TAMIFLU kapseli, kova 75 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (14,2 mt, 27.11.2021 19:26:22)

Tamiflu 75 mg kovat kapselit

oseltamiviiri

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 •  Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 •  Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 •  Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 •  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1.  Mitä Tamiflu on ja mihin sitä käytetään
 2.  Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Tamiflu-valmistetta
 3.  Miten Tamiflu-valmistetta käytetään
 4.  Mahdolliset haittavaikutukset
 5.  Tamiflu-valmisteen säilyttäminen
 6.  Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

 •  Tamiflu-valmistetta käytetään aikuisille, nuorille, lapsille ja pikkulapsille (mukaan lukien täysiaikaisena vastasyntyneet) influenssan hoitoon. Sitä voidaan käyttää, kun sinulla on flunssaoireita ja influenssavirusta tiedetään olevan paikkakunnalla.
 •  Tamiflu-valmistetta voidaan määrätä aikuisille, nuorille ja yli 1-vuotiaille lapsille myös tapauskohtaisesti influenssan ehkäisyyn, esimerkiksi jos olet ollut läheisessä kontaktissa henkilöön, jolla on influenssa.
 •  Tamiflu-valmistetta voidaan määrätä aikuisille, nuorille, lapsille ja pikkulapsille (täysiaikaisena vastasyntyneet mukaan lukien) ehkäisevään hoitoon poikkeustapauksissa, esimerkiksi maailmanlaajuisen influenssaepidemian (pandemian) aikana, kun influenssarokotus ei ehkä anna riittävää suojaa.

Tamiflu sisältää oseltamiviiria, joka kuuluu lääkeryhmään neuraminidaasin estäjät. Nämä lääkkeet estävät influenssaviruksen leviämisen kehossa. Ne helpottavat tai estävät influenssavirusinfektion aiheuttamia oireita.

Influenssa (kutsutaan usein flunssaksi) on viruksen aiheuttama sairaus. Influenssan oireita voivat usein olla äkillinen kuume (yli 37,8 °C), yskä, vuotava tai tukkoinen nenä, päänsärky, lihaskipu ja voimakas väsymys. Näitä oireita voivat aiheuttaa myös muut tulehdustaudit. Todellista influenssaa esiintyy vuosittain ainoastaan tiettynä aikana, jolloin influenssavirukset leviävät paikallisesti (epidemia). Epidemia-aikojen ulkopuolella flunssan kaltaisia oireita aiheuttavat tavallisesti muut sairaudet.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Tamiflu-valmistettta

 •  jos olet allerginen (yliherkkä) oseltamiviirille tai Tamiflu-valmisteen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
  Käänny lääkärin puoleen, jos tämä koskee sinua. Älä ota Tamiflu-valmistetta.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Tamiflu-valmistetta

 •  jos olet allerginen muille lääkkeille
 •  jos sinulla on munuaisoireita. Annostasi voidaan muuttaa.
 •  jos sinulla on vaikea rinnakkaissairaus, joka saattaa vaatia sairaalahoitoa.
 •  jos immuunijärjestelmäsi ei toimi
 •  jos sinulla on krooninen sydän- tai hengityselinsairaus.

Kerro heti lääkärille Tamiflu-hoidon aikana

 •  jos huomaat muutoksia käyttäytymisessäsi tai mielialassasi (neuropsykiatriset tapahtumat), erityisesti lapsilla tai nuorilla. Nämä saattavat olla harvinaisen, mutta vakavan, haittavaikutuksen oireita.

Tamiflu ei ole influenssarokote

Tamiflu ei ole rokote: se hoitaa infektiota tai estää influenssavirusta leviämästä. Rokote muodostaa vasta-aineita virusta kohtaan. Tamiflu ei vaikuta influenssarokotteen tehoon. Lääkäri voi määrätä sinulle sekä lääkettä että rokotetta.

Muut lääkevalmisteet ja Tamiflu

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Seuraavat lääkkeet ovat erityisen tärkeitä:

 •  klooripropamidi (diabeteslääke)
 •  metotreksaatti (käytetään esim. reumalääkkeenä)
 •  fenyylibutatsoni (kipu- ja tulehduslääke)
 •  probenesidi (kihtilääke)

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lääkäri voi tällöin päättää, onko sinun syytä käyttää Tamiflu-valmistetta.

