BLOCANOL silmätipat, liuos 5 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,6 mt, 07.07.2016 11:27:23)

PAKKAUSSELOSTE

BLOCANOL 5 mg/ml silmätipat, liuos

(timololi)


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

 1. Mitä Blocanol on ja mihin sitä käytetään
 2. Ennen kuin käytät Blocanol-silmätippoja
 3. Miten Blocanol-silmätippoja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Blocanol-silmätippojen säilyttäminen
 6. Muuta tietoa

1. MITÄ BLOCANOL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Blocanol on ns. beetasalpaaja, joka alentaa silmänpainetta.

Blocanolia käytetään glaukooman hoidossa ja alentamaan kohonnutta silmänpainetta.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT BLOCANOL-SILMÄTIPPOJA

Älä käytä Blocanol-silmätippoja

 • jos olet allerginen timololimaleaatille, beetasalpaajille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle.
 • jos sinulla on tai on aikaisemmin ollut hengitystieongelmia kuten astma, vaikea pitkäaikainen ahtauttava keuhkoputkitulehdus (vaikea keuhkosairaus, joka saattaa aiheuttaa vinkuvaa hengitystä, hengitysvaikeutta ja/tai pitkäkestoista yskää).
 • sinulla on tiettyjä sydänsairauksia.

Jos olet epävarma, voitko käyttää Blocanolia, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Ole erityisen varovainen Blocanolin suhteen
Ennen kuin käytät Blocanolia, kerro lääkärille, jos sinulla on tai on aikaisemmin ollut:

 • sepelvaltimotauti (oireet saattavat sisältää rintakipua tai puristavaa tunnetta rinnassa, hengenahdistusta tai tukehtumisen tunnetta), sydämen vajaatoiminta, matala verenpaine
 • häiriöitä sydämensykkeessä, kuten sydämen harvalyöntisyyttä
 • hengitysongelmia, astma tai keuhkoahtaumatauti
 • ääreisvaltimotauti, (kuten Raynaud’n tauti tai oireyhtymä)
 • diabetes (sokeritauti), koska timololi saattaa peittää matalasta verensokerista johtuvat oireet
 • kilpirauhasen liikatoiminta, koska timololi saattaa peittää sen oireet.

Kerro lääkärille ennen nukutusta tai puudutusta, että käytät Blocanolia, koska timololi saattaa muuttaa joidenkin anestesialääkkeiden vaikutusta nukutuksen aikana.

Kerro lääkärille myös kaikista lääkeaineallergioistasi.

Jos sinulle ilmaantuu silmien ärsytystä tai mitä tahansa uusia silmäoireita, kuten silmien punoitusta tai
silmäluomien turvotusta, lopeta Blocanolin käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin.

Jos epäilet Blocanolin aiheuttaneen allergisen reaktion (esim. ihottumaa, silmien punoitusta tai niiden kutinaa), lopeta sen käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin.

Kerro lääkärille, jos silmäsi tulehtuvat, vahingoittuvat, joudut silmäleikkaukseen tai saat uusia tai pahenevia oireita.

Jos käytät pehmeitä piilolinssejä, kerro siitä lääkärille ennen kuin käytät Blocanolia.

Käyttö lapsille
Blocanol-silmätippojen turvallisuutta ja tehoa lapsilla ei ole osoitettu.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Blocanol voi vaikuttaa haitallisesti muiden lääkkeiden tehoon, joita käytät, tai muut lääkkeet voivat vaikuttaa haitallisesti Blocanolin tehoon, mukaan lukien muut silmätipat glaukooman hoitoon. Kerro lääkärille jos käytät tai olet aloittamassa verenpainelääkkeen, sydänlääkkeen tai diabeteslääkkeen käytön. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät:

 • masennuslääkkeitä fluoksetiinia tai paroksetiinia
 • kinidiiniä (käytetään sydänvaivojen ja joidenkin malarialajien hoitoon).

Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Raskaus
Älä käytä Blocanolia, jos olet raskaana, ellei lääkäri pidä sitä välttämättömänä.

Imetys
Älä käytä Blocanolia, jos imetät. Timololi saattaa erittyä äidinmaitoon. Kysy lääkäriltä neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Blocanolilla voi olla haittavaikutuksia, jotka saattavat vaikuttaa kykyyn ajaa moottoriajoneuvoa tai käyttää koneita (ks. Mahdolliset haittavaikutukset).

Tärkeää tietoa Blocanolin sisältämistä aineista
Jos käytät pehmeitä piilolinssejä, neuvottele lääkärin kanssa ennen kuin käytät tätä lääkettä.
Blocanol sisältää säilöntäaineena bentsalkoniumkloridia, joka voi aiheuttaa silmä-ärsytystä tai piilolinssien värjäytymistä.

3. MITEN BLOCANOL-SILMÄTIPPOJA KÄYTETÄÄN

Käytä Blocanolia juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Lääkäri päättää sopivan annoksen ja hoidon keston.

