SONDELBAY injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 20 mikrog/80 mikrol

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,8 mt, 01.06.2024 01:12:44)

Sondelbay 20 mikrogrammaa/80 mikrolitrassa, injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

teriparatidi

Lisäseuranta

image1.pngTähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan Mahdolliset haittavaikutukset lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 1. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 2. Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 3. Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 4. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Sondelbay on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Sondelbay-valmistetta

3. Miten Sondelbay-valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Sondelbay-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Sondelbay sisältää vaikuttavana aineena teriparatidia, joka vahvistaa luuta ja vähentää murtumavaaraa edistämällä luun muodostusta.

Sondelbay on tarkoitettu aikuisten osteoporoosin hoitoon. Osteoporoosi on sairaus, joka aiheuttaa luiden ohenemista ja haurastumista. Tämä tauti on erityisen yleinen vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla, mutta sitä voi ilmetä myös miehillä. Osteoporoosia esiintyy myös usein potilailla, jotka käyttävät kortikosteroidivalmisteita (kortisonia).

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Sondelbay-valmistetta

 • jos olet allerginen teriparatidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos veresi kalsiumpitoisuus on suuri (sinulla on hyperkalsemia)
 • jos sinulla on vakavia munuaisvaivoja
 • jos sinulla on ollut luusyöpä tai muu syöpä, joka on levinnyt luustoon (etäpesäkkeitä luustossa)
 • tiettyjen luusairauksien yhteydessä. Jos sinulla on jokin luuston sairaus, kerro se lääkärillesi
 • jos sinulla on selittämätön, suurentunut alkalisen fosfataasin arvo. Tämä voi viitata sinulla mahdollisesti olevaan Pagetin luutautiin (sairaus, jossa luun muodostuminen on häiriintynyt). Jos et ole varma, kysy lääkäriltäsi.
 • jos olet saanut sädehoitoa luustoon
 • jos olet raskaana tai imetät.

Varoitukset ja varotoimet

Sondelbay voi aiheuttaa suurentuneen kalsiumpitoisuuden veressä tai virtsassa.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät tai kun käytät Sondelbay-valmistetta:

 • jos sinulla on jatkuvaa pahoinvointia, oksentelua, ummetusta, vetämättömyyttä tai lihasheikkoutta. Nämä voivat olla oireita veren liian suuresta kalsiumpitoisuudesta.
 • jos sinulla on tai on ollut munuaiskiviä.
 • jos sinulla on munuaisvaivoja (kohtalainen munuaisten vajaatoiminta).

Joillekin potilaille Sondelbay voi aiheuttaa huimausta tai sydämen tykytystä muutaman ensimmäisen pistoksen jälkeen. Ota Sondelbay-pistos ensimmäisillä kerroilla sellaisessa paikassa, että voit istua tai mennä pitkäksesi, jos saat huimausta.

Suositeltua 24 kuukauden hoitoaikaa ei pidä ylittää.

Sondelbay-valmistetta ei tule antaa aikuisille, jotka voivat vielä kasvaa.

Lapset ja nuoret

Sondelbay-valmistetta ei tule antaa lapsille tai nuorille (alle 18-vuotiaille).

Muut lääkevalmisteet ja Sondelbay

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä, koska niillä voi joskus olla yhteisvaikutuksia (esim. digoksiini/digitalis -valmisteet, joita käytetään sydäntaudeissa).

Raskaus ja imetys

Älä käytä Sondelbay-valmistetta, jos olet raskaana tai imetät. Jos olet hedelmällisessä iässä oleva nainen, sinun on käytettävä luotettavaa raskauden ehkäisymenetelmää Sondelbay-lääkityksen aikana. Jos tulet raskaaksi, Sondelbay on lopetettava. Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Joillekin potilaille Sondelbay-pistos voi aiheuttaa huimausta. Jos sinua huimaa, älä aja autoa äläkä käytä koneita ennen kuin olosi paranee.

Sondelbay sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on 20 mikrogrammaa (80 mikrolitrassa) kerran vuorokaudessa pistoksena ihon alle (ihonalainen injektio) reiteen tai vatsan alueelle. Jotta muistat käyttää lääkettä, ota se suunnilleen samaan aikaan joka päivä.

