MERONEM injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 500 mg, 1 g

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,1 mt, 19.03.2021 19:08:37)

Meronem 500 mg injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varten
Meronem 1 g injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varten

meropeneemi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Meronem on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Meronemia
 3. Miten Meronemia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Meronemin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Meronem kuuluu karbapeneemiantibioottien ryhmään. Meronem tappaa bakteereja, jotka voivat aiheuttaa vakavia infektioita.

Meronemia voidaan käyttää seuraavien infektioiden hoitoon aikuisilla ja vähintään 3 kuukauden ikäisillä lapsilla:

 • Tulehdus keuhkoissa (keuhkokuume)
 • Kystiseen fibroosiin liittyvät keuhkoputken ja keuhkotulehdukset
 • Komplisoituneet virtsatietulehdukset
 • Komplisoituneet vatsaontelon tulehdukset
 • Synnytyksen aikaiset ja jälkeiset tulehdukset
 • Komplisoituneet ihon ja pehmytkudoksen tulehdukset
 • Akuutti bakteeritulehdus aivoissa (meningiitti).

Meropeneemia voidaan käyttää veressä esiintyvän bakteeri-infektion hoitoon, jos se saattaa liittyä edellä mainittuihin infektioihin.

Meronemia voidaan käyttää myös neutropeniapotilaiden hoitoon, joilla epäillään olevan bakteeritulehduksesta johtuva kuume.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Meronemia

 • jos olet allerginen meropeneemille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa),
 • jos olet allerginen muille antibiooteille, kuten penisilliineille, kefalosporiineille tai karbapeneemeille, sillä saatat olla allerginen myös meropeneemille.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Meronemia:

 • jos sinulla on terveyteen liittyviä ongelmia, kuten maksa- tai munuaissairauksia,
 • jos olet saanut vakavan antibiooteista aiheutuneen ripulin.

Sinulle saattaa kehittyä positiivinen tulos Coombsin testissä, joka osoittaa punasoluja mahdollisesti tuhoavien vasta-aineiden olemassaolon. Lääkärisi keskustelee tästä kanssasi.

Sinulle saattaa kehittyä vaikeiden ihoreaktioiden merkkejä ja oireita (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset). Jos näin käy, käänny heti lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen oireiden hoitamiseksi.

Jos et ole varma, koskeeko yllä mainittu luettelo sinua, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen ennen Meronemin käytön aloittamista.

Muut lääkevalmisteet ja Meronem

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Meronem saattaa muuttaa muiden lääkkeiden vaikutusta tai muilla lääkkeillä voi olla vaikutusta Meronemin tehoon. Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

 • probenesidi (kihtilääke)
 • valproiinihappo, natriumvalproaatti, valpromidi (epilepsialääke). Meronemia ei tule käyttää, koska se voi heikentää natriumvalproaatin vaikutusta
 • suun kautta otettavat antikoagulantit (verihyytymien hoitoon tai ehkäisyyn).

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Varmuuden vuoksi Meronemin käyttöä on suositeltavaa välttää raskauden aikana. Lääkäri päättää tuleeko sinun käyttää Meronemia.

On tärkeää, että ennen Meronem-hoidon aloittamista kerrot lääkärille, jos imetät tai aiot imettää. Pieni määrä tätä lääkettä saattaa kulkeutua äidinmaitoon. Siksi lääkäri päättää tuleeko sinun käyttää Meronemia imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tutkimuksia Meronemin vaikutuksesta kykyysi ajaa tai käyttää työkaluja ja koneita ei ole tehty. Meronemin käytön yhteydessä on todettu päänsärkyä ja kihelmöintiä tai pistelyä iholla (tuntoharhoja). Mikä tahansa näistä haittavaikutuksista saattaa vaikuttaa ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. Meronem saattaa aiheuttaa tahattomia lihasten liikkeitä, jotka saattavat aiheuttaa kehon nopeaa ja hallitsematonta vapinaa (kouristuskohtauksia). Tähän liittyy yleensä tajunnanmenetys. Älä aja tai käytä koneita, jos saat näitä haittavaikutuksia.

Meronem sisältää natriumia

Meronem 500 mg: Tämä lääkevalmiste sisältää 45 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per 500 mg:n annos. Tämä vastaa 2,25 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuisille.

