GENOTROPIN injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 5 mg, 12 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (16,9 mt, 27.08.2020 19:03:22)

Genotropin 5 mg ja 12 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

somatropiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. 

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Genotropin on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Genotropin-valmistetta

3. Miten Genotropin-valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Genotropin-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Genotropin on yhdistelmä-DNA-tekniikalla valmistettu ihmisen kasvuhormoni (eli somatropiini). Genotropin on rakenteeltaan samanlainen kuin ihmisen oma kasvuhormoni, joka on välttämätön luiden ja lihasten kasvulle. Kasvuhormoni auttaa myös rasva- ja lihaskudoksia kehittymään oikeassa suhteessa. ”Yhdistelmä-DNA-tekniikalla valmistettu” tarkoittaa, ettei Genotropin-valmistetta ole tehty ihmisen eikä eläimen kudoksesta.

Genotropin-valmisteella hoidetaan seuraavia lasten kasvuhäiriöitä:

 • riittämätön kasvu, mikä johtuu elimistön oman kasvuhormonin vajauksesta
 • Turnerin oireyhtymä (tytöillä esiintyvä kromosomipoikkeavuus, joka voi vaikuttaa kasvuun). Jos lapsella on Turnerin oireyhtymä, lääkäri on kertonut siitä.
 • krooninen munuaisten vajaatoiminta. Munuaisten heikentynyt toiminta voi vaikuttaa kasvuun.
 • Prader-Willin oireyhtymä (kromosomipoikkeavuus). Kasvuhormoni edistää pituuskasvua kasvuikäisillä. Kasvuhormoni parantaa myös elimistön koostumusta: liiallinen rasvakudos vähenee ja vähäinen lihasmassa puolestaan kasvaa.
 • raskauden kestoon nähden liian pienikokoisena tai -painoisena syntyminen. Kasvuhormonihoidolla voidaan edistää pituuskasvua tai ylläpitää normaalia kasvua, jos lapsi ei ole kuronut kasvua kiinni neljänteen ikävuoteen mennessä tai sen jälkeen.

Genotropin-valmisteella hoidetaan myös aikuisten huomattavaa kasvuhormonin vajausta. Vajaus voi alkaa aikuisiässä tai lapsuusiässä alkanut vajaus voi jatkua aikuisiässä.

Jos olet lapsena saanut Genotropin-hoitoa kasvuhormonin vajaukseen, kasvuhormonin erityskykysi tutkitaan uudestaan pituuskasvusi loputtua. Jos sinulla todetaan huomattava kasvuhormonin vajaus, lääkärisi ehdottaa Genotropin-hoidon jatkamista.

Tätä lääkevalmistetta saa määrätä vain lääkäri, jolla on kokemusta kasvuhormonihoidosta.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Genotropin-valmistetta ja kerro lääkärillesi, jos

 • olet allerginen somatropiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • sinulla on aktiivinen kasvain (syöpä). Kasvaimet eivät saa olla aktiivisia ja kasvaimen hoidon on oltava päättynyt, ennen kuin aloitat Genotropin-hoidon.
 • olet vakavasti sairas (esim. avosydänleikkauksen, vatsan alueen leikkauksen, akuutin hengitysvajauksen, tapaturmaisen vamman tai vastaavien tilojen komplikaatiot). Jos olet lähiaikoina menossa suureen leikkaukseen tai olet äskettäin ollut sellaisessa tai jos tarvitset jostain syystä sairaalahoitoa, kerro kasvuhormonihoidostasi lääkärillesi ja mainitse siitä myös muille sinua hoitaville lääkäreille.
 • Genotropin-valmistetta on määrätty pituuskasvun edistämiseen, mutta pituuskasvusi on jo loppunut (kasvulevyt ovat sulkeutuneet).

Ole erityisen varovainen Genotropin-valmisteen suhteen ja kerro lääkärillesi, jos jokin seuraavista väittämistä koskee sinua

 • Jos sinulla on riski sairastua diabetekseen, lääkärin on seurattava verensokeriarvojasi Genotropin-hoidon aikana.
 • Jos sinulla on diabetes, sinun on seurattava tiiviisti verensokeriarvoja Genotropin-hoidon aikana ja keskusteltava niistä lääkärisi kanssa, jotta voidaan harkita, onko diabeteslääkkeesi annosta muutettava.
 • Genotropin-hoidon aloittamisen jälkeen joillakin potilailla saattaa ilmetä tarve aloittaa kilpirauhashormonin korvaushoito.
 • Jos saat kilpirauhashormoneja, annosta on ehkä muutettava.
 • Jos saat kasvuhormonia pituuskasvun edistämiseen ja onnut tai alat ontua lonkkakivun vuoksi kasvuhormonihoidon aikana, kerro asiasta lääkärillesi.
 • Jos kallonsisäinen paine nousee (tähän liittyviä oireita ovat voimakas päänsärky, näköhäiriöt tai oksentelu), kerro asiasta lääkärillesi.
 • Jos lääkärisi vahvistaa, että sinulle on kehittynyt lihastulehdus lähelle pistokohtaa valmisteen sisältämän säilytysaineen (metakresolin) vuoksi, sinun tulisi käyttää kasvuhormonivalmistetta, joka ei sisällä metakresolia.
 • Jos saat Genotropin-valmistetta kasvuhormonin vajaukseen, joka johtuu aiemmasta syöpäkasvaimesta, sinut on tutkittava säännöllisesti kasvaimen uusiutumisen tai muun syövän ilmaantumisen varalta.
 • Jos koet pahenevaa vatsakipua, kerro asiasta lääkärillesi.
 • Kokemukset Genotropin-valmisteen käytöstä yli 80-vuotiaille potilaille ovat vähäisiä. Iäkäs potilas voi olla herkempi Genotropin-valmisteen vaikutukselle ja siksi alttiimpi haittavaikutuksille.

Lapset, joilla on krooninen munuaisten vajaatoiminta:

 • Lääkärin on tutkittava lapsen munuaistoiminta ja kasvuvauhti ennen Genotropin-hoidon aloittamista. Munuaissairauden lääketieteellistä hoitoa tulee jatkaa. Genotropin-hoito tulee lopettaa munuaissiirron yhteydessä.

Lapset, joilla on Prader-Willin oireyhtymä:

 • Lääkäri antaa ruokavalio-ohjeet painonhallintaa varten.
 • Lääkäri arvioi ennen Genotropin-hoidon aloittamista, onko lapsella merkkejä ylähengitysteiden tukoksesta, uniapneasta (unenaikaisista hengityskatkoksista) tai hengitystietulehduksesta.
 • Jos hoidon aikana esiintyy merkkejä ylähengitysteiden tukoksesta (mukaan lukien kuorsaaminen ensi kertaa tai kuorsaamisen lisääntyminen), lääkärin on tutkittava lapsi ja ehkä keskeytettävä Genotropin-hoito.
 • Lääkäri tutkii lapsen hoidon aikana skolioosin merkkien varalta. Skolioosilla tarkoitetaan selkärangan epämuotoisuutta.
 • Jos lapselle kehittyy hoidon aikana keuhkotulehdus, siitä on kerrottava lääkärille asianmukaisen hoidon saamiseksi.

Lapset, jotka ovat syntyneet raskauden kestoon nähden liian pienikokoisina tai -painoisina:

 • Kun lapsi, joka on syntynyt raskauden kestoon nähden pienikokoisena tai -painoisena, tulee 9–12 vuoden ikään, keskustele lääkärin kanssa Genotropin-hoidon toteuttamisesta murrosiässä.
 • Lääkäri mittaa lapsen verensokeri- ja insuliinitasot ennen Genotropin-hoidon aloittamista ja kerran vuodessa hoidon aikana.
 • Hoitoa tulee jatkaa pituuskasvun loppumiseen saakka.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Genotropin-valmistetta.

