OBSIDAN FE++ COMP kapseli, kova 80/1 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,3 mt, 02.03.2019 19:05:43)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Obsidan Fe++ comp kapseli, kova

ferro(II)glysiinisulfaattikompleksi ja foolihappo

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Obsidan Fe++ comp kapselit ovat ja mihin niitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Obsidan Fe++ comp kapseleita
 3. Miten Obsidan Fe++ comp kapseleita käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Obsidan Fe++ comp kapselien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
   

1. Mitä Obsidan Fe++ comp kapselit ovat ja mihin niitä käytetään

 • Jokainen Obsidan Fe++ comp kapseli sisältää ferro(II)glysiinisulfaattikompleksia 454,13 mg vastaten 80,0 mg kaksiarvoista rautaa ja foolihappoa 1,00 mg.
 • Obsidan Fe++ comp kapseleita käytetään samanaikaisen raudan ja foolihapon puutteen hoitamiseen.
   

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Obsidan Fe++ comp kapseleita

Älä ota Obsidan Fe++ comp kapseleita, jos

 • olet allerginen vaikuttaville aineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
 • sinulla on ruokatorven ahtauma
 • sinulla on jokin veren rauta-arvoja kohottava sairaus (esim. hemokromatoosi tai krooninen hemolyysi)
 • sinulla on jokin sairaus, jossa raudan käyttö on häiriintynyt (esim. sideroblastinen anemia, lyijyanemia tai talassemia)
 • sinulla on megaloblastinen anemia, joka johtuu B12-vitamiinin puutteesta
 • olet hoidossa, jossa tehdään toistuvia verensiirtoja.

Valmistetta ei saa antaa alle 6-vuotiaille lapsille. Valmistetta ei saa antaa 6-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille, jotka painavat alle 20 kg.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Obsidan Fe++ comp kapseleita, jos

 • sinulla on jokin mahan tai suoliston sairaus (tulehduksellinen suolistosairaus, suoliston ahtauma, mahatulehdus tai mahan tai suoliston haavauma)
 • anemian syytä ja raudan ja foolihapon puutetta ei ole varmistettu, koska esim. suolistovuodon syynä, etenkin vanhuksilla, voi olla ruuansulatuskanavan syöpä.
 • sinulla on krooniseen munuaissairauteen liittyvä anemia, koska siihen mahdollisesti liittyvä erytropoietiinin puute ja sen samanaikainen hoitotarve tulee selvittää ennen hoidon aloittamista.
 • sinulla on maksasairaus tai alkoholin liikakäyttöä

Rautahoidon aikana saattaa esiintyä hampaiden värjääntymistä. Värjäytymät saattavat poistua hoidon päätyttyä itsestään, valkaisevaa hammastahnaa käyttäen, tai hammaslääkäri voi valkaista hampaat.

Muut lääkevalmisteet ja Obsidan Fe++ comp kapselit
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Kerro erityisesti, jos käytät:

 • fluorokinoloneja (antibiootteja eli norfloksasiinia, levofloksasiinia, siprofloksasiinia, gatifloksasiinia tai ofloksasiinia), koska rautalääkitys vähentää niiden imeytymistä. Fluorokinolonit tulee ottaa vähintään 2 tuntia ennen tai vähintään 4 tuntia Obsidan Fe++ comp kapseleiden ottamisen jälkeen.
 • metyylidopaa (verenpainelääke), koska sen vaikutus heikkenee rautalääkityksen vuoksi. Metyylidopan ja Obsidan Fe++ comp kapseleiden annosteluvälin tulisi olla mahdollisimman pitkä.
 • tyroksiinia (kilpirauhashormoni), koska rautalääkitys estää sen imeytymistä. Annosteluvälin tulisi olla vähintään 2 tuntia.
 • tetrasykliinejä (antibiootteja, esim. doksisykliini), koska samanaikainen käyttö raudan kanssa estää niiden imeytymistä. Doksisykliinin käyttöä samanaikaisesti rautalääkityksen kanssa tulee välttää. Muiden tetrasykliinien ja raudan annosteluvälin tulisi olla vähintään 3 tuntia.
 • penisillamiinia (reumalääke), sillä rautalääkitys heikentää sen imeytymistä. Penisillamiini tulee ottaa vähintään 2 tuntia ennen Obsidan Fe++ comp valmistetta.
 • bisfosfonaatteja (osteoporoosilääkkeitä), sillä rautalääkitys saattaa heikentää niiden imeytymistä. Annosteluvälin tulisi olla vähintään 2 tuntia.
 • levodopaa tai karbidopaa (Parkinsonin tautiin käytettäviä lääkkeitä), sillä rautalääkitys heikentää niiden vaikutusta. Annosteluvälin tulisi olla niin pitkä kuin mahdollista.
 • tulehduskipulääkkeitä, kuten asetyylisalisyylihappoa, sillä samanaikainen käyttö saattaa lisätä ruuansulatuskanavan limakalvon ärsytystä.
 • antasideja (mahahappoa vähentäviä lääkkeitä), sillä ne estävät raudan imeytymistä. Annosteluvälin tulisi olla niin pitkä kuin mahdollista, vähintään 2 tuntia.
 • kalsiumvalmisteita, sillä samanaikainen käyttö vähentää raudan imeytymistä. Obsidan Fe++ comp valmistetta ei tule käyttää samanaikaisesti kalsiumvalmisteiden tai kalsiumia sisältävien ruokien tai juomien kanssa.
 • kouristuksia vähentäviä lääkkeitä, koska niiden teho saattaa heikentyä
 • solunsalpaajia tai sulfonamideja, koska ne vähentävät foolihapon imeytymistä.

