NIZORAL emulsiovoide 2 %

Nizoral 2 % emulsiovoide

ketokonatsoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Nizoral on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Nizoral-valmistetta
 3. Miten Nizoral-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Nizoral-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Nizoral-emulsiovoide on tarkoitettu ihon rihma- ja hiivasieni-infektioiden hoitoon aikuisille. Vaikuttava aine, ketokonatsoli, ehkäisee sienten lisääntymistä. Ketokonatsoli ei imeydy elimistöön, vaan vaikutus on paikallinen.

Nizoral-valmisteella hoidetaan ihon rihma- ja hiivasieni-infektioita. Ne esiintyvät yleensä vartalolla, nivusissa, jaloissa tai käsissä. Lisäksi Nizoral-valmisteella voidaan hoitaa ns. seborrooista ekseemaa (hilseilevä ihottuma yleensä kasvojen ja/tai rinnan alueella).

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Nizoral-valmistetta

 • jos olet allerginen ketokonatsolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa). Merkkinä allergiasta on emulsiovoiteen levittämisen jälkeen ilmenevä kutina ja ihon punoitus.

Varoitukset ja varotoimet

 • Nizoral-emulsiovoidetta ei saa joutua silmiin.
 • Pese kädet huolellisesti voiteen levittämisen jälkeen paitsi, jos hoito on tarkoitettu käsien iholle.

Muut lääkevalmisteet ja Nizoral

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Jos käytät kortikosteroideja sisältäviä emulsiovoiteita, rasvoja tai nestemäisiä ihovoiteita, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta ennen Nizoral-hoidon aloittamista. Voit aloittaa Nizoral-valmisteen käytön heti, mutta jatka kortikosteroidien käyttöä, jotta vältetään ihon punoitus ja kutinareaktio. Jatka lääkitystä seuraavasti:

 • käytä kortikosteroidia aamuisin ja Nizoral-valmistetta iltaisin yhden viikon ajan
 • tämän jälkeen levitä kortikosteroidia joka toinen tai kolmas päivä ja Nizoral-valmistetta joka ilta noin viikon ajan
 • sen jälkeen kortikosteroidien käyttö voidaan lopettaa ja, jos tarpeen, jatketaan Nizoral-valmisteen käyttöä.

Jos käytön suhteen ilmenee epäselvyyttä, ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Nizoral-valmistetta voidaan käyttää myös raskauden ja imetyksen aikana. Nizoral-valmisteen käyttöön raskauden ja imetyksen aikana ei tiedetä liittyvän riskejä.

Nizoral sisältää

 • 193 mikrolitraa propyleeniglykolia per gramma, joka vastaa 201 mg/g. Propyleeniglykoli saattaa aiheuttaa ihoärsytystä.
 • stearyylialkoholia ja setyylialkoholia, jotka saattavat aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Nizoral-emulsiovoidetta annostellaan yleensä kerran päivässä. Selviä paranemisen merkkejä on nähtävissä neljässä viikossa. Jos paranemista ei tapahdu, ota yhteys lääkäriin. Emulsiovoidetta on käytettävä vielä muutama päivä iho-oireiden häviämisen jälkeen. Hoito kestää 2-6 viikkoa riippuen ihoinfektiosta ja sen laajuudesta.

Nizoral-emulsiovoide on tarkoitettu käytettäväksi aikuisille.

Annosteluohje

 • Vartalon, nivusten, jalkojen ja käsien ihoinfektioissa levitä Nizoral-emulsiovoidetta kerran päivässä
 • Hoidettaessa seborrooista ekseemaa (hilseileviä, punoittavia, ruskeita ihottuma-alueita yleensä kasvojen ja/tai rinnan alueella) Nizoral-emulsiovoidetta levitetään hoidettavalle alueelle 1-2 kertaa päivässä. 2-4 viikon hoidon jälkeen voit levittää emulsiovoidetta vielä 1-2 kertaa viikossa parhaan hoitotuloksen saavuttamiseksi.

Käyttöohje

Pese infektoitunut ihoalue ja kuivaa huolellisesti.

Kierrä voidetuubin korkki auki ja lävistä tuubin sinetti korkissa olevan kärjen avulla. Hiero sormenpäillä Nizoral-emulsiovoide ihoon. Levitä voidetta ihottuma-alueelle ja myös sen ympärille.

Pese kädet huolellisesti emulsiovoiteen levittämisen jälkeen, jottei mikrobeja (taudin aiheuttajia) leviä terveelle iholle tai toisiin ihmisiin paitsi, jos hoito on tarkoitettu käsien iholle.

Käytä aina omaa pyyhettä, jolloin vältät infektion leviämisen. Infektoituneen ihon kanssa kosketukseen joutuvien vaatteiden säännöllinen vaihtaminen vähentää ihon uudelleeninfektoitumisen mahdollisuutta.

Nizoral-emulsiovoidetta ei saa joutua silmiin.

Jos käytät enemmän Nizoral-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos Nizoral-valmistetta käytetään suositeltua enemmän tai useammin, voi ilmetä polttavaa tunnetta, punoitusta tai turvotusta hoidettavassa ihokohdassa. Tällöin Nizoral-valmisteen käyttö on tilapäisesti lopetettava.

Nizoral-valmistetta ei pidä niellä. Jos emulsiovoidetta on nielty vahingossa, ota yhteys lääkäriin.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Antopaikassa todettavia haittoja, kuten polttavaa tunnetta, kutinaa tai punoitusta, voi ilmaantua.

Allergisia reaktioita, ihottumaa, nokkosihottumaa, ihoärsytystä ja muita paikallisia ihoreaktioita voi myös ilmaantua harvemmin. Näiden oireiden ilmaantuessa ota yhteys lääkäriin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55, 00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Nizoral-emulsiovoide sisältää

 • Vaikuttava aine on ketokonatsoli. Yksi gramma voidetta sisältää 20 mg ketokonatsolia.
 • Muut aineet ovat propyleeniglykoli, stearyylialkoholi, setyylialkoholi, sorbitaanimonostearaatti, polysorbaatti, isopropyylimyristaatti, natriumsulfiitti ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoinen, hajusteeton emulsiovoide.

Pakkauskoko: 30 g alumiiniputki.

Myyntiluvan haltija

McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy, PL 15, 02621 Espoo

Valmistaja
Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 16.9.2021

Yrityksen yhteystiedot:

STADA NORDIC ApS, Suomen sivuliike
PL 1310, Puolikkotie 8, 02230 Espoo (käyntiosoite)
00101 Helsinki

0207 416 888
Tukkuliike: Tamro