VOLTAREN RAPID tabletti, päällystetty 50 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,9 mt, 18.07.2020 19:12:53)

Voltaren Rapid 50 mg päällystetyt tabletit

diklofenaakkikalium

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Voltaren on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Voltarenia

3. Miten Voltarenia käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Voltarenin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 

 

 

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Mitä Voltaren Rapid on?

Voltaren Rapid -tablettien vaikuttava aine on diklofenaakkikalium. Voltaren Rapid kuuluu tulehduskipulääkkeisiin (eli ns. NSAIDeihin), joita käytetään kivun ja tulehduksen hoitoon.

Mihin Voltaren Rapid -valmistetta käytetään?

Voltaren Rapid -tabletteja käytetään kirurgisten toimenpiteiden ja vammojen aiheuttamien tulehdus- ja kiputilojen (myös hammaslääketieteessä), pehmytosareuman ja kivuliaiden kuukautisten lyhytaikaiseen hoitoon. Lisäksi niitä käytetään migreenikohtausten hoitoon.

Miten Voltaren vaikuttaa?

Voltaren lievittää kipua, vähentää tulehduksesta johtuvaa turvotusta ja alentaa kuumetta. Lääke estää tiettyjen tulehdusreaktioita, kipua ja kuumetta aiheuttavien aineiden (ns. prostaglandiinien) synteesiä (eli syntyä) elimistössä. Voltarenilla ei ole vaikutusta tulehduksen tai kuumeen syihin.

Jos sinulla on kysymyksiä, miten Voltaren vaikuttaa tai miksi tätä lääkettä on sinulle määrätty, kysy lääkäriltä.

Voltaren-hoidon seuranta

Jos sinulla on kongestiivinen sydämen vajaatoiminta (NYHA-luokka-1) tai merkittäviä sydänsairauksien riskitekijöitä, lääkäri arvioi säännöllisesti uudelleen Voltaren-hoidon jatkamisen tarpeen.

Jos maksasi tai munuaistesi toiminta on heikentynyt tai sinulla on jokin verisolujen määrään liittyvä ongelma, lääkäri tulee pyytämään sinua käymään verikokeissa Voltaren-hoidon aikana. Verikokeiden avulla lääkäri seuraa maksasi (transaminaasiarvot) tai munuaistesi (kreatiniinipitoisuus) toimintaa tai veriarvojasi (punaisten ja valkoisten verisolujen sekä verihiutaleiden määrä). Näiden kokeiden perusteella lääkäri arvioi, onko Voltaren-hoitosi mahdollisesti lopetettava tai annostustasi muutettava.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Noudata lääkärin antamia ohjeita. Ne saattavat poiketa tämän pakkausselosteen sisältämästä yleisestä tiedosta.

Älä käytä Voltaren Rapid -tabletteja

 • jos sinulla on sydänsairaus ja/tai aivoverisuonisairaus, esimerkiksi jos sinulla on ollut sydänkohtaus, aivohalvaus, ns. TIA-kohtaus (ohimenevä aivoverenkiertohäiriö) tai sydän- tai aivoverisuonten tukos tai jos sinulle on tehty toimenpide tai leikkaus verisuonitukoksen poistamiseksi tai ohittamiseksi
 • jos sinulla on tai on ollut verenkierto-ongelmia (ääreisvaltimosairaus)
 • jos olet allerginen diklofenaakille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on joskus ollut allerginen reaktio otettuasi lääkettä tulehdukseen tai kipuun (esim. asetyylisalisyylihappoa, diklofenaakkia tai ibuprofeenia). Reaktioina saattaa ilmetä astman pahenemista, rintakipua, nuhaa, ihottumaa tai turvotusta kasvoissa, huulissa, kielessä, kurkussa ja/tai raajoissa. Jos epäilet, että saatat olla allerginen, kysy lääkäriltä neuvoa.
 • jos sinulla on tai on ollut toistuva mahahaava tai pohjukaissuolenhaava, tai jos aikaisempi tulehduskipulääkitys on aiheuttanut sinulle mahahaavan
 • jos sinulla on ruoansulatuskanavan verenvuotoa tai ruoansulatuskanavan puhkeama, jonka oireina saattaa olla verta ulosteessa tai mustat ulosteet
 • jos sinulla on vaikea munuais- tai maksasairaus
 • jos sinulla on vaikea sydämen vajaatoiminta
 • jos olet raskaana viimeisellä kolmanneksella.

