BLOCANOL DEPOT depotsilmätipat 5 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (5,4 mt, 17.02.2018 19:00:43)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

BLOCANOL DEPOT 5 mg/ml depotsilmätipat
timololi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Blocanol depot on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Blocanol depot -silmätippoja
 3. Miten Blocanol depot -silmätippoja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Blocanol depot -silmätippojen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.       Mitä Blocanol depot on ja mihin sitä käytetään

Blocanol depot on ns. beetasalpaaja, joka alentaa silmänpainetta.

Blocanol depot -silmätippoja käytetään glaukooman hoidossa ja alentamaan kohonnutta silmänpainetta.

2.       Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Blocanol depot -silmätippoja

Älä käytä Blocanol depot -silmätippoja

 • jos olet allerginen timololimaleaatille, beetasalpaajille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
 • jos sinulla on tai on aikaisemmin ollut hengitystieongelmia kuten astma, vaikea pitkäaikainen ahtauttava keuhkoputkitulehdus (vakava keuhkosairaus, joka saattaa aiheuttaa vinkuvaa hengitystä, hengitysvaikeutta ja/tai pitkäkestoista yskää)
 • sinulla on hidas sydämensyke, sydämen vajaatoimintaa tai sydämen rytmihäiriöitä (epäsäännöllinen sydämensyke).

Jos olet epävarma, voitko käyttää Blocanol depot -silmätippoja, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Blocanol depot -silmätippoja, jos sinulla on tai on aikaisemmin ollut:

 • sepelvaltimotauti (oireina saattaa olla rintakipua tai puristavaa tunnetta rinnassa, hengenahdistusta tai tukehtumisen tunnetta), sydämen vajaatoiminta, alhainen verenpaine
 • häiriöitä sydämensykkeessä, kuten sydämen harvalyöntisyyttä
 • hengitysongelmia, astma tai keuhkoahtaumatauti
 • ääreisvaltimotauti (kuten Raynaud’n tauti tai oireyhtymä)
 • diabetes (sokeritauti), koska timololi saattaa peittää matalasta verensokerista johtuvat oireet
 • kilpirauhasen liikatoiminta, koska timololi saattaa peittää sen oireet.

Kerro lääkärille ennen nukutusta tai puudutusta, että käytät Blocanol depot -silmätippoja, koska timololi saattaa muuttaa joidenkin anestesialääkkeiden vaikutusta nukutuksen aikana.

Kerro lääkärille myös kaikista lääkeaineallergioistasi.

Jos sinulle ilmaantuu silmien ärsytystä tai mitä tahansa uusia silmäoireita, kuten silmien punoitusta tai silmäluomien turvotusta, lopeta Blocanol depot -silmätippojen käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin.

Jos epäilet Blocanol depot -silmätippojen aiheuttaneen allergisen reaktion (esim. ihottumaa, silmien punoitusta tai niiden kutinaa), lopeta sen käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin.

Kerro lääkärille, jos silmäsi tulehtuvat, vahingoittuvat, joudut silmäleikkaukseen tai saat uusia tai pahenevia oireita.

Jos käytät pehmeitä piilolinssejä, kerro siitä lääkärille ennen kuin käytät tätä lääkettä.

Lapset
Blocanol depot -silmätippojen turvallisuutta ja tehoa lapsilla ei ole osoitettu.

Muut lääkevalmisteet ja Blocanol depot
Blocanol depot voi vaikuttaa haitallisesti muiden käyttämiesi lääkkeiden tehoon, tai muut lääkkeet voivat vaikuttaa haitallisesti Blocanol depot -silmätippojen tehoon, mukaan lukien muut silmätipat glaukooman hoitoon. Kerro lääkärille, jos käytät tai olet aloittamassa verenpainelääkkeen, sydänlääkkeen tai diabeteslääkkeen käytön. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät:

 • masennuslääkkeitä fluoksetiinia tai paroksetiinia
 • kinidiiniä (käytetään sydänvaivojen ja joidenkin malariatyyppien hoitoon).

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus
Älä käytä Blocanol depot -silmätippoja, jos olet raskaana, ellei lääkäri pidä sitä välttämättömänä.

Imetys
Älä käytä Blocanol depot -silmätippoja, jos imetät. Timololi saattaa erittyä äidinmaitoon. Kysy lääkäriltä neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä imetykset aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Koska Blocanol depot voi aiheuttaa näön hämärtymistä puolen - viiden minuutin ajan silmään tiputuksen jälkeen, varmistu siitä, että näet selvästi ennen kuin ajat moottoriajoneuvoa tai teet hyvää näkökykyä vaativaa työtä.

Blocanol depot -silmätipoilla voi olla haittavaikutuksia, jotka saattavat vaikuttaa kykyyn ajaa moottoriajoneuvoa tai käyttää koneita (ks. Mahdolliset haittavaikutukset).

3.       Miten Blocanol depot -silmätippoja käytetään

Käytä Blocanol depot -silmätippoja juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Lääkäri päättää sopivan annoksen ja hoidon keston.