Jos saat korvaavaa glukokortikoidihoitoa, käy usein lääkärissä, sillä glukokortikoidiannostasi voi olla syytä muuttaa.

Kerro lääkärillesi, jos käytät jotakin seuraavista:

 • diabeteslääkkeet
 • kilpirauhashormonit
 • synteettiset lisämunuaishormonit (kortikosteroidit)
 • suun kautta otettava estrogeeni tai muut sukupuolihormonit
 • siklosporiini (lääke, jolla heikennetään elimistön immuunijärjestelmää elinsiirron jälkeen)
 • epilepsialääkkeet (antikonvulsiiviset lääkkeet).

Lääkärisi on ehkä muutettava näiden lääkkeiden tai Genotropin-valmisteen annosta.

Raskaus ja imetys

Älä käytä Genotropin-valmistetta, jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista.

Kysy neuvoa lääkäriltäsi, ennen kuin alat käyttää tätä lääkevalmistetta imetysaikana.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Genotropin-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajamiseen eikä koneiden käyttöön.

Genotropin sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) yhtä annosta kohti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Suositusannostus

Annos riippuu potilaan painosta ja pituudesta, hoidettavasta tilasta ja kasvuhormonilla saavutettavasta vaikutuksesta. Lääkärisi kertoo sinulle, mikä yksilöllinen Genotropin-annoksesi on milligrammoina (mg) ja millainen hoito-ohjelmasi on. Lääkäri määrittää annoksesi joko painokilojesi (kg) tai pituuden ja painon perusteella laskettavan kehon pinta-alan (m2) mukaan. Älä muuta annostusta tai hoito-ohjelmaa keskustelematta lääkärisi kanssa.

Lapset, joilla on kasvuhormonin vajaus:

0,025–0,035 mg painokiloa ja päivää kohti tai 0,7–1,0 mg/m2 kehon pinta-alaa ja päivää kohti. Suurempiakin annoksia voidaan käyttää. Jos kasvuhormonin vajaus jatkuu nuoruusiässä, Genotropin-hoitoa tulee jatkaa, kunnes potilaan fyysinen kehitys on loppunut.

Lapset, joilla on Turnerin oireyhtymä:

0,045–0,050 mg painokiloa ja päivää kohti tai 1,4 mg/m2 kehon pinta-alaa ja päivää kohti.

Lapset, joilla on krooninen munuaisten vajaatoiminta:

0,045–0,050 mg painokiloa ja päivää kohti tai 1,4 mg/m2 kehon pinta-alaa ja päivää kohti. Suurempiakin annoksia on ehkä käytettävä, jos kasvuvauhti on liian hidas. Annostusta on ehkä muutettava 6 hoitokuukauden jälkeen.

Lapset, joilla on Prader-Willin oireyhtymä:

0,035 mg painokiloa ja päivää kohti tai 1,0 mg/m2 kehon pinta-alaa ja päivää kohti. Vuorokausiannos ei saa ylittää 2,7 mg:aa. Hoitoa ei saa antaa lapsille, joiden pituuskasvu on loppunut lähes kokonaan murrosiän jälkeen.

Lapset, jotka ovat syntyneet raskauden kestoon nähden pienikokoisina tai -painoisina:

0,035 mg painokiloa ja päivää kohti tai 1,0 mg/m2 kehon pinta-alaa ja päivää kohti. On tärkeää jatkaa hoitoa, kunnes loppupituus saavutetaan. Hoito on lopetettava ensimmäisen vuoden jälkeen, jos hoitovastetta ei saavuteta tai jos olet saavuttanut loppupituutesi ja lopettanut kasvamisen.

Aikuiset, joilla on kasvuhormonin vajaus:

Jos Genotropin-hoitoa jatketaan lapsuusiän jälkeen, suositeltu aloitusannos on 0,2–0,5 mg vuorokaudessa. Annosta suurennetaan tai pienennetään asteittain verikoetulosten, hoidon vaikutuksen ja haittavaikutusten mukaan.

Jos kasvuhormonin vajaus on alkanut vasta aikuisiässä, aloitusannos on 0,15–0,3 mg vuorokaudessa. Annosta suurennetaan asteittain verikoetulosten, hoidon vaikutuksen ja haittavaikutusten mukaan. Päivittäinen ylläpitoannos on harvoin yli 1,0 mg/vrk. Naispotilas voi tarvita suurempia annoksia kuin miespotilas. Annos on tarkistettava kuuden kuukauden välein. Yli 60-vuotiaille potilaille aloitusannos on 0,1–0,2 mg/vrk, minkä jälkeen annosta suurennetaan hitaasti potilaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Potilaalle olisi käytettävä pienintä tehokasta annosta. Ylläpitoannos on harvoin yli 0,5 mg/vrk. Noudata lääkäriltäsi saamiasi ohjeita.

Genotropin-valmisteen pistäminen

Genotropin pistetään ihon alle. Tämä tarkoittaa, että se pistetään lyhyellä injektioneulalla ihon alla olevaan rasvakudokseen. Lääkäri tai sairaanhoitaja onkin varmasti jo näyttänyt sinulle, miten Genotropin-valmistetta käytetään. Pistä Genotropin aina tarkoin lääkärin ja sairaanhoitajan ohjeiden mukaan. Tarkista ohjeet lääkäriltä, sairaanhoitajalta tai apteekista, jos olet jostakin epävarma.

Esitäytetyn GoQuick-injektiokynän käyttöohjeet toimitetaan esitäytetyn kynän pakkauksessa.

Ohjeet Genotropin-kaksikammioampullin käytöstä Genotropin Pen -injektiokynän kanssa toimitetaan Genotropinin Pen -laitteen mukana.

Lue käyttöohjeet ennen kuin käytät lääkettä.

Esitäytettyä GoQuick-injektiokynää tai Genotropin Pen -injektiokynää käytettäessä injektioneula on kierrettävä kiinni kynään ennen Genotropin-valmisteen käyttökuntoon saattamista. Käytä jokaiseen injektioon aina uutta neulaa. Neulaa ei saa käyttää uudelleen.

Ruiskeen valmisteleminen:

Voit ottaa Genotropin-valmisteen jääkaapista puoli tuntia ennen ruiskeen pistämistä. Näin se ehtii lämmetä hieman ja on miellyttävämpi pistää.

Esitäytetyssä GoQuick-injektiokynässä on kaksikammioampulli, joka sisältää sekä kasvuhormonin että sen liuottimen. Kasvuhormoni ja liuotin sekoittuvat, kun ampullipidikettä kierretään (ks. tarkat ohjeet käyttöohjeesta). Erillistä antolaitetta ei tarvita.

Genotropin-kaksikammioampulli sisältää kasvuhormonin ja sen liuottimen, ja se on tarkoitettu käytettäväksi Genotropin Pen -injektiokynässä. Kaksikammioampullin sisältämä kasvuhormoni ja liuotin sekoittuvat automaattisesti, kun Genotropin Pen -injektiokynän osat kierretään yhteen.

Liuota kuiva-aine kääntelemällä esitäytettyä GoQuick-injektiokynää tai Genotropin Pen -injektiokynää ylösalaisin 5–10 kertaa, kunnes kuiva-aine on liuennut.

Kun saatat Genotropin-valmisteen käyttökuntoon, ÄLÄ ravista liuosta. Sekoita varovaisesti. Ravistaminen voi vaahtouttaa kasvuhormonin ja vahingoittaa vaikuttavaa ainetta. Tarkista liuos, äläkä pistä sitä, jos se pysyy vielä käyttöönvalmistamisen jälkeen hyvin sameana tai siinä näkyy hiukkasia.