Jos jokin näistä koskee sinua, kerro siitä lääkärille, äläkä ota Voltaren Rapid -tabletteja.

Jos epäilet olevasi allerginen, käänny lääkärin puoleen.

Kerro lääkärille ennen Voltarenin käyttämistä, jos sinulle on äskettäin tehty maha- tai suolistoleikkaus tai olet menossa sellaiseen, sillä Voltaren voi joskus vaikeuttaa haavan paranemista suolistossa leikkauksen jälkeen.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Voltaren Rapid -tabletteja:

 • jos otat Voltarenia samanaikaisesti muiden tulehduskipulääkkeiden (kuten asetyylisalisyylihapon tai ibuprofeenin), suun kautta otettavien kortisonivalmisteiden, ”verenohennuslääkkeiden” tai masennuksen hoitoon käytettyjen selektiivisten serotoniinin takaisinoton estäjien (eli ns. SSRI-lääkkeiden) kanssa (ks. ”Muiden lääkkeiden käyttö”)
 • jos sinulla on astma tai heinänuha (kausittainen allerginen nuha)
 • jos sinulla on joskus aikaisemmin ollut ruoansulatuskanavan vaivoja, kuten mahahaava, verenvuotoa tai mustia ulosteita, tai sinulla on ollut mahavaivoja tai närästystä otettuasi tulehduskipulääkettä
 • jos sinulla on tulehduksellinen suolistosairaus (haavainen paksusuolentulehdus tai Crohnin tauti)
 • jos sinulla on tai on ollut sydänsairaus tai korkea verenpaine
 • jos sinulla on maksa- tai munuaissairaus
 • jos epäilet, että sinulla saattaa olla elimistön kuivumistila (esim. sairauden tai ripulin aiheuttamana tai ennen tai jälkeen suuren leikkauksen)
 • jos sinulla on jalkojen turvotusta tai hengenahdistusta
 • jos sinulla on verenvuototaipumus, muita veren hyytymishäiriöitä (hemofilia, von Willebrandtin tauti) tai verihiutaleiden vähäisyyttä (trombosytopenia)
 • jos sinulla on harvinainen maksan sairaus nimeltään porfyria.

Kerro lääkärille ennen kuin käytät diklofenaakkia

 • jos tupakoit
 • jos sinulla on diabetes
 • jos sinulla on rasitusrintakipuja, verisuonitukos, korkea verenpaine, kohonnut kolesteroli- tai triglyseridiarvo
 • Voltaren saattaa peittää infektiotaudin oireita (esim. päänsärkyä, korkeaa kuumetta) ja sen vuoksi vaikeuttaa infektion toteamista ja sen asianmukaista hoitoa. Jos tunnet vointisi huonoksi ja sinun pitää mennä lääkäriin, muista mainita, että käytät Voltarenia
 • hyvin harvoin Voltaren voi muiden tulehduslääkkeiden tavoin aiheuttaa vakavia allergisia ihoreaktioita (esim. ihottumaa).

Jos koet edellä mainitun kaltaisia oireita, ota heti yhteys lääkäriin. Lääkkeen haittavaikutuksia voidaan vähentää käyttämällä pienintä tehokasta annosta ja lyhyimmän mahdollisen ajan.

Voltarenin kaltaisten lääkkeiden käyttöön voi liittyä hieman suurentunut sydäninfarktin tai aivohalvauksen riski. Kaikki riskit ovat suurempia käytettäessä suurta lääkeannosta ja pitkään käytettäessä. Älä ylitä suositeltua annosta tai hoidon kestoa.

Jos sinulla on sydänsairaus tai aiemmin sairastettu aivohalvaus tai jos epäilet, että sinulla on näille sairauksille altistavia riskitekijöitä (esimerkiksi korkea verenpaine, sokeritauti eli diabetes, korkea veren kolesteroli, tupakointi), sinun on keskusteltava hoidostasi lääkärin tai apteekkihenkilöstön kanssa.

Lapset ja nuoret

Voltaren Rapid -tabletteja ei tule antaa alle 14-vuotiaille lapsille. Alle 14-vuotiaille lapsille voidaan käyttää lääkärin määräyksestä muuta diklofenaakin lääkemuotoa.

