CELLCEPT jauhe oraalisuspensiota varten 1 g/5 ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (10,7 mt, 24.11.2020 19:01:34)

CellCept 1 g/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten

mykofenolaattimofetiili

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 •  Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 •  Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 •  Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 •  Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä CellCept on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat CellCeptiä

3. Miten CellCeptiä otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. CellCeptin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

7. Lääkkeen valmistaminen

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Lääkkeen koko nimi on CellCept 1 g/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten.

 •  Tässä pakkausselosteessa käytetään lyhyempää nimeä CellCept.

CellCept sisältää mykofenolaattimofetiilia.

 •  Se kuuluu lääkeryhmään ”immunosuppressantit”.

CellCeptiä käytetään estämään elimistöä hylkimästä siirrännäistä.

 •  Munuainen, sydän tai maksa.

CellCeptiä pitää käyttää yhdessä muiden lääkkeiden kanssa:

 •  siklosporiini ja kortikosteroidit.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

VAROITUS

Mykofenolaatti aiheuttaa synnynnäisiä epämuodostumia ja keskenmenoja. Jos olet nainen ja voit tulla raskaaksi, sinun on tehtävä ennen hoidon aloittamista raskaustesti ja testin tuloksen on oltava negatiivinen. Sinun on myös noudatettava lääkärin antamia ehkäisyä koskevia ohjeita.

Lääkäri kertoo sinulle ja antaa kirjallista tietoa erityisesti mykofenolaatin vaikutuksista sikiöön. Lue tiedot tarkkaan ja noudata annettuja ohjeita.

Jos jokin kohta näistä ohjeista jää epäselväksi, pyydä lääkäriä selvittämään asia sinulle ennen kuin otat mykofenolaattia. Ks. myös lisätietoja tämän kohdan otsikoiden ”Varoitukset ja varotoimet” sekä ”Raskaus ja imetys” alta.

Älä ota CellCeptiä

 •  jos olet allerginen mykofenolaattimofetiilille, mykofenolihapolle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 •  jos olet nainen ja voit tulla raskaaksi etkä ole ennen ensimmäisen lääkemääräyksen saamista tehnyt raskaustestiä ja saanut siitä negatiivista (ei raskaana) testitulosta, koska mykofenolaatti aiheuttaa epämuodostumia ja keskenmenoja
 •  jos olet raskaana tai suunnittelet raskaaksi tulemista tai epäilet olevasi raskaana
 •  jos et käytä tehokasta ehkäisymenetelmää (ks. Raskaus, ehkäisy ja imetys)
 •  jos imetät.

Älä ota lääkettä, jos jokin yllä mainituista asioista liittyy sinuun. Jos et ole varma, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat CellCeptiä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin aloitat CellCept-hoidon

 •  jos sinulla on tulehdusoireita (kuten kuume tai kurkkukipu)
 •  jos sinulla on odottamattomia mustelmia tai verenvuotoa
 •  jos sinulla on koskaan ollut ruoansulatuskanavan ongelmia, kuten mahahaavaa.
 •  jos sinulla on harvinainen perinnöllinen aineenvaihduntasairaus ”fenyyliketonuria”
 •  jos suunnittelet raskautta tai tulet raskaaksi oman tai kumppanisi CellCept-hoidon aikana.

Jos jokin yllä mainituista asioista liittyy sinuun (tai et ole varma), keskustele lääkärin kanssa ennen kuin aloitat CellCept-hoidon.

Auringonvalon vaikutus

CellCept heikentää vastustuskykyäsi. Riski sairastua ihosyöpään on tämän vuoksi kohonnut. Rajoita altistumista auringonvalolle ja UV-valolle käyttämällä:

 •  suojaavia vaatteita, jotka peittävät pään, niskan, kädet ja jalat
 •  aurinkosuojavoidetta, jossa on korkea suojakerroin.

Muut lääkevalmisteet ja CellCept

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä. Näihin kuuluvat myös ilman reseptiä saatavat lääkkeet, kuten luontaistuotteet. CellCept voi vaikuttaa muiden lääkkeiden vaikutustapaan. Myös muut lääkkeet saattavat muuttaa CellCeptin vaikutusta.

Jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin aloitat CellCeptin käytön:

 •  atsatiopriini tai muut immunosuppressiiviset lääkkeet – määrätään potilaille elinsiirron jälkeen
 •  kolestyramiini – käytetään korkean kolesterolin hoitoon
 •  rifampisiini – käytetään antibioottina estämään ja hoitamaan tulehduksia kuten tuberkuloosia
 •  antasidit tai protonipumpun estäjät – käytetään vatsan happovaivoissa kuten ruoansulatushäiriössä
 •  fosfaatinsitojat – käytetään kroonisessa munuaisten vajaatoiminnassa vähentämään fosfaatin imeytymistä vereen
 •  antibiootit – käytetään bakteeri-infektioiden hoitoon
 •  isavukonatsoli – käytetään sieni-infektioiden hoitoon
 •  telmisartaani – käytetään korkean verenpaineen hoitoon.

Rokotteet

Jos tarvitset rokotuksen (eläviä taudinaiheuttajia sisältävä rokote), kun käytät CellCeptiä, keskustele ensin lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Lääkäri neuvoo sinulle sopivan rokotteen.

Et saa luovuttaa verta CellCept-hoidon aikana etkä vähintään 6 viikkoon hoidon lopettamisen jälkeen. Miehet eivät saa luovuttaa siemennestettä CellCept-hoidon aikana eivätkä vähintään 90 päivään hoidon lopettamisen jälkeen.

CellCept ruuan ja juoman kanssa

Ruoka ja juoma eivät vaikuta CellCept-hoitoosi.

Raskaus, ehkäisy ja imetys

CellCept-hoitoa saavien naisten ehkäisy

Jos olet nainen ja voit tulla raskaaksi, sinun on käytettävä CellCeptin kanssa tehokasta ehkäisymenetelmää:

 •  ennen CellCept-hoidon aloittamista
 •  koko CellCept-hoidon ajan
 •  6 viikon ajan CellCept-hoidon loputtua.

Keskustele lääkärin kanssa sinulle parhaiten soveltuvasta ehkäisymenetelmästä. Tämä riippuu henkilökohtaisesta tilanteestasi. Mieluiten on käytettävä kahta ehkäisymenetelmää, koska siten vähennetään tahattoman raskauden riskiä. Jos epäilet, että ehkäisysi saattaa olla pettänyt tai jos olet unohtanut ottaa ehkäisytabletin, ota mahdollisimman pian yhteyttä lääkäriin.

Et voi tulla raskaaksi, jos jokin seuraavista koskee sinua:

 •  sinulla on ollut vaihdevuodet: olet vähintään 50 vuotta ja viimeisistä kuukautisista on kulunut enemmän kuin vuosi (jos kuukautiset ovat jääneet pois syöpähoitojen seurauksena, raskaaksi tulo on edelleen mahdollista)
 •  munanjohtimesi ja molemmat munasarjasi on kirurgisesti poistettu (molemminpuolinen salpingo-ooforektomia)
 •  kohtusi on kirurgisesti poistettu (hysterektomia)
 •  munasarjasi eivät enää toimi (ennenaikainen munasarjojen toimintahäiriö, jonka gynekologi on vahvistanut)
 •  sinulla on yksi seuraavista harvinaisista synnynnäisistä tiloista, joka estää raskaaksi tulon: XY-genotyyppi, Turnerin oireyhtymä tai kohdun synnynnäinen puuttuminen
 •  olet lapsi tai teini-ikäinen nuori, jolla kuukautiset eivät ole vielä alkaneet.

CellCept-hoitoa saavien miesten ehkäisy

Saatavissa oleva näyttö ei osoita, että epämuodostumien tai keskenmenojen riski olisi tavanomaista suurempi, jos isä käyttää mykofenolaattia. Riskiä ei kuitenkaan voida täysin sulkea pois. Sinun tai naiskumppanisi on varotoimena suositeltavaa käyttää luotettavaa ehkäisyä hoidon aikana ja 90 päivää CellCept-hoidon lopettamisen jälkeen.