 

Meronem 1 g: Tämä lääkevalmiste sisältää 90 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per 1 g:n annos. Tämä vastaa 4,5 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuisille.

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos sinulla on tila, joka vaatii natriumin saantisi seuraamista.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Käyttö aikuisille

 • Annos riippuu infektiosi tyypistä, missä päin kehoasi infektio on ja kuinka vakava se on. Lääkäri päättää tarvitsemasi annoksen.
 • Tavanomainen annos aikuisilla on 500 mg (milligrammaa) ‑2 g (grammaa) joka 8. tunti. Annosväli saattaa kuitenkin olla pidempi jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta,.

Käyttö lapsille ja nuorille

 • 3 kuukauden ‑ 12 vuoden ikäisille lapsille annos päätetään lapsen iän ja painon perusteella. Tavanomainen annos on 10 - 40 mg Meronemia jokaista lapsen painokiloa (kg) kohti. Annos annetaan yleensä joka 8. tunti. Yli 50 kg painaville lapsille voidaan käyttää aikuisten annosta.

Miten Meronemia käytetään

 • Meronem annetaan sinulle injektiona tai infuusiona isoihin suoniin.
 • Normaalisti lääkäri tai sairaanhoitaja antaa Meronemia sinulle.
 • Jotkut potilaat, vanhemmat ja muut hoitajat voidaan kuitenkin opastaa Meronemin kotikäyttöön. Tarkemmat käyttöohjeet ovat tämän pakkausselosteen lopussa (kohta ”Meronemin anto-ohjeet kotioloissa”). Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, mikäli olet epävarma.
 • Sinulle annettavaa injektiota ei saa sekoittaa tai lisätä muita lääkeaineita sisältäviin liuoksiin.
 • Injektion antaminen saattaa kestää 5 minuuttia tai 15‑30 minuuttia. Lääkäri kertoo kuinka Meronem annetaan.
 • Sinun pitäisi normaalisti saada injektiosi päivittäin aina samaan aikaan.

Jos käytät enemmän Meronemia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Meronemia

Jos unohdat injektion, ota se heti kun muistat. Jos on kuitenkin jo melkein seuraavan injektion aika, älä ota unohtunutta annosta. Älä ota kaksinkertaista annosta (kahta injektiota samanaikaisesti) korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Meronemin käytön

Älä lopeta Meronemin käyttöä ennen kuin lääkäri pyytää sinua lopettamaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavat allergiset reaktiot

Jos sinulle ilmaantuu mikä tahansa seuraavista merkeistä tai oireista, käänny välittömästi lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen. Saatat tarvita kiireellistä lääkehoitoa. Oireina ja merkkeinä voi esiintyä äkillisesti:

 • vaikea ihottuma, nokkosrokko tai ihon kutina
 • kasvojen, huulten, kielen tai muiden kehon osien turpoaminen
 • hengenahdistus, hengityksen vinkuminen tai hengitysvaikeudet
 • vakavat ihoreaktiot, mukaan lukien
  • vakavat yliherkkyysreaktiot, joihin liittyy kuumetta, ihottumaa tai muutoksia maksan toimintaa mittaavissa verikokeissa (maksaentsyymien määrän suurenemista) ja tietyn tyyppisten valkosolujen (eosinofiilien) määrän suurenemista ja imusolmukkeiden suurenemista. Nämä saattavat olla merkkejä yliherkkyyteen liittyvästä monielinhäiriöstä, jota kutsutaan lääkkeeseen liittyväksi yleisoireiseksi eosinofiiliseksi oireyhtymäksi (DRESS-oireyhtymäksi).
  • vaikea, punoittava, hilseilevä ihottuma, märkäiset ihonäppylät, rakkulat tai ihon kuoriutuminen, joihin saattaa liittyä korkea kuume ja nivelkipuja.
  • vaikeat ihottumat, jotka voivat esiintyä vartalolla pyöreinä läiskinä, joiden keskikohdassa on rakkula, ihon kuoriutumisena, suun, kurkun, nenän, sukupuolielinten ja silmien haavaumina ja joita voi edeltää kuume ja flunssankaltaiset oireet (Stevens-Johnsonin oireyhtymä) tai voivat esiintyä vielä vaikeampana ihottuman muotona (toksinen epidermaalinen nekrolyysi).

