CRINONE emätingeeli 8 %

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,4 mt, 21.11.2019 22:54:49)

Crinone 8 % emätingeeli

progesteroni

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.

- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Crinone on ja mihin sitä käytetään

2. Ennen kuin käytät Crinonea

3. Miten Crinonea käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Crinonen säilyttäminen

6. Muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Crinone kuuluu naishormonien ryhmään.

Crinone-emätingeeli on tarkoitettu hedelmättömyyden hoitoon muiden hedelmättömyyshoitojen yhteydessä.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Jos olet epävarma Crinone-emätingeelin käytön suhteen, on sinun syytä keskustella hoitavan lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin aloitat valmisteen käytön.

Älä käytä Crinonea

- jos olet allerginen (yliherkkä) progesteronille tai Crinonen jollekin muulle aineelle.

- jos imetät tai jos sinulla on esiintynyt emätinverenvuotoa jonka syytä ei tiedetä.

- jos sairastat porfyriaa (aineenvaihduntatauti).

- jos sinulla on vaikea maksan toimintahäiriö.

- jos sairastat tai sinun epäillään sairastavan rinta- tai sukuelinsyöpää.

- jos sinulla on tai on ollut jokin verihyytymän aiheuttama sairaustila tai -kohtaus.

Jos Crinone-emätingeelin käytön aikana esiintyy lievää verenvuotoa eli tihkuverenvuotoa emättimestä ja jos nämä oireet käyvät hankaliksi, tai jos sinulla ilmenee poikkeavia haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriin.

Muiden lääkevalmisteiden käyttö

Tämän lääkkeen tehoon saattaa vaikuttaa muu samanaikainen lääkitys ja tämä lääke voi puolestaan vaikuttaa muun lääkityksen tehoon. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt tai luontaistuotteita/rohdosvalmisteita.

Crinone-emätingeeliä ei suositella käytettäväksi samanaikaisesti muiden emättimeen annosteltavien valmisteiden kanssa.

Raskaus ja imetys

Crinone-emätingeeliä voidaan käyttää raskauden ensimmäisen kuukauden aikana. Crinonea ei saa käyttää imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Joillakin potilailla saattaa Crinone-emätingeelin käytön yhteydessä esiintyä reaktiokyvyn heikkenemistä. Tämä tulisi ottaa huomioon erityistä tarkkuutta vaativissa tilanteissa, kuten autolla ajettaessa ja tarkkuutta vaativissa työtehtävissä.

Tärkeää tietoa Crinonen sisältämistä aineista

Apuaineena käytetty sorbiinihappo saattaa aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

3. Miten valmistetta käytetään

Annostus

Yksi annos (1,125 g) geeliä annostellaan emättimeen joka päivä aloittaen todetun ovulaation jälkeen, tai valinnan mukaan kuukautiskierron 18.- 21. päivänä.

Antotapa ja antoreitti

Crinone-emätingeeli annostellaan erityisesti tätä käyttöä varten suunnitellusta suljetusta asettimesta suoraan emättimeen. Poista asetin pakkauksestaan. HUOM: Älä poista kierrekorkkia vielä tässä vaiheessa.

1. Tartu tukevasti asettimen paksuun päähän. Ravista asetinta kuumemittarin lailla varmistaaksesi, että sisältö on asettimen ohuessa päässä.

2. Poista korkki ja heitä se pois.

3. Voit viedä asettimen emättimeen istuessasi tai maatessasi selälläsi polvet koukussa. Vie varovasti asettimen ohut pää kokonaan emättimeen.

4. Purista lujasti asettimen paksua päätä saadaksesi geelin ulos asettimesta.

5. Crinone-emätingeeli peittää emättimen limakalvot ja saa aikaan pitkään kestävän progesteronin vapautumisen.

Jos käytät enemmän Crinonea kuin sinun pitäisi

Jos olet käyttänyt Crinonea liian suuren annoksen, lopeta hoito ja ota yhteys lääkäriin.

Jos unohdat käyttää Crinonea

Jos jonain lääkityspäivänä unohdat käyttää Crinone-emätingeeliä, käytä unohtunut annos seuraavana päivänä ja jatka sitten lääkärin määräyksen mukaisesti.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Crinonekin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisiä haittavaikutuksia (esiintyy yli yhdellä käyttäjällä sadasta) ovat vatsakipu, selkä- tai nivelkipu, kipu välilihan alueella, vatsan turvotus, uupumus, kuumat aallot, nesteen kerääntyminen elimistöön, ummetus, ripuli, ruoansulatushäiriöt, röyhtäykset, ilmavaivat, mahakipu, pahoinvointi, oksentelu, vähentynyt seksuaalinen halukkuus, kivuliaat kuukautiset, yhdyntäkivut, lisääntynyt virtsaaminen, valkovuoto, tihentynyt virtsaamistarve yöllä, emättimen kutina, eritevuoto emättimestä, rintojen pingotus/arkuus, maidoneritys, huimaus, masennus, mielialan ailahtelu, päänsärky, unettomuus, ärtyneisyys, hermostuneisuus, uneliaisuus, akne ja sukuelinten kutina.

Useimmat haittavaikutukset ovat lieviä ja ohimeneviä ja häviävät usein Crinone-hoidon jatkuessa.

Harvinaisissa tapauksissa (esiintymistiheys tuntematon) on esiintynyt tihkuverenvuotoa emättimestä, emättimen ärsytystä ja muita lieviä antopaikan reaktioita sekä yliherkkyysreaktioita, jotka ilmenevät yleensä ihottumana.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25°C. Älä säilytä kylmässä.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Crinone sisältää

- Vaikuttava aine on progesteroni. Jokainen geeliannos sisältää progesteronia 90 mg.

- Muut aineet ovat glyseroli, kevyt nestemäinen parafiini, hydrogenoidut palmuöljyglyseridit, karbomeeri 974P, sorbiinihappo, polykarbofiili, natriumhydroksidi ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valmiste on valkoinen tai lähes valkoinen geeli.

Crinone 8 % -emätingeelin antoon käytetään kertakäyttöistä asetinta, joka sisältää 1,45 g geeliä ja annostelee 1,125 g geeliä. Yhdessä Crinone-emätingeelipakkauksessa on 6 tai 15 asetinta.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Merck Oy,

Keilaranta 6,

02150 Espoo

Valmistaja:

Central Pharma (Contract Packing) Ltd.,

Jensa House – Caxton road,

Bedford – Bedfordshire MK41 0XZ,

Iso-Britannia

tai

Millmount Healthcare Limited,

Block-7, City North Business Campus,

Stamullen, Co. Meath, K32 YD60,

Irlanti

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 19.11.2018

Yrityksen yhteystiedot:

MERCK OY
Keilaranta 6
02150 Espoo

www.merck.fi
09 867 8700
Tukkuliike: Tamro