Genotropin-valmisteen pistäminen:

Muista ensin pestä kätesi ja puhdistaa pistokohdan iho.

Pistä kasvuhormoni suurin piirtein samaan aikaan joka päivä. Ruiske on hyvä pistää aina nukkumaan mennessä, koska se helpottaa asian muistamista. Sitä paitsi kasvuhormonitaso on normaalistikin korkeampi yöaikaan.

Useimmat pistävät ruiskeen reiteen tai pakaraan. Pistä ruiske johonkin niistä kohdista, jotka lääkärisi on sinulle näyttänyt. Ihon rasvakerros voi ohentua pistokohdassa. Vältät tämän, kun pistät ruiskeen joka kerta hieman eri kohtaan. Näin iho ja ihonalaiset kudokset ehtivät toipua ruiskeesta ennen kuin pistät seuraavan kerran samaan kohtaan.

Muista laittaa Genotropin takaisin jääkaappiin pistämisen jälkeen.

Jos käytät enemmän Genotropin-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos pistät Genotropin-valmistetta paljon enemmän kuin lääkärisi on määrännyt, ota mahdollisimman pian yhteys lääkäriin tai apteekkiin. Verensokeritasosi voi laskea liikaa ja myöhemmin nousta liikaa. Sinulla voi ilmetä heikotusta, hikoilua, uneliaisuutta, tai ”tunnet olosi vain oudoksi”, ja voit pyörtyä.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Genotropin-valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Kasvuhormoniannos tulisi ottaa säännöllisesti. Jos unohdat annoksen, ota seuraava ruiskeesi tavanomaiseen aikaan seuraavana päivänä. Kirjaa muistiin mahdollisesti unohtamasi ruiskeet ja kerro niistä lääkärillesi seuraavalla seurantakäynnilläsi.

Jos lopetat Genotropin-valmisteen käytön

Keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin lopetat Genotropin-valmisteen käytön.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleisiä ja yleisiä haittavaikutuksia voi ilmetä aikuisilla hoidon ensi kuukausina, ja ne voivat loppua itsestään tai jos annosta pienennetään.

Hyvin yleisiä haittavaikutuksia (voi esiintyä yli 1 potilaalla kymmenestä):

Aikuiset:

 • nivelkipu
 • nesteen kertyminen kehoon (ilmenee ohimenevänä sormien tai nilkkojen turvotuksena).

Yleisiä haittavaikutuksia (voi esiintyä enintään 1 potilaalla kymmenestä):

Lapset:

 • nivelkipu
 • ohimenevä punoitus, kutina tai kipu pistokohdassa.

Aikuiset:

 • puutuminen/kihelmöinti
 • kipu tai poltteleva tunne käsissä tai kyynärvarsissa (ns. rannekanavaoireyhtymä)
 • raajojen jäykkyys, lihaskipu.

Melko harvinaisia haittavaikutuksia (voi esiintyä enintään 1 potilaalla sadasta):

Lapset:

 • leukemia (jota on raportoitu esiintyneen pienellä määrällä kasvuhormonin vajausta sairastavia potilaita, joista osaa on hoidettu somatropiinilla. Ei ole kuitenkaan näyttöä siitä, että kasvuhormonin käyttö lisäisi leukemian ilmaantuvuutta ilman altistavia tekijöitä.)
 • lisääntynyt kallonsisäinen paine (jonka aiheuttamia oireita ovat muun muassa voimakas päänsärky, näköhäiriöt ja oksentelu)
 • puutuminen/kihelmöinti
 • ihottuma
 • kutina
 • kutiavat pahkurat iholla
 • lihaskipu
 • rintojen kasvu pojalla (gynekomastia)
 • nesteen kertyminen kehoon (ilmenee ohimenevänä sormien tai nilkkojen turvotuksena hoitoa aloitettaessa).

Aikuiset:

 • rintojen kasvu miehellä (gynekomastia).

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

 • tyypin 2 diabetes
 • kasvojen turpoaminen
 • veren kortisolihormonipitoisuuden lasku.

Lapset:

 • raajojen jäykkyys.

Aikuiset:

 • lisääntynyt kallonsisäinen paine (jonka aiheuttamia oireita ovat muun muassa voimakas päänsärky, näköhäiriöt ja oksentelu)
 • ihottuma
 • kutina
 • kutiavat pahkurat iholla
 • punoitus, kutina tai kipu pistokohdassa.

Vasta-aineita kasvuhormonille (injektio) voi muodostua. Nämä vasta-aineet eivät kuitenkaan näytä estävän kasvuhormonin vaikutusta.

Pistoaluetta ympäröivä iho voi muuttua epätasaiseksi tai muhkuraiseksi. Näin ei kuitenkaan pitäisi käydä, jos pistät ruiskeen joka kerta hieman eri kohtaan.

Tämän lääkevalmisteen sisältämä säilytysaine (metakresoli) voi joissakin hyvin harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa pistokohtaa lähellä olevien lihasten tulehtumisen. Jos lääkärisi varmistaa, että sinulle on kehittynyt tällainen lihastulehdus, sinun tulee siirtyä käyttämään kasvuhormonivalmistetta, joka ei sisällä metakresolia.

Joissakin harvinaisissa tapauksissa Prader-Willin oireyhtymää sairastanut potilas on kuollut äkillisesti. Yhteyttä näiden kuolemantapausten ja Genotropin-hoidon välillä ei kuitenkaan ole osoitettu.

Lääkärin on otettava reisiluun pään epifysiolyysin ja Legg–Calvé–Perthesin taudin mahdollisuus huomioon, jos lonkassa tai polvessa on vaivoja tai kipua Genotropin-hoidon aikana.

Muita mahdollisia kasvuhormonihoidosta johtuvia haittavaikutuksia, joita sinulla (tai lapsellasi) voi esiintyä, ovat korkea verensokeri tai alentunut kilpirauhashormonipitoisuus. Lääkäri voi tutkia tämän asian ja määrätä tarvittaessa tarvittavan hoidon. Harvinaisissa tapauksissa kasvuhormonilla hoidetuilla potilailla on raportoitu ilmenneen haimatulehdusta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Ennen käyttökuntoon saattamista:

Säilytä jääkaapissa (2–8 °C). Säilytä kaksikammioampulli ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Ennen pakkauksen avaamista valmiste voidaan ottaa pois jääkaapista ja säilyttää alle 25 °C:een lämpötilassa korkeintaan 1 kuukauden ajan. Tämän säilytysjakson aikana valmistetta ei saa laittaa takaisin jääkaappiin. Käyttämättä jäänyt valmiste on hävitettävä kuukauden kuluttua.

Käyttökuntoon saattamisen jälkeen:

Säilytä jääkaapissa (2–8 °C) enintään 4 viikkoa. Ei saa jäätyä. Säilytä GoQuick-injektiokynä GoQuick-valmisteen ulkopakkauksessa ja kaksikammioampullin sisältävä Genotropin Pen -kynän kotelossa. Herkkä valolle.

Älä käytä tätä lääkevalmistetta, jos liuos ei ole kirkasta tai huomaat siinä partikkeleita.

Ei saa jäätyä. Genotropin-valmistetta ei saa altistaa jäätymiselle. Jos Genotropin jäätyy, älä käytä sitä.