Ota Sondelbay-pistos joka päivä niin pitkään kuin lääkärisi on sinulle määrännyt. Sondelbay-hoidon kesto on 24 kuukautta. Voit saada elinaikanasi vain yhden 24 kuukauden Sondelbay-hoidon.

Lue käyttöohjeet, jotta osaat käyttää Sondelbay-kynää.

Injektioneuloja ei ole lääkepakkauksessa. Käytä kynäneuloja (31 G tai 32 G; 4 mm, 5 mm tai 8 mm).

Pistä Sondelbay pian sen jälkeen, kun olet ottanut kynän jääkaapista. Noudata käyttäjän oppaan ohjeita. Pane kynä takaisin jääkaappiin heti käytön jälkeen. Käytä joka pistokerralla uutta neulaa ja hävitä neula käytön jälkeen. Älä koskaan säilytä kynää niin, että neula on siinä kiinni. Älä anna koskaan muiden käyttää kynääsi.

Lääkärisi voi määrätä sinulle Sondelbay-pistoksen lisäksi kalsium- ja/tai D-vitamiinilisiä. Lääkärisi kertoo sinulle, kuinka paljon kalsiumia ja D-vitamiinia voit ottaa päivässä.

Sondelbay voidaan ottaa ruokailun yhteydessä tai ilman ruokaa.

Jos otat enemmän Sondelbay-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet vahingossa ottanut enemmän Sondelbay-lääkettä kuin olisi pitänyt, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.

Yliannostuksen oireina voi ilmetä pahoinvointia, oksentelua, heitehuimausta ja päänsärkyä.

Jos unohdat ottaa Sondelbay-pistoksen tai jos et pysty ottamaan pistosta tavanomaiseen aikaan, ota se mahdollisimman pian saman päivän aikana. Ota vain yksi pistos päivässä. Älä yritä korvata unohtunutta annosta.

Jos lopetat Sondelbayn käytön

Jos harkitset Sondelbayn käytön lopettamista, keskustele asiasta lääkärisi kanssa. Lääkärisi neuvoo sinua ja päättää Sondelbay-lääkityksesi kestosta.

Jos sinulla on kysyttävää tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan saa niitä.

Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat raajoissa ilmenevä kipu (hyvin yleinen, esiintyy yli 1 potilaalla 10:stä) sekä huonovointisuus, päänsärky ja heitehuimaus (yleisiä haittavaikutuksia).

Jos sinua alkaa huimata pistoksen ottamisen jälkeen, istu tai asetu makuulle, kunnes olosi paranee. Jos olosi ei parane, soita lääkärille ennen hoidon jatkamista. Teriparatidin käytön yhteydessä on ilmoitettu pyörtymistapauksia.

Joillekin voi tulla oireilua kuten ihon punoitusta, kipua, turvotusta, kutinaa, mustelma tai vähäistä verenvuotoa pistosalueella (yleisiä haittavaikutuksia). Niiden pitäisi hävitä muutamassa päivässä tai viikossa. Jos näin ei tapahdu, kerro asiasta lääkärillesi mahdollisimman pian.

Joillakin potilailla on pian pistoksen jälkeen ilmennyt yliherkkyysoireita kuten hengitysvaikeuksia, kasvojen turvotusta, ihottumaa ja rintakipua (harvinaisia haittavaikutuksia). Harvinaisissa tapauksissa voi esiintyä vakavia ja mahdollisesti henkeä uhkaavia allergisia reaktioita, kuten anafylaksiaa.

Muita haittavaikutuksia:

Yleiset haittavaikutukset: esiintyy korkeintaan 1 potilaalla 10:sta

 • veren kolesterolipitoisuuden suurentuminen
 • masennus
 • hermosärkyä jaloissa
 • pyörryttäminen
 • epäsäännölliset sydämenlyönnit
 • hengenahdistus
 • lisääntynyt hikoilu
 • lihaskouristukset
 • vetämättömyys
 • väsymys
 • rintakipu
 • matala verenpaine
 • närästys (kipeä tai polttava tunne rintalastan alla)
 • pahoinvointi (oksentelu)
 • palleatyrä
 • matala hemoglobiini eli punasolujen määrä (anemia).