Punasolujen vaurioituminen (tuntematon)

Tyypilliset oireet:

 • odottamaton hengenahdistus
 • virtsan värjäytyminen punaiseksi tai ruskeaksi.

Jos huomaat jonkun yllämainituista oireista, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Muut mahdolliset haittavaikutukset:

Yleiset (harvemmalla kuin yhdellä käyttäjällä kymmenestä)

 • Mahakipu
 • Pahoinvointi
 • Oksentaminen
 • Ripuli
 • Päänsärky
 • Ihottuma, ihon kutina
 • Kipu ja tulehdus
 • Veren lisääntynyt verihiutaleiden määrä (näkyy verikokeissa)
 • Muutokset verikokeiden tuloksissa, mukaan lukien maksan toimintakokeet.

Melko harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä käyttäjällä sadasta)

 • Verimuutokset. Tällaisia ovat vähentynyt verihiutaleiden määrä (mistä voi johtua suurempi mustelmaherkkyys), joidenkin valkosolujen määrän lisääntyminen, muiden valkosolujen määrän vähentyminen sekä bilirubiinin määrän lisääntyminen. Lääkärisi saatta määrätä sinut ajoittain verikokeisiin.
 • Muutokset verikokeissa, mukaan lukien munuaisten toimintakokeet.
 • Pistelevä tunne (kuin pistelyä neulalla).
 • Suun ja emättimen tulehdukset, jotka ovat sienen aiheuttamia (kandidoosi)
 • Suolitulehdukset, joihin liittyy ripulia
 • Verisuonien arkuus/kipeytyminenMeronemin pistoskohdassa
 • Muut verimuutokset. Oireita voivat olla toistuvat tulehdukset, korkea kuume ja kurkkukipu. Lääkäri saattaa määrätä sinut ajoittain verikokeisiin.

Harvinainen (harvemmalla kuin yhdellä käyttäjällä tuhannesta)

 • Kouristuskohtaukset
 • akuutti sekavuustila (delirium).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Säilytä alle 30 °C.

Injektioneste

Valmistuksen jälkeen: Liuos laskimonsisäiseen injektioon on käytettävä välittömästi. Laskimonsisäinen injektio on saatettava päätökseen:

 • 3 tunnin sisällä liuoksen valmistamisen aloittamisesta, kun liuos on säilytetty enintään 25 °C lämpötilassa.
 • 12 tunnin sisällä liuoksen valmistamisen aloittamisesta, kun liuos on säilytetty jääkaappilämpötilassa (2-8 °C).

Infuusioneste

Valmistuksen jälkeen: Infuusioliuos laskimoon on käytettävä välittömästi.

Infuusio laskimoon on saatettava päätökseen:

 • 3 tunnin sisällä liuoksen valmistamisen aloittamisesta, kun Meronem on liuotettu NaCl-liuokseen ja infuusioliuos on säilytetty enintään 25 °C lämpötilassa.
 • 24 tunnin sisällä liuoksen valmistamisen aloittamisesta, kun Meronem on liuotettu NaCl-liuokseen ja infuusioliuos on säilytetty jääkaappilämpötilassa (2‑8 °C).
 • Infuusio on aloitettava välittömästi, kun Meronem on liuotettu glukoosiliuokseen (dekstroosi).

Mikrobiologiselta kannalta katsottuna injektioliuos on käytettävä heti, ellei avaamis-, valmistus- ja laimennustapa poista mikrobikontaminaation mahdollisuutta.

Ellei käyttövalmiiksi saatettua valmistetta käytetä heti, sen säilytysajat ja -olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla.

Valmistettua liuosta ei saa jäädyttää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

itä Meronem sisältää

Meronem 500 mg: vaikuttava aine on meropeneemi. Yksi injektiopullo sisältää meropeneemitrihydraattia määrän, joka vastaa 500 mg vedetöntä meropeneemia.

Meronem 1 g: vaikuttava aine on meropeneemi. Yksi injektiopullo sisältää meropeneemitrihydraattia määrän, joka vastaa 1 g vedetöntä meropeneemia.