Lääkkeen vaikutuksesta imetettävään lapseen ei ole tietoa. Kerro lääkärille, jos imetät. Lääkäri voi tällöin päättää, onko sinun syytä käyttää Tamiflu-valmistetta.

Kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tamiflu-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn.

Tietoja joistakin Tamiflu-valmisteen sisältämistä aineista

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kapseli eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Ota Tamiflu niin pian kuin mahdollista, ihanteellisinta olisi aloittaa lääkitys kahden päivän kuluessa influenssaoireiden alkamisesta.

Suositusannokset ovat:

Influenssan hoitoon käytetään kaksi annosta vuorokaudessa. Yleensä on miellyttävintä ottaa yksi annos aamulla ja yksi annos illalla. On tärkeää käyttää koko 5 päivän kuuri loppuun, vaikka tuntisit olosi paremmaksi jo aikaisemmin.

Jos potilaan immuunijärjestelmä on heikko, hoito kestää 10 vuorokautta.

Influenssan ehkäisyyn tai infektioaltistuksen jälkeiseen ehkäisyyn käytetään yksi annos vuorokaudessa 10 vuorokauden ajan. On parasta ottaa annos aamiaisen yhteydessä.

Erityistapauksissa (laajalle levinnyt influenssa tai potilaalla on heikko immuunijärjestelmä) hoitoa voidaan jatkaa 6 tai 12 viikkoa.

Suositusannos perustuu potilaan painoon. Anna lääkärin määräämä Tamiflu-annos kapseleina tai oraalisuspensiona.

Aikuiset ja vähintään 13-vuotiaat nuoret

Paino

Influenssan hoito: 5 vuorokautta

Influenssan hoito (immuunipuutteiset potilaat): 10 vuorokautta*

Influenssan ehkäisy: 10 vuorokautta

Yli 40 kg

75 mg** kaksi kertaa vuorokaudessa

75 mg** kaksi kertaa vuorokaudessa

75 mg** kerran vuorokaudessa

* Jos potilaan immuunijärjestelmä on heikko, hoidon kesto on 10 vuorokautta.

**75 mg:n annos saadaan käyttämällä 30 mg:n ja 45 mg:n kapseleita

1–12-vuotiaat lapset

Paino

Influenssan hoito: 5 vuorokautta

Influenssan hoito (immuunipuutteiset potilaat): 10 vuorokautta*

Influenssan ehkäisy: 10 vuorokautta

10–15 kg

30 mg kaksi kertaa vuorokaudessa

30 mg kaksi kertaa vuorokaudessa

30 mg kerran vuorokaudessa

Yli 15 kg – 23 kg

45 mg kaksi kertaa vuorokaudessa

45 mg kaksi kertaa vuorokaudessa

45 mg kerran vuorokaudessa

Yli 23 kg – 40 kg

60 mg kaksi kertaa vuorokaudessa

60 mg kaksi kertaa vuorokaudessa

60 mg kerran vuorokaudessa

Yli 40 kg

75 mg** kaksi kertaa vuorokaudessa

75 mg** kaksi kertaa vuorokaudessa

75 mg** kerran vuorokaudessa

* Jos lapsen immuunijärjestelmä on heikko, hoidon kesto on 10 vuorokautta.

**75 mg:n annos saadaan käyttämällä 30 mg:n ja 45 mg:n kapseleita

Alle 1-vuotiaat lapset (0–12 kuukautta)

Tamiflu-valmisteen annostelun alle 1-vuotiaille lapsille influenssan ehkäisyyn pandemian aikana on perustuttava lääkärin harkintaan hoidon mahdollisista hyödyistä ja haitoista lapselle.

Paino

Influenssan hoito: 5 vuorokautta

Influenssan hoito (immuunipuutteiset potilaat): 10 vuorokautta*

Influenssan ehkäisy: 10 vuorokautta

3–10+ kg

3 mg/painokg** kaksi kertaa vuorokaudessa

3 mg/painokg** kaksi kertaa vuorokaudessa

3 mg/painokg** kerran vuorokaudessa

* Jos imeväisikäisen immuunijärjestelmä on heikko, hoidon kesto on 10 vuorokautta.

**mg/painokg = mg lapsen painokiloa kohden. Esim.

jos 6 kk:n ikäinen lapsi painaa 8 kg, annos on

8 kg x 3 mg/painokg = 24 mg

Antotapa

Nielaise kapselit kokonaisena veden kera. Älä jaa äläkä pureskele kapseleita.

