TRIXEO AEROSPHERE inhalaatiosumute, suspensio 5/7,2/160 mikrog

Lataa äänitiedostona, MP3 (11 mt, 20.02.2021 19:19:24)

Trixeo Aerosphere 5 mikrogrammaa / 7,2 mikrogrammaa / 160 mikrogrammaa inhalaatiosumute, suspensio
formoterolifumaraattidihydraatti, glykopyrronium ja budesonidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Trixeo Aerosphere on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Trixeo Aerosphere -valmistetta
 3. Miten Trixeo Aerosphere -valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Trixeo Aerosphere -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
  Käyttöohjeet

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Trixeo Aerosphere sisältää kolmea vaikuttavaa ainetta: formoterolifumaraattidihydraattia, glykopyrroniumia ja budesonidia.

 • Formoterolifumaraattidihydraatti ja glykopyrronium kuuluvat keuhkoputkia laajentavien eli bronkodilatoivien lääkkeiden ryhmään. Ne vaikuttavat eri tavoin estääkseen hengitysteiden lihaksia kiristymästä, jolloin on helpompaa saada ilma kulkemaan keuhkoihin sisään ja keuhkoista ulos.
 • Budesonidi kuuluu kortikosteroidilääkkeiden ryhmään. Ne lievittävät keuhkojen tulehdusta.

Trixeo Aerosphere -valmistetta käytetään aikuisille, joilla on keuhkoahtaumataudiksi kutsuttu keuhkosairaus, hengitysteiden pitkäaikainen sairaus.

Trixeo Aerosphere -valmistetta käytetään hengityksen helpottamiseen ja keuhkoahtaumataudin oireiden, kuten hengenahdistuksen, hengityksen vinkumisen ja yskän, lievittämiseen. Trixeo Aerosphere voi myös estää keuhkoahtaumataudin oireiden pahenemista (pahenemisvaiheita).

Trixeo Aerosphere vapauttaa lääkeaineet keuhkoihin, kun hengität sisään. Tämän lääkkeen käyttö säännöllisesti kaksi kertaa vuorokaudessa vähentää keuhkoahtaumataudin vaikutuksia jokapäiväiseen elämääsi.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Trixeo Aerosphere -valmistetta

 • jos olet allerginen formoterolifumaraattidihydraatille, glykopyrroniumille, budesonidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet
Trixeo Aerosphere -valmistetta käytetään keuhkoahtaumataudin pitkäaikaiseen ylläpitohoitoon. Älä käytä sitä äkillisen hengenahdistuksen tai hengityksen vinkumisen hoitoon.

Äkilliset hengitysvaikeudet
Jos sinulla ilmenee puristavaa tunnetta rinnassa, yskää, hengityksen vinkumista tai hengenahdistusta heti Trixeo Aerosphere -valmisteen käytön jälkeen, lopeta sen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin (ks. lisätietoja kohdan Mahdolliset haittavaikutukset alusta kappaleesta ”Vakavat haittavaikutukset”).

Jos hengenahdistus, puristava tunne rinnassa, hengityksen vinkuminen tai yskä pahenevat Trixeo Aerosphere -valmisteen käytön aikana, jatka Trixeo Aerosphere -valmisteen käyttöä, mutta ota yhteyttä lääkäriin mahdollisimman pian, sillä saatat tarvita lisähoitoa.

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Trixeo Aerosphere -valmistetta, jos

 • sinulla on korkea verenpaine tai sydänsairaus
 • sinulla on diabetes
 • sinulla on keuhkoinfektio
 • sinulla on kilpirauhassairaus
 • sinulla on matala veren kaliumarvo
 • sinulla on eturauhasvaivoja tai virtsaamisvaikeuksia
 • sinulla on ahdaskulmaglaukoomaksi kutsuttu silmäsairaus
 • sinulla on munuais- tai maksasairaus.

Keskustele lääkärin kanssa, jos epäilet, että jokin näistä koskee sinua.