Muu aine on vedetön natriumkarbonaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

 • Meronem on injektiopullossa oleva valkoinen tai vaaleankeltainen jauhe injektio- tai infuusioliuosta varten. Pakkaus sisältää yhden tai 10 injektiopulloa.

Myyntiluvan haltija

Pfizer Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Valmistaja

Pfizer Service Company BVBA,

10 Hoge Wei,

1930 Zaventem

Belgia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.3.2021

Ohjeet käyttäjälle

Lääkinnällisiä lisätietoja

Antibiootteja käytetään bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon. Ne eivät tehoa virusten aiheuttamiin infektioihin. Joskus bakteerien aiheuttama infektio ei reagoi antibioottikuuriin. Yksi yleisimmistä syistä tälle on se, että infektion aiheuttavat bakteerit ovat vastustuskykyisiä käytetylle antibiootille. Tämä tarkoittaa sitä, että bakteerit voivat selviytyä ja jopa lisääntyä antibiootista huolimatta. Bakteerit voivat tulla vastustuskykyisiksi antibiooteille monista syistä. Antibioottien harkitsevainen käyttö voi auttaa vähentämään bakteerien mahdollisuutta kehittyä niille vastustuskykyisiksi. Kun lääkäri määrää sinulle antibioottikuurin, se on tarkoitettu ainoastaan nykyisen sairautesi hoitoon. Huomion kiinnittäminen seuraaviin seikkoihin auttaa estämään vastustuskykyisten bakteerien kehittymistä, joka saattaisi estää antibioottien vaikutuksen.

 1. On erittäin tärkeää, että otat antibioottia oikean annoksen, oikeisiin kellonaikoihin ja oikean ajanjakson ajan. Lue ohjeet pakkauksen etiketistä. Jos et ymmärrä jotakin, niin pyydä lääkäriä tai apteekin henkilökuntaa selittämään.
 2. Sinun ei tule ottaa antibioottia ellei se ole määrätty juuri sinulle ja sinun tulee käyttäää antibioottia vain sen infektion hoitoon mihin se on määrätty.
 3. Sinun ei tule ottaa antibiootteja, jotka on määrätty jollekin toiselle henkilölle, vaikka kyseisen henkilön infektio olisikin samankaltainen kuin omasi.
 4. Sinun ei tule antaa sinulle määrättyjä antibiootteja toiselle henkilölle.
 5. Jos sinulle jää antibiootteja kun olet ottanut kuurin lääkärin ohjeiden mukaisesti, sinun tulee viedä loput antibiootit apteekkiin hävitettäväksi asianmukaisesti.

Meronemin anto-ohjeet kotioloissa

Jotkut potilaat, vanhemmat ja muut hoitajat opastetaan antamaan Meronemia kotona.

Varoitus – älä anna Meronemia itsellesi tai kenellekään muulle kotona ennen kuin lääkäri tai sairaanhoitaja on opastanut sinua Meronemin käytössä.

Kuinka Meronem‑liuos valmistetaan

 • Lääkevalmiste täytyy sekoittaa nesteeseen (liuotin). Lääkäri kertoo sinulle, paljonko liuotinta käytetään.
 • Käytä käyttövalmiiksi sekoitettu liuos välittömästi sekoittamisen jälkeen. Liuos ei saa jäätyä.

1. Pese kätesi ja kuivaa ne hyvin. Valmistele puhdas työskentelyalue.

2. Poista Meronem-injektiopullo pakkauksesta. Tarkasta injektiopullo ja käytettävä viimeistään ‑päiväys. Tarkasta, että injektiopullo on koskematon eikä se ole vaurioitunut.

3. Poista värillinen suojus ja puhdista harmaa kumitulppa alkoholiin kostutetulla puhdistusliinalla. Anna kumitulpan kuivua.

