ASPIRIN tabletti 500 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,1 mt, 21.11.2019 20:10:41)

ASPIRIN® 500 mg tabletit

Asetyylisalisyylihappo

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.

- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

- Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 5 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Aspirin 500 mg tabletit ovat ja mihin niitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Aspirin 500 mg tabletteja

3. Miten Aspirin 500 mg tabletteja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Aspirin 500 mg tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Aspirin 500 mg tabletti sisältää vaikuttavana aineena asetyylisalisyylihappoa. Sitä käytetään särky- ja kuumelääkkeenä. Vilustumistaudeissa sitä käytetään lievittämään päänsärkyä ja kuumetta. Aspirin 500 mg tabletteja voidaan käyttää myös kuukautiskipujen ja reumasairauksien hoitoon. Pienempinä annoksina lääke vaikuttaa myös veren hyytymiseen.

Kun tabletti on hajonnut mahalaukussa, vaikuttava aine imeytyy nopeasti. Lääkkeen särkyä lievittävä vaikutus alkaa nopeimmillaan 20 minuutissa, yleensä hitaammin.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi 5 päivän jälkeen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Aspirin 500 mg tabletteja

- jos olet allerginen asetyylisalisyylihapolle, tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa) tai muille samantyyppisille kipu- ja tulehduslääkkeille (salisylaateille).

- jos olet saanut astmakohtauksen salisylaateista tai tulehduskipulääkkeistä.

- jos sinulla on taipumusta verenvuotoihin (esim. pieni verihiutalemäärä tai verenvuototauti eli hemofilia).

- jos sinulla on / on ollut maha- tai pohjukaissuolihaava.

- jos sinulla on vaikea munuaisten, maksan tai sydämen vajaatoiminta.

- jos käytät viikossa metotreksaattia 15 mg tai enemmän.

- raskauden viimeisen kolmanneksen aikana.

Varoitukset ja varotoimet

- jos käytät samanaikaisesti veren hyytymistä estäviä lääkkeitä (esim. varfariinia ja muuta kumariinijohdosta tai hepariinia); näiden lääkkeiden vaikutukset voivat voimistua.

- jos sinulla on todettu maksa- tai munuaissairauksia tai verenkiertohäiriöitä (kuten munuaisverisuonisairaus, ahtauttava sydämen vajaatoiminta, nestevajaus, suurehko leikkaus, verenmyrkytys tai vakava verenvuoto), sillä asetyylisalisyylihappo voi lisätä munuaisten toimintahäiriön tai äkillisen munuaisten vajaatoiminnan riskiä. Muiden tulehduskipulääkkeiden tavoin valmiste voi lisätä turvotustaipumusta sydämen tai munuaisten toiminnanvajauspotilailla.

- jos sinulla on pitkäaikaisia tai usein toistuvia ruoansulatuskanavan sairauksia.

- jos olet saanut allergisia oireita (esim. astmakohtauksen, ihottumia, nuhaa) muista tulehduskipu- tai reumalääkkeistä.

- jos sinulla on / on ollut astma tai pitkäaikaisia hengitystiesairauksia.

- jos sinulla on harvinainen glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puutos.

- jos yrität tulla raskaaksi. Valmiste kuuluu tulehduskipulääkkeiden lääkeryhmään, joka voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Tämä vaikutus kumoutuu lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen.

- jos olet raskaana tai imetät. Kahden ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana valmistetta on käytettävä varoen ja valmisteen käyttö on kielletty viimeisen raskauskolmanneksen aikana (ks. kohta ”Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky” jäljempänä).

Lääkkeen käyttö joudutaan ehkä lopettamaan useita päiviä ennen suunniteltua leikkausta.

Asetyylisalisyylihappo saattaa pieninä annoksina laukaista kihtikohtauksen, jos sinulla on taipumusta kihtiin.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Aspirin 500 mg tabletteja.

Lapset ja nuoret

Asetyylisalisyylihappovalmisteita ei suositella lapsille ja nuorille kuumeisten tai kuumeettomien virusinfektioiden hoitoon ilman lääkärin määräystä, koska ne saattavat lisätä vakavan Reyen oireyhtymän vaaraa erityisesti influenssa A:n, influenssa B:n ja vesirokon yhteydessä. Sen ensioireita on mm. pitkään jatkuva oksentelu.

Muut lääkevalmisteet ja Aspirin 500 mg tabletit

Lääkehoidon vaikutukset tai teho voivat muuttua, jos Aspirin tabletteja käytetään samanaikaisesti tiettyjen toisten lääkkeiden kanssa. Neuvottele hoitavan lääkärin kanssa ennen kuin käytät Aspirin tabletteja seuraavien lääkkeiden kanssa:

- veren hyytymistä estävät lääkkeet (esim. varfariini ja muut kumariinijohdokset tai hepariini)

- suun kautta tai ruiskeena annosteltavat kortisonivalmisteet. Aspirin tablettien ja kortisonivalmisteen samanaikainen käyttö voi lisätä ruoansulatuskanavan verenvuodon vaaraa.

- muut samankaltaiset tulehduskipulääkkeet

- serotoniinin takaisinoton estäjät (ns. SSRIt), joita käytetään esim. masennuslääkkeinä

- tietyt diabeteslääkkeet (esim. insuliini, glibenklamidi, glipitsidi)

- metotreksaatti (käytetään mm. nivelreumassa ja tietyissä kasvainsairauksissa)

- sulfonamideja (sulfat) sisältävät antibioottivalmisteet

- digoksiini (sydänlääke)

- barbituraatit (esim. epilepsialääke fenobarbitaali)

- litiumia sisältävät lääkkeet (käytetään mm. mielialahäiriöiden hoidossa)

- epilepsialääke natriumvalproaatti

- nesteenpoistossa käytettävät lääkkeet (esim. spironolaktoni, furosemidi)

- virtsahapon eritystä lisäävät kihtilääkkeet (probenesidi)

- tietyt verenpainelääkkeet (ACE:n estäjät ja AT II salpaajat).