Älä koskaan laita injektioneuloja tai osittain käytettyjä tai tyhjiä ampulleja tavallisten roskien sekaan. Hävitä käytetyt neulat huolellisesti, niin ettei kukaan voi enää käyttää niitä tai vahingossa pistää niillä itseään. Voit tiedustella sairaalasta tai hoitopaikastasi erityistä säiliötä käytetyille neuloille.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Genotropin sisältää

 • Vaikuttava aine on somatropiini*.
 • Yksi ampulli sisältää 5 mg tai 12 mg somatropiinia*.
 • Käyttövalmiissa liuoksessa on 5 mg tai 12 mg somatropiinia* yhdessä millilitrassa liuosta.
 • Injektiokuiva-aineen muut aineet ovat glysiini (E640), mannitoli (E421), vedetön natriumdivetyfosfaatti (E339) ja vedetön dinatriumfosfaatti (E339) (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Genotropin sisältää natriumia”).
 • Liuottimen aineet ovat injektionesteisiin käytettävä vesi, mannitoli (E421) ja metakresoli.

* Tuotettu yhdistelmä-DNA-tekniikalla Escherichia coli -soluissa.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Genotropin-valmiste on injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten kaksikammioampullissa, jonka toisessa osassa on injektiokuiva-aine ja toisessa liuotin (5 mg/ml tai 12 mg/ml). Esitäytetyssä kynässä ampulli on jo valmiiksi kynän sisällä. Pakkauskoot: 1 ja 5 esitäytettyä injektiokynää (GoQuick) tai 1, 5 ja 20 Genotropin-kaksikammioampullia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Kuiva-aine on valkoista ja liuotin on kirkasta.

Genotropin-kaksikammioampulleja käytetään Genotropin Pen -injektiokynässä. Genotropin kaksikammioampulleissa on värikoodi. Oikean annoksen saamiseksi niitä tulee käyttää Genotropin Pen -injektiokynässä, jossa on sama väri: Genotropin 5 mg kaksikammioampullia (vihreä) tulee käyttää Genotropin Pen 5 -injektiokynässä (vihreä). Genotropin 12 mg kaksikammioampullia (liilanvärinen) tulee käyttää Genotropin Pen 12 -injektiokynässä (liilanvärinen).

Injektiokynän käyttöohjeet ovat sen pakkauksessa. Pyydä Genotropin Pen -injektiokynä lääkäriltä tai sairaanhoitajalta, jos sinulla ei sitä vielä ole.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Pfizer Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Puh. (09) 4300 40

Valmistaja

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Rijksweg 12

2870 Puurs-Sint-Amands

Belgia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 11.12.2023

Ohjeet käyttäjälle

GOQUICK 

KÄYTTÖOHJEET

Tärkeää tietoa

Lue seuraavat ohjeet kokonaan ennen GoQuick-injektiokynän käyttämistä.

Jos sinulla on kysyttävää annostuksestasi tai Genotropin-hoidostasi, ota yhteyttä lääkäriin tai hoitajaan.

Tietoa GoQuick-injektiokynästä

GoQuick on esitäytetty kertakäyttöinen moniannosinjektiokynä, joka sisältää 5 mg somatropiinia. Injektiokynän sisältämä Genotropin-valmiste sekoitetaan käyttövalmiiksi vain kerran, kun otat uuden injektiokynän käyttöön. Yhtä injektiokynää voidaan käyttää enintään 28 päivän ajan valmisteen käyttökuntoon saattamisen jälkeen. Injektiokynään ei tarvitse vaihtaa uutta ampullia. Kun injektiokynä on tyhjä, otat käyttöön uuden injektiokynän.

Injektiokynässä on annosmuisti. Annos asetetaan uudessa kynässä vain kerran. Injektiokynä vapauttaa jokaisen ruiskeen yhteydessä samansuuruisen annoksen. Voit käyttää injektiokynää neulanpiilottimen kanssa tai ilman neulanpiilotinta.

Ennen kuin käytät GoQuick-injektiokynää

 • Pyydä lääkäriä tai hoitajaa opastamaan injektiokynän käytössä.
 • Sinun on tiedettävä annostuksesi ja tunnettava injektiokynän osat.
 • Varmista, että injektiokynässäsi on vihreänvärinen injektionuppi.
 • Pese kätesi.
image1.jpeg 

image2.jpeg image3.jpeg

 

Uuden GoQuick-injektiokynän käyttöön valmistelu ja käyttö  

a. Vedä injektiokynän valkoinen suojakorkki suoraan irti kynästä.

b. Poista uuden neulan sinetti.

c. Ota tukeva ote ampullipidikkeestä (kuva 1).

d. Paina neula kiinni ampullipidikkeen kärkeen.

e. Kierrä neula varovasti kiinni injektiokynään. Älä kiristä liikaa.

f. Jätä molemmat neulansuojukset kiinni neulaan.

image4.jpeg

Vaihe 2. Sekoita Genotropin

a. Pidä injektiokynää neula ylöspäin osoittaen ja A sinuun itseesi päin käännettynä (kuva 2)

b. Kierrä ampullipidikettä napakasti myötäpäivään, kunnes B naksahtaa uraan.

 • Kallistele injektiokynää varovasti puolelta toiselle. Älä ravista injektiokynää. Ravistaminen saattaa pilata kasvuhormonin.

c. Tarkista, että ampullin sisältämä neste on kirkasta. Kaiken kuiva-aineen tulee olla liuennut.

 • Jos kuiva-aine ei ole liuennut, kallistele injektiokynää vielä muutaman kerran varovasti puolelta toiselle.

d. Tarkista liuos uudelleen. Varmista, että se on kirkasta.

 • Jos liuos on kirkasta, siirry vaiheeseen 3.
 • Jos liuos on edelleen sameaa tai siinä on kuiva-ainetta havaittavissa, ota käyttöön uusi injektiokynä.
image5.jpeg 

Vaihe 3. Poista ilma

a. Vedä ulompi neulansuojus pois. Pidä se tallessa myöhempää neulan irrottamista varten (kuva 3a).

b. Jätä sisempi neulansuojus neulan päälle.

image6.jpeg 

c. Pidä injektiokynää neula ylöspäin osoittaen (kuva 3b).

d. Naputtele ampullipidikettä varovasti, jotta ampulliin jäänyt ilma siirtyy ampullin yläosaan.

e. Kierrä ampullipidikettä napakasti myötäpäivään, kunnes C naksahtaa uraan.

 • Sisemmässä neulansuojuksessa saattaa näkyä nestettä.

Vaihe 4. Kiinnitä neulanpiilotin (valinnainen)

a. Vedä neulanpiilottimen musta suojakorkki irti (kuva 4a).

 • Jos neulan kärkisuojus liukuu ulos, paina sitä takaisin neulanpiilottimen sisään, kunnes kärkisuojus naksahtaa paikoilleen.
image8.jpeg

b. Pidä injektiokynää toisella kädellä vihreän logon alapuolelta. Pidä toisella kädellä neulanpiilotinta kärkisuojuksen                 alapuolelta (kuva 4b).

c. Aseta neulanpiilottimen musta logo ja injektiokynän vihreä logo samaan tasoon. Paina neulanpiilotinta varovasti                   injektiokynään kiinni, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

image9.jpeg 

Vaihe 5. Esitäytä injektiokynä

a. Vedä sisempi neulansuojus irti neulasta ja hävitä suojus (kuva 5a).

image10.jpeg 

b. Tarkista, että muistin näyttöön on asetettu 0,1 mg.

c. Käännä harmaata valitsinta nuolen osoittamaan suuntaan, kunnes naksahtelu loppuu (kuva 5b).

image11.jpeg

d. Pidä injektiokynää neula ylöspäin osoittaen (kuva 5c neulanpiilotin kiinnitettynä ja ilman neulanpiilotinta)

e. Paina vihreää injektionuppia, kunnes neulankärkeen ilmaantuu nestetippa.

f. Jos vaiheessa ”e.” ei ilmaannu nestetippaa, toista tämän kohdan vaiheet b–e enintään kaksi kertaa.

g. Jos neulankärkeen ei vieläkään ilmaannu nestettä, ota käyttöön uusi injektiokynä.

