SOLU-CORTEF injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 100 mg, 250 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,1 mt, 29.05.2021 19:04:25)

Solu-Cortef 100 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
Solu-Cortef 250 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
Solu-Cortef 500 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

hydrokortisoni

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanalaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Solu-Cortef on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Solu-Cortef-valmistetta

3. Miten Solu-Cortef-valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Solu-Cortef-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Hydrokortisoni lievittää tulehdusta ja allergiaoireita sekä heikentää elimistön puolustusjärjestelmää.

Solu-Cortef-valmistetta käytetään tavanomaisen hoidon lisänä muun muassa seuraavien sairauksien tai tilojen hoidossa:

 • lisämunuaisen vajaatoiminta
 • sokin kaltaiset tilat
 • äkilliset yliherkkyysreaktiot, kuten äkillinen vaikea astma ja allergiset lääkereaktiot
 • hydrokortisonihoitoa vaativat tulehdusoireet
 • tietyt hengenvaaralliset tilat, jotka voivat aiheuttaa korjaantumattoman sokin.

Hydrokortisonia, jota Solu-Cortef sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Solu-Cortef-valmistetta

 • jos olet allerginen hydrokortisonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on systeeminen sieni-infektio.

Tätä lääkettä ei saa antaa injektiona

 • selkäytimeen (selkäydinnesteeseen), paitsi osana tiettyjä kemoterapiaohjelmia
 • epiduraalitilaan.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin sinulle annetaan Solu-Cortef-valmistetta.

Lääkäri voi myös joutua seuraamaan hoitoa tiiviimmin, muuttamaan annosta tai antamaan sinulle toista lääkettä:

 • jos sinulla on vesirokko, tuhkarokko tai lehmärokko
 • jos olet menossa rokotettavaksi
 • jos sinulla on aktiivisessa vaiheessa oleva tuberkuloosi
 • jos sinulla on ollut Kaposin sarkooma (ihosyöpätyyppi)
 • jos sinulla on vammasta johtuva aivovaurio tai aivohalvaus
 • jos sinulla on lääkeaineallergia
 • jos sinulla on epätavanomaista stressiä
 • jos sinulla on Cushingin oireyhtymä
 • jos sinulla on hypotyreoosi (kilpirauhasen vajaatoiminta)
 • jos sinulla on diabetes (tai jos suvussasi on diabetesta)
 • jos sinulle on tunne-elämän epävakaisuutta tai psykoottista taipumusta. Tämä kattaa masennuksen Solu-Cortefin kaltaisten steroidien aiemman käytön yhteydessä sekä edellä mainittujen sairauksien ilmenemisen suvussa.
 • jos sinulla on krooninen psykoosi
 • jos sinulla on kouristuskohtauksia
 • jos sinulla on ollut lihasvaivoja (kipua tai heikkoutta) aiemman steroidilääkityksen aikana
 • jos sinulla on myasthenia gravis (lihasten väsymistä ja heikkoutta aiheuttava sairaus)
 • jos sinulla on herpes simplex -viruksen aiheuttama sarveiskalvotulehdus
 • jos sinulla on glaukooma (kohonnut silmänpaine) tai suvussasi on glaukoomaa
 • jos sinulla on kaihi
 • jos sinulla on sydämen vajaatoiminta
 • jos sinulla on korkea verenpaine
 • jos olet altis saamaan laskimontukkotulehduksen
 • jos olet aiemmin sairastanut veritulpan (kuten laskimoveritulpan) tai olet altis sille
 • jos sinulla on maha-pohjukaissuolihaavauma, haavainen paksusuolitulehdus tai divertikkelitulehdus, mahahaava
 • jos sinulla on tuore suolistoanastomoosi
 • jos sinulla on pankreatiitti (haimatulehdus, joka aiheuttaa voimakasta vatsa- ja selkäkipua)
 • jos sinulla on jokin maksasairaus. Tällöin lääkäri saattaa joutua pienentämään annostustasi
 • jos sairastat luukatoa
 • jos sinulle kehittyy lisämunuaisten vajaatoiminta
 • jos sinulla on munuaissairaus tai -vaurio
 • jos sinulla on epäilty tai todettu feokromosytooma (lisämunuaisytimen kasvain)

Kerro lääkärille, jos epäilet infektiota, sillä kortikosteroidien tiedetään lisäävän infektioalttiutta ja saattavan peittää niiden oireita.