Tamiflu voidaan ottaa joko ruuan yhteydessä tai ilman. Ottamalla se ruuan kanssa voidaan vähentää huonovointisuuden tunnetta tai huonovointisuutta (pahoinvointi ja oksentelu).

Potilaat, joilla on vaikeuksia niellä kapseleita, voivat käyttää nestemäistä lääkemuotoa (Tamiflu-oraalisuspensio). Jos tarvitset Tamiflu-oraalisuspensiota, mutta sitä ei ole saatavilla apteekista, voit valmistaa näistä kapseleista nestemäisen Tamiflu-annoksen. Ks. kääntöpuolelta Nestemäisen Tamiflu-annoksen valmistaminen kotona .

Jos otat enemmän Tamiflu-valmistetta kuin sinun pitäisi

Lopeta Tamiflu-valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.

Useimmissa yliannostustapauksissa ei ole raportoitu haittavaikutuksia. Jos haittavaikutuksia ilmeni, ne olivat samanlaisia kuin normaaliannoksilla, kuten on lueteltu kohdassa Mahdolliset haittavaikutukset.

Yliannostustapauksia on raportoitu yleisemmin lapsilla kuin aikuisilla ja nuorilla, jotka saivat Tamiflu-valmistetta. Varovaisuutta tulee noudattaa valmistettaessa nestemäistä Tamiflu-valmistetta lapsille ja annettaessa Tamiflu-kapseleita tai nestemäistä Tamiflu-valmistetta lapsille.

Jos unohdat ottaa Tamiflu-valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kapselin.

Jos lopetat Tamiflu-valmisteen käytön

Tamiflu-hoidon lopettaminen aikaisemmin kuin lääkäri on määrännyt ei aiheuta haittavaikutuksia. Influenssan oireita saattaa kuitenkin ilmaantua uudelleen, jos olet lopettanut Tamiflu-hoidon aikaisemmin. Ota aina lääkärin määräämä hoitokuuri loppuun.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Myös influenssa voi aiheuttaa monia alla mainituista haittavaikutuksista.

Seuraavia vakavia haittavaikutuksia on harvoin raportoitu oseltamiviirin markkinoilletulon jälkeen:

 •  anafylaktisia ja anafylaktoidisia reaktioita: vaikeat allergiset reaktiot, joihin liittyy kasvojen ja ihon turpoamista, kutiava ihottuma, alhainen verenpaine ja hengitysvaikeudet.
 •  maksan häiriöitä (fulminantti hepatiitti, maksan toimintahäiriö ja raskausmaksatauti): ihon ja silmänvalkuaisten kellertyminen, ulosteen värimuutos, käyttäytymismuutokset
 •  angioedeema: äkillisesti ilmaantuva vaikea ihoturvotus, joka esiintyy pääasiassa pään ja kaulan alueella (mukaan lukien silmät ja kieli) ja aiheuttaa hengitysvaikeuksia
 •  Stevens-Johnsonin oireyhtymä ja toksinen epidermaalinen nekrolyysi: komplisoitunut, mahdollisesti henkeäuhkaava allerginen reaktio, ihon ulko- ja mahdollisesti sisäosan vaikea tulehdus. Aluksi kuumetta, kurkkukipua ja väsymystä, ihottuma, jossa esiintyy rakkuloita, hilseilyä, ihon irtoamista suurilta alueilta, mahdolliset hengitysvaikeudet ja alhainen verenpaine.
 •  ruoansulatuskanavan verenvuoto: pitkittynyt verenvuoto paksusuolessa tai veren sylkemistä
 •  neuropsykiatriset häiriöt (kuvattu jäljempänä).

Jos havaitset jonkun näistä haittavaikutuksista, ota heti yhteys lääkäriin.

Yleisimmin (hyvin yleinen ja yleinen) raportoituja haittavaikutuksia ovat huonovointisuuden tunne ja huonovointisuus (pahoinvointi, oksentelu), vatsakipu, vatsavaivat, päänsärky ja kipu. Näitä oireita havaitaan yleensä ensimmäisen annoksen jälkeen ja ne tavallisesti loppuvat hoitoa jatkettaessa. Ottamalla lääkevalmiste ruuan yhteydessä haittavaikutukset vähenevät.