 • Ks. lisätietoja jäljempänä kohdassa Kysymyksiä ja vastauksia.
image12.jpeg
h. Jos käytät neulanpiilotinta, paina mustaa painiketta vapauttaaksesi neulan kärkisuojuksen (kuva 5d). image13.jpeg

Vaihe 6. Aseta annos

 • Aseta annos mustan rengasvalitsimen avulla. Varo ettet kierrä harmaata valitsinta asettaessasi annoksen.

a. Ota mustasta rengasvalitsimesta ote kuvan 6 osoittamalla tavalla.

b. Kierrä mustaa rengasvalitsinta, kunnes annostuksesi on valkoisen osoittimen kohdalla. Lääkäri tai hoitaja on kertonut         sinulle annostuksesi.

c. Jos käännät annostuksesi valkoisen osoittimen ohi, käännä mustaa rengasvalitsinta takaisinpäin oikean annoksen               kohdalle.

d. Kun olet asettanut annoksen, älä muuta sitä, ellei lääkäri tai hoitaja niin kehota.

Huom! Jos musta rengasvalitsin ei kierry, paina vihreää injektionuppia, kunnes sen naksahtelu loppuu. Jatka sen jälkeen annoksen asettamista mustan rengasvalitsimen avulla (ks. lisätietoja myös jäljempänä kohdasta Kysymyksiä ja vastauksia).

image14.jpeg

Vaihe 7. Annoksen lataaminen

a. Kierrä harmaata valitsinta nuolen osoittamaan suuntaan, kunnes naksahtelu loppuu (kuva 7a).

b. Mustan männän osoittama annos asetetaan samalle tasolle valkoisen osoittimen kanssa.

image15.jpeg

c.Tarkista, että mustassa männässä näkyvä lataamasi annos on sama kuin muistin näytössä näkyvä asettamasi annos.          Katso esimerkki kuvassa 7b.

d. Jos annokset eivät ole samat, varmista, että olet kiertänyt harmaata valitsinta nuolen osoittamaan suuntaan niin                 pitkälle, että naksahtelu loppuu.

image16.jpeg

Vaihe 8. Pistä ruiske

a. Valmistele pistoskohta lääkärin tai hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

b. Pidä injektiokynää pistoskohdan päällä.

c. Paina injektiokynää alaspäin, jotta neula painuu ihoon.

d. Paina peukalolla vihreää injektionuppia, kunnes naksahtelu loppuu (kuva 8).

 • Laske viiteen (5 sekuntia) ennen kuin vedät neulan pois ihosta. Samalla kun lasket, jatka injektionupin painamista kevyesti.

e. Vedä injektiokynä suoraan pois ihosta.

image17.jpeg

Vaihe 9. Irrota neula, kiinnitä suojakorkki ja laita injektiokynä säilytyspaikkaansa

Vaihe 9a: Neulanpiilotin kiinnitettynä

a. Kiinnitä ulompi neulansuojus kärkisuojuksen toiseen päähän (kuva 9a).

b. Paina neulansuojuksen avulla kärkisuojusta, kunnes se lukittuu paikalleen.

c. Kierrä neula irti neulansuojuksen avulla ja laita neula käytetyille neuloille tarkoitettuun astiaan.

d. Jätä neulanpiilotin injektiokynään kiinni.

e. Kiinnitä musta suojakorkki neulanpiilottimeen. Säilytä injektiokynä jääkaapissa.

image18.jpeg

 

Vaihe 9b: Ilman neulanpiilotinta

a. Älä koske neulaan.

b. Kiinnitä ulompi neulansuojus varovasti neulaan (kuva 9b).

c. Kierrä neula irti neulansuojuksen avulla ja laita neula käytetyille neuloille tarkoitettuun astiaan.

d. Kiinnitä valkoinen suojakorkki injektiokynään. Säilytä injektiokynä jääkaapissa.

image19.jpeg
GoQuick-injektiokynän päivittäinen käyttö  
1.Vedä musta suojakorkki pois neulanpiilottimesta tai valkoinen suojakorkki injektiokynästä. image20.jpeg

2. Kiinnitä uusi neula.

 • Neulanpiilotin kiinnitettynä:
  • Jos neulan kärkisuojus vapautuu, paina se takaisin paikalleen.
  • Kiinnitä ampullipidikkeen kärkeen uusi neula.
image21.jpeg
 • Ilman neulanpiilotinta:
  • Kiinnitä ampullipidikkeen kärkeen uusi neula.
image22.jpeg
3. Irrota molemmat neulansuojukset. Pidä ulompi neulansuojus tallessa myöhempää neulan irrottamista varten. image23.jpeg
4.Jos käytät neulanpiilotinta, paina mustaa vapautuspainiketta pidentääksesi neulan kärkisuojuksen.  
5. Lataa annos kiertämällä harmaata valitsinta, kunnes naksahtelu loppuu. image25.jpeg

6. Tarkista, että lataamasi annos on sama kuin muistin ikkunassa näkyvä annosasetus.

 • Jos lataamasi annos on pienempi, injektiokynässä ei ole täyttä Genotropin-annosta jäljellä.
 • Noudata lääkärin tai hoitajan antamia ohjeita siitä, jos injektiokynässä ei ole kokonaista annosta jäljellä.
image26.jpeg

 7. Valmistele pistoskohta lääkärin tai hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

 8. Pistä ruiske.

 • Paina injektiokynää alaspäin, jotta neula painuu ihoon.
 • Paina peukalolla vihreää injektionuppia, kunnes naksahtelu loppuu.
 • Laske viiteen (5 sekuntia) ennen kuin vedät neulan pois ihosta. Kun lasket, jatka injektionupin painamista kevyesti.
 • Vedä injektiokynä suoraan pois ihosta.
image27.jpeg

 9. Irrota neula.

 • Neulanpiilotin kiinnitettynä
  • Paina neulansuojuksen avulla neulan kärkisuojusta, kunnes se lukittuu paikalleen.
 • Ilman neulanpiilotinta
  • Kiinnitä ulompi neulansuojus varovasti neulaan.
 • Kierrä ulomman neulansuojuksen avulla neula irti ja laita se käytetyille neuloille tarkoitettuun astiaan.

10. Kiinnitä neulanpiilottimeen tai injektiokynään suojakorkki. Säilytä injektiokynä jääkaapissa.

image28.jpeg

LISÄTIETOJA

Säilytys

 • Ks. Genotropin GoQuick-injektiokynän säilytysohjeet tästä pakkausselosteesta.
 • Hävitä injektiokynä 4 viikon käytön jälkeen, vaikka siinä olisi vielä lääkettä jäljellä.
 • Ei saa jäätyä. GoQuick-injektiokynää ei saa altistaa pakkaselle.
 • Älä käytä GoQuick-injektiokynää viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
 • Noudata paikallisia terveyttä ja turvallisuutta koskevia ohjeita injektiokynän hävittämisestä. Käänny lääkärin tai hoitajan puoleen, jos et ole varma, miten sinun pitäisi toimia.