Obsidan Fe++ comp kapselien ottaminen saattaa johtaa väärään negatiiviseen tulokseen ulosteen veritestissä.

Obsidan Fe++ comp kapselit ruuan ja juoman kanssa
Koska monet ruuan ainesosat huonontavat raudan imeytymistä, paras teho saavutetaan, kun valmiste otetaan tyhjään mahaan esim. kahden pääaterian välissä. Kuitenkin, jos ruuansulatuskanavan ärsytysoireet estävät lääkkeen käytön, se voidaan ottaa ruuan ja juoman kanssa välttäen kuitenkin kasvisruokia, maitotuotteita, kahvia ja teetä. Imeytymisen väheneminen ei tällöin ole ratkaisevan suurta.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Obsidan Fe++ comp on nimenomaan tarkoitettu käytettäväksi raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Ei vaikutusta.

Obsidan Fe++ comp kapselit sisältävät laktoosia
Tämä valmiste sisältää laktoosia (sokerityyppi). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

 

3. Miten Obsidan Fe++ comp kapseleita käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille (paino vähintään 20 kg) on 1 kapseli päivässä. Vaikeassa raudan ja foolihapon puutostilassa aikuiset ja yli 15-vuotiaat tai yli 50 kg painavat nuoret voivat ottaa 2-3 kertaa suuremman annoksen hoidon alussa.

Kapselit niellään runsaan veden kera pureskelematta, jotta kapselien sisältämä rauta vapautuisi vasta ohutsuolen alkuosassa, ja mahalaukun ärsytysoireet olisivat mahdollisimman vähäisiä. Paras teho saavutetaan ottamalla kapselit tyhjään vatsaan aamulla noin 1 tunti ennen ateriaa tai myöhemmin päivällä noin 2 tuntia ennen tai jälkeen aterian.

Jos tyhjään mahaan otettuna ruuansulatuskanavan oireet estävät lääkkeen käytön, voidaan kapselit ottaa aterian yhteydessä (ks. kappale ”Obsidan Fe++ comp kapselit ruuan ja juoman kanssa”).

Jos kapselien nieleminen osoittautuu liian vaikeaksi, voidaan kapseli varovasti avata ja tyhjentää sen sisältämät rakeet ja tabletti ruokalusikkaan ja ottaa ne siitä pureskelematta riittävän runsaan vesimäärän kera.

Lääkäri määrää laboratoriokokeiden perusteella hoidon keston.

Käyttö lapsille: ei alle 6-vuotiaille lapsille.

Jos käytät enemmän Obsidan Fe++ comp kapseleita kuin sinun pitäisi
Jos lääkettä on yliannosteltu tahallisesti tai epähuomiossa, saattavat kohdassa ”Mahdolliset haittavaikutukset” mainitut oireet ilmaantua tai voimistua. Muutamien tuntien kuluttua yliannoksesta voi seurata oireeton tai vähäoireinen vaihe, jonka jälkeen ilmenevät mahdolliset vakavammat oireet kuten verenpaineen lasku ja sokki. Lapsilla jo neljän kapselin kerta-annos voi hoitamattomana johtaa henkeä uhkaavaan tilaan.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Obsidan Fe++ comp kapseleita
On tärkeää ottaa tämä lääke säännöllisesti. Satunnainen unohtaminen johtaa kuitenkin vain sen hoidon kokonaiskeston pidentymiseen, mikä tarvitaan laboratorioarvojen palauttamiseen normaaleiksi. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

 

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (yli 1 potilaalla sadasta): mahavaivat, ummetus, ripuli, oksentelu, pahoinvointi, närästys, ulosteiden värjäytyminen tummiksi (vaaratonta, johtuu ulosteeseen joutuvasta raudasta).

Harvinaiset (alle 1 potilaalla tuhannesta): hampaiden värjäytyminen, ihon yliherkkyysreaktiot (esim. rokkoihottuma, ihottuma ja nokkosihottuma). Jos yliherkkyysreaktio on voimakas, on syytä hakeutua välittömästi lääkärin hoitoon.

Yleisyys tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin): mahakipu, ylävatsakipu, ruuansulatuskanavan verenvuoto, kielen värjäytyminen, suun limakalvojen värjäytyminen, äkilliset vaikeat yliherkkyysreaktiot.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

 

5. Obsidan Fe++ comp kapselien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Säilytä alle 25 oC.
Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Obsidan Fe++ comp sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat ferro(II)glysiinisulfaattikompleksi ja foolihappo.
 • Muut aineet ovat: laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti, magnesiumstearaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi, askorbiinihappo, hypromelloosi, hydroksipropyyliselluloosa, metakryylihappo-etyyliakrylaattikopolymeeri, asetyylitrietyylisitraatti, talkki, natriumlauryylisulfaatti, polysorbaatti 80, puhdistettu vesi, liivate, väriaineet titaanidioksidi (E 171) sekä keltainen ja punainen rautaoksidi (E 172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Obsidan Fe++ comp kapselin kansiosa on väriltään läpinäkymätön ja punainen. Kapselin pohjaosa on läpinäkymätön paahdetun sokerin värinen. Kapselin koko on No 0.

Obsidan Fe++ comp kapselit on pakattu läpipainoliuskoihin. Yksi pakkaus sisältää 50 kapselia.

Myyntiluvan haltija
UCB Pharma GmbH, Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, Saksa.

Valmistaja
Aesica Pharmaceuticals GmbH,Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, Saksa.

Lisätietoja antaa

Oy Verman Ab
PL 146
04201 Kerava
Puh. 09-2798020

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 12.09.2018

Yrityksen yhteystiedot:

OY VERMAN AB
PL 146
04201 Kerava

etunimi.sukunimi@verman.fi
www.verman.fi
09 279 8020
Tukkuliike: Tamro