4. Yhdistä uusi, steriili neula uuteen, steriiliin injektioruiskuun koskettamatta niiden päitä.

5. Vedä suositeltava määrä steriiliä, injektioihin käytettävää vettä ruiskuun. Tarvittava liuotinmäärä näkyy alla olevassa taulukossa:

Meronem‑annos

Injektioihin käytettävän veden määrä liuosta varten

500 mg (milligrammaa)

10 ml (millilitraa)

1 g (gramma)

20 ml

1,5 g

30 ml

2 g

40 ml

 

Huomioitavaa: Jos määrätty Meronem‑annos on enemmän kuin 1 g, tarvitset enemmän kuin yhden Meronem‑injektiopullon. Tällöin voit vetää liuottimet yhteen ruiskuun.

6. Paina injektioruiskun neula harmaan kumitulpan keskeltä läpi ja ruiskuta suositeltava annos injektioihin käytettävää vettä Meronem‑injektiopulloon tai -pulloihin.

7. Poista neula injektiopullosta ja ravista injektiopulloa hyvin noin 5 sekunnin ajan tai kunnes kaikki jauhe on liuennut. Puhdista harmaa kumitulppa vielä kerran alkoholiin kostutetulla puhdistusliinalla ja anna kumitulpan kuivua.

8. Paina neula uudestaan läpi harmaan kumitulpan siten, että injektioruiskun mäntä on kokonaan painuneena ruiskun sisään. Pidä kiinni sekä injektioruiskusta että injektiopullosta ja käännä injektiopullo ylösalaisin.

9. Pidä neulan pää edelleen liuoksessa, vedä mäntää ulospäin ja vedä kaikki liuos injektiopullosta injektioruiskuun.

10. Poista neula ja ruisku injektiopullosta ja hävitä tyhjä injektiopullo asianmukaisesti.

11. Pidä ruiskua ylösalaisin siten, että neula osoittaa ylöspäin. Napauta ruiskua siten, että mahdolliset liuoksessa olevat kuplat nousevat ruiskun yläosaan.

12. Poista ilma ruiskusta painamalla mäntää varovaisesti kunnes kaikki ilma on poistunut.

13. Jos käytät Meronemia kotona, huolehdi neulojen ja infuusioletkujen asianmukaisesta hävittämisestä. Jos lääkäri päättää lopettaa Meronem‑hoitosi, huolehdi käyttämättä jääneen Meronemin asianmukaisesta hävittämisestä.

Injektion antaminen

Voit antaa lääkevalmisteen joko käyttämällä laskimo- tai Venflon-kanyyliä, tai keskuslaskimoporttia tai -katetria.

Meronemin antaminen käyttäen perifeeristä laskimokanyylia

1. Poista neula injektioruiskusta ja hävitä neula asianmukaisesti viiltävän jätteen mukana.

2. Pyyhi perifeerisen laskimokanyylin pää alkoholiin kostutetulla puhdistusliinalla ja anna sen kuivua. Avaa kanyylin korkki ja yhdistä ruisku siihen.

3. Paina hitaasti ruiskun mäntää antaaksesi mikrobilääkkeen tasaisesti noin 5 minuutin kuluessa.

4. Kun olet saanut mikrobilääkkeen annetuksi ja ruisku on tyhjä, poista ruisku ja huuhtele kanyyli, kuten lääkäri tai sairaanhoitaja on neuvonut.

5. Sulje kanyylin korkki ja hävitä ruisku asianmukaisesti viiltävän jätteen mukana.

Meronemin antaminen käyttäen keskuslaskimoporttia tai -katetria

1. Poista portin tai keskuslaskimokatetrin tulppa, puhdista pää alkoholiin kostutetulla puhdistusliinalla ja anna sen kuivua.

2. Yhdistä injektioruisku porttiin/katetriin ja paina hitaasti ruiskun mäntää antaaksesi antibiootin tasaisesti noin 5 minuutin kuluessa.

3. Kun olet saanut antibiootin annetuksi ja ruisku on tyhjä, poista ruisku ja huuhtele portti/katetri, kuten lääkäri tai sairaanhoitaja on neuvonut.

4. Laita puhdas tulppa porttiin tai keskuslaskimokatetriin päähän ja hävitä ruisku asianmukaisesti viiltävän jätteen mukana.

Yrityksen yhteystiedot:

PFIZER OY
Tietokuja 4
00330 Helsinki

etunimi.sukunimi@pfizer.com
www.pfizer.fi
09 430 040
Tukkuliike: Tamro