Lapset ja nuoret
Trixeo Aerosphere -valmistetta ei ole tutkittu lapsilla ja nuorilla. Tätä lääkevalmistetta ei saa antaa lapsille tai alle 18-vuotiaille nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Trixeo Aerosphere
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita saat ilman reseptiä, ja rohdosvalmisteita, koska Trixeo Aerosphere voi vaikuttaa tiettyjen lääkkeiden vaikutustapaan. Jotkin lääkkeet saattavat myös vaikuttaa Trixeo Aerosphere -valmisteen tehoon tai suurentaa haittavaikutusten todennäköisyyttä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät jotakin seuraavista:

 • beetasalpaajiksi kutsutut lääkkeet (kuten atenololi tai propranololi), joita saatetaan käyttää korkean verenpaineen tai sydänvaivojen hoitoon tai glaukooman hoitoon (kuten timololi)
 • sieni-infektioiden hoitoon käytetyt lääkkeet, kuten ketokonatsoli tai itrakonatsoli
 • HIV-infektion hoitoon käytetyt lääkkeet, kuten ritonaviiri tai kobisistaatti
 • lääkkeet, jotka pienentävät kaliumin määrää veressä, kuten:
  • suun kautta otettavat kortikosteroidit (kuten prednisoloni)
  • diureetit – lääkkeet, jotka lisäävät virtsaneritystä (kuten furosemidi tai hydroklooritiatsidi) ja joita voidaan käyttää korkean verenpaineen hoitoon
  • metyyliksantiineiksi kutsutut hengitysvaikeuksien hoitoon käytetyt lääkkeet (kuten teofylliini)
 • mitkä tahansa Trixeo Aerosphere -valmisteen kanssa samalla tavalla vaikuttavat lääkkeet, kuten tiotropium, ipratropium, aklidiniumi, umeklidiniumi tai salmeteroli, arformoteroli, vilanteroli, olodateroli tai indakateroli. Älä käytä Trixeo Aerosphere -valmistetta, jos parhaillaan käytät jotakin näistä lääkkeistä.
 • rytmihäiriöiden hoitoon käytetyt lääkkeet, kuten amiodaroni
 • lääkkeet, jotka voivat muuttaa sydämen sähköistä toimintaa (QT-aikaa), kuten lääkkeet, joilla hoidetaan:
  • masennusta (kuten MAO:n estäjät tai trisykliset masennuslääkkeet)
  • bakteeri-infektioita (kuten erytromysiini, klaritromysiini tai telitromysiini)
  • allergisia reaktioita (antihistamiinit).

Jos jokin edellä mainituista koskee sinua tai olet epävarma, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen ennen kuin käytät Trixeo Aerosphere -valmistetta.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Älä käytä Trixeo Aerosphere -valmistetta, jos olet raskaana, ellei lääkäri anna siihen lupaa.

Älä käytä tätä lääkettä, jos imetät, ellei lääkäri anna siihen lupaa.

Ajaminen ja koneiden käyttö
On epätodennäköistä, että tämä lääke vaikuttaa ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. Huimaus on melko harvinainen haittavaikutus, joka on kuitenkin otettava huomioon ajaessa tai koneita käytettäessä.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kuinka paljon lääkettä käytetään
Suositeltu annos on kaksi suihkausta kaksi kertaa vuorokaudessa – kaksi suihkausta aamulla ja kaksi suihkausta illalla.

On tärkeää käyttää Trixeo Aerosphere -valmistetta joka päivä – vaikka sinulla ei aina olisikaan keuhkoahtaumataudin oireita.

Muista: Huuhtele aina suu vedellä Trixeo Aerosphere -valmisteen käyttämisen jälkeen. Näin poistat mahdolliset lääkejäämät suuontelosta. Sylje vesi pois – älä niele.

Käyttöohjeet
Trixeo Aerosphere on tarkoitettu inhalaatioon.
Lue käyttöohjeet tämän pakkausselosteen lopusta. Jos et ole varma, miten Trixeo Aerosphere -valmistetta käytetään, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.

Trixeo Aerosphere -valmisteen käyttö tilajatkeen kanssa
Sisään hengittäminen ja inhalaattorin painaminen samanaikaisesti saattaa olla vaikeaa. Jos näin käy, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Sinulle voi olla apua käyttää tilajatketta inhalaattorin kanssa.

Jos käytät enemmän Trixeo Aerosphere -valmistetta kuin sinun pitäisi
Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan, jos olet ottanut enemmän Trixeo Aerosphere -valmistetta kuin sinun olisi pitänyt. Saatat tarvita hoitoa. Sinulla saattaa ilmetä tavallista nopeampaa sydämen sykettä, saatat tuntea olosi huteraksi tai sinulla saattaa ilmetä näköhäiriöitä, suun kuivuutta, päänsärkyä tai pahoinvointia.

Jos unohdat käyttää Trixeo Aerosphere -valmistetta
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen. Ota lääke heti kun muistat.

