BETNOVAT SCALP liuos iholle 1 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,7 mt, 21.11.2019 21:09:55)

Betnovat Scalp 1 mg/ml liuos iholle

beetametasonivaleraatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Betnovat Scalp-liuos on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Betnovat Scalp-liuosta
 3. Miten Betnovat Scalp-liuosta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Betnovat Scalp-liuoksen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Tämän lääkevalmisteen nimi on Betnovat Scalp liuos iholle. Betnovat Scalp sisältää vaikuttavana aineena beetametasonivaleraattia, joka kuuluu vahvojen kortikosteroidien lääkeryhmään.Steroidit vähentävät ihon punoitusta, turvotusta ja ärsytystä.

Betnovat Scalp-valmiste vähentää päänahan punoitusta ja kutinaa joidenkin päänahkaan liittyvien iho-ongelmien yhteydessä, kuten psoriaasi (paksuja, punaisia, tulehtuneita iholäiskiä, jotka ovat usein hopeanharmaan hilseen peittämiä) ja vaikean hilseen aiheuttama päänahan tulehdus.

Beetametasonia ei saa käyttää alle vuoden ikäisille lapsille, ja alle 12–15-vuotiaita ei tulisi hoitaa vahvoilla kortikosteroideilla ilman erityisen painavia syitä. Yli vuoden ikäisille lapsille Betnovat-valmisteita käytetään ihottuman hoitoon silloin, kun vastetta ei ole saatu miedommilla steroideja sisältävillä valmisteilla.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Betnovat Scalp-liuosta
 • päänahan tulehduksiin
 • alle vuoden ikäisille lapsille
 • jos olet allerginen beetametasonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

⇒ Älä käytä Betnovat Scalp-liuosta, jos et ole varma koskevatko edellä mainitut asiat sinua. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen käytön aloittamista.

Varoitukset ja varotoimet
 • Käytä Betnovat Scalp-liuosta niin pitkään kuin lääkäri on määrännyt. Jos ihottuma ei parane 2-3 hoitoviikon kuluessa, keskustele asiasta lääkärin kanssa.
 • Hoidettua päänahkaa ei saa peittää sideharsolla tai muuten peittää tai kääriä siteisiin ellei lääkäri ole toisin määrännyt. Vaikuttavan aineen kulkeutuminen päänahan ihon läpi pienenee sekä tulehdusriski vähenee, kun hoidettavaa aluetta ei peitetä.

⇒ Ota yhteyttä lääkäriin, jos ihosi tulehtuu (katso kohta Mahdolliset haittavaikutukset. Mahdolliset haittavaikutukset).

⇒ Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Muut lääkevalmisteet ja Betnovat Scalp

Jotkut lääkkeet voivat vaikuttaa siihen, miten Betnovat Scalp toimii tai voivat saada aikaan sen, että saatat saada helpommin haittavaikutuksia. Näitä ovat

 • ritonaviiri ja itrakonatsoli

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät näitä aineita sisältäviä lääkevalmisteita. Muillakin lääkkeillä voi olla samanlainen vaikutus. Siksi on hyvin tärkeää, että kerrot lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, älä käytä Betnovat Scalpia ennen kuin olet keskustellut asiasta lääkärin kanssa.

Jos imetät, keskustele asiasta lääkärin kanssa ennen kuin käytät Betnovat Scalpia.

 • Jos imetät lastasi ja käytät Betnovat Scalpia, älä käytä Betnovat Scalpia rintojen iholle. Näin varmistat, ettei lapsesi saa Betnovat Scalpia suuhunsa vahingossa.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kuinka paljon Betnovat Scalp-liuosta käytetään?

Käytä Betnovat Scalp-liuosta 1-2 kertaa vuorokaudessa. Lääkkeen käyttökertoja voidaan vähentää, kun ihosi paranee. Lääkärisi voi myös määrätä sinulle miedompia steroidivalmisteita käytettäväksi.

Kuinka Betnovat Scalp-liuosta käytetään?

Jos peset hiuksesi, hiusten on oltava kuivat ennen kuin levität liuosta päänahkaasi.

Koska Betnovat Scalp-liuos on helposti syttyvää, sinun tulee välttää tupakointia tai olemasta liian lähellä avotulta levittäessäsi Betnovat Scalp-liuosta ja välittömästi sen käytön jälkeen.

Avaa pullon korkki ja vie pullon suukappale hoidettavalle ihoalueelle. Purista pulloa kevyesti ja levitä ohut, tasainen kerros liuosta alueelle. Voit hieroa liuoksen päänahkaan tai jättää sen tekemättä. Päänahan iho voi tuntua viileältä siihen saakka kunnes liuos kuivuu.

Jos unohdat käyttää Betnovat Scalpia

 • Jos unohdat käyttää Betnovat Scalpia, levitä sitä heti kun muistat ja jatka sitten hoitoa kuten aikaisemmin.
 • Älä levitä kaksinkertaista määrää korvataksesi unohtamasi hoitokerran.