Käsittely

 • Älä sekoita GoQuick-injektiokynän sisältämää kuiva-ainetta ja liuosta, ellei injektiokynään ole kiinnitetty neulaa.
 • Älä säilytä GoQuick-injektiokynää neula kiinnitettynä. Genotropin saattaa vuotaa injektiokynästä ja ampulliin saattaa muodostua ilmakuplia. Irrota neula injektiokynästä ja kiinnitä siihen suojakorkki tai neulanpiilotin aina ennen kuin asetat kynän säilytykseen.
 • Varo ettet pudota GoQuick-injektiokynää.
 • Jos pudotat kynän, sinun on esitäytettävä se uudelleen vaiheessa 5 kuvatulla tavalla (Uuden GoQuick-injektiokynän käyttöön ottaminen ja käyttö). Jos GoQuick-injektiokynän jokin osa näyttää kuitenkin rikkoutuneen tai vahingoittuneen, älä käytä injektiokynää. Ota yhteyttä lääkäriin tai hoitajaan saadaksesi uuden injektiokynän.
 • Puhdista injektiokynä ja neulanpiilotin kostealla kangaspyyhkeellä. Älä upota injektiokynää veteen.

Neulat

 • Käytä jokaiseen injektioon uutta neulaa.
 • Laita käytetyt neulat aina asianmukaiseen terävälle jätteelle tarkoitettuun astiaan. Noudata paikallisia terveyttä ja turvallisuutta koskevia ohjeita neuloja hävittäessäsi. Käänny lääkärin tai hoitajan puoleen, jos et ole varma, miten sinun pitäisi toimia.
 • Älä anna injektiokynääsi tai neulojasi muiden käyttöön.

Yleistä

 • Ampullipidikkeeseen merkityt numerot ja osoitinviivat auttavat sinua arvioimaan, kuinka paljon Genotropin-valmistetta injektiokynässä on jäljellä.
 • Jos päivittäistä käyttöä koskevien ohjeiden vaiheessa 6 injektiokynässä ei ole enää täyttä Genotropin-annosta jäljellä, mustan männän asteikko osoittaa injektiokynässä jäljellä olevan lääkemäärän.
 • Näkövammaiset ja heikkonäköiset potilaat voivat käyttää GoQuick-injektiokynää vain injektiokynän käyttöön opastuksen saaneen avustajan avustamana.
 • Noudata lääkärin tai hoitajan antamia ohjeita käsien pesusta ja ihon puhdistuksesta ruiskeen valmistelun ja antamisen yhteydessä.
 • Älä hävitä neulanpiilotinta, vaan irrota se kynästä irti kiertämällä. Säilytä neulanpiilotin uuden injektiokynän kanssa käytettäväksi.
 • Jos sinulla on kysyttävää GoQuick-injektiokynän käytöstä, käänny lääkärin tai hoitajan puoleen.

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Kysymys Vastaus
Mitä teen, jos huomaan neulassa pistämisen jälkeen suurehkon nestepisaran? Odota seuraavan ruiskeen yhteydessä 5 sekuntia ennen kuin vedät neulan pois ihosta. Jos tämän jälkeenkin huomaat neulassa nestettä sen ihosta poistamisen jälkeen, pidä neula seuraavan kerran ihossa hieman pidempään.
Onko siitä haittaa, jos huomaan ampullissa ilmakuplia? Ei, ampullissa voi olla normaalikäytössä pieniä ilmakuplia havaittavissa.
Mitä minun on tehtävä, jos huomaan Genotropin-valmistetta vuotavan injektiokynästä? Varmista, että neula on kiinnitetty oikein.
Mitä minun on tehtävä, jos olen edellisenä päivänä unohtanut laittaa käyttämäni injektiokynän jääkaappiin? Hävitä injektiokynä ja ota käyttöön uusi GoQuick-injektiokynä.
Mitä minun on tehtävä, jos musta rengasvalitsin ei kierry?

Olet ehkä vahingossa kiertänyt harmaata valitsinta. Jos olet kiertänyt injektiokynän harmaata valitsinta, mustan rengasvalitsimen kiertäminen estyy, jotta et voi muuttaa annosta pistämisen aikana.

Voit vapauttaa mustan rengasvalitsimen painamalla vihreää injektionuppia, kunnes se ei painu pidemmälle. Huomioi, että neulasta tulee nestettä. Jatka sitten annoksen asettamista mustan rengasvalitsimen avulla.

Mitä teen, jos lääkäri muuttaa annostustani sen jälkeen, kun olen jo aloittanut injektiokynän käyttämisen? Aseta uusi annos kiertämällä mustaa rengasvalitsinta.
Mitä teen, jos pistän väärän annoksen? Soita heti lääkärille tai hoitajalle ja noudata heidän antamiaan ohjeita.
Mitä teen, jos injektiokynäni ei esitäyty (esim. nestettä ei ole näkyvissä vaiheen 5. kohdan g jälkeen)? Soita lääkärille tai hoitajalle ja noudata heidän antamiaan ohjeita.
Millaisia annoksia injektiokynällä voi pistää? Injektiokynällä voi pistää Genotropin-annoksia 0,10–1,5 mg. Yksi mustan rengasvalitsimen naksahdus muuttaa annosta 0,05 mg:n verran.

GOQUICK 

KÄYTTÖOHJEET

Tärkeää tietoa

Lue seuraavat ohjeet kokonaan ennen GoQuick-injektiokynän käyttämistä.

Jos sinulla on kysyttävää annostuksestasi tai Genotropin-hoidostasi, ota yhteyttä lääkäriin tai hoitajaan.

Tietoa GoQuick-injektiokynästä

GoQuick on esitäytetty kertakäyttöinen moniannosinjektiokynä, joka sisältää 12 mg somatropiinia. Injektiokynän sisältämä Genotropin-valmiste sekoitetaan käyttövalmiiksi vain kerran, kun otat uuden injektiokynän käyttöön. Yhtä injektiokynää voidaan käyttää enintään 28 päivän ajan valmisteen käyttökuntoon saattamisen jälkeen. Injektiokynään ei tarvitse vaihtaa uutta ampullia. Kun injektiokynä on tyhjä, otat käyttöön uuden injektiokynän.

Injektiokynässä on annosmuisti. Annos asetetaan uudessa kynässä vain kerran. Injektiokynä vapauttaa jokaisen ruiskeen yhteydessä samansuuruisen annoksen. Voit käyttää injektiokynää neulanpiilottimen kanssa tai ilman neulanpiilotinta.

Ennen kuin käytät GoQuick-injektiokynää

 • Pyydä lääkäriä tai hoitajaa opastamaan injektiokynän käytössä.
 • Sinun on tiedettävä annostuksesi ja tunnettava injektiokynän osat.
 • Varmista, että injektiokynässäsi on liilanvärinen injektionuppi.
 • Pese kätesi.
image29.jpeg 
image30.jpeg      image31.jpeg
Uuden GoQuick-injektiokynän käyttöön valmistelu ja käyttö  

Vaihe 1. Kiinnitä neula

a. Vedä injektiokynän valkoinen suojakorkki suoraan irti kynästä.

b. Poista uuden neulan sinetti.

c. Ota tukeva ote ampullipidikkeestä (kuva 1).

d. Paina neula kiinni ampullipidikkeen kärkeen.

e. Kierrä neula varovasti kiinni injektiokynään. Älä kiristä liikaa.

f. Jätä molemmat neulansuojukset kiinni neulaan.

image32.jpeg

Vaihe 2. Sekoita Genotropin

a. Pidä injektiokynää neula ylöspäin osoittaen ja A sinuun itseesi päin käännettynä (kuva 2)

b. Kierrä ampullipidikettä napakasti myötäpäivään, kunnes B naksahtaa uraan.

 • Kallistele injektiokynää varovasti puolelta toiselle. Älä ravista injektiokynää. Ravistaminen saattaa pilata kasvuhormonin.

c. Tarkista, että ampullin sisältämä neste on kirkasta. Kaiken kuiva-aineen tulee olla liuennut.

