LEUKOKIT tarvikesarja

LEUKOKIT

Tarvikesarja autologisten valkosolujen erotteluun ja leimaukseen

Yleisiä ohjeita

Käyttöohje Johdanto

Leukokit on lääkinnällinen laite, joka sisältää kaikki reagenssit ja materiaalit (kertakäyttötarvikkeet ja ei-radioaktiiviset komponentit), joita tarvitaan autologisten valkosolujen erotteluun ja valkosolujen leimaukseen.

Käyttöohjeessa esitetty toimintatapa (paitsi pesupuskuriliuoksen käyttö) perustuu Isorbe Consensus Protocol -suositukseen: Eur. J. Nucl. Med. (1998) 25:797-799.

Kaikki reagenssit ja tuotteet ovat steriilejä ja valmistettu hyvien tuotantotapojen mukaisesti (GMP-Good Manufacturing Practice), joten näiden käyttö mahdollistaa solujen aseptisen käsittelyn leimaamisen aikana. Tarvikesarjan on myös vahvistettu säilyttävän käsiteltyjen solujen elinkykyisyyden ja kemotaktiset ominaisuudet.

Tekijän tulee käsitellä radiolääkevalmisteita tavalla, joka täyttää sekä säteilysuojelun että lääkkeiden turvallisen käytön asettamat vaatimukset. Asianmukaisia aseptisia työskentelytapoja ja varotoimia tulee noudattaa.

Tarvikesarja sisältää seuraavat steriilit tuotteet:

 • 1          sulkuventtiilillä varustettu sedimentaatioruisku
 • 1          erotteluputki
 • 1          antikoagulanttireagenssi-pullo 10 ml (ACD)
 • 1          sedimentointireagenssi-pullo 10 ml (GSR)
 • 1          pesupuskuriliuos 14 ml (NaCl)
 • 2          ilmastusneulaa
 • 1          suojalla varustettu adapteri
 • 3          perhosneulaa 19G
 • 1          30 ml Luer Lock -ruisku
 • 1          10 ml Luer Lock –ruisku
 • 2          5 ml ruiskua
 • 1          10 ml ruisku
 • 1          2,5 ml ruisku
 • 1          steriili liina

Tarvikesarja sisältää myös:

 • 1          tarjotin / jalusta
 • 2          Luer Lock –korkkia
 • 3          sarjaa värillisiä merkintätarroja

Tarvikkeet ja laitteet, jotka tarvitaan, mutta eivät sisälly sarjaan:

 • leukosyyttileimauksessa tarvittava radioaktiivinen lääkevalmiste
 • sentrifuugi, jolla mahdollista fuugata Falcon-tyypin putkia 150 g:n kierrosnopeudella
 • säteilysuojat
 • puhdistuslappuja (70% alkoholia)

Tärkeimpien tarvikkeiden toiminnalliset ominaisuudet

Erotteluputki

Erotteluputki (kuva 3, viim. sivulla) turvaa toiminnan suljetussa ja steriilissä ympäristössä. Putki sisältää kolme omalle erityistoiminnolleen tarkoitettua erillistä korkkia/liitintä.                

 • injisointikorkki (valkoinen) voidaan toistuvasti lävistää ja silti taataan ilmatiivis uudelleensulkeutuminen jokaisen neulalävistyksen jälkeen. Injisointikorkkia käytetään, kun lisätään valkosoluplasma, pesuliuos ja radioaktiivinen lääkevalmiste leukosyyttileimausta varten erotteluputkeen.
 • ilmastussuodatin (vihreä) mahdollistaa ilmanpaineen tasauksen erotteluputken ulkopuolisen ja sisäisen paineen välillä säilyttäen sisään menevän ilman steriiliyden
 • yksitieventtiili (sininen), johon on liitetty muovinen pipetti, mahdollistaa liuoksen poisoton putkesta, estäen samalla ilman tai nesteiden pääsyn vahingossa putkeen. Liitin sulkee putken uudelleen joka kerta ruiskun irrottamisen jälkeen
 • muovinen pipetti putken sisällä mahdollistaa nesteiden tarkan poisoton putkesta. Pipetin elastinen tukiosa mahdollistaa putken sisällä olevan pipetin kärkiosan asteittaisen alas painamisen sallien täten supernatantin täydellisen poisoton vahingoittamatta solumassaa leimauksen yhteydessä (parantaen siten valmisteen radiokemiallista puhtautta) sekä leimattujen solujen poisoton toimenpiteen loppuvaiheessa