Jos lopetat Betnovat Scalpin käytön

 • Jos käytät Betnovat Scalpia säännöllisesti, keskustele asiasta lääkärin kanssa ennen kuin lopetat valmisteen käytön.

Jos käytät enemmän Betnovat Scalpia kuin sinun pitäisi

 • Voit sairastua, jos levität suuren määrän Betnovat Scalpia tai nielet vahingossa valmistetta. Jos nielet suuren määrän Betnovat Scalpia, huuhtele suusi runsaalla vedellä ja kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan saa niitä.

Haittavaikutukset vaikuttavat ihoosi ja saattavat vaikuttaa muuhun elimistöösi, jos riittävä määrä lääkeainetta imeytyy ihon läpi verenkiertoon.

Jos ihosairautesi pahenee tai ihosi turpoaa ja punoittaa hoidon aikana, voit olla allerginen lääkkeelle, sinulla voi olla infektio tai saatat tarvita jotain muuta hoitoa.

⇒ ​​​​​​​ Lopeta Betnovat Scalpin käyttö ja kerro lääkärille niin pian kuin mahdollista.

Jos olet käyttänyt Betnovatia pitkään ja säännöllisesti, on pikainen yhteydenotto hoitavaan lääkäriin erityisen tärkeä (ks. kohta yllä Jos lopetat Betnovat Scalpin käytön).

Yleiset haittavaikutukset (markkinoille tulon jälkeen näitä oireita on raportoitu yhdellä 10:stä)

 • kutiseva iho
 • paikallinen ihon kuumotus tai kipu.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (markkinoille tulon jälkeen näitä oireita on raportoitu yhdellä 10 000:sta)

Seuraavia oireita voi ilmetä, jos Betnovat Scalpia käytetään pitkään tai ilmaa läpäisemättömän sidoksen alla:

 • painon nousu
 • kuukasvoisuus / kasvojen pyöreys
 • ylipaino
 • ihon oheneminen, tämä voi aiheuttaa venytysjuovia
 • ihon ryppyisyys
 • ihon kuivuus
 • pintasuonten näkyminen ihon pinnan alla
 • ihon värimuutokset
 • vartalon ihokarvojen liikakasvu
 • hiustenlähtö / hiusten kasvun pysähtyminen / vahingoittuneet hiukset.

Muita hyvin harvinaisia ihoreaktioita voi ilmetä:

 • allerginen reaktio hoidetulla alueella
 • ihottuman paheneminen
 • ihottuma-alueen ärsytys
 • punoitus
 • ihottuma tai nokkosrokko
 • jos sinulla on psoriaasi, voit saada märkärakkuloita ihon alle. Näin voi käydä hyvin harvoin hoidon aikana tai sen jälkeen. Kyseessä on märkärakkulainen psoriaasi.
 • ihon tulehtuminen.

Seuraavia oireita on varottava lapsilla:

 • viivästynyt painon nousu
 • pituuskasvun hidastuminen.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset, jotka nähdään verikokeissa tai kun käyt lääkärin tarkastuksessa:

 • kortisolihormonin pitoisuuden pieneneminen veressä
 • sokeripitoisuuden nousu veressä tai virtsassa
 • korkea verenpaine
 • silmän linssin samentuminen (katarakti)
 • silmän sisäisen paineen nousu (glaukooma)
 • luiden haurastuminen vähittäisen mineraalikadon (osteoporoosi) takia. Tilan varmistamiseksi tarvitaan lääketieteellisiä lisäkokeita lääkärin suorittaman tarkastuksen jälkeen.

Yleisyys ei ole tiedossa

 • näön hämärtyminen

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Pidä pullo tiiviisti suljettuna, kun et käytä liuosta. Sisältö on syttyvää.

Pidä Betnovat Scalp-liuos kaukana kaikista palonlähteistä, liekeistä ja kuumuudesta.

Älä jätä Betnovat Scalp-liuosta suoraan auringonvaloon.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Betnovat Scalp -liuos sisältää

 • Vaikuttava aine on beetametasonivaleraatti. Yhdessä millilitrassa liuosta on beetametasonivaleraattia määrä, joka vastaa 1 mg beetametasonia.
 • Muut aineet ovatkarbomeerit, isopropyylialkoholi, natriumhydroksidi ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Läpinäkyvä lievästi geelimäinen liuos.

Valkoinen suuttimella varustettu polyeteenipullo, 30 ml ja 100 ml.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

GlaxoSmithKline Oy, Helsinki, Suomi

Valmistaja
Aspen Bad Oldesloe GmbH, Bad Oldesloe, Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltija:

GlaxoSmithKline Oy
Porkkalankatu 20 A
00180 Helsinki
Puh: 010 303030


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 1.5.2023

GSK-konserni omistaa tavaramerkin, tai se on lisensoitu GSK-konsernille.
©2023 GSK-konserni tai sen lisenssinantaja

Yrityksen yhteystiedot:

GLAXOSMITHKLINE OY
Porkkalankatu 20 A
00180 Helsinki

www.glaxosmithkline.fi
010 303 030
Tukkuliike: Magnum Medical, Oriola, Tamro