Muut lääkevalmisteet ja Voltaren

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Lääkärin on erityisen tärkeää tietää, jos sinua jo hoidetaan jollakin seuraavista:

 • litium tai selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (eli ns. SSRI-lääkkeet) (mielialahäiriöiden ja masennuksen hoitoon)
 • digoksiini (sydänlääke)
 • diureetit (eli nesteenpoistolääkkeet, jotka lisäävät virtsan määrää)
 • ACE:n estäjät, angiotensiini II -reseptorin salpaajat tai beetasalpaajat (korkean verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon käytettäviä lääkkeitä)
 • muut tulehduskipulääkkeet (kuten asetyylisalisyylihappo tai ibuprofeeni)
 • suun kautta otettavat kortisonivalmisteet (erilaisten tulehduksellisten sairauksien hoitoon)
 • ”verenohennuslääkkeet” (veren hyytymistä estävät lääkkeet kuten varfariini)
 • suun kautta otettavat diabeteslääkkeet (esim. metformiini)
 • metotreksaatti (eräiden syöpien tai niveltulehdusten hoitoon käytettävä lääke)
 • siklosporiini, takrolimuusi (pääasiallisesti elinsiirtopotilailla käytettävä lääke)
 • trimetopriimi (virtsatietulehdusten hoitoon ja estoon käytettävä lääke)
 • ss. kinoloni-tyyppiset antibiootit (kuten esim. siprofloksasiini ja levofloksasiini)
 • kolestyramiini tai kolestipoli (kolesterolilääkkeitä)
 • sulfiinipyratsoni (kihdin hoitoon käytettävä lääke)
 • vorikonatsoli (sieni-infektioiden hoitoon käytettävä lääke)
 • rifampisiini (antibiootti)
 • fenytoiini (epilepsian hoitoon käytettävä lääke).

Voltaren ruuan ja juoman kanssa

Voltaren Rapid -tabletit niellään kokonaisina riittävän nestemäärän kera (esim. lasillinen vettä) mieluimmin ennen ateriaa tai tyhjään mahaan. Älä puolita, murskaa tai pureskele tabletteja.

Iäkkäät henkilöt

Iäkkäät henkilöt saattavat olla herkempiä Voltarenin vaikutuksille ja haittavaikutuksille. Sen vuoksi heidän on noudatettava lääkärin ohjeita erityisen tarkasti. On erityisen tärkeää, että iäkkäät henkilöt kertovat havaitsemistaan haittavaikutuksista viivyttelemättä lääkärilleen.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Älä käytä Voltaren Rapid -tabletteja viimeisellä raskauskolmanneksella, sillä se voi vahingoittaa syntymätöntä lasta tai aiheuttaa ongelmia synnytyksessä. Valmiste voi aiheuttaa munuais- ja sydänongelmia syntymättömälle lapselle. Se voi vaikuttaa sinun ja vauvasi verenvuototaipumukseen ja viivästyttää tai pitkittää synnytystä. Älä ota Voltaren Rapid -tabletteja raskauden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä ja ellei lääkäri kehota ottamaan sitä. Jos tarvitset hoitoa tänä aikana tai kun yrität tulla raskaaksi, on käytettävä pienintä annosta mahdollisimman lyhyen ajan. Jos Voltaren Rapid -tabletteja käytetään usean päivän ajan 20. raskausviikolla tai sen jälkeen, se voi aiheuttaa syntymättömälle lapselle munuaisongelmia, joka voi johtaa vauvaa ympäröivän lapsiveden määrän vähenemiseen (oligohydramnion) tai vauvan sydämen verisuonen (valtimotiehyt) ahtaumaa. Jos tarvitset hoitoa pidempään kuin muutaman päivän ajan, lääkäri voi suositella lisäseurantaa.

Älä imetä, jos käytät Voltaren Rapid -tabletteja, koska se saattaa olla vahingollista lapselle.

Lääkäri voi kertoa sinulle raskauden tai imetyksen aikaiseen käyttöön liittyvistä mahdollisista riskeistä.