Melko harvinaiset haittavaikutukset: esiintyy korkeintaan 1 potilaalla 100:sta

 • sykkeen kiihtyminen
 • epätavallinen sydänääni
 • hengästyminen
 • peräpukamat
 • virtsan karkaaminen
 • lisääntynyt virtsaamistarve
 • painon nousu
 • munuaiskivet
 • lihas- ja nivelkipu. Joillekin potilaille on ilmaantunut vaikeita selkälihaskouristuksia (kramppeja) tai kipua, jotka ovat vaatineet sairaalahoitoa.
 • suurentunut veren kalsiumpitoisuus
 • suurentunut veren virtsahappopitoisuus.
 • alkalinen fosfataasi -nimisen entsyymin (AFOS) arvon suurentumista.

Harvinaiset haittavaikutukset: esiintyy korkeintaan 1 potilaalla 1 000:sta

 • eriasteinen munuaisten vajaatoiminta
 • turvotus lähinnä käsissä, jalkaterissä ja säärissä

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (Käyt.viim./EXP). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Sondelbay säilytetään jääkaapissa (2° C – 8° C). Avattua Sondelbay-valmistetta voidaan säilyttää enintään 25 °C:n lämpötilassa enintään 3 päivän ajan, jos jääkaappia ei ole käytössä, minkä jälkeen se on laitettava takaisin jääkaappiin ja käytettävä 28 päivän sisällä ensimmäisestä pistoksesta. Hävitä Sondelbay-kynä, jos sitä ei ole pidetty jääkaapissa ja se on ollut enintään 25 °C:n lämpötilassa yli 3 vuorokauden ajan.

Sondelbay ei saa jäätyä. Älä pane kyniä jääkaapin pakastelokeron lähelle, jotta ne eivät jäädy. Älä käytä Sondelbay-valmistetta, jos se on jäätynyt.

Säilytä alkuperäispakkauksessa (kotelossa). Herkkä valolle.

Sondelbay-kynä tulee hävittää 28 päivän kuluttua ensimmäisestä käytöstä, vaikka se ei olisi täysin tyhjä.

Sondelbay sisältää väritöntä ja kirkasta liuosta. Älä käytä Sondelbayta, jos liuoksessa on kiinteitä hiukkasia tai jos se on samea tai värjäytynyt.

Älä siirrä lääkettä ruiskuun.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy apteekista käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Sondelbay sisältää

 1. Vaikuttava aine on teriparatidi. Yksi millilitra injektionestettä sisältää 250 mikrogrammaa teriparatidia. Yksi 80 mikrolitran annos sisältää 20 mikrogrammaa teriparatidia. Yksi 2,4 ml:n esitäytetty kynä sisältää 600 mikrogrammaa teriparatidia.
 2. Muut aineet ovat väkevä etikkahappo, natriumasetaatti (vedetön), mannitoli, metakresoli ja injektionesteisiin käytettävä vesi. Liuokseen on voitu lisätä myös kloorivetyhappoa ja/tai natriumhydroksidia happamuuden säätöön (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Sondelbay sisältää natriumia”).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Sondelbay on väritön ja kirkas liuos. Se toimitetaan sylinteriampulleihin pakattuna esitäytetyssä kertakäyttöisessä kynässä. Yhdessä esitäytetyssä kynässä on 2,4 ml liuosta, josta riittää 28 annokseen. Sondelbay toimitetaan yhden tai kolmen esitäytetyn kynän pakkauksissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Centre, Moll de Barcelona s/n,

Edifici Est, 6ª Planta,

08039,Barcelona, Espanja

Valmistaja(t)

Accord Healthcare BV, Netherlands

Winthontlaan 200,

Utrecht, 3526KV, Alankomaat

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,

95-200 Pabianice,

Puola

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 24.03.2022

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta

http://www.ema.europa.eu

Kynän käyttöopas

Sondelbay 20 mikrogrammaa / 80 mikrolitraa, injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

teriparatidi

Ohjeet käyttäjälle

Lue näiden käyttöohjeiden etu- ja takasivu kokonaan läpi ennen uuden Sondelbay-kynän käyttöä. Tämän sivun takana on ohjeita ongelmatilanteisiin ja muuta tietoa.

Noudata ohjeita huolellisesti, kun käytät Sondelbay-kynää. Lue myös kynän pakkausseloste.