Varovaisuutta on noudatettava kortikosteroidien käytössä, koska ne voivat aiheuttaa silmäsairauden (sentraalinen seroosi korioretinopatia), jossa silmän takaosan (verkkokalvon) valoherkän kudoskerroksen alle kertyy nestettä, mikä heikentää näkökykyä ja saattaa johtaa verkkokalvon irtaumaan.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Pitkäaikainen suuriannoksinen kortikosteroidihoito voi johtaa epänormaalin rasvamäärän kertymiseen selkäydinkalvon sisä- tai ulkopintaan (epiduraalinen lipomatoosi).

Lapset ja nuoret

Pitkäaikainen päivittäinen glukokortikoidihoito voi pysäyttää lapsen kasvun ja nostaa lasten ja imeväisten kallonsisäistä painetta. Siksi sitä saa käyttää vain vaikeimpien sairauksien hoidossa.

Jos hydrokortisonia annetaan keskoselle, sydämen toiminnan ja rakenteen seuranta voi olla tarpeen.

Muut lääkevalmisteet ja Solu-Cortef

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita saa ilman lääkärin määräystä.

Solu-Cortef voi vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon ja muut lääkkeet voivat puolestaan vaikuttaa Solu-Cortef -valmisteen tehoon. Tällaisia lääkkeitä ovat:

 • fenobarbitaali, karbamatsepiini ja fenytoiini (epilepsialääkkeitä)
 • rifampisiini (tuberkuloosilääke)
 • asetyylisalisyylihappo (tulehduskipulääke)
 • veren hyytymistä ehkäisevät lääkkeet
 • isoniatsidi (bakteerilääke)
 • antikolinergiset lääkkeet (ns. hermo-lihasliitoksen salpaajat, joita käytetään joissakin leikkaustoimenpiteissä)
 • antikolinesteraasit (lääkkeitä myasthenia gravis -lihassairauteen, esimerkiksi distigmiini ja neostigmiini)
 • diabeteslääkkeet (korkeaa verensokeripitoisuutta pienentävät lääkkeet)
 • antiemeetit, kuten aprepitantti ja fosaprepitantti (pahoinvointia ja oksentelua estäviä lääkkeitä)
 • ketokonatsoli tai itrakonatsoli (sienilääkkeitä)
 • viruslääkkeet (HIV-lääkkeet)
 • aminoglutetimidi (syöpälääke)
 • diltiatseemi (sydän- ja verenpainelääke)
 • digoksiini (sydämen vajaatoiminta- ja/tai rytmihäiriölääke)
 • estrogeenit (mukaan lukien estrogeeniä sisältävät suun kautta otettavat ehkäisyvalmisteet)
 • greippimehu
 • siklosporiini (lääke mm. vaikeaan nivelreuman ja vaikeaan psoriaasiin sekä elin- tai luuydinsiirteen hyljinnän estoon)
 • takrolimuusi ja syklofosfamidi (elinsiirteen hyljinnän estoon)
 • antibiootit (kuten erytromysiini, klaritromysiini, troleandomysiini)
 • kaliumhukkaa aiheuttavat lääkkeet, kuten diureetit (joita nimitetään toisinaan nesteenpoistolääkkeiksi), amfoterisiini B, ksanteenit tai beeta-2-agonistit (astmalääkkeitä)
 • rokotteet - kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos olet äskettäin saanut jonkin rokotuksen tai olet menossa rokotettavaksi. Tämän lääkkeen käytön aikana ei pidä ottaa eläviä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita. Muiden rokotteiden teho voi heiketä.

Jos käytät edellä mainittuja lääkkeitä, keskustele lääkärin kanssa ennen kuin sinulle annetaan Solu-Cortef -valmistetta.

Jotkin lääkkeet saattavat voimistaa Solu-Cortef –valmisteen vaikutuksia, ja lääkäri saattaa haluta seurata sinua tarkemmin, jos otat näitä lääkkeitä (kuten jotkin HIV-lääkkeet: ritonaviiri, kobisistaatti).

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Kortikosteroidit voivat siirtyä istukan läpi, mihin liittyy vastasyntyneen alipainoisuuden riski. Kaihia on havaittu vastasyntyneillä, joiden äiti on saanut raskauden aikana pitkäaikaista kortikosteroidihoitoa.

Valmisteen käytöstä saatavaa hyötyä on punnittava tarkasti mahdollisia äitiin tai sikiöön kohdistuvia haittavaikutuksia vasten ennen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Solu-Cortef -valmisteen käyttö ei yleensä vaikuta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita. Jos sinulla ilmenee pyörrytystä, huimausta tai kouristuksia, älä aja tai käytä koneita.