Harvinaiset mutta vakavat haittavaikutukset: Ota heti yhteys lääkäriin

(Näitä voi esiintyä alle yhdellä henkilöllä tuhannesta)

Tamiflu-hoidon aikana on harvoin raportoitu

 •  kouristuksia ja sekavuustiloja, mm. tajunnan tason muutos
 •  sekavuus, epänormaali käytös
 •  harhakuvitelmat, sekavuustilat, kiihtymys, levottomuus sekä painajaiset.

Näitä raportoidaan ensisijaisesti lapsilla ja nuorilla, ja ne ovat usein alkaneet äkillisesti sekä lievittyneet nopeasti. Ne ovat erittäin harvoin johtaneet itsensä vahingoittamiseen tai joissain tapauksissa kuolemaan. Samanlaisia neuropsykiatrisia tapahtumia on raportoitu myös potilailla, jotka eivät ole käyttäneet Tamiflu-valmistetta.

 •  Edellä kerrottuja potilaiden (erityisesti lasten ja nuorten) käyttäytymismuutoksia tulee seurata huolellisesti.

Jos havaitset jonkun näistä haittavaikutuksista, erityisesti nuoremmilla ihmisillä, ota heti yhteys lääkäriin.

Aikuiset ja vähintään 13-vuotiaat nuoret

Hyvin yleiset haittavaikutukset

(voi esiintyä yli yhdellä henkilöllä kymmenestä)

 •  Päänsärky
 •  Pahoinvointi.

Yleiset haittavaikutukset

(voi esiintyä yli yhdellä potilaalla sadasta)

 •  Keuhkoputkentulehdus
 •  Herpesvirus
 •  Yskä
 •  Huimaus
 •  Kuume
 •  Kipu
 •  Raajakipu
 •  Vuotava nenä
 •  Univaikeudet
 •  Kurkkukipu
 •  Vatsakipu
 •  Väsymys
 •  Ylävatsan täysinäisyyden tunne
 •  Ylähengitysteiden tulehdus (nenän, kurkun ja nenän sivuonteloiden tulehdus)
 •  Mahavaivat
 •  Oksentelu.

Melko harvinaiset haittavaikutukset

(voi esiintyä alle yhdellä henkilöllä sadasta)

 •  Allergiset reaktiot
 •  Tajunnan tason muutos
 •  Kouristukset
 •  Sydämen rytmihäiriöt
 •  Lievät tai vakavat maksan toimintahäiriöt
 •  Ihoreaktiot (ihotulehdus, punoittava ja kutiava ihottuma ja ihon hilseily).

Harvinaiset haittavaikutukset

(voi esiintyä alle yhdellä henkilöllä tuhannesta)

 •  Trombosytopenia (verihiutaleniukkuus)
 •  Näköhäiriöt.

112-vuotiaat lapset

Hyvin yleiset haittavaikutukset

(voi esiintyä yli yhdellä henkilöllä kymmenestä)

 •  Yskä
 •  Nenän tukkoisuus
 •  Oksentelu.

Yleiset haittavaikutukset

(voi esiintyä yli yhdellä potilaalla sadasta)

 •  Silmän sidekalvotulehdus (silmien punoitus ja rähmiminen tai silmäkipu)
 •  Korvatulehdus ja muut korvavaivat
 •  Päänsärky
 • Pahoinvointi
 • Vuotava nenä
 • Vatsakipu
 • Ylävatsan täysinäisyyden tunne
 • Mahavaivat

Melko harvinaiset haittavaikutukset

(voi esiintyä alle yhdellä henkilöllä sadasta)

 •  Ihotulehdus
 •  Tärykalvon häiriö

Alle 1 vuoden ikäiset lapset

Raportoidut haittavaikutukset 1–12 kuukauden ikäisillä lapsilla ovat enimmäkseen samanlaiset kuin vanhemmilla lapsilla (1-vuotiaat tai tätä vanhemmat) raportoidut. Lisäksi on raportoitu ripulia ja vaippaihottumaa.