Jos suunnittelet lapsen hankkimista, keskustele mahdollisista riskeistä ja muista hoitovaihtoehdoista lääkärin kanssa.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lääkäri kertoo sinulle raskauteen liittyvistä riskeistä ja muista elinsiirteen hylkimisenestoon käytettävistä hoitovaihtoehdoista

 •  jos suunnittelet raskaaksi tulemista
 •  jos kuukautisesi jäävät tai epäilet niiden jääneen tulematta, jos sinulla on epätavallista kuukautisvuotoa tai epäilet, että olet raskaana
 •  jos olet sukupuoliyhteydessä etkä käytä tehokasta ehkäisymenetelmää.

Jos tulet raskaaksi mykofenolaattihoidon aikana, sinun on ilmoitettava siitä heti lääkärille. Jatka kuitenkin CellCept-hoitoa, kunnes pääset lääkärin vastaanotolle.

Raskaus

Mykofenolaatti aiheuttaa hyvin usein keskenmenon (50 %) ja sikiölle vaikeita synnynnäisiä epämuodostumia (23–27 %). Raportoituja synnynnäisiä epämuodostumia ovat olleet korvien, silmien, kasvojen (huuli- ja suulakihalkio), sormien kehityksen, sydämen, ruokatorven (nielun mahaan yhdistävän kanavan), munuaisten ja hermoston (esimerkiksi selkäydintyrä, jossa selkärangan luiden kehitys on poikkeava) epämuodostumat. Vauvallasi saattaa olla yksi tai useita tällaisia epämuodostumia.

Jos olet nainen ja saatat tulla raskaaksi, sinun on tehtävä ennen hoidon aloittamista raskaustesti, jonka tuloksen pitää olla negatiivinen, ja sinun on noudatettava lääkärin antamia raskauden ehkäisyä koskevia ohjeita. Lääkäri saattaa tehdä useamman kuin yhden raskaustestin varmistaakseen ennen hoitoa, että et ole raskaana.

Imetys

Älä käytä CellCeptiä, jos imetät. Pieniä lääkeainemääriä saattaa kulkeutua äidinmaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

CellCept-valmisteella on kohtalainen vaikutus ajokykyyn tai kykyyn käyttää työkaluja tai koneita. Jos sinulla on uneliaisuutta, tunnottomuutta tai sekavuutta, keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa. Älä aja autoa äläkä käytä työkaluja tai koneita ennen kuin vointisi on kohentunut.

Tärkeää tietoa joistakin CellCeptin aineosista

 •  CellCept sisältää aspartaamia. Jos sinulla on harvinainen aineenvaihduntahäiriö, jota kutsutaan ”fenyyliketonuriaksi”, neuvottele lääkärin kanssa ennen kuin alat ottaa tätä lääkettä.
 •  CellCept sisältää sorbitolia (sokeri). Jos tiedät, ettet siedä tai kehosi ei sulata tiettyjä sokereita, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota CellCeptiä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kuinka paljon otetaan?

Määrä riippuu siirrännäistyypistä. Alla esitetään tavallisimmat annokset. Hoitoa jatketaan niin kauan kuin tarvitset immuunivastetta vähentävää lääkettä, joka estää elimistöäsi hylkimästä siirrännäistä.

Munuaisensiirto

Aikuiset:

 •  Ensimmäinen annos annetaan 3 vuorokauden kuluessa siirtoleikkauksesta.
 •  Päivittäinen annostus on 10 ml suspensiota vuorokaudessa (2 g lääkeainetta) jaettuna 2 eri annokseen.
 •  Ota 5 ml suspensiota aamulla ja 5 ml suspensiota illalla.

Lapset (2–18‑vuotiaat):

 •  Annos vaihtelee lapsen koosta riippuen.
 •  Lääkäri määrää sopivimman annoksen lapsen pituuden ja painon mukaan (kehon pinta-ala, joka ilmoitetaan neliömetreinä tai ”m²”). Suositusannos on 600 mg/m² kaksi kertaa vuorokaudessa.