Solu-Cortef sisältää natriumia

Solu-Cortef 100 mg sisältää 10,1 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per injektiopullo. Tämä vastaa 0,5 % suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

Solu-Cortef 250 mg sisältää 25,3 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per injektiopullo. Tämä vastaa 1,27 % suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

Solu-Cortef 500 mg sisältää 50,8 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per injektiopullo. Tämä vastaa 2,54 % suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

3. Miten valmistetta käytetään

Lääkäri tai hoitohenkilökunta antaa Solu-Cortef-valmistetta injektiona tai infuusiona laskimoon tai injektiona lihakseen.

Lääkäri päättää injektiokohdan, kuinka paljon saat lääkettä ja kuinka monta injektiota saat. Tämä riippuu hoidettavasta tilasta ja sen vaikeusasteesta.

Lääkäri antaa sinulle mahdollisimman lyhyen ajan pienintä mahdollista annosta, jolla oireesi lievittyvät tehokkaasti.

Lääkäri päättää, milloin hoitosi voidaan lopettaa. Sinun on lopetettava tämän lääkkeen käyttö hitaasti vieroitusoireiden välttämiseksi.

Lääkäri päättää, milloin sinun pitää vaihtaa suun kautta annettavaan lääkkeeseen.

Suositeltu annos on 100 mg hydrokortisonia. Tarvittaessa voidaan antaa vielä 50–100 mg Solu-Cortef-valmistetta 1, 3, 6 ja 10 tuntia aloitusannoksen jälkeen. Sokkitilojen hoidossa annetaan 250 mg – 1000 mg annos hitaana laskimonsisäisenä injektiona. Suuriannoksista kortikosteroidihoitoa ei saa yleensä jatkaa yli 48 – 72 tuntia.

Käyttö lapsille

Vakavissa tiloissa lapsille annettava annostus määräytyy tilan vaikeusasteen mukaan. Laskimon- tai lihaksensisäisestä hoidosta on siirryttävä suun kautta annettavaan hoitoon mahdollisimman pian.

Jos saat enemmän Solu-Cortef-valmistetta kuin sinun pitäisi

On erittäin epätodennäköistä, että lääkäri tai hoitohenkilökunta antaa sinulle liian suuren annoksen Solu-Cortef-valmistetta. Solu-Cortef-valmisteen äkillinen yliannostus ei kuitenkaan aiheuta oireita.

Tämän lääkkeen käyttö on lopetettava hitaasti lääkehoidon lopettamiseen liittyvien oireiden välttämiseksi. Tällaisia mahdollisia oireita ovat ruokahaluttomuus, pahoinvointi, oksentelu, väsymys, päänsärky, kuume, lihas- ja nivelkipu, ihon kesiminen, painonmenetys ja matala verenpaine.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Muun muassa seuraavia haittavaikutuksia (tyypillisiä kaikille systeemisille kortikosteroideille) on havaittu (esiintymistiheydet eivät ole tiedossa):