Jos havaitset haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Kuitenkin,

 • jos sinä tai lapsesi olette usein huonovointisia tai
 • jos influenssaoireet pahenevat tai kuume jatkuu
  ota mahdollisimman pian yhteys lääkäriin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Tamiflu sisältää

 • Jokainen kapseli sisältää 75 mg oseltamiviiria.
 • Muut aineet ovat:
  kapselin sisältö: esigelatinoitu tärkkelys, talkki, povidoni, kroskarmelloosinatrium ja natriumstearyylifumaraatti
  kapselikuori: liivate, keltainen, punainen ja musta rautaoksidi (E172) sekä titaanidioksidi (E171)
  painomuste: shellakka (E904), titaanidioksidi (E171) ja FD ja C Blue 2 (indigokarmiini E132).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (‑koot)

75 mg:n kapseli koostuu harmaasta himmeästä pohjaosasta, jossa merkintä "ROCHE", sekä vaaleankeltaisesta himmeästä kansiosasta, jossa merkintä "75 mg". Merkinnät ovat sinisiä.

Tamiflu 75 mg:n kovia kapseleita on saatavana 10 kapselin läpipainopakkauksissa.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Saksa

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Str. 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 1 279 4500

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(See Ireland)

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Roche

Tél: +33  (0)1 47 61 40 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

Roche d.o.o.

Tel: + 385 1 47 22 333

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 - 6 7039831

United Kingdom (Northern Ireland)

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi marraskuussa 2021

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu.

Ohjeet terveydenhuollon ammattilaiselle

Jos potilas ei kykene nielemään kapseleita: Kaupalliseen käyttöön tarkoitettu Tamiflu-jauhe oraalisuspensiosta varten (6 mg/ml) on suositeltavin vaihtoehto pediatrisille ja aikuispotilaille, joiden on vaikea niellä kapseleita, tai jos on käytettävä pienempää annosta. Jos kaupalliseen käyttöön tarkoitettua Tamiflu-jauhetta oraalisuspensiota varten ei ole saatavilla, apteekissa voidaan valmistaa suspensio (6 mg/ml) Tamiflu-kapseleista tai potilaat voivat valmistaa suspension kapseleista kotona.

Sekä apteekissa valmistetun suspension annosteluun että kotona sekoitettujen annosten valmistukseen on toimitettava tilavuudeltaan ja mitta-asteikoltaan tarkoituksenmukaisia välineitä (ruiskuja). Molemmissa tapauksissa tarvittaviin ruiskuihin tehdään apteekissa merkintä oikeasta tilavuudesta. Kotona sekoitettavien annosten valmistamista varten toimitetaan erilliset ruiskut, joilla voidaan mitata oikea vesimäärä sekä Tamiflu-vesiseos. Mitattaessa 12,5 ml vettä on käytettävä 10 ml:n ruiskua.

Alla esitetään Tamiflu-suspension (6 mg/ml) oikean tilavuuden mittaamiseen soveltuvat ruiskukoot.

Alle 1-vuotiaat lapset (täysiaikaisena vastasyntyneet mukaan lukien):

Tamiflu-annos

Tamiflu-suspension määrä

Käytettävän ruiskun koko (mittaväli 0,1 ml)

9 mg

1,5 ml

2,0 ml (tai 3,0 ml)

10 mg

1,7 ml

2,0 ml (tai 3,0 ml)

11,25 mg

1,9 ml

2,0ml (tai 3,0 ml)

12,5 mg

2,1 ml

3,0 ml

13,75 mg

2,3 ml

3,0 ml

15 mg

2,5 ml

3,0 ml

16,25 mg

2,7 ml

3,0 ml

18 mg

3,0 ml

3,0 ml (tai 5,0 ml)

19,5 mg

3,3 ml

5,0 ml

21 mg

3,5 ml

5,0 ml

22,5 mg

3,8 ml

5,0 ml

24 mg

4,0 ml

5,0 ml

25,5 mg

4,3 ml

5,0 ml

27 mg

4,5 ml

5,0 ml

28,5 mg

4,8 ml

5,0 ml

30 mg

5,0 ml

5,0 ml

Vähintään 1-vuotiaat, alle 40 kg:n painoiset lapset:

Tamiflu-annos

Tamiflu-suspension määrä

Käytettävän ruiskun koko (mittaväli 0,1 ml)

30 mg

5,0 ml

5,0 ml (tai 10,0 ml)

45 mg

7,5 ml

10,0 ml

60 mg

10,0 ml

10,0 ml

 

Ohjeet käyttäjälle

Jos potilaalla on vaikeuksia ottaa kapseleita, kuten pikkulapsilla, valmistetta on saatavana myös nestemäisessä muodossa Tamiflu-oraalisuspensiona.