Sulkuventtiilillä varustettu sedimentaatioruisku

 • ruiskun Luer Lock –liitinkärki sulkeutuu siinä olevalla venttiilillä varmistaen steriilin, suljetun työskentely-ympäristön
 • tämä erityinen kaksitieventtiili voidaan avata vain yhdistämällä se naaraspuoliseen luer-liittimeen: esim. ilmastus- tai perhosneulaan (täydellinen kiertäminen tarvitaan)
 • irrottautuminen naaraspuolisesta luer-liittimestä (ruiskua vastapäivään kiertämällä) automaattisesti uudelleen sulkee ko. venttiilin

Reagenssien sisältö

Antigoagulanttireagenssi (ACD)

 • trisodium citrate x 2 H2O    22 g/L
 • citric acid x H2O                       8 g/L
 • glucose                                 22,3 g/L
 • pH 4,7 – 5,3                                         

Sedimentointireagenssi (GSR)

 • succinylated Gelatine

            (modified fluid gelatine)     40 g/L

 • sodium chloride                     7 g/L
 • pH 7,1 – 7,7

Pesupuskuriliuos (NaCl)

 • sodium chloride                    9 g/L
 • pH 4,5 – 7,0

 

Varoitukset ja varotoimet

Leukokit ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Ei saa jäätyä!

Leukokit-tarvikesarja on tarkoitettu vain asianmukaisesti koulutetun henkilökunnan käyttöön.

Käytä steriilejä tarvikkeita vain, jos pakkaus on avaamaton.

Tarvikesarjan tarvikkeet ovat kertakäyttöisiä.

Käytä vain pakkauksessa olevia perhosneuloja.

Älä käytä tarvikesarjaa pakkauksessa ilmoitetun vanhentumispäivämäärän jälkeen.

Muista aina pitää sedimentaatioruiskun mäntä suorassa linjassa eri vaiheiden aikana vuotojen välttämiseksi

Kertakäyttöinen laite, älä käytä uudelleen ja hävitä voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Laitteen uudelleenkäyttö voi olla vaarallista potilaalle ja/tai haitallista sen käyttäjälle - riskinä on infektioiden tartunta. Laitteen käyttäminen toiseen kertaan voi vaarantaa laitteen toiminnan. Valmistaja luopuu vastuusta potilaalle aiheutuneista vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen väärinkäytöstä, laitteen käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä, tai jos laitetta on käyttänyt henkilöstö ilman asianmukaista pätevyyttä.

Valkosoluleimauksessa käytettävää radiofarmaseuttista valmistetta tulee käyttää sen käyttöohjeen mukaisesti.

Noudata seuraavia varotoimia koko toimenpiteen ajan:

 • käytä muovisia kertakäyttökäsineitä
 • älä koske ruiskujen sulkuventtiileiden tai neulojen kärkipintoihin
 • pyyhi aina 70 % alkoholiin kastetulla puhdistuslapulla erotteluputken injisointikorkki ja reagenssi-pullojen kumitulpat ennen niiden lävistämistä
 • asianmukaisia aseptisia työskentelytapoja tulee käyttää koko soluleimauksen ajan

Verinäytteen otto

 • puhdasta työskentelytilaa varten avaa steriili liinapakkaus ja levitä liina työskentelytasolle
 • poista sedimentaatioruisku pakkauksesta ja merkitse se värillisellä merkintätarralla
 • varmista, että potilaan nimi vastaa värikoodia
 • lävistä antigoagulanttipullon korkki käyttäen ilmastusneulaa
 • poista ilmastusneulan korkki (vaalean sininen) ja liitä sedimentaatioruisku ilmastusneulaan kiertämällä ruiskua myötäpäivään (kuva 1)
 • vedä 8 ml antigoagulanttia (ACD) ruiskuun ja poista ruisku ilmastusneulasta kiertämällä ruiskua vastapäivään (välttääksesi vuodon älä käännä pulloa nurinpäin irrottaessasi ruiskua)
 • liitä 19 G:n perhosneula ruiskun sulkuventtiiliin ja ota verinäyte (n. 40 ml). Jos toimenpide tulee uusia verinäytteen otossa ilmenevien vaikeuksien vuoksi, käytä pakkauksessa olevaa varaperhosneulaa (kuva 2)
 • lävistä sedimentointireagenssipullon (GSR) korkki käyttäen toista ilmastusneulaa
 • vedä ruiskuun 8 ml sedimentointireagenssia toistaen edellä mainitut kohdat ja sekoita ruiskun sisältö sitä toistuvasti käännellen
 • aseta ruisku muoviselle tarjottimelle käyttäen tukijalustaa (kuva 4)

