ISOPTO CARPINE silmätipat, liuos 20 mg/ml, 40 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,2 mt, 10.11.2020 19:08:40)

Isopto Carpine 20 mg/ml ja 40 mg/ml silmätipat, liuos

pilokarpiinihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Isopto Carpine on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Isopto Carpinea
 3. Miten Isopto Carpinea käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Isopto Carpinen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Isopto Carpine sisältää vaikuttavana aineena pilokarpiinihydrokloridia.

Isopto Carpine kuuluu glaukoomalääkkeiden ja mioottien lääkeryhmään. Isopto Carpine vähentää silmänpainetta ja supistaa silmän mustuaista (pupillia) glaukooman hoidossa.

Pilokarpiinihydrokloridia, jota Isopto Carpine sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Isopto Carpinea

 • jos olet allerginen pilokarpiinihydrokloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on silmän värikalvon (iiriksen) tai suonikalvoston (uvean) tulehdus.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Isopto Carpine -silmätippoja.

Ole erityisen varovainen

 • jos sinulla on joskus aiemmin irronnut verkkokalvo
 • jos olet nuori ja likinäköinen
 • jos sarveiskalvossasi tai muualla silmissäsi on jokin vaurio
 • jos silmäsi ovat väriltään tummat, sillä saatat siinä tapauksessa tarvita tästä lääkkeestä vahvemman version tai sinun on ehkä käytettävä tippoja useammin, jotta hoitotulokset olisivat halutut. Kysy neuvoa lääkäriltä, sillä tähän saattaa liittyä yliannostuksen riski.
 • jos käytät muita lääkkeitä. Lue myös kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Isopto Carpine”.
 • jos ajat pimeällä tai teet vaarallisia tehtäviä heikossa valaistuksessa, sillä Isopto Carpine saattaa aiheuttaa näön sumentumista ja valoherkkyyttä.

Kysy lääkäriltä neuvoa, jos sinulla on

 • häiriöitä kammionesteen (silmän sisäisen nesteen) poistumisessa
 • sydänoireita
 • kohonnut tai matala verenpaine
 • astma
 • virtsaamisvaikeuksia tai virtsaamiskyvyttömyyttä
 • mahahaava (peptinen haava)
 • kilpirauhasen liikatoiminta
 • ruoansulatuskanavan spasmi (vatsa- tai suolistokrampit)
 • Parkinsonin tauti
 • äskettäinen sydäninfarkti,

sillä nämä vaivat saattavat pahentua valmisteen käytön myötä.

Lapset

Tätä lääkettä ei saa antaa lapsille, koska Isopto Carpinen turvallisuutta ja tehoa lasten hoidossa ei ole varmistettu.

Muut lääkevalmisteet ja Isopto Carpine

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

On erityisen tärkeää ilmoittaa lääkärille, jos käytät

 • paikallisesti käytettäviä tulehduskipulääkkeitä (NSAID-lääkkeitä) sillä ne saattavat heikentää Isopto Carpinen tehoa
 • beetareseptorinsalpaajia, kuten atenololia, sillä se saattaa suurentaa sydänoireiden riskiä.

Jos käytät muita silmätippoja tai silmävoiteita, odota lääkkeen käytön jälkeen vähintään 5 minuuttia ennen toisen lääkkeen käyttöä. Silmävoide annostellaan viimeiseksi.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Älä käytä Isopto Carpinea raskauden tai imetyksen aikana, paitsi jos se on lääkärin mielestä tarpeen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Isopto Carpinella on huomattava vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn. Isopto Carpine voi aiheuttaa näön sumentumista ja valoherkkyyttä. Älä aja autoa äläkä käytä koneita, ennen kuin näkösi on palautunut normaaliksi.

Isopto Carpine sisältää bentsalkoniumkloridia

Tämä lääkevalmiste sisältää bentsalkoniumkloridia 1 mg per 10 ml, joka vastaa 0,1 mg/ml.

Bentsalkoniumkloridi saattaa imeytyä pehmeisiin piilolinsseihin ja voi muuttaa niiden väriä. Poista piilolinssit (pehmeät tai kovat) ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä ja laita piilolinssit takaisin 15 minuutin kuluttua.

Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa silmä-ärsytystä erityisesti, jos sinulla on kuivat silmät tai sarveiskalvon sairauksia (silmän etuosan läpinäkyvä kerros). Jos silmääsi tulee poikkeavaa tunnetta, pistelyä tai kipua tämän lääkkeen käytön jälkeen, keskustele asiasta lääkärisi kanssa.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on

Aikuiset (mukaan lukien iäkkäät potilaat):

2 tippaa 3 kertaa vuorokaudessa.

Lääkäri määrää annostuksen yksilöllisesti juuri sinulle sopivaksi.

Isopto Carpinea saa käyttää vain silmätippoina.

Isopto Carpinen käyttö oikein:

Jos avaamisen yhteydessä irtoava sinettirengas on löysällä korkin poistamisen jälkeen, se on irrotettava ennen valmisteen käyttämistä.