Tavanomainen annos on yksi tippa hoidettavaan silmään aamuin illoin. Lääkäri voi määrätä annokseksi myös yhden tipan kerran päivässä, jos potilaan silmänpaine pysyy riittävän alhaisena.

Lääkäri voi määrätä sinulle myös jonkin muun silmänpainelääkkeen (esim. toiset silmätipat) käytettäväksi yhdessä Blocanol-silmätippojen kanssa. Jos käytät Blocanolia yhdessä muiden silmätippojen kanssa, eri lääkkeiden annostusvälin on oltava vähintään 10 minuuttia (Blocanol tiputetaan viimeisenä).

Älä muuta lääkkeesi annosta neuvottelematta lääkärin kanssa.

Varo koskettamasta pullon kärjellä silmää tai silmiä ympäröivää aluetta. Pullon kärkeen voi tarttua bakteereja, jotka voivat aiheuttaa silmätulehduksen ja mahdollisesti edelleen vakavan silmävaurion, jopa näön menetyksen. Valmisteen likaantumisen välttämiseksi pese kätesi ennen tämän lääkkeen käyttämistä, äläkä kosketa pullon kärjellä mihinkään. Jos epäilet, että lääkkeesi on voinut likaantua tai jos saat silmätulehduksen, ota heti yhteys lääkäriin keskustellaksesi siitä, voiko tätä silmätippapulloa edelleen käyttää.

Käyttöohjeet

1. Kun avaat pullon ensimmäisen kerran, varmista, että pullon etupuolella oleva repäisynauha on ehjä. Avaamattomassa pullossa korkin ja pullon välissä on rako.

Avaamissuunnan osoittavat nuolet ►

Repäisynauha ►2. Irrota repäisynauha.

Pullon ja korkin välinen rako ►

Painamisalue ►

3. Avatessasi pullon, kierrä korkki auki korkin päällä olevien nuolten suuntaisesti. Älä vedä korkkia suoraan ylöspäin ja irti pullosta. Jos korkki vedetään suoraan irti, tiputusosa ei toimi moitteettomasti

Painamisalue ►

4. Taivuta päätäsi taaksepäin. Vedä alaluomea hiukan alaspäin siten, että silmäluomen ja silmän väliin muodostuu “tasku”.

5. Käännä pullo ylösalaisin. Tiputa silmään lääkärin määräyksen mukainen annos eli yksi tippa puristamalla kevyesti peukalolla tai etusormella pullon kyljessä olevasta painamisalueesta kuvan osoittamalla tavalla.

◄ Painamisalue

ÄLÄ KOSKETA PULLON KÄRJELLÄ SILMÄÄ TAI SILMÄLUOMEA.

6. Kun olet tiputtanut Blocanol-tipat, paina sormella nenänpuoleista silmäkulmaa 2 minuutin ajan. Tämä estää timololia pääsemästä muualle kehoon.

7. Jos tiputtaminen on vaikeaa avattuasi pullon ensimmäisen kerran, laita korkki takaisin paikoilleen ja kierrä se kiinni (älä kierrä liikaa). Avaa sitten pullo uudelleen kiertämällä korkkia sen päällä olevien nuolten suuntaisesti.

8. Jos lääkäri on määrännyt sinulle hoidon molempiin silmiin, tiputa tippa myös toiseen silmään vaiheiden 4. ja 5. mukaisesti.

9. Tiputtamisen jälkeen kierrä korkki kiinni pullon reunaan asti. Pullo on oikein suljettu, kun korkin vasemmassa reunassa ja pullon etiketin vasemmassa reunassa olevat nuolet ovat samassa linjassa. Älä kierrä korkkia liikaa, etteivät korkki ja pullo vahingoitu.

10. Tiputuskärki on suunniteltu tiputtamaan yksi tippa kerrallaan. Älä siis suurenna tiputuskärjen reikää.

11. Kun kaikki hoitojakson tipat on käytetty, pulloon jää jäljelle jonkin verran lääkettä. Se on normaalia, koska pulloon on tarkoituksella pakattu lääkettä ylimäärin, jotta saat varmasti käyttöösi lääkärin määräämät täydet annokset. Älä yritä tyhjentää pulloa kokonaan.

Jos käytät enemmän Blocanolia kuin sinun pitäisi
Jos olet tiputtanut silmään liian monta tippaa tai jos olet vahingossa ottanut Blocanolia suun kautta, seurauksena voi olla mm. pyörrytystä, hengitysvaikeuksia tai pulssin hidastumista. Ota heti yhteys lääkäriin.

Jos unohdat käyttää Blocanolia
Käytä tätä lääkettä aina lääkärin ohjeen mukaan. Jos unohdat yhden tiputuskerran, tiputa lääke heti muistaessasi. Jos kuitenkin seuraavan annoksen ajankohta on jo lähellä, tiputa silmätipat vasta silloin ja jatka normaalin annosaikataulun mukaisesti.
Älä tiputa kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Blocanolin käytön
Jos haluat lopettaa tämän lääkkeen käytön, keskustele ensin lääkärin kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Blocanol-silmätipatkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Voit jatkaa silmätippojen käyttöä, elleivät haittavaikutukset ole vakavia. Jos olet huolissasi, niin kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Älä lopeta Blocanol-silmätippojen käyttöä keskustelematta lääkärin kanssa.