Voltaren Rapid saattaa vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Älä ota Voltaren Rapid -tabletteja, jos suunnittelet raskautta tai sinulla on vaikeuksia tulla raskaaksi, ellei se ole aivan välttämätöntä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Voltaren Rapid saattaa joskus aiheuttaa potilaille haittavaikutuksia, kuten näköhäiriöitä, huimauksen tunnetta tai uneliaisuutta (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset). Jos sinulle tulee näitä vaikutuksia, älä aja, käytä koneita tai suorita sellaisia toimia, joissa tarkka huomiokyky on tarpeen. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Voltaren Rapid 50 mg tabletit sisältävät sakkaroosia eli sokeria ja natriumtärkkelysglykolaattia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti, eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kuinka paljon Voltarenia otetaan

Älä ylitä suositeltua annosta. On tärkeää, että käytät pienintä annosta, jolla kipu tai kuume pysyy hallinnassa, etkä käytä Voltaren Rapid -tabletteja pitempään kuin on tarpeellista.

Lääkäri määrää sinulle sopivat lääkeannokset. Lääkäri saattaa määrätä suuremman tai pienemmän annoksen riippuen siitä, kuinka lääke vaikuttaa sinuun.

Aikuiset

 • Hoidon alussa vuorokausiannos on tavallisesti 100–150 mg. Lievissä oireissa riittää yleensä 75–100 mg vuorokaudessa.
 • Vuorokausiannos jaetaan kahteen tai kolmeen osa-annokseen. Älä ylitä 150 mg:aa vuorokaudessa.
 • Kivuliaiden kuukautisten hoidossa hoito aloitetaan yleensä 50–100 mg:n kerta-annoksella heti ensioireiden ilmaantuessa. Hoitoa jatketaan sen jälkeen yleensä 50 mg:lla 1–3 kertaa vuorokaudessa muutaman päivän ajan tarpeen mukaan. Jos 150 mg:n vuorokausiannos ei lievitä kipua riittävästi 2–3 kuukautiskierron aikana, lääkäri saattaa suositella ottamaan 200 mg vuorokaudessa seuraavien kiertojen aikana. Älä ylitä 200 mg:aa vuorokaudessa.
 • Migreenissä 50 mg:n alkuannos otetaan kohtauksen ensioireiden ilmaantuessa. Ellei kipu lievene kahden tunnin kuluessa, voidaan ottaa toinen 50 mg:n annos. Tarvittaessa voidaan ottaa 50 mg:n lisäannoksia 4–6 tunnin välein. Kokonaisannos ei saa ylittää 200 mg:aa vuorokaudessa.

Käyttö lapsille ja nuorille

 • 14-vuotiaille ja sitä vanhemmille nuorille 75–100 mg:n annos vuorokaudessa riittää tavallisesti.
 • Vuorokausiannos jaetaan kahteen tai kolmeen osaan. Älä ylitä 150 mg:aa päivässä.
 • Migreenissä Voltaren Rapid -tabletteja ei tule käyttää lapsilla ja nuorilla (alle 18-vuotiailla).

Kuinka Voltarenia otetaan

Voltaren Rapid -tabletit niellään kokonaisina riittävän nestemäärän kera (esim. lasillinen vettä), mieluiten ennen ateriaa tai tyhjään mahaan. Tabletteja ei saa puolittaa, murskata tai pureskella.

Kuinka kauan Voltarenia otetaan

Noudata tarkoin lääkärin antamia ohjeita.

Jos käytät Voltaren Rapid -tabletteja pitkään, käy säännöllisesti lääkärissä varmistuaksesi, ettet saa lääkkeestä haittavaikutuksia.

Jos olet epävarma siitä, miten pitkään sinun tulee jatkaa Voltarenin käyttöä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Jos otat enemmän Voltarenia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Saatat tarvita lääkärin hoitoa.

Jos unohdat ottaa Voltarenia

Jos unohdat ottaa yhden annoksen, ota se heti, kun muistat. Jos on jo melkein seuraavan annoksen aika, jätä unohtunut annos ottamatta ja ota seuraava annos tavalliseen aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jotkin haittavaikutukset voivat olla vakavia. Lopeta tämän lääkevalmisteen käyttö ja kerro lääkärille heti, jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista oireista:

Vakavat harvinaiset tai hyvin harvinaiset haittavaikutukset

Näitä haittavaikutuksia ilmenee todennäköisesti harvemmalla kuin 1 potilaalla tuhannesta:

