MOVICOL jauhe oraaliliuosta varten, annospussi

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,8 mt, 04.06.2021 19:09:03)

MOVICOL, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi
Makrogoli 3350, Natriumkloridi, Natriumvetykarbonaatti, Kaliumkloridi 

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaiktuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Movicol on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Movicol-valmistetta
 3. Miten Movicol-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Movicol-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Tämän lääkkeen nimi on Movicol, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi. Se on ummetuksen hoitoon käytettävä valmiste aikuisille, nuorille ja vanhuksille. Valmistetta ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.

Movicol auttaa saavuttamaan miellyttävän suolen toiminnan, vaikka ummetus olisi jatkunut jo pitkään. Movicol toimii myös ulostetukkeumaksi kutsutun, erittäin vaikean ummetuksen hoidossa.

Makrogolia, natriumkloridia, natriumvetykarbonaattia ja kaliumkloridia, joita Movicol sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Movicol-valmistetta, jos lääkäri on kertonut, että sinulla on:

 • suolen tukos (suolentukkeuma, ileus)
 • haava suolen seinämässä
 • vakava tulehduksellinen suolistosairaus, kuten ulseratiivinen koliitti, Crohnin tauti tai toksinen megakoolon
 • jos olet allerginen vaikuttaville aineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet
Nauti edelleen runsaasti nesteitä, kun käytät Movicol-valmistetta. Movicol-valmisteen sisältämä neste ei korvaa normaalia nesteensaantia.

Sydänoireet
Noudata kohdassa Miten valmistetta käytetään annettuja erityisohjeita, mikäli käytät Movicol-valmistetta ulostetukkeuman hoitoon.

Muut lääkevalmisteet ja Movicol
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Joidenkin lääkkeiden, esim. epilepsialääkkeiden, teho saattaa olla tavallista heikompi Movicol-hoidon aikana.
Älä ota muita suun kautta otettavia lääkkeitä tuntia ennen Movicol-valmisteen ottamista, yhdessä Movicol-valmisteen kanssa, tai tunnin sisällä Movicol-valmisteen ottamisen jälkeen.

Jos sinun on sakeutettava  nesteitä ennen kuin voit niellä niitä turvallisesti, on huomattava, että Movicol - valmiste saattaa estää sakeuttamisaineen vaikutuksen.

Raskaus ja imetys
Movicol-valmistetta voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Jos olet raskaana, suunnittelet lapsen hankkimista tai imetät, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen kuin käytät Movicol-valmistetta.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Movicol ei vaikuta kykyysi ajaa autoa tai käyttää koneita.

Movicol sisältää natriumia
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos käytät tätä lääkevalmistetta 3 annospussia tai enemmän päivässä pitkäaikaisesti, erityisesti jos sinua on ohjeistettu noudattamaan vähäsuolaista ruokavaliota.

Movicol sisältää 186,87 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per annospussi. Tämä vastaa 9,3 % suositellusta natriumin päivittäisestä enimmäissaannista aikuiselle.

3. Miten valmistetta käytetään

Tämä lääke voidaan ottaa mihin vuorokauden aikaan tahansa, joko ruuan kanssa tai erikseen.

Liuota 1 annospussin sisältö puoleen lasilliseen (125 ml) vettä ja juo liuos.

Ummetus
Annos Movicol-valmistetta on yksi annospussi liuotettuna puoleen lasilliseen (125 ml) vettä.
Ota annospussillinen 1-3 kertaa vuorokaudessa, ummetuksen vaikeusasteesta riippuen.

Ulostetukkeuma
Ennen kuin otat Movicol-valmistetta ulostetukkeuman hoitoon, on ensin varmistettava, että sinulla on kyseinen vaiva.

Ulostetukkeuman hoitoon tarvittava päiväannos on 8 annospussia, jotka tulisi nauttia 6 tunnin kuluessa. Yksi annospussi liuotetaan puoleen lasilliseen (125 ml) vettä. Hoitoa voidaan tarvittaessa jatkaa 3 päivän ajan. Jos sinulla on sydänoireita, älä ota Movicol-valmistetta nopeammin kuin kaksi annosjauhetta tunnin kuluessa.

Käyttöohje
Avaa annospussi ja kaada sisältö lasiin ja lisää puoli lasillista vettä (noin 125 ml). Sekoita kunnes jauhe on liuennut ja Movicol-liuos on kirkasta tai hieman sameaa. Juo sitten liuos. Käyttäessäsi Movicol-valmistetta ulostetukkeuman (koprostaasin) hoitoon, voit halutessasi sekoittaa kerralla 8 annospussia litraan vettä.

Hoidon kesto:

Ummetus
Movicol-hoito kestää yleensä noin 2 viikkoa. Mikäli sinun tarvitsee käyttää Movicol-valmistetta pidempään, ota yhteys lääkäriin. Pitkäaikainen hoito voi olla tarpeen, mikäli käytät ummetusta aiheuttavaa lääkitystä tai sinulla on sairaus, johon liittyy ummetusta esim. Parkinsonin tauti tai multippeliskleroosi (MS).
Pitkäaikaiskäytössä annostusta voidaan yleensä pienentää 1-2 annospussilliseen päivässä.