Ethän anna kenenkään muun käyttää Sondelbay-kynääsi tai neulojasi, koska tartunta tai sairaus voi levitä ihmisestä toiseen.

Sondelbay-kynä sisältää 28 päivän lääkityksen.

Sondelbay-kynä tulee hävittää 28 päivän kuluttua ensimmäisestä käytöstä, vaikka se ei olisi täysin tyhjä.

Älä pistä yhtä annosta enempää Sodelbay-valmistetta päivässä.

 

Sondelbay-kynän osat

Neulat eivät sisälly pakkaukseen

Tarkista annoslaskuri-ikkunasta jäljellä olevien annosten määrä. Nuoli osoittaa jäljellä olevien annosten määrän. Uudessa kynässä pitäisi olla 28 annosta.

Annoslaskuri-ikkunassa olevat mustat pisteet osoittavat kynässä jäljellä olevien parittomien annosten määrän.

Älä käytä kynää, jos annoslaskurissa lukee ”00”, sillä silloin yhtään annosta ei ole jäljellä.

Sondelbay-kynää ei tarvitse esitäyttää.

image7.png

Käytä kynäneuloja (31 G tai 32 G; 4 mm, 5 mm tai 8 mm).

Kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta, minkä pituiset ja paksuiset neulat sopivat sinulle parhaiten.

Käytä jokaiseen pistokseen aina uutta neulaa.

1

Valmistele

image9.png

Valmistele pistoskohta (reiden tai vatsan alue) lääkärin tai apteekkihenkilökunnan ohjeiden mukaan.

 • Pese aina kädet ennen jokaista pistoa.
 • Tarkista kynän etiketistä, että lääke on oikea.
 • Tarkista viimeinen käyttöpäivämäärä varmistaaksesi, ettei se ole mennyt.
 • Tarkista annoslaskuri-ikkunasta, että kynässä on annoksia jäljellä.

Uudessä kynässä pitäisi olla 28 annosta.

image10.png

Vedä kynän korkki irti.

 • Tarkista, ettei kynä eikä lääkesäiliö ole vaurioitunut.
 • Tarkista, että lääke on kirkasta ja väritöntä ja ettei siinä ole hiukkasia.

2

Kiinnitä uusi neula

image11.png

Ota uusi kynäneula (ks. edellä).

Vedä irti suojapaperi.

image12.png

Työnnä neula suoraan lääkesäiliön päälle.

image13.png

Kierrä neulaa, kunnes se on tukevasti kiinni.

image14.png

Vedä irti neulan ulkosuojus ja laita talteen. Tarvitset sitä neulan poistamiseen käytön jälkeen.

3

Aseta annos

image15.png

Tarkista, että annosikkunassa on tyhjä ympyrämerkki .

image17.png

Käännä annosvalitsinta tukevasti myötäpäivään. Ikkunassa näkyy nuolia.

image18.png

Jatka kääntämistä, kunnes kuulet naksahduksen ja annosikkunassa näkyy täytetty ympyrämerkki .

image20.png

Irrota ote annosvalitsimesta. Täytetty ympyrä ja sen yllä oleva palkki näkyvät annosikkunassa.

Tämä osoittaa, että annos on asetettu.

image22.png

Vedä irti neulan sisäsuojus ja hävitä se.

4

Pistä annos

image23.png

Nipistä reiden tai vatsan ihoa kevyesti poimulle ja työnnä neula suoraan ihoon. Varmista, että annosikkuna on näkyvissä.

image24.png

Pidä neula ihossa, työnnä pistospainiketta, kunnes se pysähtyy. Tämä aloittaa pistoksen.

Pidä 5 sekunnin ajan

Pidä neula ihossa ja odota, kunnes tyhjä ympyrämerkki ilmestyy annosikkunaan. Laske nyt hitaasti viiteen ja vedä sitten neula irti ihosta.

5

Varmista annos

image26.png

Kun olet antanut pistoksen ja poistanut neulan ihosta, tarkista, että annosikkunassa näkyy tyhjä ympyrämerkki .

Jos annosikkunassa ei näy tyhjää ympyrämerkkiä

Älä anna toista pistosta samana päivänä.

• Sen sijaan nollaa kynä.