 • epätavallinen verenvuoto esim. nenästä tai mustelmien syntyminen herkästi (verihiutaleiden vähäisyyteen liittyen)
 • korkea kuume, toistuvat infektiot tai jatkuva kurkkukipu (valkosolujen vähäisyyteen liittyen)
 • hengitys- tai nielemisvaikeudet, ihottuma, kutina, nokkosihottuma, huimaus (merkkejä yliherkkyydestä, anafylaktisesta tai anafylaktoidisesta reaktiosta)
 • turvotus etenkin kasvoissa ja nielussa (oireita ns. angioedeemasta)
 • ärsyttävät ajatukset tai mielialan muutokset (merkkejä psykoottisesta reaktiosta)
 • muistihäiriöt (muistin heikkenemiseen viittaavia oireita)
 • kouristukset (merkkejä kouristuskohtauksista)
 • ahdistuneisuus
 • niskan jäykkyys, kuume, pahoinvointi, oksentelu, päänsärky (aivokalvontulehduksen oireita)
 • äkillinen ja voimakas päänsärky, pahoinvointi, huimaus, puutumiset, kyvyttömyys tai vaikeus puhua, raajojen tai kasvojen halvaus tai lihasheikkous (ohimenevän aivoverenkiertohäiriön tai aivohalvauksen oireita)
 • kuuloon liittyvät ongelmat (merkkejä kuulon heikkenemisestä)
 • hengästyneisyys, hengitysvaikeudet makuuasennossa, jalkojen tai jalkaterien turvotus (merkkejä sydämen vajaatoiminnasta)
 • äkillinen, puristava rintakipu (sydänkohtauksen oire)
 • päänsärky, huimaus (korkean verenpaineen merkkejä)
 • ihottuma, violetin punertavat läiskät iholla, kuume, kutina (verisuonitulehduksen oireita)
 • äkilliset hengitysvaikeudet ja ahdistava tunne rinnassa vinkuvan hengitysäänen tai yskän kera (merkkejä astmasta tai, jos esiintyy kuumetta, keuhkotulehduksesta)
 • verioksennukset ja/tai mustat tai veriset ulosteet (ruoansulatuskanavan verenvuodon oireita)
 • vatsakivut, pahoinvointi (mahdollisia merkkejä ruoansulatuskanavan haavaumasta)
 • ripuli, vatsakivut, kuume, pahoinvointi, oksentelu (oireita paksusuolitulehduksesta tai haavaisen paksusuolitulehduksen tai Crohnin taudin pahenemisesta)
 • vaikeat ylävatsakivut (haimatulehduksen merkki)
 • ihon tai silmien keltaisuus (ns. keltatauti), pahoinvointi, ruokahaluttomuus, tumma virtsa (maksatulehduksen / maksan vajaatoiminnan oire)
 • flunssan kaltaiset oireet, väsymys, lihaskivut, kohonneet maksaentsyymiarvot verikokeissa (merkkejä maksan toimintaan liittyvistä häiriöistä, kuten esim. fulminantista hepatiitista, maksanekroosista, maksan vajaatoiminnasta)
 • rakkulainen ihottuma
 • punainen tai purppuranvärinen iho (mahdollisia verisuonitulehduksen oireita), rakkulainen ihottuma (tai rakkulat silmissä, huulissa tai suussa), hilseilevä tai kesivä ihotulehdus (oireita erythema multiformesta; tai, jos ilmenee kuumetta, Stevens-Johnsonin oireyhtymästä tai toksisesta epidermaalisesta nekrolyysistä)
 • ihottuma, johon liittyy hilseilyä tai ihon kuoriutumista (merkkejä eksfoliatiivisesta dermatiitista)
 • lisääntynyt herkkyys auringonvalolle (ihon valoherkkyysreaktiot)
 • violetinpunaiset läiskät ihossa (purppuran tai Henoch-Schönleinin purppuran oireita, jos allergian aiheuttamia)
 • turvonnut, heikko olo tai virtsaamiseen liittyvät poikkeavuudet (akuutin munuaisvaurion merkkejä)
 • valkuaista virtsassa (oireita proteinuriasta)
 • turvotus kasvoissa tai vatsan alueella, kohonnut verenpaine (oireita nefroottisesta oireyhtymästä)
 • tavallista suurempi tai pienempi virtsan määrä, uneliaisuus, sekavuus, pahoinvointi (ns. tubulointerstitiaalisen munuaistulehduksen oireita)
 • huomattavasti pienentynyt erittyvän virtsan määrä (munuaisnystykuolion merkkejä)
 • yleistynyt turvotus (ns. edeema)
 • rintakipu, joka voi olla merkki mahdollisesti vakavasta allergiareaktiosta nimeltään Kounisin oireyhtymä
 • vatsan alueen lievät kouristukset ja arkuus, jotka alkavat pian Voltaren Rapid -hoidon aloituksen jälkeen, sekä verenvuoto peräsuolesta tai veriripuli yleensä 24 tunnin kuluessa vatsakipujen alkamisesta (esiintymistiheyttä ei tiedetä, koska sitä ei voi arvioida saatavilla olevien tietojen perusteella).