Suositeltu annos on yksi tippa hoidettavaan silmään kerran vuorokaudessa. Jos käytät Blocanol depot -‑silmätippoja yhdessä muiden silmätippojen kanssa, eri lääkkeiden annostusvälin on oltava vähintään 10 minuuttia (Blocanol depot tiputetaan viimeisenä).

Älä muuta lääkkeesi annosta neuvottelematta lääkärisi kanssa.

Käännä suljettu pullo ylösalaisin ja ravista kevyesti kerran ennen jokaista käyttöä. Pulloa ei tarvitse ravistaa kuin kerran.

Varo koskettamasta pullon kärjellä silmää tai silmiä ympäröivää aluetta. Pullon kärkeen voi tarttua bakteereja, jotka voivat aiheuttaa silmätulehduksen ja mahdollisesti edelleen vakavan silmävaurion, jopa näön menetyksen. Valmisteen likaantumisen välttämiseksi pese kätesi ennen tämän lääkkeen käyttämistä, äläkä kosketa pullon kärjellä mihinkään. Jos epäilet, että lääkkeesi on voinut likaantua tai jos saat silmätulehduksen, ota heti yhteys lääkäriin keskustellaksesi siitä, voiko tätä silmätippapulloa edelleen käyttää.

Käyttöohjeet

1. Kun avaat pullon ensimmäisen kerran, varmista, että pullon etupuolella oleva repäisynauha on ehjä. Avaamattomassa pullossa korkin ja pullon välissä on rako.

Avaamissuunnan osoittavat nuolet ►

Repäisynauha ►

2. Irrota repäisynauha.

Pullon ja korkin välinen rako ►

Painamisalue ►

3. Käännä suljettu pullo ylösalaisin ja ravista kevyesti kerran ennen jokaista käyttöä (pulloa ei tarvitse ravistaa kuin kerran).

4. Avatessasi pullon, kierrä korkki auki korkin päällä olevien nuolten suuntaisesti. Älä vedä korkkia suoraan ylöspäin ja irti pullosta. Jos korkki vedetään suoraan irti, tiputusosa ei toimi moitteettomasti.

Painamisalue ►

5. Taivuta päätäsi taaksepäin. Vedä alaluomea hiukan alaspäin siten, että silmäluomen ja silmän väliin muodostuu “tasku”.

 

6. Käännä pullo ylösalaisin. Tiputa silmään lääkärin määräyksen mukainen annos eli yksi tippa puristamalla kevyesti peukalolla tai etusormella pullon kyljessä olevasta painamisalueesta kuvan osoittamalla tavalla. ÄLÄ KOSKETA PULLON KÄRJELLÄ SILMÄÄ TAI SILMÄLUOMEA.

►Painamisalue

 

7. Kun olet tiputtanut Blocanol depot -tipat, paina sormella nenänpuoleista silmäkulmaa 2 minuutin ajan. Tämä estää timololia pääsemästä muualle kehoon.

8. Jos tiputtaminen on vaikeaa avattuasi pullon ensimmäisen kerran, laita korkki takaisin paikoilleen ja kierrä se kiinni (älä kierrä liikaa). Avaa sitten pullo uudelleen kiertämällä korkkia sen päällä olevien nuolten suuntaisesti.

9. Jos lääkäri on määrännyt sinulle hoidon molempiin silmiin, tiputa tippa myös toiseen silmään vaiheiden 5. ja 6. mukaisesti.

10. Tiputtamisen jälkeen kierrä korkki kiinni pullon reunaan asti. Pullo on oikein suljettu, kun korkin vasemmassa reunassa ja pullon etiketin vasemmassa reunassa olevat nuolet ovat samassa linjassa. Älä kierrä korkkia liikaa, etteivät korkki ja pullo vahingoitu.

11. Tiputuskärki on suunniteltu tiputtamaan yksi tippa kerrallaan. Älä siis suurenna tiputuskärjen reikää.

12. Kun kaikki hoitojakson tipat on käytetty, pulloon jää jäljelle jonkin verran lääkettä. Se on normaalia, koska pulloon on tarkoituksella pakattu lääkettä ylimäärin, jotta saat varmasti käyttöösi lääkärin määräämät täydet annokset. Älä yritä tyhjentää pulloa kokonaan.

Jos käytät enemmän Blocanol depot -silmätippoja kuin sinun pitäisi
Jos olet tiputtanut silmään liian monta tippaa tai jos olet vahingossa ottanut Blocanol depot -silmätippoja suun kautta, seurauksena voi olla mm. pyörrytystä, hengitysvaikeuksia tai pulssin hidastumista.
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Blocanol depot -silmätippoja
Käytä tätä lääkettä aina lääkärin ohjeen mukaan.
Jos unohdat yhden tiputuskerran, tiputa lääke heti muistaessasi. Jos kuitenkin seuraavan annoksen ajankohta on jo lähellä, tiputa silmätipat vasta silloin ja jatka normaalin annosaikataulun mukaisesti.
Älä tiputa kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Blocanol depot -silmätippojen käytön
Jos haluat lopettaa tämän lääkkeen käytön, keskustele ensin lääkärin kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4.       Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Voit yleensä jatkaa silmätippojen käyttöä, elleivät haittavaikutukset ole vakavia. Jos olet huolissasi, niin kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Älä lopeta Blocanol depot -silmätippojen käyttöä keskustelematta lääkärin kanssa.