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Aspirin 500 mg tabletit ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

- Aspirin-tablettien ja alkoholin samanaikainen käyttö voi lisätä ruoansulatuskanavan verenvuodon vaaraa.

- Tabletit on nieltävä runsaan nestemäärän kanssa, mielellään ruokailun yhteydessä.

Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky

Jos raskautta yrittävä nainen käyttää asetyylisalisyylihappoa, on hänen käytettävä mahdollisimman pientä annosta mahdollisimman lyhyen aikaa.

Aspirin-tabletteja ei saa käyttää raskauden viimeisen kolmanneksen aikana eikä sitä muutenkaan suositella käytettäväksi raskauden aikana. Käytöstä raskauden aikana tulisi aina neuvotella lääkärin kanssa.

Asetyylisalisyylihappo erittyy äidinmaitoon pieninä määrinä. Vaikka satunnaisesti otettujen pienten annosten ei ole todettu aiheuttavan haittavaikutuksia lapselle, tulisi imetyksen aikaisesta käytöstä neuvotella lääkärin kanssa.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Aspirin 500 mg tablettien ei ole todettu vaikuttavan haitallisesti ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavanomainen annostus

Valmistetta ei saa käyttää yhtäjaksoisesti 3 - 5 vuorokautta pidempään ilman lääkärin määräystä. Kun hoito on aloitettu lääkärin aloitteesta ja ohjauksessa, hoitava lääkäri päättää hoidon kestoajan.

Aikuiset ja 16 vuotta täyttäneet 1-2 tablettia, 9-15-vuotiaat 1 tabletti, 5-8-vuotiaat 1/2 tablettia, ja 3-4-vuotiaat 1/4 tablettia tarvittaessa, korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa veden kera.

Pitkäaikaiseen käyttöön ja alle 3-vuotiaille lapsille ainoastaan lääkärin ohjeen mukaan. Ei suositella ensisijaiseksi kuumelääkkeeksi lapsille.

Antotapa

Tabletit on nieltävä runsaan nestemäärän kanssa, mielellään ruokailun yhteydessä.

Jos otat enemmän Aspirin 500 mg tabletteja kuin sinun pitäisi

Yliannostuksen oireina voi kohdassa Mahdolliset haittavaikutukset esitettyjen haittavaikutusten lisäksi esiintyä myös huimausta ja korvien soimista, erityisesti lapsilla ja vanhuksilla.

Yliannostus- ja myrkytystapauksissa on otettava välittömästi yhteyttä lääkäriin tai lähimpään sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen, puh. 09 471 977.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Koska asetyylisalisyylihappo vaikuttaa veren hyytymisominaisuuksiin, haavat voivat vuotaa tavallista pitempään. Verenvuoto voi aiheuttaa raudanpuutosanemiaa.

Harvinaiset haittavaikutukset (1 - 10 potilaalla kymmenestä tuhannesta):

- Ruuansulatuskanavan tulehdus ja haavaumat.

- Harvoin tai erittäin harvoin ilmaantuu hengenvaarallisia verenvuotoja.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla kymmenestätuhannesta):

- Verenvuoto ja reikä ruuansulatuskanavassa.

- Vaikeat yliherkkyysreaktiot ja vaikeat ihoreaktiot.

- Maksan toimintaa kuvaavien veriarvojen nousu.

- Verensokerin lasku.

- Verihiutaleiden (trombosyyttien) niukkuus.

- Vakavaa glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puutosta (G6PD) sairastavilla potilailla punasolujen hajoamista (hemolyysiä).

- Munuaisten toiminnan häiriöt ja äkillinen munuaisten vajaatoiminta.

Esiintymistiheys ei tiedossa (esiintyvyyttä ei voida arvioida käytettävissä olevan tiedon valossa):

- Ruoansulatuskanavan oireita, kuten ruoansulatusvaivoja ja mahakipuja, pahoinvointia, ripulia, oksentelua.

- Allergisia oireita, kuten ihottumaa, nuhaa tai astmaa.

- Turvotuksen lisääntyminen sydämen toiminnanvajauksen yhteydessä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI‐00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 30 °C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Aspirin 500 mg tabletit sisältävät

- Vaikuttava aine on asetyylisalisyylihappo 500 mg.

- Muut aineet ovat selluloosajauhe ja maissitärkkelys.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen, pyöreä tabletti. Tabletin päällä merkinnät ‘Aspirin 0.5’ ja Bayer-risti.

Pakkaukset: 20, 50 ja 100 tablettia läpipainopakkauksessa.

Myyntiluvan haltija

Bayer Oy, Pansiontie 47, 20210 Turku.

Valmistaja

Bayer Bitterfeld GmbH, Orsteil Greppin, Bitterfeld-Wolfen, Saksa.

Markkinoija - lisätietoja antaa

Bayer Oy, Consumer Care, Keilaranta 12, PL 73, 02150 Espoo. Puhelin 020 78521, faksi 020 785 8214

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 25.9.2015

 

 

Yrityksen yhteystiedot:

BAYER OY, BAYER CONSUMER HEALTH
Keilaranta 12, PL 73
02151 Espoo

www.bayer.fi
020 785 21
Tukkuliike: Tamro