Plasmaliuoksen siirtäminen

 • avaa erotteluputken pakkaus (kuva 3), merkitse se samalla värikoodilla ja aseta erotteluputki pakkauksessa olevalle jalustalle
 • yhdistä uusi perhosneula ruiskun venttiiliin ja erotteluputkeen lävistämällä erotteluputken injisointikorkki (kuva 4)
 • anna punasolujen laskeutua (kestää tavallisesti alle 30 min)
 • avaa ilmastussuodattimen korkki (vihreä) erotteluputkesta ja pidä se auki koko toimituksen ajan
 • siirrä leukosyyttipitoinen plasma (korkeintaan 30 ml) erotteluputkeen painamalla ruiskun mäntää alustaa vasten. Älä sekoita punasolumassaa

Valkosolujen erottelu ja leimaaminen

 • sentrifugoi erotteluputkea 150 g teholla 5 - 10 min
 • yhdistä 30 ml Luer Lock –ruisku erotteluputken imuliittimeen (sininen) ja vedä supernatanttiplasma ruiskuun (kuva 5)
 • poista loputkin supernatantista painamalla ruiskuun liitettyä erotteluputken muovista pipettiä alaspäin samalla, kun vedät sisältöä ruiskuun (kuva 6). Jätä putkeen noin 0,5 ml supernatanttiplasmaa. Anna pipetin palautua alkuperäiseen asentoonsa ja jatka imemistä, kunnes pipetti on täysin tyhjentynyt
 • poista ruisku ja sulje ruiskun liitin korkilla, joka löytyy pakkauksesta
 • ravista kevyesti, jotta sisältö sekoittuu uudestaan
 • valmista radioaktiivinen lääkevalmiste leukosyyttien leimausta varten valmistajan ohjeiden mukaan ja injisoi se erotteluputkeen injisointikorkin kautta käyttäen pakkauksessa mukana olevaa 2,5 ml ruiskua tai mitä tahansa isotooppihoitajan toimittamaa ruiskua, jossa radioaktiivinen lääkevalmiste on (kuva 7)
 • inkuboi tarvittava aika (ks. valmisteyhteenveto) ja lopuksi laimenna inkuboitunut liuos lisäämällä 4-5 ml puskuripesuliuosta (NaCl) injisointikorkin kautta 5 ml ruiskulla
 • sentrifugoi 150 g teholla 5-10 min ja yhdistä 10 ml Luer Lock ruisku imuventtiiliin (sininen) ja vedä ruiskuun supernatantti, joka sisältää sitoutumattoman aktiivisuuden
 • poista täydellisesti supernatantti painaen alaspäin muovista pipettiä (joka on liitetty ruiskuun) samalla ruiskuun vetäen. Älä sekoita solumassaa
 • sulje ruiskun kärki pakkauksessa mukana olevalla korkilla ja mittaa aktiivisuus leimaustuloksen laskemiseksi

Potilasannoksen valmistaminen

 • lisää 3-4 ml puskuripesuliuosta (NaCl) erotteluputkeen injisointikorkin kautta käyttäen 5 ml ruiskua
 • ravista kevyesti sisältöä kunnes solut ovat kokonaan uudelleen sekoittuneet
 • avaa suojalla varustetun adapterin ja 10 ml ruiskun pakkaukset; merkitse ruisku samalla värikoodilla värillisiä merkintätarroja käyttäen
 • yhdistä neula suojalla varustettuun sovittimeen täydellisesti (kuva 8)
 • vedä ruisku pois sovittimen suojasta kevyesti kiertäen niin, että sovitin irtoaa suojastaan ja jää neulan päälle
 • lävistä sinisen venttiilin seinämä neulalla ja aseta se siten, että sovitin lukittuu täysin sinisen venttiilin kaulaosaan (Huom! Lävistä seinämä vain kerran kohdistaen neula huolellisesti seinämän keskelle).
 • vedä ruiskuun koko leimattu solususpensio (kuva 9). Jatka ruiskuun vetämistä kunnes pipetti on täysin tyhjä
 • poista kaikki ilma ruiskusta erotteluputken sisään (ylösalaisin) ennen kuin vedät neulan pois sinisestä venttiilistä
 • poista ruisku neuloineen saattaaksesi sen injisointivalmiiksi

Kuvat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Lisätietoja:

Oy GE Healthcare Bio-Sciences Ab

Puh: +358 10 39411

CustomerServiceFinland@ge.com

Tämä käyttöohje perustuu Leukokit käyttöohjeen Englanninkieliseen version K145 Rev 06_19. (05-2020)

Yrityksen yhteystiedot:

OY GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES AB
PL 400
00031 GE

customerservicefinland@ge.com
www.gehealthcare.fi
010 39411
Tukkuliike: Tamro