Jos on kuitenkin jo melkein seuraavan annoksen aika, älä ota unohtunutta annosta. Älä ota samana päivänä enempää kuin kaksi suihkausta kaksi kertaa vuorokaudessa.

Jos lopetat Trixeo Aerosphere -valmisteen käytön
Tämä lääke on tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön. Käytä tätä lääkettä niin kauan kuin lääkäri määrää. Sen teho säilyy vain niin kauan kuin käytät sitä.

Ellei lääkäri toisin kehota, älä lopeta lääkkeen käyttöä, vaikka vointisi olisi parempi, sillä oireesi saattavat pahentua. Jos haluat lopettaa hoidon, keskustele ensin lääkärin kanssa. 

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Tämän lääkkeen käytön yhteydessä voi ilmetä seuraavia haittavaikutuksia:

Vakavat haittavaikutukset

Melko harvinaiset (saattavat ilmetä enintään 1 henkilöllä sadasta)

Äkilliset hengitysvaikeudet:

 • jos sinulla ilmenee heti Trixeo Aerosphere -valmisteen käytön jälkeen hengitysvaikeuksia, kuten puristavaa tunnetta rinnassa, yskää, hengityksen vinkumista tai hengenahdistusta, lopeta tämän lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Allergiset reaktiot:

 • kasvojen turvotus, etenkin suun ympärillä (kielen tai kurkun turpoaminen saattavat vaikeuttaa nielemistä)
 • ihottuma tai nokkosihottuma, johon liittyy hengitysvaikeuksia
 • äkillinen pyörrytys.

Nämä oireet saattavat olla merkkejä allergisesta reaktiosta, joka saattaa muuttua vakavaksi. Lopeta Trixeo Aerosphere -valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos havaitset edellä mainittuja vakavia haittavaikutuksia.

Muut haittavaikutukset
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos havaitset jonkin seuraavista haittavaikutuksista:

Yleiset (saattavat ilmetä enintään 1 henkilöllä kymmenestä)

 • sammas (sieni-infektio suussa). Suun huuhtominen vedellä välittömästi Trixeo Aerosphere ‑valmisteen käytön jälkeen saattaa ehkäistä tätä.
 • ahdistuneisuus
 • univaikeudet
 • pahoinvointi
 • päänsärky
 • yskiminen tai äänen käheys
 • lihaskouristukset
 • sydämentykytys (palpitaatio)
 • korkeat verensokeriarvot (näkyvät testeissä)
 • kivulias ja tiheä virtsaaminen (saattavat olla merkkejä virtsatieinfektiosta)
 • keuhkokuume (pneumonia).

Kerro lääkärille, jos sinulla ilmenee Trixeo Aerosphere -hoidon aikana jokin seuraavista oireista, sillä ne voivat viitata keuhkoinfektioon:

 • kuume tai vilunväristykset
 • limanerityksen lisääntyminen, liman värin muutokset
 • yskän tai hengitysvaikeuksien lisääntyminen.

Melko harvinaiset (saattavat ilmetä enintään 1 henkilöllä sadasta)

 • tärinä, vapina tai huimaus
 • suun kuivuus tai lievä kurkun ärsytys
 • ihon mustelmat
 • levottomuus, hermostuneisuus tai kiihtymys
 • masennus
 • nopea tai epätasainen sydämensyke
 • rintakipu tai puristava tunne rinnassa (angina pectoris).

Hyvin harvinaiset (saattavat ilmetä enintään 1 henkilöllä kymmenestätuhannesta)

 • muutokset käyttäytymisessä
 • vaikutus lisämunuaisiin.

Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

 • näön hämärtyminen
 • silmien mykiöiden samentuminen (kaihin oire)
 • silmänpaineen suureneminen (glaukooma)
 • kasvojen turvotus, etenkin suun ympärillä (kielen tai kurkun turpoaminen saattavat vaikeuttaa nielemistä).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

wwwsivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
​​​​​​​00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä Trixeo Aerosphere -valmistetta pahvikotelossa, pussissa ja painepakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Pussin avaamisen jälkeen inhalaattori on käytettävä

 • 6 viikon kuluessa –jos inhalaattori sisältää 56 suihkausta
 • 3 kuukauden kuluessa – jos inhalaattori sisältää 120 suihkausta.