Sydämensiirto

Aikuiset:

 •  Ensimmäinen annos annetaan 5 vuorokauden kuluessa siirtoleikkauksesta.
 •  Päivittäinen annostus on 15 ml suspensiota (3 g lääkeainetta) jaettuna 2 annokseen.
 •  Ota 7,5 ml suspensiota aamulla ja 7,5 ml suspensiota illalla.

Lapset:

 •  Tietoa CellCeptin käytöstä lapsille, joille on tehty sydämensiirto, ei ole saatavana.

Maksansiirto

Aikuiset:

 •  Ensimmäinen annos CellCeptiä suun kautta otetaan vähintään 4 vuorokauden kuluessa siirtoleikkauksesta eli heti, kun pystyt nielemään lääkkeitä suun kautta.
 •  Päivittäinen annostus on 15 ml suspensiota vuorokaudessa (3 g lääkeainetta) jaettuna 2 annokseen.
 •  Ota 7,5 ml suspensiota aamulla ja 7,5 ml suspensiota illalla.

Lapset:

 •  Tietoa CellCeptin käytöstä lapsille, joille on tehty maksansiirto, ei ole saatavana.

Lääkkeen valmistaminen

Lääke on jauhemainen. Se on sekoitettava puhdistettuun veteen ennen käyttöä. Yleensä lääke sekoitetaan valmiiksi apteekissa. Jos sinun täytyy tehdä se itse, katso kohta 7 ”Lääkkeen valmistaminen”.

Lääkkeen ottaminen

Käytä ruiskua ja tulppaa mitataksesi oikean annoksen.

Älä hengitä kuivaa jauhetta. Varo myös jauheen joutumista iholle, suuhun tai nenään.

Huolehdi, ettei sekoitettua lääkettä joudu silmiin tai suuhun.

 •  Jos näin tapahtuu, huuhtele ne runsaalla vedellä.

Huolehdi, ettei sekoitettua lääkettä joudu iholle.

 •  Jos näin tapahtuu, pese alue perusteellisesti saippualla ja vedellä.

image1.png

1. Ravista suljettua pulloa hyvin noin 5 sekuntia ennen jokaista käyttöä.

2. Poista lapsiturvallinen korkki.

3. Ota ruisku ja paina ruiskun mäntä kokonaan ruiskun sisään.

4. Paina ruiskun kärki tiukasti tulpassa olevaan reikään.

5. Käännä pullo ruiskuineen ylösalaisin (katso alla oleva kuva).

image2.png

6. Vedä hitaasti ruiskun mäntää ulos.

 •  Jatka vetämistä, kunnes pullosta on vedetty ruiskuun haluttu määrä lääkettä.

7. Käännä pullo ruiskuineen takaisin oikein päin.

 •  Pidä kiinni ruiskusta ja irrota ruisku varovasti tulpan reiästä. Pullon tulppa jää kiinni pulloon. Laita ruiskun pää suoraan suuhun ja niele lääke.
 •  Älä sekoita lääkettä mihinkään muuhun nesteeseen, kun nielet lääkkeen. Sulje pullo lapsiturvallisella korkilla jokaisen käytön jälkeen.
 •  Irrota mäntä ruiskusta heti käytön jälkeen ja huuhtele juoksevan veden alla. Anna kuivua ennen seuraavaa käyttöä. Älä käytä puhdistamiseen liuottimia sisältäviä puhdistuspyyheitä. Älä kuivaa puhdistusliinalla tai ‑pyyhkeellä.

Jos otat enemmän CellCeptiä kuin sinun pitäisi

Ota heti yhteyttä lääkäriin tai sairaalaan, jos olet ottanut enemmän CellCeptiä kuin mitä lääkäri on määrännyt tai jos joku muu vahingossa ottaa lääkettäsi. Ota lääkepakkaus mukaasi.

