HIRUDOID FORTE emulsiovoide 4,45 mg/g

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,9 mt, 16.11.2019 19:04:04)

Hirudoid® forte 4,45 mg/g emulsiovoide

mukopolysakkaridipolysulfaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut sinulle.

  • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
  • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
  • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
  • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Hirudoid forte -emulsiovoide on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Hirudoid forte -emulsiovoidetta

3. Miten Hirudoid forte -emulsiovoidetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Hirudoid forte -emulsiovoiteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Hirudoid forte -emulsiovoiteen vaikuttava aine imeytyy nopeasti ihon läpi pintakudoksiin, missä se vaikuttaa tasaisesti ja pitkään. Hirudoid forte -emulsiovoide estää pinnallisten verisuonitukosten muodostumista ja nopeuttaa niiden liukenemista, hillitsee tulehdusta ja vähentää turvotusta parantamalla paikallista verenkiertoa. Se edistää myös osaltaan sidekudoksen kudosrakenteiden uudistumista.

Hirudoid forte -emulsiovoidetta käytetään pinnallisten laskimontukkotulehdusten hoitoon, infuusio- ja injektioflebiittien (laskimotulehdus) ennaltaehkäisyyn ja hoitoon, sekä ehjän ihon painevaurioiden, ihonalaisten verenpurkaumien eli mustelmien ja ruhjevammojen hoitoon.

Mukopolysakkaridipolysulfaattia, jota Hirudoid forte -emulsiovoide sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

 

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Hirudoid forte -emulsiovoidetta:

  • jos olet allerginen mukopolysakkaridipolysulfaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Hirudoid forte -emulsiovoidetta.

Muut lääkevalmisteet ja Hirudoid forte -emulsiovoide

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Ei tunnettuja yhteisvaikutuksia.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Valmisteen käytölle ei ole rajoituksia raskauden ja imetyksen aikana.

 

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on: Ellei lääkäri toisin määrää, hoidettavalle alueelle levitetään kerran tai useita kertoja päivässä 3 - 5 cm emulsiovoidetta (tarvittaessa ja hoidon alussa enemmänkin), joka hierotaan kevyesti ihoon. Erityisen kivuliaissa tapauksissa hoidettavalle alueelle ja sen ympäristöön sivellään varovasti emulsiovoidetta ja alue peitetään esim. harsotaitoksella. Hirudoid forte -emulsiovoidetta voidaan käyttää myös puristus- ja kestosidosten alla. Emulsiovoide sopii hyvin käytettäväksi myös okkluusiosidosten alla, jolloin lääkeaine imeytyy huomattavasti paremmin kuin ilman sidosta.

Okkluusiosidoksen käyttöohje

                             

Levitä emulsiovoidetta ranteeseen.                                  Kiedo ranteen ympärille muovista talouskelmua reilu kierros niin, että voide peittyy.

                             

Sido joustavalla kiinnityssiteellä                                        Kierrä sidettä ranteen yläpuolelle asti ja

edeten ensin kämmenen suuntaan. Kiedo                     kiinnitä se. Vaihda sidos kahdesti päivässä,

side peukalon toiselta puolelta kämmenen                    ellei lääkäri toisin määrää.

yli ja leikkaa seuraavalla kierroksella

siteeseen reikä peukaloa varten.  

 

Jos käytät enemmän Hirudoid forte -emulsiovoidetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

 

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutukset ovat harvinaisia. Yksittäisissä tapauksissa saattaa esiintyä ihon ärsytystä tai yliherkkyyttä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

 

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C).

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Hirudoid forte -emulsiovoide sisältää

  • Vaikuttava aine on mukopolysakkaridipolysulfaatti. Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 4,45 mg mukopolysakkaridipolysulfaattia vastaten 400 U*.
  • Muut aineet ovat: glyserolimonostearaatti, keskipitkäketjuiset tyydyttyneet triglyseridit, myristyylialkoholi, isopropyylimyristaatti, bentoniitti, isopropyylialkoholi, imidurea, fenoksietanoli, rosmariiniöljy, puhdistettu vesi.

*Määritetty aktivoituna partiaalisena tromboplastiiniaikana (APTT).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Valkoinen tai vaalean beige, homogeeninen emulsiovoide.

Alumiiniputkilo, joka on suljettu kierrekorkilla.

Pakkauskoot: 30 g, 40 g, 50 g ja 100 g.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Saksa

Valmistajat

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Saksa

ja

Mobilat Produktions GmbH

Luitpoldstrasse 1

85276 Pfaffenhofen

Saksa

Myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

STADA Nordic ApS, Suomen sivuliike

PL 1310

00101 Helsinki

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.10.2018.

Lisätietoa käyttäjälle:

image5.png

Tuubin avaaminen:

Kun avaat tuubin ensimmäistä kertaa, lävistä tuubin suuta suojaava kalvo korkissa olevalla piikillä. Paina korkkia voimakkaasti suuta vasten ja käännä. Varmista, että kalvo on kokonaan lävistetty.

Jokaisen tuubin paino tarkistetaan. Jotta tuubi voidaan sulkea kunnolla, täytön aikana siihen on teknisistä syistä jätettävä jonkin verran tyhjää tilaa. Tämä tyhjä tila ei kuitenkaan millään tavoin vaikuta tuubin täyttöpainoon. 

Yrityksen yhteystiedot:

STADA NORDIC ApS, Suomen sivuliike
PL 1310, Puolikkotie 8, 02230 Espoo (käyntiosoite)
00101 Helsinki

0207 416 888
Tukkuliike: Tamro