Ks. Ongelmanratkaisu – ongelma D.

6

Poista neula

image27.png

Laita neulan ulkosuojus neulan päälle yllä kuvatun mukaisesti ja työnnä se sitten paikalleen. Neulanpistovamman estämiseksi älä yritä kiinnittää uudelleen neulan sisäsuojusta äläkä koske neulaa.

image28.png

Kierrä neula irti kynästä kääntämällä neulan ulkosuojusta vastapäivään vähintään viisi kertaa.

image29.png

Vedä neula irti ja hävitä se lääkärin tai apteekkihenkilökunnan ohjeiden mukaan.

image30.png

Työnnä kynän korkki tukevasti takaisin kynän päälle. Laita kynä jääkaappiin heti käytön jälkeen.

Ongelmanratkaisu

 

Ongelma

Ratkaisu

A.

Sondelbay-kynässäni on ilmakupla.

Pieni ilmakupla ei vaikuta annokseen eikä vahingoita sinua. Voit ottaa annoksen normaalisti.

B.

En pysty valitsemaan annosta.

 1. Tarkista annoslaskuri-ikkunasta, että Sondelbay-kynässä on vähintään yksi annos jäljellä. Jos annoslaskuri-ikkunassa näkyy 00, silloin Sondelbay-kynässä ei ole yhtään annosta jäljellä. Lääkesäiliössä saattaa näkyä edelleen lääkettä, mutta sitä ei voi pistää. Käytä uutta Sondelbay-kynää seuraavaan annokseen.
 2. Jos Sondelbay-kynässä on vähintään yksi annos jäljellä etkä pysty valitsemaan annosta, varmista, että käännät annosvalitsinta myötäpäivään, kunnes kuulet naksahduksen ja annosikkunassa näkyy täytetty ympyrämerkki . Älä irrota otetta annosvalitsimesta ennen kuin kuulet naksahduksen ja näet täytetyn ympyrämerkin, sillä muutoin valitsin palaa alkuperäiseen asentoonsa. Naksahduksen jälkeen päästä irti annosvalitsimesta, jolloin näet annosikkunassa täytetyn ympyrämerkin ja sen yläpuolella olevan palkin .

C.

Neulan päässä on lääketippa, kun poistan neulan sisäsuojuksen pistoksen antamista varten.

Pieni lääketippa neulan päässä ei vaikuta annokseesi. Jatka annoksen antamiseen käyttöohjeiden vaiheen 4 mukaisesti.

D.

Tyhjä ympyrämerkki ei näy annosikkunassa, vaikka olen työntänyt pistospainikkeen loppuun asti ja odottanut. Mitä teen?

Nollaa Sondelbay-kynä seuraavien ohjeiden mukaisesti:

 1. Jos olet jo antanut pistoksen, ÄLÄ anna itsellesi toista pistosta samana päivänä.
 2. Irrota käytetty neula kiinnittämällä neulan ulkosuojus takaisin paikalleen neulan päälle. Älä koske neulaa.

Älä yritä kiinnittää neulan sisäsuojusta takaisin paikalleen. Kierrä neula irti ja hävitä se lääkärin tai apteekkihenkilökunnan ohjeiden mukaan.

 1. Kiinnitä uusi neula, vedä irti neulan ulkosuojus ja laita se talteen.
 2. Suuntaa neulan sisäsuojus kohti tyhjää säiliötä.
 3. Vedä neulan sisäsuojus irti. Ole varovainen, sillä lääkettä voi roiskua. On myös mahdollista, että jonkin verran lääkettä on purskahtanut neulan sisäsuojukseen. Hävitä neulan sisäsuojus.
 4. Annosikkunassa näkyy nyt tyhjä ympyrä. Jos sitä ei näy, ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.
 5. Laita neulan ulkosuojus neulan päälle. Älä koske neulaa. Älä yritä kiinnittää neulan sisäsuojusta uudelleen. Kierrä neula irti ja hävitä se lääkärin tai apteekkihenkilökunnan ohjeiden mukaan.
 6. Laita neulan korkki takaisin Sondelbay-kynän päälle ja laita Sondelbay-kynä jääkaappiin.
 7. Pese kätesi.

Voit estää tämän ongelman käyttämällä aina UUTTA neulaa jokaisen pistoksen antamiseen ja työntämällä pistospainiketta, kunnes se pysähtyy.

