DIPENTUM kapseli, kova 250 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,6 mt, 28.04.2023 13:03:03)

DIPENTUM 250 mg kapseli, kova

olsalatsiininatrium

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Dipentum on ja mihin sitä käytetään
 2. Ennen kuin käytät Dipentum-kapseleita
 3. Miten Dipentum-kapseleita otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Dipentum-kapseleiden säilyttäminen
 6. Muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Dipentum-kapseleilla on tulehdusta estävä vaikutus haavaisen paksusuolitulehduksen (paksusuolen tulehduksellinen sairaus, joka voi aiheuttaa vaikeaa ripulia) hoidossa. Dipentum vaikuttaa paikallisesti suolen limakalvoon.

Dipentumia käytetään haavaisen paksusuolitulehduksen (colitis ulcerosa) hoitoon.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Dipentum-kapseleita

 • jos olet allerginen (yliherkkä) olsalatsiininatriumille, muille salisylaateille (tietyt kuume- ja särkylääkkeet sisältävät salisylaatteja) tai Dipentum-kapseleiden jollekin muulle aineelle.

Ole erityisen varovainen Dipentum-kapseleiden suhteen, jos

 • sinulla on munuaisten toiminnan häiriö
 • sinulla on maksan toiminnan häiriö
 • sinulla on vaikea allergia
 • sinulla on astma
 • käytät jotain seuraavista lääkkeistä: 6-merkaptopuriinia tai tioguaniinia (syöpälääkkeitä), varfariinia tai hepariineja (verenohennuslääkkeitä)
 • olet äskettäin saanut vesirokkorokotteen.

Keskustele tällöin lääkärin kanssa ennen Dipentum-hoidon aloittamista.

Ota välittömästi yhteyttä hoitavaan lääkäriin, jos sinulla ilmenee kuumetta, kurkkukipua, suun haavaumia, mustelmia tai verenvuotoa. Nämä oireet voivat olla merkkejä verenmyrkytyksestä, joka vaatii välitöntä hoitoa.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Erityisen tärkeää on keskustella lääkärin kanssa ennen Dipentum-hoidon aloittamista, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:

 • varfariinia tai hepariineja (veren hyytymistä estäviä lääkkeitä)
 • 6-merkaptopuriinia tai tioguaniinia (syöpälääkkeitä)
 • tai jos olet äskettäin saanut vesirokkorokotteen.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Dipentum-valmisteen käytöstä raskauden aikana on rajoitetusti kokemusta. Keskustele siksi lääkärin kanssa ennen kuin alat käyttää Dipentum-valmistetta raskausaikana.

Dipentum kulkeutuu äidinmaitoon. Keskustele siksi lääkärin kanssa, ennen kuin alat käyttää Dipentum-valmistetta imetysaikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Dipentum-kapseleilla ei ole vaikutusta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota Dipentum-kapseleita juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkäri määrää annostuksen ja sovittaa sen sinulle yksilöllisesti. Ota Dipentum-kapselit säännöllisesti heti aterian jälkeen. Niele kapselit kokonaisina.

Tavanomainen annos aikuisille: 2 kapselia 2 kertaa vuorokaudessa. Hoidon alussa annos on usein kuitenkin pienempi.

Jos otat enemmän Dipentum-kapseleita kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren annoksen lääkettä, ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puhelin (09) 471 977).

Jos unohdat ottaa Dipentum-kapselin

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen, vaan jatka lääkkeen käyttöä ottamalla seuraava annos sen normaalina ottoajankohtana.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Dipentum-kapselitkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisin haittavaikutus on ripuli, joka on yleensä ohimenevää. Jos ripuli kestää pitkään tai on vaikeaa, ota yhteys lääkäriin.

Lisäksi voi ilmetä seuraavia yleisiä haittavaikutuksia (esiintyy useammin kuin yhdellä sadasta käyttäjästä):

 • Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat: päänsärky
 • Ruoansulatuselimistö: ripuli, pahoinvointi
 • Iho ja ihonalainen kudos: ihottuma
 • Luusto, lihakset ja sidekudos: nivelsärky

Melko harvinaisia haittavaikutuksia (esiintyy harvemmin kuin yhdellä sadasta käyttäjästä) ovat:

 • Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat: kuume
 • Veri ja imukudos: verihiutaleiden niukkuus (trombosytopenia)
 • Ruoansulatuselimistö: oksentelu, ruoansulatushäiriöt
 • Maksa ja sappi: suurentuneet maksaentsyymiarvot
 • Iho ja ihonalainen kudos: kutina, hiustenlähtö, valoherkkyysreaktio, nokkosihottuma
 • Sydän: sydämen tiheälyöntisyys
 • Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina: hengenahdistus
 • Luusto, lihakset ja sidekudos: lihassärky
 • Hermosto: huimaus, tuntoharhat
 • Psyykkiset häiriöt: masennus

Esiintymistiheyttä ei tunneta (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • Veri ja imukudos: aplastinen anemia, eosinofilia, hemolyyttinen anemia, valkosolujen niukkuus (leukopenia), verisolujen niukkuus (neutropenia, pansytopenia, trombosytopenia)
 • Ruoansulatuselimistö: ylävatsakipu, haimatulehdus
 • Maksa ja sappi: maksatulehdus, bilirubiinin kohoaminen
 • Iho ja ihonalainen kudos: angioneuroottinen edeema (kasvojen, kielen ja henkitorven turvotus, mikä voi aiheuttaa merkittäviä hengitysvaikeuksia)
 • Sydän: sydänlihastulehdus, sydämentykytys, sydänpussitulehdus
 • Munuaiset ja virtsatiet: munuaistulehdus
 • Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina: interstitiaalinen keuhkosairaus
 • Hermosto: perifeerinen neuropatia
 • Silmät: näön hämärtyminen

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (Käyt. viim.:). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Dipentum sisältää

 • Vaikuttava aine on olsalatsiininatrium. Yksi kapseli sisältää 250 mg olsalatsiininatriumia.
 • Muut aineet ovat:
  • Kapseliydin: magnesiumstearaatti
  • Kapselikuori: liivate, sokerikulööri (väriaine E150), titaanidioksidi (väriaine E171) ja painomuste (sellakka, musta rautaoksidi E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Dipentum-kapseli on vaaleanruskea, läpikuultamaton, kova liivatekapseli, joka sisältää keltaista jauhetta.

Kapselissa on merkintä ‘DIPENTUM 250 mg’.

100 kapselin muovipurkki.

Myyntiluvan haltija

Atnahs Pharma Netherlands B.V.

Strawinskylaan 3127

1077 ZX Amsterdam

Alankomaat

Edustaja

Pharmanovia A/S

Copenhagen Towers

Ørestads Boulevard 108

DK-2300 Kööpenhamina S

Tanska

Valmistaja

UCB Pharma Limited

208 Bath Road

Slough

Berkshire SL1 3WE

Iso-Britannia

Waymade plc

Sovereign House

Miles Gray Road

Basildon

Essex SS14 3FR

Iso-Britannia

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 03/2019

Yrityksen yhteystiedot:

Atnahs Pharma Nordics A/S
Ørestads Boulevard 108
DK-2300 Copenhagen S
Denmark

info.nordics@atnahs.com
+45 33 33 76 33
Tukkuliike: Magnum Medical