 • Jos kuiva-aine ei ole liuennut, kallistele injektiokynää vielä muutaman kerran varovasti puolelta toiselle.

d. Tarkista liuos uudelleen. Varmista, että se on kirkasta.

 • Jos liuos on kirkasta, siirry vaiheeseen 3.
 • Jos liuos on edelleen sameaa tai siinä on kuiva-ainetta havaittavissa, ota käyttöön uusi injektiokynä.
image33.jpeg 

Vaihe 3. Poista ilma

a. Vedä ulompi neulansuojus pois. Pidä se tallessa myöhempää neulan irrottamista varten (kuva 3a).

b. Jätä sisempi neulansuojus neulan päälle.

image34.jpeg 

c. Pidä injektiokynää neula ylöspäin osoittaen (kuva 3b).

d. Naputtele ampullipidikettä varovasti, jotta ampulliin jäänyt ilma siirtyy ampullin yläosaan.

e. Kierrä ampullipidikettä napakasti myötäpäivään, kunnes C naksahtaa uraan.

 • Sisemmässä neulansuojuksessa saattaa näkyä nestettä.
image35.png

Vaihe 4. Kiinnitä neulanpiilotin (valinnainen)

a. Vedä neulanpiilottimen musta suojakorkki irti (kuva 4a).

 • Jos neulan kärkisuojus liukuu ulos, paina sitä takaisin neulanpiilottimen sisään, kunnes kärkisuojus naksahtaa paikoilleen.
image36.jpeg

b. Pidä injektiokynää toisella kädellä liilanvärisen logon alapuolelta. Pidä toisella kädellä neulanpiilotinta kärkisuojuksen alapuolelta (kuva 4b).

c. Aseta neulanpiilottimen musta logo ja injektiokynän liilanvärinen logo samaan tasoon. Paina neulanpiilotinta varovasti injektiokynään kiinni,     kunnes se napsahtaa paikoilleen.

image37.jpeg 

Vaihe 5. Esitäytä injektiokynä

a. Vedä sisempi neulansuojus irti neulasta ja hävitä suojus (kuva 5a).

image38.jpeg 

b. Tarkista, että muistin näyttöön on asetettu 0,3 mg.

c. Käännä harmaata valitsinta nuolen osoittamaan suuntaan, kunnes naksahtelu loppuu (kuva 5b).

image39.jpeg

d. Pidä injektiokynää neula ylöspäin osoittaen (kuva 5c neulanpiilotin kiinnitettynä ja ilman neulanpiilotinta)

e. Paina liilanväristä injektionuppia, kunnes neulankärkeen ilmaantuu nestetippa.

f. Jos vaiheessa ”e.” ei ilmaannu nestetippaa, toista tämän kohdan vaiheet b–e enintään kaksi kertaa.

g. Jos neulankärkeen ei vieläkään ilmaannu nestettä, ota käyttöön uusi injektiokynä.

 • Ks. lisätietoja jäljempänä kohdassa Kysymyksiä ja vastauksia.
image40.jpeg
h. Jos käytät neulanpiilotinta, paina mustaa painiketta vapauttaaksesi neulan kärkisuojuksen (kuva 5d). image41.jpeg

Vaihe 6. Aseta annos

 • Aseta annos mustan rengasvalitsimen avulla. Varo ettet kierrä harmaata valitsinta asettaessasi annoksen.

a. Ota mustasta rengasvalitsimesta ote kuvan 6 osoittamalla tavalla.

b. Kierrä mustaa rengasvalitsinta, kunnes annostuksesi on valkoisen osoittimen kohdalla. Lääkäri tai hoitaja on kertonut sinulle annostuksesi.

c. Jos käännät annostuksesi valkoisen osoittimen ohi, käännä mustaa rengasvalitsinta takaisinpäin oikean annoksen kohdalle.

d. Kun olet asettanut annoksen, älä muuta sitä, ellei lääkäri tai hoitaja niin kehota.

Huom! Jos musta rengasvalitsin ei kierry, paina liilanväristä injektionuppia, kunnes sen naksahtelu loppuu. Jatka sen jälkeen annoksen asettamista mustan rengasvalitsimen avulla (ks. lisätietoja myös jäljempänä kohdasta Kysymyksiä ja vastauksia).

image42.jpeg

Vaihe 7. Annoksen lataaminen

a. Kierrä harmaata valitsinta nuolen osoittamaan suuntaan, kunnes naksahtelu loppuu (kuva 7a).

b. Mustan männän osoittama annos asetetaan samalle tasolle valkoisen osoittimen kanssa.

image43.jpeg

c. Tarkista, että mustassa männässä näkyvä lataamasi annos on sama kuin muistin näytössä näkyvä asettamasi annos. Katso esimerkki                kuvassa 7b.

d. Jos annokset eivät ole samat, varmista, että olet kiertänyt harmaata valitsinta nuolen osoittamaan suuntaan niin pitkälle, että naksahtelu          loppuu.

image44.jpeg

Vaihe 8. Pistä ruiske

a. Valmistele pistoskohta lääkärin tai hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

b. Pidä injektiokynää pistoskohdan päällä.

c. Paina injektiokynää alaspäin, jotta neula painuu ihoon.

d. Paina peukalolla liilanväristä injektionuppia, kunnes naksahtelu loppuu (kuva 8).

 • Laske viiteen (5 sekuntia) ennen kuin vedät neulan pois ihosta. Samalla kun lasket, jatka injektionupin painamista kevyesti.

e. Vedä injektiokynä suoraan pois ihosta.

image45.jpeg

Vaihe 9. Irrota neula, kiinnitä suojakorkki ja laita injektiokynä säilytyspaikkaansa

Vaihe 9a: Neulanpiilotin kiinnitettynä

a. Kiinnitä ulompi neulansuojus kärkisuojuksen toiseen päähän (kuva 9a).

b. Paina neulansuojuksen avulla kärkisuojusta, kunnes se lukittuu paikalleen.

c. Kierrä neula irti neulansuojuksen avulla ja laita neula käytetyille neuloille tarkoitettuun astiaan.

d. Jätä neulanpiilotin injektiokynään kiinni.

e. Kiinnitä musta suojakorkki neulanpiilottimeen. Säilytä injektiokynä jääkaapissa.

image46.jpeg

 

Vaihe 9b: Ilman neulanpiilotinta

a. Älä koske neulaan.

b. Kiinnitä ulompi neulansuojus varovasti neulaan (kuva 9b).

c. Kierrä neula irti neulansuojuksen avulla ja laita neula käytetyille neuloille tarkoitettuun astiaan.

d. Kiinnitä valkoinen suojakorkki injektiokynään. Säilytä injektiokynä jääkaapissa.

image47.jpeg
GoQuick-injektiokynän päivittäinen käyttö  
1.Vedä musta suojakorkki pois neulanpiilottimesta tai valkoinen suojakorkki injektiokynästä. image48.jpeg

2. Kiinnitä uusi neula.

 • Neulanpiilotin kiinnitettynä:
  • Jos neulan kärkisuojus vapautuu, paina se takaisin paikalleen.
  • Kiinnitä ampullipidikkeen kärkeen uusi neula.
image49.jpeg
 • Ilman neulanpiilotinta:
  • Kiinnitä ampullipidikkeen kärkeen uusi neula.
image50.jpeg
3. Irrota molemmat neulansuojukset. Pidä ulompi neulansuojus tallessa myöhempää neulan irrottamista varten. image51.jpeg
4. Jos käytät neulanpiilotinta, paina mustaa vapautuspainiketta pidentääksesi neulan kärkisuojuksen.  
5. Lataa annos kiertämällä harmaata valitsinta, kunnes naksahtelu loppuu. image52.jpeg

6.Tarkista, että lataamasi annos on sama kuin muistin ikkunassa näkyvä annosasetus.