Jos unohdat ottaa CellCeptiä

Jos unohdat ottaa lääkkeesi (milloin tahansa), ota se heti kun huomaat ja jatka lääkkeen ottamista normaalin aikataulun mukaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat CellCeptin oton

CellCept-lääkitystä ei pidä itse lopettaa, ainoastaan lääkärin määräyksestä. CellCept-hoidon lopettaminen saattaa lisätä siirteen hyljintäreaktion mahdollisuutta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos havaitset jonkun seuraavista vakavista haittavaikutuksista, kerro siitä heti lääkärille – saatat tarvita kiireellistä lääkehoitoa:

 •  sinulle tulee tulehdusoireita, kuten kuumetta tai kurkkukipua
 •  sinulle tulee odottamattomia mustelmia tai verenvuotoa
 •  sinulle tulee kutinaa, kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turvotusta ja hengitysvaikeuksia – sinulla saattaa olla vakava allerginen reaktio lääkkeelle (kuten anafylaksia, paikallinen ihoturvotus).

Tavallisimmat haittavaikutukset

Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat ripuli, veren valko- tai punasolujen niukkuus, infektio ja oksentelu. Lääkäri ottaa säännöllisesti verikokeita ja seuraa muutoksia:

 •  verisolujen lukumäärässä sekä infektion merkkejä.

Lapsilla saattaa esiintyä joitakin haittavaikutuksia enemmän kuin aikuisilla. Tällaisia haittavaikutuksia ovat ripuli, tulehdukset sekä veren valko- ja punasolujen niukkuus.

Tulehdusten torjuminen

CellCept estää elimistön luonnollista puolustusmekanismia hylkimästä siirrännäistä. Siksi elimistö ei myöskään pysty torjumaan tulehduksia yhtä tehokkaasti kuin normaalisti. Sinulle voi kehittyä tavallista enemmän erilaisia tulehduksia. Tällaisia tulehduksia voi esiintyä aivoissa, iholla, suussa, mahassa ja suolessa, keuhkoissa ja virtsateissä.

Imukudos- ja ihosyöpä

Harvoille potilaille on kehittynyt pahanlaatuisia imukudos- ja ihokasvaimia. CellCept ei tässä suhteessa poikkea muista tämäntyyppisistä lääkkeistä (immunosuppressantit).

Yleiset haittavaikutukset

Sinulle voi tulla yleisiä haittavaikutuksia, jotka vaikuttavat koko elimistöön. Näitä ovat vakavat allergiset reaktiot (kuten anafylaksia, paikallinen ihoturvotus), kuume, uneliaisuus, univaikeudet, kivut (kuten vatsa- ja rintakipu, nivel- tai lihaskipu), päänsärky, vilustumisoireet ja turvotus.

Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat:

Iho:

 •  akne (finnien esiintyminen iholla), huuliherpes, vyöruusu, ihon paksuuntuminen, hiustenlähtö, ihottuma, kutina.

Virtsatiet:

 •  verta virtsassa.

Ruoansulatuskanava ja suu:

 •  ikenien turpoaminen ja suuhaavat
 •  haiman, suoliston tai vatsan tulehdukset
 •  ruoansulatuselimistön häiriötmukaan lukien verenvuoto
 •  maksan toimintahäiriö
 •  ripuli, ummetus, pahoinvointi, huono ruoansulatus, ruokahaluttomuus, ilmavaivat.

Hermosto:

 •  huimaus, uneliaisuus tai puutuminen
 •  vapina, lihaskouristukset, kouristuskohtaus
 •  levottomuus tai masentuneisuus, ajatushäiriöt tai mielialan muutokset.

Sydän ja verenkierto:

 •  verenpaineen muutokset, tavanomaista nopeammat sydämenlyönnit, verisuonten laajeneminen.

Keuhkot:

 •  keuhkokuume, keuhkoputkitulehdus
 •  hengenahdistus, yskä, jotka voivat johtua keuhkoputkien laajentumasta (sairaus, jossa keuhkoputket ovat laajentuneet epänormaalisti) tai keuhkofibroosista (keuhkojen arpeutumisesta). Kerro lääkärille, jos sinulle ilmaantuu pitkittyvää yskää tai hengenahdistusta.
 •  nesteen kertyminen keuhkoihin tai rintaan
 •  nenän sivuontelon vaivat.