 • infektiot. Tämä lääke voi peittää joidenkin infektioiden merkkejä ja oireita tai muuttaa niitä tai vähentää infektioiden vastustuskykyä, jolloin infektioiden toteaminen varhain on vaikeaa.
 • elimistön puolustuskyvyn heikkenemisestä johtuvat infektiot
 • tietyntyyppinen verisuonikasvain (Kaposin sarkooma)
 • valkosolujen runsaus veressä
 • lääkeyliherkkyys, vakavat yliherkkyysreaktiot
 • Cushingin tautia muistuttava tila (mm. painonnousu, kasvojen pyöristyminen, rasvan kertyminen niskaan, lihasheikkous, ihon haurastuminen), aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta
 • steroidihoidon lopetukseen liittyvät oireet
 • ruokahalun lisääntyminen, mikä voi nostaa painoa
 • veren poikkeavat rasvapitoisuudet (esim. kolesteroli)
 • metabolinen asidoosi (elimistön nesteiden happamoituminen)
 • natriumin ja nesteen kertyminen elimistöön, sokerien sietokyvyn heikkeneminen, insuliinin tai suun kautta otettavien diabeteslääkkeiden tarpeen lisääntyminen, kaliumin puutteesta johtuva veren liiallinen emäksisyys
 • rasvakasvainten tai rasvakudoksen runsas esiintyminen epätavallisissa paikoissa tai epiduraalitilassa
 • mielialahäiriöt (esim. masennus, euforinen mieliala, mielialan vaihtelut, lääkeriippuvuus, itsemurha-ajatukset), psykoottiset häiriöt (esim. mania, harhaluulot, aistiharhat, skitsofrenia), mielenterveyshäiriö, persoonallisuuden muutos, sekavuustila, ahdistuneisuus, mielialan vaihtelut, poikkeava käytös, unettomuus, ärtyisyys
 • kallonsisäisen paineen kohoaminen, hyvänlaatuinen kallonsisäisen verenpaineen kohoaminen, kouristuskohtaus
 • muistinmenetys, kognitiivinen häiriö, heitehuimaus, päänsärky
 • harmaakaihi, silmien ulospullistuminen, näön hämärtyminen, silmän nesteinen suoni- ja verkkokalvosairaus (korioretinopatia) ja glaukooma
 • huimauksen tai pyörrytyksen (kiertohuimauksen) tunne
 • sydämen vajaatoiminta
 • sydänlihaksen paksuuntuminen (hypertrofinen kardiomyopatia) keskosilla
 • laskimoveritulppa, verenpaineen nousu tai lasku
 • keuhkoveritulppa, gasping-oireyhtymä
 • hikka
 • maha-suolikanavan haavaumat, haimatulehdus, ruokatorvitulehdus, suolen puhkeaminen, mahan pingotus, vatsakipu, ripuli, ruoansulatushäiriö, pahoinvointi
 • hiussuonipurkaumat (pienet purppuranpunaiset/punaiset iholäiskät), mustelmat, ihon oheneminen, punoitus, ihon arpijuovat, turvotus
 • kehon ja kasvojen karvoituksen liikakasvu
 • hikoilun lisääntyminen
 • ihottuma, kutina, nokkosihottuma, akne
 • vaaleat tai tummat iholäiskät tai epätavallisen väriset ihopaukamat
 • lihassairaus, lihasheikkous, lihaskipu, lihasten surkastuminen
 • luukuolio, luukato (osteoporoosi), epänormaalit luunmurtumat, kasvun hidastuminen
 • hermoperäinen nivelsairaus, nivelkipu
 • feokromosytoomaan (lisämunuaisytimen kasvain) liittyvä kriisi
 • epäsäännölliset kuukautiset
 • huonontunut paraneminen, ääreisturvotus, väsymys, sairauden tunne
 • pistokohdan reaktio
 • silmänpaineen kohoaminen, heikentynyt hiilihydraattien sietokyky, kaliumin määrän lasku veressä, kalsiumin määrän lisääntyminen virtsassa, maksan toimintaa kuvaavien arvojen (ASAT, ALAT, AFOS) suureneminen, veren ureapitoisuuden suureneminen, ihotestireaktioiden heikkeneminen
 • painon nousu
 • selkärangan kompressiomurtuma, jännerepeämä (erityisesti akillesjänteessä)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Injektiokuiva-aine: Säilytä alle 25 °C.

Käyttövalmis liuos: Säilytä valolta suojattuna.

Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa tai etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim. tai Exp.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä. Käyttövalmis Solu-Cortef -liuos on täysin kirkas liuos.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Solu-Cortef sisältää

 • Vaikuttava aine on hydrokortisoni. Yksi injektiopullo sisältää hydrokortisoninatriumsuksinaattia, joka vastaa 100 mg, 250 mg tai 500 mg hydrokortisonia.
 • Muut aineet ovat:
  Injektiokuiva-aine: natriumdivetyfosfaattimonohydraatti, dinatriumfosfaatti, natriumhydroksidi
  Liuotin: injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tyypin I hydrolyyttisesta lasista valmistettu Act-O-Vial -injektiopullo, jossa on butyylikumisuljin.

Pakkauskoot:

100 mg injektiokuiva-ainetta ja 2 ml liuotinta.

250 mg injektiokuiva-ainetta ja 2 ml liuotinta.

500 mg injektiokuiva-ainetta ja 4 ml liuotinta.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole kaupan.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Pfizer Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Valmistaja

Pfizer Manufacturing Belgium N.V./S.A., Puurs, Belgia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi: 28.7.2021

Ohjeet terveydenhuollon ammattilaiselle

SOLU-CORTEF injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Koostumus

Vaikuttava aine:

Yksi injektiopullo sisältää vaikuttavana aineena hydrokortisoninatriumsuksinaattia, joka vastaa 100 mg hydrokortisonia. Liuotettuna 100 mg kuiva-ainetta pakkauksessa olevaan liuottimeen (2 ml) saadaan pitoisuudeksi 50 mg/ml.