Jos tarvitset nestemäisen lääkemuodon eikä sitä ole saatavilla, apteekissa voidaan valmistaa suspensio Tamiflu-kapseleista (ks. kohta ”Tietoa hoitoalan ammattilaisille). Apteekissa valmistettu suspensio on suositeltavin vaihtoehto.

Jos valmistus apteekissa ei myöskään ole mahdollista, voit valmistaa näistä kapseleista kotona nestemäisen Tamiflu-annoksen.

Annos influenssan hoitoon ja ehkäisyyn on sama. Ainoa ero on siinä, miten usein lääkettä otetaan.

Nestemäisen Tamiflu-annoksen valmistaminen kotona

 • Jos sinulla on sopivia kapseleita tarvittavaan annokseen (75 mg:n annokseen), avaa kapseli ja sekoita sen sisältö yhteen teelusikalliseen (tai pienempään määrään) sopivaa makeutettua ruokaa.
  Tämä sopii tavallisesti yli 1-vuotiaille lapsille. Ks. ensimmäinen ohjesarja.
 • Jos tarvitset pienemmän annoksen, nestemäisen Tamiflu-annoksen valmistamiseen tarvitaan lisävaiheita. Tämä sopii pienemmille lapsille ja vauvoille, jotka tarvitsevat yleensä alle 30 mg:n Tamiflu-annoksen. Ks. jälkimmäinen ohjesarja.

Aikuiset, vähintään 13-vuotiaat nuoret ja 40 kg tai enemmän painavat lapset

Valmistaaksesi 75 mg:n annoksen tarvitset:

 • yhden 75 mg:n Tamiflu-kapselin
 • terävät sakset
 • yhden pienen astian
 • teelusikan (5 ml:n lusikka)
 • vettä
 • makeaa ruokaa peittämään jauheen kitkerää makua.
  Tällaisia ovat esim. suklaa, kirsikkasiirappi tai jälkiruokien kuorrutteet esim. karamelli- tai kinuskikastike. Tai voit valmistaa sokerivettä sekoittamalla teelusikallisen vettä ja kolmeneljäsosaa (3/4) teelusikallista sokeria.

Vaihe 1: Tarkista oikea annos

Saadaksesi oikean määrän lääkettä, katso potilaan paino alla olevan taulukon vasemmasta sarakkeesta. Oikeanpuoleisesta sarakkeesta näet yhteen annokseen tarvittavan kapselimäärän. Määrä on sama influenssan hoitoon ja ehkäisyyn.

75 mg:n annos

Käytä ainoastaan 75 mg:n kapseleita 75 mg:n annoksiin. Älä yritä tehdä 75 mg:n annosta käyttämällä 30 mg:n tai 45 mg:n kapselin sisältöä.

Lapsen paino

Tamiflu-annos

Kapselimäärä

40 kg tai yli

75 mg

1 kapseli

Ei alle 40 kg:n painoisille lapsille

Alle 40 kg painavat lapset tarvitsevat Tamiflu-annokseksi alle 75 mg. Ks. alla.

Vaihe 2: Kaada kaikki jauhe astiaan

Pidä 75 mg:n kapselia pystyasennossa astian yllä ja leikkaa varovasti saksilla pyöreä kärki irti. Kaada kaikki jauhe astiaan.

Ole varovainen jauheen kanssa, koska se voi ärsyttää ihoa ja silmiä.

Vaihe 3: Makeuta jauhe ja anna annos

Lisää jauheastiaan pieni määrä, enintään teelusikallinen, makeaa ruokaa.

Tämä peittää Tamiflu-jauheen kitkerän maun.

Sekoita seos kunnolla.

Anna astian koko sisältö heti potilaalle.

Jos astian pohjalle jää seosta, huuhtele astia pienellä vesimäärällä ja anna potilaan juoda tämä seos.

Toista nämä toimenpiteet aina, kun annat lääkettä.