Pidä inhalaattori suljetussa suojapussissa – ota inhalaattori suljetusta suojapussista vasta juuri ennen ensimmäistä käyttökertaa. Kirjoita pussin avaamispäivän päivämäärä inhalaattorin etikettiin tätä varten varattuun tilaan.

Säilytä alle 30 °C. Säilytä kuivassa.

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi inhalaattorin pitää olla huoneenlämpöinen ennen kuin käytät sitä.

Painepakkausta ei saa rikkoa, puhkaista eikä polttaa, vaikka se vaikuttaisi tyhjältä. Älä käytä tai säilytä lämmönlähteen tai avotulen läheisyydessä.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Trixeo Aerosphere sisältää
Vaikuttavat aineet ovat formoterolifumaraattidihydraatti, glykopyrronium ja budesonidi.

Yhdellä suihkauksella vapautuva annos (suukappaleesta saatava annos) sisältää 5 mikrogrammaa formoterolifumaraattidihydraattia, 9 mikrogrammaa glykopyrroniumbromidia (vastaa 7,2:ta mikrogrammaa glykopyrroniumia) ja 160 mikrogrammaa budesonidia.

Muut aineet ovat norfluraani, 1,2-distearoyyli-sn-glysero-3-fosfokoliini ja kalsiumkloridi.

Trixeo Aerosphere -valmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Trixeo Aerosphere on inhalaatiosumute, suspensio. 

Trixeo Aerosphere toimitetaan painepakkauksessa, jossa on annoslaskuri ja joka toimitetaan valkoisen muovikotelon ja suukappaleen kanssa (ks. kuva 1 käyttöohjeissa tämän pakkausselosteen lopussa). Suukappaleessa on irrotettava harmaa suojakorkki. Trixeo Aerosphere toimitetaan foliopussissa, jossa on kuivausainepakkaus ja joka on pakattu pahvikoteloon.

Yksi inhalaattori sisältää 56 tai 120 suihkausta. Lisäksi saatavilla on monipakkaus, jossa on kolme 120 suihkausta sisältävää inhalaattoria.

Myyntiluvan haltija

AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
Ruotsi

Valmistaja
AstraZeneca Dunkerque Production
224 Avenue de la Dordogne
Dunkerque
59640
Ranska

AstraZeneca GmbH
Tinsdaler Weg 183
22880 Wedel
Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:
AstraZeneca Oy
Puh: +358 10 23 010

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 02/2021

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.emea.europa.eu.

Ohjeet käyttäjälle

Käyttöohjeet
Trixeo Aerosphere 5 mikrogrammaa / 7,2 mikrogrammaa / 160 mikrogrammaa inhalaatiosumute, suspensio
(formoterolifumaraattidihydraatti, glykopyrronium ja budesonidi)
Inhalaatioon

Lue nämä ohjeet ja pakkausseloste ennen kuin aloitat Trixeo Aerosphere -valmisteen käyttämisen ja aina kun otat käyttöön uuden pakkauksen. Tietoja on saatettu päivittää. Sen lisäksi, että luet pakkausselosteen, keskustele lääkärin kanssa sairaudestasi ja sen hoidosta.

Tärkeää tietoa:

 • Vain inhalaatioon.
 • Käytä Trixeo Aerosphere -valmistetta juuri siten kuin lääkäri on määrännyt.
 • Jos sinulla on kysyttävää inhalaattorin käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Puhdista inhalaattori kerran viikossa. On hyvin tärkeää, että pidät muovikotelon puhtaana, jotta suukappaleeseen ei kerry lääkettä, joka estää suihkauksen vapautumisen. Katso vaiheet 1–8 kohdasta Trixeo Aerosphere -inhalaattorin puhdistus.

Trixeo Aerosphere -inhalaattorin osat (ks. kuva 1):

 • Trixeo Aerosphere toimitetaan painepakkauksessa, jossa on annoslaskuri ja joka sopii koteloon.
  • Älä käytä Trixeo Aerosphere -koteloa minkään muun lääkkeen ottamiseen.
  • Älä käytä Trixeo Aerosphere -painepakkausta, jos siinä on toisen inhalaattorin kotelo. 


 • Trixeo Aerosphere -valmisteen painepakkauksen yläosassa on annoslaskuri (ks. kuva 1). Annoslaskurin ikkunasta näkyy, kuinka monta lääkesuihkausta on jäljellä. Lääkesuihkaus vapautuu aina, kun painat annoslaskurin keskiosaa.