 • Jos lataamasi annos on pienempi, injektiokynässä ei ole täyttä Genotropin-annosta jäljellä.
 • Noudata lääkärin tai hoitajan antamia ohjeita siitä, jos injektiokynässä ei ole kokonaista annosta jäljellä.
image53.jpeg

7. Valmistele pistoskohta lääkärin tai hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

8. Pistä ruiske.

 • Paina injektiokynää alaspäin, jotta neula painuu ihoon.
 • Paina peukalolla liilanväristä injektionuppia, kunnes naksahtelu loppuu.
 • Laske viiteen (5 sekuntia) ennen kuin vedät neulan pois ihosta. Kun lasket, jatka injektionupin painamista kevyesti.
 • Vedä injektiokynä suoraan pois ihosta.
image54.jpeg

9. Irrota neula.

 • Neulanpiilotin kiinnitettynä
  • Paina neulansuojuksen avulla neulan kärkisuojusta, kunnes se lukittuu paikalleen.
 • Ilman neulanpiilotinta
  • Kiinnitä ulompi neulansuojus varovasti neulaan.
 • Kierrä ulomman neulansuojuksen avulla neula irti ja laita se käytetyille neuloille tarkoitettuun astiaan.

10. Kiinnitä neulanpiilottimeen tai injektiokynään suojakorkki. Säilytä injektiokynä jääkaapissa.

image55.jpeg

LISÄTIETOJA

Säilytys

 • Ks. Genotropin GoQuick-injektiokynän säilytysohjeet tästä pakkausselosteesta.
 • Hävitä injektiokynä 4 viikon käytön jälkeen, vaikka siinä olisi vielä lääkettä jäljellä.
 • Ei saa jäätyä. GoQuick-injektiokynää ei saa altistaa pakkaselle.
 • Älä käytä GoQuick-injektiokynää viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
 • Noudata paikallisia terveyttä ja turvallisuutta koskevia ohjeita injektiokynän hävittämisestä. Käänny lääkärin tai hoitajan puoleen, jos et ole varma, miten sinun pitäisi toimia.

Käsittely

 • Älä sekoita GoQuick-injektiokynän sisältämää kuiva-ainetta ja liuosta, ellei injektiokynään ole kiinnitetty neulaa.
 • Älä säilytä GoQuick-injektiokynää neula kiinnitettynä. Genotropin saattaa vuotaa injektiokynästä ja ampulliin saattaa muodostua ilmakuplia. Irrota neula injektiokynästä ja kiinnitä siihen suojakorkki tai neulanpiilotin aina ennen kuin asetat kynän säilytykseen.
 • Varo ettet pudota GoQuick-injektiokynää.
 • Jos pudotat kynän, sinun on esitäytettävä se uudelleen vaiheessa 5 kuvatulla tavalla (Uuden GoQuick-injektiokynän käyttöön ottaminen ja käyttö). Jos GoQuick-injektiokynän jokin osa näyttää kuitenkin rikkoutuneen tai vahingoittuneen, älä käytä injektiokynää. Ota yhteyttä lääkäriin tai hoitajaan saadaksesi uuden injektiokynän.
 • Puhdista injektiokynä ja neulanpiilotin kostealla kangaspyyhkeellä. Älä upota injektiokynää veteen.

Neulat

 • Käytä jokaiseen injektioon uutta neulaa.
 • Laita käytetyt neulat aina asianmukaiseen terävälle jätteelle tarkoitettuun astiaan. Noudata paikallisia terveyttä ja turvallisuutta koskevia ohjeita neuloja hävittäessäsi. Käänny lääkärin tai hoitajan puoleen, jos et ole varma, miten sinun pitäisi toimia.
 • Älä anna injektiokynääsi tai neulojasi muiden käyttöön.

Yleistä

 • Ampullipidikkeeseen merkityt numerot ja osoitinviivat auttavat sinua arvioimaan, kuinka paljon Genotropin-valmistetta injektiokynässä on jäljellä.
 • Jos päivittäistä käyttöä koskevien ohjeiden vaiheessa 6 injektiokynässä ei ole enää täyttä Genotropin-annosta jäljellä, mustan männän asteikko osoittaa injektiokynässä jäljellä olevan lääkemäärän.
 • Näkövammaiset ja heikkonäköiset potilaat voivat käyttää GoQuick-injektiokynää vain injektiokynän käyttöön opastuksen saaneen avustajan avustamana.
 • Noudata lääkärin tai hoitajan antamia ohjeita käsien pesusta ja ihon puhdistuksesta ruiskeen valmistelun ja antamisen yhteydessä.
 • Älä hävitä neulanpiilotinta, vaan irrota se kynästä irti kiertämällä. Säilytä neulanpiilotin uuden injektiokynän kanssa käytettäväksi.
 • Jos sinulla on kysyttävää GoQuick-injektiokynän käytöstä, käänny lääkärin tai hoitajan puoleen.

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Kysymys Vastaus
Mitä teen, jos huomaan neulassa pistämisen jälkeen suurehkon nestepisaran? Odota seuraavan ruiskeen yhteydessä 5 sekuntia ennen kuin vedät neulan pois ihosta. Jos tämän jälkeenkin huomaat neulassa nestettä sen ihosta poistamisen jälkeen, pidä neula seuraavan kerran ihossa hieman pidempään.
Onko siitä haittaa, jos huomaan ampullissa ilmakuplia? Ei, ampullissa voi olla normaalikäytössä pieniä ilmakuplia havaittavissa.
Mitä minun on tehtävä, jos huomaan Genotropin-valmistetta vuotavan injektiokynästä? Varmista, että neula on kiinnitetty oikein.
Mitä minun on tehtävä, jos olen edellisenä päivänä unohtanut laittaa käyttämäni injektiokynän jääkaappiin? Hävitä injektiokynä ja ota käyttöön uusi GoQuick-injektiokynä.
Mitä minun on tehtävä, jos musta rengasvalitsin ei kierry?

Olet ehkä vahingossa kiertänyt harmaata valitsinta. Jos olet kiertänyt injektiokynän harmaata valitsinta, mustan rengasvalitsimen kiertäminen estyy, jotta et voi muuttaa annosta pistämisen aikana.

Voit vapauttaa mustan rengasvalitsimen painamalla liilanväristä injektionuppia, kunnes se ei painu pidemmälle. Huomioi, että neulasta tulee nestettä. Jatka sitten annoksen asettamista mustan rengasvalitsimen avulla.

Mitä teen, jos lääkäri muuttaa annostustani sen jälkeen, kun olen jo aloittanut injektiokynän käyttämisen? Aseta uusi annos kiertämällä mustaa rengasvalitsinta.
Mitä teen, jos pistän väärän annoksen? Soita heti lääkärille tai hoitajalle ja noudata heidän antamiaan ohjeita.
Mitä teen, jos injektiokynäni ei esitäyty (esim. nestettä ei ole näkyvissä vaiheen 5. kohdan g jälkeen)? Soita lääkärille tai hoitajalle ja noudata heidän antamiaan ohjeita.
Millaisia annoksia injektiokynällä voi pistää? Injektiokynällä voi pistää Genotropin-annoksia 0,30–4,5 mg. Yksi mustan rengasvalitsimen naksahdus muuttaa annosta 0,15 mg:n verran.

Yrityksen yhteystiedot:

PFIZER OY
Tietokuja 4
00330 Helsinki

etunimi.sukunimi@pfizer.com
www.pfizer.fi
09 430 040
Tukkuliike: Tamro, Muu