Kuten muut paikallisesti annettavat silmälääkkeet, timololi imeytyy verenkiertoon. Tämä saattaa aiheuttaa samanlaisia haittavaikutuksia kuin suun kautta otettavilla beetasalpaajilla. Haittavaikutusten esiintyminen silmään annettavilla beetasalpaajilla on harvinaisempaa kuin esim. suun kautta otettavilla tai pistettävillä beetasalpaajilla. Alla listatut haittavaikutukset pitävät sisällään silmään annettavilla eri beetasalpaajilla havaitut haitat:

Yleiset allergiset reaktiot mukaan lukien ihonalainen turvotus, jota voi esiintyä kasvoissa tai raajoissa, ja joka voi tukkia hengitystiet ja saattaa aiheuttaa nielemis- tai hengitysvaikeuksia, nokkosihottuma, paikallinen tai laaja-alainen ihottuma, kutina, vaikea ja yllättävä henkeä uhkaava allerginen reaktio.

Matala verensokeri.

Unettomuus, masentuneisuus, painajaiset, muistinmenetys.

Pyörtyminen, aivohalvaus, aivoverenkiertohäiriö, myasthenia gravis (lihasheikkoussairaus) oireiden lisääntyminen, heitehuimaus, epätavalliset tuntemukset (kuten pistely/kihelmöinti) ja päänsärky.

Silmä-ärsytyksen oireet (esim. polte, kirvely, kutina, kyynelehtiminen, punoitus), luomitulehdus, sarveiskalvotulehdus, hämärtynyt näkö ja verkkokalvonalaisen verisuonia sisältävän kerroksen irtauma filtroivan silmäleikkauksen jälkeen, mikä saattaa aiheuttaa näköhäiriöitä, sarveiskalvon tuntoherkkyyden aleneminen, kuivat silmät, sarveiskalvon haavauma (silmämunan etuosan vaurio), riippuluomi (silmä pysyy puoliummessa), kahtena näkeminen.

Korvien soiminen.

Hidas sydämensyke, rintakipu, sydämen tykytys, turvotus (nesteen kertyminen), sydämen rytmin tai sykenopeuden muutokset, sydämen vajaatoiminta (sydänsairaus, jossa esiintyy hengästymistä ja jalkojen ja säärten turvotusta nesteen kertymisen takia), tietyn tyyppisiä rytmihäiriöitä, sydänkohtaus, sydämen vajaatoiminta.

Matala verenpaine, Raynaud’n ilmiö, kylmät kädet ja jalat.

Keuhkoputkien supistus (etupäässä potilailla, joilla on keuhkoputkia ahtauttava sairaus), hengenahdistus, hengästyminen, yskä.

Makuhäiriö, pahoinvointi, ruuansulatushäiriöt, ripuli, kuiva suu, vatsakipu, oksentaminen.

Hiustenlähtö, hopeanhohtoisen valkea ihottuma (psoriaasin kaltainen ihottuma) tai psoriaasin pahentuminen, ihottuma.

Lihassärky, joka ei johdu liikunnasta.

Seksuaalinen toimintahäiriö, alentunut sukupuolinen halu.

Lihasheikkous/väsymys.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5. BLOCANOL-SILMÄTIPPOJEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä on merkitty kuudella numerolla Käyt. viim.- tai EXP-merkinnän jälkeen. Kaksi ensimmäistä numeroa tarkoittavat kuukautta, neljä viimeistä numeroa vuotta. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 ºC. Pidä pullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle. Avatun pullon sisältö on käytettävä 28 vuorokauden kuluessa. Vaikka pullossa olisi vielä tämän jälkeen liuosta jäljellä, aloita uusi pullo.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Blocanol sisältää

 • Vaikuttava aine on timololimaleaatti vastaten timololia 5 mg/ml.
 • Yksi millilitra sisältää 6,8 mg timololimaleaattia, joka vastaa 5 mg timololia.
 • Muut aineet ovat dinatriumfosfaattidodekahydraatti, natriumdivetyfosfaattidihydraatti, natriumhydroksidi ja injektionesteisiin käytettävä vesi. Sisältää säilytysaineena bentsalkoniumkloridia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)
Blocanol on steriili, kirkas, väritön tai vaaleankeltainen liuos. Ocumeter Plus -pullo on läpikuultava HDPE-pullo, joka sisältää 5 ml liuosta. Pullon etiketissä oleva repäisynauha on takeena pullon koskemattomuudesta.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Santen Oy, Niittyhaankatu 20, 33720 Tampere, Suomi

Valmistaja
Laboratories Merck Sharp & Dohme, Chibret (Mirabel Plant), Route de Marsat, Riom, 63963 Clermont-Ferrand Cedex 9, Ranska

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 01.01.2015

Yrityksen yhteystiedot:

SANTEN OY
Niittyhaankatu 20, PL 33
33721 Tampere

www.santen.fi
03 284 8111
Tukkuliike: Tamro