Trixeo Aerosphere -painepakkaus sisältää ylimääräisiä suihkauksia, mikä mahdollistaa käyttökuntoon valmistelun. Jäljempänä annettuja vaihe kerrallaan eteneviä inhalaattorin käyttöohjeita voi käyttää joko 14 päivän (56 suihkausta) tai 30 päivän (120 suihkausta) inhalaattoria varten.

Ennen kuin käytät Trixeo Aerosphere -valmistetta ensimmäistä kertaa
Ennen kuin käytät Trixeo Aerosphere -valmistetta ensimmäistä kertaa, varmista, että annoslaskurin nuoli osoittaa inhalaatiolukeman ”120” oikealle puolelle annoslaskurin ikkunassa (ks. kuva 1).

 • Nuoli osoittaa lukemaa 120, kun Trixeo Aerosphere -valmisteesta on vapautettu 10 suihkausta. Tämä tarkoittaa, että painepakkauksessa on 120 suihkausta lääkettä jäljellä (ks. kuva 2a).
 • Kun olet käyttänyt seuraavat 10 suihkausta, nuoli osoittaa lukemien 100 ja 120 väliin. Tämä tarkoittaa, että painepakkauksessa on 110 suihkausta lääkettä jäljellä (ks. kuva 2b).
 • Kun olet käyttänyt seuraavat 10 suihkausta, nuoli osoittaa lukemaa 100. Tämä tarkoittaa, että painepakkauksessa on 100 suihkausta lääkettä jäljellä (ks. kuva 2c).

                                   

 • Annoslaskurin ikkuna liikkuu 10 suihkauksen välein. Annoslaskurin ikkunassa näkyvä lukema muuttuu 20 suihkauksen välein. 

                                                                               
   
 • Annoslaskurin ikkunan väri muuttuu punaiseksi, mikä näkyy kuvassa tummennettuna alueena, kun inhalaattorissa on enää 20 suihkausta lääkettä jäljellä (ks. kuva 2d).
 • 14 päivän inhalaattorissa (painepakkauksessa 56 suihkausta) annoslaskuri liikkuu 10 suihkauksen välein. Laskuriin on merkitty lukemat 60, 40, 20 ja 0 suihkauksen kohdalle. Väri 14 päivän inhalaattorin (painepakkauksessa 56 suihkausta) annoslaskurin ikkunassa muuttuu punaiseksi, kun inhalaattorissa on enää 20 suihkausta lääkettä jäljellä.

Trixeo Aerosphere -inhalaattorin käyttöönoton valmistelu:

 • Trixeo Aerosphere -inhalaattori toimitetaan foliopussissa, jossa on kuivausainepakkaus.
  • Ota Trixeo Aerosphere -inhalaattori foliopussista.
  • Hävitä pussi ja kuivausainepakkaus. Älä syö tai hengitä kuivapakkauksen sisältöä.
 • Trixeo Aerosphere -inhalaattorin pitää olla huoneenlämpöinen ennen kuin käytät sitä.

   

Trixeo Aerosphere -inhalaattorin valmistelu käyttökuntoon: 

Ennen kuin käytät Trixeo Aerosphere -valmistetta ensimmäistä kertaa, sinun täytyy valmistella inhalaattori käyttökuntoon.

 • Poista korkki suukappaleesta (ks. kuva 3). Tarkista, ettei suukappaleen sisällä ole mitään, ennen kuin käytät inhalaattoria.
 • Pidä inhalaattori pystyasennossa, poispäin kasvoistasi ja ravista sitä hyvin (ks. kuva 4).
   

   
 • Paina annoslaskurin keskeltä kunnolla niin, että painepakkausta ei voi painaa enää pidemmälle. Suukappaleesta vapautuu lääkesuihkaus (ks. kuva 5). Saatat kuulla annoslaskurista hiljaisen naksahduksen, kun se laskee annoksia käytön aikana.
   

   
 • Toista valmisteluvaiheet vielä kolme kertaa (ks. kuvat 4 ja 5). Ravista inhalaattoria hyvin aina ennen valmistelusuihkausta.
 • Kun olet tehnyt valmistelutoimenpiteet neljä kertaa, annoslaskurin pitäisi osoittaa lukeman ”120” oikealle puolelle ja inhalaattorisi on käyttövalmis.

Trixeo Aerosphere -inhalaattorin käyttö:

Vaihe 1: Poista korkki suukappaleesta (ks. kuva 6).
 