Muut haittavaikutukset:

 •  painonlasku, kihti, korkea verensokeri, verenvuoto, mustelmat.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

 •  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 •  Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa ja pullon etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivän (EXP) jälkeen.
 •  Käyttövalmiin suspension kestoaika on kaksi kuukautta. Älä käytä suspensiota tämän päivämäärän jälkeen.
 •  Jauhe oraalisuspensiota varten: säilytä alle 30 °C.
 •  Käyttövalmis suspensio: säilytä alle 30 °C.
 •  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä CellCept sisältää

 •  Vaikuttava aine on mykofenolaattimofetiili.
 •  Muut aineet ovat: sorbitoli, vedetön kolloidinen piidioksidi, natriumsitraatti, soijalesitiini, sekahedelmä-aromiaine, ksantaanikumi, aspartaami* (E951), metyyliparahydroksibentsoaatti (E218), vedetön sitruunahappo

* sisältää 2,78 mg fenyylialaniinia 5 ml:ssa suspensiota.

CellCeptin kuvaus ja pakkauskoot:

 •  Jokainen pullo sisältää 35 g mykofenolaattimofetiilia 110 g:ssa jauhetta oraalisuspensiota varten. Valmista suspensio sekoittamalla jauhe 94 ml:aan puhdistettua vettä. Valmiin suspension tilavuus on 175 ml, joka vastaa 160–165 ml:n käyttötilavuutta. 5 ml käyttövalmista suspensiota sisältää 1 g:n mykofenolaattimofetiilia.
 •  Mukana on tulppa, johon kaksi pakkaukseen kuuluvaa ruiskua sopivat.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Saksa

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

Roche Pharma AG, Emil Barell Str. 1, 79639 Grenzach Wyhlen, Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 23 446 800

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(See Ireland)

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Roche

Tél: +33 (0)1 47 61 40 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

Roche d.o.o.

Tel: + 385 1 47 22 333

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 - 6 7039831

United Kingdom

Roche Products Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi lokakuussa 2020

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu /

Ohjeet käyttäjälle

7. Lääkkeen valmistaminen

Yleensä lääke sekoitetaan valmiiksi apteekissa. Jos sinun täytyy tehdä se itse, seuraa alla olevia valmistusohjeita:

Älä hengitä kuivaa jauhetta. Varo myös jauheen joutumista iholle, suuhun tai nenään.

Huolehdi, ettei sekoitettua lääkettä joudu silmiin tai suuhun.

 •  Jos näin tapahtuu, huuhtele ne runsaalla vedellä.

Huolehdi, ettei sekoitettua lääkettä joudu iholle.

 •  Jos näin tapahtuu, pese alue perusteellisesti saippualla ja vedellä.

1. Kopauta suljettua pulloa useaan kertaan, jotta jauhe irtoaa pullon seinämistä.

2. Mittaa 94 ml puhdistettua vettä mittalasiin.

3. Lisää pulloon noin puolet puhdistetun veden kokonaismäärästä

 • Ravista suljettua pulloa hyvin noin 1 minuutin ajan.

4. Lisää loput vedestä

 •  Ravista suljettua pulloa hyvin vielä noin 1 minuutin ajan.

5. Poista lapsiturvallinen korkki ja työnnä tulppa pullonkaulaan.

6. Sulje pullo tiukasti lapsiturvallisella korkilla.

 •  Tämä varmistaa tulpan paikalleen asettumisen ja korkin lapsiturvallisuuden.

7. Merkitse käyttövalmiin suspension vanhenemispäivämäärä pullon etikettiin

 •  Käyttövalmiin suspension kestoaika on 2 kuukautta.

Yrityksen yhteystiedot:

ROCHE OY
Revontulenpuisto 2 C, P.O. Box 112
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@roche.com
www.roche.fi
010 554 500
Tukkuliike: Tamro