Yksi injektiopullo sisältää vaikuttavana aineena hydrokortisoninatriumsuksinaattia, joka vastaa 250 mg hydrokortisonia. Liuotettuna 250 mg kuiva-ainetta pakkauksessa olevaan liuottimeen (2 ml) saadaan pitoisuudeksi 125 mg/ml.

Yksi injektiopullo sisältää vaikuttavana aineena hydrokortisoninatriumsuksinaattia, joka vastaa 500 mg hydrokortisonia. Liuotettuna 500 mg kuiva-ainetta pakkauksessa olevaan liuottimeen (4 ml) saadaan pitoisuudeksi 125 mg/ml.

Apuaineet:

Injektiokuiva-aine: natriumdivetyfosfaattimonohydraatti, dinatriumfosfaatti, natriumhydroksidi.

Solu-Cortef 100 mg sisältää 10,1 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per injektiopullo. Tämä vastaa 0,5 % suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

Solu-Cortef 250 mg sisältää 25,3 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per injektiopullo. Tämä vastaa 1,27 % suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

Solu-Cortef 500 mg sisältää 50,8 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per injektiopullo. Tämä vastaa 2,54 % suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

Liuotin: injektionesteisiin käytettävä vesi.

Antotapa

Anna laskimonsisäisenä injektiona tai infuusiona tai lihaksensisäisenä injektiona. Laskimonsisäistä injektiota suositellaan kiireellisissä hätätapauksissa.

Tarvittavat annokset vaihtelevat ja ne on säädettävä hoidettavan sairauden, sen vaikeusasteen ja potilaan hoitovasteen mukaisesti koko hoidon ajan. Hyöty–riski-päätös on tehtävä yksilöllisesti aika ajoin.

On käytettävä pienintä mahdollista kortikosteroidiannosta hoidettavan sairauden hallintaa varten mahdollisimman vähän aikaa. Oikea ylläpitoannos on määritettävä pienentämällä alkuperäistä lääkeannosta pienin askelin sopivin väliajoin, kunnes saavutetaan pienin annos, jolla saadaan ylläpidettyä riittävä kliininen vaste.

Alun hätätilanteen jälkeen on harkittava pitempivaikutteisen injektoitavan valmisteen tai suun kautta annettavan valmisteen käyttöä.

Jos pitkäaikaisen hoidon jälkeen lääkkeen käyttö on lopetettava, se on tehtävä asteittain, ei äkillisesti.

Yhteensopivuus

Solu-Cortefin voi lisätä infuusioliuoksiin: ruiskuta se joko suoraan infuusioletkuun (nopea vaikutus) tai sekoita infuusioliuokseen (hidas tiputus).

Solu-Cortefin kanssa yhteensopivat liuokset:

 • 5-prosenttinen glukoosi-infuusioneste
 • 0,9-prosenttinen natriumkloridi-infuusioneste
 • näiden kahden 1:1 seos.

Käyttö- ja käsittely- sekä hävittämisohjeet

 1. Paina muovinen aktivaattori alas niin, että laimennin painuu injektiopullon alaosaan.
 2. Kääntele pulloa varovasti siten, että Solu-Cortef liukenee.
 3. Poista tulpan suojamuovi.
 4. Puhdista tulpan pinta antibakteerisella aineella.
  ​​​​​​​Huomaa: Saata vaiheet 1-4 loppuun ennen kuin etenet.
 5. Työnnä injektioneula suorassa kulmassa tulpan keskiosan läpi niin, että neulankärki juuri ja juuri näkyy.
 6. Käännä pullo ylösalaisin ja vedä lääkeannos ruiskuun.
 • Tarkasta parenteraaliset valmisteet silmämääräisesti aina ennen käyttöä partikkeleiden ja värinmuutosten varalta.
 • Käytä vain täysin kirkasta liuosta.
 • Hävitä käyttämätön yli vuorokauden vanha liuos.
 • Älä käytä valmistetta kestoajan päätyttyä.
 • Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.
 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytys

Injektiokuiva-aine: Säilytä alle 25 °C.

Käyttövalmis liuos: Käyttövalmiiksi saatettu liuos säilyy 24 tuntia alle 25 °C. Säilytä valolta suojattuna.

28.07.2021

Yrityksen yhteystiedot:

PFIZER OY
Tietokuja 4
00330 Helsinki

etunimi.sukunimi@pfizer.com
www.pfizer.fi
09 430 040
Tukkuliike: Tamro