 1. Ota Isopto Carpine -pullo esiin.
 2. Pese kädet ja istu peilin eteen.
 3. Kierrä tippapullon korkki irti.
 4. Pidä pulloa ylösalaisin peukalon ja keskisormen välissä (kuva 1).
 5. Kallista päätä taaksepäin. Vedä puhtaalla sormella alaluomea alaspäin, kunnes silmäluomen ja silmän väliin muodostuu ”tasku”. Tippa tiputetaan tähän taskuun.
 6. Vie pullon kärki lähelle silmää. Käytä tarvittaessa peiliä.
 7. Älä kosketa tiputuskärjellä silmää, silmäluomea, niitä ympäröiviä alueita tai muita pintoja. Muutoin pullossa olevat silmätipat voivat pilaantua.
 8. Älä purista pulloa, sillä se on suunniteltu annostelemaan tippoja pienellä painalluksella pohjasta (kuva 2).
 9. Paina kevyesti pullon pohjaa, jolloin saat pullosta yhden tipan kerrallaan (kuva 3).
 10. Sulje silmäluomi ja paina varovasti sormella silmänurkkaa Isopto Carpinen käytön jälkeen. Paina 2 minuutin ajan. Tämä auttaa estämään valmisteen kulkeutumista muualle kehoon (kuva 4).
 11. Jos käytät Isopto Carpinea molempiin silmiin, toista vaiheet 4–10 toiseen silmään.
 12. Kierrä pullon korkki tiukasti kiinni heti käytön jälkeen.

Jos tippa ei osu silmään, yritä uudelleen.

Jos käytät muita silmätippoja tai silmävoiteita, odota lääkkeen käytön jälkeen vähintään 5 minuuttia ennen toisen lääkkeen ottoa. Silmävoiteita on käytettävä viimeiseksi.

Jos käytät enemmän Isopto Carpinea kuin sinun pitäisi

Huuhdo kaikki neste pois lämpimällä vedellä. Älä tiputa uusia tippoja silmiin, ennen kuin on aika ottaa seuraava annos.

Jos valmistetta niellään vahingossa, ota yhteys lääkäriin.

Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, lisääntynyt syljeneritys, hikoilu, pyörtyminen, hidas sydämensyke, alhainen verenpaine, vatsakrampit, oksentelu, astmaoireet ja ripuli.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Isopto Carpine -annoksen

Jos olet unohtanut ottaa annoksen, ota se niin pian kuin muistat. Jos kuitenkin on jo melkein seuraavan annoksen aika, jätä unohtunut annos väliin.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Isopto Carpinen käytön Älä lopeta tämän lääkkeen käyttämistä ennenaikaisesti, vaikka oireesi olisivatkin hävinneet. Jos lopetat lääkkeen käyttämisen liian aikaisin, oireesi voivat uusiutua.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Isopto Carpine -valmisteen käytön yhteydessä on havaittu seuraavia haittavaikutuksia:

Hyvin yleiset (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä):

 • Silmävaikutukset: sumentunut näkö
 • Muut haittavaikutukset: päänsärky

Yleiset (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla kymmenestä):

 • Silmävaikutukset: näköhäiriöt, heikentynyt näöntarkkuus, silmäkipu, muutoksia näkökyvyssä, kellujia silmän sisäisessä nesteessä (näyttää pilkuilta näkökentässä), silmän ärsytys, silmän punoitus, epämukava tunne silmässä, lasiaissairaus
 • Muut haittavaikutukset: huimaus, pahoinvointi, astmaoireet

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla sadasta):

 • Silmävaikutukset: verkkokalvon repeämä, silmän sisäinen verenvuoto, silmäluomen turvotus, pienentynyt mustuainen, silmän sisäisen nesteen irtoaminen, häikäistyminen, epänormaali tunne silmässä, verkkokalvon irtoaminen
 • Muut haittavaikutukset: keuhkosairaus

Harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla tuhannesta):

 • Muut haittavaikutukset: allergia (yliherkkyys), kolinerginen oireyhtymä

Seuraavia haittavaikutuksia on lisäksi ilmoitettu lääkkeen markkinoille tulon jälkeen, mutta niiden yleisyyttä ei tiedetä:

Tuntematon esiintymistiheys (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

 • Silmävaikutukset: suurentunut silmänpaine, sarveiskalvon turvotus
 • Muut haittavaikutukset: oksentelu

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (katso yhteystiedot alta). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Hävitä pullo 4 viikon kuluttua avaamisesta.

Säilytä alle 25 °C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Isopto Carpine 20 mg/ml ja 40 mg/ml sisältää

 • Vaikuttava aine on pilokarpiinihydrokloridi.
 • Muut apuaineet ovat bentsalkoniumkloridi (säilytysaine), hypromelloosi, boorihappo, natriumsitraatti, natriumhydroksidi ja/tai kloorivetyhappo (pH:n säätämistä varten) sekä puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Isopto Carpine on väritön tai vaalean kellertävä liuos, joka on pakattu kierrekorkillisiin 10 ml:n muovipulloihin.

Myyntiluvan haltija

Novartis Finland Oy

Metsänneidonkuja 10

FI-02130 Espoo

Valmistaja

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14

2870 Puurs

Belgia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 11/2022

 

Yrityksen yhteystiedot:

NOVARTIS FINLAND OY
Metsänneidonkuja 10
02130 Espoo

www.novartis.fi
010 613 3200
Tukkuliike: Magnum Medical, Tamro, Muu

Lääkeinformaatiopalvelu 010 6133 210,
medinfo.nordics@novartis.com