Ulostetukkeuma
Movicol-hoitoa voidaan tarvittaessa jatkaa 3 päivän ajan.

Jos käytät enemmän Movicol-valmistetta kuin sinun pitäisi
On mahdollista, että saat pahan ripulin, joka voi aiheuttaa nestehukkaa. Keskeytä Movicol-valmisteen ottaminen kunnes ripuli loppuu ja juo paljon nesteitä. Jos tilanne huolestuttaa sinua, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Movicol-valmistetta
Ota unohtamasi annos heti, kun muistat ottaa sen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta Movicol-valmisteen ottaminen ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos:

 • saat vakavan allergisen reaktion, joka aiheuttaa hengitysvaikeuksia, tai kasvojen, huulten, kielen tai nielun turpoamista.

Muita haittavaikutuksia ovat:
Allergiset reaktiot (voivat aiheuttaa ihottumaa, kutinaa, ihon punoitusta tai nokkosihottumaa, käsien, jalkojen tai nilkkojen turpoamista), päänsärky ja liian matala tai korkea kaliumpitoisuus veressä (hypokalemia ja hyperkalemia).

Joskus voi esiintyä ruoansulatushäiriöitä, vatsakipua tai vatsan kurinaa. Movicol-hoidon alussa voi myös esiintyä vatsan turvotusta, ilmavaivoja, pahoinvointia tai oksentelua, kipua peräaukon seudulla sekä lievää ripulia. Nämä haittavaikutukset helpottuvat yleensä Movicol-annosta pienentämällä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä annospussissa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Kun olet sekoittanut Movicol-liuoksen, mutta et juo sitä heti sekoittamisen jälkeen, niin laita se peitettynä jääkaappiin (2 - 8 °C). Heitä pois 6 tunnin kuluessa käyttämättä jäänyt liuos.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Movicol sisältää
Yksi 13,8 g annospussi Movicol-valmistetta sisältää:

Makrogoli 3350 13,125 g
Natriumkloridi 0,3507 g
Natriumvetykarbonaatti (Natriumbikarbonaatti) 0,1785 g
Kaliumkloridi 0,0466 g

Movicol sisältää lisäksi lime- ja sitruuna-aromia sekä makeutusaineena asesulfaamikaliumia. Lime- ja sitruuna-aromit sisältävät seuraavia aineita: akaasiakumi, maltodekstriini, limeöljy, sitruunaöljy, sitraali, sitruunahappo ja vesi.

Kun annospussin sisältö liuotetaan 125 ml:aan vettä, liuoksen sisältö on seuraava:
Natriumia 65 mmol/l
Kloridia 53 mmol/l
Kaliumia 5,4 mmol/l
Vetykarbonaattia/Bikarbonaattia 17 mmol/l

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Movicol-valmistetta on saatavilla suorakaiteen muotoisena pakkauksena sekä putkimaisena (stick-pack) pakkauksena.

Movicol on valkoinen jauhe.

Movicol-valmistetta on saatavilla pakkauksissa, joissa on 2, 6, 8, 10, 20, 30, 50, 60 tai 100 annospussia.

Kaikkia pakkauksia ja pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:
Norgine Healthcare B.V.
Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam
Alankomaat

Valmistaja:
Norgine Limited, New Road, Hengoed, Mid Glamorgan, CF82 8SJ, Iso-Britannia
tai
Laboratoires Macors, Rue des Caillottes, Zi De La Plaine Des Isles 89000 Auxerre, Ranska
tai
Sophartex, 21 rue du Pressoir 28500 Vernouillet Ranska.
tai
Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Alankomaat
tai
Recipharm Höganäs AB, Sporthallsvägen 6, 263 35 Höganäs, Ruotsi
tai
Delpharm Orleans, 5 avenue de Concyr, ORLEANS CEDEX 2, 45071, Ranska

Markkinoija:
Sabora Pharma Oy, PL 20, 03601 Karkkila

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Pohjois-Irlannissa) seuraavilla kauppanimillä:

Itävalta: MOVICOL-Pulver
Belgia: MOVICOL
Tanska: MOVICOL
Suomi: MOVICOL
Ranska: MOVICOL
Saksa: MOVICOL V
Islanti: MOVICOL
Irlanti: MOVICOL
Italia: MOVICOL 13,8 g polvere per soluzione orale
Luxemburg: MOVICOL
Malta: MOVICOL
Alankomaat: MOVICOLON
Norja: MOVICOL
Portugali: MOVICOL
Espanja: MOVICOL
Ruotsi: Movicol
Yhdistynyt kuningaskunta: MOVICOL
(Pohjois-Irlannissa)

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 02.06.2023

Yrityksen yhteystiedot:

SABORA PHARMA OY
PL 20
03601 Karkkila

info@sabora.fi
www.sabora.fi
029 3700 350
Tukkuliike: Medifon