punertavia kyhmyjä ihossa (erythema nodosum)
  • ihottumaa, jossa on rengasmaisia, punertavia tai kipeitä kohtia (erythema multiforme).


Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Pidä läpipainopakkaukset ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.
Tämä lääke voi aiheuttaa haittaa vesistöille.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Vagirux sisältää

 • Vaikuttava aine on estradioli. Jokainen emätinpuikko sisältää estradiolihemihydraattia määrän, joka vastaa 10 mikrogrammaa estradiolia.
 • Muut aineet ovat: hypromelloosi, laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys ja magnesiumstearaatti.
  Kalvopäällyste sisältää: hypromelloosia ja makrogolia.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Emätinpuikot ovat valkoisia, pyöreitä, kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden toisella puolella on kohomerkintä ”E”. Tabletin halkaisija on noin 6 mm.

Pakkauskoot:
18 emätinpuikkoa per läpipainopakkaus monikäyttöisen asettimen kanssa.
24 emätinpuikkoa per läpipainopakkaus monikäyttöisen asettimen kanssa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21.
1103 Budapest
Unkari

Valmistaja
Haupt Pharma Münster GmbH

Schleebrüggenkamp 15
48159 Münster
Saksa

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21.

1103 Budapest
Unkari

Lisätietoja antaa:
Gedeon Richter Nordics AB
Barnhusgatan 22
111 23 Stockholm
Ruotsi

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

AT

Rewellfem Mikrogramm Vaginaltabletten

CZ

Vagirux

DK

Rewellfem

EE

VAGIRUX

ES

Vagirux 10 microgram vaginal tablets

FI

Vagirux

HR

Vagirux 10 mikrograma tablete za rodnicu

HU

Vagurux 10 mikrogramm hüvelytabletta

IE

Vagirux

IS

Rewellfem

IT

Vagirux

LI

Rewellfem

LT

VAGIRUX 10 mikrogramų makšties tabletės

LV

Vagirux 10 mikrogrami vaginālās tabletes

MT

Vagirux 10 microgram vaginal tablets

NO

Vagirux

PL

Vagirux

PT

Formyra

RO

ESTRADIOL RICHTER 10 micrograme comprimate vaginale

SE

Vagirux

SI

Vagirux 10 mikrogramov vaginalne tablete

SK

Vagirux 10 mikrogramov vaginálne tablety

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.04.2022.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ohjeet käyttäjälle

Kuinka Vagirux-valmistetta käytetään

 1. Poista asetin foliosuojuksesta.
  Avaa pakkauksen pää kuvan mukaisesti.


   
 2. Samalla kun pidät asetinputkesta kiinni, vedä asettimen mäntää siihen asti, kunnes se pysähtyy. Paina yksi emätinpuikko ulos erillisestä läpipainopakkauksesta ja aseta se tiukasti asetinputken pidikkeeseen (leveään päähän).


   
 3. Vie asetin varovaisesti emättimeen.
  Pysäytä, kun tunnet vastuksen (8–10 cm).


   
 4. Vapauta emätinpuikko painamalla mäntää siihen asti, kunnes se pysähtyy.
  Emätinpuikko kiinnittyy välittömästi emättimen seinämään. Se ei irtoa, jos nouset ylös tai kävelet.


   
 5. Puhdista asetin jokaisen käyttökerran jälkeen ennen seuraavaa käyttökertaa. Noudata seuraavia puhdistusohjeita:
  - Irrota mäntä asettimesta.
  - Puhdista sekä putki että mäntä käyttämällä mietoa saippuaa ja huuhtele niitä huolellisesti lämpimällä vesijohtovedellä. Huuhtele sekä putken sisä- että ulkopinta.
  - Jos sekä putkeen että mäntään jää runsaasti vettä, poista se tarvittaessa ravistelemalla osia hetken ajan.
  - Anna sekä putken että männän ilmakuivua puhtaalla alustalla (esim. paperipyyhe).
  - Työnnä mäntä takaisin asetinputkeen seuraavia käyttökertoja varten.
   
 6. Käytä asetinta siihen asti, kunnes pakkaus on tyhjä (18 tai 24 kertaa). Sen jälkeen hävitä asetin kotitalousjätteiden mukana.
   

Yrityksen yhteystiedot:

GEDEON RICHTER NORDICS AB
Barnhusgatan 22, 5tr
111 23 Stockholm
Sweden

medinfo.fi@gedeonrichter.eu
+358105793700
Tukkuliike: Oriola