Blocanol depot on yleensä hyvin siedetty. Joskus potilailla on ollut ohimenevää näön hämärtymistä, joka yleensä kestää puolesta viiteen minuuttia tiputuksen jälkeen.

Kuten muut paikallisesti annettavat silmälääkkeet, timololi imeytyy verenkiertoon. Tämä saattaa aiheuttaa samanlaisia haittavaikutuksia kuin suun kautta otettavat beetasalpaajat. Haittavaikutusten esiintyminen silmään annettavilla beetasalpaajilla on harvinaisempaa kuin esim. suun kautta otettavilla tai pistettävillä beetasalpaajilla. Alla luetellut haittavaikutukset pitävät sisällään silmään annettavilla eri beetasalpaajilla havaitut haitat:

Yleistyneet allergiset reaktiot mukaan lukien ihonalainen turvotus, jota voi esiintyä kasvoissa tai raajoissa, ja joka voi tukkia hengitystiet ja saattaa aiheuttaa nielemis- tai hengitysvaikeuksia, nokkosihottuma, paikallinen tai laaja-alainen ihottuma, kutina, vakava ja yllättävä henkeä uhkaava allerginen reaktio.

Alhainen verensokeri.

Unettomuus, masentuneisuus, painajaiset, muistinmenetys.

Pyörtyminen, aivohalvaus, aivoverenkiertohäiriö, myasthenia gravis (lihasheikkoussairaus) oireiden lisääntyminen, heitehuimaus, epätavalliset tuntemukset (kuten pistely/kihelmöinti) ja päänsärky.

Silmä-ärsytyksen oireet (esim. polte, kirvely, kutina, kyynelehtiminen, punoitus), luomitulehdus, sarveiskalvotulehdus, verkkokalvonalaisen verisuonia sisältävän kerroksen irtauma filtroivan silmäleikkauksen jälkeen, mikä saattaa aiheuttaa näköhäiriöitä, sarveiskalvon tuntoherkkyyden aleneminen, rähmiminen, vierasesinetunne, kuivat silmät, sarveiskalvon haavauma (silmämunan etuosan vaurio), riippuluomi (silmä pysyy puoliummessa), kahtena näkeminen.

Korvien soiminen.

Hidas sydämensyke, rintakipu, sydämen tykytys, turvotus (nesteen kertyminen), sydämen rytmin tai sykenopeuden muutokset, sydämen vajaatoiminta (sydänsairaus, jossa esiintyy hengästymistä ja jalkojen ja säärten turvotusta nesteen kertymisen takia), tietyn tyyppisiä rytmihäiriöitä, sydänkohtaus, sydämen vajaatoiminta.

Alhainen verenpaine, Raynaudin ilmiö, kylmät kädet ja jalat.

Keuhkoputkien supistus (etupäässä potilailla, joilla on keuhkoputkia ahtauttava sairaus), hengenahdistus, hengästyminen, yskä.

Makuhäiriö, pahoinvointi, ruuansulatushäiriöt, ripuli, kuiva suu, vatsakipu, oksentaminen.

Hiustenlähtö, hopeanhohtoisen valkea ihottuma (psoriaasin kaltainen ihottuma) tai psoriaasin pahentuminen, ihottuma.

Lihassärky, joka ei johdu liikunnasta.

Seksuaalinen toimintahäiriö, alentunut sukupuolinen halu.

Lihasheikkous/väsymys.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5.       Blocanol depot -silmätippojen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän EXP-merkinnän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 ºC. Pidä pullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle. Ei saa jäätyä.
Avatun pullon sisältö on käytettävä 28 vuorokauden kuluessa. Vaikka pullossa olisi vielä tämän jälkeen liuosta jäljellä, aloita uusi pullo.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.       Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Blocanol depot sisältää

 • Vaikuttava aine on timololimaleaatti vastaten timololia 5 mg/ml.
 • Yksi millilitra sisältää 6,83 mg timololimaleaattia, joka vastaa 5 mg timololia.
 • Muut aineet ovat gellaanikumi, mannitoli, trometamoli, bentsododekiinibromidi 0,12 mg/ml (säilytysaine) ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)
Blocanol depot on steriili, väritön tai lähes väritön, hieman opalisoiva, hieman viskoosi silmätippaliuos. Ocumeter Plus -pullo on läpikuultava HDPE-pullo, joka sisältää 2,5 ml liuosta. Pullon etiketissä oleva repäisynauha on takeena pullon koskemattomuudesta.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere
Suomi

Valmistaja
Laboratories Merck Sharp & Dohme, Chibre (Mirabel Plant), Route de Marsat, Riom, 63963 Clermont-Ferrand Cedex 9, Ranska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 02.01.2018

Yrityksen yhteystiedot:

SANTEN OY
Niittyhaankatu 20, PL 33
33721 Tampere

www.santen.fi
03 284 8111
Tukkuliike: Tamro