Odota, kunnes tyhjä ympyrämerkki ilmestyy ja laske sitten hitaasti viiteen, ennen kuin poistat neulan ihosta.

E.

Mistä tiedän, että Sondelbay-kynäni toimii kunnolla?

Sondelbay-kynä on suunniteltu antamaan täysi annos joka kerta, kun sitä käytetään käyttöohjeiden mukaan. Annosikkunassa näkyy tyhjä ympyrämerkki pistoksen jälkeen, kun täysi lääkeannos on annettu.

Annoslaskuri-ikkunassa näkyy kynässä jäljellä olevien annosten määrä. Luku pienenee aina yhdellä, kun pistos annetaan. Tämä myös osoittaa sen, että kynä toimii.

Käytä uutta neulaa aina pistoksen antamiseen, jotta Sondelbay-kynä toimii varmasti kunnolla.

F.

Neula ei irtoa Sondelbay-kynästä.

 1. Laita neulan ulkosuojus neulan päälle etusivulla näytetyn vaiheen 6 mukaan.
 2. Kierrä neula irti työntämällä neulaa kynään samalla, kun käännät sitä vastapäivään usean kerran.
 3. Vedä neula irti ja hävitä se lääkärin tai apteekkihenkilökunnan ohjeiden mukaan.
 4. Jos neula ei vieläkään irtoa, pyydä apua.

Puhdistus ja säilytys

Sondelbay-kynän puhdistus:

 • Pyyhi Sondelbay-kynän ulkopuoli kostealla liinalla.
 • Älä upota kynää veteen äläkä puhdista sitä millään nesteellä.

Sondelbay-kynän säilytys:

 • Katso pakkausselosteesta ohjeet Sondelbay-kynän säilytykseen.

Sondelbay-kynän ja neulojen hävittäminen

Sondelbay-kynän hävittäminen

 • Hävitä kynä 28 päivän kuluttua ensimmäisestä käyttökerrasta, vaikkei se olisikaan täysin tyhjä.
 • Irrota aina neula ennen kuin hävität Sondelbay-kynän.
 • Kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta ohjeet kynän hävittämiseen.

Neulojen hävittäminen

 • Laita käytetyt neulat terävän jätteen säiliöön tai kovaan muoviseen keräysastiaan, jossa on turvakansi.
 • Älä heitä neuloja suoraan kotitalousjätteeseen.
 • Älä käytä samaa terävän jätteen keräysastiaa uudelleen.
 • Kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta ohjeita terävän jätteen säiliön asianmukaiseen hävittämiseen.
 • Näiden neulojen käsittelyohjeiden ei ole tarkoitus korvata terveydenhuollon ammattilaisten antamia paikallisia ohjeita tai vakiintuneita käytäntöjä.

Muuta tietoa

 • Tutustu pakkausselosteen ohjeisiin lääkkeen käytöstä ja noudata niitä.
 • Sondelbay-kynää ei suositella sokeiden tai näkövammaisten käyttöön ilman kynän käyttöön perehtyneen henkilön apua.
 • Pidä Sondelbay-kynä poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.
 • Älä siirrä lääkettä ruiskuun.
 • Käytä jokaiseen pistokseen uutta neulaa.
 • Tarkista kynän etiketistä, että olet ottamassa oikeaa lääkettä eikä se ole vanhentunutta.
 • Ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan, jos huomaat seuraavia ongelmia:
 • Sondelbay-kynä näyttää vaurioituneelta
 • lääke EI ole kirkasta ja väritöntä, tai siinä näkyy hiukkasia
 • Sondelbay-kynä sisältää 28 päivän lääkityksen.
 • Merkitse ensimmäisen pistoksen ottamispäivä Sondelbay-kynän kotelon päälle (ks. sille varattu tila: ensimmäinen käyttöpvm). Hävitä Sondelbay-kynä 28 päivän kuluttua ensimmäisen pistoksen ottamisesta.

Tämä käyttöopas on tarkistettu viimeksi

Yrityksen yhteystiedot:

ACCORD HEALTHCARE OY
Oksasenkatu 10 A 6
00100 Helsinki
Suomi

010 231 4180
Tukkuliike: Oriola