Jos sinulle ilmaantuu jokin näistä oireista, ota heti yhteyttä lääkäriin.

Muut haittavaikutukset

Yleiset haittavaikutukset

Näitä ilmenee todennäköisesti 1–10 potilaalla sadasta:

päänsärky, huimaus, pyörrytys, pahoinvointi, oksentaminen, ripuli, ruoansulatusvaivat, vatsakipu, ilmavaivat, heikentynyt ruokahalu, muutokset maksan toimintaa kuvaavissa verikokeissa (esim. transaminaasien eli ASAT- tai ALAT-arvojen nousu), ihottuma.

Melko harvinaiset haittavaikutukset

Näitä ilmenee todennäköisesti 1–10 potilaalla tuhannesta:

sydäninfarkti, sydämen vajaatoiminta, sydämen tykytys, rintakivut.

Harvinaiset haittavaikutukset

Näitä ilmenee todennäköisesti 1–10 potilaalla kymmenestätuhannesta:

uneliaisuus, vatsakivut (mahatulehduksen oire), maksaan liittyvät häiriöt, kutiava ihottuma (nokkosrokon merkki).

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset

Näitä ilmenee todennäköisesti harvemmalla kuin 1 potilaalla kymmenestätuhannesta:

alhainen veren punasolujen määrä (anemia), alhainen veren valkosolujen määrä (leukopenia), sekavuus, masennus, univaikeus, painajaiset, ärtyneisyys, käsien tai jalkojen pistely tai tunnottomuus (tuntoharhat), vapina, makuaistin häiriöt, näköhäiriöt (näön heikkeneminen, näön sumeneminen, kaksoiskuvien näkeminen), korvien soiminen (tinnitus), ummetus, suun haavaumat (merkki suutulehduksesta); turvonnut, punainen ja aristava kieli (kielitulehduksen merkkejä); ruokatorveen liittyvät oireet, ylävatsakouristelut etenkin ruokailun jälkeen (suolitukoksen oire), kutiava, punoittava ja polttava ihottuma (ekseema), ihon punoitus (eryteema), hiusten lähtö (kaljuuntuminen), kutina, verivirtsaisuus.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos jokin näistä haittavaikutuksista ilmenee sinulla häiritsevänä tai voimakkaana.

Voltarenin kaltaisten lääkkeiden käyttöön voi liittyä hieman lisääntynyt sydäninfarktin tai aivohalvauksen riski.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 30 °C. Herkkä kosteudelle.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Voltaren sisältää

 • Vaikuttava aine on diklofenaakkikalium.
 • Muut aineet ovat:

Tabletin ydin: maissitärkkelys, trikalsiumfosfaatti, magnesiumstearaatti, natriumtärkkelysglykolaatti A, povidoni, vedetön kolloidinen piidioksidi.

Tabletin päällyste: makrogoli 8000, mikrokiteinen selluloosa, povidoni, punainen rautaoksidi (E172), sakkaroosi, talkki, titaanidioksidi (E171).

Lääkkeesi nimi on Voltaren Rapid ja sen lääkemuoto on päällystetty tabletti. Yksi tabletti sisältää 50 mg vaikuttavaa ainetta diklofenaakkikaliumia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Punaruskea, Ø 8,8 mm. 10, 30 ja 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Novartis Finland Oy, Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo

Valmistaja

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25 und Obere Turnstrasse 8-10, Nuernberg, Bayern, 90429, Saksa

Novartis Farmaceutica, S.A., Gran Via de les Corts Catalanes 764, Barcelona, 08013 Barcelona, Espanja

Novartis Finland Oy, Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 2.9.2022

Yrityksen yhteystiedot:

NOVARTIS FINLAND OY
Metsänneidonkuja 10
02130 Espoo

www.novartis.fi
010 613 3200
Tukkuliike: Magnum Medical, Tamro, Muu

Lääkeinformaatiopalvelu 010 6133 210,
medinfo.nordics@novartis.com