Vaihe 2: Ravista inhalaattoria hyvin aina ennen käyttöä (ks. kuva 7).
 

 
Vaihe 3: Pidä inhalaattoria niin, että sen suukappale osoittaa sinua kohti, ja hengitä mahdollisimman syvään suun kautta ulos (ks. kuva 8).
 

Vaihe 4: Sulje huulet suukappaleen ympärille ja kallista päätä taaksepäin (ks. kuva 9). Pidä kieli suukappaleen alapuolella.
 


Vaihe 5: Samalla kun hengität sisään syvään ja hitaasti, paina annoslaskurin keskeltä niin, että painepakkaus ei mene enää pidemmälle ja inhalaattorista vapautuu lääkesuihkaus (ks. kuva 10). Lopeta sen jälkeen annoslaskurista painaminen.
 

Vaihe 6: Kun et enää hengitä sisään, ota suukappale suusta. Pidätä hengitystä niin kauan kuin se helposti onnistuu, mielellään 10 sekunnin ajan (ks. kuva 11).

Vaihe 7: Hengitä rauhallisesti ulos (ks. kuva 12). Toista vaiheet 2–7 ottaaksesi toisen Trixeo Aerosphere -suihkauksen.Vaihe 8: Laita suukappaleen korkki takaisin paikalleen heti käytön jälkeen (ks. kuva 13).
 

 
Vaihe 9: Huuhdo suu vedellä poistaaksesi mahdolliset lääkejäämät suuontelosta. Sylje vesi pois – älä niele.
 
On tärkeää, että Trixeo Aerosphere säilytetään kuivassa paikassa.
 
Trixeo Aerosphere -inhalaattorin puhdistus:
Puhdista inhalaattori kerran viikossa. On hyvin tärkeää, että pidät inhalaattorin puhtaana, jotta suukappaleeseen ei kerry lääkettä, joka estää suihkauksen vapautumisen (ks. kuva 14).
 

 
Vaihe 1: Ota painepakkaus ulos kotelosta (ks. kuva 15). Älä puhdista painepakkausta äläkä anna sen kastua.Vaihe 2: Poista suukappaleen korkki.
 
Vaihe 3: Pidä koteloa vesihanan alla ja juoksuta lämmintä vettä sen läpi noin 30 sekunnin ajan. Käännä kotelo ylösalaisin ja huuhdo koteloa lämpimällä vedellä uudelleen suukappaleen kautta noin 30 sekunnin ajan (ks. kuva 16).


 
Vaihe 4: Ravistele kotelosta mahdollisimman paljon vettä pois.
 
Vaihe 5: Tarkista kotelosta ja suukappaleesta, että kaikki lääkejäämät on pesty pois. Jos havaitset jäämiä, toista tämän kohdan vaiheet 3–5.
 
Vaihe 6: Anna kotelon kuivua yön yli (ks. kuva 17). Älä laita painepakkausta takaisin koteloon, jos se on vielä märkä.
 

 
Vaihe 7: Kun kotelo on kuiva, laita painepakkaus kevyesti painamalla takaisin koteloon (ks. kuva 18). Älä paina painepakkausta liian voimakkaasti, ettei siitä vapaudu lääkesuihkausta.


 
Vaihe 8: Valmistele Trixeo Aerosphere -inhalaattori uudelleen käyttökuntoon aina puhdistuksen jälkeen. Valmistellaksesi inhalaattorin uudelleen käyttökuntoon ravista inhalaattoria hyvin ja paina annoslaskurin keskeltä kaksi kertaa, niin että inhalaattorista vapautuu kaksi suihkausta ilmaan poispäin kasvoistasi. Inhalaattorisi on nyt käyttövalmis.
 
Jos et ole käyttänyt Trixeo Aerosphere -valmistetta yli seitsemään päivään tai jos Trixeo Aerosphere on pudonnut, sinun on valmisteltava se uudelleen käyttökuntoon ennen käyttöä.
Valmistellaksesi inhalaattorin uudelleen käyttökuntoon ravista inhalaattoria hyvin ja paina annoslaskurin keskeltä kaksi kertaa, niin että inhalaattorista vapautuu kaksi suihkausta ilmaan poispäin kasvoistasi. Inhalaattorisi on nyt käyttövalmis.​​​​​​​

Yrityksen yhteystiedot:

ASTRAZENECA OY
Itsehallintokuja 6
02600 Espoo

www.astrazeneca.fi
010 23 010
Tukkuliike: Tamro