ALOMIDE silmätipat, liuos 1 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,9 mt, 03.06.2024 20:13:48)

Alomide 1 mg/ml silmätipat, liuos

lodoksamidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Alomide on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Alomide-valmistetta

3. Miten Alomide-valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Alomide-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Alomide 1 mg/ml silmätipat, liuos sisältää vaikuttavana aineena lodoksamidia.

Alomidea käytetään silmän sidekalvotulehduksen hoitoon (allerginen konjunktiviitti), joka ei ole bakteeriperäinen vaan johtuu jostakin aineesta, jolle silmäsi ovat yliherkät. Silmän sidekalvotulehdus ilmenee useimmiten silmien punoituksena, aristuksena ja/tai turvotuksena. Sidekalvotulehdus on silmäluomen sisäpintaa peittävän sidekalvon ja silmän etuosan tulehdus. Alomide-hoito lievittää silmien punoitusta, turvotusta ja ärsytystä.

Alomide on saatavana ilman reseptiä.

Lodoksamidia, jota Alomide sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Alomide-valmistetta

 • jos olet allerginen lodoksamidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Alomide-valmistetta.

Alomide-hoidon alussa silmissä saattaa ilmetä epämiellyttäviä tuntemuksia, kuten polttelua tai kirvelyä. Nämä oireet ovat yleensä ohimeneviä. Jos oireet kuitenkin jatkuvat, kysy neuvoa lääkäriltä.

Jos käytät muita lääkkeitä, lue myös kohta Muut lääkevalmisteet ja Alomide.

Muut lääkevalmisteet ja Alomide

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys 

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Älä käytä Alomidea, jos olet raskaana tai imetät, ellei se lääkärin arvion mukaan ole välttämätöntä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Jos näkösi hämärtyy tilapäisesti Alomiden käyttämisen jälkeen, älä aja autoa tai käytä koneita ennen kuin näkökykysi on palautunut ennalleen.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Alomide sisältää bentsalkoniumkloridia 

Tämä lääke sisältää bentsalkoniumkloridia 0,35 mg/ 5 ml, joka vastaa pitoisuutta 0,07 mg/ml. Bentsalkoniumkloridi saattaa imeytyä pehmeisiin piilolinsseihin ja voi muuttaa niiden väriä. Poista piilolinssit ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä ja laita piilolinssit takaisin 15 minuutin kuluttua.

Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa silmä-ärsytystä erityisesti, jos sinulla on kuivat silmät tai sarveiskalvon sairauksia (silmän etuosan läpinäkyvä kerros). Jos silmääsi tulee poikkeavaa tunnetta, pistelyä tai kipua tämän lääkkeen käytön jälkeen, keskustele asiasta lääkärisi kanssa.

Piilolinssien käyttäminen ei kuitenkaan ole suositeltavaa silmätulehduksen hoidon aikana.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. 

Suositeltu annos on: 

Aikuiset, vanhukset ja yli 4-vuotiaat lapset:

Suositeltu annos on 1 tippa kumpaankin silmään neljästi päivässä säännöllisin väliajoin.

Oireet lievittyvät usein jo parin päivän kuluttua, mutta joskus hoitoa on jatkettava jopa neljän viikon ajan.

Alle 4-vuotiaat lapset:

Alomidea ei vielä suositella alle 4-vuotiaille, koska kokemuksia valmisteen käytöstä tässä ikäryhmässä ei ole.

Alomidea saa käyttää vain tippoina silmiin.

Alomiden oikea käyttötapa: 

Irrota korkin ympärillä oleva kaulus, kun avaat pulloa ensimmäisen kerran.

 1. Ota Alomide-pullo esiin.
 2. Pese kädet ja istu peilin eteen.
 3. Väännä pullon kierrekorkki irti.
 4. Pidä pulloa ylösalaisin peukalon ja etusormen välissä (kuva 1)
 5. Kallista päätäsi taaksepäin. Vedä alaluomea alaspäin puhtaalla sormella niin, että silmäluomen ja silmän pinnan väliin syntyy ”tasku”. Tippa tiputetaan tähän taskuun.
 6. Aseta pullon kärki lähelle silmää. Käytä tarvittaessa peiliä apuna. 
 7. Älä kosketa kärjellä silmää, silmäluomia, silmiä ympäröiviä alueita tai muita pintoja, ettei sisältö likaannu.
 8. Älä purista pulloa. Se on suunniteltu niin, että riittää, kun sen pohjaa painetaan kevyesti (kuva 2)
 9. Paina kevyesti pullon pohjaa ja tiputa yksi tippa Alomidea kerrallaan (kuva 3).
 10. Kun olet tiputtanut Alomide-silmätipan, sulje silmä ja paina kevyesti silmäkulmaa nenän vierestä 2 minuutin ajan (kuva 4). Tämä estää Alomidea pääsemästä muualle elimistöön.
 11. Jos käytät Alomidea kumpaankin silmään, toista vaiheet 4–10 toisen silmän osalta.
 12. Sulje pullon korkki tiiviisti heti käytön jälkeen.

