BECONASE nenäsumute, suspensio 50 mikrog/annos

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,1 mt, 07.07.2016 23:04:19)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

BECONASE® 50 mikrog/annos nenäsumute, suspensio

beklometasonidipropionaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
 • Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity 3 viikon jälkeen.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Beconase-nenäsumute on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Beconase-nenäsumutetta
 3. Miten Beconase-nenäsumutetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Beconase-nenäsumutteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Beconase-nenäsumute on ja mihin sitä käytetään

Beconasen vaikuttavan aineen, beklometasonidipropionaatin, vaikutusmekanismi perustuu sen nenän limakalvotulehdusta hoitavaan ominaisuuteen.

Beconase on tarkoitettu sellaisen uusivan kausiluonteisen nuhan hoitoon, siitepölynuha mukaan luettuna, jonka lääkäri on aiemmin todennut allergiseksi.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Beconase-nenäsumutetta

Älä käytä Beconase-nenäsumutetta

 • jos olet allerginen beklometasonidipropionaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Beconase-nenäsumutetta:

 • jos sinulla on tulehdus nenän käytävissä tai sivuonteloissa tai olet hiljattain saanut steroidihoitoa injektiona tai tablettina, ota yhteys lääkäriin ennen Beconase-nenäsumutteen käyttöä.
 • potilaat, joilla on nenän limakalvon haavaumia sekä nenäleikatut potilaat ja nenän traumoista kärsivät potilaat tulee hoitaa lääkärin valvonnassa.
 • jos olet raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista.
 • jos imetät.

Parhaan hoitotuloksen saavutat, jos aloitat lääkkeen käytön muutama päivä ennen oireiden oletettua alkamista. Beconase-nenäsumute on tarkoitettu käytettäväksi säännöllisesti ja paras teho saavutetaan vasta muutaman päivän käytön jälkeen.

Vaikeina siitepölykausina saattaa täydentävä hoito olla tarpeen, erityisesti silmäoireiden hallitsemiseksi. Kysy lääkärin neuvoa muusta lääkityksestä.

Muut lääkevalmisteet ja Beconase-nenäsumute
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.
Älä käytä Beconase-nenäsumutetta raskauden tai imetyksen aikana, ellei lääkäri toisin määrää.

3. Miten Beconase-nenäsumutetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Älä käytä suositeltua suurempaa annosta. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavanomainen annos aikuisille (yli 18-vuotiaat):

Beconase sumutetaan sieraimiin, 1 - 2 sumutusta (50 -100 mikrogrammaa) kumpaankin sieraimeen kaksi kertaa vuorokaudessa.

Enimmäisannos on 400 mikrogrammaa (8 sumutusta) vuorokaudessa.

Jos oireet eivät ole lieventyneet 3 viikon kuluessa, ota yhteys lääkäriin.

Valmistetta ei saa käyttää yhtäjaksoisesti kolmea kuukautta kauempaa ilman lääkärin määräystä.

Alle 18-vuotiaille vain lääkärin määräyksestä.

Nenäsumutteen käyttöohje on tämän osion lopussa.

Jos käytät enemmän Beconase-nenäsumutetta kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Beconase-nenäsumutetta
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.
Jos unohdat vahingossa yhden sumuteannoksen, ota seuraava annos ajallaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

NENÄSUMUTTEEN KÄYTTÖOHJE

Ennen kuin käytät Beconase-nenäsumutetta, lue käyttöohje huolellisesti. Noudata sen neuvoja ja ohjeita.

Niistä nenä varovasti.

 1. Ravista pulloa ja poista läpikuultava muovitulppa pullosta.
 2. Pidä sumutinpulloa kuvan osoittamalla tavalla: pullon pohja peukaloa vasten ja etu- ja keskisormi kauluksen päällä. Sumutettaessa paina kaulusta alas kohti peukaloa.
  Ennen ensimmäistä käyttökertaa on sumutinta painettava muutamia kertoja tasaisen suihkeen aikaansaamiseksi. Tämä käyttövalmius kestää 1 vuorokauden. Jos aikaa kuluu kauemmin, saatetaan sumutinpullo uudelleen käyttövalmiiksi painamalla sitä kerran.
 3. Taivuta päätä hieman eteenpäin. Sulje toinen sierain.
  Vie sumuttimen kärki toiseen sieraimeen ja paina kerran.
  Hengitä samalla kevyesti sisään sieraimen kautta.
  Hengitä sen jälkeen ulos nenän kautta. Toista toimenpide toisessa sieraimessa.

image1.png image2.png image3.png

Puhdistus
Poista läpikuultava muovitulppa pullosta, nosta varovasti ylös pyöreää kaulusta niin, että sumuttimen kärki tulee näkyviin. Huuhtele nenäapplikaattori ja muovitulppa juoksevalla kylmällä vedellä. Anna kuivua ja aseta osat jälleen paikoilleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.
Tavanomaisessa käytössä Beconase ei yleensä aiheuta haittavaikutuksia.

Lopeta lääkkeen käyttö ja ota yhteys lääkäriin:

 • jos saat allergisen reaktion, kuten ihottumaa ja kutinaa, hengitys- tai nielemisvaikeuksia tai turvotusta huulissa, kielessä, kurkussa tai kasvoissa
 • jos näkökykysi muuttuu. Näitä silmäongelmia esiintyi potilailla, jotka ovat käyttäneet suuria kortikosteroidiannoksia useita vuosia.
 • jos sinulla on pieniä reikiä (perforaatioita) nenän väliseinässä.

Yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla sadasta):

 • epämiellyttävä maku, epämiellyttävä haju
 • nenäverenvuoto
 • nenän kuivuus ja ärsytys, nielun kuivuus ja ärsytys.

Hyvin harvinaiset (alle 1 potilaalla kymmenestätuhannesta)

 • yliherkkyysreaktiot, kuten ihottumat, nokkosihottuma, kutina, punoitus, silmien, kasvojen, huulten ja kurkun turvotus, anafylaktiset tai anafylaksian kaltaiset reaktiot, bronkospasmi
 • silmänsisäisen paineen nousu (glaukooma)
 • harmaakaihi
 • pieniä reikiä (perforaatioita) nenän väliseinässä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Beconase-nenäsumutteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä Beconase-nenäsumute huoneenlämmössä (15 – 25 °C).

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Beconase-nenäsumute sisältää

 • Vaikuttava aine on beklometasonidipropionaatti, jota yhdessä annoksessa on 50 mikrogrammaa.
 • Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, karmelloosinatrium, vedetön glukoosi, bentsalkoniumkloridi, fenetanoli, polysorbaatti 80, puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Nenäsumute on valkoisessa muovipullossa, jossa on annospumppu. Beconase-nenäsumutetta on saatavana 200 ja 100 annoksen pakkauksissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
GlaxoSmithKline Oy,
PL 24,
02231 Espoo
puh. 010 303030
e-mail: Finland.tuoteinfo@gsk.com

Valmistaja
Glaxo Wellcome S.A., Aranda de Duero, Espanja tai
GlaxoSmithKline, Barnard Castle, Iso-Britannia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 28.12.2015

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.
GlaxoSmithKline Oy Consumer Healthcare
PL 24
puh: 080 077 40 80
e-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com

© GlaxoSmithKline Oy 2015

Yrityksen yhteystiedot:

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE FINLAND OY
Piispansilta 9 A, PL 24
02231 Espoo

scanda.consumer-relations@gsk.com
080 077 40 80
Tukkuliike: Tamro