Alle 1-vuotiaat lapset sekä lapset, jotka painavat alle 40 kg

Valmistaaksesi pienemmän kerta-annoksen tarvitset:

 • yhden 75 mg:n Tamiflu-kapselin
 • terävät sakset
 • kaksi pientä astiaa
 • yhden ison ruiskun (5 ml tai 10 ml) veden mittaamista varten
 • yhden pienen ruiskun, jossa on 0,1 ml:n mitta-asteikko, annoksen antamiseen
 • teelusikan (5 ml:n lusikka)
 • vettä
 • makeaa ruokaa peittämään Tamiflu-valmisteen kitkerää makua.
  Tällaisia ovat esim. suklaa, kirsikkasiirappi tai jälkiruokien kuorrutteet esim. karamelli- tai kinuskikastike.
  Tai voit valmistaa sokerivettä sekoittamalla teelusikallisen vettä ja kolmeneljäsosaa (3/4) teelusikallista sokeria.

Vaihe 1: Kaada kaikki jauhe astiaan

Pidä 75 mg:n kapselia pystyasennossa astian yllä ja leikkaa varovasti saksilla pyöreä kärki irti. Ole varovainen jauheen kanssa, koska se voi ärsyttää ihoa ja silmiä.

Kaada kaikki jauhe astiaan riippumatta siitä, minkä suuruisen annoksen valmistat.

Määrä on sama riippumatta siitä, käytetäänkö valmistetta influenssan hoitoon vai ehkäisyyn.

Vaihe 2: Lisää vesi lääkkeen liuottamiseksi

Vedä isoon ruiskuun 12,5 ml vettä.

Lisää vesi astiassa olevaan jauheeseen.

Sekoita suspensiota teelusikalla noin 2 minuuttia.

Älä huolestu, jos kaikki jauhe ei liukene täysin. Liukenematon jauhe on tehotonta apuainetta.

Vaihe 3: Valitse oikea annos lapsen painon mukaan

Katso sen jälkeen lapsen paino taulukon vasemmasta sarakkeesta.

Katso taulukon oikeanpuoleisesta sarakkeesta, miten paljon nestemäistä seosta on vedettävä ruiskuun.

Alle 1 vuoden ikäiset lapset (täysiaikaisena vastasyntyneet mukaan lukien)

Lapsen paino

(lähin)

Ruiskuun vedettävän seoksen määrä

3 kg

1,5 ml

3,5 kg

1,8 ml

4 kg

2,0 ml

4,5 kg

2,3 ml

5 kg

2,5 ml

5,5 kg

2,8 ml

6 kg

3,0 ml

6,5 kg

3,3 ml

7 kg

3,5 ml

7,5 kg

3,8 ml

8 kg

4,0 ml

8,5 kg

4,3 ml

9 kg

4,5 ml

9,5 kg

4,8 ml

10 kg tai enemmän

5,0 ml

Vähintään 1 vuoden ikäiset lapset, jotka painavat alle 40 kg

Lapsen paino

(lähin)

Ruiskuun vedettävän seoksen määrä

Enintään 15 kg

5,0 ml

15–23 kg

7,5 ml

23–40 kg

10,0 ml

Vaihe 4: Vedä nestemäinen seos ruiskuun

Varmista, että sinulla on oikeankokoinen ruisku.

Vedä ensimmäisestä astiasta ruiskuun oikea määrä nestemäistä seosta.

Vedä seos ruiskuun varovasti, ettei siihen muodostu ilmakuplia.

Ruiskuta oikea annos varovasti toiseen astiaan.

Vaihe 5: Makeuta ja anna lapselle

Lisää toiseen astiaan pieni määrä, enintään teelusikallinen, makeaa ruokaa.

Tämä peittää Tamiflu-suspension kitkerän maun.

Sekoita makea ruoka ja Tamiflu-neste hyvin.

Anna toisen astian koko sisältö (nestemäinen Tamiflu-seos, johon on lisätty makeaa ruokaa) heti lapselle.

Jos toisen astian pohjalle jää suspensiota, huuhtele astia pienellä vesimäärällä ja anna lapsen juoda kaikki huuhteluvesi. Jos lapsi ei kykene juomaan astiasta, syötä jäljelle jäänyt neste lapselle lusikalla tai tuttipullolla.

Anna lapselle juotavaa.

Hävitä ensimmäiseen astiaan käyttämättä jäänyt neste.

Toista nämä toimenpiteet aina, kun annat lääkettä.

Yrityksen yhteystiedot:

ROCHE OY
Revontulenpuisto 2 C, P.O. Box 112
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@roche.com
www.roche.fi
010 554 500
Tukkuliike: Tamro