Jos tippa ei osu silmään, yritä uudestaan.

Jos käytät muita silmätippoja tai -voiteita, odota vähintään 5 minuuttia eri lääkkeiden välillä. Levitä silmävoide viimeiseksi.

Jos käytät enemmän Alomide-valmistetta kuin sinun pitäisi 

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai myrkytyskeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. 

Huuhtele kaikki aine pois silmästä lämpimällä vedellä. Älä tiputa lisää tippoja ennen kuin on seuraavan annoksen aika. 

Jos Alomidea on nielty vahingossa, ota heti yhteys lääkäriin, apteekkiin tai myrkytyskeskukseen.

Suun kautta otetun yliannostuksen oireita voivat olla lämmön tunne, ihon punehtuminen, pahoinvointi, oksentelu, hikoilu, vatsakrampit, päänsärky, huimaus, väsymys, löysät ulosteet ja kohonnut verenpaine, joka palautuu nopeasti yliannostuksen jälkeen.

Jos unohdat käyttää Alomide-valmistetta 

Jos unohdat ottaa annoksen, ota uusi annos heti muistaessasi. Jos seuraavan annoksen ottamiseen on vain vähän aikaa, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. 

Jos lopetat Alomide-valmisteen käytön 

Älä lopeta lääkkeen käyttämistä etuajassa, vaikka oireet olisivat hävinneet. Jos lopetat lääkkeen käyttämisen liian aikaisin, oireet voivat uusiutua.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Alomidella on havaittu seuraavia haittavaikutuksia:

Hyvin yleiset (voi ilmetä yli 1 henkilöllä kymmenestä):

Silmään kohdistuvat vaikutukset: epämiellyttävät tuntemukset silmässä.

Yleiset (voi ilmetä enintään 1 henkilöllä kymmenestä):

Silmään kohdistuvat vaikutukset: näön hämärtyminen, silmien kuivuminen, silmän kutina, lisääntynyt kyynelnesteen tuotanto, silmien punoitus, silmäluomen reunan karstoittuminen.

Melko harvinaiset (voi ilmetä enintään 1 henkilöllä sadasta):

Silmään kohdistuvat vaikutukset: silmäkipu, väsyneet silmät, valkoisia saostumia silmän pinnalla (sarveiskalvolla), silmän rähmiminen, silmien ärtyminen, silmäluomien hilseily.

Yleisoireet: huimaus, päänsärky, pahoinvointi, kuumotus.

Harvinaiset (voi ilmetä enintään 1 henkilöllä tuhannesta):

Silmään kohdistuvat vaikutukset: sarveiskalvovauriot ja sarveiskalvon arpeutuminen, silmätulehdus, näkökyvyn heikkeneminen.

Yleisoireet: allergia, uneliaisuus, paha maku suussa, nenän kuivuus, aivastelu, vatsavaivat, ihottuma.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

Yleisoireet: epätavallisen nopea sydämen syke.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Hävitä pullo 4 viikon kuluttua avaamisesta.

Säilytä alle 25 °C. Ei saa jäätyä.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Alomide sisältää

 • Vaikuttava aine on lodoksamidi. 1 ml liuosta sisältää 1,78 mg lodoksamiditrometamolia, mikä vastaa 1 mg:aa lodoksamidia.
 • Muut aineet ovat bentsalkoniumkloridi (säilöntäaine), dinatriumedetaatti, mannitoli, hypromelloosi, natriumsitraatti, sitruunahappomonohydraatti, tyloksapoli, kloorivetyhappo tai natriumhydroksidi (pH:n säätöön) ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Alomide on kirkas ja väritön liuos, joka toimitetaan kierrekorkillisessa 5 ml:n muovipullossa.

Myyntiluvan haltija

Novartis Finland Oy

Metsänneidonkuja 10

FI-02130 Espoo

Valmistaja

Alcon-Couvreur NV .

Rijksweg 14

2870 Puurs

Belgia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 2.2.2024

Yrityksen yhteystiedot:

NOVARTIS FINLAND OY
Metsänneidonkuja 10
02130 Espoo

www.novartis.fi
010 613 3200
Tukkuliike: Magnum Medical, Tamro, Muu

Lääkeinformaatiopalvelu 010 6133 210,
medinfo.nordics@novartis.com