CARBO MEDICINALIS kapseli, kova 200 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2 mt, 22.11.2019 20:14:45)

CARBO MEDICINALIS 200 mg -kapseli, kova

Aktiivihiili

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Carbo Medicinalis kapseleita huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin.

- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.

- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievene muutaman päivän hoidon jälkeen.

- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä selosteessa, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkiin.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Carbo Medicinalis on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä tulee ottaa huomioon ennen Carbo Medicinalis -kapselien käyttöä

3. Miten Carbo Medicinalis -kapseleita käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Carbo Medicinalis -kapselien säilyttäminen

6. Muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Carbo Medicinalis -kapselien vaikuttava aine, aktiivihiili, kykenee sitomaan itseensä ruoansulatuskanavassa olevia haitallisia ja ei-toivottuja aineita.

Carbo Medicinalis -kapseleita käytetään akuuttiin ripuliin ruokavaliohoidon lisänä.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Carbo Medicinalis -kapseleita
- jos olet allerginen (yliherkkä) aktiivihiilelle tai jollekin muulle valmisteen aineosalle

- jos sinulla on täydellinen tukos suolistossa

- jos sinulla on äkillistä vatsakipua tai haavaumia suolistossa (haavainen paksusuolitulehdus).

Ole erityisen varovainen Carbo Medicinalis -valmisteen suhteen
- Jos ripuli jatkuu (ja on olemassa elimistön kuivumisen riski), ota yhteyttä lääkäriin. Lisätutkimukset saattavat olla tarpeen ripulin syyn selvittämiseksi.

- Carbo Medicinalis -kapselien käyttö saattaa värjätä ulosteen mustaksi.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita tai luontaistuotteita.

Aktiivihiilen käyttö vähentää vaikutusmekanisminsa takia yleisesti muiden suun kautta otettavien lääkkeiden tehoa. Furosemidin (nesteenpoistolääke) teho heikentyy huomattavasti, kun sitä käytetään samanaikaisesti aktiivihiilen kanssa.

Aktiivihiilen ja ehkäisytablettien (e-pillerien) samanaikainen käyttö saattaa heikentää ehkäisytablettien tehoa. Jonkin lisäehkäisymenetelmän käyttö on suositeltavaa.

Jos käytät suolen toimintaa ehkäisevää lääkitystä, Carbo Medicinalis -valmisteen käyttö ei ole suositeltavaa.

Raskaus ja imetys
Carbo Medicinalis -valmistetta voidaan tiettävästi käyttää ohjeiden mukaan raskauden ja imetyksen aikana ilman, että sikiölle tai lapselle aiheutuu vaaraa. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Carbo Medicinalis ei vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

3. Miten valmistetta käytetään

Annostus ja antotapa
Ota 3–4 kapselia kerrallaan, korkeintaan 12 kapselia vuorokaudessa. Ota kapselit veden kera.

Jos huomaat, että Carbo Medicinalis vaikuttaa liian voimakkaasti tai liian heikosti, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkihenkilökuntaan.

Jos otat Carbo Medicinalis -kapseleita enemmän kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut useita hyvin suuria Carbo Medicinalis -annoksia, ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi, apteekkihenkilökuntaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471 977). Liian suurten aktiivihiiliannosten käyttö saattaa aiheuttaa vatsakipua tai vaikean suolistotukoksen.

Jos unohdat käyttää Carbo Medicinalis -kapseleita
Jos olet unohtanut ottaa annoksen, ota se mahdollisimman pian. Jos kuitenkin on melkein seuraavan annoksen ottamisen aika, jätä unohtunut annos väliin ja jatka käyttöä tavalliseen tapaan. Älä ota kaksinkertaista annosta Carbo Medicinalis kapseleita korvataksesi unohtuneen annoksen. Jos olet epävarma, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkihenkilökuntaan.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös Carbo Medicinalis voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisimmin raportoituja haittavaikutuksia ovat oksentelu, ummetus, vatsavaivat, ripuli, pahoinvointi, äkillinen ulostamisen tarve ja peräaukon ärsytys

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä kapselit alkuperäispakkauksessa suojassa kosteudelta. Ei erityistä säilytyslämpötilaa. Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Carbo Medicinalis sisältää?
Carbo Medicinalis -kapselien vaikuttava aine on kasviperäinen aktiivihiili (’carbo activatus’). Muut aineet ovat liivate, titaanidioksidi (E 171) ja musta rautaoksidi (E 172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Aine on väriltään mustaa.Yksi kapseli sisältää 200 mg aktiivihiililtä. Yksi pakkaus sisältää 30 kapselia.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Myyntiluvan haltija: Cabot Norit Nederland B.V., Astronaut 34, 3824 MJ Amersfoort, Alankomaat

Valmistaja: CabotNorit Nederland B.V. (Pharmaceuticals department), Mr. Ovingkanaal O.Z. 3, 7891 EV Klazienaveen, Alankomaat

Markkinoija
Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Tämä lääkevalmiste on saanut myyntiluvan ETA-jäsenmaissa seuraavilla nimillä:

Itävalta Norit-Kapseln®

Tanska Aktivt kul ”Norit”®

Alankomaat Norit 200®

Pakkausseloste on tarkistettu 1.12.2014.

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro